Reklama

středa 14. března 2018

Czexit je jediná možnost, jak přestat být krmelcem Evropy! 2. část

Jaroslav Tichý
15. 3. 2018
V souvislosti se sílícím voláním našich voličů po odchodu z EU, která se mění prakticky den ze dne k horšímu, a to jak z hlediska svých pravidel tak i své podoby, sílí současně strašení našich občanů ze strany našich veřejných propagandistických prostředků a různých „odborníků“ ohledně obrovských negativních dopadů příp. Czexitu na naši zem a na její obyvatele. Protože jde o zavádějící a záměrně zkreslená tvrzení, pojďme si k celé záležitosti říci více.


Hlavním argumentem používaným proti případnému Czexitu je údajná ztráta až poloviny pracovních míst v průmyslu orientovaném převážně na dodávky do EU. Nejprve si připomeňme několik skutečností:

1. část je ZDE http://www.novarepublika.cz/2018/03/czexit-je-jedina-moznost-jak-prestat.html


Efekty shora popsaných strukturálních, vlastnických a dalších změn v ekonomice ČR jsou následující:

· přinášejí naší zemi a drtivé většině jejích obyvatel průběžně ztráty (průběžný odliv zisku a úroků od nás na úrovni několika set miliard Kč, dále kurzové ztráty z titulu záměrně podseknuté koruny, kdy samotný rozdíl mezi směnným kurzem Kč a paritou kupní síly nám ročně vytváří ztrátu přes 1 bilion korun, ceny dodávek od našich subdodavatelů často vynuceně na úrovni nákladů atd.);

· naše zapojení do mezinárodní ekonomické spolupráce se změnilo zásadně k horšímu. Přestali jsme být jako ČR v převažujícím objemu obchodním partnerem pro jiné země. Fungujeme nyní vesměs jen jako pouhá posluha jiným evropským zemím, které mají silnější pozici v EU;

· nemáme již vlastní banky, ani kapitál (což se jeví být velkým problémem nejen z hlediska možnosti podpory činnosti zbytků vlastní české ekonomiky, nýbrž i nastupující průmyslové revoluce 4.0 a s tím související nutnosti modernizovat naši výrobu a služby);

· odešli jsme nuceně od výroby vlastních finálních výrobků s vyšší přidanou hodnotou (a od jejich samostatného exportu do zahraničí) k pouhé výrobě komponentů a k činnosti v montovnách. Tedy k nízké či téměř nulové přidané hodnotě, přešli jsme totiž často na pouhou práci ve mzdě;

· naše mzdy, platy a důchody jsou hluboce podhodnoceny oproti srovnatelným zemím Evropy, a to i po jejich nedávných dílčích navýšeních. (Jejich stav přitom souvisí s problémy uvedenými v předchozím bodě). To se logicky projevuje i návazném nedostatku peněz na zdravotnictví a důchody našich občanů;

· ceny výrobků (vesměs dovážených a často nekvalitních) a služeb jsou přitom na úrovni těch západních, často ještě i vyšší;

· naše potravinová soběstačnost cíleně klesla z více než 100 % stavu v r. 1989, kdy jsme ještě zemědělské přebytky vyváželi na současných cca 45 %, přičemž tento sestupný trend dále pokračuje. Tím se záměrně zvyšuje naše potravinová závislost na zahraničí a současně i klesá možnost krajinotvorby u nás (viz dotace na neosetá pole apod.);

· ztráta kontroly nad vlastními nerostnými zdroji a přírodním bohatstvím;

· došlo k likvidaci pracovních příležitostí v příhraničních krajích, nastává odliv občanů z těchto lokalit do velkých aglomerací v našem vnitrozemí, kde pak chybějí bytové kapacity. O chybějícím seniorském bydlení (obecně) již ani nemluvě.

A v tomto neblahém výčtu by bylo možné dále pokračovat.

Uvedené změny v ekonomice způsobily kdy se teprve postupně dostáváme z hlediska HDP na dřívější úroveň, aniž bychom si sami přiznali, že okolní svět se v mezidobí značně změnil a ekonomicky pokročil. Okolní státy tedy nedoháníme, jak nám bylo slibováno po r. 1989. Právě naopak.

Tyto skutečnosti vyvolaly i změnu klasifikace naší země v mezinárodních srovnáních, a to z kategorie středně rozvinutého průmyslového státu (ještě v r. 1989) do kategorie rozvojové země, do níž jsme byli zařazeni renomovanou americkou bankou Goldman Sachs na jaře 2017. To vše v důsledku aplikace washingtonského konsensu, vstupu ČR do EU a vesměs nevhodných lidí ve vedení našeho státu (až na výjimky) prakticky v průběhu celého polistopadového období.

Přestali jsme sledovat české národní zájmy (které se nám jako ANS podařilo „oprášit“ teprve v souvislosti s loňskými říjnovými volbami), místo jsme automaticky přebírali sebevětší nesmysly z Bruselu.

Nikoliv náhodou jsou proto v našich mainstreamových propagandistických prostředcích neustále omílány výsledky v oblasti tvorby HDP, což je v našich podmínkách zajímavý ukazatel zejména pro zahraniční investory (či spíše spekulanty) ohledně parametrů „krmelce pro ně“ v ČR. Nikoliv však jako informace z hlediska zvyšování životní úrovně pro naše občany.

Redaktoři a různí „odborníci“ přitom omdlévají nadšením nad zprávami o růstu HDP u nás o desetiny procenta, přičemž je nechává ale zcela klidnými, že cca 8 % HDP je následně každým rokem nevratně vyváděno od nás do zahraničí. A nejen to (viz rozdíly mezi směnným kurzem koruny a mezi paritou kupní síly koruny atd.).

O HNP (HRUBÉM NÁRODNÍM PRODUKTU), který ukazuje, kolik peněz z práce našich občanů zůstane k užití v ČR, se cudně mlčí. (ten je logicky o část vyvezeného HDP - HRUBÉHO DOMÁCÍHO PRODUKTU - menší, jeho přírůstek může být jen z dividend z podnikání českých subjektů v zahraničí, pokud je ovšem neponechávají v zahraničí). Tyto případě jsou ale spíše marginálního charakteru.

Oproti tomu např. Německo (podle dostupných zpráv) mělo v r. 2016 o 18 % vyšší HNP než HDP. Tedy vyšší příjmy, než byl souhrn vyrobeného zboží a služeb za uvedený rok v Němec-ku. Toto „přilepšení“ jim přichází právě z kolonií, jako je ČR a další. (A. Merkelová z těchto zdrojů pak uplácela vlastní voliče, aby zamhouřili obě oči nad její imigrační politikou. A po jistou dobu jí to dokonce vycházelo).

A namísto toho, abychom se všichni bez rozdílu snažili tento stav urychleně změnit a postavit se opět ekonomicky i politicky na nohy, najdou se u nás tací jedinci, kteří si v této pozici ČR ještě libují a vydávají ji za bůhví jaký výdobytek a současně možnost naší změny k lepšímu za bůhví jakou ztrátu…. Nejspíše proto, že je samotné fakticky se zhoršující životní podmínky rostoucího počtu našich obyvatel netlačí, neboť jsou sami placeni z jiných zdrojů a za činnost, která není závislá na výsledcích ekonomiky v tomto státě.

(Exekuce vedené na více než 900 tis. našich občanů, jakož i 200 tis. našich občanů/bezdomovců jsou snad čísla více než varovná).

POZNÁMKA:

HNP - Hrubý národní produkt (GNP - Gross National Product) vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu toku zboží a služeb vytvořenou výrobními faktory ve vlastnictví subjektů národní ekonomiky za dané období. Tento ukazatel je počítán na národním principu a započítávají se sem i produkty vyrobené v zahraničí výrobními faktory daného státu (např. americké investice v Jižní Americe a jejich produkce se započítají do HNP USA - naopak se sem nezapočítají produkty vyrobené zahraničními firmami na území USA).

HDP - Hrubý domácí produkt (GDP - Gross Domestic Product) vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu toku zboží a služeb vytvořenou výrobními faktory umístěnými v domácí ekonomice bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem. Tento ukazatel je počítán na územním principu a je používán především v Evropě.

Ing. Jaroslav Tichý je aktivní v Alianci národních sil 

15 komentářů :

 1. Jen malá poznámka.
  Srovnávat Česko a Velkou Británii
  při odchodu z EU
  mohou jen slaboduchý.

  Rozdíl principiální spočívá
  ve skutečnosti
  že Velká Británie je koloniálním státem
  využívající jiné země k obohacení
  ...dědictví středověké
  invazivní církve.
  Kdežto ČR kolonií je!
  A to i Britskou*

  OdpovědětSmazat
 2. Především je třeba obnovit státní hranice
  a tím získat zpět suverenitu republiky.
  Dále pak před případným jednáním
  s každým zahraničním strategickým partnerem
  je třeba zkontrolovat privatizační
  historii každé nevýhodně podepsané smlouvy.

  Ukáže li se že jsou tady podvodem
  je třeba na těchto vymáhat škodu
  způsobenou našemu státu za dobu působení.

  Ty zbylí poctivý :)) rádi budou pokračovat poctivě.*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je potřeba opustit EU a přidat se k Euro-asijské unií a obnovit vztahy s Ruskem a ostatními státy bývalého SSSR. Čim dříve - tím lépe.

   Smazat
 3. Není potřeba si nic nalhávat. Kdyby jsme odešli z EU, Brusel by se nám svezl pěkně po hřbetě. Těžko odhadnout to, co by si na nás vymysleli, ale fantazii tam mají vcelku dobře rozvinutou. Stačí se podívat na Rusko.
  Na druhou stranu, pokud zůstaneme, bude to konečná. Tak že na výběr nám už zůstávají jenom špatná řešení.
  Lidi na západ od nás podléhají syndromu Titaniku. Loď se potápí, ale dokud se voda nedostane až k nim, stále odmítají uvěřit v katastrofický scénář. Přičemž migrace je jenom jedním z mnoha sebelikvidačních problémů. Minimálně stejně nebezpečné vnímám astronomické zadlužování zemí i lidí v nich. "Blahobyt" koupený na dluh. Další minou v minovém poli je vzdělávání a výchova mladé generace, jako takové. Od školek je dětem vtloukáváno do hlav, že je nikdo nesmí trestat. I když si to zaslouží. Výsledek? Dorostla nám generace, která má mizerné znalosti, ale maximální sebevědomí a pro které je slovo práce slovem sprostým.
  Odchod by bolel a znamenal by spoustu práce, přičemž výsledek je nejistý a časově velmi vzdálený. Ale dal by poctivým a pracovitým lidem naději.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. vladimír hricák Radši být chudý než islamizovaný je to cesta bez návratu jak řekl Fico kiskovi.

   Smazat
  2. Pred casem si britska vlada stezovala ze odvadi prilis moc penez EU a EU jim snizila poplatky o celych 30%...

   Smazat
 4. zkuste si pustit toto video,12-leté děvče v tomto má jasno
  https://www.youtube.com/watch?v=NsdHrmMe2rw&feature=share

  Karel

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní15. března 2018 6:36
   To video mi připomnělo pohádku Královy nové šaty. Všichni moudří rádci ty šaty chválili, jak jsou krásné a moderní, až muselo dítě vykřiknout, vždyť to je podvod, šaty nejsou ani krásné, ani moderní, král je nahý. A všichni si oddychli, že už se nemusí přetvařovat ale že se můžou připojit a volat: „král je nahý“.
   Podobné to je s naším finančním systémem. Všichni politici ho chválí, jaký je krásný a moderní a jak by se nám bez něj zle vedlo. Ale už je to venku, kdo má zájem může vědět, že je to jinak.
   Jenomže nežijeme v pohádce, za podvodem nestojí nějaký proradný krejčík, nýbrž proradný celý bankovní a politický systém. A tento systém ani po svém odhalení, nevezme do zaječích, jako ten krejčík. P.K.

   Smazat
 5. Pražská kavárna přinutila naše děti protestovat proti prezidentovi, který byl zvolený v demokratických volbách. Zneužívá naše děti, aby protestovaly proti vlastním rodičům a my jako rodiče musíme na to hledět a nemůžeme proti tomu vůbec nic dělat, protože každý žák, žačka, který by se otevřeně postavil proti této špinavosti, které na školách pod vedením pražské kavárny a Člověká v tísni, by se zlou potázal. Je to zneužití naších dětí k špinavému politickému boji, kterým naše děti ani nerozumí. Dokonce k této špinavosti budou využívat naše děti, které nemají ani volební právo, ale ani se nijak aktivně o politickou scénu nezajímají. Běda žákovi a žačce, kteří by se postavili proti, byli okamžitě ostrakyzování, diskriminování. To organizátoři této špinavosti chtějí někomu namluvit, že nikdo ze žáků nebude proti této komedii vystupovat. Něco tak sprostého, podrazáckého nedělal ani režim před rokem 1989. Jsem přesvědčený, že ředitele škol porušují zákon, když umožňují, aby naše děti byly zneužité k této sprostosti. To, že naše děti budou muset demonstrovat a budou zneužity, nemůžeme my rodiče nic dělat, jenom přihlížet, jak jsou naše děti zneužité proti nám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. My jako rodiče, posíláme do školy, naše děti, aby se vzdělávaly a ne, aby škola je propůjčila na demonstrace proti prezidentovi Zemanovi, nebo jakéhokoliv jiného politika.

   Smazat
 6. Pražská kavárna již nepokrytě připravuje v Praze a v celé zemi "český majdan", na Slovensku je v plném proudu, vedený zrádcem Kiskou, nebo možná dokonce tzv. "arabské jaro". Je jasné, že je rovněž také placena přes "naše" neziskovky a inspirována či přímo řízena ze zahraničí. Každopádně snaha světových finančních mocipánů o jednotnou a lehčeji ovladatelnou EU se chýlí k úspěšnému konci a oni si ji již nechtějí nechat ujít. Hlupáci a lidé fundamentálněji věřící se snadněji ovládají, ato je tady v EU jejich cílem. Hlupáci, kteří právě dokončují VŠ, jsou ideální na provádění jejich úkolu, jsou myšlenkově čistí a prázdní a přitom je v nich vypěstován, kromě narcisismu i pocit "geniality a neomylnosti". Já však stále věřím v demokracii a ne v převraty na Václaváku či v revoluci. Je proto nyní potřeba zaplavovat naše zvolené představitele svoji podporou, aby nepřenechávali svoji moc představitelům neziskovek, pidistran nebo chytrákům z Pražské kavárny. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. K 6.52, bohužel máte pravdu. Vliv nesvědomité školy pozoruji i na svém vnukovi.

   Smazat
  2. Nemá význam argumentovat čísly, zda odchod vyjde do plusu, nebo minusu. Nikdo neví, jak by jednání probíhala, v jaké atmosféře a v jaké mezinárodní situaci.
   Při těch počtech se hlavně pomíjí to nejpodstatnější. Co s námi EU zamýšlí, kam až chce dopustit rozvrat národních států a identit evropských národů. Dnes se již nechá se předpokládat, či dokonce tvrdit, že až k jejich úplnému zániku. To je to podstatné, proč nezůstat nečinný a buď se stejně smýšlejícími, EU vrátit k posilování významu evropských národů ve světě a sociálnímu cítění hlavně vůči vlastním obyvatelům, nebo ji opustit. Nejlépe s dalšími středoevropskými státy, potom bychom měli silnější společnou vyjednávací pozici. A také snazší další vzájemnou spolupráci, obranu a zajišťování bezpečnosti.
   Nemá cenu si nalhávat, že to bude cesta rajskou zahradou, ale ti, kteří se rozhodnuli utéct z koncentráku, také věděli, že se nevypravují na nedělní výlet. P.K.

   Smazat
  3. Omlouvám se Anonymnímu 7:35. Můj příspěvek 11:26, patří všeobecně pod článek. Není reakcí na Váš příspěvek. P.K.

   Smazat
 7. Než se naučíte nahlas pojmenovat zlo
  zlo vás umlčí.

  Je historicky prokazatelné
  že katolická církev
  za druhé světové války
  kolaborovala s fašisty.

  Jakmile prošlo parlamentem
  zdanění církevních restitucí ( kontrola současné zlodějny)
  začali se dít organizované protistátní akce.

  To že je církev angažovaná ve školství
  nese tyto plody

  Na Slovensku
  katolická církev rozvrátila vládu.

  Není náhoda
  že tohle dramatické dění
  se koná ku výročí počátku nesvobody

  Před 79 lety nacisté obsadili zbytek Československa, den poté vznikl Protektorát Čechy a Morava*

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.