Reklama

pátek 16. března 2018

Nové ruské zbraně: dobrá zpráva pro všechny, kteří chtějí žít

Geo
16. 3. 2018 Eurasia24
Odhalení existence nových zbraňových systémů ruským prezidentem Vladimirem Putinem má zásadní význam nejen pro obranyschopnost jeho země, ale i pro udržení míru v našich končinách.Současný svět do značné míry připomíná svět let 1914 i 1939. Zdravý rozum rychle mizí, zato se objevuje stále více „silných vůdců“, kteří to evidentně nemají v hlavě v pořádku. Západní centra světového kapitalismu sice procházejí zdánlivou „konjunkturou“ po další prodělané krizi, ale za cenu astronomických dluhů a stimulování nadspotřeby, kterou planeta nemůže unést. Obchodní válka nepropuká jen mezi Spojenými státy a Čínou, ale už i mezi břehy severního Atlantiku. Svět je doslova zaplaven zbraněmi a municí všech kategorií a jejich rostoucí produkce drží nad vodou ekonomiku a zaměstnanost ve Spojených státech, podobně jako tomu bylo v předválečném fašistickém Německu. Přibývá falešných záminek, lží, obviňování a tlaku. Mezinárodní právo se naprosto míjí účinkem.

Když se před druhou světovou válkou začal rozpadat versailleský smluvní pilíř uspořádání Evropy po první světové válce, mnozí tušili, že je zle. Právě teď se rozpadá jaltsko-postupimský systém, přitom i v naší zemi, které nejhorší konflikt v dějinách lidstva vzal 360 tisíc lidí, všechny parlamentní strany s výjimkou jediné donekonečna papouškují mantru o tom, že „musíme zůstat pevně ukotveni v euroatlantických strukturách“.

Prvořadým cíle těchto „struktur“ je oslabovat a vykrádat bohaté Rusko a posléze paralyzovat Čínu. Za jakoukoliv cenu.

Obkličování Ruska podle geografického klíče pokračuje rychlým tempem, přičemž reálné nebezpečí opět není vzdáleno naším hranicím: číhá z kanónů obrovského množství nahromaděné techniky v Polsku, v Německu, v Pobaltí, v Rumunsku i jinde. Je otázkou dnů, kdy první americký Javelin v rukou ukrajinského vojáka vystřelí na (pro)ruský cíl u Doněcka.

Šílenec Churchill už v létě 1945 plánoval agresi proti sovětskému Rusku a jistě tehdy nebyl sám. Naštěstí (jmenovitě pro Československo) se neodvážil, a když se stal SSSR o čtyři roky později jadernou velmocí, žádný chorý mozek se po mnohá desetiletí nepokusil uskutečnit podobné úvahy. Sedmdesát let žijeme v míru.

V posledních deseti letech začal Západ s přípravou na další válku v Evropě spěchat. „Musí“ dosáhnout výše uvedených cílů ještě před příchodem nové globální krize, která nastartuje procesy docela jiného, sociálního charakteru, a současně si nemůže dovolit zahájit střet s Ruskem a Čínou až ve stavu, kdy tyto mocnosti plně vyrovnají vojenskou moc Západu.


Kdyby SSSR pokračoval…


Vojenská síla Západu ve světě jednoznačně dominovala po rozbití východního bloku a zejména SSSR, který před třiceti lety nejenže držel v obranné oblasti technologický krok s USA, ale v 80. letech Spojené státy v řadě oborů překonával. Nebýt intenzivního úsilí, které nakonec vedlo k jeho rozpadu, byl by to Sovětský svaz, kdo by oněch třicet let představoval dominantní vojenskou sílu, disponující nepřekonanými vojenskými technologiemi.

Argumentem tohoto předpokladu budiž sovětské projekty ze sklonku 80. let, které měly už poměrně blízko k rozpracování do sériové podoby, ať už je řeč o vyvíjených operačně taktických i strategických balistických zbraních, ponorkách, hypersonických prostředcích s plochou dráhou letu (Ch-90/GELA), kosmických zbraních (17F19DM Poljus), extrémně výkonných bojových letadlech (Mikojan 1.42/1.44; konstrukce tohoto unikátního stroje, koncepčně velmi vzdáleného americkým projektům 5. generace, měla umožňovat použití ionizačních generátorů pro úplné pohlcení elektromagnetického záření a současně měl nový MiG sloužit jako dostatečně výkonná platforma pro instalaci palubních bojových laserů), letounech s negativní geometrií křídla či kolmostartujících supersonicích, bezvěžových tancích s kanony ráže 152 mm (Objekt 195) a dlouhé řadě dalších projektů určených pro všechny druhy vojsk SSSR.

Nešlo přitom o žádné fiktivní, „papírové“ projekty, ale o mimořádně inovativní zbraňové systémy, které byly v 80. nebo 90. letech zhmotněny i úspěšně testovány a které – v dané fází vývoje – zkrátka neměly analogy ve Spojených státech ani jinde ve světě.

Tehdy se však Západu na čele s USA podařilo rozbít sovětskou vojenskou sílu včas, a to s využitím praktik hybridní války, v jejichž důsledcích zahynuly na území bývalého SSSR miliony lidí. Nešlo pouze o oběti pečlivě rozdmýchaných konfliktů národnostního a etnického charakteru (které s výjimkou Pobaltí, Běloruska, Kazachstánu a Turkmenistánu postihly všechny země bývalého SSSR včetně samotného Ruska), ale také o následky ekonomické a sociální diverze, drogových epidemií a podobně.


PRO a PGS


Po rozpadu SSSR a bezprostředně po faktickém krachu Ruské federace na konci 90. let začaly Spojené státy na základě zákona z roku 1999 budovat systém protiraketové obrany (PRO) – „obrannou pojistku“ pro případ „posledního odporu“ ze strany tehdy mimořádně nestabilního a nepředvídatelného Ruska.

K zintenzivnění prací na PRO došlo poté, co američtí stratégové počátkem tisíciletí správě identifikovali skutečné politické schopnosti Vladimira Putina. Rusku byla určena role levného a v podstatě bezedného surovinového přílepku rozvinutého Západu, podobně jako například Brazílii, s odpovídajícími předpoklady pro ekonomický a sociální „rozvoj“. Byl (a je) to právě Vladimir Putin, kdo tuto roli pro svoji zemi kategoricky odmítl a nakročil nejen k obnově suverenity těžce zkoušeného Ruska, ale i k obnově jeho vojenské síly a vlivu ve světě.

Paralelně s vývojem PRO se proto ve Spojených státech začal rodit koncept útočný, zvaný Prompt Global Strike (PGS). Jedná se o kombinaci balistických zbraní, hypersonických prostředků s plochou dráhou letu a tzv. kinetických zbraní, které by měly díky své rychlosti, přesnosti a ničivým účinkům způsobit nepříteli škody fatálního rozsahu.

Plánovači v Pentagonu spoléhali na to, že Rusko bude udržovat a rozvíjet svůj mohutný jaderný arzenál, jehož eliminaci měla zabezpečit globální PRO, a současně – v podmínkách velmi omezeného státního rozpočtu Ruska – tratit značné prostředky za vývoj a produkci konvenčních zbraní.


Ze dna propasti…


Skutečnost je taková, že postsovětské Rusko si po pádu do ekonomické a sociální propasti v 90. letech, po rozpadu dodavatelské sítě napříč SSSR, po „privatizaci“ řady podniků s obrannou výrobou a likvidaci množství „neefektivních“ vědeckovýzkumných institutů nemůže dovolit tak velkorysé zbrojní programy jako v časech SSSR, a to technologicky i kvantitativně.

Přestože nejnovější ruské zbraně představují absolutní světovou špičku, zcela nových typů (platforem) konvenčních zbraňových systémů bylo v RF vyvinuto jen velmi málo. Rusko (na rozdíl od ČLR) jen obtížně dává dohromady zdroje na spuštění jejich velkosériové výroby, zatímco v řadě druhů výzbroje dostává přednost modernizace osvědčených zbraní vyvinutých v dobách SSSR.

Neúprosnou skutečnost ilustruje situace v oblasti vrtulníků: za celou dobu existence Ruské federace nebyl v Rusku vyvinut ani jeden zcela nový typ (s výjimkou některých lehkých typů, které ale v objemu produkce představují spíše nicotnost). Přitom za stejnou dobu, jež uplynula od rozpadu SSSR, dokázal Sovětský svaz vyrábět nebo projekčně rozpracovat do pokročilého stadia vývoje šest nových typů střední a těžké hmotnostní kategorie pro vojenské i civilní využití (Ka-27/29/32, Ka-50, Ka-60, Mi-28, Mi-38, Mi-26).


…k asymetrické odpovědi


Vedení Ruské federace v čele s Vladimirem Putinem si bylo těchto hendikepů velmi dobře vědomo. Vědělo, že oslabené Rusko nemá šanci přečíslit armády NATO v konvenční výzbroji, že si nemůže dovolit vybudovat v odpovídajících počtech flotilu plavidel analogických americkým torpédoborcům s protiraketovým systémem Aegis.

Proto ruský prezident nesčetněkrát opakoval, že nenechá svoji zemi zatáhnout do nových závodů ve zbrojení, ale že odpoví „asymetricky“, zbraněmi „schopnými překonat jakoukoliv protiraketovou obranu“. Co myslel onou „asymetrickou“ odpovědí, před níž varoval už čtyři roky po své první inauguraci, konečně odhalil 1. března letošního roku.

Tato odpověď je skutečně asymetrická pokud jde o očekávání Západu, nicméně tato „asymetričnost“ spočívá i v tom, že Rusko odpovědělo v podstatě symetricky na koncept Prompt Global Strike: vybudovalo komplex prostředků rychlého globálního úderu, ovšem mnohem propracovanější nejen co se týče technologií, ale i způsobů použití.

Nejmodernější balistické zbraně s klamnými a manévrujícími bloky, hypersonické zbraně nesené mezikontinentálními raketovými nosiči i vysokorychlostními přepadovými letouny doplňují zbraně „soudného dne“: jaderně poháněné rakety s plochou dráhou letu i podmořské „střely“ neomezeného dosahu mohou nepozorovaně – v téměř přízemní výšce nebo pod hladinou moře – číhat v bezprostřední blízkosti strategicky významného cíle a v libovolném okamžiku jej zničit přesným zásahem jadernou nebo konvenční náloží.

Takovou schopnost podle všeho nemá žádný jiný stát na světě a soudě z nebývale podrážděných prohlášení z Washingtonu, Londýna, Bruselu i Berlína na Západě skutečně neexistuje a dlouho nebude existovat adekvátní odpověď na nové ruské zbraně.


Dobrá zpráva pro nás všechny


Výše uvedené je dobrou zprávou pro tu část světa, která nikdy nerozpoutala světovou válku, nikdy nepoužila jadernou zbraň, nikdy neprováděla genocidu nevinných lidí s pomocí napalmu nebo herbicidního svinstva zvaného Agent Orange.

V daném kontextu nemůže být cynickým konstatování, že nenovější ruské zbraňové systémy, podobně jako třeba čínské elektromagnetické dělo, jsou zárukou udržení míru na Zemi a brzkého nepropuknutí třetího horkého konfliktu globálního rozměru.

Pokud někdo spojuje načasování jejich představení s ruskými prezidentskými volbami, má svatou pravdu. Jak je samozřejmou součástí každé předvolební kampaně prezentace úspěchů kandidáta, v případě ruského předvolebního klání je vždy samozřejmou i snaha o destabilizaci země a zpochybnění legitimity jejího vedení jakýmikoliv prostředky a s jakýmikoliv oběťmi (jak ukazuje otrávení přeběhlého agenta Skripala a jeho dcery).

Právě v tomto čase, kdy se spolu s pokusy o destabilizaci situace v Rusku zřetelné objevují synchronizované pokusy o destabilizaci Slovenska (s „proruským“ premiérem) i České republiky (s „proruským“ prezidentem) je také pro nás mimořádně důležité cokoliv, co udrží svět v míru. Pevné a silné Rusko s nanejvýš důvěryhodným lídrem je toho základním předpokladem.

- - -

72 komentářů :

 1. Dobrá správa pro "moji"část světa .Vivat Putin
  Jean

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čili vám se líbí svět, kde létají rakety s jadernou náloží...

   Smazat
  2. To určitě né.takové rakety vidí létat jenom takové jelito jako jsi ty.Ale pro ty hovada co si myslí, že vládnou bez konkurence světu těm to bude létat bezpochyby.

   Smazat
  3. Dámy a pánové, když takové jaderné úderné prostředky uvidíte na přibližovacím kurzu, pořádně se dívejte... protože je to to poslední, co v životě uvidíte.
   Utíkat nemá cenu, zbytečně byste zemřeli unavení.

   Smazat
  4. 14:24, trochu naivní představa. Ti, co vládnou světu, budou naprosto v bezpečí.

   Smazat
  5. Jaderná válka,není hra na počítačích.Těm štvanicím se vůbec nesměji.Mohu spolehlivě prohlásit, že ti kteří by to rozpoutali,tak ve svých betonových krytech by záviděli těm kteří to mají už za sebou.

   Smazat
  6. 13:49 jste skutečně tak hloupý? K neuvěření!

   Smazat
 2. Laboratoře na výrobu chemických zbraní třídy "novičok" po rozpadu SSSR zůstaly za hranicemi Ruska, výzkum pokračoval v dalších zemích — v Pobaltí, Velké Británii, USA, České republice a ve Švédsku Toto oznámil stálý zástupce RF při OBSE Alexandr Lukačevič. Zdůraznil, že v Rusku, vědecko-výzkumné práce pod pomyslnou názvem "novičok" nebyly prováděny. Takže to je taky důvod proč to poslali do Vyškova, protože vědí, že mají vzorek. Jen tak mimochodem, antichemické centrum britské armády (Defence CBRN Centre) je přesně 16 minut jízdy(6 mil) od místa incidentu. Ověřit si to můžete snadno: https://en.wikipedia.org/wiki/Defence_CBRN_Centre https://en.wikipedia.org/wiki/Salisbury

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nikdy nemůžete mít jistotu, že kdosi z Ruska nepoužil NP chemickou substanci na likvidaci nějakého člověka. Ani s Kremlem si nemůžete být zcela jisti.

   Smazat
  2. Obvinit fabriku v Salisbury z teroristického útoku v místě jejího provozu je stejně zábavné, ne-li zábavnější, než obvinit Rusko po dvou dnech od spáchání činu.

   Smazat
  3. To ale nebyl teroristický čin, ale provokace.Rusové mněli potřebu použit chemii zrovna tak jak Asád. Běžte mi k šípku čaroději. A zrovna před volbami Putina.Ušáci to hrají po všech stránkách a ti přiblblí angláni jim lížou řiť.Zlikvidovali ZOH,chystají se likvidovat MS ve fotbale, Rádi by útočili v Sýrii,dělají bordel na Slovensku a i unás. Tak očem je ještě řeč?O Salisbury?

   Smazat
  4. Jedna vražda "obráceného ruského špiona" poloniem, druhá nervovým plynem a stopy vedou do Ruska? Proč Rusové riskují odhalení nebezpečných látek ještě před použitím, namísto použití tradičních metod, jako je prostá autonehoda, nebo kulka z německé ruční zbraně, kdy by podezřelou byla Merkelová?
   Tyto podivné a hloupé akce jsou výsměchem jakékoli lidské inteligenci, a je neuvěřitelné, že Britská vláda si dovolí takové nesmysly prezentovat. Proč premiérka země, ve které se vraždí špioni, nerezignuje, když po smrti novináře odstoupil Fico?
   Nejsem obdivovatelem Ruska, ale tyhle akce jsou přihlouple drzé, musel je vymyslet idiot, který má zřejmě politický vliv a právě v tom je velké nebezpečí pro lidstvo.

   Smazat
  5. A proč by se nemohlo provokovat? Zdechli dva ruští přeběhlíci, co je na tom? Pro vystupňování hysterie vůči Rusku to je skvělé, protože se neohrozí vlastní občané a účel to splní na 100%. Nezapomínejte, čas běží a Rusko možná za půl roku vybaví svou PRO moderními systémy. Jestli se nezaútočí TEĎ, potom to už beztrestně nebude možné. Přesněji, bude to možné, jen by museli odpálit své jaderné zbraně všechny naráz.

   A ještě jedno nebezpečí. USA nemají zatím plně pokrytou Evropu odpalovacími systémy a jadernými hlavicemi. Potom by značná část ruských raket směřovala ne do Evropy, ale do USA a to je strašné riziko!

   Smazat
  6. Debilní Britové opět skočili na vějičku Ami blbům a stejně jako již dříve obvinili Irák z používání chem. zbraní a vývoje atomové bomby tak dnes předvádí tanečky s rádoby ruskou chemickou zbraní. K tomu jim byl dobrý hlupák který již není prospěšný ani jim ani Rusům.

   Smazat
  7. Kdyby se toho zrádce Rusové chtěli zbavit,tak to provedli daleko méně komplikovaným způsobem a opravdu za pár peněz a se zárukou.

   Smazat
  8. Ano debilní Britové, před chvíli jsem četl, že v Británii je téměř milion ruských špionů. Jak to mohla dopustit jejich vláda, je snad složená z příznivců Putina ?

   Smazat
  9. Vím jen to, co nedávno bylo na TV WAR o ruských špionech a tam mluvil jeden agent a kamoš Putina. Doslova řekl,, že každý ruský agent, který zradí bude eliminován,,. Kdo je soudný si udělá představu sám, co je eliminace v ruském pojetí. Rusko je říše zla, bylo, je a bude

   Smazat
  10. 19:22, takovejch kámošů Putina jsem už slyšel mraky...

   Nikdo neví, kdo to udělal, klidně někdo z Ruska, bůhví z jakého důvodu, ale Kreml? Mizivá pravděpodobnost. Co se týká "krevní msty" tu pouze částečně praktikoval Stalin ve 30.letech a i to jen v případě, kdy to mělo význam. Jedinou "krevní mstu", tu pravou bez jiného důvodu, bylo zavraždění Trockého, opět na příkaz Stalina. Jeho osobní záležitost, jelikož Trockij už nemohl škodit.

   Kdyby byl Kreml za vraždou naprosto nedůležitého bývalého špiona, jehož Rusko v r. 2006 samo propustilo z basy, a na jeho vraždu by použil NP "Novičok", potom proč máme z takových idiotů strach? Prov se bojíme jejich zbraní? Jak můžou takoví dementi ovlivňovat volby a napadat servery cizích států? To nejde dohromady, alespoň jednoho se musíte zříct.

   Smazat
  11. 19:46 netvrdím, že to nařídil Putin, jenže tyto organizace i CIA mají zákony mimo zákon kde je i prezident bezmocný, ovšem Putin jistě zná ty pravidla špionáže, čili pomsty v této špinavé práci

   Smazat
  12. 19:46
   To jste uhodil hřebík na hlavičku. Skutečně Největší světové zlo StaLIN, dNES PUTIN. Nejlépe bude když strčíte hlavu do záchodové mísy a spláchnete. Sice to nepomůže budete stejně blbý ale trochu se ochladíte.
   Václav

   Smazat
  13. Václave, to vám nepomůže. Stalin skutečně nechal zabít Trockého pouze z vlastní vůle jako pomstu. Ke krevní mstě jako Gruzín měl blízko, i když to byl jinak velmi pragmatický člověk. Je pravda, že Trockij na něj útočil, kde mohl, špinil Sovětský Svaz a bylo mu dopřáváno sluchu, ale přímým nebezpečím už nebyl. To byla poslední známá vražda svého druhu iniciovaná z území Ruska.

   Skripal tedy mohl být zabit buď jako obnovení ritu "krevní msty" se zpětnou platností, nebo nebyl tak úplně bezúhonným člověkem v tichém britském městě, anebo se jedná o sakrální vraždu.

   Sakrální oběti jsou běžnou záležitostí. Bohužel. Mohou jimi být i hromadné vraždy nevinných obyvatel, jako jsou dnes v Sýrii v souvislosti s chemickými útoky.

   Ze všech je ihned obviňováno Rusko. Pokud máte jen trochu filipa, stačí si uvědomit ono profláklé "qui bono". Pokud jsou Rusové tak hloupí, že napadají každého okolo sebe jako "besný pes" a pro vraždy použijí neuvěřitelně debilní metody, které je jednoznačně identifikují (agens "Novičok", Po-210, hlavici 9N38M1, Sarin na Asadovi voliče...), navíc přímo spektakulárním způsobem provedené, potom tak primitivní země může být nebezpečím a žádné zbraně nemá.

   Proč se jich tedy všichni bojí? Proč už dávno jejich schopnosti obrany nevyzkoušeli? Možná to nebude tak, jak vypadá.

   Smazat
 3. Jestli by chtěl Západ využít svou převahu, musí zaútočit teď hned, dokud Rusko nemá avizované systémy ve výbavě. Za rok už bude pozdě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:42 Tak to by jste se divil když mají Rusové takové zbraně tak mají i obranu proti zastaralým zbraní usa.

   Smazat
  2. 13:47, nemají ty zbraně ještě ve výzbroji, pouze u některých z nich jsou ukončeny funkční zkoušky a jen jeden ze systémů jde do sériové výroby. Nikde není plné pokrytí a oni mají velké území. Jestli USA a NATO nezaútočí do dvou měsíců, všechno projedou, a oni si toho jsou velice dobře vědomi. Ten, kdo rozdmychal kolo válečného šílenství je v podstatě Rusko, protože ukázalo, že má ve vysokém stádiu systémy obrany a tedy nebude možné je v dohledné době beztrestně napadnout. Tím se tikot válečného časovacího mechanismu výrazně zrychlil.

   Smazat
  3. Ono se NATO chystá zaútočit na Rusko?

   Smazat
  4. Jste tak naivní 13:42 ? Myslíte si , že Rusové se pochlubili tím nejlepším co mají na svoji obranu ? Ta důležitá esa si nechali v "rukávu" a použijí je až v případě potřeby . Ale to už v Evropě nikdo nezjistí co to bylo a mám obavu že už tu nikdo nebude existovat kdo by to zjišťoval .Sibyla to prorokovala naprosto přesně a tak se i stane pokud se ti idiotští váleční štváči na Západě nezklidní .

   Smazat
  5. 14:09 Rusové se každou chvíli chlubí nějakou novou zbraní, ale váleční štváči jsou na Západě?

   Smazat
  6. 14:09 to jsi faktický tak blbý nebo naočkovaný.

   Smazat
  7. 14:09 žádné eso už v rukávu nemají. I tohle, pokud se jedná o skutečnost a ne mystifikaci, je průlomem. Pokud by se neschylovalo k válce a uveřejněné zprávy o motorech by byly pravdivé, mohla by se tak otevřít rychlejší cesta do vesmíru. Jenže zjevně válka je lepší podnik.

   14:06, ano, NATO se chystá zaútočit na Rusko. Disponuje ohromnými zásobami surovin a ani lidský potenciál není k zahození. Zjevně nestačilo splundrování SSSR, totální degradace společnosti a předpokládný rozpad Ruské federace. Na Rusko zcela bezvýhradně platí téze Wolfowitzovy doktríny, v současné formaci to je úhlavní nepřítel USA. Máte snad něco proti tomu?

   14:22, mohu dodat spousty linků z různých válečných magazínů o báječných amerických zbraních. Nově vyvíjených. Jsou nejlepší na světě, americká vojenská síla je nepopiratelná a nezpochybnitelná. Miliardy lidí to obdivují, já jsem jeden z nich. Na koho se Amerika zaměří, nevyvázne a pokud se nepodvolí dobrovolně, zahyne. Jediné Rusko si dovolilo vycenit zuby a nedávno začalo i vrčet. Taky se domníváte, že by se jim ty zuby měly vyrazit co nejdříve?

   Smazat
  8. omlouvám se to samozřejmě platilo pro 14:22

   Smazat
  9. Ty uchcálku 14:41 ty chytrosti si nech pro ušácké grindy.

   Smazat
  10. 14:45 kromě hulvátství by nic lepšího nebylo?

   Smazat
  11. 14.22
   jste tak hloupý ,nebo to jen předstíráte?

   Smazat
  12. 15:01 Jen konstatuji stav věcí.

   Smazat
  13. 14:22
   No amíci se také chlubí např. super torpedoborcem který doplul je do Panam. průplavu a odtud ho musili odtáhnout. super neviditelným výzvadným letadlem. Původně mněl nahradit již neúčinný B2 No ale ten po vzletu musel být dodankován protože nádrže tekly. Několik těch exponátů bylo nebezpečnějších pro vlastní piloty. A tak se ukázaj jen při pohraničním průzkumu KLDR. Nad Rusko se neodvážil. Další jejich super stihačku sestřelili jUGOSLÁVCI protilatadlovým kanonem ze 60 let na podvozku V3S. Ronaldovo hvězdné války skončili tak maximálně na plátnech kin. Co říci dál. ....

   Smazat
  14. 15:35
   nepředstíráte

   Smazat
 4. Ano pro normální lidi to je dobrá zpráva válčit se nebude.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naopak, nepřítel se chystá vybudovat silný obranný systém, je potřeba zaútočit co nejdříve a zabránit tomu.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 5. ach vy volové, to vypadá že se na tu apokalypsu docela už těšíte.... Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich bude království nebeské...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. My pro nadnárodní korporace a bankovní kapitál uděláme vše. Nezapomínejte, živí nás. V podstatě mně jsou nějaké USA u prdele, ale tyto výjimečné lidské bytosti velkého kapitálu stojí za to, aby pro ně lidstvo zemřelo.

   Smazat
  2. 14:58
   pokud to praskne,tak uvidíme,s jakou radostí "Vy pro nadnárodní korporace"půjdete do zákopů padnout za své páníčky

   Smazat
 6. 14:11
  Achillovou patou každého idiota je jeho hlava....A u třiceti zbytečnej prouASSackej pindalové to platí dvojnásob!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nauč se česky, idiote. Není ti rozumět.

   Smazat
  2. 15:09
   Čemu nerozumíš ty havlozvratku??!!!

   Smazat
 7. Naprosto jasné je to, ať si kdo chce, kváká co chce, že jestli tady nebude Rusko tak tady nebude nic. Pokud to Rusové vyhrají vyhraje celý svět. Jenomže Putin nikdy nelže a jedné obyčejné ženě v Rusku řekl, "můžu vám zaručit, že to dobře dopadne". Rusofobové ať jdou třeba s pěnou u huby do píˇi, to říkám já.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dovol souhlasit..Rád bych se podepsal ale Ti rusofobní Sorošovci pak můžou můj Nick dát pod svůj debilotext......

   Smazat
 8. tady se dneska sešlo pár sorosových študentíků.Ta blbost z nich přímo čiší.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oni teď dostali za úkol nějakej čas trolit.

   Smazat
 9. Některé z nich - ty nejprimitivnější - redakce vymazala. Díky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Připojuji se, děkuji redakci.

   Smazat
  2. Taky děkuji redakci,nechci komentáře-kopie z bruselské čtelevize.Proto sem nechodím!

   Smazat
 10. To se tak někdy někomu stává, že v hlavě má nasráno a rozumy tu dává. Opět zde znečišťuje diskuzi jedna nebo více cvičených proamerických opic s IQ tykve. Ulevilo se vám úchylové, když jste zde vyprázdnily svoje tlustá střeva plná nevábně páchnoucích exkrementů nadávek a urážek. Jo, jo, špinavé proamerické opice opět nezklamali. :-)

  OdpovědětSmazat
 11. Boris Johnson prohlásil, že rozkaz k likvidaci Skripala dal osobně Putin. Lidi bez rozdílu ras a přesvědčení, viděli jste někdy většího blba ve funkci ministra zahraničí? Navíc svým stupidním výkříkem dokázal před celým světem, že Velká Británie se stala jednak nesvéprávným vykonavatelem zájmů USA, jednak zemí, která ztrácí poslední zbytky autority.Já jen doufám, že se naši politici začnou těm idiotům z Downing Street doslova vyhýbat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Velká Británie je mopsík na vodítku USA již hodně dlouho.

   Smazat
  2. Nikomu se naše vláda vyhýbat z Downing Street nebude, právě naopak. Vláda GB jedná v souladu s USA v jednom tandemu.

   A vůbec, jakou máte jistotu, že Kreml nezabil Skripalja jako provokaci? Že to nebylo na přímý příkaz Putina? Jestliže obviní Rusko a konkrétně Putina z útoku na Dvojčata a Pentagon 9.11.2001, že mají přímé důkazy, jakou máte jistotu, že to není pravda?

   Smazat
 12. Boris Johnson, to je jen cirkusový šašek Májové píˇi, nic jiného než klauniáda se od Malé Británie už čekat nedá, centrum řízení se přesunulo do Číny. I tak obdivuji jejich odvahu s níž se vzdávají ruských energetických zdrojů a řežou si větev pod prdelí. Znal jsem jednoho, on to byl blbec a rád se pral. Nebylo důležitý že pořád dostával po tlamě, důležitý bylo že se stále pral. Prostě, nevadí
  že jsem bit, hlavně když se peru. Někdo to možná ocení, ale ve finále je to pitomost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Johnson a May nejsou žádní šašci. HB je jaderná velmoc a těsně spolupracuje s USA.

   Smazat
  2. 18:05 Nejsou to šašci ? Ach tak, to jsou stálice demokratické politiky. To je potom jiná. Jenom je potřeba si na ty šašky pořádně posvítit, a hned je vidět ta inteligence.

   Smazat
 13. 18;05
  Spíš je to nechutná nemoc,podrazáci zkurvený!

  OdpovědětSmazat
 14. 18.05.UK a USA su dve vrazedne krajiny uz po starocia vrazdia ! Johnson je pohrobok carskej rodiny,ktoru vyvrazdili v Rusku/zrejme opat Putin/a Maye je absolutna diletantka , podobne ,ako ,Blair,ktory zozral vsetko , co mu povedali
  jeho podpindusnici.Obidvaja menovani nesiahaju ani po paty jeho excelencii Sergejovi Lavrovi!.Zatial Britania hovorila o Rusku ,ako ,o pachatelovi , ale dnes 2 dni pre volbami v Rusku ,bolo potrebne vyslovit meno Putin ,dal prikaz !

  OdpovědětSmazat
 15. Dovolím si připomenout, protože jsem tu informaci k mému příspěvku ze dne 14.3.2018 doplnil až následující den, že jako svou druhou válečnou akci vesmírné civilizace ve dni 14.3.2018 provedly sestřel válečného letounu F/A-18 Super Hornet u pobřeží Floridy těsně před jeho přistáním na vojenské letecké námořní základně v Key West, což je nejjižnější cíp Floridy, svědek tvrdí, že explodoval a oba piloti se nekatapultovali a zahynuli ve vodě do které se zřítil, což se skutečně nestává. Připomínám to, protože USA nic nezmohly a ani nezpozorovaly, jsou proti nám bezbranné a to naprosto. Stejně tak i Rusko s jeho "zázračnými" zbraněmi, které jsou ale navíc vylhané. Takže, raději si dejte pozor na to, co děláte nejen v mezinárodní politice. Už zčásti ztrácíme s vámi lidmi trpělivost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. --- Naše vesmírná rozvědka tvrdí, že útok údajnou nervově paralytickou látkou Novičok na bývalého dvojitého agenta Skripala a jeho dceru Julii v Británii, nespáchalo Rusko. Sdělil jsem to jasně?! Nespáchalo Rusko! Pokud bude Západ v této věci proti Rusku jednat, budeme my vesmírné civilizace logicky stát na straně Ruska proti Západu. Používáte taktiku Trumpa, vymyslíte si něco, provedete to, svedete to na nepřítele a napadnete ho. Tak ale muži jednat nesmí. Sdělil jsem to jasně!

   Smazat
  2. Já jsem slyšel, že vesmírné civilizace se navzájem povraždili a jen několi z nich se dostalo do ČR , někteří byly umístěni do soukromých cel v Praze Bohnicích a zbytek v ústavu Dobřany okres Plzeň-jih.

   Smazat
  3. 20:56 Souhlas. Ale asi jsou špatně hlídaní, protože někteří z nich včera uteklo a pobíhalo kolem českých škol.

   Smazat
  4. Škoda, že se nemůžeme bavit normálně, zastupuji vesmírné civilizace na Zemi už dvacet jedna let a jsem určen k vysvětlování a jednání s lidmi.

   Smazat
  5. 21:31
   Neboj v našem poloprávním státě určitě při změně ministra zdravotnictví tě pustí.

   Smazat
  6. 23:09 To je zvláštní, kolik to stojí životů a jak moc je to každému jedno. Možná je to zločin, ignorovat vesmírné civilizace.

   Smazat
  7. My, vesmírné civilizace, předkládáme vám, nehodné zaostalé svoloči z východu inkontinentu jménem Europe, abyste neprodleně akceptovali našeho zástupce na planetě zvané Země a podvolili se jeho vůli. Zde portrét: https://iamamalaysian.files.wordpress.com/2017/10/1-236.jpg

   Smazat
  8. 9:07 Nevydávejte se za nás, kolego, věc je i bez toho vážná.

   Smazat
  9. 9;07
   Když už seš zmogořenej vožralá,tak mlč nebo si ty tvoje pindy nech pro svýho terapeuta,tady se nechystáš!!!!

   Smazat
  10. 19:49 s vámi já trpělivost neztrácím. Jste směšní.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.