Reklama

čtvrtek 15. března 2018

Czexit je jediná možnost, jak přestat být krmelcem Evropy! 3. část


Jaroslav Tichý
15. 3. 2018
V souvislosti se sílícím voláním našich voličů po odchodu z EU, která se mění prakticky den ze dne k horšímu, a to jak z hlediska svých pravidel tak i své podoby, sílí současně strašení našich občanů ze strany našich veřejných propagandistických prostředků a různých „odborníků“ ohledně obrovských negativních dopadů příp. Czexitu na naši zem a na její obyvatele. Protože jde o zavádějící a záměrně zkreslená tvrzení, pojďme si k celé záležitosti říci více. 

1. část je ZDE http://www.novarepublika.cz/2018/03/czexit-je-jedina-moznost-jak-prestat.html 
2. část je ZDE http://www.novarepublika.cz/2018/03/czexit-je-jedina-moznost-jak-prestat_14.html#comment-form

Za situace, kdy se náš stát zbavil naprosté většiny svého majetku a tedy i příjmů z něho, kdy dopustil zničení části výrobních kapacit, zprivatizování ostatních kapacit (ať již zahraničními investory, jak výše popsáno či různými „kapitány českého průmyslu“, kteří následně vesměs zkrachovali) dostal se dnes do situace, že je závislý prakticky výlučně na následujících zdrojích příjmů:

·     daň z příjmu od právnických osob (19 % oproti dřívějším 100 % zisku státních podniků) a ještě k tomu od necelé 1/3 dřívějších subjektů (viz zničené podniky, podniky v rukou cizích vlastníků a jejich daňové prázdniny v ČR, příp. zdaňování cizích firem činných u nás v zahraničí, zlegalizované úniky našich i cizích firem činných u nás do daňových rájů);
·     daň z příjmu od fyzických osob (15 %)
·     zisky zbytkových státních podniků (dnes jde již jen o jejich minimální počet, byť některé z nich jsou co do velkosti významné - ČEZ, Budvar, Lesy ČR);
·     daň z přidané hodnoty (21 % až na výjimky)
·     spotřební daně
·     daň z převodu nemovitostí (4%)
·      darovací daň a
·     některé další.

Obecně platí, že došlo ke značnému nárůstu nepřímých daní při současném poklesu přímých daní. Daňové břemeno bohatých tak bylo ze značné části přesunuto na střední třídu, která za současných podmínek rychleji chudne. Tímto rysem se vyznačují všechny tzv. východoevropské země v porovnání se zeměmi Západu. Podobně je tomu v rozvojových zemích. ČR v tomto ohledu není výjimkou.

Závěr 1:
Máme-li zjednat nápravu v tomto směru s cílem „postavit se opět na vlastní nohy“, je nemožné tak učinit v rámci našeho pokračujícího členství v EU, která je nejen hlavním původcem naší současné situace, nýbrž i překážkou v možné nápravě. Nemůžeme totiž setrvávat v pozici kolonie EU (a zejména pak Německa) a přitom současně se snažit o naši emancipaci a opuštění naší pozice kolonie.

Jaká je tedy skutečnost?
Přichází postupně průmyslová revoluce 4.0, a to se všemi svými průvodními důsledky. Již se u nás projevila např. úbytkem 2 tis. pracovních míst ve Škodě Mladá Boleslav či v menších počtech na jiných místech republiky (např. Krnovsko 300 pracovních míst atd.). Jde o proces, který se bude postupně šířit i do dalších odvětví (bankovnictví, autodoprava, soudnictví/advokacie, různé druhy služeb, stavebnictví atd.).

V čem spočívá průmyslová revoluce 4.0?
V robotizaci lidské práce a tedy v její náhradě, přičemž tato robotizace u nás:
·     dle propočtů nahradí v ČR do roku 2035 až 30 % lidské pracovní síly, u osob s nízkým vzděláním tato úspora může dosáhnout až 44 %;
·     přináší úspory na mzdách, na sociálních a zdravotních příspěvcích, odbourává problémy s pracovníky a s odbory atd.;
·     současně s tím zvyšuje nároky na stát a jeho zdroje potřebné k výplatě minimálního garantovaného měsíčního příjmu. Ty zdroje jsou již nyní nedostatečné, neboť pocházejí prakticky jen z příspěvků na zdravotní a sociální pojištění od zaměstnaných lidí u nás a zčási i z vybraných daní. Jiné zdroje nejsou a poklesem zaměstnanosti se budou tenčit, zatímco nároky na výplatu minimálního garantovaného měsíčního příjmu stoupat;
·     staví nás (s ohledem na nevhodnou strukturu naší ekonomiky) na 4. místo z nejohroženějších zemí. (je to způsobeno strukturou a zaměřením české ekonomiky, z velké části postavené na produkci bez přidané hodnoty, na subdodávkách do Německa a dalších zemí EU. Jde o výrobu a s ní spojená pracovní místa, jež budou zcela nahrazena roboty či algorit-my). Hlavní těžiště dosavadní průmyslové výroby přitom u nás spočívá ve výrobě automobilů. Místo nich se již začínají vyrábět elektromobily, a to prakticky plně roboticky. Víme již, jak a čím tento výpadek (ne-li výroby, tak zcela určitě alespoň pracovních míst) nahradíme?
·     vzdělávací systém, který se opožďuje za výraznými proměnami v práci jako takové a setrvale připravuje nové pracovní síly na již překonané, resp. neexistující potřeby. Produkuje tak z velké části i nadále pracovníky do továren, kde však jejich místa budou v dohledné době nahrazena roboty.“

Kde bude tato robotizace zaváděna nejdříve?
Tam, kde mají majitelé továren nejvyšší náklady na pracovní síly. Tedy doma, např. v Německu. Pokud si tam ovšem postaví místo lidí roboty, ty rychle nahradí i lacinější pracovní sílu např. u nás. A všechny roboty mohou stát a pracovat těmto zahraničním podnikatelům u nich doma. (tedy do jisté míry dojde i v dalších západních zemích k obdobě naplňování hesla America first!). Západní Evropa se na to již připravuje, a proto Brusel volá i po harmonizaci daní v rámci EU.

Závěr 2:
Ke ztrátě pracovních míst postupem času určitě dojde. Nikoliv však z důvodu našeho vy-
stoupení z EU, nýbrž z důvodu nastupující náhrady lidské pracovní síly roboty v rámci prů-
myslové revoluce 4.0. 

Jaroslav Tichý je činný v Alianci národních sil

9 komentářů :

 1. Ach jo, pane Tichý...

  OdpovědětSmazat
 2. Pozorně jsem přečetl všechny tři části článku,uznávám že je napsaný perfektně včetně rozboru současné i budoucí situace v ČR, včetně nabídky CZEXITu jako jediného možného řešení!
  Až potud s autorem ve všem souhlasím,ovšem když se nad tím zamyslím selským rozumem,je to jen utopie a zbožné přání autora(moje taky) ale jen přání. U toho zůstane a přes to vlak už nepojede....
  EU(Západ) nikdy nedopustí aby se tady něco změnilo k lepšímu spíš naopak,proto se vydávají neustále další a další zákazy,příkazy,omezení a nařízení! Občané jsou úmyslně rozeštváváni proti sobě,morálka lidí upadá den za dnem více a hlouběji a z té beznaděje poloviny národa vzniká jen skrytá agrese lidí nebo depky a těžké nemoci.Druhá polovina sedící na teplých místečkách věří tomu,že tak bude navěky pokud se zřízení rapidně nezmění. A jsme zpátky u toho CZEXITu....
  Kdyby proběhlo všelidové hlasování,nikdy to neprojde z důvodů které jsem zmínil výše(národ je rozdělen zhruba půl na půl). Ale kdyby(utopie): Musely by se obnovit státní hranice,znovu vybudovat pořádná armáda na ochranu státu,rozjet sobestačnost v zásobování potravinami,ve stavebnictví,strojírenském i dalších průmyslech atd. Zárověň by jsme museli všem cizím společnostem vyplácet balíky peněz za vložené a zmařené investice atd. Dnes nám nepatří ani voda,ani banky,vše je vybrakované,skoro nic co bylo před revolucí naše nefunguje. Zásoby zlata máme 6-9 tun z 56 po rozdělení Československa! Bez pomoci silného státu zvenku a dlouhodobé pomoci je nemožné se z toho dostat.A i kdyby,kdo by tu budoval-stavěl a dělal rukama? O učňáky je minimální zájem,většina mladých dělá školy a jsou z nich bakaláři a inženýři.V nejhorším výživoví poradci!!! Ti by měli krmit prasata nebo se starat o krávy? Většinou se nepostarají ani sami o sebe.
  Donedávna jsem ještě věřil že by CZEXIT pomohl ale je to celé nesmysl. Jako stát i národ jsme už odsouzeni k zániku,bohužel. Kompletně se naplňují proroctví Sibyl i Nostradama.
  Jsem rád, že už jsem starej a mám to za pár.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Sláb jen ten, kdo ztratil v sebe víru a malý ten, kdo má jen malý cíl!
   Kdyby byl Masaryk v r. letech 1914-1918 (bylo mu 64 - 68 let!) tak malomyslný jako Vy dnes, nikdy by Československo nevzniklo a Vy byste tady nešířil malomyslnost!

   Smazat
 3. ..jo Jirko je to tak.
  Chtěl jsem to zabalit a zmizet..dožít si svůj život.
  Nemohu
  měl bych výčitky svědomí.
  Raději se nechám zabít svobodný
  než bych umíral jako otrok.
  Víme všichni že po dobrém to nepůjde.
  Víme že nás čeká vnitřní rozklad národa.
  Víme že nás čeká to nejhorší od západních sousedů.
  Přesto se dobrovolně nevzdáme !!
  ...nepřátel se nelekejme
  na množství nehleďme*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Unknown Přesně tak souhlas.

   Smazat
  2. Souhlas. Naše ekonomika je na tom podobně jako po třícetileté válce. Nic nám nepatří dřeme na ciím a na cizí. Přesto přišlo národní obrození, rozvoj vzdělanosti, průmyslu i zemědělství a nakonec i nový samostatný stát. Trvalo to 300 let, ale, jak pravil Švejk, jsme teď o polovinu chytřejší, tak bychom to mohli zvládnout za 150. Potřebujeme jen jedno: Aby EU (a NATO) definitivně vyhnily zevnitř, aby jim k tomu někdo pomohl a aby to bylo co nejdřív. Stačí pád dolaru (a Eura) a pojede to jako po másle. Proto nevěšme hlavy, bojujme a vytrvejme. Události se řítí jako splašené spřežení (vzpomenete si, jak vypadal svět na konci r. 2013, před ukrajinskou krizí a vstupem Ruska do Sýrie?) a čas se krátí. Za 5-8 let bude západní Evropa muslimská a v rozvalu a my, pokud vydržíme, na prahu nových, lepších zítřků s Ruskem a Čínou v zádech. Hrrr na ně!

   Smazat
  3. Anonymní16. března 2018 15:31
   Až ta hniloba vykoná své, budeme muset znovu vybudovat řopíky, na hranici s islámským světem. Škoda, že se většinou nedochovaly. P.K.

   Smazat
  4. Pro P.K. No a? Zdroje budou...

   Smazat
 4. The information you share is very useful. It is closely related to my work and has helped me grow. Thank you!
  subway surfers

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.