Reklama

pátek 16. března 2018

Czexit je jediná možnost, jak přestat být krmelcem Evropy! 4. závěrečná část


Jaroslav Tichý
16. 3. 2018
V souvislosti se sílícím voláním našich voličů po odchodu z EU, která se mění prakticky den ze dne k horšímu, a to jak z hlediska svých pravidel tak i své podoby, sílí současně strašení našich občanů ze strany našich veřejných propagandistických prostředků a různých „odborníků“ ohledně obrovských negativních dopadů příp. Czexitu na naši zem a na její obyvatele. Protože jde o zavádějící a záměrně zkreslená tvrzení, pojďme si k celé záležitosti říci více.


3. část je ZDE http://www.novarepublika.cz/2018/03/czexit-je-jedina-moznost-jak-prestat_15.html

Shrnutí:
a/  je nepopiratelné, že s postupem času ubyde objem lidské práce v ekonomice obecně. Bude to však z důvodu objektivního (tj. náběhu průmyslové revoluce 4.0) a nikoliv subjektivního (jako důsledku našeho vystoupení z EU), jak záměrně nesprávně tvrdí někteří lidé u nás;
b/  k další obživě našich obyvatel, kteří definitivně ztratí možnost zaměstnání, bude třeba vyplácet minimální měsíční garantovaný příjem. Ten je zatím uvažován tak, že ho budou do-stávat všichni bez rozdílu, přičemž ti „ˇšťastnější“ budou moci si ještě přivydělat prací. (stát – a tedy my všichni – budeme fakticky dotovat podnikatele při vyplácení jejich zaměstnanců, které zaměstnají i po příchodu průmyslové revoluce 4.0.. Pochopitelně nikoliv za plný plat, neboť jim to bude umožňovat obrovský převis nabídky po pracovních místech nad poptávkou po nich;
c/  Minimální garantovaný měsíční příjem je v různých zemích kalkulován v různé výši, a to podle jejich ekonomických možností. V případě ČR by činil podle výpočtů ekonomů za současných podmínek cca Kč 6.000,-/osobu/měsíc, což je částka zcela nepostačující, zvláště za situace, kdy by tento minimální příjem byl vyplácen i namísto důchodů seniorům či v nemoci namísto náhrady ušlé mzdy apod.. Na rozdíl od většiny jiných členských zemí EU (či ekonomicky vyspělejších zemí obecně) na zavedení minimálního garantovaného měsíčního příjmu, který by umožňoval našim občanům (důstojné) přežití v současnosti, nemáme.
d/  je zřejmé, že dalšími dovozy migrantů do ČR (při jejich subjektivní, avšak zanedlouho i objektivní nevyužitelnosti na trhu práce) se popsaná situace našich obyvatel bude jen zhoršovat.
e/  další perspektiva se rýsuje ve výrobě náhradních dílů, v některých druzích služeb, v některých zemědělských oborech. To souvisí s přechodem od globalizace na glokalizaci, kdy skončí převážení ovoce a zeleniny, které si můžeme pěstovat doma, přes polovinu světa. Bude tedy zapotřebí podpořit rozvoj družstevnictví u nás, k čemuž vyzývají mezinárod-ní organizace vč. OSN již od r. 2008 (např. usnesení EP z července 2013). U nás dosud marně;
f/  v této situaci máme v zásadě tyto 2 možnosti, a to:
     A/  vyčkávat do doby, dokud od nás neodejdou zahraniční investoři v důsledku převedení výroby na robotizovanou formu u nich doma, a pak být jako stát postaveni do situace, kdy nebudeme mít rezervy na vyplácení ani té aktuálně kalkulované možné výše minimální měsíční garantované odměny nebo

B/   snažit se celou záležitost co nejdříve (ačkoliv i tak se zpožděním) řešit.

     K takovému řešení nemůžeme ale přistoupit jako člen EU. Nebude nám to umožněno, byla nám totiž předurčena úloha kolonie. To je i jeden z důvodů, proč ANS považuje za nezbytné vystoupit z EU.

g/ je třeba počítat s tím, že:
          někteří tuzemští výrobci finančně nezvládnou investice do robotizace výroby, pokud si v průběhu dosavadní činnosti nevytvářeli rezervy v potřebné výši. Buď necháme padnout další továrny u nás, což naše problémy jen dále prohloubí, nebo bude nezbytná po-moc našeho státu s jejich financováním (jak dále uvedeno);
          v dalších případech bude třeba obnovit některé v minulosti nesmyslně potlačené výroby či navázat na výroby, které zde přes svým odchodem přerušili zahraniční investoři, a to s ohledem na nutnost změnit strukturu průmyslové výrob v ČR a obnovit její širší paletu. Zde bude muset sehrát svoji roli i náš stát, a to
- jak z hlediska zajištění potřebného financování k provedení potřebných strukturálních změn (kdy bude důležité hledat a nalézat i alternativní zdroje financování těchto investic, tj. mimo zdroje západních bank, které nemají výraznější zájem na financování konkurence jejich vlastních firem u nás), tak i
- převzetí některých privátních podniků, jejichž majitelé nebudou schopni financovat investice vynucené postupující průmyslovou revolucí 4.0 a bude tak hrozit ztráta nejen zbytku zaměstnanosti v některých lokalitách (regionech), nýbrž i další nárůst nároků na zdroje státního rozpočtu k vyplácení minimálního měsíčního garantovaného příjmu.
Orientace prezidenta republiky M. Zemana na „politiku všech azimut“ je proto velmi prozíravá, byť to mnozí lidé u nás pochopí (a snad i docení) teprve dodatečně.


Jaké jsou tedy naše skutečné možnosti?
A/ nedělat nic a vyčkávat (tak jako obvykle) – a tedy čekat, až nás cizí investoři „vyžerou do mrtě“ a poté opustí (kdy vznikne armáda nezaměstnaných, která se obrátí s žádostí o podporu na náš „vyžraný“ stát), který na jejich podporu (nad postaru kalkulované počty) nebude mít prakticky ani korunu a dostane se do těžko řešitelné situace nebo

B/ začít řešit tyto problémy s předstihem (ač se zpožděním oproti skutečné potřebě). To však znamená vystoupit z EU, a to co nejdříve. A začít pracovat na sebe.

A ještě čtyři poznámky na závěr:
          Takové řešení bude mít zcela určitě své náklady. Oproti úsporám a ziskům docílitelným naším odchodem z EU však výrazně nižší;
          průmyslová revoluce nemá alternativu a přijde i k nám. Ať budeme ještě členy EU (tím hůře pro nás) nebo i když ještě předtím vystoupíme.
          dojde tak k zásadním změnám ve struktuře průmyslové výroby u nás, ve struktuře našich odběratelů. Těžko budeme dodávat subdodávky či montovat pro někoho výrobky byť s lacinou pracovní silou, když si to každý investor bude schopen zajistit doma po-mocí robotů, a to laciněji. K odchodu většiny stávajících zahraničních investorů z ČR dojde tak v každém případě;
          dojde nutně i k zásadní diverzifikaci našich odběratelů. Zčásti vynucené okolnostmi na straně těch stávajících, zčásti pak s ohledem na změny mezinárodní politické a ekonomické situace.

Zanechme tedy lží a matení lidí a pojďme se postavit k řešení této zásadní otázky. My všichni, neboť nás všech se to bude v té či oné formě dotýkat.

Jaroslav Tichý je aktivní v Alianci národních sil

18 komentářů :

 1. Pane Tichý souhlasím s vašimi články a pokud bude referendum celá rodina hlasujeme o vystoupení z eu.

  OdpovědětSmazat
 2. Pane Tichý, nesouhlasím s Vašimi články a pokud bude referendum, nebudu hlasovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč? Důvod?

   Smazat
  2. 23:54

   1) No přece pro slepičí kvoč.
   2) Proč se neptáte po důvodech toho přede mnou?

   Smazat
 3. Pane Tichý, navrhuji nechat se vyžrat do mrtě. Pak začneme všichni pilně pracovat a budeme skromně žít.
  Zrušíme televizi, zakážeme mobilní telefony a každý, kdo zahodí jídlo do popelnice, půjde do šatlavy. Nepolepšitelné recidivisty pak vystavíme na pranýř - na náměstích v kleci.

  OdpovědětSmazat
 4. PANE TICHÝ PROČ NEUZNÁVATE ŘEŠENÍ,KTERÉ JE PŘIPRAVENO

  v Národnim programu občanů voličů.Co tu přinášite jsou samé blufy a nejste vy ten diversant,který chce odvádět pozoornost od opravdového řešeni?
  To vám nestačilo,že jste vybuchli při volbách jako slepá munice?

  Proč se nechcete přidat na stranu občanů voličů,co?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 16. března 2018 23:35

   Drzý spratku!

   Pan Ing. Tichý má svoje bábovičky a kyblíček, a bude si hrát na svém pískovišti. Takže koukej vodprejsknout ke své straně občanů voličů, která jistě všechny příští volby vyhraje!
   A sem už víckrát nelez nebo dostaneš lopatičkou po kebuli!

   Smazat
  2. Strana občanů voličů neexistuje!

   Existuje pouze velká a malá strana a jen ty volby mohou vzit útokem a zvítězit,no ni?

   Smazat
  3. JE ZNÁMO,ŽE POLIT.TŘIDA ŠMEJDŮ NÁM GOJIMŮM

   neumi dát žádnou dalši přijatelnou ideologii KROMĚ NEOMARXISMU.
   Proto špičky občanů voličů vytvořily Národni program,který jim v naprosto srozumitelných bodech vysvětluje co dělat a jak postupovat!

   Zjistilo se jaké aspekty by mohly náš zubožovaný lid Česko Rupska SJEDNOTIT!

   CELÝ NP PROGRAM JE ZALOŽEN NA ZAJIŠTĚNI PENĚZ NEJEN PRO GOJIMY.

   Nijak nám tu nevadí,že pan Tichý ho nechce akceptovat a tak pomoci lidu k penězům.Bohužel není sám.

   OPAKUJEME PROTO CTĚNÉ VEŘEJNOST,ŽE FÁZE

   A.Národni program občanů voličů a jeho tvorba práve probíhá a pokus se občané nebudou zajimat o své peníze,které jim jimi zvolení lapkové kradou ,at trpí dál je to jejich věc.

   Budeme vám drahé trubky a kedlubny vše dále po lopatě vysvětlovat a to když to budete žádat i fázi B.Víme,ale že tonechcete a proto v klidu budeme my špíčka národa čekat,až bude po vás!


   Smazat
 5. JAN KELLER -- Pandořina skříňka

  Německá kancléřka otevřela svými úvahami o možném omezení peněz z evropských fondů pro neposlušné země velice ožehavé téma. Týká se toho, kdo v Evropě na koho doplácí. Až dosud byla Evropská unie chápána jako záležitost, na které všichni zúčastnění vydělávají a navzájem se obohacují.

  Vždyť jaký smysl by mělo budování a rozšiřování tohoto svazku, pokud by se tak dělo ve prospěch jedněch a na úkor druhých?

  Když jsme do Unie vstupovali, nikdo nám ani slovem nenaznačil, že nám tím prokazuje nějakou milost. Byla dána jasná pravidla členství včetně těch, která určovala, dokdy je země čistým příjemcem eurodotací a odkdy se stává jejich čistým plátcem.

  Angela Merkelová nyní v podstatě přechází na rétoriku těch, kdo prosazovali brexit. Také oni mluvili o tom, jak jejich země na existenci Unie jednostranně doplácí. Podobnými řečmi se otevírá Pandořina skříňka, ze které se vynořují další a další nepříjemné otázky.

  Proč by měla EU například doplácet na Řecko? Anebo přesněji, proč by měly státy eurozóny doplácet na nerozvážnost především francouzských a německých bank, které Řecku poskytovaly úvěry, jejichž nesplatitelnost byla již delší dobu evidentní?

  Proč Evropská unie zahájila přístupové rozhovory s Ukrajinou, jestliže bylo dopředu naprosto jasné, že na ni bude vzhledem ke stavu její ekonomiky jen a jen doplácet?

  A proč je podporován volný pohyb pracovníků z chudších zemí do zemí bohatších, když na to doplácejí francouzští a němečtí zaměstnanci, jejichž mzdy se tváří v tvář tomuto sociálnímu dumpingu jeví jako nesmyslně vysoké?

  Jakmile jednou začneme spekulovat o tom, kdo všechno v Evropě na koho doplácí, začne Unie působit dojmem poněkud masochistického spolku. A nutně zesílí hlasy těch, kteří usoudí, že bez EU by jedni na druhé už konečně tolik nedopláceli. Mají snad sloužit výčitky německé kancléřky jako spouštěč tohoto procesu?

  (Právo, 3. března 2018)

  OdpovědětSmazat
 6. Už se těším na tu průmyslovou revoluci.
  Proč bych si měl kupovat drahý Mercedes
  když mně ho doma vyrobí robot ... :))*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ..již ve století páry
   se strašili lidé průmyslovou revolucí ...*

   Smazat
  2. ...nikdy, nikdo
   z kolonizátorů
   dobrovolně neodejde !
   Příkladem vám mohou posloužit
   třeba Panamský průplav, Gibraltar, Francouzká Polynésie a další.*

   Smazat
  3. Unknown17. března 2018 4:07
   Vám ten Mercedes robot nevyrobí. Ale vyrobí ho tomu, kdo bude mít dost prostředků na vlastnictví těchto robotů, či tiskáren Mercedesů a kdo také bude skupovat mozky, které budou schopny tu techniku programovat, či pro ni vytvářet vhodné materiály.
   Takže za současné liberální „demokracie“, to povede k ještě razantnější koncentraci majetku.
   Na současné liberální EU, je větším problémem to liberální. P.K.

   Smazat
  4. Utopie.
   I kdyby doopravdy roboti začali pracovat namísto lidí,
   pro společnost kde je rodina předností
   by to byla obrovská úleva.
   Takovouto společnost
   lze budovat jen ve svrchované republice se státní nedotknutelnou hranicí.
   ...jako by ta síla aliance
   byla pouze ve strašení něčeho co ještě není...
   Silná aliance
   by měla silné efektivní řešení...*

   Smazat
 7. Já bych se žádné průmyslové revoluce ještě nelekal, zatím se všude maká, jako kdyby lidský život ani neměl jiný smysl a lidská mysl neposkytovala jiný potenciál. Až začnou roboti vykonávat aspoň většinu jednodušších pracovních činností, které by mohli vykonávat už pár desítek let, zbyde pak třeba prostor i k úvahám nad zkracováním pracovní doby, tak jako se s tím reálně počítalo za socialismu. Zatím se ale aspoň v koloniích jede na tři směny 5 a více dnů v týdnu a žádné indicie, že by se na tom mělo něco měnit(tedy co se redukce týče).

  OdpovědětSmazat
 8. Zde je info o průmyslové revoluci 4:0.
  https://www.youtube.com/watch?v=PQxoP8uNyxA&t=2151s

  OdpovědětSmazat
 9. Oh! This article has suggested to me many new ideas. I will embark on doing it. Hope you can continue to contribute your talents in this area. Thank you.
  driving directions

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.