Reklama

pátek 20. dubna 2018

Chudoba mezi lidmi je mnohem horší, než tvrdí statistiky. Dohledali jsme pravdu a ptali se

20.4.2018 ParlamentníListy
Čechů, kteří si nemohou dovolit maso ani každý druhý den, není zrovna málo. Mateřských škol a družin se stále nedostává. I tohle vyplynulo z šetření o příjmové chudobě, o kterém minulý týden média informovala vesměs vlažně. Opravdová nouze je u nás větší, než vyznělo. 


Statistiky o životní úrovni, které se dělají podle evropské šablony, totiž ignorují třeba bezdomovce, lidi na ubytovnách, matky v azylových domech. Za příjem na stejné úrovni jako ze zaměstnání se počítají sociální dávky od státu. Z hypotéz o finanční (ne)soběstačnosti tak vypadnou právě ti, kteří propadli bídě nejvíce, nebo jim státní pokladna plně hradí bydlení. Potvrdil se také alarmující počet dětí, které nedostávají soudem určené výživné, a jejich domácnosti tak vycházejí s největšími obtížemi.

Zpravodajské portály, televize i rozhlas vesměs převzaly tiskovou zprávu Českého statistického úřadu, podle které „příjmovou chudobou bylo vloni ohroženo 9,1 % Čechů“. Následoval dovětek: „Je to méně než v předchozím roce.“ Bohužel jasně nezaznělo, že statistici nepracují s příjmy získanými přímo lidmi, ale zahrnují do nich už i dávky od státu, které tak výsledný údaj o příjmu domácnosti „vylepšují“. Nebo i jídlo, které dostanete zdarma.

Mimochodem ale ani díky těmto „výpomocím“ například zhruba 340 tisíc lidí nedokázalo v roce 2017 platit včas pravidelné platby a splátky. Podobný počet osob měl problém si vytopit byt. Více než sedm procent Čechů si nemůže dovolit maso ani každý druhý den... Přesto jsme na tom podle čísel lépe než Němci.


Dohledali jsme i další podrobnosti a metodické vysvětlivky k tomu, jak se příjmy a životní podmínky domácností vlastně přesně vyhodnocují. Kritika nepadá na hlavu kancelářských pracovníků: vyplývá totiž, že způsob, jakým se informace sbírají, prezentují a jak se obyvatelstvo kastuje na chudé a nechudé, ovlivňuje metodika Evropské unie.

Český statistický úřad na doplňující dotazy, až na výjimky, odpověděl. „Nalít čistého vína“ si tak můžeme v rozhovoru s Michaelou Jirkovou, která pracuje v oddělení sociálních šetření a mimo jiné objasní, jak je to se zmíněným porovnáním Čechů a Němců:

Překvapilo mě, že při zjišťování příjmů Čechů a Češek se do nich zahrnují i státní sociální dávky. Není tím závěrečný údaj o „příjmové chudobě“ zkreslený, když dávky samy o sobě již vlastně sanují materiální nouzi domácnosti, tedy tím stát příjmové chudobě preventivně předchází?
Ano, sociální dávky se samozřejmě zahrnují. 
Například nájem někdy zcela pokrývá jedna z dávek na bydlení. V podstatě to tedy není příjmem domácnosti, protože peněženkou rodiny ani nepropluje: Stát uhradí nájemné přímo majiteli bytu, ubytovně a podobně. Není zavádějící to zahrnovat do příjmu rodiny, když to nikdo nevydělal, ani s tím nedisponuje? Domnívám se, že pak v podstatě veřejnost nevidí realitu a to,  že bez státní pomoci – bez nezásluhových dávek – by tu v chudobě žilo podstatně více rodin, než říká ono jedno číslo...
Zjišťování děláme v souladu s jednotnou evropskou metodikou, která obecně veškeré transfery od státu (sociální dávky) považuje za příjem. Dovoluje to mimo jiné ukázat, jaká je účinnost těchto takzvaných sociálních transferů.
Chápu dobře, že v případě nepracujících rodičů se dvěma menšími dětmi, kteří pobírají sociální dávky přesahující 23 509 korun, se tedy o příjmové chudobě nemluví?
Jedná-li se o dva rodiče se dvěma dětmi do 13 let, hranice příjmů této domácnosti pro stanovení příjmové chudoby je 23 509 Kč. U nich je míra ohrožení příjmovou chudobou za rok 2017 na úrovni 6,2 %.
Existuje statistika, jak by situace vypadala bez zahrnutí těchto „příjmů od státu bez práce“?
Pokud by se do jejich příjmů nezahrnovaly sociální dávky, tato míra by byla na úrovni 13,0 %.V rámci mezinárodního srovnání jsou k dispozici jak údaje o příjmech před zahrnutím sociálních dávek, tak po něm.
Potvrzuje statistika, že u hranice chudoby nebo pod hranicí jsou často či častěji děti, tedy – vztáhneme-li to z pohledu na rodiče – samoživitelé/ky? Kolik to zhruba může být dětí?
Podíl osob ve věku do 18 let, které byly vloni ohroženy příjmovou chudobou, byl na úrovni 11,6 %. (Tedy více, než je průměr, který činí 9,1 % osob ohrožených chudobou. Pozn. red. PL)
Měla byste nějaká doporučení, jak od příjmové chudoby odvrátit ty nejzranitelnější skupiny obyvatel, tedy například právě ženy/matky – mají těžší pozici na trhu práce, často právě ony jsou častěji vdovami, neboť muži umírají dříve, a podobně?
Doporučení nejsou předmětem činnosti Českého statistického úřadu. Od toho jsou jiné instituce či organizace.
Víte, ony si třeba mnohé samoživitelky, které mají nárok být s malým dítětem na rodičovské dovolené musejí přibrat zaměstnání, přestože rodičovský příspěvek je „náhrada ušlé mzdy“, a měl by tedy pokrýt jejich potřeby. Někdy musí příbrat práce dokonce dvě, aby přežily a vyhnuly se chudobě. To ale žádná statistika neukáže, nebo ano?
Že jsou samoživitelky více ohroženy příjmovou chudobou, ze statistik jednoznačně vyplývá. Míra ohrožení příjmovou chudobou je u nich 31,4 %, zatímco průměr pro Českou republiku je 9,1 %. Zda samoživitelky mají, či nemají práci, v šetření Životní podmínky zjišťujeme. Podrobnější údaje o zaměstnání osob pak sleduje Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ.
To jsou ale očividně „jen“ samoživitelky, které pracují běžně po uplynutí doby rodičovské dovolené. Existují ale statistiky o ženách na rodičovské (které pečují o dítě, a tedy by neměly či nemusely pracovat) a zároveň mají zaměstnání, případně i druhé zaměstnání?
Tyto údaje bohužel nesledujeme.
To je škoda, rovněž by to o něčem vypovídalo... Má Český statistický úřad přehled, kolik samoživitelů/ek nedostává výživné na děti, a tedy jim tento příjem v rozpočtu chybí?
Zjišťování je výběrovým šetřením. Odhad podílu domácností samoživitelů, kteří neuvedli jako součást svých příjmů výživné, činí 36,7 %.
Máte odhad, jak hodně neplacení výživného, které je častým důvodem propadu pod hranici chudoby, tento propad neúplných rodin nebo nutnost druhého zaměstnání ovlivňuje? Pokud ne, mělo by smysl vaše údaje pro tento účel „propojovat“ s dalšími ekonomickými daty?
Odhady typu „propad v důsledku neplacení výživného“ neděláme, ani k tomu nemáme relevantní informace. Případné přímé propojení s jinými administrativními daty je v současné době prakticky nemožné. Nepřímé propojování, respektive modelování neprovádíme, to je úloha pro akademickou sféru.
Pokud má někdo z rodiny exekuce, insolvenci, srážky ze mzdy, které automaticky „odejdou“, a v čistém příjmu domácnosti tedy nejsou, se v těchto výsledcích šetření projeví, či nikoli?
Šetření o životních podmínkách sleduje pouze příjmovou stránku českých domácností čili „dluhy“ se zde pravidelně nezjišťují.
Po těchto srážkách – tedy při uvažování o reálných penězích, které domácnosti zůstanou na výdaje – by číslo „chudých“, kteří nemají na maso ani každý druhý den a podobně, bylo vyšší... Dávky jako pohřebné, stipendium studentů a kapesné učňů, jednorázové odchodné a výsluhy, se na druhou stranu do příjmů zahrnuly?
Tyto sociální dávky se dle mezinárodní metodiky také zahrnují do sociálních příjmů, tedy spadají do disponibilních příjmů domácnosti, a to zcela oprávněně.
Je adekvátní, že zrovna pohřebné, které pouze pokryje jednorázový výdaj na pohřeb, se započítává do příjmu domácnosti? Nelze s ním přeci v rodinném rozpočtu disponovat, nic pro domácnost z něj hradit...
I v případě pohřebného, byť je vázáno na konkrétní a pevně stanovený účel (výdaj), s ním domácnost disponuje. Kdyby totiž tuto dávku neobdržela, musela by odpovídající částku vyčlenit z jiného zdroje svých příjmů, a tím by se jí disponibilní příjem snížil.
Pokud by se ovšem rozhodla uhradit pohřeb, což není povinnost – jednak existují i takzvané „sociální pohřby“, které hradí stát, a jednak se výdaje na vypravení pohřbu většinou odečítají z majetku zemřelého, tedy z dědictví... Přídavky na děti rovněž v podstatě „dorovnávají“ nedostačující příjem rodiny – můžeme je chápat jako stav pro „prevenci“ státu před ještě hlubší příjmovou chudobou, je to tak?
I přídavky na děti jsou klasické sociální příjmy, které má domácnost k dispozici.
Jak se ve statistice životních podmínek domácností projeví materiální situace vězňů, ať pracujících, či nepracujících?
Nijak se neprojeví, neboť osoby ve věznicích nejsou tímto šetřením sledovány; zjišťování probíhá pouze u osob žijících v bytech.
Vyplývá z vaší odpovědi, že situace těch nejnuznějších – bezdomovců – zahrnuta vůbec není?
Ano, je to tak.
U bydlení jste se ptali na rodinný nebo bytový dům. Je tu i položka „jiná budova“. Tím se myslí ubytovna? Nebo i lidé v ústavních zařízeních a domovech důchodců?
Do šetření se zahrnují jen osoby žijící v domácnostech, respektive v trvale obydlených bytech, nikoliv tedy osoby žijící v kolektivních institucích, jako jsou ubytovny, ústavní zařízení, domovy důchodců či vězení. Jiné budovy jsou blíže nespecifikované budovy, které běžně neslouží k bydlení, ale nějaký byt se v nich nachází: například administrativní budova, rekreační zařízení, škola nebo fara a podobně. Bydlí v nich pouze 0,6 % domácností.
Jak jsou na tom rodiny s vybavením domácnosti běžnými předměty? Je dnes již standardem, že má každá rodina ledničku, pračku, televizi, mikrovlnku, splachovací záchod a koupelnu? (Připomínáme, že v ubytovnách nebo lidí bez přístřeší se statistici – v souladu s metodikou – neptali. Pozn. red. PL)
Z vybavenosti domácnosti sledujeme předměty jako: pračka, sušička, myčka, telefon, televize, počítač, přístup na internet a osobní auto, dále koupelna a splachovací záchod. Pračku, televizi i telefon mají téměř všechny domácnosti. Stejně tak i koupelnu a záchod.
Jak velký je podíl domácností, které si z finančních důvodů nemohou dovolit platit pravidelné platby a splátky, dostatečně vytápět svůj byt nebo jíst maso alespoň každý druhý den? Proč se vlastně sledují právě tyto záležitosti?
V rámci celé Evropské unie je stanovena jednotná mezinárodně srovnatelná metodika zjišťování „materiální deprivace“. V současné době se sleduje 9 položek, na jejichž základě se vypočítá podíl osob, které žijí v domácnostech, které si nemohou dovolit danou položku.
Podíl osob v domácnostech, které si nemohou danou položku z finančních důvodů dovolit, 2017:


Za rok 2017 podíl osob žijících v domácnostech, které si z finančních důvodů nemohou dovolit platit včas pravidelné platby i splátky, byl 3,2 %. V domácnostech, které si nemohly dovolit vytápět dostatečně svůj byt, žilo 3,1 % osob a v těch, které si nemohly dovolit jíst maso alespoň každý druhý den, to bylo 7,1 % osob.

Co dalšího „zajímavého“ se sleduje?

Dále se sleduje schopnost domácnosti zaplatit neočekávaný výdaj, schopnost zaplatit ... .... .... ....

(celý text najdete zde)


Infobox

PŘÍJMOVÁ CHUDOBA A ŽIVOTNÍ PODMÍNKY - CO ZAPADLO:

– Lidé „bez střechy nad hlavou“ nebyli bráni v potaz. Šetření probíhalo jen u osob, které bydlení mají.

– 23,2 % domácností vychází s většími obtížemi (i pokud dostávají sociální dávky); ostatní s menšími obtížemi nebo docela snadno.

– Problémy vyjít s příjmy mají převážně samoživitelky s dětmi a ženy starší 65 let, které žijí samy.

– Jeden dospělý/dospělá s dětmi má měsíční peněžní příjem ve výši, která nedosahuje ani 9 900 Kč na osobu. Téměř každá druhá taková domácnost se svými příjmy vychází s obtížemi, až velkými komplikacemi.

– Příjmovou chudobou bylo vloni ohroženo 9,1 % Čechů. Pokud budeme chtít znát jen situaci nezletilých dětí, pak je číslo vyšší: ohroženo jich je 11,6 %.

– Výdaje za léky jsou pro desetinu domácností velkou zátěží. Pro polovinu domácností je také péče u zubaře určitou, až velkou zátěží.

– Pro čtvrtinu lidi je nedosažitelná i jednotýdenní dovolená.

– V domácnostech, které si nemohly – ani s pomocí dávek – dovolit jednorázový výdaj, například na novou pračku či lednici (nad 10 200 korun), žije 28,1 % osob. Možnosti lidí na ubytovnách hodnoceny nebyly.

– Úspory vytvářejí zejména dvojice bez dětí a vysokopříjmové domácnosti.


55 komentářů :

 1. Jak je možné,že občané voliči nepožaduji zpět NEPODMÍNĚNÝ ZÁKLADNI PŘIJEM

  který byl všem občanům vyplácen za komunistů.Je to proto,že o tom dnešnikomunisté nevi a proto ho odmítají?

  PRÝ TO DĚLÁ ASI 8000 na domorodce,

  Je to pravda nebo ne?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nepolitická společnost OSV,

   která hledá pravdu stejně jako šartisti pana nebožtika HAVLA ovšem s tim rozdilem,že má 8 395 132 DUŠICEK navrhla NZP do

   NÁRODNIHO PROGRAMU OBČANŮ VOLIČŮ viz NP Nr.4.

   Je s podivem,že téměř nikdo z voličů ho nechce doporučit nynějšim PRÝ sprostým politickým stranám,které se samozřejmosti jim vlastni si to dovoluji už mnoholet občanům vylupovat.

   TADY SE OBJEVUJE ŘEČNICKÁ OTÁZKA ZDA VŮBEC DOMORODCI PENIZE CHTĚJI NEBO NE,,,

   Oficiálně si prý žiji jako prasata v žitě a maji peněz vice než Němci za to,že prohráli válku.

   JE TO LEŽ NEBO PRAVDA?

   Smazat
  2. Kde se dá ten tvůj úžasný PROGRAM přečíst? Dej link!

   Smazat
  3. NÁŠ SKVĚLÝ NÁRODNI PROGRAM BYL NA JEDNOM WEBU

   v prvni versi CELÝ.Bohužel spolu se 67 prvnimi szmpatizanty byl téměř okamžitě vygumován!
   Naše vedeni je si vědomo jeho důležitosti a proto rozhodlo dávat ho per partes.
   Ti kteří by ho mohli netrpělivě hladat maji přiležitost dát do GOOGLU

   Národni program občanů voličů a tak uvidi jeho prvni počatky i s diskuzi ,kde jsou dole prvni dva body.

   Pripomináme,že NR web jeho počátečni stadium samozřejme uveřejnilo,ale mnoho diskutujicich si nevšimlo,že jde o penize a bylo tiše jako pěna nebo co nebo jak?

   Smazat
  4. Anonymní20. dubna 2018 8:39
   „Jak je možné,že občané voliči nepožaduji zpět NEPODMÍNĚNÝ ZÁKLADNI PŘIJEM“
   Nechci ho shazovat, určitě by zjednodušil státní administrativu o pás stovek úředníků. Ale řešením pro společnost, je smysluplné uplatnění lidí. Tedy práce a za tu mzda. To by mělo být vládní politikou. P.K.

   Smazat
  5. PANE PK VIME TU,ŽE JSTE MIMOŘÁDNĚ SILNÝ BOREC

   Domniváme se však,že řešenim by byla s jistotou Nová ideologie namísto NEOMARXISMU prý humanistů potažmo islamistů,která má být krok za krokem uskutečněna hlava nehlava!
   Tuto Novou ideologii nám občanům voličům neni schopna politická třida sprostáku dát!
   Ideologie by se mohla opírat o už skoro legendárni

   NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ,

   Co vy na to pane PK přidáte se nebo chcete umřit co?

   Smazat
  6. Anonyme 10:05, v 9:22 jsi prokázal svoji neschopnost.

   Jako tapetář jsi otravný aroganmt, a to pomíjím ten tvůj blbý zvyk psát nesmysly velkými písmeny.

   Jako propagátor jakéhosi "programu" jsi naprosto zklamal, když ho ani neumíš zveřejnit na webových stránkách a zpřístupnit ho veřejnosti a umožnit o něm otevřenou diskuzi.

   Jsi prostě jen otrava co prudí a tapetuje.

   Smazat
  7. "Národní program" pana Ing. Mrázka jsme otiskli zde:

   http://www.novarepublika.cz/2018/01/narodni-program-obcanu-volicu-jejich.html

   Smazat
  8. Jednou z miniaturnich chyb tohoto skvělého webu je,že neřekl programátorovi,aby tady na diskusi ty odkazy šly oživit ťukancem,to by bylo prima nebot lidé by to cenili a rychle i chápali možná vo co de...

   Smazat
  9. Tak to dělejte metodou Ctrl C. - Ctrl V.

   Smazat
  10. Václav Dvořák 20. dubna 2018 10:17

   Kam tak bleskurychle zmizel, ten váš vulgární flus, co jste nazval diskutéra: " IDIOTEM "? Manipulátore z Prahy, matky všech chameleónů!

   ...............................................

   Zde na NR je Centrála - Národní Rada osob s mentálním postižením ČR a.s.. Forma právní subjektivity spolek Cenzoři, s.r.o., nemaží vulgarity, nýbrž "nekorektní vyjádření" na dané téma, jima skopírované z jiných webů!
   Auditor

   Smazat
  11. Anonymní 21. dubna 2018 11:59

   Idiot znamená v češtině soukromník.
   Co Vám na takovém označení vadí?

   Smazat
  12. 12:02 Soukromníku, mě na vašem označení,nevadí vůbec nic☺☺☺☺

   Smazat
 2. Docela mě "pobavila" tabulka na konci původního článku s názvem "Měsíční hranice ohrožení příjmovou chudobou pro vybrané složení domácnosti". Podle ní by naše rodina měla mít měsíčně k dispozici alespoň 31.345 Kč. Máme však jen 16.700 Kč a na hmotnou nouzi, dle sociálky, nemáme nárok, protože to máme pro pět lidí až až...
  Takže pokud je příjmová chudoba 31 tisíc, tak jak se to pak jmenuje když musíme vyjít za 16 ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:09 - Žít "O žebrácké holi"...

   To v KSČM neznají, zeptejte se jich, milionářů?
   To je rozpor s realitou a ideí, co myslíte "Komunista milionářem"!
   Ramón

   Ps. Komunisti, pšt a bez výmluv.

   Smazat
  2. Ramón 13:58 zajisté máš statistiku o majetkových poměrech členů KSČM, nadto jejich příznivců i aktualizovaný přehled o stejném u voličů té strany. A i kdyby, o čem by to vypovídalo, primitive?

   Smazat

  3. 22:42 Že si komunista a chrochtáš. A nebo jen jejich užitečnej vůlič KSčm v (ne)žitě?

   Cenzore jednej!

   Převzato od Jírovce.
   Smazat
 3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. RADOSTA,

   to co píšete je nám tu MOŽNÁ VŠEM známo a tak opakujete jen tapetu.I když s netrpělivosti zde na ni ovčané čekaji v hloubi duše vidi,že vaše tapeta je tak jedině na nic a peníze jim nedá.
   Neni divu,že jste mazakován a my tu pak nevime co chcete a vzniká zde neuvěřitelný zmatek.

   Váš přispěvek by mohl zkráceně znit.

   JSEM SPOLU S OSV ZA NZP.

   MIRU ZDAR A NEBO TAKY NE!

   Smazat
  2. Být chudým a zbídačeným národem je přirozený stav zemí, které se staly kolonií Západu. Kdo za to může? Přeci my všichni. A také ti, kteří to prakticky zrealizovali za pár "zrcátek a korálků", za slova chvály a metály na hrudi, za připuštění k hostině.
   https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/vaclav-havel.jpg

   Smazat
  3. 10.01

   Zásada je nesypat si popel na hlavu a napsat.

   Konečně tu máme nepolitickou OSV ,která hledá pravdu jako to dělal nás bývalý president HAVEL.
   Jsem pro, nebot svou práci nedokoncil a stal se nebožtikem A TO BYLA CHYBA!

   Smazat
  4. Chybou bylo, že se narodil!

   Smazat
 4. Skvělý a pravdivý článek těmhle lidem by měl stát pomáhat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Na jedné straně odebírá sociální stát na veřejné účely nemalé prostředky, jež snižují zisk a omezují investice do výroby. Na straně druhé ovšem vytváří právě pomocí těchto prostředků sociálně smírné prostředí, jehož je zapotřebí, má-li celý systém vůbec fungovat. Závislost námezdní práce sociální stát nijak neodstraňuje, pracovník je však za tuto svoji závislost odškodněn nárokem na jistá sociální práva. Může tak kombinovat koupi zboží produkovaného trhem s účastí na sociálních službách a dávkách, kterou mu zprostředkovávají úředníci státu. Sociální stát tak hraje dvojí hru a snaží se s její pomocí udržet stávající poměry. I když je to instituce pro mnohé nepohodlná, nelze ji právě z tohoto důvodu bez vážných následků odstranit. ... ...

   Sociální stát ... plní zcela zásadní roli. Zajišťuje, že nikdo nemůže být ve své existenci ohrožen úsilím druhých o soukromý zisk, tedy že svoboda jedněch nepovede k závislosti druhých. Proto ho potřebuje právě tržně orientovaná společnost jako určitou politickou a právní korekturu čistě ekonomických mechanismů. Sociální stát doplňuje princip dravé konkurence o princip sociální ochrany těch, kdo z důvodů nejrůznějších v takové konkurenci neuspějí.
   Dvojakost sociálního státu se v této perspektivě jeví nikoliv jako jeho vada, nýbrž jako nezbytný civilizační předpoklad pro to, aby moderní společnost mohla brát vážně svá hesla o svobodě a volnosti lidí i přesto, že je založena na tržní ekonomice. Odbourání sociálního státu by naopak pro tržní společnost znamenalo ústup od ústředních hodnot demokracie. Úvahy o financovatelnosti sociálního státu jsou tak ve skutečnosti úvahami o ceně, jakou je společnost ještě ochotna zaplatit za svobodu svých členů."

   (Jan Keller, Soumrak sociálního státu)

   Smazat
  2. S panem KELEREM mluvil jeden z našich aktivistů.

   Bohužel i když byl vysokoškolský profik nevi,že žádný SOCIÁLNI STÁT v ČR není.
   Polická třida lidově zvaná lidově sprosti Šmejdi ho totiž z prvniho článku ŮSTAVY vytunelovala,aby mohla nebohé domorodce vylupovat až na plech!

   PROTO TO ŘEŠI NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ HNED V PRVNIM BODĚ viz NP Nr.1.

   Smazat
  3. Připomínáme jako OSV ctěné veřejnosti,

   že kdyby SOCIÁLNI STÁT v ÚSTAVĚ byl nebylo by možné vyrábět vztekle a nepřetržitě vadné zákony v neprospěch voličů.

   Jejich výrazným představitelem je na př. EXEKUČNI ZÁKON ,který by nemohl být politickou třidou loupežniků zvanou lidově SPROSTI ŠMEJDI nikdy schválen.

   SOCIÁLNI STÁT MAJI V ZÁKLADNIM ZÁKONĚ NĚMCI.

   Při dotazu ve sněmovně jsme se od našich zastupitlů dozvěděli,že jim to tam povolili u.s.a aby prý zase nevolili FüHRERA.

   NO NEMOHLI BYCHOM SE PROSTŘEDNICTVIM PANA HONOLULA ZEPTAT ZDA BY NÁM TO TAKY NEPOVOLILI???.

   Za to budeme zachranovat U.S.A od komunistického neomarxismu se kterým prý bohužel prohrávaji boj a kdovi co s nimi
   bude!

   Smazat
  4. nemůžeme za to,že máme skoro vždy pravdu a tak vyjimečně píšeme malými písmeny i ty důkazy nebot je bmáme na FŠECKO drazi Brouci,řečeno rozšafně

   https://youtu.be/k1RasXw7iko

   Smazat
  5. PAN KELLER JE LIDOVÝ ŠPÁSISTA TZV SYMPATISTA,

   tento náš zástupce v EU hlasuje mnohdy proti svým voličům a dovoluje se dělat hloupý ačkoli se svým vzdělánim to nesmi!

   Dejte mu vědět,že absence Sociálniho státu v ÚSTAVĚ vede k dnešni

   KORPORÁTNI OLIGARCHICKÉ TYRANII OHNUTÝCH HŘBETŮ A NÍZKÝCH PLATŮ,

   kterou on ze své nedbalosti podporuje a jak to vypadá s tim uiž za ty penize prý nikdy nepřestane.
   Je to tedy jeho obyčejná bouda na zubožované občany voliče,kteři o tom nic nevi a hodlaji se dávat dále olupovat tak dlouho,až z ČESKA bude největši pláž naháčů v celé středni Evropě.

   KOMU TO NEVADI AT TO TU NAPÍŠE A ZDŮVODNI I PROČ!

   Nějteři diskutujici hledaji vinnikz prý u židobolševiků.No bude jim třeba napsat,.že gojimové by se měli řidit knihami židovských mudrců,kteři dávaji managerský návod jak gojimy obrat a stači se to interpretovat v opačném gardu.
   Tady nestači je obdivovat a závidět jim je třeba se sjednotit jako oni,nebot je sjednocuje honba za penězi,kdežto gojimy roděluji jejich ostré myšlenky,kterymi se mezi sebou pobiji do krve a to je tak celé no ni?
   Smazat
 5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rusko je Evropa. Až Japonsko je Asie.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Radosto,

   OSV vám už jednou odpověděla,proč jste zmizel a tim nás tu stále klamete!

   Napište:

   OSV je mi bohem a budu tu nepolitickou SPOLEČNOST,JEJIMŽ JSEM ČLENEM podporovat nebot je pokračovatelkou mého oblíbeného presesa HEJVLA!

   Co vy na to radosta?

   Smazat
  4. P.RADOSTA at chcipne hnusnej kapitalista
   VAS ctenar

   Smazat
  5. Mažte Radostu a neserte se do Kopeckýho, pitomci a manipulanti diskuzí!!!!!!!!!!!!!

   Smazat
 6. Vzhledem k mizerným platům by nepodmíněný příjem by byl vhodný. Například na vesnici by majitel hospůdky či obchůdku mohl znovuotevřít svůj podnik, který musel uzavřít například kvůli EET, mladá dvojice by mohla si dovolit založit rodinu, lidem by se vyplatilo dojíždět za prací......Zdroje peněz na nepodmíněný příjem? Přiškrcení penězovodu na západ, který nám drancuje zdroje, postih daňových rájů, znárodnění vodáren a plynáren, lithium a podobně.....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ZDROJE JSOU,

   ČNB ukradla všem ovčanů0 2 000 000 000 000 korun,kde čekaji až se na to zapomene A BUDOU PRÝ ZAŠMELENY a vime kde je 36 000 000 000 000 stači,aby se vláda starala a požádala o ty penize a má nás při volbách v kapse,

   TO BY BYL VÝVAR NO NI?A VO TO DE!

   Smazat
  2. 11:36 ČNB pouze přerozdělila a na rozkaz Bruselu se podílela na záchraně eura. Jedním ze zářných dopadů této akce v ČR je třeba skokový růst ceny nových bytů.

   Smazat
 7. Krásné úspěchy to má tato Evropská unie. Plná ústa krásných slov těchto spasitelů světa a apoštolů prosperity a pokroku, výsledek jejích činů je úpadek, prolhaná rétorika a shnilá symbolika. To nejlepší je prý stále před námi, jakási nebesky spravedlivá společnost zbídačených davů a národů.

  OdpovědětSmazat
 8. Česko by ještě mělo zvýšit svoje koloniální odvody zejména do Německa alespoň o dalších 100 miliard korun. Musí svým spolubratřím v EU pomoci financovat náročné sociální programy související s příjmem dalších statisíců utečenců na stravu a byt. Babičok rád pomůže.

  OdpovědětSmazat
 9. Naše chyba byla, že jsme tak naivně skočili na západní lží o demokracii a lidských právech. Po převratu 89 nás ještě ujišťoval Havel jak bude naše země skvétat a jak nám bude v Evropě kam patříme dobře. Vymaníme se z dosahu Ruska a budeme mít ráj. Těmhle kecům jsme uvěřili jako malé děti. Rozum jsme neposlouchali a jenom čekali na pečené holuby jak nám budou padat do huby. Západ nás oklamal, jak svého času Američani Indiány. Výsledek našeho snu je zcela opačný. Jsme vykradenou kolonii a méně svobodný než před hadrákem. Zloději a zaprodanci se potichu smějí nic se jim nestalo za jejich jidášské služby a zbytek občanů počítá drobné aby přežil.

  OdpovědětSmazat
 10. Výsledky každého průzkumu mohou být záměrně i nezámě zkresleny. Metody taktéž.Na základě těchto zjištění by se měly tvořit záměry vlády.Každá vláda je poplatna své strategii (pravé či levé) a rozhoduje o zdrojích pro sociální sféru.Posledním problémem jsou náklady,které sám systém generuje (úřad, komise, úřadníci...). Pro zjednodušení se třeba z 1 Kč podpory v nezaměstnanosti se díky těmto nákladům dostane k nezaměstnanému 1/2 Kč.

  OdpovědětSmazat
 11. Jsme chudí, jsme ZBÍDAČENÍ! Kdo za to může?!

  Odpověď je jasná jako facka, jako úder služebním obuškem do rozšklebené tváře třídního/národního nepřítele: Naší bídou jsou vinni okupanti z NATO a EU, a jejich domácí přisluhovači.

  Vzpomínáme se slzami v očích na náš blahobyt, na naše šťastné, bezstarostné žití v době před Prohraným listopadem, vzpomínáme naň se zaťatými pěstmi a trpce sevřenými rty, my komunisti a putinisti.
  Ach, jak nám bylo dobře, před tzv. plyšákem! Měli jsme skoro všechno zadarmo – zdravotnictví, školství, byty … A zbytek byl TAK LEVNÝ, že i poslední starobní důchodkyně z Orlických hor si mohla stoupnout v pátek za kuropění do fronty před prodejnou Maso-Uzeniny.

  Ano, my pracující (resp. my studenti, byl jsem tehdy mlád) jsme byli TAK BOHATÍ, díky socialismu a Sovětskému svazu, díky naší Straně a vládě, že jsme stávali CELÉ DNY A NOCI ve frontách na barevné televize, resp. osobní automobily!
  A byly to KVALITNÍ televizní přijímače, značky Tesla národní podnik; ne ten japonský či korejský šunt jako dnes!!!
  Byly to SUPER KVALITNÍ osobní automobily z Automobilových závodů V. I. Lenina v Mladé Boleslavi, ne ten německý brak („naše škodověnky“) jako dnes …

  Jenže pak se do vedení ÚV KSSS vloudil jistý Gorbačov, placený agent CIA a Mossadu, budiž jeho jméno navěky prokleto!
  Načež začal rozvratný proces, jenž vedl k dočasnému ústupu socialismu a dočasnému rozpadu Sovětského svazu.
  A nebýt NEZLOMNÉ vůle našich starších ruských bratří, kteří mezi sebou opět našli Spasitele, tak bychom dnes už byli mrtví, doslova POŠLÍ hladem a nemocemi.
  Ano, byl to Veliký Putin, jenž nás zachránil. Nebýt Jeho, nebýt Jeho OBŘÍ pomoci, tak by dnes zbytečku našeho národa vládli pravičáci a eurohujeři, ne naši národní Vůdcové Miloš a Babiš.
  Nebýt Velikého Putina a Velikého Ruska, tak by na Pražském kremlu seděl Němec Schwarzenberg, a „české“ (ve skutečnosti EU-kolaborantské) vládě by předsedal … no, nejspíš Trautenberk, že.

  Prostě: Držme se našich Vůdců, kteří nás vedou – PŘÍMOU CESTOU – zpět z periferie Evropy do nitra Západní Asie, kam patříme přímo BYTOSTNĚ.

  Ruská federace – záruka našeho návratu mezi nejvyspělejší národy Západní Asie!

  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. RADOSTA NEKECEJ.

   všichni tu víme,že se zitra máš plazit před KALOUSKEM,víš co by to bylo kdybys zaspal?

   Smazat
 12. Nepatřím mezi lidi, kteří jsou na tom finančně zle. Ovšem nějak mi tu nejde dohromady jedna věc. Já psa nemám, ale zjišťuji, že si - alespoň v mém okolí - psy pořizují mladé dvojice, které si prý dítě nemohou kvůli drahotě pořídit. Rovněž mnohé ženy samoživitelky pořizují svým dětem psa. Taktéž rodiny s jedním dítětem, protože další si už nemohou z finančních důvodů dovolit, vídám se dvěma i třemi psy. Něco je špatně, něco je zatraceně špatně. Na jedné straně bída a chudoba, na druhé straně ochota vyměnit dítě či kontakty s druhými lidmi za psa....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:05 no, on ten pes přecejen vyjde o dost laciněji než takové to to dítě. Třeba ani studovat nepůjde, že?

   Smazat
  2. Pane 22:05 domácí mazlíček povýšen nad člověka, orgie mezi stejným pohlavím, obcování s koněm, děti poroučí rodičům, ukájení nad násilím, marnotratnost - žebrota, MAMON atd.

   Jiní opět nepoučitelní, už brzy začnou od nuly?!

   Herman by řekl: " Vůle Boží ", ja říkám: " Chamtivost, bezohlednost, nenažranost, ubohost "!

   Konec

   Smazat
  3. 22:56
   Jděte už s tim svým....že?....na procházku.

   MM

   Smazat
  4. Vy, MM, zas netapetujte s cizími příspěvky a když už, tak alespoň upravujte časy. Jste nedůsledný, že?

   Smazat
  5. 7:42
   Přesunul jsem Váš příspěvek záměrně i s časem! Aby bylo všem jasné, že Vy jednou hot a poté čehý, kdybych změnil čas, tak napíšete, že Vaše příspěvky manipuluji, jak to dělají editoři NR.
   Škoda slov,co?

   MM

   Smazat
  6. 11:52 "cizí příspěvek". Ale i tak, děkuji za vysvětlení. Na různé věci lze obvykle očekávat různé názory i různé pohledy, že?

   Smazat
  7. Kde je zde 11:52......??? Zase smáznuto a debata, opět nedává smysl.

   Smazat
 13. Podekujte Havlovi

  OdpovědětSmazat
 14. 22:56 Pes vám lidský rod nezajisti.

  OdpovědětSmazat
 15. Chudoba mezi lidmi ? Mirka Němcová to vidí jinak . Prohlásila přece že žijeme v té nejúžasnější době v historii .Tomu nerozumím . Jak může v takové "úžasné" době vůbec existovat nějaká chudoba ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Miroslava Němcová je píča z marsu☺☺☺☺

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.