Reklama

úterý 3. dubna 2018

Americká útočná doktrína „Steel Rose“ je v Česku!

3. 4. 2018  AE News
Redakce AE News získala utajované informace od našeho zdroje v Bruselu, detailní podrobnosti ze zákulisí severoatlantické aliance ve věci schváleného návrhu novely branného zákona ČR, který tento týden schválila vláda [1]. A informace to jsou opravdu opravdu alarmující, které se musí občané ČR dozvědět. Nejde totiž o novelu, jak se ji média snaží interpretovat. Není určená k posílení obranyschopnosti České republiky, ale jde o novelu, ke které byla vláda ČR dotlačena vojenským tělesem při centrále NATO v Bruselu. Teď budu citovat náš zdroj: Konkrétně mělo jít o nespokojenost Severoatlantické aliance s právním nastavením branného zákona v ČR, který neumožňuje povolávat brance a aktivní zálohy k „obraně vlasti“ mimo rámec současné obranné doktríny vymezené uvnitř státních hranic České republiky. Není tedy dosud možné povolat ročník, ať už branců nebo aktivních záloh a poslat je na válečnou nebo cvičnou misi do zahraničí. To je dosud možné jen u vojáků z povolání. A ti jsou za to placeni a jedou tam dobrovolně na základě výběru z uchazečů.

Pravý účel dragounské jízdy odhalen!

Podle našeho informačního zdroje si novelu vyžádalo vrchní velení ozbrojených sil USA v Evropě a Jízda Dragounů měla podpořit pro-americký postoj české veřejnosti k chystané novele a lehčí průchod schvalovacího procesu, který teď novelu čeká v Poslanecké sněmovně. Novely branných zákonů mají totiž projít v tichosti postupně ve všech zemích NATO a pokud možno bez zájmu veřejnosti a médií. No to je ale překvapení! Kdo by to řekl, že? Přijetí této české branné novely je totiž nezbytné k tomu, aby bylo možné vystavět v blízké době mohutnou expediční armádu Severoatlantické aliance v plánovaném válečném tažení na východ Evropy, které má řídit vrchní velení amerických ozbrojených sil v Evropě.


Jak uvedl včera v telefonickém rozhovoru náš bruselský zdroj, novela branného zákona v ČR jde ruku v ruce se změnou zatím utajované koncepce americké doktríny v Evropě s krycím názvem „Steel Rose“ (ocelová růže), jejímž cílem je mj. také transformace armád evropských spojenců NATO z profesionálních obranných armád na kombinovaná profesionální a invazní draftovaná vojska (vojska s povinnými odvody) s vysokou mírou flexibility a mobility. AE News je zřejmě vůbec první server v České republice, který se dostal k této utajované informaci, i když polský prezident v polovině minulého měsíce vyzval ke změně doktríny NATO oficiálně [2], ale to mohl být pouze politický zkušební balónek určený pro veřejnost, zejména tu polskou, aby se zjistila podpora pro takový návrh. Současná americká vojenská doktrína „Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defence“ [3] přijatá počátkem roku 2012, je tak zřejmě mrtvá anebo přinejmenším odsunuta do pozadí zájmu amerických ozbrojených sil.

Steel Rose (zatím jen v podobě konceptu) podle našeho bruselského zdroje lze srovnat snad jen s doktrínou „Totaler Krieg“, se kterou přišel v nacistickém Německu Joseph Goebbels a která vešla později do historie ve dvou podobách, vojenské „Totaler Krieg“ ke konci války, kdy Wehrmacht odváděl i nezletilé ročníky a důchodce a v civilní podobě „Totaleinsatz“, nasazení civilistů a především žen, jednak do zbrojního průmyslu, ale především k domobraně jako náhrada za regulérní mužskou armádu, která v té době byla v cizině na frontových liniích. A přesně tento model de facto teď oprašuje a renovuje americká doktrína „Steel Rose“.

Doktrína „Steel Rose“, ze které jde strach…

Česká republika by měla být podle našich informací na základě doktríny Steel Rose schopná povolat do zbraně 250,000 mužů do 10 kalendářních dnů od vyhlášení signálu „Echo 1“ (signál NATO k povolání rezerv). Z toho 35,000 mužů by mělo být schopno přesunu na vzdálenost 10,000 km do 72 až 96 hodin. Uvážíme-li, že dnes se přesuny na dlouhé vzdálenosti počítají maximálně ve stovkách vojáků, je číslo 35,000 mužů naprosto výmluvné, že doktrína Steel Rose nepočítá s ničím jiným, než s regulérním mohutným válečným přesunem všemi prostředky, po zemi, po cestách, po železnicích, vzduchem i po moři. A především je zarážející to, že s návratem a podporou kontingentu nepočítá! Toto zjištění vyplývá z dokumentů doktríny, která nijak neošetřuje logistiku druhého sledu, tedy potravin, zásob a paliv frontových útvarů, komunikačního zázemí a zdravotního ošetření. V porovnání s doktrínou „Pobeda“, což byla dávná doktrína sovětského modelu převzatá armádami ČSSR, NDR a Polska v 70. letech v rámci Varšavského paktu, kdy se počítalo se zázemím v týlu, který se bude pohybovat těsně za frontovou linií s odstupem 45 minut, je Steel Rose naproti tomu doktrínou, která nemá ve vojenské historii novodobé Evropy obdoby. V případě Steel Rose se totiž s týlovým zázemím nepočítá vůbec. Co to znamená?

Dva scénáře pro válku, ani jeden pro mírV rozhovoru s našim zdrojem jsme se dozvěděli, že může jít o dva taktické scénáře. Podle toho prvního nastala v Pentagonu a ve velení NATO v Bruselu situace, kdy generalita dospěla k závěru, že válku na východě lze vyhrát modelem „Blitzkrieg“ a porazit Rusko bez vyvolání jaderné výměny, kdy čelo invazního frontu, z dosud nejasného důvodu, nenarazí na odpor a nepotřebuje tedy týlovou podporu, anebo jde o horší variantu podle druhého scénáře, doktrínu postavenou na modelu „obětovaných ztrát“. Pokud si zvážíme obě eventuality, vyjde nám jako reálnější ta druhá varianta, protože představa, že by NATO projelo ruskou frontou bez odporu, tu nelze považovat za reálnou.


I když i ta první varianta může být ve hře, podle informací jsou někteří představitelé NATO už přesvědčeni, že v případě pozemního útoku NATO na Ruskou federaci a útoku ze vzduchu by došlo v Kremlu ke svržení prezidenta Putina a liberální mocenské křídlo v Rusku, podpořené zkorumpovanými generály ruské armády, by změnilo politický kurz země do západního směru a nedalo by rozkaz k jaderné odvetě. Potom opravdu by doktrína Steel Rose dávala smysl. O této variantě shodou okolností mluvil před pár dny dokonce i politolog Valerij Pjakin [4] jako o reálné eventualitě. Je to jen shoda náhod? Nebylo by to poprvé v Ruské historii. Během I. sv. války došlo v Rusku ke svržení cara bolševickými brigádami, které paradoxně sponzoroval tehdy západ a západní bankéři. Tahle varianta je ale hra s ohněm, protože místo puče liberálů by moc v Kremlu mohla naopak převzít ruská generalita, a to by byla katastrofa, nukleární výměna by byla nevyhnutelná.

Nová úloha pro ČR v NATO nebude veselá, nucené práce žen rozkazem!
Co nám tedy z toho vyplývá? Někdo v NATO, resp. ve vrchním velení US vojsk v Evropě, potřebuje do přední frontové linie při válečném tažení na východ zkrátka „kanónfutr“ do čela fronty, tedy vojska, která utrpí těžké ztráty prvotního úderu nepřítele, v americké vojenské hantýrce nazývané „ram fight“. A to pochopitelně Američané nebudou, protože frontové ztráty amerických hochů by veřejnost v USA nevydýchala. Proto je tu Polsko, proto jsou tu Pobaltské státy, a proto je tu Česká republika. Ten plán je jasný: po změně branného zákona, který umožňuje odvádět i dívky, se doktrína Steel Rose začne po vypuknutí operací na východě uplatňovat tak, že Polsko a Česká republika poskytnou brance a rezervisty v počtu 2 milionů mužů, které pošle NATO na frontovou linii doteku v Pobaltí a na Ukrajině.

Obranu domovských zemí svěří doktrína Steel Rose na bedra žen odvedených podle branného zákona. Náš zdroj nám v rozhovoru toto vysvětlil, co se tím v rámci branné novely sleduje. Novela vůbec neuvažuje o tom, že by české ženy šly prvoplánově do války na frontovou linii, toho se ženy bát nemusí, ale jde o právní rámec, jak ženy vojenským zákonným rozkazem převelet v rámci vlasti k pracím zdarma na místa uvolněná po mužích odvlečených na frontu (slovo „odvelených“ jsem záměrně nepoužil, protože na východní frontu, s výjimkou bláznů, nikdo dobrovolně nepůjde), a to jen za stravu a ubytování, protože na těchto místech bude země v době války potřebovat kohokoliv, kdo má ruce a nohy.

Půjde hlavně o převelení žen do průmyslu, k převzetí pozic ve veřejné dopravě, ve službách, v policii, v protipožární ochraně, v energetice, v zemědělství. Ženy budou pod vojenskou jurisdikcí, budou muset tedy pracovat rozkazem a tudíž zdarma, novela se tak vyhne problematickým otázkám nucených prací (Totaleinsatz) v civilním pojetí, za které by stát musel povolancům zaplatit v nějakém okamžiku (během války nebo po jejím skončení). Pokud ale pošle armáda ženu do slévárny rozkazem, je to jiná situace, než kdyby jí tam poslal úřad práce proti její vůli, to by ani nešlo v demokratické společnosti.

Novela zákona není o obraně, ale o válce. To je realita!

Novela branného zákona je podle našeho zdroje evidentní přípravou na totální válku na východě Evropy. Je jasné, že s ničím jiným než s invazí na východ se v novele nepočítá. Nijak se ve vládě neřeší koncepce obrany v návaznosti na politiku a diplomacii. Neřeší se bunkry civilní obrany. Neřeší se obrana obyvatelstva a zejména dětí. Neřeší se vyzbrojení a vycvičení domobrany k obraně území, majetků a životů. Jediné, co politici ČR řeší, je zákonný rámec, jak v souladu se zákonem o povinných odvodech nejprve odvést a poté povolat do zbraně dostatečné množství mužů a žen, aby muže bylo možné vyslat „v rámci obrany země“ mimo hranice ČR do války s Ruskem v rámci mamutích expedičních vojsk a ženy do zbrojního průmyslu a na pracovní pozice potřebné k zachování chodu státu, kde rozkazem budou muset pracovat zdarma a proti své vůli.

Koncept utajované doktríny Steel Rose si v ničem nezadá s doktrínou „Totální války“ J. Goebbelse, ani s konceptem „Totálního nasazení“. Redakce AE News se rozhodla informace zveřejnit, neboť zamlčením znalostí těchto skutečností by hrozilo občanům ČR zatažení do války, v tichosti, bez jejich vědomí. Pan Babiš jede na týdenní školení do USA. Vláda ČR se div nerozkrájela, aby omluvila propagační průjezd amerických vojsk našim územím. Dnes už tedy víme, kvůli čemu ta všechna maškaráda byla. Divadlo pro občany, aby měli méně námitek proti novému brannému zákonu podle konceptu americké útočné doktríny Steel Rose. My jsme přitom o tom psali [5] a už tehdy jsme měli podezření, že lidé mávají americkým vojákům a přitom už brzy takhle můžou mávat svým dětem, až jim je budou odvádět do války. To jsme ještě netušili, jak dalece tato situace zašla a nakolik právě teď eskaluje.

Apel k národu

Nenechte parlament ČR přijmout tuto novelu! Důrazně prosíme, obraťte se na své poslance a jasně jim řekněte, že novela NESMÍ umožnit odvod a následné odvelení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války! Armáda nesmí dostat bianco šek k tomu, aby používala draftovaná vojska k prosazování cizích zájmů v cizích zemích v době míru! Pokud toto novela umožní, je konec! Nic už potom nezabrání inscenaci nějakého incidentu a následnému rozpoutání největší války na evropském kontinentu v její celé historii a odvodům na východní frontu!

Nechceme být součástí americké tajné doktríny Steel Rose, ani žádné jiné! Uspořádejte protesty proti novele branného zákona, demonstrace, nedovolte přijetí novely v této podobě v parlamentu ČR. Obranná doktrína ČR musí zůstat obrannou, nesmí být umožněno odvádět muže a ženy v draftech do zahraničních misí v době míru. Od toho je tu profesionální armáda. Žádné mise v cizině pro draftované rezervy! To nemá s obranou ČR už nic společného. To je doktrína agrese a invazní pojetí celého modelu našich ozbrojených sil. Až vypukne válka a čeští vojáci zahynou na frontě, Českou republiku obsadí Německo. Ženy a starci těžko zemi ubrání. Je snad tohle plánem Bruselu? Čeká snad to samé i Poláky a jejich zemi? Nenechejme to dojít tak daleko!

Chtějte po svých politicích, aby odvody daly občanům do ruky zbraně! Podle švýcarského modelu! Ozbrojená domácnost je zárukou nejlepší obrany rodiny a země před nepřítelem! Pokud naší zemi někdo napadne, uvítá ho v ulicích a z oken 10 milionů samopalů a po zuby ozbrojený národ. Přemýšlejte nad tím, jestli touto cestou bychom se v rámci regionu i celého NATO nestali nejlépe zabezpečenou zemí Evropy, která by se nezalekla před nikým. A dobře si všimněte, jakou hysterickou reakci takový návrh vyvolá u politiků, kteří prosazují těsnější provázání s NATO a s USA. Jejich instrukce jsou jasné, prosazovat zájem americké doktríny v Evropě a porazit Rusko i za cenu války a přivlastnit si jeho nerostná bohatství v rámci privatizace globální ekonomiky. Nejde jim ani na minutu o bezpečnost naší země, našich měst, našich rodin, dětí anebo naší státnosti. O tom totiž novela branného zákona vůbec není. Nemlčte před politiky, protože v této chvíli už jde o vaše děti a o jejich budoucnost, o celý národ, mír a svobodu naší země.

127 komentářů :

 1. Jestliže je ČR členem zločinné organizace NATO, jsou doktriny - starší či novější - věcí druhořadou.

  Nebo snad někdo (např. vrchní velitel armády Miloš Zeman) sní o "NATO s lidskou tváří"?

  Představuje si někdo, že USA budou v rámci NATO respektovat zájmy členských zemí - a budou se zajímat o nějaké "apely"?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Porad jsou ale "v ceste" platne zakony CR a kdyz se podivam na soucasny parlament, tak se nebojim nejakeho "zrychleneho procesu schvalovani". Vlada v demisi sice muze delat exekutivni rozhodnuti bez omezeni, ale jen v ramci platnych zakonu. Nove vznikajici vlada, se zatim opira o podporu KSCM, kde KSCM je programove proti nasemu clenstvi v NATO.

   Smazat
  2. Je logické, že ti kteří brojí u nás proti NATO jsou vlastizrádci! Právě naše členství v tomto obranném bloku a v EU nám zajišťuje klid v zemi a další rozvoj. Nemusíme aspoň tak usilovně myslet na pařáty agresorů z Kremlu!!

   Smazat
  3. 6:31 jsi hlupák!

   Smazat
  4. 6:31
   Mít diagnózou F73 a ještě bejt Havlobanderovskej idiot je na sebevraždu před uASSackou okupant ambasy,tak hurá do toho!!!!!!

   Smazat
  5. 6:31 Pokud je váš příspěvek myšlen ironicky, ( čemuž věřím ) tak je vše v pořádku. Jestli je ale myšlen vážně, pak věřte že dožijete jako imbecil.

   Smazat
  6. Sancta simplicitas, ten anonym z 6:31, to je přece čurák. Tady v tom článku jasně píšou o přípravě na válku útokem na Rusko a on se nás snaží přesvědčit, že jde o zajištění klidu a rozvoje.

   Smazat
  7. Na celém tom bubnování k válce
   mi něco zásadního nepasuje :

   Když by totiž došlo k realizaci útoku proti Rusku, je VYLOUČENO,
   aby se konflikt odehrál jen na území Evropy.

   Ruská armáda by při tomto smrtelném ohrožení své země aktivovala veškeré zbraně,
   což by znamenalo, že by KONEČNĚ i Američané
   na svém území poznali to,
   čím podarovali občany Nagasaki a Hirošimy.

   A toto si rozmyslí i ten největší válečný štváč - USA.

   Smazat
  8. Jako aprýl by to bylo dobrý.Článek z AE News ale je tři roky starý!!!Copa chtěl ten štváč,co jej vystavil 3.4.2018,tímto zdejším rusofilům říci?

   Smazat
  9. Novela branného zákona byla schválena 8.5.2015 vládou.Účinnost zákona od 1.1.2016.To nevíte?

   Smazat
  10. Myšlenka, že při masivním útoku na Rusko dojde k převratu v Kremlu, k moci se dostanou prozápadně orientované síly a nukleární odpověd vůbec nebastane, je hodně stará. Tím se NATO zanáší od začátku 80. let.

   Smazat
  11. 6:48 Tak si všímám - ten tvůj zkurvenej komoušskej fotr v tesilovým saku s nevkusným hadrem místo kravaty a smradlavejma haxnama v trapnejch hnědejch polobotkách se asi musel dost hřát přízní velkejch rudejch soudruhů co? Taky si se asi těšil na teplý místečko co po něm zdědíš a náhle do toho přikvačil ten vandrák chrchlavej v ošuntělých džínách a vytahaným svetru a udělal ti pořádnej rejhanec přes plány, co? To se frustrátskej smrade nedivím že z toho máš celoživotní trauma - Havel v každý větě:))) Tvůj fotr z toho asi zdech, co? Uchlastal se bez svý funkcičky, estaban jeden zkurvenej ... takže si dej bacha abych ti brzo osobně nezvážil tu sračku co ti vymokvává z toho odhavnýho smradlavýho mozolu, kterej ti raší mezi těmi rachitickými ramínky, rudej udavačskej dobytku!

   Smazat
  12. 7.47
   ty idiote,píšeš tenhle svůj výblitek již po několikáté pod různé články.Požádej někoho,ať tě už konečně napíše tahák s jiným textem .

   Smazat
  13. 7:47...z tebe ta frustrace přímo stříká.
   Tolik si věřil vandrákovi chrchlavýmu v ošuntělých džínách a vytahaným svetru a on ti udělal pořádnej rejhanec přes plány,co? Zjistil jsi,že to byl parchant prodejnej? CO ? A jsi nasraný sám na sebe,že jsi nalít jak blbeček? Co ? Jen se užírej a užívej si to ty havlovskej pohrobku.

   Smazat
  14. 17:54 Já volil pana Sládka tu rudá chcíplotino! Ale jen proto že jsem neměl dost lidí na skutečnou kontru! To bych vás vzal pěkně na parníček a do kotlů s váma - hnátama napřed! A ten oslizlej mozol co vám raší mezi rachitickými ramínky pěkně oblejvat studenou vodou, abyste neomdleli bolestí předčasně a užili si to dokud za ním nezaklapne ocelovej dekl:))))

   Smazat
  15. 7:50
   Chce to.myšlenku a ne gramofon,havlozmrde vygumovanci!!!!!
   Est kommt der Tag,ty kolaborantská havlosračko vychlastaná!!!!!☺☺☺☺

   Smazat
  16. 8:03 Myšlenku? Ta se tobě přihodit rozhodně nemůže, těkavý rudoprde ze smrdutý lejnolíhně tohodle mongolce:))) - http://risovach.ru/upload/2012/09/comics_Lenin_orig_1347032282.jpg

   Smazat
  17. Kdybys byl nejen volitelné,ale i ve straně SPR-RSČ tak bys ty havlosračko vožralá věděl,že pan doktor Sládek nesnáší untermensch tvýho pod druhu a uASSackej odpad....jenže jsi byl jen MIZERNEJ,VĚCNÉ ZLITEJ NEVOLIČ!!!!!!
   A taky bys ta uASS havěť věděl,že F73 je LÉKAŘSKÁ DIAGNÓZA A NE TVOJE LŽIANGLÁNSKÝ TAPETY!!!!!

   Smazat
  18. Jakákoliv havlosračka je vysoko nad tebou, páč tys jen mongoloidův puch! A krom toho než já budu kdy vožralej, tak to se dřív uchlastá ten tvůj židočekistickej fýrer s krysím xichtem, lejnere putleržoporýči!

   Smazat
  19. 17:27
   Ty a Kraďousek už chlastáte jen moč,na nic jinýho než na to nemáte....A na vašich bublinâch u držky je to vidět!!!!!!☺☺☺☺☺

   Smazat
  20. 18:43 Já tvýho komoušskýho fotra neznám, tak nemůžu vědět co s kým chlastá - se mnou nic, na to by nevydělal ani za tisíc let na co já si do Alcronu zaskauju občas v teplákách:). Ale slyšel jsem že prej pjel kdysi v rámci družby s DDR spolu Merkelkou ve sboru pionýrů: "Buď vsjegdááááááááá búúúúúúúúúděěět něěěěěba, buď vjegdááááá búúúúúúděěět sóóóónce ..." Úchyl jeden udavačkej :)))))

   Hele vy komoušský prasata, kdy už konečně zdrhnete do toho Rusácka, co? Třeba vám tam Putler poskytne nějakou tu azylovou kvótu někde na Sibíři a možná i příděl jedovatý pěny do koupele!:D:D:D

   Smazat
 2. Tušil jsem že něco bude . Stropnický by jinak zůstal na ministerstvu obrany . Dostal strach z následků . Hanychová do prvnî linie i s Matějem .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Autor má mezery, když neví, že ruského cara svrhla v únoru buržoazní "revoluce" a Velká Říjnová revoluce byla až 7. prosince a ta svrhla buržoazní Kerenského vládu, která chtěla sloužit anglo-francouzké buržoazii pro obhajobu jejich koloniálního panství!!

   Smazat
  2. 7. listopadu. Autor neni sam, kdo ma mezery. Jinak Kerenskeho vlada mela podporu sirokych vrstev. V tom naprosty muj souhlas.

   Smazat
  3. 0:39, 1:18 chlapci na noční demokratické hlídce
   Máte mezery oba dva, změna v Rusku proběhla za vydatné pomoci západního kapitálu, západ potřeboval v Rusku změnu, proto to také financoval, stejně jako financoval Lenina a Trockého. Kdyby západ nefinancoval Hitlera nikdy by k II. světové nedošlo. Ale to je pro noční hlídku demokracie moc složitý problém k pochopení.

   Smazat
  4. Nepřete se o ty datumy - v Rusku jeli podle jiného kalendáře, proto ten měsíční rozdíl v historických datech.
   Sims.

   Smazat
 3. Pokud parlament toto přijme,je první nařadě,to si musí být jistý.Šmejdi!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To bych chtěl vidět, muži si již odvykli na vojnu. Dále by vyžadovalo i drahý výcvik, kdo to zaplatí. Nehledě na to, že je to zcela neefektivní, probíhá robotizace a specializace a kanónfutr je spíš na překážku i tomu kdo ho použije. Generálové se asi zasekli v první světové, kdy živou sílu hnali na jatka do dělostřelby a kulometné palby. Opravdu nevím jak by mohli obyvatelstvo k tomuhle donutit.

   Evropané bojovat nebudou, proto sem cpou nevzdělané afričany s nízkým IQ, aby vyvolali chaos. To mi dává větší smysl, že je sem budou lifrovat tak dlouho až si půjdeme po krku a bude to kdo z koho.

   Smazat
  2. to jsem teda zvedava!!!!!!!!!!!!!!

   Smazat
  3. co si ti debily v usa myslia ze zdvihneme zbran proti rusku?vieme kto je nas nepriatel.Kto nas bombardoval okradal sidil falosnou demokraciou.vieme kde budeme musiet zacat

   Smazat
 4. Bohužel usa poskok bureš to prosadí v jeho hnutí je samý prozápadní slouha.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Táhni do kavárny! Babiš vám překáží a nemůžete krást!

   Smazat
  2. Že Babiš koná v zájmu ČR a českého slovanského národa dnes věří už jen k.koti bez mozku. Babiš nemá vlast. Má jen sídlo firmy a bydliště.

   Smazat
  3. 0:11 No to se ti povedlo s kavárnou milánku bureš ukázal Čechům jakou bude dělat politiku. Takže si nebudeme nic nalhávat a dělat iluze že.

   Smazat
  4. A vy komoušský gezindl s tím hovno naděláte - jéééééé, pane šeditelí! Dobře vám to váš vlastní udavačsekj pankhart a eseban naložil! Dobře vám tak! Chycht!

   Smazat
  5. 7:49 Vrať se zpět do školy ty buzerantské nevzdělané havlistické zaschlé děcko na trenkách.

   Smazat
  6. 14:09 Zrádcoj Havloj zdegenerovanej bolševickej čechomužiku vděčíš za to žes neskončil takhle - http://novysmer.cz/index.php/historie/2679-budape-1956

   Smazat
 5. Kuš, snad stačilo nakoupit Gripeny pro vyhlídkové lety nad Islandem a Pobaltím a transportní Casy pro dopravu koňů do Mongolska.Snad stačilo posílat dobrovolníky za přiměřený plat a výsluhu do tramtárie, touží-li po dobrodružství. Další požadavky mi připadají neskutečné a pochybuji,že by našly podporu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nakoupiy se i Pandury jako cvičné terče pro RPG-4

   Smazat
  2. A Pandury jsou dobrý, vždyť kdesi na silnici trénovaly vozovou hradbu.

   Smazat
 6. "Nemyslíš, zaplatíš" a to cenu nejvyšší...ano dobytek chodící po zadních už brzy vymění nákupní vozíky za kvéry a půjde za žida do války proti Rusku, ale vážený dobytku chodící po zadních a předními postrkující vozíky se sajrajtovým žrádlem, budiž ti útechou, že nejsi první ale už kdoví kolikátý v řadě a to během jen pouhých několika stoletích a že zatím vždy přezevšechnu snahu Rusa nikdo neporazil a v době atomovek ani neporazí, to jen pár bláznů o tom sní a tupci jejich šílené sny akceptují a jsou ochotni ke své vlastní zkáze naplňovat. Dobytku, ještě máš čas se rozhodnout a do vlastního konce se nehnat a odmítnout všechny válečné štváče a dožít život jako člověk a ne jako jatečný skot.

  OdpovědětSmazat
 7. Dojde-li k mobilizaci, musí záložákům dát zbraně. Pak přijdou na řadu slova Ernesta Hemingwaye: V případě války je potřeba nejdříve postřílet ty politiky, kteří válku vyvolají.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Samozrejme, ze podle jejich predstav, kvery se budou fasovat az na vychodni fronte.

   Smazat
 8. Zločinecké, teroristické a válkychtivé USA!4. dubna 2018 0:00

  USA a NATO jsou dva v jednom! USA jsou největší říše zla, zločinecký a váleční štváči, mezinárodní teroristy, notorický lháři a manipulátory ve svých krátkých dějinách. Vyzbrojená vláda USA činí násilí a je nejzločinnější institucí, která kdy vládla na Zemi. Potlačuje svobodu a demokracii, kde se jen dá. USA stvořily terorismus požírající svět. USA nepřinášejí světu nic kromě zkázy. Američané nemají tušení, co válka je. Občanská válka let 1861–1865 byla na jejich pevnině poslední. Válka je však to, co USA dopřávají jiným. Jsou jedinou zemí, která použila jaderné zbraně proti lidským bytostem, a poté zničily bezpočet vlád, z nichž mnoho byly demokraciemi, a zničily celé společnosti - milion mrtvých v Iráku je jen zlomkem v porovnání s masakrem v Indočíně, který prezident Reagan nazval „vznešenou věcí“ a prezident Obama jej zhodnotil jako tragédii „výjimečných“. A nemluvil o Vietnamcích.
  USA za posledních 44 let napadly ve 22 válkách 18 zemí: V r. 1975 Západní Saharu po boku Maroka. Za odměnu získaly USA v Maroku voj. základnu. V r. 1979 Jemen, kde pomohly povstalcům ve prospěch Saúdské Arábie. V r. 1980 USA vojensky pomohly Iráku proti Íránu (válku s Iránem si začal Irák).
  Američani se chovají jako prasata. Není se čemu divit. Nestačí jim, že téměř vyhubili původní obyvatelstvo - indiáni. V zájmu své arogance a nenažranosti rozpoutali války, vměšují se do EU a teď si brousí zuby na Rusko, aby zatáhli Evropu do válečného konfliktu. Evropa se nechala vtáhnout do amerického protiruského tažení a nyní sklízí shnilé ovoce. „Humanitární intervence“ a „barevné revoluce“, sankce EU, vojenské provokace NATO, transatlantický „Drang nach Osten“, a nyní neví, jak z toho. Evropa se pod praporem EU stala nástupním územím Spojených států, které se podle potřeby - ekonomicky a v krajním případě i vojensky - má obětovat na oltář americké hegemonie.
  Dosavadní existence USA je založená na předstíraní demokracie a míru a obelhávání svých občanů! Vojenský průmysl USA slouží jenom k jeho ziskům! Proto USA administrativa klame svůj národ, když se ho snaží přesvědčit o reálné možnosti vést jadernou válku.
  • www.olser.cz/9947/200-let
  • www.vlasteneckenoviny.cz/?p=196154
  • www.vlasteneckenoviny.cz/?p=189129
  • www.novarepublika.cz/2018/02/kdy-se-spojene-staty-budou-zodpovidat.html#more
  • www.narodnidemokracie.cz/a-dost-je-nejvyssi-cas-zastavit-rozpinavost-usa-a-nato-v-ceske-republice

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Známý ruský filosof a publicista Platonov tvrdí, že USA vznikly jako epicentrum židozednářské civilizace. Tato země se formovala hlavně pod vlivem židovských živlů a slovy W. Sombarta byla „emanací židovského ducha“. Všechny síly zla, brutality, rozvratu a rozkladu, které jsou vlastní židozednářské civilizaci, se v historii USA uskutečnily nejúplněji a nejdůsledněji. Aby skrylo své zločinné plány před lidstvem, vytváří světové zákulisí propagandistické mýty, jejichž cílem je překrucovat historická fakta. Hlavním takovýmto mýtem je mýtus o „holocaustu Židů za druhé světové války“. Jsou podnikány pokusy podat věc tak, že hlavní obětí byli nikoli Slované, ale Židé. Podle výpočtů historiků za války podle maximalistických odhadů zahynulo ne více než 1,5 mil. Židů. Propagandisté holokaustu a především sionistické kruhy tento počet zečtyřnásobili, když rouhačsky uváděli počet šesti miliónů zemřelých Židů. Z kořenů staré slovanské civilizace vyrostl strom, jehož každá větvička se natáhla vlastním směrem. Je nutné vzít v potaz, že národům slovanské civilizace připadl obtížný historický úkol – být baštou, která stojí v cestě silám světového zla v nejširším smyslu tohoto slova – západní a osmanské agresi, fašismu a hlavně sionismu a jeho rudé odnoži! - https://vk.com/video32678291_171743331

   Smazat
 9. Zas..raná západní demokracie se všemi zas..ranými demokraty. Podívejte se několikrát na své děti...

  OdpovědětSmazat
 10. Ted je mezi ceskymi emigranty roztrousenymi po svete popularni pisen slecny - Olivie Zizkove !
  Pisen se jmenuje EVROPA JE V PRUSERU...

  Jeji jmeno naznacuje , ze jeji pradedecek byl nejaky Zizka z Trocnova, ktery zemrel na zachvat alergie, kdyz prababicka Merkerove za nim poslala poselstvo, aby se ukaznil !
  (Cert vi jak to dopadlo. V Zululandu me to neucili.)

  OdpovědětSmazat
 11. Usácká nevzdělaná podlůza rozhodně nečetla Švejka. Mobilizovat tady lidi, aby šli v jejich jménu útočit na Rusa (i kohokoliv jiného) je naprosto zbytečné. Rozkulačíme NATO dřív, než se s tím svým šrotem Usák dohrabe na ruské hranice.

  OdpovědětSmazat
 12. Jde jim jen o totální snížení počtu obyvatel zeměkoule. Všechno co člověk užívá nadměrně a v rozporu s potřebami udržet život je vlastně droga. Zdegenerovaných zvrhlých závislých parazitů je čím dál víc a je to v rozporu s možnostmi zeměkoule. Morálka neexistuje a zákony jsou jen krytí schyzofreniků pro zblblé davy lidí.

  OdpovědětSmazat
 13. Tak si holt zase s hrdostí připomeneme naši historii, opět na stejné půdě založíme po přechodu na druhou stranu legie a opět se vítězně vrátíme do vlasti. Pouze si myslím, že tentokrát žádnej "samet" nebude. Jak říkávala moje moravská babička: "Na každou svini se již vaří voda!"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tisíce mladých Ukrajinců a vojáků v záloze prchá k nám a do Ruska aby nemuseli do války na východě. Že by některé z nás čekal podobný osud? Generála Svobodu při ilegálním přechodu do Ruska zavřeli, to se snad opakovat nebude. Ilegální imigranti se nikde nezavírají. Pro někoho hrozné pomyšlení, jít bojovat za svobodu své vlasti opět s Ruskem. Jiné řešení asi nebude.

   Smazat
  2. Aj my Slováci, a myslím, že píšem v mene nás mnohých, do zteče proti slovanským bratom Rusom nikdy nepojdeme! Vivat Rusko! Vivat Putin!

   Smazat
 14. NATO VYTVORILO VOJENSKÝ SCHENGEN NA ÚTOK PROTI RUSKU
  https://www.tartaria.sk/hladanie/vyslo-inde/vojenstvo/460-nato-vytvorilo-vojensky-schengen-na-utok-proti-rusku

  OdpovědětSmazat
 15. Jak se říká: koho jsme si naložili, toho vezem.
  A kdyby byla na světě jen jedna smradlavá díra, tak my do ní vlezem !!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. :))
   ..penězi vystlaná..*

   Smazat
  2. Zaprodaný velitel - horší nežli nepřítel.

   Smazat
 16. Pátá sloka jedné známé písně / starší ji budou znát /, která pravděpodobně je ještě stále ve Francii zakázaná zní : Tyrani halí v dým svou vládu. Mír mezi námi, vládcům boj ! Rozšířme stávky na armádu a rozdělme se o výzbroj. A když z nás krvelační páni hrdiny stále chtějí mít, dovedem náboji svých zbraní své generály zastřelit.

  OdpovědětSmazat
 17. Myšlenka totální války se v chorých mozcích určitě skrývá. Má to jen jednu velkou chybu. Dnešní válka by byla velice rychlou s rychlou výměnou zbraní všeho druhu. I když nepočítáme s jadernou výměnou určitě by došlo i na satelitní navigační systémy a jejich likvidaci. Tím by byly vyřazeny moderní naváděcí systémy raket a zbraní. Dál tu máme rychlou likvidaci průmyslových a hlavně energetických a dopravních center, takže spoléhat na jakési dozbrojení a dlouhodobé vedení války v horizontu let je nesmysl. Technická úroveň vedení války by rychle upadala. Přesto, že se zdá, že toto po vzoru Iráku a Sýrie by vyhovovalo USA nedá se to v reálu předpokládat. Znovu opakuji, že výměna a vzájemné zničení by byla velice rychlá v řádu hodin a maximálně dní. Jádra armád a infrastruktura pak již nebudou existovat a nevycvičená mládež a ženy je nemohou efektivně nahradit i kdyby jste pro ně měli dostatek zbraní v záloze, což nemáte. Mimochodem dnes neni naše armáda schopná vyzbrojit ani lehkou výzbrojí více jak 50 000 mužů. Nemluvě o schopném a zkušeném velení. O těžké výzbroji, která by mohla táhnou efektivně do Ruska mohou naši generálové a politici jen snít. Průmyslová infrastruktura, jak doufám, pro dlouhodobé vedení války také již neexistuje. Ženy a děti jí bez technického vzdělání nebudou schopny obsluhovat natož vytvořit. Naštěstí na takové hrátky nemáme ani finanční zdroje. Takže nejen, že nemáme na vystrojení útočné expanzivní armády, ale my ani nemáme na vystrojení a vyzbrojení ani jakési lehké záložní armády. Nemluvě o vycvičenosti. No a poslat do reálného boje airsoftové nadšence nebo příznivce military klubů, byť slušněji ozbrojené, tak to si dovedu představit jen jako domobranu v boji s nájezdnickými negry a to ještě za předpokladu, že nikdo těm "Afro-evropanům" nedodá slušnější výzbroj. Řekněme si na rovinu, že se v minulých letech se naštěstí docela slušně podařilo zničit Českou, ale i Slovenskou armádu, takže na nějaké velké zahraniční turné neni použitelná a jak plyne čas naše zdroje se krátí a možnost úspěšného nasazení se snižuje vzhledem k rostoucí efektivitě Ruských zbraňových systémů. Takže v podstatě chtít válku z našich politiků může jen naprostý fanatik a šílenec. Ani navezení zbraní z USA nemůže zajistit jejich efektivní použití v blízkém horizontu nevycvičenou armádou mamánků. No a stavět na základu dnešních čtyřicátníků a padesátníků můžeme tak leda znovu na základ domobrany ve vlasti, ale ne v úspěšné útočné válce. A to ještě za předpokladu vysokého vlasteneckého nasazení a obětavosti. To v případě nuceného pochodu na východ od Čechů rozhodně nelze očekávat. Maximálně tito tátové od rodin prošlí základní službou budou ochotni bránit své domovy, rodiny, vlast. Otázka je s jakým úspěchem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemáš na válku, kterou ty nechceš, ale žid jo? Tak si u něj pujč, vždyť to naše vlády dělají!!! Každý rok se zvětšuje státní dluh, ale us. vrtulníky v coulech musí ta bezpohlavní entita Šlechtová z ANO mít i kdyby jsme tu po sobě hovna žrali, dostali to za úkol od amerických sionistických neokonů, tak se o tom nediskutuje !!!
   Argument, že na to nemáme je naprosto hloupý !!!

   Smazat
  2. Máte pravdu, dobrý logický a pravdivý příspěvek.My vlastně můžeme být rádi, že jsme národ Švejků a s každým se tak nějak domluvíme.My z těch kasáren vlastně ani nevyjedeme.

   Smazat
  3. i proto si Šlechtová bere za poradce toho zrádce Pavla, teď je mi to jasné.

   Smazat
  4. Nositele řádu generála Šejny.

   Smazat
  5. Nejsem voják a Putin není idiot, aby dnes dovolil co se stalo v roce 1941 Stalinovi. Jistě má přehled i o zvýšeném pohybu myší v Evropě. Pokud někdo v chorých mozcích šikuje kanonfuter, dostanou po rypáku dřív než dorazí mamánci. Tento způsob války může vymyslet jen chorý mozek, mezitím než se něco rozpohybuje v Evropě Putin jim krapet srovná pohoří a možná i Yelowstone. Jasně to řekl "Pokud je boj nevyhnutný, je třeba zaútočit jako první" a tentokrát váhat nebude.

   Smazat
  6. Psychoušům se zřejmě zvyšuje jejich patologické sebevědomí tím, že Rusko nestaví armádu k hranicím s Evropou.
   No nechť, o to bude konec rychlejší.

   Smazat
 18. Jak dopadl před sto lety ten pokus o porážku Ruska za cizí zájmy rukama hloupého obyvatelstva, si může každý občan, kterému hrozí, že ho KOLABORANTSKÁ A PROTINÁRODNÍ/PROTILIDOVÁ vláda Babišova ANO a ČSSD nažene do války s Ruskem, připomenout u pomníku, který zdobí každou českou a slovenskou i tu nejmenší vesničku se jmény jeho předků, někdy i celých mužských částí rodiny...a to bylo málo a tak se branná povinnost bude vztahovat i na ženy...někdo, kdo vládne světovým fin.systémem a koho se nesluší jmenovat, si přeje porazit Rusko a taky snížit počet obyvatel na pouhý půl milion a taková velká válka ve stř. Evropě by mu vyhovovala nejvíc...Svůj úmysl vyjevil na pomníku kdesi v americké Georgii a text o tom je psán anglicky a hebrejsky...

  OdpovědětSmazat
 19. Zapomněl jste v článku zmínit, že tohle odvedení branců-bílých mužů a jejich nenavrácení se do vlasti zapadá do plánu obsadit ČR černými migranty, kteří nahradí bílého muže. Konečně se začnou rodit přičmoudlí negramoti s IQ tykve,lehce zmanipulovatelní otroci do továren, tak jak je požadováno současnou německou doktrínou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ...jo a to nemluvím o řízené slovanské genocidě a holokaustu

   Smazat
  2. Plány psychopatů jistě neznamená, že se musí uskutečnit !

   Smazat
 20. Uvádíte, že cílem "elit" je zredukovat počet lidí na zemi na 500 000 jedinců. To je na samu hranici vyhubení druhu jako takového, protože tito jedinci budou rozptýleni po celé zeměkouli bez možnosti vzájemné komunikace a potkání se. Nebudou o sobě ani vědět. Budou v maximálně malých skupinkách bez vzájemné možnosti pomoci v maximálně zničených a nepříznivých podmínkách pro přežití, bez technického, zdravotního, materiálního zázemí a odkázáni na pouze primitivní způsob života, kterého většina dnešních lidí neni již schopna a nemá patřičné znalosti a schopnosti takto přežít. Naprostá většina lidí dnes neni schopna ručně si sama vyrábět potřebné nástroje denní potřeby a spotřeby, nemá základní znalosti zemědělství ani jak si opatřovat potravu, takže dalším efektem by bylo rychlé vymírání těchto rozptýlených skupinek po celé zeměkouli. Fakticky ve výhodě by byli možná jen zapomenuté indiánské kmeny nebo podobné skupiny. Mluvíte tady de fakto o naprostém a velice pravděpodobném vyhynutí lidí. Je jedno jestli by trvalo 50 nebo dalších 200 let po vylezení "elit" z krytů. Pro přírodu a zemi jako takovou takové časové údobí nehraje vůbec roli. Je to malicherná chvilka. Bez veškerého vyspělého zázemí by se nekonal žádný blahobytný život elit. A nedejte se zmást teoriemi o tom, že by je obsluhovali roboti v habitatech jako v debilních US filmech. Jak dlouho by jim vydržely zdroje enrgie, náhradních dílů atd. Jestli někdo spekuluje s takovou budoucností, tak je naprostý magor. Tohle prostě nemůže fungovat. Nepříznivé podmínky pro přežití by zdecimovaly i ty poslední zybtky lidského druhu a to bez náhrady.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lidé v malých skupinkách izolovaní v nějakých protiatomových krytech, i kdyby tam měli jakýkoliv servis, tak po určité době tuto situaci nezvládli. Tu by možná zvládli někteří sociopati, kteří by se chtěli dostat k moci i na omezeném prostoru. takže vidím to černě.
   Morave

   Smazat
 21. Já jsem sloužil v armádě 18let a i když nerad přeju někomu něco zlýho, opravdu přeju NATO, aby zverbovala ten náš výkvět 20-25 let. Nikdo pro ně nemá žádnou výstroj, nikdo dnes nedokáže zajistit stravování mimo kasárna ( a ani tam ). Kluci budou rozdělený do družtev (10) a čet (30) kde každý družstvo potřebuje velitele ( tzn. už sloužícího vojáka ) na 30 osob jsou to 4 velitelé, na 30 000 = ... Kde seberou řidiče, výkoný praporčíky, opraváře techniky a zbraní, kuchaře .... A kluci tam nebudou dobrovolně, 24 hodin denně je nikdo neuhlídá, marjánky bude dost, zbraní a střeliva taky... Budou muset nastoupit drakonické tresty včetně poprav. NATO se tak nenávratně znemožní v naší části Evropy a ta nenávist někde vytryskne.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vyděl jsem naše zničené kasárna v Týně nad Vltavou . Za nás tam šéfoval mjr. Šedivý . Pěkně jste to nechali zrichtovat pane generále . Dnešní mládež je naštěstí pro NATO nepoužitelná . Rusko cvičí stále stejně od 2sv. války . Asi věděli proč .

   Smazat
  2. Zlatá slova, moje řeč... lépe bych to říct neuměl....

   Smazat
 22. Naposledy s nasi armadou tahl Zizka a dodneska mu Prazaci nomusou prit na jmeno zepry lump grazl !!!Takze jsme naposledy tahly proti mamutum , 1938 nas zradily v Jalte ti samy pred koncem valky zase prodali Povalce si nechala anglie zaplatit kazdou ponosku co dali nasim vojakum letcun atd .Po 1989 NAm tak pomohli Nato a zapad ze jsme malem zkrachovali se Zetorem Tatrou zbrojovkami a jinymi prosperujicimi zavody ( jen chteli nase trhy ) A dovezli colu a rakety > Je neco na tom spatneho byt Neutralni tak jako Svycarsko ci Rakouskou a nelest nikomu do zadku byt se stejne zase na nas vykaslou . Byt nikdo z nich nepotrebuje predrazeny dalnice a nebo se divat na tu politickou komedii jaka je tady

  OdpovědětSmazat
 23. Po každých demokratických volbách
  vlády ČR pracují proti zájmům svého lidu.

  Legitimita politiků
  tedy zanedbatelné procento populace
  skončí v nesvobodné zemi
  až svržením režimu.

  Obrněný pakty NATO
  cítí se být trestně bezúhonný
  Čeští vlastizrádci a církevní hyeny.
  Pravda a svatá tisíciletá nedotknutelnost
  naší krásné země
  Bohemie matky Evropy
  kalichem naplněná až po okraj krví
  po umělém sametu kape
  kapkami času
  kdy pošleme tyrana k
  již nikdy nevratnému ďasu*

  OdpovědětSmazat
 24. Jak to tady čtu, je mi z toho špatně! Ti volové co nás cpou do války si myslí,že pro ně bude nějaká záchrana? Vyhlásí mobilizaci a co dál. Československého vojáka proti Rusku nedonutíte zvednout zbraň!Kdo to povede? A než se rozhlédnou, bude po válce! Amerika to chytne první, proč ruské atomové ponorky brouzdají na dostřel raket z atomovou hlavicí kolem Amerického kontinentu? Strategické body na evropském kontinentu jsou zaměřené ,to pro Rusko není žádný problém. Rusko je připraveno chránit své území, své bohatství! Rusko nezačíná válku, ale ukončuje! Ale prohraje lidstvo, svět holá pustina obydlená krysami.........

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Historické pravdy5. dubna 2018 3:14

   USA ZAČÍNAJÍ války, ale je NEUKONČUJÍ A PROHRÁVAJÍ.
   Rusko NEZAČÍNÁ války, ale je UKONČUJE A VÍTĚZÍ.
   Tak to bylo a tak to bude!
   • www.youtube.com/watch?v=s794KNSzTlk
   • www.youtube.com/watch?v=1jeT2YdQemY
   • www.youtube.com/watch?v=IDYHAg6dl5U

   Smazat
  2. Ruský medvěd + Čínský drak5. dubna 2018 3:16

   • www.youtube.com/watch?v=s794KNSzTlk
   • www.youtube.com/watch?v=1jeT2YdQemY
   • www.youtube.com/watch?v=IDYHAg6dl5U
   Když USA a Evropa (NATO) zaútočí na Rusko nebo Čínu, bude to útok sebevražedný, až se nám panenky přetočí! A my budeme na špatní straně - straně poražených!
   Co se týče zločineckých USA zřejmě už zapomněly jak v minulosti dostaly přes svou válkychtivou držku od Sev. Korey (1953) a od Sev. Vietnamu (1968). I díky pomoci dobrovolníků z Číny a SSSR.

   Smazat
 25. Klídek,západní kluci a holky nás neznají,ale až poznají tak budou překvapení. Budou se divit,až zjistí,že naše dálnice jsou permanentně ucpané,takže tu neprojede voj. konvoj,že naše mosty neunesou tanky a to že naši občané netouží po válce. Prosím, pošlete do gener. štábu jeden výtisk Švejka v angličtině.

  OdpovědětSmazat
 26. Divím se že v NATO mají generálové taky vypatlané mozky jak bývalá Varšavská smlouva . Režimy se mění ale gumy zůstávají . Běžte do prdele s celou Amerikou a Británií . My jsme náro Husa a Švejka . Nikdo na Rusa nepůjde a jsme zvyklý sedět v teple a dobře si požrát a dát pivečko . Máme ho nejlepší na světě . Ale pokud nás bude nutit , tak určitě budeme v zákopech s Ivanem . Vy západní děvky jste nás vždy zradili .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Putinovy plány zhatí naši vepři boubelatí- Hermann, Chovanec aj.

   Smazat
 27. https://technet.idnes.cz/mechanizovany-prapor-acr-presun-pochod-studie-fqx-/vojenstvi.aspx?c=A180328_142510_vojenstvi_erp#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=technet&utm_content=main

  s tímhle nikde nedojedem:-)))

  OdpovědětSmazat
 28. " ...ženy vojenským zákonným rozkazem převelet v rámci vlasti k pracím zdarma na místa uvolněná po mužích odvlečených na frontu"

  Pokud je tato informace pravdivá, byl by to podstatný "posun" o reality v SSSR za 2. světové války, kde jak vojáci, tak i civilisté (muži a ženy), pracující na základě povolávacího rozkazu ve výrobě, dostávali pravidelně mzdu, kterou z větší části posílali svým rodinám v zázemí. Stejně tak nakládali s potravinovými lístky, kterých dostávali více než běžní občané.

  OdpovědětSmazat
 29. HLUBAN 8:29 !
  Ta nejhorsi podluza neni v Americe , ale je mezi vami Cechy a jmenuje se CENZURA !

  Ta zarucuje , ze 70 % vseho co se deje nevite, protoze je to smazano a ta vas smeruje k tomu, ze vam bude nafackovano jak z Ruska, tak definitivne i z Ameriky !
  Hned jak jim nekdo prelozi vase fanaticky nenavistne a nespravedlive reci !
  SLIBUJI, ze ja to nebudu !

  Cenzure proc jsi smazal informaci o slecne Olivii Zizkove ? Ona je umelkyne - ty jsi hovnival.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ta Olivie je o kus výše. Vezmi si brýle na blízko, ne na dálku.

   Smazat
 30. Hej Slované, ještě naše slovanská řeč žije,
  pokud naše věrné srdce pro náš národ bije.
  Žije, žije duch slovanský, bude žít na věky.
  Hrom a peklo, marné vaše, proti nám jsou vzteky.

  Jazyka dar svěřil nám Bůh, Bůh náš hromovládný.
  Nesmí nám ho tedy vyrvat na tom světě žádný.
  I nechať je tolik lidí, kolik čertů v světě.
  Bůh je s námi, kdo proti nám, toho Perun smete.

  I nechať se též nad námi, hrozná bouře vznese.
  Skála puká, dub se láme. Země ať se třese !
  My stojíme stále pevně, jako stěny hradné.
  Černá zem pohltí toho, kdo odstoupí zrádně

  Gej, Slavjaně, naše slovo
  Pěsněj zvonkoj ljotsja
  I ně smolknět, poka serdce
  Za narod svoj bjotsja.
  Duch Slavjanskij živ na věki
  V nas on ně ugasnět,
  Besnovanje sily vražej
  Protiv nas naprasno.

  Naše slovo dal nam Bog
  Na to Jego volja!
  Kto zastavit našu pěsnju
  Smolknuť v čistom pole?
  Protiv nas choť ves mir, čto nam
  Vosstavij zadorno.
  S nami Bog naš, kto ne s nami –
  Tot umrjot pozorno.

  OdpovědětSmazat
 31. 10. kvetna 1933 v Berline (dnesni Babelplatz) - Naciste spalili 30 000 knih - misto aby je cetli .

  Jaky je rozdil mezi nimi a vami ? Zadny !

  OdpovědětSmazat
 32. 14:49 - NEDELEJTE SI ILUZE o vas samych - SLOVANE ! Mate rakovinu na smem tele zavinenou cizopasniky , kteri vam nici rozhled a drzi vas v informacni temnu !
  Manipuluji s vami a vedou na hranu propasti !
  Jmenuji se cenzori.
  Kam se ztratila informace o Olivii Zizkove ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:02 Nejmenují se cenzoři, ale slouhové globálního kapitálu. Sami sebe nazývají "pravicovými demokraty". To je ta skutečná rakovina na našem těle, která manipuluje a vede zemi na hranu propasti.

   Smazat
 33. Cesi - varovani slecny Olivie Zizkove je treba rozmnozit a polepit s tim republiku, aly cenzura dostala zachvat zoufalstvi ! (To se zasmeji !)

  -------------------------------------------------------

  To co se deje v Mexiku take nevite a jak na to reaguje president Trump take nevite ! Jste drzeni v takovem TEMNU - jako po bitve na Bile hore !

  To temno ma i ekonomicke nasledky ! Misto aby jste poskakovali po Floride nebo Hawaiskych ostrovech, jako druzi turiste, tak jezdite na cundr k rybniku za vesnici !
  T.j. realita !
  Zbavte se tech darebaku ! Poslete je na pracovni urad !

  OdpovědětSmazat
 34. Fanaticka krajne levicova organizace vedena LESBICANKOU s organizacnimi schpnostmi nadchla k pochodu na Ameriku 1.5 millionu lidi z Hundurasu, El Salvadoru, Nicaragui, atd.

  President rekl vlade Mexika : "KDYZ VY JE NEZASTAVITE, TAK JE ZASTAVI NASI VOJACI" !

  OdpovědětSmazat
 35. Amerika o nicem jinem nemluvi nez o Caravane pochodujici k severu k hranicim na Rio Grande.

  Vasi poseroutkove v mediich nedostali zatim instrukce maji-li to odsoudit, nebo pochvalit tak mlci !

  Tito cizokrajni exoticti opicaci, rozhoduji o tom co cist muzete ci nemuzete !

  A kde je informace o slecne umelkyni Olivii Zizkove ?

  OdpovědětSmazat
 36. CENZORE ty opicaku serednej, nez ty vsechno zase smazes, tak si to 10 Cechu precte a v hospode to rekne dalsim 10 Cechum !
  Tvoje tezkopadna natvrdlost - cenzore, nam volicum oblibeneho presidenta TRUMPA zarucuje viteztvi v informacni
  valce !
  Uspechy v Cesku mame take, protoze fandime presidentu Zemanovi.

  Bohuzel pro neznalost nemciny nemuzeme nacurat do kafe destruktoivni, proti evropske Merkerove.
  AT ZIJE PRESIDENT TRUMP !

  OdpovědětSmazat
 37. Zdechlino z papundeklova,zmlkni!!!!!!☺☺☺☺☺

  OdpovědětSmazat
 38. PROVOLAVAM SLAVU a klanim se v nemem obdivu k hvezdam na informacni nebi Ameriky - nejschopnejsim lidem na svete, kteri obrovskou presilu medii v rukou globalistu, znici a zesmesni behem nekolika minut ! Jsou to !
  ANN COULTER ! RUSH LIMBAUGH ! SEAN HANNITY ! MARK LEVIN ! JEANINE PIRRO ! LAURA INGRAM ! MICHEL SAVAGE ! ALEX JONES ! atd.

  Rush Limbough dostal za jeho praci v roce 2017 - $ 83 millionu. Jeanine Pirro $ 6 millionu !

  Cenzor v Cesku za jeho praci proti republice, dostane na kafe a 2 kostky cukru ! On vystudoval ekonomicky institut na Karl. Universite !
  On je uvedomela "elita" !

  OdpovědětSmazat
 39. 15:58 - Huuu, ha, ha, ha, prd, prd. ! (Jednou neudrzim stolici smichem !)

  Neverte mu lidi ! Tesim se vybornemu zdravi ! A bydleni v papundeklove krabici zde neexistuje !
  On je doktor zemepisu na vasi "vysoke" skole !

  OdpovědětSmazat
 40. Ty a výborný zdraví s touhle dědičnou diagnózou?????☺☺☺☺To vyprávěj uASSackejm pablbum,ty F73!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo UAZem jezdící F73! - https://media.novinky.cz/794/407947-original1-1fkeu.jpg

   Smazat
 41. Odchazim na kafe se zpevem - COFFEE BREAK !
  BYE BYE don't want to be a fool for you,
  just another player in game for two,
  You may hate me, but it ain't no lie.
  Baby bye , bye, bye...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:29 Ještě že uznáš, že jsi tady za blázna.

   Smazat
  2. Kéž by ses tím kafem začal dusit,F73!!!!☺☺☺☺

   Smazat
  3. Jo náš F73! - http://forum24.cz/wp-content/uploads/2018/03/29138285_10213606744234443_591888602_n-850x480.jpg

   Smazat
 42. Sice starší,ale velmi aktualní..za sebe..jsem velmi zvědav,co udělám s povolávacím rozkazem,tuším..

  OdpovědětSmazat
 43. A jeste vam zaspiva 16:22 - cesky Mugabe
  zv. lidozrout !

  "Lidi ! Ja mel velkou SNAHU, sotva jsem se narodil !
  Matka byla MIMO PRAHU a taticek marodil.
  Sudicky mi vod Smetany daly venem Vltavu !
  MATKA PRISLA Z MALY STRANY A SEDLA SI MI NA HLAVU... atd.
  Proto je cesky Mugabe poskozeny ! Tu krasnou pisen napsal V. Burian na jeho pocest !
  Ale ted Coffee break !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:45
   Pan Mugabe byl proti tomu vašemu uslintanýmu imbecilovi PAN PREZIDENT,ty F73!!!!!!☺☺☺☺

   Smazat
  2. Jo známý F73! - http://forum24.cz/wp-content/uploads/2018/03/29138285_10213606744234443_591888602_n-850x480.jpg

   Smazat
 44. 16:30 Uteces, kdyz jsi chytry ! Budes krmit cervy kdyz nejsi chytry !
  Pamatuj ! President Trump rekl nekolikrat ve svem projevu, ze chce s Ruskem mir a spolupraci !
  V pristich dnech president Putin leti do Washingtonu !

  OdpovědětSmazat
 45. Oprava ! Prispevek 16:51 byl pro 16:38 !

  OdpovědětSmazat
 46. 16:54
  My přece víme,že si píšeš sám se sebou, uASSackej bezmozku!!!!☺☺☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Expertům se spektrometrem by trvalo pět sekund zjistit že jsi pouze smrdutý pšouk z Putlerovy prdele! Proto zajeď zpátky do lejnolíhně toho škarednýho kremelskýho židočekisty s krysím xichtem a odtáhni i s nim za Ural! Tam pak můžeš jezdit třeba tím UAZem:)))

   Smazat
 47. Myslim, ze vlada CR, poslanci, senat by podepsali pro sebe trest smrti. Pokud by to doslo az k Povolacimu rozkazu, kazdy by nastoupil do "partizanskych skupin" a po vzoru "Prazskeho povstani" 5.5.45 by jsme meli "Ceske povstani": Likvidovali by jsme cizi vojska (5.5.to byli fasisti, dnes by to byli vrazdici-fasisticke armady usa, wermachtu a pod. na nasem uzemi!!! A samozrejme ceske vojsko, ktere by se vydalo na agresivni cestu vrazdeni nasich vychodnich slovanskych sousedu...5.5.45 to byli fanaticky sudetaci!!!
  dustojnik-valecny veteran

  OdpovědětSmazat
 48. imrvere se ve směru Opava- Krakov prohánějí letadla- dopravní ne, ta nejdou slyšet ani když přistávají na blízká dopravní letiště. Poláci najednou zelektrifikovali a zlepšili železniční svršek i u okrajových tratí- Bohumín/Ratiborz- že by jen tak? No, uvidíme co bude,zatím máme jaro, dneska jsem uviděl poprvé letos motýla a čmeldu, při rytí zahrádky mi 2 metry za prdelí popiskovali kosí bratři a sbírali žížaly..na jednu stranu je dobré zajímat se o věci okolo a umět diskutovat, na stranu druhou by se z toho jeden i zbláznil a potřebuje ne vypnout ale pozitivní impulzy, nejlépe z bezprostředního okolí

  OdpovědětSmazat
 49. Celé NATO je o agresi a ne obraně, i současné předvádění se NATO v Iráku, Afghanistánu, Sýrii či Libyi a jinde je o agresi. Samozřejmě, že NATO se velmi poučilo v nacistickém Německu, samozhřejmě, že má NATO snahu zkorumpovat ruské vojenské velení, aspoň vyrábět podvrhy o takovém zkorumpování, aby se dosáhla, podobně jako za Hitlera, likvidace velitelského sboru "podezřelého z vlastizrady". To vše už zde bylo, NATO není orginální. Musíme věřit, že v Rusku pracují podobným způsobem proti žoldnéřským armádám a jejím velitelům v NATO - tedy reciprocita. A byl bych určitě dnes ŠEDIVÝ na místě šedivých a pod., co vše už o mně v centrále NATO a Pentagonu již vědí, jaké tiché schránky pro mne byly již oživeny, kolik Skripaljů se kolem mne točí, was für eine neueLinsensuppe wurde für mich gekocht. O mein lieber Führer, endlich bis du wieder da - Danke NATO! Tak volají trafikanti z parlamentu! Všichni? Víš koho nesmíš volit - pokud ještě nějaké volby budou?

  OdpovědětSmazat
 50. Jak poslat zprávu VŠEM poslancům:
  mailová adresa: posta@psp.cz
  do textu napsat:
  Žádám o přeposlání všem poslancům.

  OdpovědětSmazat
 51. Tak , a ted kuci Ceski se muzete realizovat , hlavne ti , kteri podporuji Juesej a pisalkove proti RF.My starsi pujdem s Putinem jako Ceskoslovenske Legie. Urcite nebudem podporovat teroristickou organizaci NATO !

  OdpovědětSmazat
 52. 19:36 - vasi kluci cesky uz zalozili regiment - Pavlika Morozova a na bojove zastave maji nasiteho CHAMELEONA z Arizony - ktery je prirodnim zazrakem na zmenu barev.

  Dokonce i lidozrouty z Afriky vychvaluji, kdyz je to politicky korektni a pozadovane. Podivejte se na prispevek 17:04 !

  Ti kluci cesky jsou na tom moralne hure nez nemoralni slecny od Prasne brany.
  GOD BLESS AMERICA !

  OdpovědětSmazat
 53. 19:53
  FUCK OFF AMERIKA!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 54. Hovnocuc se tady onanuje sam pro sebe idiot

  OdpovědětSmazat
 55. Hurvinci s vami je to vsechno za hovno ! Vy nejste chlapi ! Cenzor nad vami drzi ochranny destnik, aby se vam nepropadlo sebevedomi do kalhot !
  Velke huby a prazdne makuvky. Zacina to byt s vami nudne, tak bye bye.

  OdpovědětSmazat
 56. Hurvinka zná CELEJ SVĚT! Tebe ty uASSackej potrate opičí kurvy NIKDO ani v uASSacký žumpě!!!!!☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hele ty radši zaduj rudoprde svýmu putlerfýroj do ucha, ať ti pořídí funkční klávesnici s nefunkčím "R" - ať ty tvý skřeky smrdutýho pšouka z lejnolíhně škaredýho kremelskýho pederasta začnou aspoň krapet dávat smysl. Páč jedinej stát se dvěma "s" v názvu je tenhle - https://en.wikipedia.org/wiki/Rossiya

   Smazat
 57. Pro nás je jediná cesta neutralita a co nejrychlejší odchod z NATO.

  OdpovědětSmazat
 58. Že mají psychouši tyto plány o tom nepochybuji. Dnes ale není možné to, co v roce 1941. S dnešní technikou a ruskými znalostmi pochybuji, že by mohlo dojít k nějakému takovému přepadení Ruska.
  Ruské satelity dnes jistě hlásí Putinovi přímo na stůl zvýšený pohyb kdekoliv v Evropě. Přesun takového aparátu a 2 mil lidí neujde Putinovu oku a po držce dostanou hned za hranicí Ruska. Dobytí Moskvy jsou jen jejich vlhké a nesplnitelné sny.

  OdpovědětSmazat
 59. Nikdy jsem nebyl komunistou, za mých mladých let jsem fandíval USA...
  Dokonce ještě za války ve Vietnamu jsem držel palce Americe...
  Nu, na staré roky se mi otevřely oči... Co dneska vyvádějí světu ti obřezaní nosatí páni je HODNĚ špatné.
  Držím palce míru, klidu, pohodě, bezpečí... držím palce Ruské federaci a ovšem jejich "ďaďu Vovovi".
  Takový chlap by se MOC hodil i u nás...

  OdpovědětSmazat
 60. Konečně se Slované navzájem vyvraždí. A to zbude místa pro černochy a jiné muslimy, kteří budou na slovo poslouchat. Nebo ne?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.