Reklama

čtvrtek 29. března 2018

Londýn se ze žalobce stává obžalovaným

Rostislav Iščenko
30. 3. 2018    zdroj
Když se provokace se Skrypaljem připravovala speciálními službami našich "přátel a partnerů", ještě neznali obsah poselství ruského prezidenta Federálnímu shromáždění z 1. března 2018. Poté již spuštěný setrvačník provokace nestihli, ale spíše nepovažovali za nutné, zastavit. V takových případech vojáci, diplomaté a politici hned nepochopí, že situace se změnila zásadním způsobem. Ba co víc, dokonce i když si uvědomují, že svět již není stejný, mohou určit rozsah a přesnou podstatu změn, ke kterým došlo, pouze empiricky.


A koneckonců, co mohli Britové a Američané ztratit? Pokud se provokace zdaří a rozmotá se další rusko-evropský konflikt s dalšími sankcemi a přerušením ekonomických vztahů, globalisté si částečně vykompenzují porážku USA na Blízkém východě, posílí své pozice v Evropě (ve stavu konfrontace s Ruskem se nuceně stává partnerem Británie a USA) a zlepší své postavení v americké politice.

Pokud provokace nedostane plnohodnotnou evropskou podporu, bude možné, v krajním případě, alespoň situaci vyhodnotit a pokusit se vypracovat novou strategii boje proti Rusku, která bude odpovídat nové situaci.


Chyba Evropy

Zdá se však, že se "partneři" mýlili. Samozřejmě, získají zkušenosti a znalosti, předpokládané druhou variantou (neúspěšná provokace). Ale může se ukázat, že cena za poučení bude příliš vysoká. Skutečné politické náklady a pokles prestiže výrazně převýší efekt získaných poznatků.

Protože dokud jste se nedostali do konfliktu, vaše slabiny nejsou známy a soupeři mají tendenci přeceňovat vaši sílu. Pokud jste iniciovali konflikt a prohráli jste, musíte platit účty, přičemž nejen zahraniční, ale i ty vnitropolitické.

Takže 1. března Vladimír Putin oznámil, že Rusko se stalo nezranitelným k útoku ze strany jakéhokoli státu nebo skupiny států. Kromě toho je Moskva schopna způsobit nepřijatelné škody každému nepříteli, aniž by se uchýlila k jaderným zbraním. Zhruba řečeno, Rusko získalo schopnost pomocí konvenčních přesných zbraní rozstřílet americká vojska, administrativní, politickou a průmyslovou infrastrukturu z bezpečné vzdálenosti. Asi jako USA ostřelovaly Jugoslávii a Irák. Znamená to, že jakákoli jiná armáda NATO koreluje s ruskou jako ozbrojené síly doby kamenné.

4. března se začala rozvíjet provokace se Skrypaljem.

Mezi dvanáctým a šestnáctým březnem zaznělo několik prohlášení ruské armády a ministerstva zahraničí RF o připravované provokaci s chemickými zbraněmi proti Sýrii. Nejtvrdším z nich bylo prohlášení náčelníka Generálního štábu Ozbrojených sil Ruska Valerije Gerasimova, v němž slíbil, že pokud USA udeří na Damašek řízenými střelami, Rusko provede odvetný úder po ničících prostředcích, ale také na jejich nosiče, tedy na lodě a letadla USA.

USA mohly toto prohlášení buď překousnout a zrušit úder, když si uvědomily, že před nimi byla načrtnuta červená čára, nebo to risknout. Překously to. Chemická provokace se nekonala. Od toho okamžiku žádná jejich hrozba kterékoli zemi neznamená nic, pokud je ohrožovaný stát ve sféře zájmů Ruska.


Rozkol v EU ohledně ruské otázky

Zároveň, náhodou nebo záměrně, EU realizovala únik předem připraveného prohlášení ministrů zahraničních věcí Evropské unie a odsoudila Sýrii a Rusko v souvislosti s nekonaným se chemickým útokem. Nehledě na pověsti o tom, že v kanceláři EU je bordel a podobné dokumenty jsou zveřejňovány pravidelně, nikdo neuvedl ani jediný příklad podobné publikace. Existuje tedy důvod se domnívat, že únik byl organizován záměrně a schválen ne-li vedením Evropské unie, pak stejně vlivnými silami.

Protože chemický útok v Sýrii USA zrušily, tak "náhodně publikovaný" projekt se nestal prohlášením EU, ale svou trochou do mlýna publikace k selhání provokace přispěla.

Následný vývoj událostí s postojem EU ve "věci Skripalja" naznačuje, že tímto únikem zainteresované síly v EU Rusku signalizovaly, že nehledě na tvrdá prohlášení vedoucích politiků, Evropská unie není zdaleka konsolidovaná v ruské otázce a že nejtvrdší verze rezolucí se nikdy nepodaří protlačit. V zásadě to bylo již známo - každý rok se příznivci a odpůrci protiruských sankcí dlouho přou o to, zda je třeba je zpřísnit nebo zrušit, ale poté se sjednotí na kompromisní verzi - zachovat stávající a nevěnovat pozornost jejich všeobecnému porušování evropskými společnostmi.


Tentokrát však situace zašla mnohem dál, než by se dalo předpokládat. 22. března na summitu EU v Bruselu se otázka o přitvrzení protiruských ekonomických sankcí měla stát klíčovou, ale nestala.V předvečer summitu britský ministr zahraničí Boris Johnson prohlásil, že vláda Jejího Veličenstva nebude na ekonomických sankcích trvat.

Již jen toto bylo nesporným kompromisem. Říct několik slov o obavách a dokonce vypovědět po dvou-třech ruských diplomatech (kteří se za několik týdnů mohou klidně vrátit zpět) není pro Evropu v zásadě problém. Ale na konci summitu bylo dokonce i na taková opatření připraveno pouze pět států. Pět dní po skončení bruselského zasedání shrnul definitivní výsledky Donald Tusk. Dokonce i na takovéto paliativní opatření, jakým je vypovězení dvou-tří ruských diplomatů, přistoupilo jen 14 z 28 členských zemí EU. Evropská unie se rozštěpila na poloviny. Rozštěpila se v zásadní otázce. Poprvé se otevřeně rozštěpila v otázce vztahů s Ruskem. Poprvé dokonce formální opatření (která neovlivňovala hospodářskou spolupráci) byla zamítnuta polovinou EU.


Londýn se z žalobce stává obžalovaným

Připomeňme si, že o evropskou podporu nepožádalo nějaké Estonsko nebo Polsko, ale přímo Velká Británie. Samozřejmě, opouští EU, ale neopouští Evropu. Z pohledu jednoty Západu jsou spojenecké vztahy s Británií (dokonce ani ne členem EU) důležitější, než je podpora všech východoevropských členů dohromady. USA, mimochodem, také neprokázaly extra úsilí při podpoře Londýna. Vypovídají 60 ruských diplomatů a uzavírají konzulát, ale Washington zatím neoznámil žádná skutečná finanční a ekonomická opatření.

Ještě před několika měsíci by bylo možné se tomuto vývoji skandálu radovat. Bylo by to bezpochyby vítězství Ruska. Vždyť právě kvůli přitvrzení hospodářské konfrontace Západu s Ruskem se provokace se Skrypaljem chystala.

Dnes se však situace změnila. Moskvě už nestačí "vítězství na body", ale vyžaduje od Británie vysvětlení o otravě ruských občanů na jejím území, přístup příslušných orgánů Ruské federace k vyšetřování (obdobný požadavek předložilo Rakousko Srbsku v případě vraždy arcivévody Ferdinanda) a také připomíná další špatně vyšetřené případy úmrtí opozičních Rusů v Británii. Ruská opozice v Anglii začíná přinášet své vlasti užitek posmrtně. Londýn se z žalobce pomalu ale jistě mění na obžalovaného.

Navíc, ústy Marie Zacharové slíbilo ministerstvo zahraničí Ruska Londýnu překvapení v případu "Skripalja" na briefingu ve čtvrtek. Po překvapení, které uspořádal vedoucí oddělení ministerstva zahraničních věcí RF Jermakov na briefingu 21. března Britům a Američanům, to zní hrozivě. Pokud je budou na Smolenském náměstí každý týden veřejně hubovat jak provinilé školáky, pak se brzy bude Anglosasy, kteří ještě včera byli tak hroziví, bavit celý svět.

Znamená to, že namísto posílení pozice nebo neutrálního řešení se Londýn a Washington musí bránit. Pro obě země to znamená další komplikace pro již tak nestabilní domácí politickou situaci. V USA se pokusí trumpisté a antitrumpisté využít zjevné fiasko chemické provokace, která výrazně zhoršila pozici Washingtonu jak v Sýrii, tak i v Evropě, každý ve svých vlastních zájmech. V Británii vláda Mayové, která je i tak pod úderem parlamentní i vnitrostranické opozice, riskuje předčasné odvolání.

Londýn se může dostat z této situace pouze tím, že poskytne nevyvratitelné důkazy o ruské vině, pouze slovu "gentlemenů" spojenci věřit nechtějí. Ale tyto důkazy neexistují a je obtížné je za současných podmínek vyrobit. Rozkol v EU je zřejmý a státy, které oznámily svůj postoj, budou pod mikroskopem zkoumat vše, co Británie poskytne.

Čas běží a zároveň probíhá také šetření, které vede britská policie. Dříve či později bude muset Scotland Yard podat zprávu o výsledcích, přičemž nikoliv summitu politiků, ale britskému soudu. Britské právo je precedentní. Pokud bude soud moci na základě předpokladů Mayové obvinit Rusko, pak na stejných základech bude možné později podat obvinění proti kterémukoli občanu Britské koruny, včetně samotné Mayové (o to se obratní britští právníci postarají). To znamená, že neprávní rozhodnutí soudu v daném případě zničí celý právní systém Spojeného království. To zase ovlivní tak důležité zájmy, tolik respektovaných rodin, že bude jednodušší změnit dvacet vlád, než se pustit do tohoto hazardu.


Závěry

Za prvé, zasadit silný úder hospodářské spolupráci mezi Ruskem a EU se nepodařilo. Hlavní je, že projekty proudů nejsou zmrazeny, a že čas, který zbývá do jejich plného rozjezdu, ten je minimální.

Za druhé, posměšné odpovědi Ruska na anglo-americké invektivy, které od Washingtonu a Londýna vyžadovaly tvrdou reakci, jež by potvrdila jejich exkluzivní postavení ve světové tabulce hierarchie, ukázaly, že anglosasové už nejsou schopni takových reakcí ani společně, ani zvlášť.

Za třetí, počátek diplomatického protiútoku Ruska zastihl Washington a Londýn nepřipravené. Nebyly s to přijít s ničím jiným, než je standardní vypovězení diplomatů. Všichni nebudou vypovězeni, neboť by to znamenalo skutečné zrušení diplomatických vztahů, ale zrcadlová nebo dokonce ne zcela zrcadlová (ruské ministerstvo zahraničních věcí je vynalézavé) opatření budou nevyhnutelně následovat.

Již nyní je zřejmé, že Británie (USA také, ale především Británie jako iniciátor skandálu) musí hledat cestu jak z něj s minimálními škodami. Avšak snaha okamžitě nasadit příliš drsný a autoritářský tón, který vyvolal odpovídající reakci Ruska, zahnal vládu Jejího Veličenstva do kouta. Teď už jakékoli zmírnění postoje bude znamenat ztrátu tváře - bude nutno přiznat, že vláda uvedla v omyl parlament a evropské partnery (USA také neopomenou říci, že byly podvedeny), když obviňovala Rusko bez dostatečných podkladů. To je ostudná rezignace.

Ale hrotit situaci už dál není možné. Rusko se otevřeně směje, Evropská unie je rozpolcena a v USA a Velké Británii už není tak moc ruských diplomatů - brzy už nebude koho vypovídat. A co pak? Vyhrožovat se už nedaří, jim samotným je příšerně.

V každém případě jediným východiskem pro Londýn je, že změní vládu Mayové a svalí všechno na její nedostatečnou kompetenci.

A zde je zakopána největší nepříjemnost. Jde o to, že rozložení sil v britské politice je takové, že v případě odstoupení kabinetu Mayové se zvýší politická váha příznivců rozvodu s Evropou podle tvrdého scénáře (v Británii se vůbec neradují, že Mayová souhlasila s vyplacením desítek miliard eur náhrad Bruselu). Evropská unie naopak nemá v úmyslu couvat a zdarma ponechat Británii všechny ekonomické preference člena EU, ale bez politických závazků člena EU.

Jedná se o boj o skutečné peníze, zisky a trhy, o ekonomickou efektivitu. Tady nikdo neustoupí. Skandál to bude významný, bude dlouhodobý a způsobí "evropské jednotě" takový rozklad, že situace v předvečer 1. světové války se bude zdát jako blahostný piknik nejlepších přátel na paloučku.

A poprvé za sto let může Rusko pozorovat tento skandál zpovzdálí.

Na poslední chvíli se objevil legrační faktor - "svišť Phil se probudil": Ukrajina, která dlouho preferovala "nevšímat si" případu "Skripalja", to nevydržela a svým obvyklým způsobem se rozhodla být evropštější, než jsou samotní Evropané. Pokud 14 zemí EU "na podporu Británie" vypovídá 1-4 ruské diplomaty každá, pak Kyjev hned třináct - když ne všechny, pak drtivou většinu z těch, kteří ještě na území Ukrajiny zůstali.

Ve skutečnosti přetrhává Porošenko s Ruskem poslední vztahy právě tehdy, kdy se Evropa snaží tyto vztahy pokud možno obnovit.

A to i přesto, že jeho domácí politická situace je velmi nestabilní, EU a USA se prakticky distancovaly od ukrajinských vnitropolitických problémů a Rusko zůstává jediným hráčem, který se snaží alespoň nějak udržet zbytky stability a zabránit tomu, aby se situace zvrhla do úplného chaosu.

Ostatně, řezat si pod sebou větev, na které sedí, je národní ukrajinská zábava. V tomto ohledu jsou Evropané, včetně Theresy Mayové, žalostní epigoni.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

159 komentářů :

 1. Je třeba začít vyhošťovat velvyslance Anglie, to bude ta kráva koukat!

  OdpovědětSmazat
 2. Díky, to nemá chybu!

  OdpovědětSmazat
 3. ja to mam cerveny a vy to mate modry hahaha AT ZIJE ZEMAN
  AT ZIJE KDO PIJE

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. On se jiz nevrati
   on se v hrobe obrati
   Dvoraka nam potrati
   a zcela ho zatrati
   Amen katoliku

   Smazat
  2. anonym 3.44 - nemůže v noci chrápat a tak píše na internetu úplný kraviny. Jste vážně otrapové závisláci odporní - máte diskuze namísto prášků na spaní? Takový přiblblý sračky -ale takový!! Katolíku!

   Smazat
  3. 9:00 Maximálně můžeš tak pindat jak tvojí páníčci ze západu.

   Smazat
  4. Žádné páníčky odnikud neznám, ale krafat sračky v půl čtvrtý ráno, může jen dement.Normální a zdraví lidi v tu dobu chrápou.

   Smazat
  5. Třeba policista, hasič, zdravotníci, ochranka, plno ostatních třeba nespí. A pokud mají klidnou službu, tak mohou napsat svůj názor...

   Smazat
  6. Pro Anonymní 30. března 2018 9:00

   Je mi jedno o jakou zemi nebo osobu se jedná, ale společnost, ve které se bez prokázání viny někdo označí za viníka a začnou se uplatňovat sankce, mi moc silně připomíná dobu temna, středověk a upalování čarodějnic. Nesnáším to a vždycky budu proti. A budu zřejmě i proti těm, kdo se do pozice soudců pasují - ať jde o jakékoli osoby nebo země (a století). Nějak jsem celý život (od školního dějepisu) předpokládala, že naše společnost už je dál. A ono asi ne.
   Stav Julije Skripalové, která byla spolu s otcem Sergejem otrávena v anglickém Salisbury, se podle lékařů rychle zlepšuje. Podle stanice BBC je dcera dvojího agenta už při vědomí a mluví. Její výpověď, bude asi taková:Přijel "žigulík",z něj vystoupil Putin s Medveděvem ,vytáhli samovar, uvařili Novičok a dali nám ochutnat.Zapili jsme to Moskevskou vodkou a to nás asi zachránilo!!!
   Tak že se otrávyli doma, pak odjeli na večeři do restaurace, poté si šli na procházku do parku, kde je to teprve "dostalo", záchranáři ihned identifikovali správný jed a aplikovali příslušnou protilátku. Dcera se postupně uzdravuje z jednoho neúčinějších jedů na světě. To mě přijde blbý i na laciný film.
   Karel Winkler

   Smazat
  7. 13:43 Jeden páníček bureše tu byl jako turista dokonce v parlamentu.

   Smazat
 4. Jak jsem dnes zasllechl na Bloomberg news Brexit udajne neni jeste hotovy musi to schvalit parlament kde Corbin je prohlasen zidy za antisemitu (kdo neni)a silenec se silenou kravou jsou mozna ty nasazene kone opet ve sluzbe zida jez EU dal dohromady ,jak znamo .Dnes neni nic jasne ,jedine sibenice ,ale musi byt democraticka natrena na ruzovo s napisem Pink

  OdpovědětSmazat
 5. Teď ještě veřejnou omluvu RF ))).

  OdpovědětSmazat
 6. Rostislav Iščenko - zajímavě a s nadhledem. No, uvidíme.

  OdpovědětSmazat
 7. Hodnotu clanku snizuje nespravne tvrzeni ze vypovezeny diplomat se muze vratit za par tydnu :)
  Nemuze, nikdy, protoze je presona non grata, nemuze se vratit nejen do VB, ale zaroven i do nekterych statu EU.
  Muze tam jet jen a pouze jako turista na navstevu a to jeste s otaznikem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Autor článku měl na mysli: Diplomat za jiného tedy nevypovězeného diplomata.

   Smazat
  2. Asi tak, udělají si kolečko, vypovězení z Británie odjedou do Česka a Německa a obráceně.

   Smazat
  3. Toho zmíněného turistu 5:04
   jsme tady zažili ve Sněmovně. Jmenuje se Paul RYAN a prý spojil svou soukromou návštěvu
   Čechoamerického Protektorátu s návštěvou a projevem.
   Mně ten jeho projev nic nového nesdělil,
   pouze jsem si potvrdil, jaká vláda a poslanecká svoloč hájí zájmy voličů,

   když na závěr všichni tleskali a dokonce, jako výraz oddanosti poskoků povstali.
   POUZE komunisté před projevem odešli z lavic,
   tomu se říká vlastenectví !

   Takže se můžete těšit na to, jak se tady budou američtí okupanti roztahovat a budovat své základny bez protestů veřejnosti,
   stejně jako při vstupu do zločinného NATO
   to tehdy nikoho nevzrušovalo.

   PAK se nedivte, že si s ČR může dělat EU a USA co je napadne, když nás prezentuje taková kolaborantská špína.

   Smazat
 8. Do Evropy jde pul miliardy Africanu
  Diplomati muzou jenom podekovat ze nemusi v Evrope cekat na smrt jako cekaji Evropane

  OdpovědětSmazat
 9. Včera použila Zacharovová na tlačovke na adresu dôkazov
  o účasti Ruska na otrave krásny výraz "britské abrakadabra"...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ČT včera jasně ukázala, jak manipuluje informacemi, z tiskovky Zacharovové ukazovala výseky a bylo neuvěřitelné, že ani ty živé části neměly správný překlad (tlumočník nestíhal), to jsem ještě nezažil!

   Smazat
  2. Já na to nekoukám od doby, kdy Putina překládala evidentně nějaká Ukrajinka, nestíhala a ještě navíc říkala nesmysly, což jsem poznal i já.

   Smazat
  3. Budeme se muset naučit Rusky . Čt Zacharovou stříhla jak za totáče . Prestaňte je platit . Nikdo neví co se děje s miliardama čt .

   Smazat
 10. Izrael znovu odmítl pokus Londýna, který ho chtěl přesvědčit o potřebě připojení se k odsouzení Ruska a nepřátelským krokům vůči němu „jako odpověď na otravu v Salisbury“.

  Noviny Haaretz oznámily, že oficiální reakcí izraelského ministerstva zahraničí na vyhoštění ruských diplomatů z USA a různých států Evropy bylo studené slovní spojení: „Bez komentáře." Jak uvádí tisk, dříve probíhal silný britský nátlak na vládu Izraele, aby se Jeruzalém připojil k západním obviněním proti Rusku. V důsledku toho Ministerstvo zahraničí Izraele vystoupilo s prohlášením, které odsuzuje otravu jako takovou, ale o Rusku nepadla ani zmínka.

  Pozice Izraele v této otázce byla velmi pádná, neboť odmítnutí odsouzení Ruska se spravedlivě přirovnává k nepřipravenosti Mosadu k potvrzení ruské účasti v otravě. A to seriózně zpochybňuje oficiální britskou verzi, neboť o úrovni informovanosti a profesionality Mosadu nepochybuje nikdo....
  https://cz.sputniknews.com/politika/201803297055453-izrael-rusko-vyhosteni-diplomat/

  OdpovědětSmazat
 11. zmršená "nová" česká hymna "darovaná" jakoby zcela náhodou právě na velikonoce (byla měsíce připravena v šuplíku) má odpoutat pozornost veřejnosti od podstatných událostí, tedy i od Londýna a Brexitu: https://aeronet.cz/news/video-nova-verze-ceske-hymny-je-utokem-na-ceskou-republiku-a-jeji-statnost-kakofonie-disharmonickych-zvuku-ma-zakodovane-audiotomy-bratri-cohenu-ktere-vyzyvaji-posluchace-k-sebevrazde/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mně se nové aranžmá taky nelíbí, ale Aeronet je opravdu hodně bláznivý web.

   Smazat
  2. 10:53 nehodnotím aeronet, ale ten článek mně mluví z duše. Takovou mršinu, jako je nové aranžmá české hymny, tak takovou odpornou mršinu jsem snad ještě nikdy neslyšel. Jedině Valachové se prý líbí. Té asi musí, kdoví, jestli to s ČOV nespískala právě ona.

   Smazat
  3. Taková slátanina musela být připravena s předstihem. Doufám, že se najde zdravý rozum a tuto hrůzu se nepodaří zealizovat. Na ČOV dostali nilskou horečku. Aviatik

   Smazat
  4. Kdo usiluje o katastrofální hymnu!

   Je to spolutunelář Sazky(Sazka aréna, zakázky od Hušáka), který se kejvá všude, kde jsou peníze daňových polatníků t.j. Olympionici, ČT. Redakce sportu, která je jedna z dojných krav ČT. Nyní se o ně zajímá pan Soukup ve svém pořadu!

   Jedná se o Jiřího KEJVALA:

   Vedle šíření personifikovaného dobra a olympijských ideálů však bývalý veslařský reprezentant tiše a umně proplouvá byznysovými kanály - jeho nábytkářská firma zásobuje snad všechny větší sponzory Českého olympijského výboru i státní sféru na něj blízce i vzdáleněji navázanou. A to není vše?

   Jiří KEJVAL:

   Osm let působil ve funkci člena výkonného výboru ČOV, od roku 2009 byl místopředsedou ČOV pro ekonomiku a marketing. Je duchovním otcem kampaně Žijeme Londýnem a projektu Českého domu na olympiádě v Londýně.

   Kejval je také úspěšným podnikatelem. Se spolužákem založil v roce 1991 společnost Techo, která se původně zabývala výrobou drobných kancelářských doplňků. Později se firma rozrostla, začala vyrábět kancelářský nábytek a expandovala do zahraničí. Na podzim 2012 se stal členem představenstva nizozemské interiérové společnost Royal Ahrend NV, která patří mezi tři největší výrobce kancelářského nábytku v Evropě.

   Jiří Kejval také založil veřejně prospěšnou společnost Prostor pro podporu české architektury, interiéru a designu. Zároveň se angažuje v American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies, nadaci, která podporuje talentované české a slovenské studenty.

   Vova

   Smazat
  5. Vova 17:12

   To máš tak debilní potřebu se zviditelnit, že to píšeš pod článek o Anglii? Nebo už jsi takhle časně ožralej?

   Smazat
  6. Anonymní 30. března 2018 17:15

   Ty VOHONE kejvavej, čum pořádně ANGLÁNE!

   Anonymní 30. března 2018 16:35

   Taková slátanina musela být připravena s předstihem. Doufám, že se najde zdravý rozum a tuto hrůzu se nepodaří zealizovat. Na ČOV dostali nilskou horečku. Aviatik

   Smazat
  7. K..ví tu státní hymnu jak mohou.Státní hymna by měla vyjadřovat svou zem,tedy Čechy a Moravu a to,co je v zemi svaté.Hymna nemá být dlouhá,ale měla by být vážná.To,že sportovci stojí kratší dobu na stupni vítězů na to by se nemělo brát žádný ohled,protože jsou roky,kdy tam nestojí vůbec žádný.
   V. Čermák

   Smazat
  8. Za ten paskvil, co má být hymna, Kýval vyhodil ze státního 600 tisíc korun? Na žáky a dorost žebrají o peníze. Je to jedno, Hušák nebo Kýval, to se to rozhazuje, když je blbá hlava.
   Ladislav Kroc

   Smazat
  9. Důležité je, co na to Varhan Orchestrovič.Hlavně že je sranda !!!!!

   Smazat
  10. Je to dosti humorné. Nějaký sportovec si postěžuje, že stojí na bedně o nějakou tu vteřinu kratší dobu, než jeho zahraniční kolega a je z toho národní tragédie. Pak si budou zase někteří stěžovat, že nevydrží tak dlouho stát a budou chtít zkrátit hymnu. Spíše mám takový dojem, že to někdo řekl jako nadsázku a nějaký blb se toho chytil. Asi bude nutno vyhlásit referendum! Pošahaní znuděný pražský vyžírky, měli by jako zaměstnanci státu ČR, POMÁHAT A CHRÁNIT. A Kejval za Babišem před soud, podvody a čachry!!!

   Smazat
  11. Vykašlete se na jakékoliv přídavky,naše hymna je tak akorát,jaká by měla být.Byla složena i otextována v určité době a každé slovo v ní je stejně platné i dnes.Nikdo v dnešní době už není schopen vrátit se do atmosféry té doby a přidat něco,co by hymnu vylepšilo.Všechno,co tam kdo přidá,bude jen paskvil a ostuda.Naše hymna je náš národní poklad a ten si musíme střežit a ne ho zdiskreditovat jakýmkoli neumětelstvím.

   Smazat
  12. Za posledních téměř 30 let, se tady podělalo co mohlo, téměř nic nefunguje, mnozí strádají, policie, žalobci, advokáti a soudci jsou úplatní, stejně tak lékaři a úředníci, platy a důchody jedny z nejmizernějších v Evropě, děti se rodí do neúplných rodin, které jen těžko shánějí bydlení, silnice jsou děravé jak cedník, dálnice nejsou dálnice, ale kousky něčeho, kde se nechá jet povolených 130 km a hned potom následuje další omezení, není dne, aby na nich nedošlo k hromadným dopravním nehodám, mosty a můstky, ale i lávky jsou v havarijním stavu, normální bydlení nedostupné a pokud ano, tak s dluhem na 30 let a tak by se dalo dlouho pokračovat. A teď chcete zničit ještě něco, co tu snad máme nejkrásnějšího a to je naše státní hymna. Nechte ji na pokoji. Řešte problémy každodenního života a ne něco co funguje a líbí se to. Alena Pavlíková

   Smazat
  13. Co to vymýšlejí za kraviny ani jeden sportovec neumí vůbec zpívat a snad ani neznají slova stačí je slyšet když se pokouší o zpěv na obrazovkách tak je to katastrofa no a naše mládež to je další tragédie ta je úplně ztracená ale kecat na ulici jim jde to se naučí i nazpaměť ale hymnu tu z nich nedostanete a tyto ukázky co tu jsou no tak tomu už opravdu nerozumím i na pohřbu hrají rychleji,,OV výbor má asi málo práce a starostí s mládežnický sportem tak se starají o hymnu katastrofa!!!!!
   J. Veselý

   Smazat
  14. Já nějak nechápu, proč se vlastně má hymna měnit. Jen proto, že se nelíbí sportovcům? A to oni budou určovat, jak bude znít česká hymna? Proč? Copak to není věc všech občanů republiky?
   Kotek

   Smazat
  15. A jinak 17:15, tohle je přesně ten případ, kdy by mělo být vypsáno celostátní referendum, tak jak chce SPD a Tomio Okamura. A pak jen doufat, že jsou lidi v této zemi ještě trochu normální a nedopustí změnu. Až na vás anymočoku...!
   Štefan

   Smazat
  16. Třetí týden každičký den nejméně 50-článků na téma "Novičok". Tak hlavně že se nenudíte a máte o čem tlachat, anonym nemůže v noci chrápat a tak píše na internetu úplný kraviny. Jste vážně otrapové závisláci odporní - máte diskuze namísto prášků na spaní!

   Smazat
 12. Akorát pořád by mě zajímalo, co to mělo být za ten políček Británii na tiskovce, říkala Zacharovová, že pokud se stačí připravit příslušné dokumenty,tak to ve čtvrtek zveřejní, ale to se na to nikdo ani nezeptal?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo, na tohle tajy stále čekám a zatím nic. Zatím jen že vyloučí stejný počet diplomatů. Možná zavřou další britské "blagopolučnyje" organizace v RF, možná jména konkrétních "diplomatů", možná mají něco jiného a bude to trvat déle.

   Smazat
  2. DUfam, ze Rusko v ramci toho prekvapenia pristupi po vzore Ciny s predajom plynu a ropy za Ruble. To by som sa smiechu nezdrzal, hlavne preto, ako by boli USA na druhy den v bankrote a samozrejme cela EU s nimi

   Smazat
  3. Ropa za ruble.. oni potřebují dolary, kde by je jinak vzali? Na to nemají potřebnou ekonomickou sílu. Co se týká rublu, ten v Česku moc nenakoupíte, do Ruska pojedete s dolary a tam proměníte.

   Smazat
  4. Ekonome 14:22!
   Kdo prodává za svoji měnu nepotřebuje cizí. Tu nakoupí výhodně od zájemců o plyn a ropu, protože ti jestli chtějí koupit musí měnit svoje dolars, libres, joures celkem nevýhodně za RUBEL. Emerikánci takto vycucávali svět od roku 1972 a dařilo se jim. Proč by se ke světovým cickům výpalného nemohli přisát u Rusové. Asi proto ne, že by to byl konec petrodolaru a to se nesmí stát, že ty podvodný pseudoekonome.
   Ďuro Trulo

   Smazat
  5. Taky čekám. Trochu mě napínaj. Celý čtvrtek jsem od netu neodešel a nic. Je pravda, že Zacharová sdělila, že to bude ve čtvrtek , když se to stihne. Tak buď se to nestihlo, nebo to byla kravina a radši to nechali vyšumět, nebo a to by bylo zajímavé, to něco nejdříve předhodili zasranejm Anglánům a protože to bylo opravdu něco hodně pikantního, tak Angláni si vyžádali oddychový čas a hledají možnost z toho rychle vycouvat. Není to ve spojitosti s tím, že Skřípalová se najednou žačíná rychle uzdravovat a už i komunikuje? Kdo ví?

   Smazat
  6. 23:25, to by ale musely ty ruble být žádaným oběživem a to nejsou. V současnosti ani jüan. Dolar jím je. Ruble se nebudou nakupovat a jak víme, Rusko dělá vše proto, aby se jejich suroviny nakupovaly. Proto vyjde v ústrety zákazníkovi a prodá za dolary.
   Its elementary, dear Watson.

   Malý postřeh z konce 90.let. Polsko, Tatry. Chcete koupit nějakou tu klobásu. Nabídnete slovenské koruny (hranice s Polskem). Bez úspěchu. Zkusíte české koruny. Nic. Tak jdete do místní banky proměnit jednu z našich měn na zloté. Výsledek? Doneste euro nebo dolary, dostanete zloté. Podotýkám, že to bylo na hranici. Dnes samozřejmě Slováci měnit už nic nemusí.

   Smazat
 13. 1/ "Je to jasná vražda", řekl Watson. "A kde máte nějakou oběť? Ukažte mi nějakou oběť vraždy! Ukažte mi důkaz, že šlo o vraždu," Opáčil Sherlock.
  2/"Použili BOL Novičok", opáčil Watson. "A kde máte nějaký důkaz, že to byl právě Novičok?" Opáčil Sherlock.
  3/Bylo pravděpodobné a nyní je už zcela jisté, že za tím stojí Rusko. Mělo motiv, příležitost, prostředky." opáčil Watson. "A kde máte nějaký konkrétní důkaz, že za tím bylo právě Rusko? Motivem vraždy (která nebyla prokázána) se obvykle nestává sebepoškození, motivem je obvykle nějaký profit, zisk ze zločinu. Zločin se udál na území Británie a v blízkosti je utajená vojenská chemická laboratoř, pan Skripal byl penzionovaným špionem Velké Británie - co když jeho aktivity byly vyhodnoceny jako nebezpečné pro Británii a zpravodajci se rozhodli o dosažení 2 v jednom - zbavit se nepohodlného svědka (který navíc mohl fouknout i s nepříjemným svědectvím - kdo zradil jednou, může zradit i podruhé) a vytlouct na tom politický kapitál? No a dostupné prostředky k otravě Novičokem přece má každý, kdo ho umí připravit alespoň ve smrtelné dávce. A takových je bezpočet." Pravil Sherlock.

  "Nuže, milý Watsne. Důkazy, důkazy, a ještě jednou důkazy. Najít oběť vraždy, najít důkaz že šlo o Novičok. Najít důkaz že za tím je Rusko. A najít motiv. Najít toho, kdo tím mohl něco získat a proč se mu vyplatilo riskovat provedení zločinu. Nespokojit se s prohlášeními a kecy ale hledat a žádat věcné důkazy."

  OdpovědětSmazat
 14. To je vše kvůli Brexitu,který má být anulován.....Májová unda se musí z toho ospravedlnit,tak toto,aby teď nedali jí samotné ňuchnout toho Nového čuchu,který si navíc sama pojmenovala,zjistěte si,jak se to jmenovalo kdysi v SSSR ?,...Májová to chce hodit na anglické občany,jako potulná fena,když se zbavuje štěněte,...no a mičurin Johanes,když se do toho přimotal,tak z toho také blbne na kvadrat,jako týmo ebil....a následovat by je měli i ti vazalové,co také soudružsky opitomněli.....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. přesně toto říkal Pjakin, když se dotazující divil, kdo se chopil kormidla v Británii po hlasování o Brexitu, nasadili druhořadou garnituru, protože cílem je opak Brexitu

   Smazat
  2. Není to jenom kvůli Brexitu. Může to být též kvůli tomu, že chtějí zabránit budování plynovodů z Ruska, očerněním a zavedením absolutních sankcí = zamrznutím ekonomické spolupráce. Samo s cílem nahradit Ruské dovozy "alternativou". Taky za tím může být to, že Skripal mohl mít nějaké důkazy o tom, že za fejkem o ovlivňování amerických voleb stojí MI6, její zpravodajci a tak se chtěli nepohodlného svědka zbavit a zneužít to pro vystupňování antiruské hysterie.

   Smazat
  3. 9:05, že by Skripal mohl něco vědět o akcích MI6 u voleb v USA je sice hodně zajímavá myšlenka, ale obávám se, že mylná. Skripal měl během působení v GRU jakýstakýs přehled o ruských akcích, ale v GB je úplně mimo. MI6 by o takového člověka ani nezavadila, nežto aby se dostal k podobným info zdrojům. Ten mohl posloužit jen jako 1) vrah a 2) jako oběť.

   Kdepak, jediná oblast, kde mohl ještě působit, aby vydělal na chléb vezdejší po smrti jeho mecéna Běrezovského, je nějaká ilegální špinavost. Třeba to on začal s obchodem s BCHL. Po rozpadu SSSR se podobné svinstvo klidně mohlo dostat mimo dohled. Třeba i na Ukrajině. Ale i to jsou jen domněnky, možná to byla skutečně false glag, když zvážíme tu rychlost reakce britské vlády.

   Smazat
  4. Dukaz je ze se Vymrstila Niki haley na podium s 2m rourou a zacal tam behat a vykrikovat ze ma dukaz.
   Ze roura je plynova ...A vsichno to vidi...Asi byla tou rourou prastena uz kdysi davno..

   Smazat
 15. 8:13 Zeptejte se euroatlantických propagandistů v ČT, proč to neukázali. Ukazovala mj. celou britskou delegaci, sebranku lordů, kteří podporovali Hitlera a žádali ho o demonstrativní účast na OH36. Dávala to do kontrastu s oznámením chovance Boriska, že žádný čelný představitel Británie na MS2018 nepojede.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Děkuju, musím si to někde najít celé a podívat se, takže přece jenom něco ukázala, to je dobře.

   Smazat
 16. Už třetí týden každičký den nejméně 10 článků na téma "Novičok". Tak hlavně že se nenudíte a máte o čem tlachat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. taky se divím, protože Scontlan Yard nakonec zveřejní expertizu, že klika u dveří Skripalovic domku byla namazaná žluklým máslem :-)

   Smazat
  2. nebo zubní pastou s bylinnými extrakty

   Smazat
 17. 8:37 Tak vy tomu nerozumíte ? Ale tady přece vůbec nejde o nějaký novičok, tady jde o test bezpáteřnosti našich čelných politiků v EU, včetně té naší sebranky. Tady se testovala v přímém celoevropském přenosu urychlená sestava "ochotných" na budoucí válečný konflikt proti Rusku. A je úplně jedno, kde to začne, nejspíše v Sýrii, či jinde. Touto akcí se testovala spolehlivost, připravenost a loajalita spojenců v rámci NATO. Bylo to masmediální divadlo na odvedení pozornosti veřejnosti od podstatných věcí. Už to přináší plody, Šlechtová (ANO) už přece vyhlašuje značné navyšování počtu žoldáků pro zahraniční mise. Francie najednou vysílá vojáky do Sýrie na obranu Kurdů proti Turkům. Válečný kolotoč se pomalu a jistě roztáčí. A zdá se, že i Trumpovi navzdory. A nakonec, novičok stejně není žádný plyn, konkrétní otravný plyn má standardní. alfanumerickou značku, třeba A-234.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak, pokud se 8:35 nelíbí množství článků o Novičoku, tak to asi bude fandy Malé Británie. A jak známo kdo má máslo na hlavě nerad o tom hovoří. Ovšem je zcela zjevné, že si píˇa Májová šlápla na hrábě a chce tvrdit že si na ně šlápli Rusové. Čím více se o tom bude hovořit, čím více dostane přes tu nevymáchanou tlamu, tím si to spíše příště hodně rozmyslí. Největší bomba, že tradiční a nejspolehlivější spojenec Ušáků i MB, Usrael jim ukázal fakáče, jakého svět neviděl.

   Smazat
 18. Já myslel, že maria vytáhne ještě těžší kalibr. Archivní foto kde hajluje mladičká královna Alžběta, následnice trůnu a britská fotbalová reprezentace před zápasem s VB. Jedině džentlmenství ruské diplomacie brání aby na britské "džentlmenské" buranství vytáhla protiargumenty těžkého kalibru.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To by byly v této souvislosti hodně hloupé, drzé, buranské výpady mimo problematiku, nemyslíte? To nejsou argumenty, ale urážky.
   Podobnými "protiargumenty" můžete častovat štamgasta u vedlejšího stolu, přičemž riskujete hospodskou rvačku, ale s lidmi na určité úrovni se takhle nejedná.

   Smazat
  2. No počkejte, Boris Johnson častuje bez jakéhokoliv důkazu Putina přívlastkem Hitler. Při tom foto z britských novin, kde hajluje mladá Alžběta a fotbalová reprezentace je doložitelné a archivované. Již neplatí na hrubý pytel (navíc bez věcných důkazů) patří hrubá (a doložitelně zdokumentovaná dokonce v brotských archivech) záplata?

   Smazat
  3. 9:39, no kdybyste byl vy diplomatem, válka je na obzoru. Zjevně nechápete, kam až můžete zajít, co je argument a co už urážka. Terezu i Borise už Rusko dostatečně zesměšnilo, toho Hitlera ten buran ještě olituje. To už patří do kategorie personálních útoků, které šéf diplomacie nesmí vyslovit. A pokud by Rusko odpovědělo podobně, snížilo by se na jejich úroveň.

   K vašemu příspěvku k britské královně, která je symbolem důstojnosti a stability, navíc stará dáma mimo výkonnou politiku, se nebudu vyjadřovat. To je úplně mimo mísu. Zaútočit na ní si nedovolí ani jejich tupí rowdies. Nikdo.

   Smazat
  4. Tak sprostý nepodložený útok je košer a argumentačně zcela podložená reakce není košer?

   Smazat
  5. 11:48, promiňte, ale k čemu by se měl ukazovat všeobecně známý filmový záběr 80 let starý, kde jedenáctiletá Alžběta žertuje se sourozenci a hajluje? Co to je za argument?

   Smazat
 19. Je vůbec možné, že u internetu dřepí exoti, kteří nemohou v noci spát? Viz diskuzní příspěvky nahoře, psané po půlnoci, po jedné hodině ráno a ještě ve tři hodiny ráno? Tihle praštění dementi mají diskuze namísto prášků na spaní - co to může bejt za lidi? Tohle že chodí do práce? Ne! Dřepí to ve svým plesnivým pelechu u internetu celý den a ještě i v noci, eskadra dementů -ta je svýmu národu opravdu hodně platná - tihle blbci! K čemu jsou dobré takové diskuze? Proto taky převládají jen kýble slovních splašků a sraček. A když jim to někdo napíše, jenom se vztekají a sprostě nadávají.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Něco podnětného k tématu - nic?

   Smazat
  2. Něco věcného do diskuse samozvaný cenzore a fekálníků bys neměl?

   Smazat
  3. Asi byste rád nařizoval, kdy kdo může sedět u netu a psát diskusní příspěvky, že? Neměli by mít diskutéři nařízenou povinnou diskusní dobu, pane?
   Co vám je po tom, kdy někdo píše diskusní příspěvek a co dělá se svým časem?

   Smazat
  4. Hlavně, že ty spíš asi 12 hodin denně, když ses v 9 hodin probudil a prudíš.

   Smazat
  5. Vážený Pane, jestli se vůbec Vás takhle oplatí titulovat. Přece vždy se hodnotí výsledek. Kdo a kdy něco udělá, je naprosto jedno. Pro zdejší diskutéry a čtenaře je rozhodující, že se něco dozvědí. Z Vašiho blábolu se nedozví nic. Pokud se Vám zde nelíbí, doporučuji Novinky.

   Smazat
  6. No - je vidět, co jste to za blbou chasu. Co žvaníte o novinkách, když jeden jako druhej jste jejich diskutéři! Skřeti praštění. Věděl jsem, že okamžitě budete nadávat. Chcete snad tvrdit, že považujete za normální a běžné, když někdo dřepí u počítače ještě ve tři ráno, nebo vstává v šest ráno dokonce ve sváteční den, jen aby si početl drby ( pořád stejné) a napsal k tomu svoje sračky ( taky pořád stejný?) Jste staří ubožáci, duševní mrzáci, a impotenti -normální a zdravý není z vás nikdo. Svěřte se lékaři, s tím, že dřepíte celé hodiny a dny, ve dne i v noci u počítače, a uvidíte co vám řekne. Já vím, že pro "zdejší" čtenáře jsou strašně důležité pomluvy a drby, už jsem o tom psal, ale samozřejmě že jste nadávali. Co nového jste se dozvěděli o "novičoku" o čemž je všude více než deset článků denně už týden? Trapáci trapní!

   Smazat
  7. Zato z Vašeho sdělení čiší samá oduševnělost, zdraví, pravda a láska.
   Jen se divím, proč s Vaším přehledem věnujete pozornost zdejším diskutujícím..

   Smazat
 20. "..Ukrajina, která se dosud případu 'Skripal' nevěnovala..."

  Co to že tak najednou? Ti ječeli jak najatí u každého banálního případu ohledně Ruska a teď znenadání ani ťuk. Jak říkají Slováci: "čušali ako voš pod chrastou". Žeby v tom bylo u Skripalů něco jiného? Žeby jim někdo přátelsky poradil, držte teď laskavě hubu, ať to nepokazíte jako u MH 17?

  OdpovědětSmazat
 21. Rád bych opět připomenul, že žádný novičok nebyl vyráběn a neexistoval. Jde o látku A234. Název novičok byl vymyšlen těmi kdo tu provokaci připravoval a účelem názvu je fixovat v podvědomí lidí anglicky mluvích zemí, že se jedná o něco ruského.!" Na vi čok" je foneticky přepis anglického spojení slov Now wi choke - dusíme se! Takové A234 to by si asi nikdo moc nepamatoval a už vůbec to nezní rusky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. no veřejnost už byla s předstihem připravena televizním seriálem o novičoku vysílaným ve Velké Británii

   Smazat
  2. O novičoku na str. 330:
   http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1136/1136

   Smazat
  3. 9:25, no nemáte až tak celkem pravdu ani vy. Jednak se nejednalo o látku pod k.o. A234, ale sérii látek (A230, 232, 234) s podobnými vlastnostmi jako VX, v SSSR vyvíjený pod programem "Foliant".

   Zadruhé, pojem "Novičok" nevymyslel někdo za účelem jeho použití jako "false flag", ale poprvé se tento název obevil v Mirzajanově knize někdy v nultém roce bez jakýchkoli podrobností. Potom napsal ještě jednu podobnou knihu, a v r.2011 vydal další, kde už byly vzorce. Odtud to převzaly Chem.listy.

   Ale Mirzajanov nebyl první, v r.1994 byly již k dispozici spektrální analýzy (nevím přesně které) v databázích v USA. Ovšem ještě o něco dříve, někdy na počátku 90.let, ještě v ČSFR, vydal prof.Matoušek monografii, kde tyto látky, i jiné, podrobně popisuje. Pamatujete, že Československo mělo dobrý výzkum v teto oblasti a ČR se stále drží na špici i v NATO?

   Smazat
  4. Samozřejmě....
   A navíc, když okamžitě víte, čím byl dotyčný zasažen, musíte tu látku znát. Když jí znáte - její složení, umíte ji vyrobit. Když ji umíte vyrobit, jste schopen ji použít....
   Navíc zázračné polouzdravení Julie po údajné otravě je taky zvláštní, když by se jednalo o smrtící látku...

   Smazat
  5. 11:31, právě jsem vám vysvětlil, že pro lidi v branži byly tyto látky dostatečně dlouho známé. Daly se vyrobit.

   Smazat
 22. Napadatelé Ruska jsou arogantní bezmozci. Západní civilizace je ve fázi počínajícího chaosu. Zase to jsou, po kolikáté už Rusové, kteří jsou schopni a ochotni zachraňovat svět. Zachraňují ho proto, aby zachránili i sami sebe.
  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nebuďte patetický.

   Smazat
  2. Ani nevíte, jak rád bych byl patetický. Bohužel jsem jen realistický.
   Štefan

   Smazat
 23. Psát tady proč T.May a B.John. světu lžou, jak když tiskne, nemá už cenu. Teď jen zázračně uzdravit postižené a dát jim přečíst jejich "vlastní" názor, třebas - přiletěla "vosa" z RF, se sprejem s Nov. a chtěla nás zabít nebo podobně a dál trvat na tom, že vedle armádní laboratoře VB si agenti z RF dělají co chtějí. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A víte, že s těmi vosami nejste až tak daleko, ač se to jeví hodně bláznivě? I když s BCHL to zrovna nesouviselo, ale s tajnou službou ano.

   Smazat
 24. U nás na Šumavě se slangově říká všelijakým upocencům, hlupáků, slabochům a neschopům "sračka májová". Až do dneška jsem si myslel že je tento výraz odvozen od bláta provázejícího tento jarní měsíc. Dnes jsem pochopil, že je odvozen od premiérky GB.
  PS: omlouvám se za ten výraz je to jen tak pro zasmání.:):)
  Milan

  OdpovědětSmazat
 25. Tento týždeň bola skvelá tlačová konferencia našich diplomatov venovaná kauze Skripaľ,“ : „Tam bol osobne objavom jeden ruský diplomat, ktorý s britskými partnermi hovoril tak, ako s nimi kedysi hovoril Alexander III. – keď ich vôbec k cárovi pustili… Diplomat im povedal: To vy nám vysvetlite, čo sa u vás, vo Veľkej Británii, deje. Naši občania prišli do Salisbury, aby sa pokochali krásou močiarov – prečo vláda Jej veličenstva nedokáže zabezpečiť bezpečnosť svojich a zahraničných občanov v centre ostrova? Prečo britská vláda ešte neodstúpila? Nemáme dôvod niečo vysvetľovať a už vôbec nie v lehote 24 hodín. Tak treba postupovať! Treba chápať, že oni (západ )si nás budú vážiť, iba ak si my budeme vážiť sami seba,“ vyhlásil Starikov.

  OdpovědětSmazat
 26. Škoda že naše země se přidala k válečným štváčům částečně to zachránil president.

  OdpovědětSmazat
 27. https://www.hlavnespravy.sk/guterres-pre-kauzu-skripal-je-potrebne-ozivit-opatrenia-z-cias-studenej-vojny/1357958

  Generálny tajomník OSN António Guterres sa domnieva, že z dôvodu eskalácie napätia medzi Ruskom a Západom sú “opäť nevyhnutné” preventívne bezpečnostné opatrenia, aké sa používali v čase studenej vojny.

  Guterres sa podľa agentúry DPA takto vyjadril vo štvrtok v New Yorku, pričom zároveň vyslovil “veľkú obavu” v súvislosti s vyhosťovaním diplomatov, ku ktorému došlo v reakcii na útok na bývalého ruského dvojitého špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru.

  Vzniknutá situácia je podľa Guterresa “do veľkej miery podobná tomu, čo sme zažili počas studenej vojny”. Je preto podľa neho potrebné, aby sa vrátili “mechanizmy komunikácie a kontroly, ktoré zamedzia eskalácii a “zabezpečia, že sa veci nevymknú spod kontroly” a napätie ešte viac neporastie.

  ...Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že počas studenej vojny bola medzi Washingtonom a Moskvou zavedená horúca linka, ktorá umožňovala priamu komunikáciu medzi oboma krajinami.

  OdpovědětSmazat
 28. https://www.hlavnespravy.sk/lavrov-informoval-o-ruskej-odpovedi-na-vyhostenie-ruskych-diplomatov/1358050

  Minister zahraničných vecí RF Sergej Lavrov počas svojho vyhlásenia doslovne uviedol, že amerického veľvyslanca Huntsmana informoval o odvetných krokoch jeho zástupca Sergej Rjabkov. Rusko vyhosťuje recipročne rovnaký počet amerických diplomatov a zastavuje činnosť generálneho konzulátu USA v Petrohrade. Podľa Sergeja Lavrova bude ruská odpoveď určite zrkadlová, no “nielen to”.

  Takisto zrkadlové kroky môžu očakávať všetky krajiny, ktoré vyhostili ruských diplomatov. Včera o 20.10. moskovského času Huntsman opustil ruské ministerstvo zahraničných vecí a odišiel, pričom neodpovedal na otázky novinárov. Neskôr uviedol, že Washington je pripravený k zlepšeniu vzťahov s Moskvou, Moskva sa však musí stať zodpovednejším partnerom. Ide o jednoznačný odkaz ruskej opozícii (spoločne s útokom na bankové účty predstaviteľov ruskej opozície), aby sa aktívnejšie zapojili do boja proti Putinovi. ..

  Američania tvrdia, že vyslaním ruských diplomatov sa chránili pred ruskou rozviedkou..

  Väčšina diplomatov pracuje pre tajné služby. Američania a Briti predpokladajú, že sa im podarí zneškodniť vyslaním ruských diplomatov zber citlivých informácii z územia USA či Veľkej Británie a eliminujú ruskú rozviedku na vlastnom území. Je to veľmi pravdepodobné, noví diplomati musia budovať sieť rozviedky takmer odznova. Rovnaký krok Ruska však Američanom nevyhovuje, pretože vyslaním amerických diplomatov príde k devastačným zmenám v radoch americkej rozviedky v Rusku.

  Vyhostenie amerických diplomatov víta ruská kontrarozviedka, proamerickí spolupracovníci tajných služieb z radov protiputinovskej opozície však strácajú možnosť efektívnejšieho diplomatického krytia zo strany USA a Západu, čo výrazne sťažuje možnosti ich pôsobenia. V prípade pokusu o farebnú revolúciu v Rusku, bez diplomatického krytia budú iniciátori protivládnych protestov v ťažkej pozícii, rovnako ako k tomu prišlo v Honkongu (Dáždnikova revolúcia) či Iráne (zdvihnutie cien).
  https://www.hlavnespravy.sk/lavrov-informoval-o-ruskej-odpovedi-na-vyhostenie-ruskych-diplomatov/1358050

  OdpovědětSmazat
 29. K poselství Putina ze dne 1.3. 2018. Z těch 6ti nových zbraňových systémů, je v současné době rozmístěn u vojsk pouze jediný. Ostatní jsou pouze vyvinuty a sériová výroba teprve začne ( jako raketa Sarmat, systém Avantgard, atd). Výroba rakety Rubeš vyvinutá před několika roky překonávající veškerou PRO byla pozastavena do roku 2027 ve prospěch systému Avantgard. V současné době RF nedisponuje dostatečným množstvím hladinových plavidel i ponorek schopným vystřelit rakety Kalibr, lodě nesoucí rakety Zircon se teprve staví , Západ (USA) že teď má ještě šanci začít konvenční válku proti RF, neb za pár let už opravdu nebude na vítězství žádná naděje na vítězství , proto ta hysterie , tlačí na pilu začít co nejdříve neb např. v roce 2020 či později by to bylo o moc horší, palebná síla konvenčních raketových systémů hladinových, ponorkových, odpalovaných z letadel výrazně vzroste.

  OdpovědětSmazat
 30. http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/внимание-внимание-говорит-москва-pozor-pozor-hovori-moskva/

  Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ruska, které zveřejnilo v českém překladu Velvyslanectví ruské federace, uvádí další informace k současnému dění.

  "Britské úřady systematicky prokazují neschopnost zajistit na svém území bezpečnost ruských občanů. Do očí bijícími příklady toho jsou zejména: otrava bývalého příslušníka ruské FSB A. Litviněnka, smrt za nejasných okolností ruských podnikatelů B. Patarkacišviliho a A. Perepiličného, záhadná "sebevražda" B. Berezovského a udušení jeho obchodního partnera N. Gluškova a konečně – pokus o vraždu a ohrožení zdraví S. Skripala a J. Skripalové," píše se v prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ruska.

  "V posledně jmenovaném případě Londýn opovrhl všemi normami mezinárodního práva, etiky a také zdravého rozumu. Aniž by předložil jakékoli důkazy, a dokonce aniž by nastínil jakýsi konkrétní obrázek toho, co se stalo, Londýn obvinil Rusko z otravy vlastních občanů, přišel s nikdy u nás nepoužívaným názvem chemické látky, rozvinul širokou politickou a mediální kampaň. Bylo iniciováno bezdůvodné vyhoštění ruských diplomatů z řady zemí a zastoupení při mezinárodních organizacích, vyhlášen soubor dalších sankčních opatření. Naše legitimní požadavky poskytnout vzorky použité látky byly ignorovány," je napsáno v dokumentu z Moskvy.

  "Vyšetřovací výbor Ruské federace zahájil dne 16. března tohoto roku trestní řízení ve věci pokusu o úkladnou vraždu občanky Ruské federace J. Skripalové a připravil příslušnou žádost britské straně. Očekáváme od Londýna konkrétní součinnost v rámci vyšetřování vedeného našimi orgány činnými v trestním řízení," je uvedeno v prohlášení.

  "Chování britských úřadů vyvolává spoustu otázek. Obyvatelstvo samotné Velké Británii je drženo v nevědomosti ohledně klíčových momentů tohoto, jak bylo vyhlášeno, představujícího vážnou hrozbu incidentu, není znám celkový počet obětí. Zamlčují se informace o činnosti dislokované poblíž Salisbury tajné laboratoře v Porton Downu, kde se, jak je všeobecně známo, pracovalo na vývoji chemických zbraní. Skrývají se informace o každoročním cvičení „Toxická dýka“ („Toxic Dagger“), pořádaném tímto centrem společně s britskými vojáky v předvečer otravy Skripalových, v jehož průběhu se nacvičovaly způsoby boje proti chemické a biologické kontaminaci," je napsáno v dokumentu.

  "Po celém světě přičiněním Londýna se rozvíjí kampaň s cílem vytvoření absolutní presumpce viny Ruska. Jde o vědomé, úmyslné stupňování konfrontace, demonstrace síly u ruských hranic. Je evidentní záměr zabránit politicko-diplomatické součinnosti s cílem objektivního a komplexního posouzení incidentu v Salisbury," přečtete si v dokumentu.

  "Analýza souhrnu všech okolností svědčí o nezájmu britských úřadů zjistit skutečné motivy a nalézt pachatelé trestného činu v Salisbury, což nás vede k myšlence o možné účasti na něm tajných služeb Velké Británie. Pokud ruské straně nebudou poskytnuty přesvědčivé důkazy o opaku, budeme pokládat, že máme co dělat s pokusem o vraždu našich spoluobčanů v důsledku rozsáhlé politické provokace. Zdůrazňujeme, že důkazní břemeno v tomto příběhu leží právě na britské straně," je napsáno v závěru prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ruska.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No to je trošku jiné kafe, než těch 6 stránek obrázků, které zveřejnili Britové jako velice silné důkazy, že zabíjelo Rusko. A to tady považují za neprůstřelné argumenty, obvykle tak tajné, že se nesdělují ani vlastní mamince, natož partnerům v NATO. https://www.kommersant.ru/docs/2018/UK_Briefing.pdf

   Smazat
  2. Přečetl si tohle Andy a herec Martin?
   Jaké jsou jejich odpovědi?
   Prezident pověří otázky k prověření a je nařčen z velezrady a ostatní poklonkují cizí mocnosti a přáním a prohlášením cizí vlády a to je ok?

   Smazat
  3. To je zajímavá informace,cvičení předvečer otravy Skripala.Buď to bylo schválně udělané otrávit Skripala,ale jen cvičně,aby neumřel,ale rozjet provokaci a obvinit Rusko,dát tomu velkou publicitu a i ten tlak na premiéři v Bruselu.Je ale i možné,že jim uniklo více,než plánovali a bylo nutno se takto z toho dostat.

   Smazat
 31. Kdo bezhlavě věří degenerovaným zkurvencům na západ od nás a řiťolizům u nás, je tvor bez pudu sebezáchovy. Jen ať si z nich Rusové dělají srandu, oni na ně nemají ani vojensky, ani diplomaticky ani intelektem.Já se ale taky musel Anglánům smát, když vyřvávali ultimativní slinty, oni si snad stále myslí, že k nim někdo vzhlíží jak ke koloniální mocnosti:OD Rus jim tam něco málo flusne a zbudou po nich jen šutry:OD

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenže londýnská burza a jejich "Citi" je mnohem efektivnější než moskevská. Británie je ekonomicky mnohem výkonnější, jejich university a výzkumná centra patří ke světové špičce. Pokud někdo chce emigrovat a chce zůstat v Evropě, vybere si Británii. Tam žijí všichni ruští oligarchové. Ale pokud se jedná o vojenskou sílu, tak ano, Rusové by je rozmáčkli jako štěnici. Jenže si to nedovolí, protože Británie má za zády USA.

   Smazat
  2. Británie žije z toho, že přitahuje k sobě špinavé prachy z celého světa a je jim úplně jedno, jestli jsou od bohatých maharádžů, kteří ožebračovali Indii, nebo od ruských oligarchů a ruského podsvětí. Citi je takový offshorový ostrůvek uprostřed Londýna, kam ani královna nemůže. Je fakt, že i ty chemické laborky v Porton Downu, jsou opravdu na úrovni. Je proto divný, že Skripalovi po zásahu jejich bojovou látkou okamžitě nezemřeli. Možná na nich otestovali i špičkové antidotum :-)

   Smazat
  3. První ránu na solar dostal Londýn, když musel vrátit Číně "asijskou prádelnu a vysavač na prachy" pod názvem Honkong. Z toho se nemohl vzpamatovat, konec Citi je otázkou jedné dekády (v případě realizace Brexitu).

   Smazat
  4. Čína Hongkong zužitkovala do poslední pence a velmi jim to pomohlo. Kdoví jak by to dopadlo v ruských rukách.

   Citi je offshore, ale efektivní, finanční služby přináší prachy. Tohle angličani uměli. Vyždímat prachy z kolonií a vhodně investovat. Nemyslete, že kdyby Rusko mělo podobný kádr, jejich byznys centrum by bylo na tom podobně i země by vypadala jinak. Jenže lidi nejsou a ti nejlepší i tak zdrhají do Londýna nebo NYC.

   Je to jiná kultura. V GB a USA je úplně běžné číst burzovní zprávy a investovat. To tam dělá skoro každý.

   Smazat
  5. Po Velkem Jelcinove kradeni zdrhli soukmenovci vcetne Skripala a ostatni stovky zlodeju a zradcu zidovskeho puvodu ,proto take mluvi v Israhelu rusky a chlastaj vodku i kdyz lzid alkohol nechlasta ,ten ma za ukol soustat a plodit jejna pejzatejch zmetku na osidlovani Velke Rise Zla ,jejjich sen

   Smazat
  6. 18:29, debile. Za podobné příspěvky se bude za pár měsíců zavírat do basy.

   Smazat
  7. 20:17 ten může, to je jenom agent provokatér, kvůli kterému NR brzy stopnou, proto je sem nasazenej

   Smazat
 32. No, kdo nejvíc "tlachá" o britském Novyčoku - to jsou samotní Britové a jejich poskoci v EU. A také pražská kavárna s medializátory, např. ČÉTÉ. A ŽE TÍM TLACHÁNÍM TOTO "MEZINÁRODNÍ SENILNÍ SPOLEČENSTVÍ" DÁVÁ BOHATÉ PODKALADY PRO SRANDIČKY TĚCH, CO VĚDÍ, ŽE JDE O FAKE NA KVADRÁT, TAK TO SNAD NENÍ JEJICH VINOU. JEN MI JE LÍTO, ŽE MEZI TU DEGNEROVANOU ČÁST EVROPY JSME BYLI DOKOPÁNI PROPAGANDOU I MY A TEĎ NEVÍME JAK Z TOHO EU SEPTIKU VEN. NO A ŽE SI PŘISAZUJE NA MALOBRITSKOU KARTU I MINISTRANT STRAPNICKÝ - A CO MÁ V TÉ SVÉ NUDĚ DĚLAT, ZBABRANÝ ŽIVOT, MIZERNÝ HEREC A JEŠTĚ HORŠÍ POLITRUK. ALE ŽIVOT PODLE PŘÍSLOVÍ " KOHO CHLEBA ŽEREŠ, TOHO PÍSEŇ ZPÍVEJ", NEMUSÍ BÝT ZASE TAK ŠPATNÝ. JE TO TLUPA BAKALISTŮ! A ZEPTEJTE SE HORNÍKŮ NA OKD!
  A ZNÁTE STUPŇOVÁNÍ KRADU? KRADU, TUNELUJI, BAKALUJI!

  OdpovědětSmazat
 33. Londýn se ze žalobce stává obžalovaným. Tak, tento titulek snad ani nikoho nemůže překvapit. Mnohem důležitější a smutnější je reakce těch dvou nýmandů z vlády. Povolají zpět vyhoštěné diplomaty ? Omluví se ? Ondráček musel rezignovat za něco, co neudělal, jakpak se asi zachová Babiš a Stropnický ???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Předali na osobní povel trojce na soukromé dovolené toho hackera. Smrtelně otrávená a správně mučený, oba zajisté ještě těsně před smrtí podají nějaké to nachystané prohlášení a usvědčí toho, koho mají...

   Smazat
  2. Američtí neokoni potřebujou dodat veřejnosti nějakého Rusa, který na dálku jako hacker pomáhal Trumpovi ke zvolení. Zatím proti němu nasadili šlapky, ale to u veřejnosti nezabralo. Pár týdnů mučení v Quantanamo a podepíše a řekne jim do televize cokoliv.

   Smazat
  3. ANO se pro mě stalo zrádcovskou stranou. Než Babočku premiérem, tak to už raději předčasné volby.

   Smazat
 34. To je zase sraček! Už déle než týden stále stejné články ...novičok...Skřípal...novičok....Skřípal... a tak pořád dokola. Diskuzní havěť k tomu pořád píše stejný bláboly. Myslíte si opravdu, že tahle společnost je ještě normální? Jen jsem si vzpomněl, kolik sraček se ke všemu napíše.Strejda Brady a medaile - stovky sraček a článků -Čapí hnízdo - totéž - Drahoš - Drahoš to samý. Strašný. Závisláci fakt potřebujou denně krmit pomluvama, drbama, šokama, tragediema - je to jako droga. Už jste tomu propadlí. Tak - a teď zas nadávejte -závisláci! Venku je první den krásně, teplo, navíc svátek velikonoční - ale tahle chorá smečka bude dřepět a dřepět v komoře u bedny. Chudáci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:58 Vy dnes nemáte vycházky ?

   Smazat
  2. 14:15-SERME NA NĚHO NA CVOKA! 13:58

   Vtaťme mu stejně sprostou mincí, schválně koho administrator odstraní?
   Karpi

   Smazat
  3. Správně! Hlavně buďte jednotní stará diskuzní trapná smečko! Kdo napíše, že není normální dřepět od rána do noci u bedny a psát pořád stejný kraviny, je u závislé smečky diskutérů cvok. Ano - oni by totiž nemohli bez svých beden a třískání kravin do kláves žít. Jiná možná aktivita pro ně neexistuje - jen internet a denně stejný bláboly. Už ve filmu "Bílá paní" říká tajemník předsedovi "musíme se ztlemit" - no tak jen se ztlemte. Pořád ti samí. Strachy bez sebe, že by o své diskuze mohli přijít.

   Smazat
  4. 18:19 - no vidíte vůdče smečky a tím pádem, jste ztlemený na všech sračkách, kde vás ještě nestopli s náma tajemníku a předsedo obce blábolářské.
   René Vrzáň

   Smazat
 35. Tak nebuďte Chudák, nepište, nečtěte, nedřepěte v komoře a hurrrá ven :)))

  OdpovědětSmazat
 36. Vyhoštěním Ruských diplomatů
  a vydání mladého Ruského člověka
  na pospas Americké spravedlnosti která mučí své vězně
  se Česká republika definitivně oficiálně
  postavila proti zájmům svých občanů
  a zdravému rozumu.
  Rasistická kampaň vedená západní křesťanskou ideologií
  je totožná s fašizmem*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nepište tu Česká republika, zatím tady škodí jenom ministři ANO vlády bez důvěry, ministři v demisi! Europoslanec (nevím, jak se píše, prof.Keler?) to někde napsal, abychom se na Babiše a spol. rozhodně nespoléhali, že zradí české národní zájmy.

   Smazat
  2. ..rozhodoval nejvyšší soud *

   Smazat
  3. O nestranosti a objektivitě našem Nejvyšším soudu mám vážné pochybnosti!!!.Ten us turista tu nebyl náhodou. Je to svinstvo. Aviatik.

   Smazat
  4. ParlamentnéListy.sk » Aréna » Monitor » Zabudli ste na klamstvá Blaira o chemických zbraniach v Iraku? Ak nepôjdeme cestou faktov a dialógu, rútime sa do katastrofy, varuje Čaplovič

   Smazat
  5. A náhodou tady přistálo Americké
   vězeňské letadlo*

   Smazat
  6. 16:03 máte to marný, poslední slovo měl trouba Pelikán (ANO) a ještě se tím chlubil. Počítám, že už ministrem nebude. "Highly likely!"

   Smazat
 37. Na pátečním summitu dne 23.3. se Skripal vůbec neřešil, to si s účastníky předem domlouvala telefonicky Mayová a Johnson. A přes víkend ukecávali další, kteří v pátek nic neslíbili. Hlavním bodem jednání summitu bylo plánování válečných příprav v rámci reakce na Putinovo vystoupení (ze dne 1.3.) o nových zbraňových systémech Ruska. Jedním z hlavních bodů, který byl projednáván, byla také nabídka Británie, která dává svoje jinak nevyužitá vojska k dispozici EU! Jako protihodnotu očekává ústupky od EK, včetně snížení výpalného (odchodného). Ostatním rozdali související úkoly rozkazem: zvýšení výdajů na válku (v ČT by říkají "na obranu"), zvýšení počtu živých štítů pro jednotlivé mise, nákup americké vojenské techniky pro posílení dolaru a eura (a naši dostali rozkazem i toho chudáka Nikulina). Pamatujte, v médiích se zpravidla pravdu od politiků nedozvíte, jsou to přece profesionální lháři. Kdo neumí pořádně lhát, nemůže se věnovat politice v žádné zemi. Proto se mezi nimi dobře uplatní herci. A nějaký Skripal? To byla jenom taková kouřová clona na odvedení pozornosti veřejnosti. Proto pravdu mohlo pustit do světa jenom Rakousko, protože není členem NATO. Tomu, že Mayovou vyfakoval i Izrael, tak tomu se také vůbec nedivte, protože třetina Izraele má jako mateřský jazyk ruštinu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Toho mladého je mi skutečně líto. Dostene exemplární trest, hrozí mu až 58 let a ty mu napaří. Basa bude nejtvrdší, u jako Buta. Tam si ho podají, je to tintítko.

   Smazat
 38. Je docela zajímavé že vůbec k tomu neni slyšet chemika Kalouska a jeho skupinu "yntelygentů"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč také
   hnutí ANO odvádí dobrou práci za ně*

   Smazat
  2. Kalousek spokojeně mlaská na Šťávově zámku v Bechyni

   Smazat
 39. To že jsme vydali ruského hackera, tak teprve toto zavání vlastizradou. To je práce Rychetskýho 1943, měl už dědek dávno bejt v důchodu, takhle se dostane akorát do vězení. Tím pitomým dědkem jsme si pěkně u Rusů zavařili, alespoň víme komu poděkovat. Proč takové zrádcovské debily už konečně nevyrazej.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Není to žádný hacker
   ale Rus na nepřátelském území.
   Šikana tohoto posvátného národa probíhá v celém katolickém bloku*

   Smazat
  2. Nikulin je hacker. Šikovný chlapec, škoda ho, shnije v americké base.

   Smazat
  3. čím to, že všichni členové ČSSD, kteří přičichli k sebemenší moci, mně připadají tak proradní? I důchodce Rychetský můj dojem jenom potvrdil.

   Smazat
  4. Americké vězeňství
   je opravdu shnilé*

   Smazat
  5. Anonymní30. března 2018 20:14

   jistě
   každý lump který poškodil celou Ameriku
   by se schovával v zemi
   kde Američani vládnou :)))*

   Smazat
  6. Anonymní 30. března 2018 20:14

   Nikulin je hacker. Šikovný chlapec?

   A o to právě běží, oni ho nebudou mučit, oni ho informačně vyždímou a poté využijí jeho znalostí ve svůj prospěch! Pro ně velice cenný.

   Četl jsem, že chytili internetového pedofila, když zjistili jak vysoké znalosti má v IT technologii, pedofílije šla stranou a byl zaangažován pro CIA, jako vzácný dar pro USA vládu!

   Vova

   Smazat
  7. 13:30, a v tom je ta síla Ameriky. Rusko se ekonomicky dostává do úzkých a tentokrát do skutečně úzkých. Následující rok bude mít problémy s výplatou penzí, na devizových účtech bank už skoro nula, vše vyvezli oligarchové mimo zemi. Teď se chystá útok na jejich obchodní zastupitelství v Londýně, včera prohledali letadlo Aeroflotu a něco tam montovali, zároveň chtějí vyhostit jejich občany žijící v Británii přez 20 let a zkonfiskovat jim majetek. A netají se tím, že sáhnou i na ty osoby ruského původu, které mají britské občanství. Přitom tihle lidé už fakticky s Ruskem nic nemají, jejich potomci jsou rodilí Angličané. Požadavek je jen jeden. Jeďte do Ruska a zničte tu zrůdu v Kremlu. Přineste nám jeho hlavu a zdroje Mordoru. Pak dostanete milost a možná i nějakou tu medajli.

   A to nepočítám zesílení bojů na Ukrajině. Blízko Žitomiru je elitní výcvikové středisko USA a GB, něco tam má i Francie. Tito cvičí diverzní jednotky a dokonce se sami účastní bojů na Donbase. Čili ne Academi nebo snad pouhý zabijácký turismus, ale elitní profesionálové. Poláci takto už dva roky působí nedaleko Lvova. Z Ukrajiny a Turkmenistánu už jdou také hlášky, že tam byli spatřeni bojovníci blízkovýchodního typu právě v takových výcvikových táborech.

   Nedávno se jeden z velitelů GŠ Británie vyjadrik: "Rusko chce válku, bude ji mít. Naším cílem je tskovou zemi zlikvidovat jako Řím likvidoval své odpůrce."

   Smazat
 40. Anonymní30. března 2018 10:13

  K poselství Putina ze dne 1.3. 2018. Z těch 6ti nových zbraňových systémů, je v současné době rozmístěn u vojsk pouze jediný. Ostatní jsou pouze vyvinuty a sériová výroba teprve začne ( jako raketa Sarmat, systém Avantgard, atd). Výroba rakety Rubeš vyvinutá před několika roky překonávající veškerou PRO byla pozastavena do roku 2027 ve prospěch systému Avantgard. V současné době RF nedisponuje dostatečným množstvím hladinových plavidel i ponorek schopným vystřelit rakety Kalibr, lodě nesoucí rakety Zircon se teprve staví , Západ (USA) že teď má ještě šanci začít konvenční válku proti RF, neb za pár let už opravdu nebude na vítězství žádná naděje na vítězství , proto ta hysterie , tlačí na pilu začít co nejdříve neb např. v roce 2020 či později by to bylo o moc horší, palebná síla konvenčních raketových systémů hladinových, ponorkových, odpalovaných z letadel výrazně vzroste.
  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
  Vážený pane.
  Rusové byli vždy tajnůstkáři, co se týká obrany a zbraní.
  Vše, co ukazovali na přehlídkách a nebo prodávali bylo a je nejméně 5 - 7 let staré.
  A tak to zůstalo do současnosti.
  Trep.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ještě by se k tomu mělo dodat, že systém Avantgard není funkční. Sám Putin to potvrdil. Je pouze ve fázi vývoje. Zkoušky dopadly hodně špatně, už se veřejně mluví o zastavení tohoto pro Rusko nesmírně drahého projektu. Tenhle hypersonik je zjevně nad jejich síly, nemají na to technicky ani ekonomicky. Čína už má HS ve výzbroji s klasickým motorem, Amerika ukončené zkoušky.

   Ruběž je jen na papíře.

   Ve výzbroji je jen Kindžál, ale díky ohromným nákladům jen ve velmi malých počtech a tedy nevýznamný.

   Kalibr lze odpalovat i z fregat, ale nejen že nejsou k dispozici tato plavidla, ale samotné Kalibry jsou velmi drahou záležitostí. Je o mě zájem, ale ty Rusko prodávat samozřejmě nebude.

   Laserové dělo je narozdíl od Číny také jen ve fázi testů a nevím, jak se s tím popasovali. Amerika laser avizovala před pěti lety. Jen tak naokraj, slyšel jsem i něco o německém LD.

   "Klasika" Sarmat by měla být podle info v brzku uvedená do výroby, ale tady taky bude problém s počtem vyrobených kusů a zjevně zůstává stále ve výzbroji i starý zranitelný Vojevoda. A zřejmě to tak i zůstane.

   O torpedu se toho moc neví, nikdo neviděl žádné testy a navíc to je klasifikováno jako "špinavá jaderná bomba" tedy jeho použití by vyvolalo odvetu jako v případě klasického jádra.

   Nepředpokládá se, že by Rusko v nejbližších letech dosáhlo toho, co Putin prezentoval, ale ukázalo, že na něčem podobném pracuje. USA je spláchnou do Severního ledového oceánu. Ono totiž nebyla náhoda, že používali pro prezentaci simulace a ne skutečné filmové záběry.

   Smazat
  2. ...jen maličkost
   Poslední ukázka síly Amerických tomahavků
   které měli zdevastovat v Sýrii letiště a okolí
   dodnes vrtá Pentagónu
   jak to Rusové provedli
   že výsledek byl nulový.
   Serou strachy Amíci
   ví totiš kulový*

   Smazat
  3. 19:54, o Tomahawcích v Syrii víme jen to, že rozflákali letiště. Ostatní jsou nepodložené zprávy. Ale když vás baví tomu věřit...

   Smazat
  4. :))
   Na rozdíl od našich lživých novinářů
   které nikam nepustí
   a tito pro svoji propagandistickou penězi koupenou vášeň nikde nejsou ( přebírají zprávy od kámošů ze zaručených agentur...)
   Rusové informují z místa děje...*

   Smazat
  5. Anonymní 20:12

   Ta sotva polovina z vystřelených Tomahawků, které se podařilo doletět do cíle, "rozflákala letiště" tak moc, že už druhý den zase normálně fungovalo. Měl byste lépe volit slova, abyste propříště nebyl zase za hlupáka.

   Smazat
  6. Anonymní 18:33

   "systém Avantgard není funkční. Sám Putin to potvrdil. Je pouze ve fázi vývoje. Zkoušky dopadly hodně špatně, už se veřejně mluví o zastavení tohoto pro Rusko nesmírně drahého projektu. Tenhle hypersonik je zjevně nad jejich síly, nemají na to technicky ani ekonomicky."

   Mohl byste prosím uvést zdroj svých informací? K tomu dalšímu taktéž, děkuji.
   Dle veřejně dostupných údajů a z toho co sdělil Putin, je testovací fáze Avantgardu kompletní a k operačnímu nasazení by měl být připraven již koncem tohoto roku, případně začátkem roku 2019 (https://www.strategic-culture.org/news/2018/03/24/another-russian-superweapon-enter-service-president-putin-did-not-bluff.html)

   Rubež je určitě I na papíře, ale po prvním neúspěšném testu v roce 2011 již následovaly testy úspěšné. Nicméně projekt byl údajně pozastaven, ve prospěch systému Avantgard (http://tass.com/defense/995628)

   Smazat
  7. 21:38, bluf to úplně není, ale Avantgard, ten systém, který nejvíce zaujal, protože představuje technologický průlom, není hotov. Nejsou pozitivní zkoušky. To, co je uvedeno, možná znamená, že do konce roku 2019 se podaří vyřešit ony problémy. Zatím se dělaly dva testy a oba dopadly špatně. Ne že to jde do výroby či dokonce do výzbroje.

   Raketa Sarmat byla včera poprvé odzkoušená, test úspěšný, ale v současnosti bude problém s upgrade místo Vojevody skrzevá peníze.

   Křídlatá raketa Burevěstnik s jaderným pohonem, ekvivalent Tomahawku s delším doletem. Zkoušky podle všeho proběhly, ale s jakým úspěchem, nikdo neví. Navic se jedná o rizikovou zbraň z hlediska ra-zamoření. U této rakety mě zaujalo, že na mnoha ruských sajtech chtěli změnit pravidla jejího pojmenování a nazvat jí "Pizděc" :)

   Kinžal byl odzkoušen a již jde do sériové výroby, o Poseidonu se toho moc neví, ale je možné, že má za sebou také úspěšné testy. Jenže test a výroba jsou dva různé pojmy a o výzbroji ani nemluvě.

   Smazat
 41. 18:33 O tom, zda je to všechno to ruské na hovno, budeš moci poznat osobně, mládenče. Máš na to věk, já osmdesátiletý snad umřu v posteli, než amík zjistí že mu nic jiného nezbývá než to spustit. A tebe spláchnou do hajzlu. Jestli se vůbec někdo najde.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Východ Evropy byl stejně odjakživa na hovno, takže to bude i dobře. A až sedne atomový prach, osadí se to schopnější populací. V Africe se toho rodí kvanta a osobně mně tito lidé rozhodně vyhovují víc.

   Smazat
  2. 20:21,blbec nic víc se k tomu napsat neda.

   Smazat
  3. 14:16, až takový blbec nejsem. To není můj názor. Pouze tlumočím názor značné části zdejšího obyvatelstva.

   Smazat
 42. Tak Julča Skripal je dle Sky News už vzhůru, pije a jí. A jaké překvapení, za žádných okolností se nechce setkat s kýmkoliv z Ruska. A nejen to, je ochotná vypovídat - bez přítomnosti kohokoliv z ruského konzulátu. Bude veselo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mají to chytře vymyšlené. Julča je jak student Šmíd. Má předepsaný svůj part ve špatné komedii. Holt bude to odolná ženština, když dokázala přežít otravu smrtelně jedovatou otravnou látkou. Kura jak mohla dostat antidotum a ještě k tomu včas? Tam musela řádit nějaká vědma, která přesně nasměřovala anglické chemiky, kteří Novičok vůbec neznali v protichemických oblecích přímo na místo a poradit jim vhodné antidotum. Jinak to nelze vůbec vysvětlit.

   Smazat
  2. 19:28 asi už u ní vysadili uspávací prostředky, u Skripala to udělají později, má přece starší organismus

   Smazat
  3. No já nevím, jak vám, ale mě je té mladé ženy celkem líto. Pokud tedy nebyla spojkou v obchodě s BCHL.

   Smazat
 43. Vy všichni, my jsme tak nicotní, jako menší město velmocí, ale kolem huby se nám všem, včetně mě jenom práší, jako bychom pootáčeli zeměkoulí.
  Věnujme se spíše svým dětem a vnukům, ať nám z nich nenadělají duševní mrzáky.
  Dobrou noc, pošetilý, ale občasně myslící?

  Vova

  OdpovědětSmazat
 44. Postupně, jak k lidem pronikají informace, tak je vidět obrovská změna - v Česku, Británii i ve světě. Nevím, jestli se Londýn už stal obžalovaným, ale dnes se už určitě zesměšnil na všech frontách. Největší přínos této mediální kauzy pro Česko je v tom, že předčasně museli odkrýt karty všechny loutky a zrádci všech možných barev: v politice, v masmédiích, tzv. specialisté-znalci atd. Otázku na závěr: věříte ještě tomu, že Babiš (ANO) a spol. bude hájit národní zájmy Česka v jakékoliv záležitosti, třeba proti imigraci a proti Dublin IV? Věříte? Blahopřeji, dejte si ještě jednu koblihu!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Londýn se nezesměšnil, právě naopak. Máte hodně lidí, kteří se problematice nevěnují anebo ji nerozumí. Pak máte lidi, kteří vždy budou stát na straně "kolébky demokracie". Jak pravilo Jiří Pehe. Aféra Skripal měla ukázat, jak pevně stojí Evropa a ostatní svět za anglosaskou koalicí.

   Tohle je metoda na zjištění míry servility. Předložíte úplnou p¥©ovinu, jejíž akceptace ukáže na míru nekompetence či servility, vyhodnotíte, a hodnoty pouzijete pro plánování dalších akcí.

   Výsledek je uspokojivý, i když jistě ne tolik, jak by si přáli, ale i to stačí.

   Smazat
  2. 10:43 ještě štěstí, že se informace filtrují a zjednosměrňují stejně jako před revolucí, pouze s opačným znaménkem, proto je a ještě bude dost a dost koblížkářů

   Smazat
  3. 12:33, tak nějak, ale do komančů je přece jen ještě daleko. I když porovnání zkresluje fakt existence internetu, což tehdy nebylo, ale přesto si neumím představit, že by umožnili fungování volného internetu bez firewallu.

   Smazat
 45. Západ je asi poněkud v šoku a ve vleku událostí v Ghútě: http://leva-net.webnode.cz/news/jarni-uklid-v-syrii/

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.