Reklama

.

.

neděle 25. března 2018

Novičok z ČR? Kdo útočil na Skripala? Telička má opět jasno!

Jiří Baťa
25. 3. 2018
Člověk se nestačí divit, jak prostí a jednoduší jsou naši politici. Přesněji, jak jednoduše, bezmyšlenkovitě, nekvalifikovaně a nezodpovědně jsou schopni se vyjádřit k otázce, která má značný mezinárodní rozměr. To vše jen proto, že je k tomu zavazuje nejen falešná loajalita, ale také jejich pokřivený charakter. Ano, jde o atentát na ruského dvojagenta Skripala a jeho dceru údajným bojovným plynem, který se odehrál v Salisbury ve V. Británii.


    

Při sledování našeho ministra zahraničí Stropnického v ČT, který se vyjádřil k „lživému nařčení“ Ruska o tom, že plyn Novičok by mohl a zde je důležité zdůraznit ono „by mohl“, pocházet mj. také z Česka bylo zřejmé, že ministr jen trapně solidárně vyjadřuje podporu šikaně a trapné obvinění britské premiérky Mayové, že původcem atentátu na Skripala a jeho dceru je Rusko. Aniž by znal skutečnosti a fakta o tom, zda se zmíněný bojový plyn Novičok, alias A-234 mohl nacházet na území ČR, resp. ČSFR, Stropnický prohlásí, že je to nevídaná lež a neomluvitelné obvinění ze strany Ruska. Ani náhodou mu nedošlo, že by nebylo od věci si ověřit, jak se věci stran Novičoku u nás ve skutečnosti mají.


Totéž lze konstatovat o panu europoslanci P. Teličkovi, který v pořadu OVM zcela jednoznačně a sebevědomě prohlásil, že není pochyb o tom, že má britská premiérka pravdu když říká, že atentát na Skripala mají na svědomí Rusové, protože zatímco jim se prý nedá věřit, paní Mayové se věřit dá (resp. může, pokud ne zrovna „musí“). Takže přemoudřelý pan Telička nepřipouští, že bojový plyn by se mohl nacházet v Česku případně v ČSFR. On, ani ministr Stropnický nezmínili či nepřipustili, že vyšetřování je ve fázi, která nemůže odpovědně a průkazně stanovit typ plynu, jeho původ a návazně na případného pachatele atentátu. Jen také přítomný velvyslanec v USA pan Hynek Kmoníček upozornil na situaci, kdy je v tomto případě neobjasněna celá řada věcí a doporučil být v unáhlených závěrech značně opatrný.


Bohužel ani v OVM přítomný generál v záloze Šedivý jednoznačně nepotvrdil, resp. vyvrátil možnost existence tohoto plynu v armádě. Potvrdil, že je více států, které se těmito druhy CHZ/BCHL ( tzn. chemických zbraní/bojových chemických


látek) zabývaly, např. Švédsko USA mezi nimi i ČR ale i Anglie, avšak podle něho byly všechny naše zásoby CHZ/ BCHL pod mezinárodním dozorem zlikvidovány. Zatím co on je přesvědčen, že naše CHZ/ BCHL byly u nás všechny zlikvidovány, o naprosté likvidaci CHZ a BCHL v Rusku však vyslovil značnou pochybnost. Nicméně připustil či potvrdil, že BCHL v naší armádě existovaly.


Důkazy, že tento typ BCHL tedy Novičoku, alias A-234 u nás fakticky existoval nebo se sním pracovalo, svědčí tyto oficiální, volně přístupné fakta a skutečnosti:

Chem. Listy 105, 323333 (2011) Referát 323
POTENCIÁLNÍ BOJOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY
autoři: Emil Halámek a Zbyněk Kobliha
Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení, Univerzita obrany, Víta Nejedlého, 682 03 Vyškov
emil.halamek@unob.cz., zbynek.kobliha@unob.cz Došlo 20.7.09,
přepracováno 30.9.10, přijato 2.11.10.



Výňatky:


12. Čtvrtá generace CHZ, binární NPL se zvýšenou toxicitou a těkavostí, 70.90. léta


V první polovině 70. let padlo v SSSR rozhodnutí začlenit v rámci projektu FOLIANT do existujícího chemického arsenálu všechny ve výzkumu dosažené vý- sledky a inovovat tak CHZ ještě před očekávaným přijetím mezinárodní úmluvy o zákazu a likvidaci CHZ. Podstatou projektu FOLIANT, kromě jiného, se stalo ověření nových jednosložkových nebo binárních NPL se zvýšenou toxicitou a těkavostí.. Jako prekurzorů pro poslední stupeň syntézy měly být využity sloučeniny využívané jako běžné meziprodukty v chemickém průmyslu. Skupina těchto prekurzorů byla označována krycím názvem NOVIČOK. Přestože značná část poznatků o syntéze a vlastnostech fosforylovaných a fosfonylovaných oximů, amidátů a příbuzných sloučenin se skrývá v jen částečně dostupné, přesto nepochybně objemné, převážně ruské chemické literatuře 60. až 70. let (cit.1117), první určité informace byly získány až po ukončení projektu FOLIANT (po roce 1992), od přeběhlých osob.
Schéma 8. Chem. Listy str. 105, 323333 (2011)
13. Sloučeniny projektu FOLIANT/NOVIČOK Odborná literatura s vazbou na americké armádní zdroje19, uvádí sloučeniny typu fosforylovaných oximů vznikající kondenzací na základě Allenovy reakce20 jako novičoky, včetně některých analogů21 látek A 230, 232 a 234 (Schéma 8).

Podle V. Mirzajanova22,23, zasvěceného defektora z oboru sovětských CHZ jsou předmětnými sloučeninami projektu FOLIANT/NOVIČOK (Schéma 9): methyl-{N-[1-(diethylamino)ethyliden]amido} fosfonofluoridát, N-[1-(diethylamino)ethyliden]amido-O-methyl-fosforofluoridát a N-[1-(diethylamino)ethyliden]amido-O-ethyl-fosforofluoridát. Jako ověřená receptura pro přípravu binární CHM obsahující látku A 232, N-[1-(diethylamino)ethyliden] amido-O-methyl-fosforofluoridát, byla schválena reakce prekurzoru methyl-fluorfosforokyanidátu a reakce acetonitrilu s diethylaminem23 (Schéma 10). Hlavní předností látky A 232, při srovnání s R 33, je její podstatně vyšší těkavost. V rámci projektu byla paralelně řešena i dvousložková syntéza látky R 33. Jako základní prekurzor, kromě potřebného 2-(diethylamino)ethan-1-thiolu, byl zvolen novičokům analogický isobutyl-methylfosfonokyanidát (Schéma 11). Podle neautorizovaných zdrojů mají BCHL na bázi novičoků dosahovat nejméně toxicity VX (A 230) a další z nich (A 232, A 234) mají mít toxicitu až 58krát vyšší. Pokud budou tyto informace potvrzeny, pak dosavadní parametr (limit detekce) technických prostředků chemické- ho průzkumu již nevyhovuje. To se týká i moderních armád. Výjimkou jsou pouze prostředky založené na biochemické cholinesterasové reakci, protože její citlivost koreluje s inhibičním účinkem a tím i toxicitou NPL. V důsledku dlouhodobé orientace na výzkum biochemické cholinesterasové reakce má ČR dostatek prostředků chemického průzkumu a kontroly založených na této reakci24 stejně jako toxikologických poznatků potřebných pro účinnou profylaxi25. Indicií potvrzující výše uvedené skutečnosti je fakt, že některé ruské firmy obchodující s prostředky protichemické ochrany, nabízejí již prostředky na určení NPL s limitem detekce řádově 108 mg l/1 vzduchu, nikoli 5-.107 mg l1 jak tomu bylo ještě v nedávné minulosti. Na druhé straně nelze přehlédnout skutečnost, že i přes velké úsilí na celém světě se nepodařilo za půlstoletí nalézt novou letální BCHL v kapalném skupenství, která by byla řádově účinnější než látka VX. Vše nasvědčuje tomu, že na současné úrovni vědy bylo, v rámci zmíněných omezujících podmínek, dosaženo hranice letální toxicity kapalných nízkomolekulárních syntetických látek.

Z výše uvedených faktů vyplývá, že všichni, kteří loajálně jako stádo oslů kývají se souhlasem na věrolomné tvrzení paní britské premiérky Mayové na obvinění Ruska jako pachatele atentátu na Skripala a jeho dceru, výše uvedená volně dostupná fakta potvrzují skutečnost, že na našem území, v gesci armády se tyto CHZ, resp. BCHL skutečně nacházely. Tyto skutečnosti také dokazují, jak celkem snadno je možné si ověřit či získat informace o existenci BCHL typu Novičok na našem území do r. 1991. Současně jimi lze jednoznačně vyvrátit velmi neseriozní tvrzení ministra Stropnického o nevídané lži a neomluvitelném obvinění či „lživém nařčení“ Ruska, že se tento druh bojové látky „mohl“ také nacházet i u nás, což ministr Stropnický dosud kategoricky vylučuje. Svědčí to nejen o tom, že pan ministr funguje jen na baterky, navíc na baterky totálně vybité.

Nebylo od věci uvést vše na pravou míru prohlášením s odkazem na zjištěná fakta a diplomaticky se Ruské federaci omluvit za křivé obvinění a z údajného „lživého nařčení“ a také se vzdát úmyslu na vyhoštění několika ruských diplomatů, který měl být jako výraz loajality s 20 dalším zeměmi EU na podporu opatření Velké Británie. Jak ale známe naše politiky a samotného pana ministra Stropnického, který je schopen zapřít svůj nos mezi očima, takový přístup od nich lze sotva očekávat. Znamená to, že loajální vztahy mezi námi a členskými zeměmi EU mají přednost. Ostatně není čemu se divit, od Ruska totiž žádné privilegia či jiné pozornosti nemohou očekávat, tak proč se angažovat, že? A že lžou a pomlouvají? Nebuďme malicherní, takových „vlasteneckých“ případů bylo a ještě bude!

Jiří B a ť a, 25. března 2018


(Za použití materiálů:
POTENCIÁLNÍ BOJOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY,
EMIL HALÁMEK a ZBYNĚK KOBLIHA
Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení,
Univerzita obrany, Víta Nejedlého, 682 03 Vyškov
emil.halamek@unob.cz., zbynek.kobliha@unob.cz) 


60 komentářů :

 1. No, aby taky v tom Telička neměl jasno, vždyť má na to hlavu..., jako tlakovej hrnec někde z chemičky a takových géniů má ANO krysáka Babiše celý houf...Nemějte obavy, s nimi ji ještě všichni užijeme, už se nemůžu dočkat až podškrábne za podrbání za ušima od Merdl-báby ten Dublin IV, ze kterýho se pak všichni poserete bez rozdílu pohlaví, víry, vzdělání i politické příslušnosti...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Toho plešatého vlastizrádce měl někdo už dávno odstavit.

   Vymazat
  2. Quo vadis Telička25. března 2018 23:16

   Ano, odkud jde, kam jde a co tam budeš dělat, ten zaprodanec za bruselské eura?!
   A jakáže je ta raketová kariéře Pavla Teličky, nar. 1965, Washington, USA. Pochází z vajec zazobaného českého komunistu - diplomata Františka Teličky, který působil na velvyslanectví ČSSR ve Washingtonu.
   Mladý Telička vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Vstoupil do KSČ a jako mladý komouš tak „tvrdě makal“ rovnou na MZV ČSSR.
   Je nepřehlédnutelný eurohujer a pokaždé se tvrdě tlačil k valovu. Vždyť už od r. 2014 je český europoslanec, od 1.1.2017 místopředseda Evropského parlamentu a V.-XI.2004 člen Evropské komise.
   Telíčka také zrádně hlasoval na podporu klimatických uprchlíků:
   • http://pravyprostor.cz/eu-otevre-hranice-pro-miliony-klimatickych-uprchliku
   • www.epshark.cz/clanek/396/jak-hlasovali-nasi-poslanci-ep-o-usneseni-o-klimatickych-uprchlicich
   • www.novarepublika.cz/2018/02/jak-hlasovali-nasi-poslanci-ep-o.html#more
   Telička na Wikipedii:
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Teli%C4%8Dka
   (bez komentáře)

   Vymazat
  3. Hele, máme tady kádrováka 23:16.
   Ale proč ten blbeček žvatlá cosi o "StBácké rodině" a "prověřeném soudruhovi" Teličkovi, když se Telička zcela transparentně vzdal výnosné funkce, ví asi jen on

   Vymazat
  4. A nejen Telička hraje chytrouše. Ozval se i postkomouš Šedivka. Odkazuje se na naše "spojence". Kdysi pro něj SSSR, dnes zase GB.
   Jasno si v té jeho generálské makovici nikdy neudělá... Zítra to mohou být třeba Číňané. Hlavně když je to kryté jidášskými groši. Co? Šedivko?
   J.C.

   Vymazat
  5. 23:35 Opakovaně tady lžete. Telička se transparentně vzdal členství v ANO, ale ponechal si výnosnou funkci v evropském parlamentu, do které ho dostalo ANO. To je podle vás čestné? Za koho teď v EP mluví? Telička je typický přeběhlík, kterým se "politicky nekorektně" říká zrádce.

   Vymazat
  6. Ani se netaji svoji ponizenou poslusnosti, a zase vuci britum, ubozi sluhove zase zebraji o almuznicky a cekaji kdo jim co hodi..
   A co na ne zbyde ..

   Vymazat
  7. 20:54 jste prvni, bravo.Jen pro příště,neřešte Teličkovu hlavu.Jistě ma vice informaci jak zneuznalý odbornik na všecko p.Baťa,ktery opět"odvedl" vynikajici práci.

   Vymazat
  8. BAťa sice píše trochu kostrbatěji, ale v tomto případu má pravdu. Stropnický, Šedivý, Telička jsou lháři, které nezajímá nějaká pravda či ověřená skutečnost, ale hujerství k NATO a Bruselu. JIm je zájem Velkého Bratra za Velkou Louží bližší, než náš národní zájem.
   Je správné, že se o tom veřejně píše.

   Vymazat
  9. 9:20 Ale prosím vás,proč máte za lháře výše jmenované,kteří mají určitě,krom toho co je známo z veřejných zdrojů,i jinačí informace o kterých autor článku nevi zhola nic a dáváte mu za pravdu bych rád věděl.

   Vymazat
  10. vážený pane 10"42 každopádně pan baťa cituje z publikace našich voj.odborníků z doby po převratu.chcete snad říci že napsali lež?

   Vymazat
  11. Premier Babiš má v hlavě též zmatek. Teď opět narazil u Zemana a jak z toho ven. Pusa mu mluví rychleji, než pracuje jeho "mozek", výsledek bude ten, že jeho vláda nebude parlamentem schválena. Zůstanou mu jen poslanci ČSSD (někteří) kteří potřebují koryta a nutně plná.

   Vymazat
  12. 10:42 musíte být značně zabedněný, když vám uniká, jak ti "superinformovaní" překrucují skutečnost, aby podpořili politiku v linii tlaku USA na Ruskou federaci, což nijak nemusí být v zájmu ČR. Jestliže představitelé RF prohlásili, že "novičok" mohl pocházet i z ČR, je to konstatování faktu, protože je nezpochybnitelně známo, že se na území ČR nacházel. Pravděpodobně i nachází nejméně jako referenční materiál u protichemické jednotky armády ČR. O tom ale ani slovo. Pánové Šedivý a Telička zahájili a dosáhli jisté kariéry co členové totalitní KSČ, do které podepsali přihlášku vyznávajíc věrnost této ideologii, straně i socialistickému táboru v čele se SSSR. To také osvědčovali dvouletou kandidátskou lhůtou se dvěma komunistickými ručiteli! O vojenské přísaze pana generála nemluvě. A ejhle, žádný problém, stačí změna režimu a běží dál kariéra na opačném břehu! Zase buší na ten správný buben, pravda sem, pravda tam. A slavný ÚSTR nic. To jsou charaktery, takovým mám věřit, takové a jim blízké mám volit? Nikdy, vy zabedněnci!

   Vymazat
  13. To je ten velezrádce a zloděj Telička ,který nás mimo jiné podivným prodejem okradl o zlato.Je to verbež.Neustále se pohybuje v cizině ,tak jestli on s tou prolhanou hubou nedýchnul na Skrípala a jeho dceru.Samozřejmě ,že ten zrádce měl zdechnout dávno.On údajně prosil Putina o milost a ono nic.Tak co s ním.Tak britská tajná služba s Amerikány také odstranili.Tak jako již před ním třeba Litviněnka a jiné.Pak se to svede na Rusy a Novičok starý aspon 40 let.Amerikáni i s tím britským dementní deviantem opět odvedli své dílo.

   Vymazat
  14. Telička je ten nejodpornější politický prostitut, kterého jsem kdy viděl...takový zaprodanec snad ani nemůže existovat . Ale existuje !

   Vymazat
  15. 21:58

   Miroslav Kalousek by řekl: co chcete od syna komunistického fízla...? Ale neřekne.

   Hlavně, že se všichni pohoršují, že Dienstbier Jr. se narodil ve Washingtonu.

   Vymazat
  16. Soudruzi v Anglii udělali někde chybu. Vlastně řadu chyb. Dokonce doposud neexistuje důkaz o tom, že se jedná o otravnou látku Novičok.

   Vymazat
 2. Diplomaté a tajné služby, jedno jest, cokoliv oznámí veřejnosti, je vždy buď pravda nebo lež! Zbytečné je komentovat jakákoliv vyjádření výše uvedených, popřípadě se jím dokonce zabývat či se jím nějak "trápit". Karel z Plzně

  OdpovědětVymazat
 3. Pokud to dopadne tak jak se to zatím jeví, totiž že Slovensko nebude solidární a nebude vyhošťovat ruské diplomaty, zatímco my ano. Tak to by byl vrchol naší pitomosti, že až se tomu nechce věřit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 21:22 Na Slovensku přece vládne italská mafie ne ? Ta by si na Rusko nikdy netroufla :-)

   Vymazat
 4. Ja nevim, ale vsichni tvrdi, ze jen RUDE PRAVO lhalo. Takze vse ostatni MUSI byt pravda. Jsme prece v demokracii, kde vladnou lidi!!!!!!!!!!!! Navic, lhali jen komuniste. Takze VSE JE JASNO. ZEPTEJTE SE KDEKOHO, KAZDY VAM TO POTVRDI, ZVLASTE MLADI, STUDOVANI A STUDUJICI.

  OdpovědětVymazat
 5. Trdlička, prověřený soudruh, s praxí agenta StB, z StBácké rodiny, vždy věděl, kde je jeho místo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to všechno všehoschopný dobytek!

   Vymazat
  2. Hele, máme tady kádrováky a všehoschopný dobytky, jekési 21:33 a 22:02.
   Ale proč ti blbečci žvatlají cosi o "StBácké rodině" a "prověřeném soudruhovi" Teličkovi, když se Telička zcela transparentně vzdal výnosné funkce, ví asi jen on.

   Vymazat
  3. 23:08 - vaší zmatenině nerozumím. Je přece jedno, jestli byl nebo nebyl Telička z "StBácké rodiny". Důležité je, že Telička teď mluví nesmysly a pokouší se tou bruselko-londýnskou lží oblbovat diváky ČT. O redaktorech toho ulhaného média, které musíme platit, se už ani vyjadřovat nebudu. Musel bych zvracet.

   Vymazat
 6. Normální emanuel moravec a jeho lidé s reichem na věčné časy a nikdy jinak.

  Evropská unie:
  V Evropě hrozí druhá vlna migrační krize, píše list Frankfurter Allgemeine Zeitung a upozorňuje na studii americké společnosti PEW-Institute. Z ní vyplývá, že migrace ze zemí subsaharské Afriky se v posledních letech razantně zvýšila a ze států této oblasti pochází nejvíce migrantů. Situace se má podle studie zhoršovat.

  Analýza uvádí, že polovina obyvatel žijících v šesti zemích této oblasti chce odejít ze svých domovů v následujících pěti letech. Svou vlast chce opustit 44 procent obyvatel Senegalu, 42 procent Ghany a 38 procent Nigerijců. S odchodem počítá 22 procent obyvatel Jihoafrické republiky, 19 procent Keňanů a v Tanzanii je to nejméně, jen osm procent.

  _______
  Co s tím? Obrana by byla relativně snadná a důsledná, ale to bychom se museli zbavit falešné humanity a politické korektnosti. A to se bohužel nestane.

  Zdroj: https://www.novinky.cz/zahranicni/467052-miliony-africanu-ch...

  OdpovědětVymazat
 7. Tento článek podrobně popisuje výzkum vysoce toxických organofosforečných sloučenin na pracovištích v Československu od roku 1983.

  http://www.population-protection.eu/prilohy/casopis/30/212.pdf

  OdpovědětVymazat
 8. Pane Bože, proč musí mít tahle země tak blbé politiky. Bez důkazu a prověření papouškují, co jim kdo namluví. Jsou jako oslové jdoucí za mrkvy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No protože je ještě blbější voliči volí...

   Vymazat
  2. Všechny země mají blbé politiky, ale u Slovanů se občas nějaká kvalita najde

   Vymazat
 9. Jsem zvědavý, jestli budou solidární i Maďaři. A pokud oni diplomaty nevyhostí, tak buďme solidární s nimi, když už se sami bojíme mít jiný názor, než který hlásá EU. Když je schůzka V4, to je projevů, společných fotek, prohlášení, ale skutek utek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:29 Jak budou solidární Maďaři je snad každému jasné . A jak budou solidární Češi , mimochodem nejslabší článek V 4 je snad taky jasné . Andrej to jistí .

   Vymazat
  2. Andreje Koblihu zajímají jen dotace a nízké platy jeho zaměstnanců. Oboje udrží šikovnou politikou cyklisty - nahoru se hrbit, dolů šlapat. Lituji jeho voliče, i když na druhou stranu, koho v té všeobecné bídě volit?

   Vymazat
  3. Dobrá myšlenka. Babiš, než něco řekne, by měl vždy počkat, co řeknou Maďaři. Jako Slovák by s tím neměl mít problém.

   Vymazat
 10. Proč vypovíme pracovníky ruského vyslanectví, za vnitřní záležitost Anglie, která nás opět zradila a vystoupila z EU? Jaké my k ní máme závazky(i historické?), když nás jenom a neustále zrazuje? Jo lezme ji do zadku, na ni je spolehnutí. Hlavně, když my si to kvůli ní ještě více rozes.reme s Ruskem. Pryč z EU(jako Anglie) pryč z NATO!!! M.R.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V případě Skripala nejde o žádnou pravdu. Je to stejná kauza jako 11.9.2001 v USA, má sjednotit národ (zde EU) k budoucímu tažení za surovinami na východ. Je to jenom test loajality k vrchnímu veliteli všehomíra. Buď půjdou čeští žoldáci v první linii na východ, jinak budou Šlechtovou izolováni v Africe, aby neškodili spojencům :-)

   Vymazat
  2. Proč vypovíme pracovníky ruského vyslanectví ? Andrej dnes to zdůvodnil tak ,že ho o to osobně požádala Tereza nikoliv matka . A je to tady .Pokud ho osobně požádá tetka Anděla ať přijme migranty tak dělá co? Odpovězte si na to vy kteří jste ho volili dejte si při tom pár facek .

   Vymazat
 11. Vlastizrádci tohoto kalibru si zaslouží, aby viseli !

  OdpovědětVymazat
 12. Tělička? To je kdo? Není to náhodou ten zneuznanej politickej turista, kterému se náhle zřítil jeho svět prospěcháře, když na jeho židli v Brusele posadili Špidlína a on musel od zlatého válu? Od té doby už není Tělička tím, co býval. I jeho krátký výlet do strany ANO ho jaksi duševně neobohatil. Česko není hodno takového velikána, tento politickej turista se může hodit akorát tak dalšímu ztroskotanci jako je Juncker.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já si myslím, že Telička je frustrovanej, že není ministrem války. To by už naše udatná a nepřemožitelná armáda byla v Rusku daleko za Moskvou, čítám tak někde těsně před Vladivostokem!

   Vymazat
  2. Šiklová- je lepší se mýlit s USA, nežli sdílet pravdu s Ruskem. A tímto pravidlem se řídí řada politiků.Jestliže byl Telička st. diplomatem v USA, tak nutně byl agentem KGB. Jestliže se Telička mladší potelil, pak bych minimálně věřil že to hraje na obě strany- velký pozor na něj!!!!!!!

   Vymazat
 13. Samozřejmě, že kdejaký jed může pocházet z Česka, stejně jako kdejaká výbušnina, mimo atom. Vcelku i analogicky obvinila Británie Rusko - že "indicie směřují"..., což je analogon "mohla". V tom je ten vtip, umět na bazi neurčitosti někoho obvinit a sankcionovat. Ale to přece známe od soudu, tam je to celkem běžné, že místo důkazů se používá víra v pravdivost výpovědi jednoho a v nepravdivost výpovědi druhého. No a tak tedy kdejaký bojový jed může být české provenience. Ostatně vůbec nemusí být pravda ani to, co za jed byl Británii zjištěn - to totiž není podstatné, podstatné je to, dát mu název, který může vytvořit svědectví o předem určeném pachateli. Tedy nejdříve byl vytipován pachatel, pak k němu byla vytipována obět a nakopnec byl vytipován jed, kterým ho ten přemýšlející zavraždí - a to musí do sebe zapadat jako kolečka na pražském orloji.
  Ale vraťme se, komu měla ta vražda prospět a koho bylo v záměru poškodit - a nakolik se tedy záměr daří a odpověď je jasná. Skripal byl skřípnut Brity, byl vybrán jako velice vhodná obět pro rozjezd válečné propagandy proti Rusku. A proč Novyčok.... A proč Brity? Oni jsou tradičními předskokany USA a tak tedy vlastně z vděčnosti a tradice.
  Jen zbývá otázka: jak daleko se dá se lží dojít? To byste se divili - třeba v USA i v řadě tisíců až na popraviště - holt lidé smolaři - proto většinou černí - no a kdo za to může, že nebyla tehdy známa DNA a někoho bylo zapotřebí popravit. Tedy obecně vlastně jde o justiční vraždy. Ale to není případ Skripala, ten je obětí těch justičních vrahů, kteří odsoudili k popravě Rusko.

  OdpovědětVymazat
 14. VB vypustila smradlavý pšouk a celá Evropa ba kus světa nyní rozvíjí téma chemických vzorců, výrobních linek, agentů.....včetně jak je to s Teličkou. No je to jednoduché, stačí se na něho podívat. Typický "starokomunista", za peníze bude vykládat cokoliv a komukoliv. Seberte mu peníze a zmizne i jeho sebevědomí a přesvědčení kam vlastně patří.

  OdpovědětVymazat
 15. Jak v anglických detektivkách bývá vrahem zahradník, tak u toho skřípala to bude určitě kuchař. A ten je samozřejmě rus. To že angláni tají o jaký to jed jde, tak z toho jasně vyplývá, že to bude nějaká muchomůrka v tom šuši, co ti dnešní blbci žerou.
  Jinak, jak lze z rusů dělat vrahy naprosto jednoduše ? Mayová a Jonson pošlou vraha a odnese to Putin. Stejně jako s tím Litviněnkem a nakonec i s tím pisálkem na slovensku. Cui bono je potřeba se neustále ptát. Už od Goebelse, blízkého příbuzného anglosasů a jeho říšský sněm.

  OdpovědětVymazat
 16. Proč Británie požaduje po EU solidaritu? Z EU vystoupila tak ať si hraje sama na svém prolhaném písečku. Našeho občana na jejim územi zavraždili a oni vrahy pustili na svobodu. Bližší Brit i když vrah, než nevinný Čech a teď chtějí podporu, lháří a pokrytci.

  OdpovědětVymazat
 17. Nejvíce rozumu má rakouský premiér Kurz. A protože je tak mladý ,zaslouží obdiv pro svůj politický talent. Nechápu,proč celá Evropa se spokojí s emocemi a jednohlasně souhlasí s Mayvou,ačkoli důkazy nikdo nepředložil. Připomíná mi to pořekadlo" VŠICHNI PĚKNĚ SBOREM ZA TÍM PRVNÍM VELKÝM VOLEM".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to stejné, jako s tím 9/11 v USA. "Vedoucí síla" světa si také odhlasovala, kdo za to může. A chudák stávající prezident to označil za řízenou demolici. Tehdy ještě mohl, nebyl prezidentem.

   Vymazat
  2. jsme solidární jako v případě bombardování Jugoslávie, zase na špatné straně barikády, to je holt český osud

   Vymazat
 18. Právě jsem slyšel z rozhlasu slova Cyrila Svobody, že diplomaty vyhostit musíme, protože jsme to na summitu slíbili! Tak už víme, odkud vítr vane. Vane z čunkostrany, protože tato osoba je poradcem premiéra Babiše. Tak soudruhu stíhaný premiére, právě jste přišel o další body ve vašem hodnocení!

  OdpovědětVymazat
 19. Dlouhé prsty Britanie v ruském Kemerovu. Mayová osobně nařídila útok MI6 v Rusku. Výsledek, desítky mrtvých, hlavně dětí. Důkazy ? Proč ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlas. Nepamatuju, že by se někde zamykaly kinosály.

   Vymazat
 20. Když už je tu řeč o Pavlu Teličkovi, měli by si čeští voliči uvědomit, že lidé jako on, Štětina, Pospíšil, Poche nebo Zdechovský dnes sedí v Evropském parlamentu především díky tomu, že jich cca. 84% nepřišlo k volbám do EP.

  A neměli by přehlédnout, že vypovězení ruských diplomatů dnes schvalují nejen Babiš, Stropnický, Langšádlová nebo Petr Fiala, ale také Jan Hamáček.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu, ale obávám se, že Vás voliči nevyslyší. To by to tady už dávno vypadalo jinak.

   Vymazat
 21. TO VÝŠE NAPSANÉ BUDE ASI NAŠIMI OBČANY - JAKO OBVYKLE - ZAPOMENUTO, POKUD SE JIM TA PRAVDA NEBUDE POŘÁD OPAKOVAT.
  POKUD JDE O PANA TRDLIČKU - TO JE SLUHA SE VŠÍM VŠUDY I SE SVOJI HOLOU LBÍ. NEDIVTE SE JAK JEDNÁ, PROČ TAK JDENÁ A V ČÍ PROSPĚCH JEDNÁ - A ŽE TO NENÍ VE PROSPĚCH ČR? ASI JE LÉPE KORUMPOVÁN JINÝMI! ALE UŽ TA LEHKOST ZRADY VLASTNÍCH NÁZORŮ ZA KORUPNÉ JE ALARMUJÍCÍ! ALE TAKOVÍ JSOU JIŽ POLITICI. I PROTO JE ZEMAN TAK JIMI NENÁVIDĚN, KDO TO KDY VIDĚL, ABY SI POLITIK STÁL NA SVÉM A NEDAL SE UPLATNIT, ŽE PANE KALOUSI, ČERNOBRÁDKU, FIALOVÝ, HAMTÁČKU, POSPÍŠALE...?

  OdpovědětVymazat
 22. Velká kobliha zase slintala na Porno kanálu zvaném "česká televize". Ten dobytek se silně snaží, aby nemusel do tepláků.
  Jinak se divím, že Rusko nepřeruší vůbec diplomatické styky s takovým bezprizorným "státem" jako je to šesko.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:09 Nepřistupujte na vnucování termínu Česko. Toto je přece Česká republika.

   Vymazat
  2. Souhlas. Rve to uši a nejde přes pusu.

   Vymazat
 23. Telička "vyjednal" při vstupu do EU takové podmínky, že kvóty pro dovoz oceli stačili pro jednu střední fabričku. A Němci mělu kvóty, že k nám mohli dovážet.

  OdpovědětVymazat
 24. Teorie skřípou: bývalý agent byl přiotráven, přežil. Hned se vědělo, o jaký jed se jedná a jaký protijed podat, ačkoli GPS byla vypnuta, nikdo nevěděl, kde je? Každá protichemická jednotka s takovými jedy pracuje, má vzorky, zvláště i ta vyhlášená naše. Pokud ne, tak je k ničemu.
  Cui bono? Určitě ne tomu, kdo je bez důkazů, bez rozboru chemické látky a řádného vyšetření obviněn a komu celá situace jen škodí. Jsou to Gliwitze.
  Co jsou to za krvelačné, válkychtivé ubožáky.

  OdpovědětVymazat
 25. Co vám ta Tělička udělala, že jste na ni tak zlí ? Moc se mi líbí nové spojení, po "křišťálově čistém" zdroji peněz, si rozšiřují češtinu o "transparentní" odchod či výměnu politické strany. Díky. Dovolte ještě pár slov k hrdému Albionu, už nemá velikost imperia a ani politiků. Jen královna je symbolem staré dobré Anglie a je opakem Terezy a Borise. Ti dva vedou Británii neznámo kam. Pochybuji, že sami vědí kam. Akce s jedem nemá rozumné řešení, snad je zástěrkou pro bezradnost.

  OdpovědětVymazat