Reklama

čtvrtek 8. března 2018

Inaugurační projev prezidenta republiky Miloše Zemana(plné znění)

8.3. 2018   Hrad
Moje milá ženo Ivanko, moje milá dcero Kačenko, vážený pane prezidente Klausi, vážená paní Klausová, vážená paní Havlová, vážený pane předsedo Senátu, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, vážení členové zákonodárného sboru, excelence, dámy a pánové,
předstupuji před vás podruhé s inauguračním projevem a považuji za správné, abych v první části svého dnešního vystoupení se pokusil zhodnotit, co se v uplynulých pěti letech podařilo, ale také, co se nepodařilo.(videohttps://www.youtube.com/watch?v=bAWtGIW3qog

 A teprve poté ve druhé části bych vás rád seznámil se svojí představou výkonu prezidentské funkce v dalším pětiletí.

Role prezidenta je dvojí. Chce-li mít prezident poměrně klidný život, stačí mu, aby plnil některé ústavní povinnosti, například jmenoval soudce Ústavního soudu nebo jmenoval členy Bankovní rady a podobně. V první části svého funkčního období jsem takto jmenoval předsedu Ústavního soudu a doplnil Ústavní soud na patnáct osob. V druhé části jsem jmenoval guvernéra České národní banky a doplnil Bankovní radu na sedm osob. Ale i když formálních povinností tohoto typu jsou desítky, zastávám názor, že prezident by si měl zvolit ještě další téma, které by ho provázelo celou dobu výkonu jeho funkce. Takovým tématem v mém případě bylo setkávání se s občany a jsem rád a musím za to poděkovat občanům, že účast na našich setkáních byla hojná a že naše diskuze byla velmi, velmi zajímavá.

Ano, 28. října každého roku vyznamenám mezi třiceti až čtyřiceti výrazných osobností, ať už z vědy, umění, sportu, podnikání, veteránů druhé světové války nebo například zahraničních osobností, z nichž bych rád připomenul alespoň jednu, Güntera Verheugena, protože tento člověk se výrazně zasloužil o vstup České republiky do Evropské unie. Zatímco v případě Ústavního soudu i Bankovní rady nebyly zásadní námitky vůči odborné erudici členů těchto institucí, v případě vyznamenaných se takové námitky objevily, ale to už je český folklor, a kritiky jsou většinou ti, kdo by žádné vyznamenání sami nedostali, protože by pro ně nebyl žádný důvod. Nicméně, co je to třicet nebo čtyřicet lidí ročně, když v České republice je množství lidí, kteří si zaslouží obdobné vyznamenání rovněž. A právě proto jsem byl velmi rád, že celých pět let jsem mohl navštěvovat kraje České republiky a s těmito lidmi se setkávat.

Vážím si těch hejtmanů, kteří vyhlásili soutěž o osobnost kraje v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, a rád jsem se s těmito osobnostmi setkával. Stejně tak, jako jsem se setkával s podnikateli nebo s představiteli příspěvkových a dalších organizací na krajské úrovni, s krajskými a komunálními zastupiteli a samozřejmě především s občany. Když jsem se připravoval na své dnešní vystoupení, prošel jsem si měsíční programy za posledních pět let a s překvapením jsem zjistil, že jsem absolvoval více než čtyři tisíce setkání. A tak je to dobře, protože prezidentský úřad je místem setkávání se. Prezident by neměl být uzavřen za hradbami Pražského hradu nebo za zdmi lánského zámku. A v těchto setkáváních jsem se mnohé naučil, a protože nejsem mlčící sfinga, také jsem občas něco sám říkal.

Snažil jsem se poznatky, které jsem získal, přenést mimo jiné na vládní úroveň, protože, jak dobře víte, podle ústavy má prezident právo povolávat si členy vlády a konzultovat s nimi jejich činnost. A protože ve většině případů jsem měl s členy vlády korektní až přátelské vztahy, jsem rád, že tato setkání byla oboustranně užitečná. Samozřejmě, že vedle těchto jednorázových konzultací jsme pravidelně v Lánech s mým expertním týmem realizovali setkání s ministry, která se týkala dlouhodobé koncepce jejich práce.

Dalším takovým tématem byla ekonomická diplomacie. Možná, že řeknete, že je to činnost šedivá a nudná, a snad i z hlediska publicistiky budete mít pravdu, ale jsem rád, že na mých cestách do zahraničí mě celkem doprovázelo osmnáct podnikatelských misí, kterých se zúčastnilo více než sedm set podnikatelů. Tyto cesty mají samozřejmě velký význam zejména tam, kde partnerská strana má takzvaný prezidentský režim, protože prezident prezidentovi nejlépe rozumí.

V tomto úsilí chci nyní pokračovat, protože bez kontaktu s občany, chcete-li dolních deset milionů, není prezident plnohodnotný. A prezident, který se považuje za součást jakési vyvolené elity, je jenom ornamentem na státní budově a ničím víc.

Vedle pozitivních věcí, které jsem ve své prezidentské funkci zažil a za které děkuji, byly i problémy, a nebylo by poctivé, se o nich nezmínit. Před pěti lety jsem upozornil na tři takové problémy.

Prvním z nich byla hrozby neonacistických bojůvek v české společnosti. Konkretizoval jsem tuto hrozbu ve svém projevu v Lidicích, kde jsem za neonacistickou stranu označil Dělnickou stranu sociální spravedlnosti. Dovolte mi krátkou terminologickou vsuvku. Občas se setkáváme s terminologií fašismus a fašistický, rád bych připomněl, že fašismus je specifický italský fenomén, který se lišil od německého nacismu například tím, že nebyl vyhraněně antisemitský, čímž ho vůbec neomlouvám. Ale víte, proč se u nás v minulosti téměř nepoužíval termín nacismus? Protože když si tento termín dešifrujete, tak je to nacionální socialismus, a protože minulý režim měl jako erbovní slovo slovo socialismus, bylo obtížně přijatelné, aby se vedle tohoto erbovního slova vyskytovalo i slovo nacionální socialismus.

Myslím si, že prezident by neměl příliš zasahovat do politické struktury, neměl by známkovat politické strany, protože nejsou strany první a druhé kategorie, stejně tak jako nejsou jejich voliči první a druhé kategorie, ale zde jsem učinil jednu výjimku, a jsem povinen ji zdůvodnit. Tímto zdůvodněním je skutečnost, že Dělnická strana sociální spravedlnosti aktivně spolupracovala s Kotlebovou neonacistickou stranou na Slovensku. To znamená stranou, která výslovně schvalovala vyvraždění šedesáti tisíc slovenských občanů a která schvalovala i vyslání Rychlé divize na východní frontu nebo potlačení Slovenského národního povstání. Kdo podporuje neonacisty, je sám neonacista. A Němci mají docela hezké přísloví, ‚spolu chyceni, spolu pověšeni‘. V každém případě platí, že s touto jedinou výjimkou jsem neznámkoval naši politickou strukturu, i když mohu vyjádřit radost, že Dělnická strana sociální spravedlnosti nezískala žádný mandát, jak v krajských, tak v parlamentních volbách.

Druhým problémem, na který jsem před pěti lety upozorňoval, byl problém ekonomické kriminality. Jsem sice rád, že mezitím došlo k určitému pokroku, a že vliv ekonomických mafií zeslábl, nikoli však vymizel. Podpořil jsem v Poslanecké sněmovně zákon o prokázání původu příjmů a majetku, pouze lituji, že není aplikován ve větším rozsahu. Podpořil jsem i další kroky proti daňovým podvodům, jako je kontrolní hlášení nebo elektronická evidence tržeb. Ale bohužel u nás je stále ještě jedna velká skvrna, a ta skvrna se jmenuje Zdeněk Bakala. Chci upozornit, že se nejedná pouze o dnes před soudem stojící kauzu podivné privatizace OKD, ale že se jedná o daleko rozměrnější akci, protože podle odborných odhadů z OKD bylo dohromady vytunelováno sto miliard korun. Mimochodem, akcie OKD uvedené na burzu měly nominální hodnotu čtyři sta korun, a na konci klesly na hodnotu dvacet haléřů za akcii. Jak velký to podnikatelský úspěch, že. Ale na druhé straně ještě těsně před krachem podniku, který zaměstnává deset tisíc osob, Zdeněk Bakala inkasoval posledních šestnáct miliard korun na dividendách. A přitom jen tak mimochodem stačil okrást i nájemníky OKD o jejich byty. Dokud tento problém nebude vyřešen, vyšetřen, pak nemůžeme tvrdit, že v České republice velká ekonomická kriminalita je minulostí a že Viktor Kožený skrývající se na Bahamách nemá svého velkého nástupce právě v osobě Zdeňka Bakaly. Když jsem se ptal jak ministra spravedlnosti, tak před časem i nejvyššího státního zástupce, zda v této věci proběhne nějaké vyšetřování, padni komu padni, setkal jsem se s velmi rozpačitou odezvou. Mrzí mě to a budu na to upozorňovat i nadále.

Přecházím ke třetí a poslední části hodnocení minulosti, a to je pokus manipulovat českou veřejností. A svým způsobem mohu velmi snadno navázat na předchozí téma, protože noviny, jako jsou Hospodářské noviny nebo týdeník Respekt nebo server Aktuálně.cz, jsou ve vlastnictví Zdeňka Bakaly. A tyto noviny nás každodenně poučují o tom, jak se máme chovat. Podle mého názoru novinář, který bere peníze získané tímto způsobem, by neměl mít naši úctu a neměli bychom ho brát vážně.

Samozřejmě, že kritika, která se týká mediální sféry, se nedá redukovat pouze na Bakalovo mediální impérium, a není to ani kritika pouze papírových médií. Je to například i kritika veřejnoprávní České televize. Rád bych vám připomněl nedávnou studii Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která uvádí, že zpravodajství naší veřejnoprávní, vyvážené, objektivní České televize bylo v minulosti výrazně ovlivněno její příchylností ke straně, která se jmenuje TOP 09. Budu předpokládat, že vzhledem k nedávným volebním výsledkům této strany se Česká televize napříště stane poněkud vyváženější. Snažme se tedy, abychom dokázali rozlišit novináře, kteří hledají pravdu, od novinářů, kteří hledají senzace, a domnívám se, že patří úcta těm prvním a neúcta těm druhým.


Rád bych uvedl alespoň dva naprosto konkrétní příklady. Nejde o to, že občas slyším od skupin lidí, kteří zastávají svůj názor, že ti, kdo jejich názor nezastávají, jsou lůza. V tom případě si vždy připomínám Bedřicha Smetanu a jeho operu Braniboři v Čechách, kde je krásná věta, my nejsme lůza, my jsme lid. Ale myslím si, že mohu demonstrovat i dvěma dalšími konkrétními příklady, proč různé nátlakové skupiny považuji za nehodné úcty nikoli kvůli jejich názorům, ale kvůli tomu, že jsou zapouzdřeny ve vzájemném sebeutvrzování se, aniž by byly ochotny podrobit se argumentované diskuzi.

Tak tedy, prvním takovým příkladem je výrok jednoho komentátora, který rozdělil českou populaci na občany a obyvatele. Občani jsou ti, kdo mají správné názory a uvědoměle hlasují. Obyvatelé jsou ti ostatní. A jako druhý příklad bych rád uvedl jednoho dalšího komentátora, který už po skončení prezidentské volby vyjádřil naději, že v nejbližších pěti letech zemře půl milionu mých stoupenců a že díky tomu bude voličská mapa za pět let poněkud jiná. Mně už to může být jedno, ale obludnost tohoto výroku je podle mého dostatečným argumentem, proč nemám rád některé novináře, a ostatně oni nemají rádi mě, takže je to vzájemně naprosto vyrovnané. Tolik pokud jde o hodnocení minulosti.

A nyní k budoucnosti. Dámy a pánové, hodlám samozřejmě pokračovat v tom, co jsem dělal v minulosti, protože to pokládám za užitečné. Nicméně rád bych to doplnil dalším tématem, kterým jsem se částečně už v minulosti zabýval, a tímto tématem je občanská angažovanost, nebo chcete-li jinak, aktivní občanství. Nemám tím rozhodně na mysli občanské aktivisty, kteří si někdy léčí svůj komplex méněcennosti tímto způsobem. Mám tím na mysli participaci občanů našeho státu na věcech veřejných. Vidím zde tři základní dimenze. Dimenzi ekonomickou, sociální a politickou.

Pokud jde o ekonomickou dimenzi, možná, že víte, že jsem vždy obdivoval Tomáše a Jana Baťovi a jejich přístup k zaměstnancům. Oni jim mimochodem neříkali zaměstnanci, ale spolupracovníci. Baťa zaváděl osobní účty, na které připisoval zaměstnancům podíl na zisku, ale pozor, také podíl na ztrátě, bylo-li to nutné. Něco, jako je dnešní Profit sharing. Samozřejmě, že jsou možné i jiné varianty, mluvil jsem kdysi o americké metodě ESOP, Employee stock ownership plan. Mluvil jsem o německém zákonu Mitbestimmung Gesetz, který umožňuje participaci zaměstnancům, a chci věřit, že naše odbory se v budoucnosti této tematice budou věnovat více než dosud. Bylo by samozřejmě výhodné, aby to byla tematika, která by byla prospěšná pro obě strany. Zvýšení podílu na zisku by mělo být doprovázeno přinášením nových inovací, zvyšováním produktivity práce a přidané hodnoty. Nicméně onen baťovský model, ať už v jakékoli formě, by podle mého názoru měl v naší ekonomice mít silnější místo, než má dosud

Pokud jde o sociální dimenzi, myslím si, že tady bych připomenul svoje mládí. Když jsem byl mlád, byl americkým prezidentem John Kennedy, a jedním z jeho počinů byly takzvané Mírové sbory. Američané je většinou posílali do rozvojových zemí a já se domnívám, že Mírové sbory bychom potřebovali i na našem vlastním území, aby podaly pomocnou ruku zejména v těch regionech, které to více než jiné potřebují. A byl jsem rád, když jsem byl informován, že už se připravuje zákon o dobrovolnictví, který bych považoval za účinnější, než je činnost některých, zdůrazňuji některých, neziskových organizací.

A konečně třetí a poslední dimenze je dimenze politická, o ní již mluvím velice dlouho. Myslím si, že je poněkud bizarní, jestliže politici se vlichocují občanům, když se ucházejí ve volbách o jejich přízeň, a pokud tuto přízeň dostanou, tak na občany zapomenou. A přitom, jsou-li občané dostatečně kompetentní, aby rozhodli, kdo má vyhrát volby, proč by neměli být dostatečně kompetentní i k tomu, aby rozhodovali o dalších otázkách.

Existuje několik témat v této souvislosti, a já doufám, že během mého mandátu se podaří prosadit alespoň jedno, a sice přímou volbu starostů, hejtmanů a samozřejmě i primátorů. Mimochodem existuje několik variant přímé volby, a já jsem vždy doporučoval variantu, která bude respektovat dvojí úctu, úctu k vítězi voleb jako politické straně nebo hnutí a úctu k osobnosti uvnitř tohoto hnutí nebo strany. To první je vyjádřeno volebními výsledky, to druhé je vyjádřeno preferenčními hlasy. Jinými slovy, hejtmanem, primátorem nebo starostou se podle mého návrhu stává ten, kdo dostal nejvíce preferenčních hlasů na kandidátce nejúspěšnějšího kandidujícího subjektu. Tím odpadá často uváděný argument, podle něhož takový starosta by byl pouze solitér, který by byl ve válce se svým zastupitelstvem.

Byl jsem vystaven kritice, že preferuji švýcarský model referend, se zdůvodněním, že nejsme Švýcarsko. Já bych to obrátil, chceme-li se stát Švýcarskem, musíme převzít některé jeho zákony a některá jeho pravidla. A myslím si, že ve Sněmovně už leží dlouhou dobu návrh zákona o referendu, který jsem rovněž podpořil, a je mi líto, že se tento návrh zákona neprojednává.

Jsem si vědom toho, že se bohužel asi nepodaří prosadit myšlenku takzvaného panašování, to znamená toho, aby si občané mohli sami sestavit kandidátku z nabídky kandidujících subjektů tak, jak je tomu v komunálních volbách. Podle mého názoru hlavní příčinou tohoto odmítání je strach. Strach některých politiků a politických stran z toho, že by tento model, pokud nemají na kandidátkách dostatek výrazných osobností, je přivedl k neúspěchu. Zatímco takto musíte volit stranu nebo hnutí jako celek a nemůžete kombinovat jednotlivé kandidátky.

A poslední věc, kterou bych rád podrobil diskuzi, je povinná volební účast. Připomínám, že u nás byla za Masarykovy první republiky. Připomínám, že je v Belgii, Lucemburku nebo v Austrálii, že to není nic nového a nic originálního. Ale opět platí onen strach, a chceme-li, aby tady bylo skutečně aktivní občanství, pak i povinná volební účast je jeho součástí.

Dámy a pánové, myslím, že jsem vás už dostatečně unavil, a proto mně dovolte, abych vám zcela na závěr, vlastně asi jako třetí ilustraci české žurnalistiky, uvedl server ihlas.cz, který nedávno vypsal anketu, kdy umřu. Bylo tam jenom několik set diskutujících a většina z nich se shodla na roku 2020. Chtěl bych vám proto sdělit, že jsem se rozhodl žít minimálně do devadesáti let, a pokud mě sem, do Vladislavského sálu, pozvete, bude mi potěšením se nejméně třikrát zúčastnit inaugurací svých nástupců.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 8. března 2018

59 komentářů :

 1. Okomentujte sami!

  „Řeknu to drsně: Já už dneska pohrdám voliči Miloše Zemana,“ rozčílil se Hřebejk.
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/blbci-se-prestali-stydet-za-svou-blbost-rozcileny-jan-hrebejk-o-politice-strachu-a-sve-filmove-pauze-43469?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

  Šok a slzy z Prahy: Co si Nor uvědomil při návštěvě Česka?
  http://www.protiproud.cz/politika/3664-sok-a-slzy-z-prahy-co-si-nor-uvedomil-pri-navsteve-ceska-horky-plac-nad-ztracenou-vlasti-evropske-narody-se-riti-do-zkazy-za-chvili-otupite-a-pak-se-divite-nevime-co-jeste-mame-branme-nas-narod-a-kulturu.htm

  Je třeba přestat být poddanými!
  http://www.protiproud.cz/politika/3668-klaus-pred-zemanovou-inauguraci-sto-roku-bojujeme-o-holou-existenci-je-treba-prestat-byt-poddanymi-lze-nas-samostatny-stat-uhajit-dejiny-nezacaly-rokem-89-odkaz-tgm-neni-banalni.htm

  Eurokomisařka Jourová představila plány na další cenzuru internetu
  https://stredoevropan.cz/2018/03/04/eurokomisarka-jourova-predstavila-plany-na-dalsi-cenzuru-internetu/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Předseda poslanecké sněmovny na závěr zasedání obou komor parlamentu, dne 8. března 2018, sdělil, že někteří z poslanců někam spěchali. Bylo to v době, kdy prezident kritizoval média, včetně České televize za neobjektivitu jejich zpravodajství. Poslankyně Němcová se zvedla jako první a prchala z Vladislavského sálu Pražského hradu a za ní prchali další "demokraté".
   Prezident Zeman u dolních deseti milionů občanů České republiky opět bodoval a ti ostatní Drahošovci, v počtu několika tisícovek, budou muset jít vyřvávat opět na náměstí s předem natištěnými kartami.

   Smazat
  2. Pospíchali pryč, protože tam byla "blbá nálada". Za rohem byly "Hospodské slavnosti". Po volbách už nebudou mět kam odcházet.

   Smazat
 2. Pan prezident Zeman je chlap s gulama....ne jako ten udavač Havel!

  OdpovědětSmazat
 3. Prezident značně popudil (trefil se holt přesně) naše fašisty. Stará meluzína jako první opustila sál, jistě dostane od Šiklice a spol. cenu za statečnost - cenu Franty Kriegela.
  Mně se naopak nelíbilo vyhodnocení Kotleby a jeho strany, myslím, že jej špatně informovali. Nic z toho, co tam uvedl, jsem od Kotleby neslyšel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:14
   Hlinkovy gardy - náš vzor? Naším heslem bude "Na stráž!" - ?
   A Miloš Zeman je popleta, kterého špatně informovali?! Děláš si srandu?

   Smazat
  2. 19:16 - Jednak to tvrdí mainstream, jednak na takových prohlášeních nevidím nic tak strašného - teda pokud by to byla pravda.

   Smazat
  3. 19:54 Mikešu kurňa, dávej si trochu bacha. Nějak ti praská rádoby hezká slupka "bojovníka za objektivitu" a začíná se objevovat nechutné, hnědé jádro. Šekim.

   Smazat
  4. Blbec Mylošů ví leda hovno! Nacionální socialismus byl židobolšány schválenej jako ready! Až po 22. 6. 41 se to změnilo! Poprvé soudruh Džugašvili v tom svym projevu k vojákům na výročí židobolšánskýho auror-puče řekl cirka toto:

   Hitler zradil nacionální socialismus! Socialistou pokud kdy byl přestal být když se spojil s pruskými junkery a německými průmyslníky a bankéři a nacionalistou v okamžiku, když okupoval první neněmecké území! Hitler dnes proto není nacionálním socialistou, ale obyčejným imperialistou a fašistou a fašismus je nejzvrhlejším plodem imperialismu!

   Smazat
 4. Kotleba, Kotleba
  tiež ho je potreba.

  OdpovědětSmazat
 5. Jsem hrdý na to, že máme za prezidenta opravdovou osobnost, která stojí za lidem. Ještě že se tehdá trautnberg nestal prezidentem, to bylo jediné štěstí. Je mi líto slováků, že mají za prezidenta sorosovu loutku....byla to jejich volba, doplatí na to!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Volil jsem Zemana! Lepší kandidát prostě nebyl. Příznávám, že ho nemám rád a dvakrát hrdý na něj taky nejsem. Respektuji ho jako demokraticky zvolenou hlavu státu. Jeho projev se mi nelíbil,nebyl v žádném případě ,,diplomatický", státnický a vžádném případě nebyl nad věcí. Přímé si vyřizování účtů s Bakalou, ČT...se mi zdálo při inauguračním projevu prezidenta naprosto nevhodné.

   Smazat
  2. Prezident nasměroval veřejné mínění proti zloději Bakalovi, jeho odpornému tisku a DVTV, proti zlodějům, kteří nám ukradli Českou televizi a rozhlas. Je to nasměrování hněvu. Naprosto dobře to udělal. Bravo!!!

   Smazat
 6. Málokdo dokáže takhle mluvit a bez papíru(nebo čtečky). Oznámení faktu, že zde byla ( podpořeného studijní prací jedné VŠ) podpora TOP 09 v Čt na úkor ostatních stran, vyvolala odchod těchto "celebrit" v čele s knížetem ze sálu, nu žádná škoda. Následně plakali, ato upřímně, všichni z toho Totalitního bloku na kameru, jak jinak, než Čt. Jejich jeden soudruh, farský, měl dokonce tu drzost, že nepřímo označil SPD za neofašisty, kam jel prezident na sjezd a Čt ani muk. Říci toto druhá strana, vúči STAN apod, tak o tom hovoří desítka "nezávislých" komentátorů Čt ještě zítra. Tento "politik" je tak při své "obrovské" inteligenci snad ještě nebezpečnější než jeho soudruh z bloku Kalousek. Mohl by tedy i kandidovat na příštího prezidenta a byl by i Hilšerovi zcela rovnoceným soupeřem. Jinak v komentářích příznivě překvapil Zimola a naopak naprosto nepřekvapil Hamáček, výborný tak maximálně jen jako "křoví" i v tom nejslabším ochotnickém divadle. Takže pane prezidente pevné zdraví a sílu do dalších 5 ti let. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:30 Pořád tvrdím, že Zeman funguje jako koagulant (srážedlo). To když dáte do kalného roztoku tak se špína vysráží a oddélí od čistého zbytku. Dnes se ta největší špína vysrážela a sama oddělila v přímém přenosu, před očima celého národa..

   Smazat
  2. 18:30

   Farský je parádní debil, OK, ale odkdy je označení Okamurovy SPD za neofašisty drzost?! Co jsou jiného?

   Smazat
  3. 19:18 Pokud s tím označením SPD, a tedy s drzým farským souhlasíte, objasněte a zdůvodněte to, jinak jste stejný parádní debil, jako ten farský.

   Smazat
  4. 19:15, klobouk dolu, to bylo perfektní přirovnání. A ty kecy Demokratické Žumpy, že nic neorganizují a neplánují? Vždyť ta špína měla zabukovaný stůl v putice. Jestli neni hospodký čuně, měl by ten stůl spálit a koupit nový, protože: Bacha na sepsi!

   Smazat
  5. 19:27

   Farský je sráč nonplusultra, ale o něj přece vůbec nejde.

   A když to zdůvodním, nejsem debil? A jaké objasnění byste tedy ráčil? Co by Vás tak nejvíc uspokojilo? Nestačí Vám to, co ten trotl vypouští celá léta z huby?

   Všichni, kdo Okamuru označili za populistu jsou tedy taky debilové? Např. předseda Ústavního soudu Rychetský, europoslanec Zdechovský (který rozhodně není můj oblíbenec) nebo poslanec MUDr. Vyzula (ANO)- abych nejmenoval desítky dalších - jsou jistě všechno lidé mdlé inteligence - aspoň ve Vašich očích....

   Smazat
  6. 19:38 Co neofašistického, podle vás "vypouští celá léta z huby"? Jste povinen to konkretizovat, jinak jste trotl vy sám. A hodnocení vámi jmenovaných sedí přesně, pravděpodobně i na vás.

   Smazat
  7. 20:06
   Vypouští eurohovnotnej paskvil stejně jako pornoJanda,TROP 09,KDU-ČSL, PIRÁTI,ODS A STAROSTOVÉ....prostě Sörösem napsaný lži!

   Smazat
  8. 20:26 Takže nic konkrétního není, jenom mícháte slušné lidi s odpadem. Bohužel, žijeme v době, kdy fašisti označují tímto termínem své odpůrce. Je to žalostný stav, jděte do háje, s takovými nediskutuji.

   Smazat
  9. 20:32
   Takže rádoby demokrati z těch mnou výše jmenovaných stran lhát,urážet,kolaborovat a domlouvat můžou???!!!!
   Jdi se léčit,aktivisto z neziskovek!!!!

   Smazat
  10. 19:31 Ano, ta hospoda se jmenuje "U Černého vola". A na památku této slavné události se od zítřka bude jmenovat "U TOPáckých volů".

   Smazat
  11. Teď bijí do Zemana, Okamury. Za 5 let bude Okamura prezidentem. Nic víc, nic měně.

   Smazat
  12. 21:19 Na tvou hloupost léku není, nevíš čí jsi, když (viz. výše) děláš fašistu z Okamury a házíš ho do jednoho pytle s těmi tvými jmenovanými, a navíc bez důkazů. Okamura je slušný člověk. Ale, ty nevíš, kam vlastně patříš, hloupost tě ale omlouvá.

   Smazat
  13. 10:20

   Takže k těm "pytlům"...

   Když pro tuto chvíli pominu rozlišení mezi fašismem a nacismem, které považoval za důležité zmínit i Miloš Zeman v inauguračním projevu, zeptám se:

   Být fašista a slušný člověk, to se podle Vás absolutně vylučuje?
   Nebo jinak: slušný člověk se nemůže nikdy stát fašistou?

   Ptám se mj. proto, že dnes mnozí zastávají názor, že (zjednodušeně formulováno)

   -- a) komunisté do slušné společnosti nepatří, a že (což si oblíbili mnozí novináři)
   -- b) mezi komunismem a nacismem není podstatný rozdíl

   Ptám se ale především proto, že přirovnání k fašistům či označení za neofašisty (kohokoli) je dnes vnímáno výhradně jen jako nálepka či nadávka.

   Zároveň kritici stejně jako obhájci kritizovaných osob či skupin až zuřivě vyžadují argumenty - jako by o tom, zda a nakolik někdo má k fašistickým postojům blízko, mělo být rozhodnuto v nějaké intelektuální diskusi.
   To je (často předstíraně!) naivní přístup prosazující černobílé vidění světa jako (věčného) souboje dobra a zla (mravní čistoty a pokleslosti, "Putina" a "Sorose") nebo rozumu a hlouposti - přičemž obojí se, aby to bylo ještě jednoznačnější a údernější - takříkajíc "srozumitelné pro každého blba" - , směšuje.

   Jenže, navíc, skutečná diskuse je obtížně možná, protože

   1)chybí jasné vědomí o tom, jak se společnosti za posledních 100 let proměnily, a tedy i o tom, co znamená populismus. Ten můžeme v minulosti najít třeba v bonapartismu - srv. Marx, 18.brumaire...

   2) Mnohým apologetům ve skutečnosti vůbec nejde o diskusi, ale o potření protivníka - nazývají diskusí to, co je ve skutečnosti debatou ("de battre").

   3) Přesně totéž platí i o mnohých kriticích, když zaměňují kritiku (tedy ROZLIŠUJÍCÍ racionální přístup) za agresivitu a denunciaci.

   ------
   PS: Je zajímavé, že tohoto tématu (neonacismus), který "pasuje" do slavnostního ceremoniálu snad ještě méně, než některá jiná, nechala média skoro bez povšimnutí. Jen kdosi kriticky upozorňuje, že zmíněná DSSS Zemana kdysi podpořila.

   Smazat
  14. (10:50 dodatek)

   To, co jsem měl na mysli svou otázkou, zda fašista musí automaticky být neslušný člověk, vyjadřuje mnohem lépe než já režisér JAN GEBERT, když říká:

   "Fašismus a nacismus neobstál kvůli tomu, že by ho hlásala parta marginálních lidí, ale právě proto, že fašisté a nacisté dokázali získat na svou stranu i ty v zásadě CTIHODNÉ OBČANY."
   Na to upozorňovala už dávno i Hannah Arendt, když líčila, kolik bylo mezi nacisty vzorných otců rodin!

   Jiné jeho tvrzení, že jeho film o slovenských domobrancích je
   "především obrazem východoevropského politického klimatu, v němž se z extrému stal mainstream", beru jako diskutabilní. Nedá se nad tím ale mávnout rukou.

   Moje pochybnost se tu týká především vymezení fenoménu jako "východoevropského". Přesně totéž přece najdeme v Dánsku, Finsku, Holandsku nebo Belgii (a jinde). A např. Dugin nachází největší ohlas v Německu.

   Společenské nálady, které já sám označuji jako neofašistické nebo fašistoidní, se dnes neprojevují hajlováním, máváním hákovým křížem nebo nošením obrazu vůdce na čele průvodů (byť na Ukrajině nebo v Polsku se i tohle všechno běžně vyskytuje!).

   PRAMEN:
   Https://a2larm.cz/2018/03/kdyz-obycejni-lide-zacnou-delat-extremni-veci/

   Smazat
  15. Zkraťme to: hodně slov, malo myšlenek, důkaz žádný. Jen osočování člověka, který chce přímou demokracii a odtržení mafií od večírků veřejných rozpočtů.

   Smazat
 7. K předchozímu článku jsem napsal, že jsem neskutečně nasranej na mediální hnůj, který je tady původcem všeho zla! To, co jsem si přečetl na serveru Novinky, a k tomu diskuze - zase už ten slet neskutečně sprostých sviní, které sprostě nadávají prezidentovi republiky - a redakce NIC!!! K článku o cikánech - diskuze zablokována, k článku o teplouších -totéž, i k Janu Třískovi byla diskuze zablokována - a prezidentovi se sprostě nadávat - v téhle české stoce plné mediálního hnoje -smí? Proč je tam dnes hned několik sprostých bulvárních článků o prezidentovi? Píšou to snad ty kurvy schválně právě proto, že od lidských sviní za to sklidí stovky sprostých svinských diskuzí - a z toho mají prachy?? Provozujou celý tohle svinstvo, který rozeštvává společnost - NE PREZIDENT - ale novinářské kurvy - jen pro prachy? A dělají to záměrně! Na společnost Seznam.cz podávám trestní oznámení, ti to svinstvo, ten bulvár, provozujou na internetu. Společnost Borgis a.s. - ty šmejdy novinářský vydržuje a objednává si ty sračky! Tak jo! Super! A ty svině, které v diskuzi nadávají prezidentovi - to že jsou Češi? Tak to se přiznávám, že kdyby tuhle sprostou havěť měl někdo začít střílet, neuronil bych ani slzu. Jsou to sprostý svině a nic jinýho než svině. Namísto aby ty odporný články ignorovali, ještě k tomu píšou stovky svinských diskuzí, a vydělávají těm šmejdům novinářům prachy - to je neskutečný, jak jsou v týhle zemi hnusný lidi - ti, kteří dřepí u počítačů a píšou nadávky a urážky, to je ksindl non plus ultra. V trestním oznámení budu chtít zdůvodnit, proč diskuze pod články o prezidentovi není blokována, a rozpoutám takový čoromoro, že budou mediální šmejdi čučet! Já nasraný občan dám do toho všechno! Já jim dám podněcovat lidi proti prezidentovi! Hajzlové zasraný! Mně je fuk, kdo je tady prezidentem, a jestli dal ruku při přísaze na nějakou blbou knihu, ale Gejzům se tady nadávat nesmí a prezidentovi ano? Kde to jsme?

  OdpovědětSmazat
 8. Státnický projev. Co se na tom komu mohlo nelíbit? Zase potrefené husy a trpaslíci kejhali.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vyslovená pravda, to je to, co se krysám nelíbí.

   Smazat
 9. A zase je člověku o něco lépe. Tupý Hřebejk pociťuje až nyní to co cítil normální člověk už za doby Havla. A to je beznaděj a nejistota. Naopak, že se třese strachem takový lejno, to dokáže jen potěšit. Doufám, že v brzké budoucnosti budou tito všiváci placeni, tak jako všichni normální lidé a ne z dotací. Za co ???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:15

   Však taky Hřebejk do řeporyjské hospody U Žbánků (Ořešská ulice), kam chodil jeho otec, v životě nepáchne, ač to má pár kroků. Asi správně tuší, že by dostal přes držku.

   Smazat
  2. 19:27

   Dejte v té hospodě přes pysk jeho otci, že nám sem zasel, takovou rudohnědou hřebenatou svini,
   parazitickou.

   Kokotko

   Smazat
 10. 19:04
  Právě ta pravda pane,za PRAVDA SE JIM ZOUFALE NEZAMLOUVÁ!

  OdpovědětSmazat
 11. Na dotaz reportérů ČT, jestli ve svém projevu útočil pan president na svobodu slova, když kritizoval veřejnoprávní televizi, odpověděl p. Okamura : "Určitě ne. Média zaměňují právo na svobodu slova za právo lhát!" Krátké, přesné, účinné !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Věra Nedvědilová 8.března 2018 19:32

   Jakkoli jsem odpůrcem Okamury, v tomto s ním naprosto souhlasím.

   Kokotko

   Smazat
  2. Správnej troll musí někdy kejvat souhlasně hlavou. Pozdravuj kokotko Jandu a nezapomeň se tam zdržovat dlouho.

   Smazat
  3. 21:59 Nikoliv. Správný troll je tak vymaštěný, že neuzná pravdu nikdy. Kokotko je jenom "hocikedy něurekom zmetený".

   Smazat
 12. Kiska se Sorošem prý řešili integraci Romů,
  asi si je chtějí vzít domů !!!

  OdpovědětSmazat
 13. Tak na internetu běží zpráva, že Mirka odešla proto, že jí došla SMS, že v blízké samoobsluze dostali čerstvé křupavé rohlíky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mirka rohlíky nežere,
   ty jsou jen pro chudáky.
   Šla na gynekologii pro potvrzení že je žena aby se ujistila . Dělá to každý rok na MDŽ*

   Smazat
 14. Skvěle to president řekl a zapojení občanů do veřejného života by bylo dobré. Nikdy by jsme nemohly prohrát s 0 jako byl drahoě.

  OdpovědětSmazat
 15. Poslouchal jsem Zemana se Soukupem. Náš milovaný prezident radil panu Ondráčkovi, aby projevil něco jako sebereflexi třeba tím, že řekne byl jsem mladej a blbej. Tak to je přesně to, co je křiváctví a slouží k oklamání jiných. Mladý Ondráček zase toho tolik nenapáchal, aby se musel omlouvat. To Miloš toho má na triku mnohonásobně více. Zašantročil banky do ciziny a je jedním z hlavních viníků našich malých mezd a platů. To on byl blbej a ne už docela mladej. Ten by se měl omlouvat ráno, v poledne a večer. To jsme si zase vybrali, viďte! Je tak blbej, že mu to nedochází.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprostý souhlas! A lidi by seměli ozvat, že jim je šumák, co dělal Ondráček před 30 lety, že je daleko víc zajímá, kdy budou v telce říkat pravdu reď!

   Smazat
  2. Zeman asi žije v prostředí pochlebovačů a neuvědomuje si, co se tehdy po převratu dělo. Naštěstí už nemusím řešit, zda jít k volbám nebo je ignorovat. Urážky by si mohl odpustit a neradit svým mnohým voličům, aby se stali křiváky a předstírali, jakého štěstí se jim dostalo, když tuto zemi pomáhal zničit..

   Smazat
  3. 21:56 Pan prezident zřejmě už zapoměl, že jsou také čestní lidé, kteří se nemají za co stydět a nikdy by nelhali. Kromě toho, Ondráčkova "omluva" by na věci nic nezměnila. Důvodem štvaní proti němu není to, že byl "mlátička", ale že by nedejbože na GIBS dohlížel skutečný, zkušený odborník. Tomu bylo nutné zabránit za každou cenu. Teď komisi povede nějaký čičmunda se znalostmi o polici jaké má Hurvínek o válce a to je OK.

   Smazat
  4. Pan prezident rád zdůrazňuje, že někdo za komunistů seděl (třeba Duka) nebo byl jinak perzekuován. Nevím, jestli komunisté na tyto chudáky pořádali z plezíru nějaké hony, aby je zavřeli. Kdo se dostal před soud, tak porušoval zákon, ať už byl jaký chtěl. Pro mne převrat znamenal odchod z funkce a stejnou odbornou práci, jakou jsem dělal před tím. Výrobu jsem nesabotoval a ani jsem se nedomlouval s cizinou, jak zničit vládu. Ani mne nenapadlo, aby podrážel nový režim. Hrozilo mi stálé nebezpečí, že mne propustí v okamžiku, kdy by novou práci nesehnal snadno. Dozvídal jsem se, že se noví šéfové vesměs tzv. bývalí ublížení (vlastně jen osmašedesátníci) domlouvají, že mne zatím potřebují, ale pak mne jisto jistě někdy propustí. Zeman byl člověk, který se nedokázal celých dvacet let nějak uchytit tím, že umí svou profesi a houževnatě pracuje. Za komunistů bylo třeba každé ochotné ruky, aby pomohla. Převrat dal příležitost hochštaplerům, aby kurvili, na co sáhnou.

   Smazat
 16. Zemane strč si svého excelence do toho prdele.
  Vidíš ty pomatenče někde v tomto svatostánku katolické kříže ?
  Nebo nese snad jediná poděděná zástava po našich předcích katolické symboly ?
  Nejsou tam proto že to vždy byli nepřátelé naší vlasti*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:51 Asi nevíte, že "toho excelence" má kavárna stejně ráda, jako Zemana. To není žádné Zemanovo podlézání katolické církvi. Naopak. Kardinála Duku se snaží katoličtí "uvědomělí" vystrnadit a nahradit někým povolnějším, ochotnějším pomáhat v jejich zlodějnách. Proto se Zeman přimlouval za Duku u papeže.

   Smazat
  2. :)))
   ..asi se mýlíte a nebo dokonce lžete
   Koukněte na fotky z inaugurace
   jak si ten prelát notuje s knížetem.
   Kanibal Němcová a tahle parta
   Dukovi ve zlodějnách napomáhají*

   Smazat
  3. 6:31 Zapomínáte, že vámi jmenovaní tonoucí se i stébla chytají a tak touží po hlasech věřících oveček. Pro ty bylo určeno ono divadelní "notování". A samozřejmě zlodějské restituce je pořád spojují.

   Smazat
 17. Kardinal ma titul EMEINENCE ! A Duka si ho zaslouzi, protoze patri k frakci katolicke cirkve, ktera je daleko hodnotnejsi nez papezova, ktery leze do zadku kozomrdum !

  Dale vas upozornuji, vy neinformovani natvrdlici, ze vsichni, kdo volili v Americe presidenta Trumpa sympatizuji se Zemanem a jsou na jeho strane !
  AT ZIJE ZEMAN - president vysoke statnicke kvality !

  Pani Nemcova nema respekt pred volbou lidu ! Pani Nemcova se vrati na Vysocinu do knihkupectvi ! !

  OdpovědětSmazat
 18. Oprava preklepu ! EMINENCE !

  OdpovědětSmazat
 19. Eminence a rytíř pravdy to jsou postavičky.
  Jestli jste zaslepený svoji vírou v neomylné prokleté lživé náboženství
  sám se trestáte mrháním života.
  Nebo snad paní Němcová nedala zelenou zlodějským restitucím ?
  Tato církev prokazatelně po staletí ničí naší kulturu a vlast*

  OdpovědětSmazat
 20. Pan prezident to řekl hezky česky od plic. Žádné okecávačky a líbivé nic neříkající okecávačky. nebylo to sice diplomatické, ale v celém světě už každý dnes ví, že pan Bakala je lump a to je dobře. Že někteří uražení politici odešli je fajn. Nikdo je nedržel a nepotřeboval. Ještě by bylo úplně nejlepší kdyby už ti samí odešli z poslanecké sněmovny a senátu a nikdy, nikdy už se nevraceli. Nevíte jestli to tito "demokraté" nemají v plánu? To bych zamáčkl slzu, ale radosti, že konečně vypadnou. Obávám se, že bohužel od koryt odejít tak pěkně nebudou chtít a budou muset být odejiti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Musím souhlasit
   mluví hezky...
   Kdyby ovšem byl muž činu
   svolal by celorepublikové shromáždění
   kde by lidem jasně řekl
   že je denně porušováno jejich základní právo na pravdivou informaci...*

   Smazat
 21. ILONA ŠVIHLÍKOVÁ se (jako jediná?) zabývá positivním obsahem presidentova projevu, tedy otázkami hospodářské demokracie a občanské participace (VIZ NAHOŘE).

  Doporučuji:
  http://casopisargument.cz/2018/03/09/to-pozitivni/

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.