Reklama

úterý 13. března 2018

CZEXIT je jediná možnost, jak přestat být krmelcem Evropy! 1. část

Jaroslav Tichý
13. 3. 2018
V souvislosti se sílícím voláním voličů po odchodu z EU, která se mění prakticky den ze dne k horšímu - a to jak z hlediska svých pravidel tak i své podoby - sílí zároveň strašení našich občanů ze strany veřejných propagandistických prostředků a různých „odborníků“ ohledně údajných obrovských negativních dopadů případného Czexitu na naši zem a její obyvatele. Protože jde o zavádějící a záměrně zkreslená tvrzení, pojďme si k celé záležitosti říci více. Hlavním argumentem používaným proti případnému Czexitu je údajná ztráta až poloviny pracovních míst v průmyslu orientovaném převážně na dodávky do EU.

Nejprve si připomeňme několik skutečností:

1/  stávající ekonomika v ČR má nevhodnou strukturu, je zaměřena z velké části na produkci bez přidané hodnoty, na subdodávky do Německa a dalších zemí EU (např. Francie) a na montovny.

Především je třeba připomenout, že průmyslová výroba u nás je orientována silně jednostranně na výrobku zejména osobních aut a subdodávek pro ně. Jako taková je tedy v okamžiku problémů v oblasti automobilového průmyslu značně zranitelná.

Krom toho, máme-li zvýšit přidanou hodnotu našich výrobků, musíme se od této praxe oprostit a začít budovat novou vlastní ekonomiku s vlastními produkty s vyšší přidanou hodnotou, skončit s praxí montoven atd., což umožní vyšší inkasa z jejich prodeje a tím i vyšší příjmy našich občanů v oblasti mezd, platů ale i důchodů.

Je třeba vrátit se k pestřejší struktuře našeho výrobního sektoru, a to s přihlédnutím k perspektivě, nikoliv k minulosti.

2/  výroba či montáž realizovaná v ČR je prodávána z Německa a z dalších zemí EU do třetích zemí, přičemž prakticky celý zisk z prodeje této produkce zůstává v Německu a v dalších zemích EU.

Máme-li zvýšit inkasa z prodeje (exportu) našich výrobků, je nezbytné, abychom si tyto výrobky prodávali opět sami a přímo do zahraničí (nikoliv tedy např. do Číny či Ruska apod. prostřednictvím Německa, kde zůstává pak prakticky i veškerý zisk z jejich prodeje, zatímco my jsme nadšeni z toho, že dodáváme do Německa).

3/ podle statistik 80 – 90 % exportu průmyslové produkce od nás směřuje do EU (ze-jména do Německa).

Není to nic, čím je možné se chlubit, ukazuje to jen na míru naší prakticky absolutní závislosti jako kolonie na metropoli (Německo). Závislost afrických kolonií na metropolích je až 100 % (pokud bychom chtěli kromě nízké úrovně mezd soutěžit s nimi i v této kategorii, tak máme ještě co dohánět).

4/  naši zem a její obyvatele v převažující většině živí (byť vesměs špatně) práce, nikoliv kapitál, ČR není (na rozdíl od V. Británie) mezinárodním finančním centrem.

Zahraniční investoři tedy ČR rozhodně neopustí, a to ani po našem příp. odchodu z EU, a to minimálně z těchto důvodů:

a/ podobný „krmelec Evropy“, kterým jsme se stali, zahraniční investoři jinde jen tak nenajdou (velmi levná pracovní síla, státní podpora zahraničním investorům, daňové úlevy pro ně, slabé či neexistující domácí odbory v dané továrně atd.)

b/ jsme dopravně velmi vhodně umístěni, stále ještě platí, že u nás existuje kvalifikovaná pracovní síla, která je z hlediska výše mezd na úrovni cca 1/3 oproti srovnatelné německé;

c/ továrna není banka či finanční instituce, její stěhování do jiné země je složitější a v takovém případě vlastník ztratí výhody uvedené v bodech a/-b/.

5/ po Czexitu by se ČR stala členem seskupení EFTA (ESVO), které:
·        zajišťuje pro své členy volný pohyb zboží, služeb, osob i kapitálu (stejně jako EU);
·        má s EU uzavřené smlouvy o spolupráci (s možností dodávat bezcelně do zemí EU) avšak
·        nevyžaduje žádné odvody podobné těm, které platíme do EU, a nevyplácí z nich zpětně ani dotace (snižuje tak korupční prostředí v členských zemích).     

Případné problémy, jež by v souvislosti s Czexitem mohly vzniknout z důvodu „schválností“ na straně Bruselu, si příslušní zahraniční investoři (majitelé výrobních podniků v ČR) nepochybně vyřeší se svými vládami v jejich vlastním zájmu. Dotace našim zemědělcům či financování výstavby naší infrastruktury jsme schopni vypořádat z peněz ušetřených v souvislosti s Czexitem a se zamezením odlivu zisku ve stamiliardách do zahraničí.

6/  krom toho existují u nás podniky zejména v oblasti služeb, které na bázi nízkých investic do jejich pořízení produkují zahraničním investorům vysoký až nadměrný zisk, často ještě nezdaněný (banky, vodárny, obchodní řetězce apod.).  

Jde tedy o sektory, v nichž je třeba zjednat nápravu, přičemž ta se bude zřejmě lišit podle jednotlivých oblastí, někdy i podle jednotlivých případů.

Zatímco v oblasti vodáren začínají probíhat revize smluv mezi obcemi a zahraničními investory s cílem získat opětovnou kontrolu ze strany měst a obcí a přibrzdit někdy až nesmyslné setrvalé navyšování cen vody, v případě bank a obchodních řetězců půjde především o vytvoření konkurenčního prostředí u nás pro tyto subjekty v majetku zahraničních investorů.

V této souvislosti je zapotřebí řešit situaci zavedením strukturovaného zdanění podle výše zisku a zejména pak sektorových daní, které jsou běžné i v dalších zemích EU.


55 komentářů :

 1. Pane inženýre, konstatujete, že investoři z EU nás vysávají, tvrdíte, že kivůli tomu máme odejít z EU, pak tvrdíte, že investoři neodejdou, protože se jim v ČR daří dobře. Z toho vyplývá, že po našem hypotetickém odchodu z EU se investorům má nadále dařit dobře, mají nás nadále vysávat, jinak by odešli. Buď se necháme vysávat v EU nebo mimo ni, pak investoři neodejdou, anebo se nenecháme vysávat a pak odejdou a platí argumenty těch, kteří varují, že investoři odejdou. Jako vysávaní se máme lépe, než kdyby odešli?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vaše analýza je zčásti nepřijatelná a z té druhé, stejně velké, i nemyslitelná, protože faktem zbytečného žvanění nad tématem, který je předem smyslně daný, je otazník právě nad tím, čemu Vy ve svém textu věnujete tu pozornost a to rádoby moudře, přičemž je evidentní, že nejen neznáte slovní obraty ale ani obrazy z myšlenek autora se vytvářející, ani byste je neuměl nejen nakreslit ale ani vysvětlit. Tedy, vaše sdělení na adresu toho myslitele, který nám předal své logické závěry založené na jeho výši inteligence, je neadekvátní jeho i čtenářů úrovně nejen chápání ale i toho myšlení,které jsem už vyzdvihl nejen kvůli Vám, doktore, ale i a především kvůli nim, aby rozuměli tomu, co Vám nyní píši a to se zvědavostí, žádající si vaši reakci, protože náš vzájemný dialog teprve začal. Možná si tedy myslíte, že není nutné ospravedlnit se nám všem, nicméně, jak už jsem výše uvedl, byl jste mnou k němu donucen, logikou věci, kterou jsem Vám vysvětlit tak, abyste nemohl tvrdit, že jste nerozuměl. Záleží-li Vám na Vaší pověsti psychiatra, ačkoliv a zase, moc ji neprojevujete Vaším přízemním myšlením, jasným studentům nanejvýš gymnázia a pod záminkou její srozumitelnosti a přehlednosti všem, uvědomíte si obsah emoce z mého textu vyzařující, definujete ji, jak Vám vaše vzdělání psychiatra přikazuje a zase, budete jen přízemním tvorem, který mluví k přízemním lidem, k přízemním občanům Česka a tak ji před tímto přízemím obhájíte. Ale to neznamená, že oslovíte bohy a nebo někoho, na jehož myšlenkovou úroveň nemáte ani pomyšlení, jak je vlastně i zjevně vidět.

   Smazat
  2. 22:25 Bez urážky, co jste nám chtěl svým příspěvkem, spíše "blábolem", v podstatě sdělit? L.S.

   Smazat
  3. 22:36

   Co? Kdo je zvědavej, bude brzo starej.

   Smazat
  4. Tak to asi ale ne, že byste mne urazil Vaší nechápavostí, ale dobře. Vzhledem k obavám nadepsaného autora toho moudrého textu, na který byste měli vy všichni reagovat vaším přirozeným smyslem pro smysl odněkud shora.

   Smazat
  5. 22:41

   To, co tu provozujete, se nazývá asistovaná samomluva. Většina lidí k tomu potřebuje určitou dávku alkoholu. Pokud to dokážete i bez ní, vykazujete mimořádný talent. A máte to bez útraty.

   Smazat
  6. Nejde o psané slovo ale o emoce, které svou informací, pokud je dekódujete vaší logikou, vypovídají multidimenzionálně, tedy v několika navzájem se prolínajících rovinách a doslova vytvářejí pocit třírozměrnosti, tedy vám vyvstane nejen obraz ale skutečná realita. Jde o vyšší úroveň myšlení, respektive vývoje, kdy nejsou slova tím nejpodstatnějším ale ten pocit, kterým vnímáte a chápete i Boha.

   Smazat
  7. 22:56

   Ó, jak vznešeně řečeno. A přitom tak prostě! Závidím lidem, kteří se pohybují v takových výšinách ducha.

   Smazat
  8. 23:03
   To teda byla lekce jak bejk, kámo! To si adresát za rámeček nedá. - Ono není nad to, když se někdo druhého pokouší urazit pseudointelektuálním výrazivem a při tom nevládne jazykem. A nevládne jím proto, že k němu nemá úctu.

   Inu, jak napsal Filosof: Η ψυχή τα οντα πως έστιν.

   Smazat
  9. No, tak to jsi tem text nepochopil, potřebuješ k němu vyšší logiku, ale zároveň ses asi přesvědčil o pravdivosti mého sdělení o emoci, která informuje a vysvětluje, protože mne nazýváš kámo.

   Smazat
  10. 23:14

   Díky, ale mě už hloupé žvásty stačí, ty "vyšší logiko".

   Samozřejmě se ovšem můžeš dle libosti producírovat dál - mezi těmi debily tady se to ztratí.

   Smazat
  11. Nejde o to, aby se to ztratilo, jde o to, aby se to pochopilo. Ty, promiň, že ti tykám ale nějak jsme se sblížili, kámo, zřejmě, ty jsi zareagoval, protože na to už máš. Jsem rád a blahopřeji, postupně k tomu dospěje celé lidstvo.

   Ve vesmíru se mluví, respektive komunikuje naprosto veřejně a nikdo nerozumí, pokud nedosahuje potřebné logiky, tedy vývojově. Komunikuje se čísly a to od nuly až po devítku, přičemž jednička a nula vedle sebe se chápou i jako desítka. Jde o tzv. Vesmírnou kabalu, jde o něco, co je založeno na podstatě vesmíru a tedy má kapacitu, respektive schopnost vyjádřit vše, co je potřeba, zatím ještě nikdy nikdo nevynalezl něco lepšího. Vysílá se jako řada čísel a bez mezer. Ten, kdo nedokáže pochopit vlastní logikou, ten nikdy není schopen rozumět.

   Smazat
  12. Po opuštění EU bychom mohli uplatnit nostrifikační zákon jako v roce 1919 po opuštění z Rakouska-Uherska. Erik

   Smazat
  13. Těch dotazů bude zcela určitě hodně a je jedině dobře, když začneme tuto otázku veřejně diskutovat a nahrazovat pomocí argumentů dosavadní strašení. K dotazu p. Dr. Davida: 1/ To, že nás zahr. investoři vysávají a že od nás odtéká každoročně zisk na úrovni více než 1/3 ročního státního rozpočtu netvrdím já, nýbrž konstatují materiály tripartity (jde o oficiální materiály) staré již několik let. Od té doby se tento roční odtok zisku z ČR pouze zvýšil.(zatímco v r. 2011 to bylo cca 260 mld. Kč ročně, tak v r. 2016 to bylo již 389 mld. Kč. V tom nejsou započítány kurzové rozdíly, ceny subdodávek stlačené často na úroveň nákladových cen pro naše výrobce atd. (v článku Dr. Mrázka uveřejněném nedávno na NR autor uvádí celkovou výši tohoto vysávání ročně kolem 1 bilionu Kč. Nepovažuji ji za přemrštěnou. 2/ Tento můj článek má několik částí a nechci nyní předbíhat v rozkladu jeho obsahu. Ale budiž, tedy jen ve stručnosti jeho ústřední téma. Ti zahraniční investoři odejdou později stejně v souvislosti s náběhem průmyslové revoluce 4.0, a to v souvislosti s přechodem na robotizaci své výroby. A kde to bude nejdříve? Tam, kde mají práci nejdražší. Tedy doma. V čem je tedy rozdíl? Vystoupení z EU, v níž nám bylo předurčeno místo kolonie, kterou tak s nadšením plníme, je základním předpokladem k tomu, abychom se opět mohli postavit na vlastní nohy, především ekonomicky. Dnes to nelze, neboť nám to nedovolí ani unijní pravidla a různé zákazy a směrnice ani zahr. kapitál. A pokud budeme závislí jen na západních bankách u nás, nikdy se nepohneme. Mám s tím vlastní praktické zkušenosti. Odchodem z EU můžeme začít uplatňovat do odchodu zahr. investorů v souvislosti s nástupem robotizace (kdy robotická práce bude pro ně výhodnější než laciná práce našich pracovníků), vyšší zdanění formou strukturovaných daní, příp. sektorových daní, můžeme začít obnovovat vlastní výroby s vyšší přidanou hodnotou. Začít obnovovat zdecimovaný český průmysl. Je jasné, že bude nutné hledat alternativní zdroje financování takových investic. Tedy i mimo západ. Je nutné, abychom si opět prodávali vlastní finální výrobky sami, jako jsme to dělali v minulosti. A zisk zůstával v ČR a ne v zahraničí, jak je tomu dnes. Sám jsem pracoval v zahraničním obchodě 40 let, něco o to vím. š příchodem robotizace dojde ke ztrátě desítek procent pracovních míst. Všude, nejen u nás. Ten proces již začal, ač to někteří lidé nesledují či nechápou. Mnoho lidí nenajde v poměrně blízké budoucnosti již pracovní uplatnění. Proto se připravuje vyplácení minimálního měsíčního garantovaného příjmu. Pro všechny. S tím, že bude vyplácen i místo důchodu a místo nemocenské, zaměstnaným i nezaměstnaným. Ti šťastnější budou k tomu mít ještě práci. Zatímní propočet výše takového příjmu na každého z nás činí Kč 6.000,-/měsíčně. Že je to málo? No nejsou zdroje. V minulosti jsme tlačili mzdy a platy dolů, odvody na zdravotní a sociální byly tedy i při srovnatelných sazbách v absolutních částkách malé. To je dnes jeden z hlavních důvodů, proč se vůbec mzdy a platy zvyšují. Aby z odvodů z nich bylo nejen na ufinancování současného stavu, nýbrž i jako částečný zdroj pro budoucnost Máme tedy v zásadě 2 možnosti, a to: A/ buď nedělat nic (jako obvykle) a čekat, až nás tato situace naplno zasáhne a zahraniční investoři sami opustí tuto kompletně "vyžranou republiku, nebo B/ snažit se tuto naši situaci do té doby vylepšit. Ekonomicky, investičně, přípravou nových pracovníků. Nikoliv na to, co bylo (jak to dělají odborné školy bohužel dosud), nýbrž na to, co bude. To je to, co jako ANS i navrhujeme. Tedy zvýšení daní a řádné zdaňování zahr. firem u nás, odbourání daňových rájů, resp. zavedení nostrifikačního zákona, jak správně uvádí jen z diskutujících (viz náš volební program pro říjnové volby, přechod na výrobu finálních výrobků s vyšší přidanou hodnotou a na jejich přímý prodej českými firmami do zahraničí, na restrukturalizaci odbytové sítě ve světě atd. Pokračování J. Tichý

   Smazat
 2. Úvodní věta je hodna státníka!

  "V souvislosti se SÍLÍCÍM VOLÁNÍ VOLIČŮ po odchodu z EU....."

  O kterých voličích je tu vlastně řeč?

  Snad ne o těch 16-ti, kteří dali Ing. Tichému v podzimních volbách preferenční hlas? Pokud ano, tak to by fakt byla bomba!

  Ovšem i zbytek článku je dílem velikého politického myslitele.

  Kokotko

  OdpovědětSmazat
 3. Pané Tichý,už jsme si to vyříkavali před volbama. Vy jste se vynořili jako zjevení a hned jste chtěli přetahovat voliče jiných stran a tím je činit nekurenceschopných.Stále řvete do větru a stále hovnonic.Proč už se konečně nedomluvíte a nevytvoříte pořádnou koalici,která by mněla váhu? nebo jste přesvědčení, že získaná moc dle vašeho gusta je teprve moc o které sníte.Proto opět Vám slušně říkám, běžte do říti a dokud se nedokážete domluvit tak nechoďte pobuřovat mezi lidi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak 22:05 Ve volbách vždy kandidují desítky stran a jakýchsi hnutí místo toho aby se spojili a táhli za jeden provaz . Budí to takto dojem , že se tito snaží dostat ke korytům a urvat něco pro sebe .A proto jim lidé nevěří .Navíc jen odčerpávají hlasy těm stranám , které chtějí a mohly by něco změnit k lepšímu .Doslova ignorují tři pruty Svatoplukovy , kde je jasně řečeno že v jednotě je síla !

   Smazat
  2. 7:06 Je přeci evidentní, že pan tichý by hezké korýtko moc chtěl. Naštěstí se k žádnému nedostal.

   Smazat
  3. 12:43

   To vůbec není "evidentní"!

   Máte nějaký konkrétní důvod k přesvědčení, že zrovna tento člověk (v jeho věku) usiluje ze zištných důvodů o politickou kariéru? A zrovna způsobem, který mu zaručeně přízeň voličů nepřinese? To je úplně směšné!!

   To, že mu to podsouváte, vypovídá pouze o Vás samotném.

   Kokotko

   Smazat
 4. Jo já jsem pro odchod a budu pro to hlasovat nemám zájem o České Nairobi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:10

   Paráda, to už Vás bude i s Ing. Tichým osmnáct!
   Máte už vymyšleno i KAM odejdete?

   Kokotko

   Smazat
  2. Kokotko Pokud bude referendum budete se divit. Proto ho papaláši zatím nechtějí udělat že.

   Smazat
  3. Kokotko chce zůstat v EU a sloužit vykrádání a zotročení téhle země. Je to jeho volba a volba jeho strany. Aspoň víme, s kým máme tu čest. Mimochodem, právě pro takové a podobné "postoje" ztratila ta jeho partaj skoro polovinu voličů!

   Smazat
 5. Lidé na vesnicích pane Tichý mají jiné problémy.. Skutečnost, že více či méně souvisí s EU, NATO, MMF, atd.atd. nic nevědí a tak je v podstatě nezajímají.

  Jeden z příkladů:

  " Stovkám ztrátových prodejen sítě COOP hrozí uzavření, což by vedlo k výraznému zhoršení kvality života pro statisíce obyvatel na venkově"
  Zdroj: https://byznys.lidovky.cz/coop-mozna-zavre-stovky-svych-ztratovych-prodejen-v-mensich-obcich-11q-/firmy-trhy.aspx?c=A171122_154621_firmy-trhy_kopp

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Odpovím Vám. Mimo jiné voláme (a nejsme sami) po obnovení naší potravinové soběstačnosti. Dříve jsme dokonce vyváželi zemědělské přebytky, nyní jsme soběstační jen ze 45 %. A teď se zeptám: co nám bude platná potravinová soběstačnost, když nebudeme moci umístit obnovenou zemědělskou výrobu u nás do prodeje? Proč zemědělci se již dávno nedohodli s COOPem na tom, aby dodávali do jeho prodejen jen české výrobky a příp. ho i kapitálově podpořili? Pak by jezdili naopak lidé z měst do prodejen na vesnicích za těmito výrobky, pokud nebudou předražené. A COOPu by stoupl obrat a přestal by se zaobírat snahami o rušení prodejen na venkově. Sám jsem z vesnice, vím, o čem to je. Ale to, že COOP má evidentně nedobré ekonomické výsledky, když chce pořád snižovat počet prodejen (v tom připomíná Českou poštu, kde přitom vedení má vyšší platy než prezident republiky) či to, že se u nás zemědělci neumějí (a nikdy ani neuměli) dohodnout to opravdu neovlivní. Musí se chtít a umět. Připouštím, že někteří lidé jsou stále ještě neinformovaní, a to i na vesnici. A právě proto se pouze domnívají, že mají jiné problémy. Právě proto, že se nesnaží řešit příčiny problémů, potýkají se pouze s jejich následky. Chápu, že jich mají plnou hlavu. Jenže takto jedny odstraní a další přijdou. Je třeba na to jít jinak. Krom toho s tím odchodem z EU souvisí i snaha předejít islamizaci naší země, likvidace této republiky a rozdělení jejího území do 3 euroregionů spolu s 2 německými a s jedním rakouským, abychom tak snáze podlehli islamizaci a plánovanému finálnímu stavu, tj. vytvoření evropského islámského chálifátu. Ještě pořád si myslíte, že se vás to netýká? Tak si zajeďte na Teplicko nebo kousek do Německa. A pak o tom napiště do NR. J.Tichý

   Smazat
  2. COOPu hrozí likvidace? Tak proč každoročně vyplácejí svým družstevníků podíly? Před týdnem se COOP (Jednota?) ubránil převzetí zpupným hrabivým oligarchou, tak proč se neobrátit na družstevníky o podporu a pomoc? Od čeho je to družstvo? Nebo to "navolené" vedení stojí z prd?

   Smazat
  3. COOPu nehrozí likvidace. COOP má "jen" tendenci uzavírat postupně některé venkovské prodejny se zdůvodněním, že se mu prý nerentují. (To je podobné jako u ČP). O likvidaci COOPu nebyla řeč. To, že by šlo spolupracovat se zemědělci a jak, jsem již naznačil. J. Tichý

   Smazat
 6. Problém nevidím tak úplně v v samotné EU,ale těch kteří nás zastupují.Všechny strany po zvolení vč.komunistů najednou nasají tu vůni peněz v zastupitelských funkcích a začíná jednoduché myšlení,že košile je bližší nežli kabát.

  OdpovědětSmazat
 7. JDE SPÍŠ O BYTÍ,NEBO NEBYTÍ:
  https://www.youtube.com/watch?v=rmUAMZyS1dI

  OdpovědětSmazat
 8. Pokračování: Ale nejen to, průmyslová revoluce má i druhou stránku. Je to pro nás příležitost přistoupit včas k přechodu na robotizaci, zvýšit tak výrazně naši konkurence schopnost ve světě a tak předstihnout mnohé země západní Evropy z hlediska ekonomické úrovně. Bez účasti státu se to ale neobejde. A jinak navrhuji diskuzi až po dočtení celého textu, který sestává z několika částí, abych to nemusel rozepisovat touto zkratkovitou a kostrbatou formou v diskuzi. Děkuji za pochopení. J. Tichý

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hmm, po dost dlouhé době mám zase z někoho dobrý pocit.

   Smazat
  2. Kdysi jsme se pohybovali jen na periférii a nakonec jsme si uvědomili, že není na místě řešit střed ale naopak nás samé, protože bez nás by středem nebyl. Uvědomili jsme si, že nemůže být naším cílem slepě poslouchat příkazy z centra, protože nejsme centrem ale sami sebou, naše životy se liší, oni vládnou a bohatnou a my posloucháme a chudneme, jsme určeni pro ně a oni jen sami pro sebe. Náš omyl byl velký a mysleli jsme skutečně, že bude dobře, zklamání už netajíme, jsme zoufalí z toho podvodu, který byl už odpočátku zamýšlen. Uvědomili jsme si to a vlastně nám přišlo spravedlivé vrátit jim to a vzít si to naše zpět. Vzali jsme si naše věci a odešli, centrum nás pronásledovalo, trestalo nás a vyhrožovalo a pak zaniklo, protože bez nás přestalo být centrem. Logicky, a měli jsme si to uvědomit už dřív, byli jsme oslepeni sliby a hloupí. Děkujeme Vám, pane Tichý, věříme nyní už více sami sobě, protože vidíme šanci na osamostatnění se, vidíme naději, která je asi i reálná. Možná se potkáme až v jiném životě, ale budeme na Váš text vzpomínat, protože je od Vás pro nás.

   Smazat
 9. Kdo řídí EU?14. března 2018 8:06

  Kdo řídí EU? Je to přece Evropská komise, jejímž předsedou je od r. 2014 nevolený luxemburský opilec Jean Claud Juncker. Ten řídí kolegium komisařů, což jsou de facto resortní superministři. „Pod palcem“ má také Evropský parlament, který má za úkol schválit to, co vymyslí EK. Podle sociologických teorii každou společnost (tedy i EU) řídí elity. Elity se dělí na dvě skupiny:
  • Skrytá elita je tvořená lidmi ovládajícími síť globálního kapitálu. To jsou ti mocní, kteří mají peníze a bohatství. To jsou ti, kteří rozhodují, i když je nikdo nevolil. Představitelé Skryté elity v USA jsou Rockefeller a Rotchild. O Skryté elitě v Evropě není moc známo. Ale jsou to představitelé finančních kruhů, bank, fondů, většinoví akcionáři významných podniků a jiní zbohatlíci. Skrytá elita řídí Servisní elitu pomocí skupiny Bilderberg. Tato skupina úkoluje Servisní elitu na svých zasedáních, zase prostřednictvím k tomu vybraných lidí, které si zve ze zájmových zemí. Ti pak přenáší úkoly již na Servisní elity daných států. Z ČR se zúčastnilo těchto jednání několik pánů, kteří v daném okamžiku měli v ČR možnost ovlivňovat dění podle přání Skryté elity. Dnes tyto pány všichni zařazujeme do skupiny prodejných šmejdů a škůdců ČR. Jejich zásluhou je ČR v takovém strašném stavu, v jakém je dnes.
  • Servisní elita zabezpečuje pomocné a obslužné činnosti. Tvoří jí řídící špičkoví politruci, úředníci, novináři, právníci, drobní podnikatelé. Do této skupiny patří např. politruci Evropské komise nebo nechvalně známy starý superdinosaurus a nemtavý rakušácky havloid Šlafengern.

  OdpovědětSmazat
 10. Bude to časem nutnost. Přichází další průser z Bruselu. Brusel se chystá zatočit s fake news a připravuje novou legislativu. Více bychom se měli dozvědět už koncem března. Jde z toho strach!

  http://www.epshark.cz/clanek/424/evropa-navrat-do-totality

  OdpovědětSmazat
 11. Do politickoekonomického stavu
  v jakém se naše země nachází
  nás naši politici ruku v ruce se zahraničními strategickými partnery
  přivedli pomocí protizákonných praktik
  a peněz z trestné činnosti.

  Dnes jsme těmito gaunery ze zahraničí vydíráni.
  Sáhnete li nám na kurz měny
  přivedeme vaší zemi do bankrotu.

  S referendem které by je ohrožovalo
  to platí také.

  Řešení je počítat s tím a půjčit si na chod státu jinde*

  OdpovědětSmazat
 12. .urva to je diskuze na úrovni. Vážení docenti, doktoři, kandidáti - mám dvě vysoké školy, ale na ty bláboly nemám. A do toho ještě ten Kokotko, to je fakt síla. Co kdybyste se zamysleli na tím, že se budeme muset tak jak tak vyrovnat tím, že v EU nebudeme, protože se EU rozpadne sama a to velmi brzy. Nebo si snad myslíte, že po tom, co nám EU naservíruje Dublin, Poláci přijmou jediného obohacovače po tom hrozném znásilnění té Polky v Itálii? Vsadím se, že po Británii bude následovat Polsko a pak se už to pojede samo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Omlouvám se za překlepy...

   Smazat
  2. 9:42

   Patrně jste na obou vysokých školách exceloval v logice.

   Až někde znásilní Lucemburčanku, Juncker rozpustí Evropskou unii.

   A až myšlenky Ing. Tichého překročí naši severní hranici, Polsko vystoupí z NATO.

   A všichni budou žít šťastně a v míru.

   Kokotko

   Smazat
  3. Ivánek Langer má také dvě vysoké školy,
   pročpak urvá
   nediskutujete s kolegou na úrovni*

   Smazat
 13. Nějak nevím, o čem je řeč. Podzimní volby ukázaly, že více než tři čtvrtiny voličů si odchod ČR z EU nepřejí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:18

   Inu, řeč je přece o tom, že až voliči pochopí svůj omyl, zvolí Alianci národních sil, a bude zase dobře.

   Kokotko

   Smazat
  2. 10:24 To jakože tu alianci, která dostala asi 0,00 nic hlasů? Tos asi nemohl myslet vážně.

   Smazat
  3. 11:34

   Já ne, ale Ing. Tichý to vážně myslí. A když vytrvá, může těch preferenčních hlasů být v příštích volbách i dvojnásobek (tedy 32). Důvěřujme v moudrost voličů!

   Kokotko

   Smazat
  4. Ano, důvěřujme v moudrost voličů a doufejme, že se žádné podobné aliance, jakou představuje pan ing. Tichý, do parlamentu neproniknou.

   Smazat
  5. 11:54

   To je něco, co skutečně ani trochu nehrozí.

   Ovšem takové zasedání ANS musí být intelektuálně nesmírně vzrušující záležitost.

   Kokotko

   Smazat
  6. 12:07 Tak o tom žádná.

   Smazat
 14. Na odchod z EU , která se stala během posledních let naprosto nedemokratickým uskupením,kde rozhodují a nařizují ti nejmocnější je už pozdě.Téměř vše co v ČR mělo nějakou cenu a nějaký význam bylo rozkradeno, rozprodáno a zašmeleno.Našemu státu už téměř nic nepatří.Takže vystoupení z EU by v současné době mělo katastrofální ekonomické dopady i vzhledem k sankcím, které by následovaly. Bohužel, nezbývá než počkat až se rozsype celá EU. Všestranná spolupráce evropských zemí je životně důležitá ale za úplně jiných podmínek než je současná diktatura EU.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:17

   - "odchod z EU" -

   V jistém smyslu lze otázku dalšího vývoje i případného rozpadu EU vidět jako odvozenou.
   NATO je organizací, která má na EU obrovský, zpravidla rozhodující vliv.

   Můžeme sice připustit - zejména pro první poválečná desetiletí - jistou oprávněnost tvrzení, že existence EU pomohla udržení míru v Evropě.
   Nezabránila ale třeba zločinnému útoku NATO proti Jugoslávii v roce 1999. Nezabránila ani přepadení Iráku v roce 2003.

   Občané EU proti této agresi (zejména v Londýně a Berlíně) masově protestovali. Vládnoucí kruhy zemí EU ale jejich vůli ignorovaly.

   A tady jsme u jádra problému: Immanuel Kant napsal, že jen ten národ je svobodný, který rozhoduje o otázce války nebo míru. Upozornil také na to, že dodatečný souhlas parlamentu s rozhodnutím mocných zahájit válku, je podvod.

   Jakoby viděl sto let dopředu (1914)!

   Kokotko

   Smazat
  2. EU byla možná dobrá myšlenka, ale vše se nějak pokazilo, tak nevím co bude dál, nevypadát to dobře, jsme ožebračený stát v područí Německa, bohužel...
   chce to změnu!!!

   Smazat
  3. Je třeba přestat bezmyšlenkovitě opakovat nepravdy jiných. V čem by spočívaly ty katastrofální důsledky našeho vystoupení z EU, jestliže jsme členy WTO a stali bychom se členy EFTA, která má smlouvy o spolupráci s EU? Přitom EFTA umožňuje volný pohyb zboží, služeb, kapitálu i osob? Nám by ale vystoupení z EU umožnilo diverzifikovat prodeje do světa a ne prodávat do Číny přes Německo, kde zůstane prakticky celý zisk. Je to až tak těžké pochopit? Pojďme se bavit věcně.

   Smazat
 15. Bože, proč jsi stvořil a nechal blahoslavit chudé duchem?
  Odpověď: Aby sis denně připomínal, že
  „Každý v míře svého chápaní řídících procesů pracuje pro sebe a svou rodinu a v míře své nevědomosti pro ty, kteří toho vědí a chápou více.“
  Z toho plyne "učit se, učit se, učit se."

  http://leva-net.webnode.cz/products/globalno-politicke-aspekty-kauzy-kuciak-dalsie-analyzy-citatelov-na-temu-snahy-o-majdanizaciu-sk-cz/

  OdpovědětSmazat
 16. Omyl
  ...podle sebe soudím tebe...
  Moudří lidé nepřemýšlí jako skety,
  jsou tedy přirozeně důvěřivý.
  Idioti
  tím že si neuvědomují
  ničení druhého že ničí i sebe
  žijí ve světě zkázy *

  OdpovědětSmazat
 17. Zamezení odlivu dividend investorů z Česka půjde asi velmi těžko zabránit a nelze s těmito penězi po Czexitu počítat.

  OdpovědětSmazat
 18. Po Czexitu bude možné zahr. investory lépe zdanit a krom toho obnovit některé výrobní činnosti u nás, jež byly nuceně zlikvidovány, příp. zavést nové, s vyšší přidanou hodnotou, zčásti též na bázi robotizace. Je ale třeba ty zahr. investory rozdělit na ty, kteří v souvislosti s robotizací výroby od nás stejně odejdou, až to bude pro ně výhodné (bez ohledu, zda budeme ještě v EU či nikoliv)), ti kteří jsou v oblasti služeb (vodárny, banky, supermarkety apod. ale u nás zůstanou a budou odsud vyvádět dividendy a úroky dále. A ty bude třeba řádně zdaňovat, vč. použití sektorových daní. A tyto kroky budeme těžko prosazovat ještě coby členové EU. A jde především o to, abychom začali sami se sebou konečně něco dělat. Jinak to skončí tak, že zahr. investoři z výroby (nikoliv ze služeb) od nás odejdou, až to bude pro ně výhodné, a nechají tomuto "vyžranému státu" na krku armádu nezaměstnaných, na které stát nebude mít finanční zdroje. To je podstata této analýzy. Vyčkejme ale dalších částí článku.

  OdpovědětSmazat
 19. Především je třeba obnovit státní hranice
  a tím získat suverenitu republiky.
  Dále pak před případným jednáním
  s každým zahraničním strategickým partnerem
  je třeba zkontrolovat privatizační
  historii každé nevýhodně podepsané smlouvy.

  Ukáže li se že jsou tady podvodem
  je třeba na těchto vymáhat škodu
  způsobenou našemu státu za dobu působení.

  Ty zbylí poctivý :)) rádi budou pokračovat poctivě.*

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.