Reklama

pondělí 12. března 2018

Fakta, stopy a úvahy kolem skoku Jana Masaryka do prázdna


Jiří Řezník
12.3.2018 VašeVěc 

V devět ráno (tedy v osm hodin západoevropského času) rádio 10. března 1948, tedy přesně před 70. lety, začalo hrát vážnou hudbu a bylo oznámeno, že Jan Masaryk zemřel.


Kdo byl Jan Masaryk


Podle amíckého historika Igora Lukeše Jan Masaryk byl chronickým zbabělec (Československo nad propastí: selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze 1945-1948, s. 260), ale v tom případě by nestálo za to někomu ho vraždit, ani by nedokázal ten dotyčný spáchat sebevraždu. Za chronického zbabělce bývá považován jeho kolega ve vládě Josef Plojhar (1902-1981) a ten vše přežil ve zdraví.

Této charakteristice odporuje, že
 • jde o československého ministra zahraničí, který se veřejně podílel na prosazení založení Státu Izrael a tajně na organizaci a financování dodávek zbraní[1], a to jak sám, tak i prostřednictvím Z. Tomana, šéfa československé rozvědky při ministerstvu vnitra[2];
 • počátkem února 1947 dostali Josef David, národně socialistický předseda parlamentu, a Jan Masaryk pozvání k návštěvě Izraele na položení základního kamene školy v kibucu Kfar Masaryk, na níž přispělo Československo ze státního rozpočtu v roce 1948 částkou 3,5 mil. korun. Částka 70 000 dolarů byla zaslána do Izraele v listopadu 1948;
 • podle spisovatele pana Jana Beneše Pan profesor Krajina prohlašoval, že biologická fakulta ve Vancouveru v britské Kolumbii, kte­rou vybudoval a úspěšné vedl (po Krajinovi se dnes jmenuje přírodní rezervace Krajina land, větší Čech), byla vybudována z daru dřevařské firmy Koerner. Tento dar pak, že odpovídal částce 6.000.000 dolarů, které tam Jan Masa­ryk nechal dne 19. února 1948 poukázat z londýnského konta čs. velvyslanectvi. Fakulta vznikla, když se odboj a válka, se kterou se počítalo, nekonaly. Vzpomeňme, že téhož dne se do Prahy dostavil Valerian Zorin – kontrolovat dodávky sovětské pšenice. Komunisté ho samozřejmě po­třebovali mít živého, a ve vládě, jako stafáž své legality, tohle se používá jako důvod dotvrzující jejich neúčast na záhadných okolnostech „sebevraždy". Jenže to samozřejmě byli komunisté českoslovenští, pouhá místní agentura. Pokud jejich nadřízení v Moskvě zjistili, že Jan Masaryk se hodlá živý raději vyskytovat mimo Československo, a logicky by na­stoupil na místo tradičního i ostudného boje o stát mimo tento stát, chtěli ho mrtvého. Pokud se Jan Masaryk na tento uděl připravoval, a poukaz nemalé finanční částky mimo kompetenci čs. úřadů tomu nasvědčuje, zajisté tak činil ve spojení s britskou tajnou službou, ke které měl z doby války nejblíže. S onou službou, kde tehdy dosud významné postavení zastával Kim Philby a čtyři další ničemové ve službách Moskvy.[3]
 • tak zvaná zpráva „Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka“ charakterizuje Masaryka jako člověka odolného a nebojácného.[4]

Co víme[5]


 • 10. března 1948 v 9. hodin ráno vysílal československý rozhlas zprávu, že tělo identifikované jako tělo Jana Masaryka bylo nalezeno pod okny Černínského paláce[6]
 • Britský diplomat Sir Bruce H.B. Lockhart ten sukničkář a nezdárný britský špion, se ve své vzpomínkové knize o Janu Masarykovi, publikované v r. 1951, rozhořčuje nad tím, že „komunisté šli tak dokonce tak daleko, že v rychlosti vytvořili novou verzi Pohádky o šťastném Honzovi, v které Jan, když se přesvědčil o podlosti svých západních přátel, našel světlo pravdy a v této radostné době pro jeho lid neodešel ani na Západ, ani na Východ, ale do země, z níž není návratu“[7].
 • V Praze tehdy dlel Alexandr Korotkov, šéf sovětské atomové špionáže (Rudá kapela); 
 • Podplukovník Kohout, který měl být příslušníkem NKVD, si přinesl 10. března do své pracovny těžítko, které bylo identifikováno jako vlastnictví Jana Masaryka a telefonoval si s Fierlingerem, že pérák doskákal. 
 • Zatímco podle přítelkyně Jana Masaryka Marcií Daventportové měřil živý Jan Masaryk 186 cm, tak na pitevním stole podle protokolu o pitvě Doktora honoris causa Jana Masaryka, sepsaného profesorem Hájkem, ležela na stole v Ústavu soudního lékařství mrtvola o délce 178 centimetrů, přičemž nikdy nikdo tento údaj nezpochybnil ani MUDr. Tesař i obzvlášť dr. Sum, jeden z osobních tajemníků Jana Masaryka; 
 • Zatímco měl živý Jan Masaryk dostávat injekce (zřejmě obstřiky) na bolavé rameno téměř každý den podle svědků i snad podle osobního lékaře, tak podle pitevního protokolu, tak výslovně pode závěrečného posudku Ústavu soudního lékařství z podzimu 1948 nebyly na zaznamenány na mrtvole žádné stopy po injekcích;

Co dále víme

 • Osobní lékař dr. Klinger ve své svědecké výpovědi mluvil o konkrétních lécích, které měl užívat Jan Masaryk, avšak při chemické analýze obsahu žaludku nalezeny poněkud odlišné zbytky léků; kromě toho při prohlídce Masarykovy koupelny byly nalezeny jodové pilulky, tehdy užívané při léčbě vysokého krevního tlaku. 
 • Popis stavu srdce uváděného dr. Klingerem a liší od popisu stavu srdce zjištěného v pitevní zprávě;
 •  V pitevní zprávě chybí jakékoliv popisy stavu zubů, podle nichž by bylo možné mrtvolu identifikovat. Stejně tak se ztratily jakékoliv identifikační stopy, které by mohly vést k objasnění totožnosti mrtvoly (otisky prstů, analýza zbytků cígaret);

Co ještě víme


Proběhlo několik zfušovaných policejních vyšetřování této události (1948, 1968 atd.), vyšlo mnoho článků, ba i blogů a několik knih, které dospěly buď k závěru, že šlo o sebevraždu, nebo o nešťastnou náhodu, nebo o vraždu za účasti několika komand, které zhruba lze identifikovat na základě nepřímých svědeckých výpovědí jako komando vedené Alexandrem Korotkovem, komando vedené majorem Schramem a komando vedené jeho rivalem partyzánem Vávrou-Staříkem. Major Schramm má přitom alibi na devět hodin ráno, kdy dlel v Panenských Břežanech (22 km od Černína). I když kdejaké komando mělo hledat na místě činu ve služebním bytě Jana Masaryka dokumenty a tamtéž byl shledán nezvyklý nepořádek, tak uspořádání knih v osobní knihovničce v ložnici bylo po zmizení Jana Masaryka stejné jako za jeho života;

Co ještě bylo zaznamenáno


 • Při prověřování vyšetřování v r. 1948 se zjistilo, že a) zatímco MUDr. Teplý psal ve své ohledací zprávě o podélných šrámech na břichu, tak prof. Hájek v pitevní zprávě o čerstvých krvácejících kolmých odércích na břichu; b) zatímco podle nadstrážmistra Jiříčka tělo vypadlo v 6 hodin ráno, tak podle pitevní zprávy došlo k této události daleko dříve.
 • Policejní výjezdovka, zajišťující stopy a ohledání těla, vedená komisařem Goernerem měla jisté problémy s identifikací totožností mrtvoly, ba i s určením místa i výšky jejího pádu. Policejní mechanoskop Vichr ve své výpovědi v r. 1968 uvedl, že šlo buď o tělo Jana Masaryka, nebo jiného československého občana, přítel policejního lékaře dr. Teplého vypověděl v téže době o tom, že se mu dr. Teplý svěřil, že tělo mohlo vypadnout zcela jinde z daleko menší výšky.
 • Pan profesor Straus ve svém znaleckém posudku vyloučil, že by tělo při svém sebevražedném pokusu mohlo dopadnout tam, kde dopadlo, přičemž ale vycházel z poněkud neprověřených předpokladů, že Jan Masaryk měřil 178 centimetrů a vážil 80 kilogramů a předpokládal, že pan ministr stál na řimse obrácen k oknu. Případně ještě učinil několik kroků stranou. Podle původních rekonstrukcí skoku do prázdna, které byly učiněny na základě obhlídky místa činů (mechanoskop Vichr, komisař Goerner a další) Masaryk vypadl přímo z okna koupelny, protože na nutně silně zaprášené řimse si nevšimli, že by tam byly nějaké otisky jeho bosých nohou.

Co kromě toho bylo zaznamenáno


 • 10. 3. 1968 se při pokládání smutečního věnce k hrobům TGM a JM svěřila herečka a snad i přítelkyně Olga Scheinpflugová režiséru Jiřímu Krejčíkovi, že jí Jan Masaryk 10. března 1948 ráno volal, i když dle pitevního protokolu měl už být dávno mrtev. 
 • v r. 2002 poskytl ČT své svědectví bývalý voják hradní stráže Brtník, podle něhož Zorin s Clementisem, z nichž jeden se velmi podobal dle dochovaných foto výše uvedenému Korotkovi a druhý z nich Belkinovi. vynášeli v 11 hodin večer z auta vyvráceného Jana Masaryka k vratům Černinského paláce, které jim otevřel Jan Bydžovský[8], lze-li takto interpretovat jeho výpověď do policejního protokolu po jeho zatčení v r.1950, přičemž dle zprávy policejního vyšetřovatele Ilji Pravdy (asi na základě svědectví domovníka Topinky) na počátku milénia dlel v tu dobu živý Jan Masaryk ve svém služebním bytě v Černínu. 
 • Dopis Jana Masaryka J.V. Stalinovi, i když je datován 9. března 1948, tak vidění problémů v dopise zmiňovaných ukazuje na jeho sepsání odpoledne 10. března 1948 v bytě Marcii Davenportové. Současně témata, která jsou v dopise zmiňována a jak jsou rozebírány, nevedou a nemohou vést k jinému závěru, než že ho psal sám Jan Masaryk. Téměř zcela určitě lze vyloučit, že by ho mohla psát jiná osoba, například jeho sestra Alice Masaryková, nebo jeho osobní tajemník Viktor Fischl. [9]
 • Na webu kibucu Masaryk v Izraeli bylo svého času zavěšeno foto pěti osob, z nichž jedna se kapánek podobá Janu Masarykovi, další z nich zleva doprava Steinhardovi, Geminderovi, Slánskému a Clementisovi, přičemž poslední tři se významně podíleli na organizaci dodávek československých zbraní do Izraele na počátku 50. let. Dále bylo publikováno svědectví místního usedlíka, zaznamenáno českým novinářem, že tamtéž v 50. letech měl žít synovec Tomáše Garrigua Masaryka, který ale podle genealogie žádného synovce mít neměl ani mít nemohl.

Jediným řešením výše uvedených rozporů je zavedení předpokladu dvojníka, ať fyzického či virtuálního.


Kdo byl ten dvojník?


Možnosti, že Jan Masaryk opravdu zesnul 29. února 1948, aby byl poněkud urychleně pohřben alespoň editorem webových stránek The Life Picture Collection 1. března 1948[10] odporuje informace, která se objevila ve skice publikována v článku Symbol Izraele je v krizi v Ekonomu z 15.8. 2011.[11]

Podle této reportáže z místa činu nějaký pan Fischer z kibucu Kfar Masaryk tvrdil autorovi článku, že Masarykovo jméno se nám potom připomnělo i v 50. letech, kdy tu nedaleko byl sládkem v pivovaru nějaký Masarykův synovec, avšak podle současného stavu genealogického výzkumu rodiny Masarykových měl sice Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) čtyři sourozence Martina Masaryka (1852-1873), Jana Masaryka (narozen 1951- zemřel 1951), Františku Masarykovou (narozena i zemřela v tomtéž roce 1858) a Ludvíka Karla Masaryka (1854-1912). Ten poslední měl jedinou dceru Ludmilu (Lipovou), která byla neteří TGM, toliko tedy jednonásobného strýčka. Vzhledem k současnému stavu historického výzkumu (manipulace s údajnou mrtvolou, foto na webu kibucu Kfar Masaryk[12]) se tedy nutně mohlo a muselo jednat nikoliv o synovce, ale o syna Tomáše Garrigue Masaryka, tedy Jana Garrigua Masaryka (narozeného 1886, zemřelého někdy po r. 1973 v Izraeli).

Kdy a kde zemřel dvojník[13]?


To lze vyčíst z ohledacího protokolu, z pitevní zprávy, závěrečného posudku a svědeckých výpovědí[14].

Současný výskyt znaků, které svědčí o rozdílné době smrti
1) chybějící zmínce o slinivce břišní[15],

2) při prvním pádu došlo k roztržení srdce, přetržení srdečníce, trhliny jater a sleziny,

3) při druhém pádu rozmrazující mrtvoly z druhého patra na zadním nádvoří ke zlomení žeber, zlomení páteře a roztříštění pánve,
4) pro rozmrazení proběhlo zakrvácení dutiny hrudní a břišní,

Zatímco pitevní zpráva hovoří při pádu z výše hlavou dolů o roztržení srdce v levé komoře, kde přitéká okysličená krev, tak Závěrečný posudek hovoří o roztržení srdce v pravé komoře, do níž protéká neokysličená krev, tedy o pádu z výše na nohy.

Proč bylo zvoleno toto řešení urychleného a improvizovaného odchodu Jana Masaryka z politického života, bezprostředně časově následujícího po zatčení generála Bartíka?[16] Od Masaryka se lze dostat přímo ke Steinhardovi díky fotu pěti mužů, zavěšenému na webu kfar Masaryk. Odtud pak k pašování plutonia. Stačí ale zbraně pro Izrael a oněch 6 milionů dolarů pro Krajinu. Jiné důkazy přináší tzv. Dopis Stalinovi.


Závěr


V roce 1949 sdělí již odvolaný a bývalý amícký velvyslanec Laurence Steinahardt své snad dobré známé Marcii Daventportové, později autorce pamětí, v níž vzpomíná také na Jana Masaryka: Lze seřadit všechna fakta tak, aby odpovídala jak sebevraždě, tak vraždě, a můžete z toho pokaždé udělat jasný případ. V roce 2018 v knize Vladimíra Lišky "Jan Masaryk. Tajemství života a smrti" se tvrdí totéž. Proč se však autor zdráhá navrhnout provedení exhumace hrobu Jana Masaryka, protože jedině takto by šlo získat případně nové poznatky, není tak úplně zřetelné. V podstatě hovoří o vynucené sebevraždě[17], ale sám je v tom případě nucen ignorovat mnohá fakta.

Není přitom pravdou, že lze seřadit všechna fakta tak, aby odpovídala jak sebevraždě, tak vraždě. Obě tyto linie zkorodovaly. Zastánci sebevraždy se odvolávají nejčastěji na pitevní zprávu, sestavenou profesorem Hájkem. Samotný pitevní protokol však obsahuje především dvě díry: a) chybí v něm popis stavu slinivky břišní, čehož si všimli už podle Plačka už sovětští lékaři; b) popis zranění srdce odpovídá dopadu na hlavu.

Stejně tak se pokouší na pitevní zprávu a policejní náčrtek místa činu navázat forenzní analýza pádu těla prof. Strause. Ta ale naprosto ignoruje ten fakt, že na silně zaprášené římse pod oknem koupelny nebylo možné nalézt žádné stopy po šlápotách. Tento fakt současně nutil první vyšetřovatele (komisaře Borkovce, Goernera a mechanoskopa Vichra) k některým velmi obtížně představitelným představám o pádu těla, kdy dotyčný měl sedět na okně s obličejem obráceným k místnosti a začít padat dolů.

Stejně tak nelze seřadit všechna fakta tak, aby odpovídala vraždě. Zastánci teorie vraždy zcela ignorují například svědectví Olgysebevraždě*** Scheinpflugové, že měla ráno 10. března 1948 hovořit telefonicky s Janem Masarykem. A nebo opakované svědectví strážmistra Jiříčka, že tělo se ocitlo na nádvoří až kolem šesté hodině ranní, což je v rozporu s určením doby smrti v pitevní zprávě, i když podle svědectví vojáka hradní stráže Brtníka měl být vyvrácený Masaryk přinesen do budovy kolem 11 hodiny večerní.


[4] Ani v tzv. Dopise Stalinovi sám sebe nevidí Jan Masaryk sám sebe jako neurotické tintítko: Nejsem téhož ražení, jako byl Clemenceau, a nikdy by mne ani nenapadlo, že bych mohl spáchat z politických důvodů sebevraždu. … Dnes jsem se však rozhodl .. není to důsledek nějaké přechodné neurastenické krise.
[5] V tamto materiálu jsou fakta řazena podle snižující se míry jistoty vědění.
[6] Pana Schwarzenberga při jeho nástupu do funkce ministra zahraničních věcí se svěřil časopisu Instinkt , jak to přesně všechno bylo: Tam (???) byl i byt vašeho předchůdce Jana Masaryka - už jste se byl podívat v koupelně, odkud údajně vyskočil, aby spáchal sebevraždu? Tam jsem se byl podívat hned na začátku roku 1990 a od té doby je mi jasné, že to nemohla být sebevražda. Jan Masaryk byl korpulentní člověk a já si nedovedu představit, jak by vylezl na to okýnko, když by to bylo mnohem pohodlnější hned za rohem z velikých oken, která vedou na stejné nádvoří. Ta sebevražda je prostě nesmysl. Zatrnulo vám, když jste do té koupelny vstoupil? Samozřejmě! Vždyť já si tu událost pamatuju. To vám muselo být tak deset let? No - deset mi bylo. Bydleli jsme ve Voršilské ulici v Praze, měl jsem zrovna chřipku jako teď, tudíž jsem nebyl ve škole, v devět ráno (tedy v osm hodin západoevropského času – pozn. J.Ř) jsem poslouchal zprávy a slyším, jak hrají Blaník nebo Vyšehrad - vážnou muziku, od té doby, když to slyším v rádiu, hned dávám bacha. A za chvíli oznámili, že Jan Masaryk zemřel. Viz též http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/kdy-opravdu-napsal-jan-masaryk-svuj-mozna-posledni-dopis-jv-stalinovi-i

[7] http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/milostny-zivot-trojuhelnik-jana-masaryka-aneb-nepritelkyne-pana-ministra-aneb-za-vsim-hledej-z ; Tento odkaz je vhodné doplnit o citaci z deníku Jana Zabrany, co se doslechl na českém vysílání BBC: Jedna věc mě však zarazila. Lockhart dnes mluvil o sebevraždě! Jana Masaryka. Amerika nedávno o zavraždění.  Nejsou-li stoprocentní zprávy, nechť se raději mlčí či mluví stejně. Na venkovské lidi, kteří zahraničnímu rozhlasu zbožně naslouchají, to musí působit dojmem, že si pánové nevidí do úst. To tedy je vada. (https://neidemprowscomplul.wordpress.com/2017/03/18/18-march-2017-1710/
[13]http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/dvojnik-jana-masaryka-nalezen-v-olomouci  ; http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/prubezna-zprava-o-stavu-patrani-po-dvojnikovi-j-masaryka
[17] Petr Zídek je v komentáři k výše uvedenému výroku schopen zase napsat: „Ať tak či onak, smrt byla pro Jana Masaryka vysvobozením. (https://www.lidovky.cz/pohnute-osudy-jana-masaryka-vysvobodila-az-smrt-ale-jak-to-s-ni-bylo-11m-/lide.aspx?c=A150924_214311_lide_ELE )

29 komentářů :

 1. Pokud vím, jen Edvard Beneš se zasloužil o stát, což vytváří možnost o tomto Masarykovi spekulovat. My děkujeme.

  OdpovědětSmazat
 2. Určitě zajímavé informace. Jsem osmdesátník a za svůj život pamatuji spoustu dalších a odlišných interpretací smrti Jana Masaryka a záleží jen ta tom kdo je předkládá.Zdá se mi, že vše nasvědčuje tomu, že možnost různě interpretovat jeho smrt někomu vyhovuje a vytváří se tak určitý neklid ve společnosti. Myslím, že by bylo nejlépe to dále nerozebírat už jen proto, že sám Jan Masaryk byl s největší pravděpodobnosti rozporuplnou osobností a dnešnímu "převrácenému světu" to v ničem nepomůže k nápravě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co tohle??????

   https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/zavrazdili-masaryka-britove-nova-teorie-stoji-na-zajimavych-dukazech

   Smazat
 3. Samozřejmě snaha o jakékoliv charakterizování Jana Masaryka jsou převážně spekulace. Kdo jsou to zbabělci! Ti kdo se vzdají přesile? Ti kdo ustoupí násilí, kterému nelze čelit ani rozumem ani vlastní silou?
  Masaryk byl se svoji srdnatostí či zbabělostí na tom stejně jako ostatní dospělí a rozumem obdaření občané ČR. Ty výkřiky jako že jsme se měli v době Mnichova bít proti desetinásobné přesile - aby někdo dnes mohl vykládat v museích, že zde kdysi žilo bláhových 7 milionů Čechů, kteří v domnění, že jsou hrdinové, se nechali vyhladit!?
  Byl Jan Masaryk zbabělec proto, že se nepřidal ke skupině ministrů, která podala demisi v únoru 1948. Vždyť to bylo hejno lidí poplatných kapitálu, ne občanům tehdejší ČSR a už vůbec nějakým ideálům, které hlásal TGM, Beneš a lidem srozumitelným způsobem i Jan Masaryk. On nebyl menší než jeho otec či Beneš, on byl jiný, daleko bližší lidu než akademismu! I to byl důvod, proč zůstal v r. 1948 s lidem! To nejsou fráze, takový on byl. Možná, že nebyl geniální diplomatický šejdíř, jakého vždy potřebuje vládnoucí kapitál, ale dobře věděl, co potřebují občané. On nezradil občany, on zradil sluhy kapitálu. A to byl důvod, proč musel zemřít a je celkem jedno, zda byl dohnán k sebevraždě útočícími sluhy kapitálu, nebo jimi byl přímo zavražděn. A pokud se uvádí, že vrahem byl agent MI 15, pak to znamená, že "zrazený" kapitál tomuto agentovi zaplatil. Ministři, kteří podali demisi v únoru 1948 se z odpovědnosti za smrt Jana Masaryka nemohou zbavit! (Případné komentátory upozorňuji, že jsem nebyl nikdy členem KSČ, ale také jiných politických stran a nejsem ani žid.)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co to meleš idiote? Kde jsi vzal "desetinásobnou přesilu"?
   V době Mnichova byl poměr armád ČSR vs Říše 1:1,3!
   Němci by prohráli na celé čáře, dobře to věděli, proto Hitler blafoval a tlačil na Brity a Francouze, aby ti zase tlačili na naše politruky.
   Zbabělcům ve vedení země v čele s Benešem se to nehodilo a dodnes se to dalším nehodí do krámu.

   Smazat
  2. Pane 11:00, můžete mi laskavě sdělit, který evropský národ, když se bránil nacistické přesile, byl vyhlazen? Navíc německá přesila nebyla ani zdaleka desetinásobná. Odhady ztrát v případě obrany byly odhadována na 80 000, nakonec během války stejně zemřelo 360 000 Čs. občanů.

   Smazat
  3. Spravne historicu kdyby tehdy Ceska Rise chtela tak smetla Wehrmacht za 8 hoodin a nikdo ji nebyl schopen zastavit ani ve Spanelsku nebo Anglii.Nase tunely byly hluboke a delove koule jedny s nejvetsich na svete neb letaly prudce ,At zije Putn

   Smazat
  4. Pánové, německá vojenská přesila nebyla sama o sobě desetinásobná, to ví každý, kdo trochu zná historii - i když poměr počtu Němci:Češí byl více jak 1:10. Ale proti nám stálo tehdy Polsko, Maďarsko, pátá kolona Slováků, sudetských nacistů a polských, také nacistická menšina. Francie a Anglie by nás označila v duchu svého mnichovanství za odpovědné z války a také by pro nás prstem nehnula - ostatně to deklarovala a nakonec jak pomohla Polsku???. A deklarace tehdejší SSSR, že je ochotna bojovat na naší straně i po zradě Francie a Anglie, byla spíše symbolická, společné hranice jsme neměli. Existovala tzv. Mala dohoda, vojenská smlouva s Rumunskem a Jugoslávií o vzájemné pomoci, namířená proti případnému útoku se strany Maďarska - ale Rumunsko se zachovalo váhavě a v Jugoslávii tehdy byl na vítězném tažení (dnes bychom řeklo Majdanu) chorvatský nacismus - ustašovci! Takže ta přesila byla nakonec větší než 1:10. Čechů bylo 7 milionů!!! Němců 70 milionů. A přivrženců Německa a nacismu dalších asi 40, co nás obklopovali a fandů ve válce proti nám pak asi dalších 100 milionů - pokud píší o počtech občanů, jejichž vlády stály na straně Hitlera!!! Jo fakta jsou nezvratná a i ta kalkulace 1:1,3 je nesmysl, z necelý rok Německo smetlo za 3 týdny Polsko a pak padaly státy Evropy jeden po druhém jako figurky, včetně "slavné" Francie! Nebyl důvod, aby Češi se nechali jen pro historii vymazat z mapy Evropy - nejen pro uspokojení německé rasy, ale také britského a francouzského imperialismu. Možná, že nakonec mnichovanští "demokraté" litovali, že jsme tu válku nezpustili, určitě by udatně podporovali Hitlera v následné válce proti SSSR. Ale takto to vzalo jiný směr a když se dostaly na tapetu výboje Německa do SSSR, byli už "demokraté" ve válce a nemohli cuknout. Jakmile se Británii k tomu naskytla příležitost - po válce v Evropě, hned chtěl Churchill táhnout a kolonizovat SSSR. Jenže Roosevelt byl charakter - asi poslední z USA prezidentů a řekl důrazné NE! A tak se pak Churchill předvedl jako podrazák ve Fultonu 1947, kdy zradil jednotu Velké trojky a odstartoval tak studenou válku, železnou oponu a také náš únor 1948!!! Marně se vztekáte, můžete si nalhávat co chcete, pánové, ale taková byla pravda!

   Smazat
  5. 18:38 Němci by neprohráli, měli desetkrát modernější vojenskou koncepci a spojence. Naopak! Vyhráli by a s nimi civilizace. Kde dnes Evropa mohla být, kdybysme se bejvali byli bránili?- http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Smazat
 4. Ad 10:46 - věcný a podnětný komentář. Domnívám se, že klíčem k objasnění je důsledný rozbor, komu a jak tato skutečnost prospěla! O této skutečnosti se moc neví. Vůbec to nemusí být Rusové.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. J. Masaryk byl magor po mámě a tak asi spadnul sám.

   Smazat
 5. Proboha četli jste ten článek? Vždyť je z něj zřejmé, že Jan Masaryk zemřel v roce 1973 v Izraeli. Tělo by se mělo exhumovat, ale to nikdo nechce! Ukázalo by se tak totiž, že nespadl z okna a že že žil stejně jako Slánský a jako Horáková https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prekvapujici-uvaha-historika-Milada-Horakova-mozna-nebyla-popravena-314171

  ...ale tito tzv. mučedníci jsou prostě potřeba z ideologických důvodů!!!!

  OdpovědětSmazat
 6. Myslím, že ta výška druhého patra nezaručuje natolik smrt, aby si mohl být jistý, že do konce života nebude trpět jako mrzák. Zároveň je z fotografie zřejmé, že padal nohama k zemi, protože má i kalhoty i košili tlakem vzduchu vyhrnuté. Poslední, co chtěl v životě vidět, byla zeď budovy a nebo vnitřek pokoje? Skočil totiž zády do prostoru, protože tak leží na zemi, bez ohledu na to, zda původně ležel na boku nebo na zádech, totiž hlavou od budovy a s rozdrcenými patami. Takže ho usmrtil úder do hlavy, logicky a na fotografii není vidět žádná krev, což vyvolává pochybnost o tomto ději. Bosý a nezlomené nohy při pádu z takové výšky na kamennou plochu? Víte co? Je to nesmysl. On nespadl z toho okna a ani z něho nebyl vyhozen.

  OdpovědětSmazat
 7. Anonymní 11:00
  Mohu souhlasit,Jan Masaryk věděl,jak bude postupovat politické dění v Čechách,proto nepodal demisi,nešlo to zastavit nějakou demisí.To poválečné nadšení a obdiv k SSSR jeho ztrátám pro vítěství nad Hitlerem,nemohl zastavit několik zrádců.Jen bych řekl v těch spontánních únorových událostech,jakoby byl jen obětí a měl zvrátit běh únorových událostí,proto byla vražda sváděna na SSSR.Nějak těch obětí západních hodnot přibývá,dokonce i ti dva mladí na Slovensku,řadám mezi oběti západních hodnot.

  OdpovědětSmazat
 8. Foto v úvodu článku je nedůstojně otištění v NR. Masaryk ležící na silnici, milovaný obyčejnými lidmi, které nechtěl zradit, politik, diplomat. Snad není na úrovni Musoliniho, jehož foto jak visí za nohy se svou milenkou u pumpy jež je dostatečně známé. Odstraňujete nevhodné příspěvky. Nenechte tuto osobnost ležet před zraky veřejnosti a odstraňte to. Děkuji M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale naopak, my jsme vděční za informaci, kterou tato jeho fotografie poskytuje. Vy někteří, se snažíte pod jakoukoliv zástěrkou zamlčovat a jste s tím vaším rádoby jen pokrytectvím už trapní, přičemž i to pokrytectví je silně špatné. Skoro jste mne naštval, ubožáku!

   Smazat
  2. Ubožák je ten, kdo se na takovýchto fotografiích pase. Raději budu ubožák, než nekrofil, který nad takovýmito fotografiemi slintá. V televizi budete mít večer mrtvol. Ale to většinou nebudou slušní a vážení lidé skoro celým národem.Nu tedy kochejte se.

   Smazat
 9. Komunisti ho sundali s okna.

  OdpovědětSmazat
 10. 13:16
  Zas chlastáš metanol ty havlovohráblo??!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak si všímám - ten tvůj zkurvenej komoušskej fotr v tesilovým saku s nevkusným hadrem místo kravaty a smradlavejma haxnama v trapnejch hnědejch polobotkách se asi musel dost hřát přízní velkejch rudejch soudruhů co? Taky si se asi těšil na teplý místečko co po něm zdědíš a náhle do toho přikvačil ten vandrák chrchlavej v ošuntělých džínách a vytahaným svetru a udělal ti pořádnej rejhanec přes plány, co? To se frustrátskej smrade nedivím že z toho máš celoživotní trauma - Havel v každý větě:))) Tvůj fotr z toho asi zdech, co? Uchlastal se bez svý funkcičky, estaban jeden zkurvenej ... snad ho budeš záhy následovat!

   Smazat
 11. 13:16
  Protože jsi asi velmi mlád nemohu jinak, než napsat že tě asi máma sedla na hlavičku. Lituji tě .

  OdpovědětSmazat
 12. Nejsem stár ,archivy jsem nestudoval, pamětník té doby co já nepamatuji mluvil jako o možném vrahovi o Zorinovi, Werich, který Jana velice dobře znal, mluvil o depresích a o možné sebevraždě , opravdu těžko hodnotiti

  OdpovědětSmazat
 13. 16:01
  Naprosto chápu, že každý máme právo na názor. Dokonce i ti kdo nás dobře znají se mohou mýlit. Samozřejmně mluvím z vlastní zkušenosti, kdy jsem některé věci a jednání těch které jsem dobře znal naprosto nepochopil. Ale i příčina "sebevraždy" je poněkud pochybná. Mohl odstoupit nebo odejít na zahraniční velvyslanectví a požádat o ochranu. No v každém případě bych tvrdil komu to pomohlo?

  OdpovědětSmazat
 14. 13:16!
  Komunisti potřebovali Janka Masaříka jako fasádu pseudodemokracie, když o něj přišli a někdo ukázal prstem právě na ně propukli panice (dobře věděli co to je barevná, pouliční revolta opřená o žertvu). Jinak byl tento floutek a maniodepresiv jako politik k ničemu, což potvrzovali i západní politici svojí odtažitostí od této figurky. Ale žertva je žertva i po desetiletích, jak se ukázalo v roce 1968-9, kdy KAN a další kauzu masaryk znova nanesli do mediálního prostoru (pochopitelně ukázali prstem na komunisty a opět bez důkazu, ale indoktrinace debilních študentíků proběhla). Vím to byl jsem přímý pozorovatel. Inu od dob starých judaji je to stále stejné (nožík a košer podříznutí), Anežka Hrůzová se v hrobě obrací skoro sto let. Její vrah Hisner byl učedníkem Tomáše Masaříka a tato žertva nebyla zkouškou (juderituál) hilsnera, nýbrž zkouškou jeho mistra. A ten obstál a za odměnu dostal vlastní stát ČSR, již tenkrát plánovaný jako koridor germánů na RUS (nezávisle od toho jak dopadne rudá revolta v Pitěru). Máme se od nosatých páníššků ještě stále čemu učit, abychom pochopili kdo je vrahem našich dětí.
  Ďuro Trulo

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane, myslím, že jste podlehl dehonestujícímu filmu Masaryk. Ten, mimo titulu, neměl s osobností Jana Masaryka nic společného. Jan Masaryk sice nebyl asketa, jako jeho otec, nebyl ani vysokoškolsky vzdělaný sociolog nebo filosof. Ale byl to člověk z masa a kostí, člověk stejně "obyčejným" občanům blízký, on byl humanista v praxi. Marně hanobíte jeho památku, ti obyčejní si akorát vás zaškatulkují jako lidského vyvrhele. Špiníte sám sebe!

   Smazat
 15. Jako autor děkuji za věcnou diskuzi.

  OdpovědětSmazat
 16. Místo dopadu J.Masaryka. Považujme J.M. za hmotný bod. Zanedbejme odpor vzduchu. Předpokládejme, že se J.M. odrazil ve směru rovnoběžném s rovinou dopadu. Rychlost případného odrazu snad dodají odborníci na lidské tělo. odborníci. Pak tu máme jednoduchý úkol s gravitačním zrychlením. Nemyslím si nic hezkého o úrovni dnešního školství. Ale jedná se o typickou školní úlohu. Zvládnou to dnešní středoškoláci? Zdraví Mgr. Milan Honusek CSc. , jaderný fyzik v důchodu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prof. Straus ještě předpokládal aktivní skok. Čili něco jako skok plavce ze skokanského můstku.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.