Reklama

.

.

sobota 31. března 2018

Vysoce pozoruhodný projev (s řadou nehorázností) předsedy Sněmovny reprezentantů USA Paul Ryana v Poslanecké sněmovně

31. 3. 2018    Převzato od "Ne základnám"
Celý záznam stenoprotokolu:
Předseda Sněmovny reprezentantů USA Paul Ryan: (Hovoří anglicky, simultánní tlumočení.) Děkuji. Dobré odpoledne vám všem.
Pane předsedo Sněmovny, pane Vondráčku, pane předsedo vlády, pane Babiši, vážení ministři, vážení členové této komory, je báječné být zde v Praze, v tomto inspirujícím městě sta věží. Opravdu vám chci poděkovat za svolání tohoto mimořádného zasedání. Právě jsem měl oběd s vaším předsedou Sněmovny, takže bych vám rád vyjádřil svoje poděkování. A také kondolence, protože být předsedou Sněmovny, to je opravdu těžká práce. Ale stojí za to kvůli demokracii, kterou máme. Vím, že to je opravdu vzácné privilegium pro zahraničního představitele, aby mohl promluvit k tomuto shromáždění.  

Zatímco jsem hluboce poctěn, tak to vidím také jako vzdání úcty silnému přátelství mezi našimi zeměmi, které sdílejí jedinečný a trvalý svazek v historii. Toto je mimořádný moment v tomto příběhu. Sto let po tom, co prezident Woodrow Wilson spolupracoval s vaším prvním prezidentem Tomášem Masarykem při vzniku samostatné Československé republiky. Stejně jako naše Deklarace z roku 1776 mluvila o snaze o dosažení štěstí, Deklarace prezidenta Masaryka, která byla sepsána ve Washingtonu, vyzývá český lid, aby začal neustálé úsilí o pokrok.
Bývaly doby, kdy by si pouze málokdo uměl představit shromáždění, jako je toto. V polovině 70. let kancléř západního Německa předpovídal, že západní Evropě zbývá nějakých 20 nebo 30 let demokracie. Ale dnes americké a české vojenské jednotky bojují bok po boku, aby udržely mír ve světě. Americké a české podniky navzájem investují do svých zaměstnanců a ekonomik. Bezpočet studentů, umělců a podnikatelů cestuje tam a zpět každý rok. Mluvil jsem se studenty na Karlově univerzitě, kde také probíhá velká výměna. A v dnešní době americký předseda Sněmovny stojí zde před vámi, předseda Sněmovny reprezentantů mluví před zvolenými zástupci svobodného a prosperujícího národa. (Potlesk.)
Ano, tady bych rád zdůraznil, že svoboda vzkvétá, ale neměli bychom to brát jako samozřejmost. Naše svazky jsou ještě hlubší, než byly v minulém století. O České republice se často mluví jako o srdci Evropy. Podobně já pocházím z Janesville z Wisconsinu, což je malé dělnické městečko v srdci Ameriky. Vychováváme naše děti v podstatě ve stejné části ulice, kde já jsem vyrůstal. Můj pradědeček James Ryan přijel až z dalekého Irska, bylo to někdy v roce 1850. K dnešnímu dni ve Wisconsinu žije nějakých 60 bratranců a sestřenic Ryanů a všichni žijí na jednom čtverečním kilometru. Wisconsin je město, které bylo cílem mnoha evropských migrantů v polovině 19. století. De facto většina prvních českých osadníků v Americe přišla do našeho státu. Mnozí začali jako farmáři a potom si dále otevřeli své vlastní obchody a podnikání. Racin, což je městečko, které já mám tu čest zastupovat, tomu se říkalo český Betlém. Dokonce první české noviny, které byly vydávány ve Spojených státech, byly české. I první starosta městečka Racine byl Čech.
Tato snaha něčeho dosáhnout, snaha neustrnout, snaha o maximální využití těch talentů od Boha, to je vlastně podstatou toho, co já nazývám americkou myšlenkou. Je to právě tento názor, že podmínky, ve kterých jsme se narodili, nemusejí nutně určovat výsledek vašeho života. Jsou to ty krásné nadčasové principy, svoboda, volné podnikání, sebeurčení, konsenzus při vládnutí - ty všechny nám dávají schopnost vytyčit naši vlastní životní cestu. Vláda nebo správa věcí je nejlepší, když aplikujeme tyto základní zásady vůči všem problémům dnešního života. Tato americká myšlenka je živoucí silou, která mě poháněla i při mých studiích. Když jsem se poprvé hlásil do úřadu, bylo mi 27 a upřímně řečeno, hodně lidí muselo sebrat odvahu, aby zaměstnali někoho tak mladého, takže jsem musel najít někoho, kdo by mi pomohl. A ta osoba je zde dnes s námi. Je to náš velvyslanec Stephen King, máme to štěstí, že je velvyslancem zde v České . republice. (Poslanci tleskají velvyslanci na galerii pro hosty.) Bylo to v roce 1998 a Stephen přišel jako doslova ikona. A já jsem věděl, že potřebuji někoho, kdo by mi pomohl a dal mi věrohodnost, a Stephen přijel, souhlasil s tím, že bude předseda mé kampaně, a to mi dalo obrovskou důvěryhodnost. A určitě také víte, že je dodnes mým celoživotním přítelem. Tento člověk je opravdovým vlastencem a je skutečná třída. Je pro nás opravdovým požehnáním, že ho můžeme mít jako velvyslance Ameriky v České republice. (Potlesk.) Děkuji vám, pane velvyslanče.
Zrovna včera jsme my a velvyslanec kráčeli nad naší ambasádou nahoru ke glorietu. Pohled odtamtud je skutečně nádherný. Tam jsem předal velvyslanci naši americkou vlajku, která ještě nedávno vlála nad Kapitolem, aby připomínala toto stoleté výročí. Můžete si vzpomenout, že v pochmurnějších dobách, když ještě železná opona dělila váš kontinent, tyto hvězdy a pruhy nad glorietem vlály stále. Bylo to jako výraz naší nekončící podpory českému národu a našemu toužebnému přání, že jednoho dne se vrátí naše hluboce sdílené hodnoty. Ale tato republika se pouze nevrátila z komunismu, ale s velkou silou se vrátila také do velké míry díky vizím Václava Havla. Každý den předtím, než vycházím po schodech ve své kanceláři v Kapitolu, procházím kolem busty Václava Havla. Byla vysochána českým umělcem, který potom byl donucen odejít do exilu během vlády komunistů. A Havlova busta je v té vstupní hale naproti bustě Winstona Churchilla. Často si říkám, když jdu kolem, o čem si ti dva asi povídají? Stojí v prostoru, kterému říkáme Foyer svobody, a je to v podstatě jako projev úcty všem těm, kteří bojovali a obětovali své životy za naše vůdčí principy. V podstatě to by mohl vymyslet jenom dramatik Václav Havel, dramatik jeho kalibru, protože vlastně Havel mluvil ke Kongresu Spojených států v roce 1990, pouhých pár měsíců po tom, co byl propuštěn z vězení. A prohlásil následující: Naše svoboda, naše nezávislost a naše nově zvolená demokracie, všechny byly těžce vykoupeny a nesmíme se jich zříci.
U této příležitosti by bylo moudré si připomenout slova Václava Havla a jeho odhodlání. Když Havel říkal, že se nesmíme zříci svobody, jistě věděl, že existují síly, které se budou snažit uchvátit zpět a zatáhnout nás zpět. Věděl, že jsou síly, které se budou snažit přetvořit svět ke svému autoritativnímu obrazu.
Pro české lidi není ruský vliv nic neznámého, ať už je to pod maskou útlaku, nebo násilných změn. Rusko porušilo mezinárodní normy svou agresí proti našim nejbližším spojencům ve východní Evropě a více skrytě šíří dezinformace, angažuje se v kyberútocích, ovlivňuje demokratické volby po celé Evropě, stejně jako to činilo ve Spojených státech. Rusko nesdílí naše zájmy ani naše hodnoty. O co se snaží, je podkopání těchto hodnot. Musíme vidět, co to vlastně znamená - pokus zasít nesoulad mezi naše národy, rozdělit spojence a destabilizovat demokratické instituce. Toto nemůžeme a nebudeme tolerovat.
Tento týden více než dvacet zemí včetně Spojených států a České republiky přijalo společné rozhodnutí vyhostit ruské diplomaty v odezvě na útok na britské půdě. Solidarita na hranici svobody je teď důležitější než kdy jindy. Všechny národy, které kdysi trpěly pod sovětskou nadvládou, mají společné zájmy - budování bezpečnosti a prosperity. A v této práci naše dvě republiky nejsou pouze spojenci, kteří jsou navzájem oddaní otázce svobody, ale jsou partnery a lídry v této komunitě demokracií. Naše společné hodnoty jsou základem, na kterých vybudujeme silnější, odolnější instituce.
Za prvé. Náš sdílený závazek k hospodářskému růstu. Silná ekonomika je podstatná pro šíření svobody a zajištění stability. Je to to, co lidem dává důvěru, že mohou získat dobrou práci, žít dobrý život a že se dokážou sami o sebe postarat. Rychlejší hospodářský růst samozřejmě nevyřeší všechny naše problémy, ale díky němu budou naše problémy snáze řešitelné.
Zpět k České republice. Máte ekonomiku, která si vede mimořádně dobře, která se vyznačuje silnými exporty a nízkou nezaměstnaností. Jsme velice hrdi na to, že Spojené státy patří mezi přední investory. Přední americké firmy, jako je AT&T, Honeywell, GE, IBM a Microsoft provádějí inovativní vědu a výzkum ve spolupráci s Českou republikou. A jak jsem dnes zjistil, dokonce v Praze má sídlo jeden z nejstarších klubů Harley-Davidson na světě. (Potlesk.) Je tady takový obrovský potenciál mezi našimi dvěma národy. Bude zde mnohem více příležitostí jak pro Čechy, tak pro Američany.
Za druhé. Spolupracujeme v oblasti bezpečnosti, což je oblast, kde máme k dispozici celou řadu nástrojů. Opět, Česká republika je perfektním příkladem svým sousedům, kde vede alianci NATO, agresivně bojuje proti dezinformacím, a dokonce podporuje sankce proti Rusku. V NATO, jak řekl náš prezident Trump, jsme prokázali našimi slovy a činy, že pevně stojíme za článkem 5, což je závazek ke společné obraně. A tento závazek je neochvějný. A my vám za něj také děkujeme, za to, že sdílíte tento závazek. (Potlesk.)
Samozřejmě všichni jsme se zavázali, že utratíme alespoň 2 % hrubého domácího rozpočtu na své obranné výdaje. A jsme rádi, že Česká republika už má konkrétní plán, jak tohoto cíle v nadcházejících letech dosáhnout. Těšíme se, že na sebe vezmete o něco větší podíl výdajů na obranu. To je důvod, proč minulý týden Kongres schválil a prezident podepsal legislativu, která navyšuje podporu iniciativě na odstrašení Ruska, která zahrnuje postupné navyšování vojensky vybavených divizí na pěti místech tohoto kontinentu. Chceme, abyste viděli, že Amerika se opravdu zavazuje k trvalé a stálé přítomnosti v Evropě. Pro nás a naše spojence jsou hrdinství a zkušenosti Čechů nepostradatelné.
Víme a velice oceňujeme, jak jste bojovali s námi bok po boku v Iráku a v Afghánistánu. Jsme za to velice vděční. Za vaši podporu na ambasádě v Damašku. (Potlesk.) Také bych vám rád poděkoval za váš příspěvek, za vaši práci na ambasádě v Damašku, kde poskytujete kritickou podporu americkým občanům. Jste aktivními a ctěnými členy v globální koalici porážkou ISIS. A samozřejmě ISIS musíme porazit. Musíme společně udělat více, abychom zastavili tuto zákeřnou hrozbu. Potřebujeme, aby všichni spojenci výrazně pomáhali tím, že budou sdílet informace a budou vyhledávat zdroje extremismu. Pomohli jste zatlačit ISIS na bojišti, ale nikdo neví lépe než vy, co to znamená pro lidi, že se mohou vrátit zpět domů a začít znovu budovat své životy. A váš příspěvek na těchto misích obrovsky posílil vaše postavení v Evropě a v celém světě. A jsem velice povzbuzen diskusemi, které jsme zde měli ohledně dalšího rozšiřování naší spolupráce v oblasti obrany.
Za třetí. Jsou věci, které děláme každý den, abychom podpořili demokracii a lidská práva. Včera jsem měl příležitost navštívit Rádio Svobodná Evropa a vidět z první ruky úžasnou práci, kterou dělají. Bylo to skutečně neuvěřitelné. Máte velké štěstí, vy i my, že zde mohou vysílat. To je to, co bych rád připomněl, že svobodná a transparentní média jsou zásadním komponentem zdravé demokracie. Rovněž chceme být vašimi partnery při podpoře heroických snah organizací, jako je Národní nadace pro demokracii nebo Mezinárodní republikánský institut. My jako zvolení zákonodárci bychom nikdy neměli zapomenout, jak mocné je mluvit za ty, kteří za sebe sami mluvit nemohou. Koneckonců to je i důvod, proč jsme zde dnes, protože lidé, kteří byli volní a snažili se být svobodní, se semkli za společným cílem.
Vážení kolegové, já vím, že demokracie není snadná. Koalice se těžko tvoří. Může být stejně obtížné demokracii udržet jako ji získat. Má své vady, má své chyby. A to se nikdy nezmění. Má své skeptiky. A to se také jistě nikdy nezmění. Toto skutečně je úsilí o pokrok. Dokud budeme nedokonalými bytostmi, jakými jsme, vždycky budeme mít nedokonalou formu vládnutí. Ale vždy je zde nebojácná snaha dělat věci lépe, aby nás posunovaly vpřed. Naším úkolem je v podstatě vytvořit protilátky pro naše instituce, aby byly dostatečně odolné, aby vydržely to, co přijde. To je naše velká morální a politická odpovědnost.
V tomto víru událostí bych rád připomněl ona dojemná slova deklarace prezidenta Masaryka, která pronesl před stoletím: Síly temnoty posloužily vítězství světla, vytoužený věk lidstva svítá. Věříme v demokracii, věříme ve svobodu, vždy větší a větší... Krásná slova.
Přišel čas pozvednout náš pohled, abychom znovu objevili svou víru v to, v co věříme a čeho můžeme dosáhnout společně, abychom dosáhli důstojnosti a schopností lidstva.
Amerika tu s vámi byla posledních sto let. Budeme s vámi i dalších sto let. Budeme s vámi vždy a stále. Bůh buď s vámi a velice vám děkuji. (Dlouhotrvající potlesk, všichni přítomní povstali. Paul Ryan podává ruku předsedovi vlády Andreji Babišovi a poté usedá ke stolku zpravodajů. Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček předává řízení a jde k řečnickému pultu.)

67 komentářů :

 1. Odpovědi
  1. A víte kolik hovad si kvůli tomuhle blbečkovi stříklo do trika. Němcová se z něj přímo posrala. U krav to ale není nic zvláštního.

   Vymazat
  2. A při projevu presidenta odešla do kytek. Měla tam zůstat.

   Vymazat
  3. Dalsi Agitprop trpaslik , kterej prijel proto, aby VYTAHOVAL MRTVOLY Z RAKVI a mlatil nas nimi propagandisticky po hlavach..
   Skoda ,ze nam nerekl ze minuly tyden velitel armad Ruska prohlasil, ze US dodaly islamskym , fanantickym teroristum 20 tun chloru na utok proti lidem Syrie.
   Putin prohlasil , ze kdo se priblizi ten si 'nakoupi". Vcetne US lodi , ktere se manevrovali do pozic aby zacaly utok spolu s teroristy ...
   V Ghoute prave dobyte nasli chemickou laborator pouzivanou na vyrobu sarinu, chloru atd. Ktery jiz teroristi pouzivali proti US v Iraku. Je plna Americkych pristroju a surovin...
   Zadny novinar neprojevil zajem laborator videt !! Tak to je jasny..

   Vymazat
  4. Ano,...navlekl nás do chomoutu,...to nám zatajila i naše vládní a parlamentní ekipa,co vlastně jsme,orají s náma,vláčí,jako by se nechumelilo....

   Vymazat
  5. Jenom tu přijel pro toho Rusa ! Babiš salutoval při každém kroku !

   Vymazat
 2. Holt proti gustu - Havlovu bustu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Agent STB Vaclav Havel, kryci jmeno Sklenar

   Vymazat
 3. Takže sto let tráva neporoste.

  OdpovědětVymazat
 4. Na youtube byly dva záznamy. Jeden byl s českým simultánním překladem. Jelikož se občané vyjadřovali k postoji sněmovny, projevu a replikovaným lžím hned po projevu velmi "sofistikovaně", byl tento záznam odstraněn. Zejména postava našeho herce, který během projevu učůrával blahem a vrtěl se jako psík, kterému přišel domů páníček byla vysoko hodnocena. Inu řeč těla je řeč těla mistře.

  OdpovědětVymazat
 5. Bylo by na místě,
  ještě tady uvést, že poslanci za KSČM nebyli během projevu přítomni, odešli ze sálu.

  Všichni ti ostatní tleskači ve stoje, tak vyjádřili plnou podporu zločinům, které páchají USA se svými poskoky v NATO na celém světě.
  Něco tak odpudivého, pokryteckého, se jen tak nevidí a neslyší.

  Poslanecká chátra a vláda,
  která zastupuje své voliče, tak v plné nahotě dokázala,
  jací ubožáci a patolízalové se rodí v ČR, která je okolnímu světu pouze k politování.

  Že se nestydíte, špíno !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 21:42 Mám z toho stejný pocit, skutečně horší odpad než ti ubožáci, kteří neví jak víc na sebe upozornit, jak se co nejvíc vetřít. To je vskutku největší hnus, je mi z těch chudáků na zvracení.Koho vůbec tato smetánka zastupuje ? Voliči to rozhodně nejsou.

   Vymazat
  2. Bohužel nakonec ostrouhali, na svatováclavské orlice nedošlo. U. S. prdele jsou nadále otevřeny, lubrikuje se langsádlem.

   Vymazat
  3. 21:42: Takže příští volby, jedina volba - komunisté.

   Vymazat
  4. 9:27 Jak myslíte, že ta tady bude do příštích voleb vypadat, pokud budou u koryt tyto kreatury ? To se jich nejspíš ani nedožijeme. Jsem zvědav, kdy a jak se jim podaří odstavit Zemana, ale určitš je to v plánu.

   Vymazat
  5. 21:42 Z vašeho příspěvku vyplývá, že tomu projevu aplaudovali ve stoje, mimo poslanců tzv."Demokratického bloku" také poslanci ANO, ČSSD, Pirátů a SPD, tj. včetně jejich předsedů Babiše, Hamáčka, Bartoše a Okamury !!
   Jejich voliči, co tomu teď "říkáte" ?!

   Vymazat
 6. Kedze video k tomuto clanku neni ziadne, aby clovek videl kto to hovori, a sudiac podla potlesku,kludne by sa to dalo porovnat s prejavom za byvaleho rezimu.
  Asi tak nejako sa spravali poslanci vo Federalnom zhromazdeni, ked mal prejav sef Sovietskeho politbira,sef Komunistickej strany Sovietskeho Zvazu,
  sudruh Leonid Iljic Breznev, a ked sa mu spominany poslanci FZ tlacili do zadku.
  Cize co sa zmenilo po pade komunizmu ?
  No predsa nic.
  Vymenil sa iba hlavny kanec, ale chovanie svin ostalo totozne ako v ere ZSSR.
  Brezneva nahradil akysi Palo Ryan.
  Akurat Palo Ryan akosi zabudol spomenut, ze ak chcela Ceska republika, po rozdeleni v roku 1993, zvolit za prezidenta ozralu Havla, museli zavriet chudaka Sladka.Tak sa volal, ak sa nemylim.
  Novodobi demokrati totiz nemali v parlamente vacsinu. Ak by neboli zavreli spominaneho Sladka, bol by vysledok prezidenskych volieb 50-50.
  Den pred volbami Sladka zavreli, cize v Parlemente bol dostatok hlasov na zvolenie spominaneho ozrana.
  Ked aj o jeden hlas, ale bol zvoleny.
  Na druhy den po volbach Sladka z vezenia prepustili.Ale uz bol ozrala zvoleny.
  Takze si tak.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naprostý souhlas.

   Vymazat
  2. Před několika dny dávali v TV dokument o Husákovi a jak jsem teď četla tento projev, jako by byl jen aktualizován ten Husákův.

   Vymazat
  3. 10:27 Doktor Husák si jistě dokázal napsat projev sám, narozdíl od současných individuí v politice

   Vymazat
 7. Ale no tak, na věčné časy a nikdy jinak!

  OdpovědětVymazat
 8. Vývozce „míru demokracie"blbě žvanil.lhal a slouhové tleskaly o 100 letech si může nechat tak zdát maximálně 1-2 roky a do kopru a bude po jejich přítomnosti v Evropě.

  OdpovědětVymazat
 9. Když si uvědomím, kteří dementi se teď radují, tak je mi zle.

  OdpovědětVymazat
 10. Jestlipak tleskal vestoje doma bývalý poslanec Gabal, který pořád tak bojuje za to, aby byla odvolaná naše velvyslankyně z Damašku, když ji americký páníček tak pochválil? Ten bude mít teď těžkou pozici, snad se ho někdo z čété zeptá, co na on na to.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ten tleskal tak fanaticky,že až gabal.

   Vymazat
 11. Opět "nový výklad historie", tentokrát slovy předsedy Sněmovny reprezentantů USA Paula Ryana.
  O jakých posledních sto letech, ve kterých s námi skutečně Amerika byla, vlastně mluvil...?

  A slib, že s námi Amerika bude i dalších sto let? Sovětský svaz nám také sliboval, že s námi bude "na věčné časy a nikdy jinak". A kde je Sovětský svaz...?

  Nenaznačil Paul Ryan svou výzvou "Naším úkolem je v podstatě vytvořit protilátky pro naše instituce, aby byly dostatečně odolné, aby vydržely to, co přijde.", že výše uvedená otázka, v modifikované formě, "Kde jsou USA ?", bude zcela aktuální ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To mi hlava nebere1. dubna 2018 1:03

   USA s námi vůbec nikdy nebyly! Např. ke konci 2.sv. války bezdůvodně bombardovaly Československo a zavraždily mnoho čs. občanů! To ten neoconský amícky hejsek neví? A Stropnický jeho pindam ještě adoroval vestoje jako čouda!

   Vymazat
  2. Nebyli jsme protektorátem Sovětského Svazu, zato jsme byli protektorátem Německa a to denně slibovalo Tisíciletou Říši - a tento protektor, tentokráte z Říše Zla slibuje také velmi dlohou dobu - zas to nevyjde...

   Vymazat
 12. Prezident Beneš dobře věděl že západ nás vždy prodá .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Západu se hodí jen naše levná práce.

   Vymazat
 13. Na věčné časy.....:-DDDDDDDDDD
  To už tady bylo.
  USA končí.

  OdpovědětVymazat
 14. Bojovat za mír. Však všechny války jsou vedeny pro mír. Vyhraješ, původní obyvatele zotročíš a nebo vyhladíš a máš mír do další války.
  Bude potřeba revidovat slovníky. Některá slova se používají ve zcela jiném smyslu ... nebo jsem to ve škole špatně pochopil?
  poslanci musí tleskat, jsou za to placeni. Nemyslet a tleskat .....
  ABC

  OdpovědětVymazat
 15. Jdete uz do prdele s timhle zasranym nevertrumpistou
  Nastesti se septa ze do dvou mesicu odpadne, zmrd Ryan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ten Ryan je neocon, tudíž je proti Trumpovi! Jinak je jedno, zda jde v USA o republikány nebo demokraty! Obě partaje chtějí válku a jsou protilidové! Něco jako dva v jednom pro podvýživený amícky mozeček!

   Vymazat
 16. Krásná pohádka, bůh suď proč mi sdělení "Budeme s vámi vždy a stále" zní spíše jako výhrůžka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1:00 - To není ani tak vyhrůžka, ale slib, že když USA konečně a po zásluze chcípnou na smetišti dějin, tak nás stáhnou sebou do věčného zapomnění! Vždyť jsme jejich otroci!

   Vymazat
 17. dělá to na mne dojem, že Ryan Kingovi za mlada podržel a teď mají hezké přátelství, samozřejmě na náš účet, protože jejich korporace Black Rock bagruje přímo z našich rezerv v ČNB, dotáh to sem elitář Tůma se Šláfenberkem a tou židovskou pizdou Korbelovic za svobodna.
  r.m.

  OdpovědětVymazat
 18. Tímto se ČR
  oficiálně postavila proti zájmům svých občanů
  Katolický bůh má být s námi...*

  OdpovědětVymazat
 19. Po ovoci poznáte jich. Takže, s vyjímkou poslanců za KSČM,ti ostatní jsou kolaboranti s Říši zla.
  Horší než jsem čekal, už vzhledem k této skutečnosti nemůžeme dopustit, aby sto osmdesát pět poslanců zavedlo republiku k vazalskému poměru vůči USA. Bude třeba prosadit speciální referenda, jakož i obecné. Když to neprojde, tak vypsat nové volby. Jde o naše životy i o životy našich potomků.
  Morave

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak, ne podle řečnění, ale po ovoci je poznáme. Komunisté mají u mě velké plus.

   Vymazat
 20. Už tam od našich zákonodárců chybělo jen skandování: Ať žije USA, ať žije USA! S USA na věčné časy a nikdy jinak! M.R.

  OdpovědětVymazat
 21. To je ale slizoun. A jak ti mopslíci ve sněmovně pěkně tleskali. Z jejich poslušnosti a oddanosti musí skutečně vyrozumět, že politika USA má naši bezvýhradnou podporu. Mně je z nich a z jejich úslužnosti zle.
  Snad by jim měl někdo připomenout slova Henryho Kissingera: "Amerika nemá trvalé přátele, pouze zájmy."

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zcela přesné. Karel z Plzně

   Vymazat
  2. Až na to že Henry Kissinger je slouha globalistů

   Vymazat
  3. Anonymní 11:34

   A?

   Vymazat
 22. Zadejte na Youtube: Paul Ryan's speech in the Czech Republic
  A hned další hodnotný klip, který jasně vyprofiloval ANO je: Silný projev Vondráčka o spolupráci s USA a vzniku Československa

  OdpovědětVymazat
 23. Ten ksicht mi silně připomíná toho Kosovskoalbanského "prezidenta". Asi stejná povaha.

  OdpovědětVymazat
 24. Ubohý, kýčovitý a hloupý šašek! Karel z Plzně

  OdpovědětVymazat
 25. TTIP zatím čeká schovaná v šuplíku. Zdá se, že se pomalinku začne oprašovat.

  OdpovědětVymazat
 26. Z příspěvku 31.3.2018 v 21:42 vyplývá, že tomu projevu Paula Ryana aplaudovali ve stoje, mimo poslanců tzv."Demokratického bloku" také poslanci ANO, ČSSD, Pirátů a SPD, tj. včetně jejich předsedů Babiše, Hamáčka, Bartoše a Okamury !!

  Co tomu teď "říkáte", jejich obdivovatelé a voliči... ?! Oni se nestydí, co VY ?

  OdpovědětVymazat
 27. Kdyby voliči měli rozum, tak dnes sedí v parlamentu poslanci, kteří by se s Ryanem vůbec nebavili. Je jasné, o co jde. Babiše tak dlouho otravovali s Čapím hnízdem, až si našel nového ochránce. A prodal za to Nikulina a ještě dal Američanům zbrojní zakázky navíc. A nás ještě k tomu zatáhne do války s Ruskem. To si ti debilové v Bruselu zase pomohli. Budou mít americkou enklávu uvnitř EU. O nás nemluvě, za chvíli tady budou americké rakety a my budeme ve válce s Ruskem, než se vzpamatujeme. A ještě nechápu, jací debilové v parlamentě tleskají žvástům o tom, jak tady budeme spolu s USA dalších 100 let, když nám hrozí vymazání z mapy během několika minut. Je to celé velký krok zpět proti světové politiky a neobejde se bez následků. Zejména pro nás a možná, že pro Babiše zvlášť. Globalisté nebudou jen nečinně přihlížet.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Válku s Ruskem tady nikdo v Evropě nestihne. Než EUpani mrknou okem, tak tu bude jedna velká kouřící díra. Ani zákaz kouření nepomůže.

   Vymazat
  2. Zajímalo by mě, co bylo účelem návštěvy toho zloducha. Nějaký hacker mu podle mě za tu cestu a proslov nestál. Možná se to dozvíme brzy, ale jedno je jisté, pro nás to nic dobrého nevěstí. Jestli je pravda, že mu tleskali i poslanci SPD, tak to znamená, že v naše země je již definitivně ztracena, jelikož, kromě komunistů, kteří jsou již navěky zdiskreditováni, není v této zemi žádná strana, obhajující zájmy státu a národa.

   Vymazat
 28. Ale dnes americké a české vojenské jednotky bojují bok po boku, aby udržely mír ve světě.

  To opravdu vystihl podstatu.

  OdpovědětVymazat
 29. Tradiční show profesionálního lháře

  OdpovědětVymazat
 30. Když jse došel k tomu,
  "Ale dnes americké a české vojenské jednotky bojují bok po boku, aby udržely mír ve světě."
  vyvolalo to ve mně salvu smíchu.

  Po zklidnění hormonu byly ty myšlenky už ne tak humorné.

  Jak někteří lidé lžou a nehnou při tom ani brvou! Jediné co mě napadá, je ZVRÁCENOST v lidské podobě.

  OdpovědětVymazat
 31. Ryan je USAcký parchant,který tvrdě prosazuje vazalství a jejich podmaňující a dobyvačnou politiku.Ale asi byl i sám překvapen tím řiťolezectvím a devotností našich "zákonodárců".
  Čekal jsem,kdy začnou freneticky provolávat
  "S USA NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JNAK"
  a

  "JSME PEVNÁ HRÁZ KAPITALISMU A AMERIKANISMU"
  Jak řekla jedna dáma:
  "VELEBNOSTI JDU BLEJT"

  OdpovědětVymazat
 32. Ten závazek USA k trvalé okupaci Evropy, pardon trvalé "přítomnosti" je dojemný. A tak jako neplačeme dnes, nebudeme ani plakat, až Čína stejně dojemně oznámí své rozhodnutí o trvalé přítomnosti v Severní Americe v rámci zajištění její bezpečnosti!

  OdpovědětVymazat
 33. No bylo by načase. Musí přece ochránit své občany a mají jich tam dost. určetě víc než amíci v Čině .

  OdpovědětVymazat
 34. Ani Goebbels by se nemusel za takový projev stydět. Koneckonců, cíle mají oba stejné, to už je snad jasné všem, kromě českých servilních poslanců a havlokavárníků, se svými užitečnými idioty z řad pomatené kulturní fronty a naivních studentů.

  OdpovědětVymazat
 35. Tak jsem si konečně potvrdil, kdo nás vlastně hlídal a chránil posledních sto let - hlavně pak v roce 1938 a 1968, kdy náš velvyslanec v OSN prosil o pomoc a ani mu nikdo neodpověděl. a hned se mi dnes bude lépe usínet, když nám ten ubožák slíbil, že tady bude pro nás dalších sto let.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. S USA na večné časy a nikdy inak!
   Na Belehrad!!!

   Vymazat
 36. Bla bla bla, bezobsažný prázdny prejav, slabý, bol som fakt zvedavý, čo také povie.Som sklamaný, nič moc.

  OdpovědětVymazat
 37. Takže Ryan přijel s falešnou ideou.A mě nezajímají slova, kterými je možné říci naprosto cokoliv, ale zajímají mě především činy USA. Jenže ty správné činy mi nějak od USA chybí, a to po celou jejich historii. Zatímco tady vyjednával ve sněmovně, tak už byl v USA jasný plán, jak se pokusit zblbnout masy lidi po celém světě proti Rusku. A to jejich vlastním křiváctvím. Média jsou zblblé a zmanipulované až, až. Na ČT šli tak daleko, že americký útok na Sýrii obrazově dokumentovali útokem ukrajinských hrdlořezů proti Luhansku na východě Ukrajiny z roku 2015. Nebýt americké zahraniční politiky ovládané neocony, lidstvo by se vyvíjelo úplně jinak a dávno by byl na planetě trvalý mír.

  OdpovědětVymazat