Reklama

neděle 29. dubna 2018

ČTK a dvojí metr na Izrael

Jana Ridvanová
29. 4. 2018  2Alarm
Česká tisková kancelář si upravila mezinárodní právo v případě přesunu české ambasády do Jeruzaléma.

Expertka z Ústavu mezinárodních vztahů na mezinárodní právo Veronika Bílková ve svém lednovém článku Uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele – konstatování zjevného, nebo nelegální akt?“ jasně ukázala, že přesun ambasády USA, potažmo i českého diplomatického zastoupení do Jeruzaléma představuje snahu o jednostrannou změnu statusu tohoto města v rozporu s mezinárodním právem.

Nicméně řada českých komentátorů a novinářů si to nemyslí. Jejich přání nedávno podpořil i titulek článku ČTK z 11. dubna, v němž agentura píše, že „přesun ambasády do Jeruzaléma nemusí být z pohledu práva problém“, a odvolává se právě na Bílkovou. V perexu zprávy je pak titulek rozveden tvrzením, že pokud by Česko nezpochybnilo, že Jeruzalém je hlavním městem budoucího státu Palestina, nebyl by přesun českého zastoupení do Jeruzaléma v rozporu s platnými dohodami. V žádné z citací ve zprávě ČTK však Bílková nic takového netvrdí – ba právě naopak.

Východní Jeruzalém je okupované území

Z následujících citací Veroniky Bílkové v článku ČTK vyplývá, že cílem amerického prezidenta Trumpa je „potvrzení toho, že USA (a případně další státy, které by USA následovaly) považují za hlavní město Izraele Jeruzalém. V případě Izraele tedy přesun zastupitelského úřadu a uznání Jeruzaléma za hlavní město nelze oddělovat, protože to první má stvrdit to druhé,“ cituje ČTK Bílkovou. Jenže už nedodává, že právě tento akt je z hlediska mezinárodního práva nelegální, jak právnička vyčerpávajícím způsobem vysvětlila ve svém výše zmíněném článku.

Bílková definovala nelegálnost postupu USA v řadě jasných bodů. Připomněla, že v rámci mezinárodního práva „existuje právní povinnost neuznat“ v případě, že „je tomu tak tehdy, když je skutečnost, jíž se uznání týká, výsledkem nelegálního použití síly nebo jiného porušení základních norem mezinárodního práva (např. ochrana lidských práv, zákaz genocidy, zásada sebeurčení národů). V tomto kontextu není uznání ponecháno na úvaze státu, a pokud by tento k němu přesto přistoupil, jednal by protiprávně. Typickým příkladem je zákaz uznat rozšíření státního území, k němuž by došlo cestou vojenské anexe“, čehož je izraelská anexe Jeruzaléma po šestidenní válce učebnicovým příkladem. Z tohoto důvodu také mezinárodní společenství Východní Jeruzalém dodnes považuje za okupované území.

Izrael však mezinárodní právo naprosto ignoruje. Již v roce 1980 v dodatku k Základnímu zákonu nazvanému Jeruzalém, hlavní město Izraele prohlásil, že „Jeruzalém, celý a sjednocený, je hlavním městem Izraele“. „Dodatek též zakazuje předání autority nad jakoukoli částí města cizí moci, tedy i Státu Palestina, což jde proti ideji Jeruzaléma jako hlavního města dvou států. Případné rozdělení města ještě dále právně komplikuje zákon přijatý izraelským parlamentem počátkem ledna 2018, který jakékoli změny postoje Izraele podmiňuje souhlasem kvalifikované většiny Parlamentu,“ upozorňuje Bílková na protiprávní jednání Izraele a připomíná, že v reakci na chování Izraele přijala Rada bezpečnosti OSN v roce 1980 dvě rezoluce. Pro obě hlasovali všichni členové Rady mimo USA, které však rezoluce nevetovaly, a jsou tak jimi rovněž zavázány.

První rezoluce 476 potvrzuje, že „všechna legislativní a správní opatření realizovaná Izraelem jakožto okupující mocností, jejichž cílem je změnit charakter a status Svatého města Jeruzaléma, nemají žádné právní účinky a jsou zjevným porušením Ženevské úmluvy IV“. Rezoluce číslo 478 pak přímo odsuzuje dodatek k Základnímu zákonu, který označuje za porušení mezinárodního práva, a všem státům ukládá povinnost tento postoj respektovat a stáhnout z Jeruzaléma zastupitelské úřady, nacházejí-li se v něm. Většina států v té době měla zastupitelský úřad v Tel Avivu, druhá povinnost se proto reálně týkala jen několika států převážně z Latinské Ameriky, které všechny skutečně zastupitelský úřad z Jeruzaléma následně stáhly (dva, Kostarika a Salvador, jej brzy poté do Jeruzaléma dočasně vrátily; od roku 2006 ale v Jeruzalémě nemá zastupitelský úřad žádný cizí stát).

O Jeruzalému nejde rozhodnout jednostranně

Ministerstvo zahraničních věcí ČR v roce 2016 uvádělo, že status Jeruzaléma jako hlavního města Státu Izrael není mezinárodně uznán. „Česká republika společně s ostatními členskými státy EU (…) považuje Jeruzalém za budoucí hlavní město obou států, tj. Státu Izraele a budoucího Státu Palestina,“ píše Bílková a dodává: „Jeruzalém se tedy od jiných měst liší v tom, že jeho status nesmí žádný stát určit jednostranně. Určení musí být výsledkem dohody všech relevantních aktérů, tedy Státu Izrael, Státu Palestina a, s ohledem na rozsah dopadů izraelsko-palestinského konfliktu, také širšího mezinárodního společenství reprezentovaného OSN.“

Jeden z argumentů USA pro přesun jejich ambasády odkazuje na to, že Spojené státy jen „konstatují zjevný fakt“, že Jeruzalém je hlavní město Izraele s tím, že nejde o nic víc než uznání reality. I když Izrael má od roku 1967 Jeruzalém celý pod kontrolou, Bílková opět jasně vysvětluje: „Uznání nezahrnuje jen konstatování skutečnosti. Je též výrazem pozitivního postoje k této skutečnosti, popř. alespoň její akceptace. Mezinárodní právo přitom, jak jsme rovněž již konstatovali, zakazuje státům akceptovat skutečnosti, jež jsou výsledkem porušení zásadních norem mezinárodního práva, např. anexe okupovaných území. Rezoluce Rady bezpečnosti 476 a 478 i četné rezoluce Valného shromáždění k témuž tématu explicitně potvrzují, že anexe východního Jeruzaléma a vyhlášení Jeruzaléma jako celku za hlavní město Izraele představuje takovou skutečnost. Její uznání tak není prostým konstatováním zjevného. Je pokusem zlegalizovat důsledky nelegálního jednání a jako takové je samo nelegální.“ Nicméně ve zprávě ČTK se pouze dočteme, že „problém vidí Bílková v tom, jak k věci přistupuje Izrael. Dává dosti jasně najevo, že mezinárodněprávní úpravu v dané oblasti není ochoten respektovat a že Jeruzalém jako celek je pro něj výlučně jeho hlavním městem“. Vše je uvedeno bez jakéhokoli bližšího vysvětlení jasné protiprávnosti tohoto jednání.

Jerusalem


ČR se staví za protiprávní jednání Izraele

Proizraelští komentátoři neustále opakují, že každý stát má právo si zvolit, kde bude jeho hlavní město. To je sice pravda, ale na vlastním území – ne na území, které protiprávně okupuje, na němž se v rámci politiky Palestincům bourají domy a na nějž se stěhují židovští osadníci. Jde o akt, který mezinárodní právo považuje za válečný zločin. Od roku 1967 Izraelci na okupovaných palestinských územích zbourali přes 52 tisíc domů a jiných stavení, to však česká média téměř nezmiňují. Bílková jasně říká, že mezinárodní právo Izraeli „zapovídá zvolit si za hlavní město jednostranně Jeruzalém, zejména pak Jeruzalém jako celek, včetně jeho východní okupované části. Konečný status Jeruzaléma musí být určen mezinárodní dohodou“. Nevím tedy, jak ČTK přišla na to, že mezinárodní právo nemusí být pro přesun ambasády do okupovaného a protiprávně anektovaného města problém.

Na přístupu k otázce Jeruzaléma je jasně vidět dvojí metr jak českých politiků, tak mainstreamových novinářů, kteří v anexi Krymu vidí agresi, ale v anexi a dekádách vojenské okupace Východního Jeruzaléma „konstatování zjevného“, a dokonce právo okupanta přivlastnit si území, které okupuje a kolonizuje, což je podle Ženevských konvencí válečný zločin. Česká republika se nicméně opět staví za protiprávní chování Izraele a bude se u toho cítit statečně, jak nabádá prezident Zeman. Premiér Babiš nejdříve prohlásil, že se bude držet mezinárodního práva, ale vzhledem k jeho pozici premiéra v demisi ho má Zeman v hrsti, a není tedy příliš velkým překvapením, že pro Reflex prohlásil, že českou ambasádu do Jeruzaléma přesune. Tedy i za cenu rozbití společného stanoviska Evropské unie. Ta totiž okupaci spojenou s demolicemi domů Palestinců a jejich pokračující vyhánění jak z Východního Jeruzaléma, tak jižního Izraele a částí Západního břehu dlouhodobě kritizuje.

- - -
 
 
 

23 komentářů :

 1. Aneb když dva dělají totéž, není to totéž. A Netanjahu má blíž spíš k Erdoganovi, než k Jicchaku Rabinovi, to je holý fakt. Mám intenzivní pocit, že ze světa se vytratil zdravý rozum, důsledky mohou být hrozivé, takže dík za každý článek, který není "černobílý".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi

  1. Za veškerým zlem stojí naboženství a jeho zneužití slabých jedinců, psychopaty!

   Včetně budhismu(?), "proslulého" s obchodem lidských orgánů od živých (poté mrtvých), pro polomrtvé poté živé (natočen dokument, srdce pro vyvolené), které dává život po životě (reinkarnace pro polomrtvé¿), reinkarnace, toho človíčka vykuchaného, už nikdo nepotkáte je mrtví?!

   Staří seberou život mladým, tím se na NR zabývejte P.C. Roberts(?), ať čeká na orgány z Hondurasu a to "není DEMOK®AT".

   Mít KONTO a není problém, žít jako George Sörös [džordž soros], také [ďerď šoroš] a [džordž soroš], maďarský rodák a americký multimiliardář, finančník a filantrop židovského původu.

   Více informací u 14. dalajlámi Tändzin Gjamccho a jeho bílé šály¿¿¿

   STAROSTOVÉ Z TOP09, nedárci orgánů, vlajky ven, Vy i.....!? Pro "orgány" z Tibet lamy, oživují budhisty z Tchaj-wanu.

   ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

   Čeští připodělaní, prospěcháři vyvěšujte:

   Vyvěste fangle - text

   Koukejte už se blejská na časy
   Rozplyne se i nejčernější chmura
   Jestli se nerozplyne tak vám u kasy
   Mademoiselle vrátí zpátky toho bůra.

   Vyvěste fangle
   Na tingltangle
   Protože teď se budem smát
   Ten kdo se řehce
   Mračit se nechce
   Ten bude lehce
   S životem se prát...!

   Text přidal marekmah

   Zdroj: http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/slitr-jiri/vyveste-fangle-791186

   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


   Ps. Francie předělala Izrael na atomovou velmoc,
   její nosíče jsou namířeny, napříč velkoměsty celého světa, proto ta "pokora"?
   Jinak skončí časoprostor, včetně USA ¿

   Mějte se Ramón, snad se v Izraeli nenamíchnou.

   Smazat
 2. Celý západ ignoruje mezinárodní právo tak izrael dělá to samé.

  Tady sorosovi poskoci dostanou ceny:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sorosova-neziskovka-a-americka-ambasada-budou-opet-rozdavat-ceny-novinarum-Nominovani-Fendrych-Kundra-nebo-bojovnici-s-dezinformacemi-533914

  OdpovědětSmazat
 3. ŽIDÉ a AMERIČANÉ mohou dělat VŠE!!!! Hlavně páchat VÁLEČNÉ ZLOČINY!!!! A "naše vláda", je VŽDY podpoří!!!!! Představitelé těchto státu je třeba postavit před MEZINÁRODNÍ SOUD, odsoudit a popravit!!! Nechápu jednu věc: Proč prezident Zeman podporuje TERORISTICKÝ stát Izrael???!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 29. dubna 2018 11:38

   Kdo Izrael nepodporuje končí, pokud vůbec začne?

   Jen v New Yorku, žije 90% občanů židovské víry z 8,5 milionů?

   Francouzi je vybavili výrobou atomové bomby, Němci ponorkami, západ letectvem a jejich nosiče nyní míří na Washington, Londýn,Paříž, Berlín, Řím, Madrid, Brusel, Tokyo, Vídeň, Moskvu, Ankaru, Teherán, Dillí, Ottawu, Camberru, Peking, Helsinky, Stockholm, Islámábád, Káhiru, Rijád a zbytek celého významějšího světa.

   Ale o tom se jako neví!?

   Ramón

   Smazat
 4. Nacisté prosazovali teorii o rasách nadřazených jiným a rasách méněcenných. Nechová se tak i Izrael?

  OdpovědětSmazat
 5. Podle mezinárodního práva nesměli vítězové ve 2. světové válce odtrhnout části poraženého Německa - Slezsko, Východní Prusko. Podle této logiky jsou Vratislav nebo Královec dosud protiprávně okupovaná města. Okupace východního Jeruzaléma je výsledkem útoku na Izrael, jeho cílem bylo totální zničení židovského státu a vyhubení Židů. Ten útok nebyl v souladem s mezinárodním právem a stejně je "protiprávní" i současná situace Jeruzaléma. Mezinárodní právo neexistuje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenže v jakém souladu a s jakým právem bylo zřízení státu Izrael na území Palestiny? Odvolání se na historii starou více jak 2 tisíce roků! Představme si, že by se každý nevyhynulý národ dožadoval obnovení své státnosti v rozsahu z nějaké své minulosti!!! Moravo, volej po Velké Moravě - od Baltu po Jadran! Palestinci byli potrestání novým, daleko horším Mnichovem než byl onen hanebný v r. 1938. Za viny Němců byli potrestání Arabové!!! A tam začalo vše to všivé, co se táhne posledními 75 roky, všechny ty války s miliony mrtvých - okupace arabských států, jejich drancování, genocida obyvatel! Trest za nacismus - a tak se nedivme islámismu - ostatně nyní usilovně Západ pěstuje antirusismus, který si s antisemitismem nezadá. Nazdar demokracie!

   Smazat
  2. Arabáši byli VELKÝ PŘÍZNIVCI FAŠISTŮ JEŠTĚ PRED VZNIKEM STÁTU IZRAEL!!!!

   Smazat
 6. Zbytečný a směšný článek expertky... Svět se bohužel, někdy bohudík stále vyvíjí a mění, také dle úhlu pohledu, toho kterého člověka. Psát kdo a kde ve světě porušil mezinárodní práva je tak na jeden den, 24 hodin. Dnes by měla být prioritou pouze slušnost těch kterých národů, zemí, států. Podporovat ty, kteří nejen mají ve své "bibli" permanentní svatou válku proti "nevěřícím" (což jsou mnohdy všichni ostatní), dokonce se slovy musíme být na ně "humánější a ústupnější" a oni se jistě časem změní k lepšímu, pokud nás tedy dříve nepošlou do "věčných lovišť", neboť asimilace nikdy a nikde neasimilovaných, samozřejmě není možná, tak toto funguje asi stejně jako kdys pohostinnost amerických indiánů vůči nám Evropanům na územích dnešní Kanady až po Chile. Jak jsme se jim odvděčili, to víme, v nejlepšímm případě rezevacemi či národními parky pro lidi, někdo by řekl hlídanými koncentráky. A konkrétně Izraeli jde nyní již jenom o přežití celého národa, obklíčeného islámem, který se jej snaží neustále ničit a zničit. Proto nějaké řeči o mezinárodním právu může vést jedině tak "sladké" sluníčko, uzavřené v nějakém vědeckém ústavu, vůbec neznající praktický život v podobných zemích. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zbytecny a smešny je pan Karel z Plzne

   Smazat
  2. Neschopnost sionistů jednat a vyjednat mír se svými arabskými sousedy bude pro něj fatální, že mu ani těch 200 skladovaných atomovek nebude nic platných.
   Nezapomeňme, že muslimové už atomovky také mají (Pákistan)!

   Smazat
 7. Právě naopak. Když oficiální linie je pro vznik dvou států s hlavním městem Jeruzalémem, pak je zřejmé, že lze přemístit ambasádu do Jeruzaléma naprosto bez problémů. Ta zůstane ambasádou v hlavním městě Izraele bez ohledu na to, bude-li Jeruzalém hlavním městem Palestiny. Pokud nebude nic se nezmění, pokud bude, nic se nemění též. Jenom taháte lidi neustále za nos s těma svýma právníkama, kterých mají lidi po celém světě plný zuby, protože to jsou jen řeči o nesmyslech. Celé je to o tom, že jste nepříčetná z toho, jak je možné, že si lidi nemyslí věci tak, jak vy si představujete. K tomu je ale dobrý důvod a ten je ten, že to jsou nesmysly, které se zakládají na vaší ideologické představě světa, která je nesprávná.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zrejme mate genocidu za nesmysly.Vase moralka je tudiz na urovni hnoje.

   Smazat
  2. 13:45 držte se tématu a tím je přemístění ambasády do Jeruzaléma.

   Smazat
 8. Takže Izrael okupuje část Palestiny a ještě si přivlastní i její hlavní město Jeruzalém? Kde to žijeme. Nedělejte druhým to, co nechcete aby se dělo vám. Prezident i Babiš by si to měli uvědomit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Už na jaře 1948, ještě před výhlášením státu Izrael, vyvražďovaly izraelské teroristické skupiny celé arabské vesnice na území Palestiny, na které si Židé dělali nárok. Holokaust, neholokaust, dodnes poprávu litujeme Židy, ale nesmíme litovat Araby, Srby a další, kterým se dělo a děje totéž!

   Smazat
 9. Co můžeme od vlády ČR očekávat, když ji vede Slovák. Předchozí vládu vedl B.Sobotka a česká vláda zasedala v Izraeli, možná se před zasedáním šla pomodlit ke Zdi nářků. To bude nyní rachot.

  OdpovědětSmazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 11. Hele holčičko, běž radši k plotně a nekrafej do věcí kterým nerozumíš. Nebo běž říct Američanům, aby se vrátili do Evropy a zemi přenechali Indiánům.

  OdpovědětSmazat
 12. Tlacenka spolu se slovakem vidi veci jasne ,slouzit dablu kdyz je treba kabaty se prevlekaji specielne u zida.Za vsim zlem je ale bohuzel opet on stve intrikuje krade rozklada moralku (vede celou porno instaloval homobuzny ,rozklada spolecnost . Mlejny melou a historie se opakuje ,to nikdo nemuze zaprit

  OdpovědětSmazat
 13. Děkuji za výklad a mrzí mne příklon i Zemana k tomuto protiprávnímu jednání Izraele. Láska k někomu, či něčemu by neměla překračovat hranice práva. Co ale dělá "mezinárodní společenství" pro vynucení spravedlnosti? Nic a tím nic, které je také formou terorismu - těch mocných - vyrábí terorismus chudých, jejich partyzánskou válku. Problém Palestiny je problém uměle zaseté a zcela falešné nenávisti vůči tomuto národu, který byl předhozen jako kořist Židům, jako odškodné za jejich holokaust, prováděný Němci za 2. světové války!!! Tedy daleko horší, než bylo předhození ČSR v Mnichově hitlerovskému nacismu. A je to více jak 79 roků, co úpí Palestínci pod židovskou okupací!!! Chováme se stejně "spravedlivě" jako nacismus!!! Jen se úlohy prohodily!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.