Reklama

sobota 17. března 2018

Craig Murray ještě přidává a označuje „Story o novičoku“ za nové vydání podvodu o iráckých zbraních masového ničení


17. 3. 2018        Nachdenkseiten
Již včera jsme v našem článku „Salisburská báchorka – co zatajují média a politika v případě ruského dvojitého agenta?“ navázali na úvahy bývalého britského velvyslance Craiga Murray[*], který se ve svém, dnes již v sociálních médiích velmi rozšířeném článku „Russian to Judgement“ kriticky kvalifikovaně vyjadřuje k „oficielní verzi“ událostí v Salisbury. Včera Murray ještě posílil tento postoj ve svém druhém článku, ve kterém na základě oficiálních dokumentů Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) dokládá, že oficiální britská verze nemůže vůbec odpovídat pravdě. Náš kolega WM přeložil článek Craiga Murraye* pro NachDenkSeiten z angličtiny.
Story o novičoku je v zásadě novým vydáním podvodu o iráckých zbraních hromadného ničení.
 
*bývalý britský velvyslanec v Uzbekistánu

Nedávno, v roce 2016, uveřejnil Dr. Robin Black, vedoucí průzkumné laboratoře jako jediného zařízení pro chemické zbraně ve Velké Británii v Porton Down, a někdejší kolega Dr. Davida Kellyho (pozn. red.: Kelly byl expertem na chemické zbraně a Whistleblower, který uveřejnil lež zpravodajských služeb o iráckých zbraních hromadného ničení a poté za podivných okolností přišel o život), v renomovaném vědeckém časopise článek, v němž uvádí, že důkazy pro existenci novičoků jsou velmi sporé a složení těchto látek neznámé.

V posledních letech se velmi často spekulovalo o tom, že na počátku 70. let byla v Rusku jako součást takzvaného Foliant programu rozvíjena čtvrtá generace nervových plynů, novičoků s cílem najít bojovou látku, která by vylučovala defenzivní protiopatření. Informace o takových chemických sloučeninách byly na veřejnosti velmi omezené, většina z nich pocházela od ruského disidenta a vojenského chemika, který se jmenuje Vil Mirzayanov. Nikdy však nebylo uveřejněno nezávislé potvrzení o struktuře nebo vlastnostech takovýchto chemických sloučenin.

Citováno z: Robin Black. (2016) Vývoj, dřívější použití a vlastnosti chemických bojových látek. Royal Society of Chemistry

Přesto však nyní britská vláda tvrdí, že jen tak může identifikovat substanci, kterou její vlastní výzkumné středisko pro biologické zbraně nikdy dříve nevidělo a jejíž existence není potvrzená. A je to ještě horší: vláda tvrdí nejen, že je schopna identifikovat tuto látku ale také prokázat, odkud prý pochází. Pokud budeme mít před očima publikaci Dr. Blacka, pak je zcela zřejmé, že to nemůže být pravda.

Mezinárodní experti pro chemické zbraně sdílejí názor Dr. Blacka. Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) je oddělením OSN se sídlem v Den Haag. Zde je uvedena zpráva jejího vědeckého oddělení z roku 2013, v němž byli zástupci USA, Francie, Německa a Ruska a jejíž grémium reprezentoval Dr. Black (Velká Británie):

(Vědecká rada) zdůrazňuje, že stanovení pojmu jedovatých chemikálií v dohodě, zahrnuje všechny potenciální chemické sloučeniny, které mohou být použity jako chemické zbraně. Co se týče nových jedovatých sloučenin, které nejsou uvedeny v seznamu chemických látek, které by však mohly být rizikové z hlediska této dohody, poukazuje vědecká rada na „novičoky“. Označení „novičok“ je používáno v publikaci jednoho z někdejších sovětských vědců, který se vyjádřil, že bádá v oblasti nové třídy nervových plynů, které by mohly být použity jako binární chemické zbraně. Vědecká rada by tak ráda konstatovala, že nedisponuje dostatečnými informacemi k tomu, aby se mohla vyjádřit k existenci nebo k vlastnostem „novičoků“ . (OPCW, 2013)

OPCW: Zpráva vědecké rady o vývoji ve vědě a technologii pro třetí konferenci/ Berichtskonferenz, 27. března 2013

OPCW byla skutečně tak skeptická ohledně existence „novičoků“, že rozhodla za souhlasu USA a Velké Británie, aby „novičoky“ i jejich předchůdce uvedla na svůj seznam zakázaných látek. Zkrátka široká obec vědců předpokládala, že Mirayanov sice pracuje na problému „novičoků“, avšak pochybuje o úspěšnosti této práce.

Vzhledem ke skutečnosti, že OPCW zaujala stanovisko, že existence „novičoků“ je pochybná, bylo by nesmírně důležité, aby Velká Británie poskytla OPCW takový vzorek, pokud takový vůbec vlastní. Velká Británie totiž podepsala s OPCW závaznou smlouvu, aby tak jednala. Rusko následně podalo podle nepotvrzených zpráv (pozn. red.: Tento požadavek byl již potvrzen) žádost k OPCW, aby Velká Británie předložila vzorek tohoto materiálu ze Salisbury za účelem jeho prozkoumání.

Ale Velká Británie se tomu brání.

Proč?

Další částí obvinění ze strany Mayové je, že „novičoky“ mohou být vyráběny pouze v určitých vojenských zařízeních. Toto je ovšem doložitelná nepravda. Pokud „novičoky“ skutečně existují, pak byly údajně koncipovány tak, aby mohly být bez námahy vyráběny v každé chemické laboratoři – to byla jejich hlavní vlastnost. Jediným reálným důkazem existence novičoků bylo vyjádření někdejšího sovětského vědce Mirzayanova. A ten napsal:

Nemělo by se zapomínat, že chemické sloučeniny předchůdců A-232 nebo jejich binární varianty novičok-5 jsou obvyklými organofosfáty, které lze vyrábět i v menších chemických továrnách, které vyrábějí také takové produkty jako hnojiva a pesticidy.

Vil S. Mirzayanov, „Odhalení o sovětském/ruském komplexu chemických zbraní: Z pohledu insidera“, v Amy E. Smithson, Dr. Vil s. Mirzayanov, Gen Lajoie a Michael Krepon, Zničení chemických zbraní v Rusku: Problémy a perspektivy, Stimson Report N° 17, říjen 1995, str. 21
Z vědeckého hlediska je nemožné pro Porton Down, aby byl schopen doložit ruský původ novičoku, když dosud nikdy neměl k dispozici ruský vzorek pro porovnání. Je možné, že nalezli vzorek identický se vzorcem, který publikoval Mirzayanov. Avšak s ohledem na to, že tento vzorec byl uveřejněn již před dvaceti lety, tak to není žádný důkaz ruského původu tohoto vzorku. Pokud je Porton Down schopen látku synteticky vyrábět, pak to mohou kromě Rusů vyrábět i mnozí další.

A konečně: Mirzayanov je uzbecké jméno a program Novičok tedy zřejmě existoval a realizoval se sice v Sovětském svazu ale daleko od dnešního Ruska, v Nukusu v dnešním Uzbekistánu. Osobně jsem navštívil továrnu na chemické zbraně v Nukusu. Byla demontována a všechny zásoby byly s jistotou zničeny a veškerá zařízení podle toho, co si pamatuji z doby, kdy jsem tam byl jako velvyslanec, byla odstraněna americkou vládou. Ve skutečnosti nikdy neexistoval důkaz pro existenci „novičoku“ v dnešním Rusku.

Shrnutí:

1. Porton Down potvdil ve svých uveřejněných příspěvcích, že nikdy nespatřil nějaké ruské „novičoky“. Britská vláda nemá žádné informace, které by odpovídaly něčemu takovému jako je „otisk prstů“, jako např. nečistoty, podle nichž by bylo možné jednoznačně přiřadit tuto substanci Rusku.

2. Až do dneška nebyl ani Porton Down ani světoví experti Organizace pro zákaz chemických zbraní přesvědčeni o existenci „novičoků“.

3. Spojené království se zdráhá předložit OPCW vzorek této látky

4. „Novičoky“ byly vyvíjeny hlavně proto, že by mohly být vyráběny na základě běžných součástí v každé vědecké laboratoři. Američané prostudovali a strhli zařízení, která tuto substanci vyvíjela. Neodpovídá pravdě, že by jí mohli vyrábět pouze Rusové, pokud tak mohl činit každý.

5. Program „novičok“ byl umístěn v Uzbekistánu a nikoli v Rusku. Dědictví tohoto programu nepřešlo na Rusy, nýbrž bylo dále postoupeno Američanům v dobách jejich spojenectví s Karimovem.

S velkým poděkováním zdrojům, které v této době ještě nelze jmenovat.

Craig Murray je bývalý kariérní diplomat v britském ministerstvu zahraničních věcí. Svůj poslední post jako velvyslanec v Uzbekistánu musel Murray opustit v roce 2004 poté, co se kriticky vyjádřil k porušování lidských práv ze strany, na Západě velmi oblíbeného uzbeckého diktátora Karimova. Od té doby píše Murray na svém blogu craigmurray.org.uk.

Pozn.překlad. (z Wikipedie)

David Kelly CMG (* 17. května 1944 v Rhondda, Wales; † 17. července 2003 vAbingdonu, Oxfordshire) byl britiský mikrobiolog, expert na biologické zbraně a poradce britiského ministerstva obrany. Široké veřejnosti se stal známý především s ohledem na okolnosti jeho úmrtí.

Vědec, specialista virolog bádal v oblasti obrany vůči bojovým biologickým a chemickým látkám. V letech 1991 až 1994 zkoumal ruský program biologických zbraní. Kelly se jako pověřenec OSN podílel na první kontrolní misi v Iráku. V letech 1994 až 1997 byl celkem 37 krát v oblasti Perského zálivu.

Měl být údajně hlavním zdrojem (Whistleblower) pro jednu zprávu BBC , v níž vytýkal britské vládě, že zveličovala zprávy tajných služeb o iráckých zbraních hromadného ničení; především Alastair Campbell, ředitel pro komunikaci premiéra Tonyho Blaira, měl údajně trvat na tom, aby se ve složce o Iráku, a to i proti odporu Secret Intelligence Service, objevila věta, že irácké zbraně ABC-by bylo možné uvést během 45 minut do stavu bojové pohotovosti. Proto byl Kelly 15. července 2003 vyslýchán před vyšetřovacím výborem britského parlamentu. Přitom měl být vystaven velkému tlaku. Kelly přiznal, že se setkal s reportérem BBC Andrew Gilliganem. Nicméně popíral, že by informace k článku pocházely od něj.

David Kelly opustil dne 17. července 2003, dva dny po slyšení před vyšetřovacím výborem, kolem 15 hodiny svůj dům v Abingdonu, aby se prošel. O den později byl nalezen mrtev o několik kilometrů dále od svého bydliště s proříznutou žílou na předloktí. Žíla byla proříznuta jeho vlastním kapesním nožem, ale nevyskytovaly se na něm žádné otisky prstů. Vedle něj ležela prázdná krabička s tabletami proti bolesti jeho manželky. Množství látky proti bolesti Coproxamol nalezené v jeho těle odpovídalo zhruba jedné třetině letální dávky.

Podle údajů policie, jejíž pátrání v rámci operace 'Operation Mason' oficiálně započalo již v době, kdy se Kelly teprve chystal na procházku, nebylo možné zjistit cizí spoluúčast.

Pět let po smrti citoval list Daily Mail Kellyho přítelkyni, která tvrdila, že Kelly by nemohl nikdy někoho zabít tím méně sebe.

Ve zprávě ministerstva spravedlnosti ze 22. října 2010, uveřejněná zpráva patologa a toxikologická expertýza dokládají tezi o sobevraždě.

Vybrala a přeložila PhDr. Jitka Kňourková

37 komentářů :

 1. Já si začínám myslet, že celé to grandiozní divadlo s Novým čokem je jedna veliká mystifikace se strany angličanů s cílem poškodit Putina před volbami. Těch verzí jak se to stalo a odkud ten jed byl je mnoho a nakonec zůstali u té nejblbější, že to přivezla v kufru jeho dcera přímo z moskvy. Je to binární sloučenina jejíž složky jsou samy o sobě neškodné a smrtelnou toxicitu to získá až po smíchání. Ergo kladívko pokud to tak je, věděla že to veze a asi to měla někomu předat. Jistě byla seznámena s nebezpečností látky a tak není absolutně možné aby se to v jejím kufru smíchalo, pokud nechtěla spáchat sebevraždu a otcovraždu. Z toho mi jednoznačně vyplývá že žádný Novýčok v Anglii nebyl a všechno kolem toho je jenom jedno veliké divadlo včetně chemických stanů a exhumace hrobů , jen aby to na blbý lid působilo hrůzostrašně. Skřípal a Skřípalka jsou na nějaký čas uklizeni v nějakém tajném zařízení a až celá "aféra " vyčpí tak se skrytě vrátí zcela zdraví do života. Už to že jsou naživu je napováženou. Rusové byli ochotni spolupracovat, žádali vzorek, který podle konvence o bojových chemických látkách měli dostat, Měli dostat i ten podzřelý kufr a nedostali nic. Angláni totiž nic nemohou předat protože nic nemají. To je typická zpravodajská hra jakých už bylo bezpočet, jenže tahle byla mimořádně nepovedená a zpackaná. Korunu tomu nasadil Borísek. když přímo obvinil Putina. 23 Angličanů už balí kufry a o nějaké další spolupráci s Ruskem si můžou nechat tak leda zdát. V Rusku se tomu smějí a Putin tím naopak získal sympatie a nějaké další procento v zítřejších volbách. Západ už ve svém zoufalství kupí jednu chybu na druhou.
  a další věc, kterou podcenili. Custom Check na letišti. V Anglii jsem žil asi rok v roce 1969 a vím jak ta celní kontrola na příletu probíhá. Celní uředník s kamennou tváří nařídí otevřít zavazadlo a důkladně byť korektně v bílých rukavičkách se v věcech začne přehrabovat a ptá se . Pochybuji že dnes to probíhá benevolentněji, spíš právě naopak a zejména u cestující z Ruska. Museli by to najít už celníci na letišti.
  Angličani jsou dokonalí fabulátoři a vše dělají aby z toho měli nějaký prospěch. Poznal jsem je dokonale.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No ja nevim, Anglicane s USA objevili atomove zbrane a jejich vyrobu v Iraku, tady se take nemohli mylit! Vzdyt jejich tajna sluzba je skoro tak dobra jak CIA. Take hned napoprve objevi pachatele.

   Smazat
  2. Zopakoval jste ve dlouhém příspěvku jenom to, co je v článku.

   Smazat
  3. a to snad vadí? Podal jsem to "polopatisticky" pro ty kterým je obtížno číst a pobrat dlouhý odborný text.

   Smazat
  4. Normální člověk jen nevěřícně kroutí hlavou nad zdegenerovanou dementní anglosazskou pakáží.

   Smazat
  5. 13:31, to nebyl odborný text. Ale v poho..

   Smazat
  6. Napsal jste to pěkně a dodal ještě něco navíc než obsahoval článek. Nenechte se vyvést z rovnováhy. pěkný den.

   Smazat
 2. Celá tahle aféra je jen další, evidentně už dost zoufalý pokus "srovnat do řady" všechny země EU, kterým se čím dál víc nechce "bojovat" s Ruskem. Primárně jde o to, ovlivnit Německo, přičemž u satelitů, včetně naší země se předpokládá přičinlivá a nadšená podpora stanovisek, přijatých ale úplně jinde. Když to řekli soudruzi v Londýně, Bruselu (ve skutečnosti v tichosti podsunutý zpoza oceánu), tak je to pravda, o které se nepochybuje, a okamžitě se souhlasí. Jako dříve o usneseních z Moskvy.
  Přičemž skutečná podstata je v tom, že evropské státy, díky obchodu z Ruskem, zejména (a nejen) s plynem, ropou, surovinami, jsou fakticky svobodnější a méně vydíratelné, protože mají alternativu. Takže je třeba poukázat na to, že s nepřítelem, který vypouští bojové jedy v ulicích Londýna se přeci obchodovat nesmí. To žádný "eurovlastenec" neudělá. Ne, to není poslední pokus. Občané Evropy jsou na tyto provokace a manipulace čím dál víc rezistentní, my z východních zemích, po zkušenostech z minula, daleko nejvíc. To ale neznamená, že se to nebude zkoušet dál a dál, a s čím dál větší razancí.Byznis je byznis, a "euro-atlantické hodnoty" jsou nejlepší. Do té doby, než se občané evropských zemí doopravdy vzbouří, a nevyženou ze svých vlád ty prodejné ohnuté hřbety. Jenže to je ještě na dlouho.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslím, že se mýlíte v té rezistenci. Právě naopak, dochází k vyhrocování situace, protože společnost se silně polarizuje na ty, co bezmezně věří a jsou vyděšeni nebo rozezlení, a na ty, kteří za tím vidí další nestoudnou konspiraci a jsou znechucení a taktéž rozezlení. Střet těchto dvou táborů je možno vidět i na zdejších diskusích.

   Smazat
 3. no a to že tu "nehodu" se smrtelnám nervově paralytickým jedem "přežili" je také pochopitelné a zapadá do mozaiky. Kdyby se to stalo opravdu tak jsou asi po smrti , museli by ukázat kadávery a uspořádat obřad. Nic takového nebylo. Toho Bobíka tam přihodili navíc, aby to bylo věrohodnější, ale taky neumřel. Hahaha

  OdpovědětSmazat
 4. Kdo jiný, kdo jiný,
  než strejda z dědiny,
  měl by přístup k Novičoku,
  nejsem jediný ...

  OdpovědětSmazat
 5. Další lži západu Rusko by z toho nic nemělo otrávit odhaleného špiona navíc před volbami.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A navíc ho likvidovat takto komplikovaným způsobem. Stejně jako to údajné otrávení Litviněnka poloniem. Svatá prostoto.
   Když už by měli nějací Rusové, natož pak vláda, nějakou potřebu likvidovat lidi, kteří už nemají žádnou cenu a co mohli vyžvanit to vyžvanili, tak by museli být padlí na hlavu, aby používali takovéto hollywoodské metody s nejistým výsledkem a snadno dohledatelnou příčinou.
   Americké tajné služby umí už dávno třeba vyvolat srdeční příhodu, jsem si jist, že Rusové za nimi ani v tomto nezaostávají.

   Smazat
  2. 13:25, lidi milují Hollywood a věří všemu. Proto 78% Britů požaduje zásah proti Rusku, za ohrožení bezpečnosti v jejich městech. Vůbec bych se nedivil, kdyby přestali udílet víza (občanství) a zrušili by je těm, kteří jsou v GB už naturalizovaní. A vůbec bych se nedivil, kdyby k tomu přistoupily i další země EU. Takže například takový Fistejn nebo Romancov by zde zůstali a Barabanov by šel do prdele s tím, že by mu předtím zkonfiskovali majetek.

   Smazat
  3. ano, viz náhlé selhání srdce ruského ambasadora při RB OSN Čurkina , který zemřel z plného zdraví náhle ve svém NY bytě. Nenáíviděli ho protože je vždycky nachytal na hruškách.

   Smazat
  4. A může mi někdo logicky vysvětlit, když už by ta Skřípalová prošla všemi kontrolami na letištích...
   Jak by byla z toho kufru zasažena ona a ne ostatní spolucestující, jak je možné, že je zasažen její otec..? To to spolu otvírali, míchali nebo co? Nebo to měla za úkol od MI5-6 dovézt do VB a něco se pokazilo? Nevím, ale nedělejte z nás blbce...

   Smazat
  5. Kontrolami by snad projít mohli, ale správná otázka jsou ty šaty. Pokud by to bylo v šatech, nutně by se to muselo jednoznačně identifikovat.

   Smazat
 6. Britové byli často "podivíny"... i někteří z králů, ovšem aby se zbláznil První ministr... Ta lež o ruské likvidaci toho šmejda, ruského zrádce a britského špiona, je napodobenou operace "false flag" v Gleiwitz, novinářské kampaně o ZHN Saddáma Husseina, které "přesvědčivě věřil" i český katolický ministr války", lidovec Cyril SVOBODA... až si po vzoru Chemického Alího zasloužil přezdívku BAKTERIOLOGICKÝ CYRIL.
  Tu údajnou chemickou látku (obdobné travičské akce umí perfektně předvádět Hollywood i britští filmaři) k tátovi dovezla jeho 33 letá dcera, která se zřejmě také živí vším, jenom ne poctivou prací nebo službou vlasti... a stýká se s tomu odpovídajícími lidmi... čert ví s jakými.

  OdpovědětSmazat
 7. Moje vedomosti z chémie končia na úrovni strednej školy a neskôr do mňa dostali ešte čosi zo stavebnej chémie. Čiže o chemických plynoch viem prd, ale môžem sa na to pozrieť aj inými očami.
  Novičok sa mal používať aj do delostreleckých nábojov. K zmiešaniu oboch zložiek malo prísť po vystrelení náboja a plnú funkčnosť mal mať "novičok" pri jeho dopade. To znamená lek rátky čas, než náboj (granát) dopadne na cieľ. Ak je to pravda, potom asi ťažko mohol agent látky zmiešať kúsok od lavičky a postriekať obete. Asi by tomu sám neunikol tiež. To isté platí, ak si by to namiešal v nejakom laboratóriu, kde sa varia drogy. Musel to teda namiešať v špecializovanom laboratóriu s vysokou ochranou personálu. A muselo to byť sakra blízko, aby sa predišlo nežiaducemu riziku (bezpečné sú tie látky len oddelene od seba).
  Ergo - namiešané z Ruska to nemohol dopraviť na miesto určenia a na mieste potreboval vysoko špecializované pracovisko. Dostať to na cieľ a sám sa ochrániť tiež nie je úloha pre amatéra. Že by tajným službám takýto "ruský" špecialista zo sledovania nejako unikol? Nezmysel.
  Odpovedí sa núka niekoľko, ale žiadna sa nedá overiť, teda stále zatiaľ nula.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dnes ráno jsem se dočetl na ruském netu, jak se Rusové podivují nad nesprávným používáním termínu "Novičok" na západě. Prý se vůbec nejednalo o název nějaké konkrétní otravné látky, ale byl to krycí název operace KGB, která měla za cíl odhalit a identifikovat ruského vynašeče vojenských tajemství z výroby bojových plynů. Jinak ty plyny měly alfanumerické názvy a přes vynašeče šla na západ jejich část, podle které ho odhalili. Přitom se prý v jeho případě jednalo o fiktivní a zcela zavádějící informace, které byly jinak západu k ničemu a kvůli kterým prý vyhodilo NATO do vzduchu přes 10 miliard dolarů. Jinak onen vynašeč (Mirzojan) prý už dvacet let ve zdraví a svěžesti žije v USA. Tak nevím, co si o médiích myslet. V případě Terezy a Borise je pro mě diagnóza jasná :-)

   Smazat
  2. O původu termínu "Novičok" jsem nevěděl. Díky, zajímavé.

   Ono to lze uchovávat i jako bojový plyn/prášek. Jen to je méně bezpečné. Takže je teoreticky možné, že někdo přejel okolo nich na kole a hodil tam už namíchanou kapsli. Přitom sám by byl v riziku.

   Zajímavé jsou ty šaty od přispěvatele nahoře. Pokud by se trvalo na této verzi, musel by existovat nějaký mechanismus aktivace prekursorů.

   Vypadá to jako s tím gramem Po-210. Při představě, jak někdo chlastá jeden gram polonia v čaji a vůbec ničeho si nevšimne, jsem se smál ještě dva dny.

   Smazat
 8. Jeden velký nezdařený fejk. Oni to mají v krvi ještě z dob kdy takto jednali s lidmi v koloniích a blbečci tehdy nevzdělaní a důvěřiví jim to "brali". Mají to jaksi už v genech jako staletí osvědčený vzorec chování vůči nepřátelům. Dnes je jiná doba a lidi už dokáží problémy nalyzovat vlastní hlavou a velice brzy přijdou na to že jsou obelháváni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lidé tomu věří i dnes. Británie a její věda má velmi vysoký kredit. Stejně tak policie.

   Smazat
 9. Ruské ministerstvo zahraničí ohlásilo, že reciprocitně vyhostí také 23 anglických diplomatů. Ale kromě toho nedovolí Británii otevřít generální konzulát v Petrohradu a ukončí činnost British Council na území Ruska. Jinak píšou, že pokud to hysterce nebude stačit, tak budou pokračovat a ještě přitvrdí.

  OdpovědětSmazat
 10. Navštívil jsem několikrát Londýn, měl jsem možnost komunikovat s tamními obyvateli nejenom o práci, ale všeobecně o jejich životě. Udělal jsem si závěr, že jsou oproti kontinentálním Evropanům poněkud zaostalí, napsal bych silněji, že snad i částečně retardovaní. Možná je to následek jejich staleté izolace na ostrovech za Kanálem, možná proto, že se přes ně nevalily válečné fronty, možná proto, že museli těžce pracovat na udržení monarchie, když ztratili dodávky surovin ze zámořských kolonií (jednou z nich byla i Amerika!). Kupodivu jsem zjistil, že ta jejich svěžejší, ale i vzdělanější část spoluobčanů je vesměs barevná ve všech odstínech (od nejčernějších černochů až po odstíny pakistánské, indické, či filipínské, malajsijské atd.). Pouze tato čerstvá krev dnes pro ně představuje nějakou naději do budoucna, nějaké oživení rasy. Přitom to musím konstatovat jako čistá česká "běloba". Pouze mísení krve snad dokáže zastavit mnohasetletou degeneraci anglické krve, která se dnes bohužel projevuje i u některých vládních činitelů (nejvíce, když sleduji Borise) :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Angličané v ulicích, či spíše v hospodách v Praze každodenně prokazují kulturní vyspělost svého národa. Kvůli tomu nemusíte ani do Londýna.

   Smazat
  2. 14:12, jo tohle jsem už taky slyšel od mnoha mých přátel, kteří dlouhodobě pracovali na různých postech v GB. Od dělnických profesí až po obchodníky v City a vědecké pracovníky na univerzitě. Všude se ukázalo, a hlavně v těch dělnických a technických profesích, že imigrace je pro ně skutečná spása, jinak by měli opravdu vážné problémy.

   Smazat
  3. no osobně si myslím že tak za 3 až 5 let přestane Malá británie existovat a bude vyhlášen Chalifát
   Vaska

   Smazat
 11. Co chtít po angličanech, kteří vraždili ve svých koloniích po milionech, své spojence vždy zradili (nás 1938- Mnichov), chodí v dnešní době v parukách ze 16.- století... Mají monarchii, kde se vzájemně kříží příbuzní a pak to tak vypadá... No princezna Diana také neumřela jen tak, že... Odlákání pozornosti od Brexitu, migrantů a podobně...

  OdpovědětSmazat
 12. Jen jsem zvědav, který z těch EU hýkalů, co ihned jako ti osli podpořili ty dva britské vládní pomatence, se Rusku omluví.
  Ale to od těch darebáků, vč. našeho prostituta Stropnického, čekám asi příliš mnoho ...

  OdpovědětSmazat
 13. Novičok má být 8x toxičtější, než VX, kterým potřeli Kimova bratra. Takže, jestli to přežili,nemusel to být Novičok. Možná si to Britové spletli s Novikovem, tím zeleným sajrajtem na podřená kolena, a proto jsou ještě agenti naživu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Litviněnka ukazovali téměř v přímém přenosu, jak umírá na otravu poloniem. Skripalovy nikoliv. Kupodivu ani fotečka. Asi se těší dobrému zdraví a to se nehodí do krámu.

   Smazat
 14. Vůbec nejde o britského agenta - zrádce a možná vícenásobného vraha, ale o potřebu rozpoutat štvanici a nenávist proti Rusům. Jak si myslíte, že byla nabuzována nacisty nenávist k Židům. Také byli za vše vinni, co se negativního objevilo v 3. říši velkoněmeckohubého národa. To je poměrně spolehlivá metoda. Když v Británii nebyli spokojeni s výkony polských gastarbeitrů, tak se popsalo mnoho stránek novin o tom, jací jsou to lemplové a zlodějíčcí až zloději či dokonce vyvrhelové lidstva. No jistě tušíte, že nemálo lidí pak věří. A tak se zrodil antisemitismus a dnes současný antirusismus. Západní kapitalismus přímo hyne tím, že se mu nedaří ukrást bohatství Ruska. Kdysi to byl kapitalismu Adolfa Hitlera, který pociťoval také tuto nouzi a nutkání napravit nespravedlnost světa. Ale on nebyl první, zatím co Británie si dnes myslí společně s USA, že jsou poslední - a teď co - co se to povede nebo nepovede! Tak samozřejmě první co zmizí z mapy bude ta Británie, vždyť kolik m nad mořem má jejich nejvyšší kopec? Ale těšme se i my, v srdci Evropy bude krásné postčtvrtohorní moře, jen potapěčí už nebudou, aby mohli obdivovat podvodní památky na jakési Čechy.
  Tedy novyčok - artyčok - čokl, vše je jedno, potřebujeme nabudit lidí do války - podívejte se na vzory sebevražedných atentátníků - a vy, omladino, máte šanci takové vám libé dílo páchat s kolektivním repováním ve velkém! Nedejte se a hurá na Rusa, hurá na Moskala, hurá na židy a bolševiky.

  OdpovědětSmazat
 15. Angličané tu bojovou látku Nový čokl určitě najdou, chce to jen čas. Jejich lepší kolegové z CIA již více než deset let hledají v Iráku zbraně hromadného ničení, k vůli nimž rozpoutali v Iráku válku, při níž zavraždili více než milion Iráčanů. A hledají dál, tak že za třicet, čtyřicet let něco najdou. Angličané budou hledat možná čtyřicet, padesát let, než u nich toho Nového čokla najdou. Chce to jen trpělivost, dejte jim čas.

  OdpovědětSmazat
 16. Proti Putinovi existují nevyvratitelné důkazy:
  https://is.gd/9pJ6ze

  OdpovědětSmazat
 17. 17:51
  Jo Jo,stejnej princip uplatnili uASSacký okupanti v roce 2003,když vtrhli do Iráku HLEDAT NEEXISTUJÍCÍ CHEMICKÝ ZBRANĚ A CELOU ZEMI VYKRADLI A SPOUSTU LIDÍ VYVRAŽDILI V RÁMCI OPERACE TRVALÁ OKUPACE!!!!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.