Reklama

pátek 2. března 2018

Lidové milice v České televizi

Radim Valenčík
2. 3. 2018     RadimValenčíkPíše
ČT2 odvysílala v úterý 27. února ve 20.55 hodinový dokumentární pořad "Lidové milice", celý záznam lze stáhnout zde.Stojí celý za zhlédnutí. Je nejen o tom, co se odehrávalo po Druhé světové válce a v roce 1989 zvlášť, ale i o současnosti. Mnozí, kteří žijí pod vlivem mainstreamového výkladu nejnovějších dějin, budou překvapeni, případně přímo šokováni, a to nikoli vymyšlenými konstrukcemi, ale autentickými svědectvími.Ještě před stručným představením pořadu moje upřímné přesvědčení: Jeho autoři si nechtěli hrát na statečné, chtěli pořad natočit v intencích současné mainstreamové dikce (v mnoha směrech je v pořadu tato dikce doložitelná), ale znalost řemesla a úcta k řemeslu dokumentaristiky je vedla k natočení něčeho, co má skutečnou hodnotu pro ty, kteří danou dobu neprožili (nebo prožili a mají účelově krátkou paměť).

 
Pokud je v dalším (autory pořadu) nepřímo chválím (nebo spíš objektivně uznávám jejich snahu o určitou a lze říci i poctivou objektivitu), tak bych jim tím v žádném případě nechtěl ztrpčit život. Ostatně snažili se v míře dostatečné být poplatní – občas nelogicky střídají dokumentární a hrané záběry, k tomu používají různě prefabrikované vzpomínky, ale budiž.

Snad nejvíc mě na autorech pořadu mrzelo, že vůbec nezmínili to, když příslušníci LM nasazovali život a chránili Vysočanský (14.) sjezd KSČ v srpnu 1968 a velmi výrazně přispěli k tomu, že jsme tehdy uhájili maximum z demokracie a svobody. Ignorování této "epizodky" bylo dost "přes čáru". Přitom tehdy ti lidé (to já byl ještě počínající puberťák) bez přehánění nasazovali život. V případě hrozícího konfliktu by byli do jednoho první obětí. (Mj. měl jsem příležitost na toto téma několikrát mluvit s Věnkem Šilhánem.)

Nyní už k obsahu pořadu, upozorním jen na některé zajímavé momenty, nejde o ucelený komentář:
Pořad začíná poměrně objektivním objasněním toho, jak LM vznikly, včetně role Františka Kriegla.
A dobré je i zařazení Johna Boka s jeho vyhraněným názorem hned na počátku. Myslím však, že pořad jeho názor příliš nepotvrzuje a ukazuje, že realita byla mnohem plastičtější a barevnější. Ale ať každý posoudí sám.
13. minuta: záběr na tehdejší přísahu – chválit revoluční vymoženosti dělnické třídy, dobře si zapamatujte (později se text přísahy měnil).
22. minuta a dál o roli LM v obrodném procesu v roce 1968 – poučné. (Stanovisko LM – "naši suverenitu si OD NIKOHO narušovat nenecháme a demokratizační proces dotáhneme do konce, LM se plně staví za demokratizační proces".)
26. minuta – klíčové momenty pořadu, bohužel vyvrcholení ve spojení s Vysočanským sjezdem: jak jsem již uvedl – ani zmínka.
30. minuta – a neslavném účinkování LM v srpnu 1969. Mj. to ukazuje, že uvnitř LM docházelo ke složitému vývoji. Reflexe těchto událostí měla velký vliv na další vývoj v LM.
32. minuta – o událostech v Brně (dvě oběti, v pořadu však nebylo zmíněno, že jedna byla patrně zastřelena z malorážky, i druhá patrně nebyla obětí příslušníků LM).
42. minuta – historik: náčelník štábu Miroslav Novák sděluje vedení KSČ – "nemohu se spolehnout na milicionáře z Prahy" a požadoval povolání mimopražských LM. Milouš Jakeš k tomu: "doporučili mě povolat mimopražské milice, ne aby tu zasahovali, ale aby posílili hlídkovou službu po Praze a tím dali najevo, že ten režim je ochoten se nedat". Historik – Jakeš s povoláním mimopražských milic souhlasil, ale o tom se dozvěděl vedoucí tajemník MěV KSČ v Praze Miroslav Štěpán a ještě ten den navštívil Jakeše u něj doma a chtěl, aby stáhnul ty jednotky, tedy aby nepovolával jednotky z ostatních krajů směrem do Prahy.
43. minuta – jen "mimo jiné", takto to asi tehdy prožívali zkušení členové LM, jak ten, kterého dali z archivu, včetně trpké zkušenosti z roku 1969.
45. minuta – Milouš Jakeš, nechávám bez komentáře, nic nepochopil. Snad jen uvedu Jakešovo autentické "Praha nic nepochopila" (měl tím na mysli pražské LM a Štěpána)... ale dokoukejte až do konce, uslyšíte názory určitě ne hloupých, ne "zapouzdřených" apod. lidí. Vždy jsem si jich vážil.
51. minuta: Jan Ruml na závěr – stejné vidění jako John Bok.
52. minuta: Ke konci pořadu, autoři uvádějí, že oslovili 50 příslušníků LM, s vystoupením souhlasili čtyři. (Bez komentáře.)

Doufám, že tento pořad umožní těm, kteří už tehdy věděli, o co jde, aby se se svou zkušeností podělili s těmi, kteří doposud tuto informaci alespoň v této kvalitě nedostali.

K tomu ještě osobní poznámky:
- V pražských LM se tehdy velmi otevřeně už od poloviny 80. let diskutovalo o tom, zda podpořit tehdejší vedení KSČ či využít nějakou příležitost a najít způsob demonstrování odmítnutí jeho politiky. Nedělali jsme si iluze o Gorbačovově tzv. "perestrojce", ale bylo zřejmé, že hluboké reformy jsou neodvratné. Diskutovalo se zodpovědně a kvalifikovaně. Postupně zdola převládal názor těch, co volali po změnách. A to s plným vědomím možných důsledků. 

- Dnes se stále častěji setkávám s názorem, že jsme tehdy neměli změny podpořit, že jsme měli hájit "socialismus" a nepřipustit k moci ty rošťáky, co jsou tam nyní. A není to názor nostalgiků, ale mladých lidí a i těch, co tehdy již byli dospělí a s KSČ toho neměli moc společného. Nad touto skutečností by se měli především zamyslet současní mocní. Můj názor zůstává nezměněn. I za cenu všech rizik a odhadovaných ztrát bylo nutné otevřít cestu změnám. Tehdejší vedení strany se ideově zcela vyprázdnilo. Nemělo ani vizi, ani představu o příčinách tehdejších problémů a neznalo ani cestu, jak se z dané situace dostat. A nejen neznalo – ale v podstatě ani nechtělo nic měnit. Tak jakápak podpora?! Ta by vedla jen a jen k tomu, že by společnost zabředla do ještě většího marasmu a následný vývoj by byl poznamenán ještě drsnějšími animozitami, než dnes. To Jakešovi a spol. (při vší úctě k němu i podobným ve srovnání se současnými darebáky, tedy, pardon, "mocnými dnešní doby"), jak ukazuje pořad, stále ještě nedošlo a asi ani nedojde. 

- Mimo jiné, když připomenu to, co jsem právě napsal na adresu tehdejšího vedení KSČ: "Tehdejší vedení strany se ideově zcela vyprázdnilo. Nemělo ani vizi, ani představu o příčinách tehdejších problémů a neznalo ani cestu, jak se z dané situace dostat." – Nepřipomíná to něco?

- Když porovnáte pohled Johna Boka a Jana Rumla (případně dalších, o které v dnešní době není nouze) s tím, co dokumentuje pořad, chtě nechtě vás musí napadnout otázky: Věděli vůbec, co se v roce 1989 odehrává? Měli vůbec nějaký vliv na běh událostí?

Úplně na závěr: Určitě by stálo za to téma, jak to tehdy (při změně minulého režimu) bylo a co si z tehdejšího dění vzít pro současnost, zpracovat podrobněji. Jenže čas běží a hromadí se nové problémy, v nichž je nutné se orientovat a najít cestu jejich řešení. Třeba mně někdy vyjde čas a najde se i vhodná příležitost...
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5495-lidove-milice-v-ceske-televizi.html

32 komentářů :

 1. u nas pořevratu jako prvni milicioonaři odvezli samopaly pistoky patrony apod neznamo kam po večerech pak palili unioformy ati co je měli doma je hazeli ve velkem do popelnic i s metalama za měsic už byli přejmenovani na demokrady a zapsani do svazu čezkych střelcu nove pobočky statni policie složene ze starych přislušniku vebe kteři zahodili komunisticke knižky havel z toho
  měl jako spravny komediant neuěřitelnou radost i proto že se bal velice i vlastniho prtu natož vystřelu z kulometu což ovšem nevadilo ati zli komunisti co se bali jako on ho zvolili svym prasedidentem ato je cele mili děti ale pohadka to je jen pro někoho

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ODVÁŽNÝ ČLOVĚK, O KTERÉM SE KRUTĚ MLČÍ, TENTO PÁN OSVĚTLIL CHARAKTER VÁCLAVA HAVLA A DISENTU - "SAMETOVOU REVOLUCI", ČILI PODVOD A BYL UMLČEN. NAPSAL KNIHU ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989, KTERÁ SE STALA NEPŘÁTELSKOU A ZAKÁZANOU V MÉDIÍCH I JAKÁKOLIV ZMÍNKA O PANU M. DOLEJŠÍMU. RUML MU NABÍZEL DOŽIVOTNÍ POBYT VE ŠVÝCARSKU ZA MLČENÍ. ODMÍTL JEJ A TÍM BYL DO KONCE ŽIVOTA ZAVRHNUT!

   Analýza 17. listopadu 1989 - Miroslav Dolejší

   MIROSLAV DOLEJŠÍ (20.11.1931 – 26.6.2001).

   ANALÝZA 17. LISTOPADU A ZMĚN VE VÝCHODNÍ EVROPĚ V ..... Zpráva parlamentní Komise FS pro vyšetření podstaty událostí 17.11.1989 byla prohlášena za utajenou a nebyla zveřejněna.

   Základní mystifikací je tvrzení že, 17. 11. 1989 došlo v Československu ke spontánní revoluci obyvatelstva proti vládě KSČ. Tento politický převrat byl připravován přibližně od června 1988, přičemž situace k němu byly vypracovány už od prověrek v KSČ 1969-70 a založení Charty 77. Tento závěr dokládají tato fakta:

   1) K převratům došlo ve všech komunistických státech Evropy synchronizovaně v průběhu 7 měsíců. Z hlediska sociologického a psychologického je vyloučeno, aby tyto převraty byly uskutečněny spontánně, neorganizovaným, dezorientovaným a víceméně loajálním obyvatelstvem, proti téměř neomezené moci komunistických vlád těchto zemí, zajišťovaných vojensky a bezpečnostně druhou největší mocností světa - SSSR, jejíž síla nebyla otřesena.

   2) Výsledkem všech těchto převratů je ponechání moci v rukou komunistických stran - více nebo méně skrytě (přejmenování stran, taktické úpravy pogramů, přesun skrytých kádrových rezerv do vedení a naopak, atd.).

   Miroslav Dolejší (20. listopadu 1931 Velké Přítočno u Kladna – 26. června 2001 Praha) byl český politický vězeň, a antisemitský publicista, známý svou statí Analýza událostí 17. listopadu 1989, podle které byla sametová revoluce předem dohodnuté předání moci mezi komunistickými tajnými službami a špičkami disentu.

   Miroslav Dolejší
   Narození
   20. listopadu 1931
   Velké Přítočno
   Úmrtí
   26. června 2001 (ve věku 69 let)
   Praha

   V roce 1951 byl vyloučen ze studií na vyšší průmyslové školy strojní v Kladně a poslán do uhelných dolů, protože v klubovně Československého svazu mládeže demonstrativně vyvěsil britskou vlajku. Téhož roku navázal kontakt se skupinou národně demokratického odboje. Krátce nato jej zatkla StB a po 15 měsících vyšetřovací vazby, kde byl mučen, byl odsouzen Státním soudem v Praze ke 23 rokům vězení za velezradu a špionáž. Do propuštění na základě amnestie prezidenta Novotného v květnu 1960 prošel osmi věznicemi a uranovými lágry.

   V roce 1964 se oženil a v roce 1968 se manželům Dolejším narodil syn. Po začátku normalizace v roce 1969 byl propuštěn ze zaměstnání pro svoji činnost v organizaci politických vězňů K–231.

   Prosím vše o jeho životě odkaz vyhledávač Google:

   miroslav dolejší zpráva o 17. listopadu


   Dík jeho památce!

   Ramón

   Smazat
  2. Bylo heslo: "Nejsme jako oni". Došel jsem k názoru, že jsou úplně stejní, jen zahledění více do sebe. Co takový poslanec B.Sobotka, pořád tomu nerozumí. Čekají na něj tepláky.

   Smazat
 2. Čím víc nynější režim bude ve srabu a marasmu, tím více se bude připomínat to co bylo před rokem 1989 a z toho období se neustále bude omílat období po roce 1948 a šedesátá, sedmdesátá a osmdesátá léta se moc připomínat nebudou, kromě roku 1968. Hlavně se nebude připomínat, že na západ od naších hranic z jakýchkoliv důvodů, docházelo k ještě několikanásobně větším excesům vůči obyvatelstvu. Uveďme k masakrům ke kterým docházelo a dochází dodnes v Belfastu, v USA všude tam kde žijí černošské kolonie, připomeňme si honbu na čarodějnice v USA a popravy, které tam probíhaly v souvislosti za protiamerickou činnost, která byla vymyšlena a vedoucí establišment si vyřizoval účty s lidmi, kteří měli odlišný názor, než který byl povolený. Česká televize žvaní o milicích a vykresluje dobu ve které převážná většina poctivě pracovala, ale byli tady ti, podporování velvyslanectvím USA, kteří se vše snažili rozvrátit a v roce 1989 se jim to konečně podařilo. A výsledek? Česká televize oznamuje že 4 miliony obyvatel České republiky má exekucí a je beznadějně zadlužená a přitom původní dluh už dávno zaplatili ale podmínky sluhů jsou doslova lichvářské a tito lidé podle dnešní legislativy budou muset strávit zbytek života jako otroci. Jinými během za 29 let demokracie tento režim umožnil několika procentům veksláků pohádkově zbohatnout a proměnit skoro polovinu obyvatelstva České republiky na otroky. A aby se tento fakt vůbec nikde moc neoběvoval je nutné co nejvíc křičet o padesátých letech minulého století, organizovat demonstrace s křikem, že komunismus tady nechceme a to proto, aby jedno procento nejbohatších bylo ještě bohatší a zadluženost se zvýšila na zbytek obyvatelstva, což pro dnešní veksláky by byl ideální stav.

  OdpovědětSmazat
 3. Shodou okolností v rodině byl kontakt s lidmi v LM a tak vím, že plně souhlasili s národem, který povstal a chtěl změnu. A sami se za ty změny stavěli. Dokud se stát nevydal cestou kapitalismu. Dnes je mnoho z nich již mimo náš svět. A ti mladší, kteří pro svou minulost v LM měli značné potíže, jen sehnat jakoukoli práci, ostatně celá rodina měla značné existenční problémy, jen proto, že se aktívně podíleli na ochraně a budování vlasti,raději dnes na uplynulá léta ani nevzpomínají. Je ovšem s podivem, že se TV snažila být "objektivní". S tvrzením výše uvedeného anonymu se neshoduji, tak jasně záleželo na charakteru, ale většina těch lidí v LM se tak, jak se popisuje nechovala. Ani nemohla lpěl na nich "přísný zrak právě těch probuzených" a takové jednání by jim stejně nebylo nic platné.

  OdpovědětSmazat
 4. Dokument jsem viděl a jako pamětník části té doby s autory TV pořadu souhlasím. Nevím proč si pan Valenčík stěžuje. LM byla prezentována jako pěst dělnické třídy ale tou pěstí byla mlácena právě ta dělnická třída,která nechtěla normalizační pořádky po r. 68.Jen tak mimochodem s 11:30 souhlasím, protože znám podobné případy. (Jeden restituční zbohatlík m. j bývalý člen KSČ a LM prohlásil po zjištění stavu svého majetku ;hlavně ať se nevrátí komunisti jinak mi to všechno seberou.)

  OdpovědětSmazat
 5. ...pražák 70let...zúčastnil jsem se demonstrace na N.tř.byli tam většinou studenti/pátek/,..v sobotu se rozšířila falešná informace o zabití studenta Šmída a to byla rozbuška pro PRIVATIZAČNÍ PŘEVRAT -organizovaný STB a komunistickou nomenklatůrou ..připomíná mě to současnou situaci na Slovensku po vraždě novináře Kuciaka..

  OdpovědětSmazat
 6. Dělnická pěst LM měla chránit fabriky před jejich poškozením a ukradením. Nesplnila svůj úkol!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:39 Byla zrazena gorbačovem a jeho slouhy.

   Smazat
  2. 12:39 - Souhlas! Lidové milice (LM) NEBYLY protilidové. Jejich základní úkol spočíval v ochraně soc. majetku (podniky, závody...) před
   sabotáží, napadením, ničením, rozkradením etc. Vím to, sám jsem byl v LM jako dělník 9 let.

   Smazat
 7. Ozbrojenou sílu politické strany (KSČ) jsem v ulicích potkával na 1. máje a 7.listopadu. Současnou ozbrojenou sílu politických stran, Městskou policii, kterou bezprostředně řídí političtí představitelé -starostové, primátoři či pověření členové rady měst, potkávám na každém kroku. Plní sice úkoly v souladu se zákonem o městské policii, ale pouze ty úkoly, tehdy, tam a vůči tomu, kde to určí představitel politické strany (starosta, primátor). Máme-li různé složky Policie ČR (dopravní, kriminální), proč nemůže být na politicích nezávislá ozbrojená složka PČR pro zabezpečení veřejného pořádku. Stačí málo, veřejné peníze určené na městské policie převést na ministerstvo vnitra s úkolem vytvoření nové složky PČR - policie veřejného pořádku.

  OdpovědětSmazat
 8. No láme se chleba a možná i charaktery.
  Co si ti "investigativci z ČT a záchodoví rváči počnou až národ (dav, ulice či jak je nazýval beneš) pochopí co se odehrávalo v letech 1965- 1969 a hlavně proč. Husákovým vnukům to nedojde nikdy, ti budou hájit zájmy svých otrokářů do zániku svého těla. No a tabletové rudé gardy vezmou po vzoru polpota lopaty a umlátí všechny oponenty otrokářů a budou očekávat pochvalu od páníška. Vrahové sebe samých!!!
  Mlčící a pamatující většina však rozhodne dokonce svým hlasitým mlčením a grázlové sionismu budou z naší země prchat kanály, protože od nich nikdo nevezme ani halzlpapír (natož zelený biletek) a nikdo jim ani vody nepodá (zdechnou hladem). Jediné co je může zachránit je prešpurský a následně práglovský mejdan hloupých študentíků (rudých gardistů korporátního fašismu).
  Proto je třeba na alternativě každý takový pokus zveřejňovat a rozkrývat aby jsme všichni věděli kdo je kdo. Více netřeba, pasivní odpor poprvé uplatnil (a velmi úspěšně GANDÍ).
  Ďuro Trulo

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak sis zase zafantazíroval - pitomečku!

   Smazat
  2. pro 13:09
   kupodivu jako pitomeček se jevíte vy.
   12:58 má totiž v mnohém pravdu.
   A pokud neumíte argumentovat a jenom nadáváte,tak laskavě držte hubu.

   Smazat
  3. 13:41
   Co je na tom "kupodivu", ty nápomocný pitomče?! - Já jsem tu za sionisty a hubu budeš držet ty, kašpárku.

   Smazat
  4. 13:47
   ať si tady za co chceš,blbem zůstáváš...kupodivu

   Smazat
  5. 13:47 Drž ten svůj špatně insekticidů našňupanej sosák, neb ti ho přetáhnu přes makovici že se ti pejzy kolem něj vobtočej a zalkneš se, ty parazite vobřezanej!

   Smazat
 9. Článek je přínosný a pan Valenčík jako bývalý příslušník Lidových milicí je jistě kompetentní o nich psát.

  Otázkou ale je, zda je moudré přebírat témata nastolená mainstreamovými novináři a propagandisty? A ti se řídí zadáním vypracovaným v centrále NATO. Tím se ovšem zaujímá defensivní pozice a rezignuje se - nebo přinejmenším oslabuje tendence - na prosazování témat vlastních, aktuálních.

  Nebo snad Lidové milice nesou spoluvinu na rozkradení země a jejím dnešním postavení kolonie?

  OdpovědětSmazat
 10. Trošku mimo:
  tak byl zvolen Ondráček šéfem komise pro kontrolu GIBS.
  To je zase zvratků meistrimu, šmíry a kavárny.Jako kdyby celý národ nevěděl,že třeba Havel pracoval pro STB .A to jim nějak nevadí.Jsou to holt demokrati.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:28 v Čechách je normální, že zrádci, či kolaboranti vstupují do veřejné správy. Po válce bylo hodně podobných lidí, co po Únoru 48 vyměnilo černou barvu za rudou a mezi roky 67 až 70 někteří kabát obrátili 3krát. Když byl Havel stébák tak proč se trápit pro Babiše. Češi si zaslouží to nejlepší. Příště volím fašisty.   Smazat
  2. 14:02
   trap se pro koho chceš a vol si také koho chceš

   Smazat
  3. Češi se v minulosti většinou zrazovali a zabíjeli sami mezi sebou / Lipany , Bílá Hora ... /. Dělají to dodnes .

   Smazat
  4. 14:18
   v obou bitvách šlo o ideová střetnutí
   Lipany-katolíci proti radikálním husitům
   Bílá Hora-čeští stavové proti katolíkům
   ....takováto ideová střetnutí se odehrávají v menší,či větší míře u všech národů,ve všech státech světa
   /např. francouzská revoluce,v Americe jih proti severu....../
   tak že Vaše paušalizace na Čechy je nemístná.

   Smazat
  5. 14:18 Na Bílý hoře to byl samej cizák! Tam ab čecha pohledal ... i ten slavný "moravský pluk" tvořili povětšinou němečtí žoldáci!

   Smazat
 11. 13:10 malá úvaha na tvoji poslední větu : Kdyby nebyl Únor, LM a socialistický blahobyt, tak by nebyl 17.11 1989 bordel a zlodějina. Já vím, kdyby, kdyby ..

  OdpovědětSmazat
 12. ODVÁŽNÝ ČLOVĚK, O KTERÉM SE KRUTĚ MLČÍ, TENTO PÁN OSVĚTLIL CHARAKTER VÁCLAVA HAVLA A DISENTU - "SAMETOVOU REVOLUCI", ČILI PODVOD A BYL UMLČEN. NAPSAL KNIHU ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989, KTERÁ SE STALA NEPŘÁTELSKOU A ZAKÁZANOU V MÉDIÍCH I JAKÁKOLIV ZMÍNKA O PANU M. DOLEJŠÍMU. RUML MU NABÍZEL DOŽIVOTNÍ POBYT VE ŠVÝCARSKU ZA MLČENÍ. ODMÍTL JEJ A TÍM BYL DO KONCE ŽIVOTA ZAVRHNUT!

  Analýza 17. listopadu 1989 - Miroslav Dolejší

  MIROSLAV DOLEJŠÍ (20.11.1931 – 26.6.2001).

  ANALÝZA 17. LISTOPADU A ZMĚN VE VÝCHODNÍ EVROPĚ V ..... Zpráva parlamentní Komise FS pro vyšetření podstaty událostí 17.11.1989 byla prohlášena za utajenou a nebyla zveřejněna.

  Základní mystifikací je tvrzení že, 17. 11. 1989 došlo v Československu ke spontánní revoluci obyvatelstva proti vládě KSČ. Tento politický převrat byl připravován přibližně od června 1988, přičemž situace k němu byly vypracovány už od prověrek v KSČ 1969-70 a založení Charty 77. Tento závěr dokládají tato fakta:

  1) K převratům došlo ve všech komunistických státech Evropy synchronizovaně v průběhu 7 měsíců. Z hlediska sociologického a psychologického je vyloučeno, aby tyto převraty byly uskutečněny spontánně, neorganizovaným, dezorientovaným a víceméně loajálním obyvatelstvem, proti téměř neomezené moci komunistických vlád těchto zemí, zajišťovaných vojensky a bezpečnostně druhou největší mocností světa - SSSR, jejíž síla nebyla otřesena.

  2) Výsledkem všech těchto převratů je ponechání moci v rukou komunistických stran - více nebo méně skrytě (přejmenování stran, taktické úpravy pogramů, přesun skrytých kádrových rezerv do vedení a naopak, atd.).

  Miroslav Dolejší (20. listopadu 1931 Velké Přítočno u Kladna – 26. června 2001 Praha) byl český politický vězeň, a antisemitský publicista, známý svou statí Analýza událostí 17. listopadu 1989, podle které byla sametová revoluce předem dohodnuté předání moci mezi komunistickými tajnými službami a špičkami disentu.

  Miroslav Dolejší
  Narození
  20. listopadu 1931
  Velké Přítočno
  Úmrtí
  26. června 2001 (ve věku 69 let)
  Praha

  V roce 1951 byl vyloučen ze studií na vyšší průmyslové školy strojní v Kladně a poslán do uhelných dolů, protože v klubovně Československého svazu mládeže demonstrativně vyvěsil britskou vlajku. Téhož roku navázal kontakt se skupinou národně demokratického odboje. Krátce nato jej zatkla StB a po 15 měsících vyšetřovací vazby, kde byl mučen, byl odsouzen Státním soudem v Praze ke 23 rokům vězení za velezradu a špionáž. Do propuštění na základě amnestie prezidenta Novotného v květnu 1960 prošel osmi věznicemi a uranovými lágry.

  V roce 1964 se oženil a v roce 1968 se manželům Dolejším narodil syn. Po začátku normalizace v roce 1969 byl propuštěn ze zaměstnání pro svoji činnost v organizaci politických vězňů K–231.

  Prosím vše o jeho životě odkaz vyhledávač Google:

  miroslav dolejší zpráva o 17. listopadu


  Dík jeho památce!

  Ramón

  OdpovědětSmazat
 13. Byli to prekrasny chvile se sovetskimi soudruhy u samovaru !

  OdpovědětSmazat
 14. Jsem prvorepublikový, ale tehdy ještě mladý a tak mi s tím musel pomoct otec, jak to bylo za první republiky.
  Vybavuji si jeho slova a srovnávám s dneškem. Taky plno stran, plno lichvářů a tím plno různých zájmů. Řevnivost a nenávist. To je ten náš "národ". Neříkám že je to jinde jiné, ale tady to je obzvláště markantní.
  No a pak přišel Hitler a byl klid. Ale hned jak skončil, tak to začalo nanovo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:57

   Tož to Vám to pantatínek moc pěkně vyprávěl! - Vysvětlil Vám taky, že když se lidi začnou posílat do koncentráků a občas někomu usekne hlava, obyčejně zavládne KLID...?
   Doporučuji k relaxaci procházky po hřbitově!

   Kokotko

   Smazat
  2. 18:57

   Před Hitlerem, bylo v německém parlamentu 30 politických stran, lid je zajímal jen před volbama. A.H. je rozprášil natvrdo, jak to dopadlo víme, bohužel historie se stále opakuje. Civilizace se mění a zřejmě si o to koledujeme opět?

   Smazat
 15. 19:02 kokotko jseš vážně kokot. Nic si nepochopil. Ten pán píše, že česká demokracie je odsouzena k záhubě. Náhodou 18:57 má pravdu,protože tady byl klid jen za Hitlera a tak tochu za komunistů. Raději drž už hubu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To říkal i můj děda! Dvacet let za první republiky žvanily o tom, jak zavést pravostrannou dopravu na silnicích! Přišel Hitler a prostě to nařídil hned první den a bylo to! A plat to dodneška, stejně jako vyjmutí pejsků a kočiček ze seznamu jatečních zvířat! Do tý doby k tomu obřezaný politiky nepřiměly ani dojemné pohádky bratří Čapků o Dášence či O pejskovi a kočičce:)

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.