Reklama

pátek 13. dubna 2018

Jak začít a (ne)vyhrát 3. světovou válku? (Metoda Overtonova okna aneb jak prosadit neprosaditelné)

Jaromír Bradávka
13. 4. 2018   Rukojmí
Svět před 3. světovou válkou: „Bůh svět stvořil, Mojžíš mu dal zákony, Ježíš svědomí, Marx vědomí a Einstein zjistil, že vše je relativní.“ Svět po 3. světové válce: „Je tu někdo?


Existuje postup (metoda, technika, technologie) manipulace s informacemi a s veřejným míněním, který dokáže prosadit a realizovat jevy a skutečnosti, které lidé (společnost) nechtějí, odmítají, považují za nepřípustné nebo nereálné. Jmenuje se metoda Overtonova okna (podle amerického sociologa Josepha Overtona, který ji definoval a podrobně popsal) a v minulosti již byla několikrát úspěšně použita. V současné době se objevují signály, že s její pomocí se začíná vytvářet informační pole pro změnu vnímání společnosti ohledně přípustnosti omezené jaderné války, případně vítězné 3. světové války


Třetí světová válka je už řadu desetiletí zmiňována jako konec civilizace, jaderný armagedon, nemyslitelná, nepřijatelná.

Opravdu to stále platí? V současné době sílí mezinárodní napětí, eskalují konflikty v Sýrii, Iráku, na Ukrajině, objevují se různé provokace a akce pod falešnou vlajkou a další excesy, včetně vystupování a projevů v Radě bezpečnosti OSN, v NATO i v Evropské komisi, a zejména nenápadné úvahy nejvyšších neokonzervativních kruhů v USA začínají toto tvrzení zpochybňovat a pokládat je za překonané. Podle nich lze omezený jaderný konflikt nejen ustát, ale i vyhrát!

Koneckonců – máme svobodu slova, tak proč bychom nemohli diskutovat právě o 3. světové válce?

Zatím není možno ji propagovat přímo a veřejně, protože společnost se postaví proti. Tato situace znamená, že problém legální diskuze o vzniku 3. světové války se nachází v nulovém stadiu „okna možností“ a podle Overtonovy teorie ji lze označit za „nemyslitelnou“. Nicméně právě uvedené úvahy jistých osob v nejvyšších patrech řízení světa nás posouvají kupředu.


Fáze 1 – nepřijatelné, ale mluvme o tom.


Téma 3. světové války je ve společnosti zatím ještě zcela nepřijatelné. Uvažovat na toto téma není žádoucí ani v médiích, ani ve slušné společnosti. Zatím je to jev nemyslitelný, absurdní a zakázaný. Abychom jej uvedli do první fáze, je nutné přesunout téma 3. světové války z oblasti nepřijatelného do oblasti radikálního.

Skupinám pečlivě vybraných odborníků je dovoleno studovat a vědecky zkoumat archivy, paměti, vojenské i civilní dokumenty z předchozích válek, přičemž v rámci liberalismu názorů neexistují zakázaná témata. Naskytne-li se možnost, svolá se odborné sympozium na téma „chyby slavných vojevůdců, které ovlivnily historii“ , „vznik, průběh a ukončení válečného konfliktu“ nebo „úloha zástupných armád v moderní válce“. A na něm se bude diskutovat o všech aspektech tohoto tématu, o všech možnostech, jak válku řídit a ukončit s minimálními vlastními ztrátami, budou uskutečněny pokusy modelovat průběh války z vědeckých úhlů pohledu. Tím dostaneme o průběhu a řízení války hodnověrné informace.


Fáze 2 – desakralizaceOvertonovo okno se posunulo. Po vědeckém přezkoumání pozic se zřetelně ukázalo, že o 3. světové válce lze na vědecké úrovni seriózně a bez emocí diskutovat. Tím je zajištěn posun od absolutně negativního postoje společnosti ke vztahu sice radikálnímu, ale přesto pozitivnějšímu.

Současně s touto pseudovědeckou debatou se musí bezpodmínečně objevit nějaké „společenství válečníků“, třeba válečných veteránů, kteří prošli několika válečnými misemi a jsou se svým působením v nich spokojeni – vždyť „bojovali u Kábulu za Prahu“. Nevadí, bude-li taková skupina (více skupin) aktivní zpočátku pouze na internetu, neboť takových hrdinů si lidé i média dříve nebo později všimnou a začnou se na ně odvolávat v rozbíhajících se diskuzích. Vzniká tak další možnost vyjádření kladného postoje k zahájení války a konečnému vítězství.

Zadruhé jsou tito veteráni, ale i jejich nadřízení, kteří je podpoří odbornými posudky, potřební k vytvoření obrazu radikální hrozby jako: „pokud nezačneme preventivní válku my, začne ji protivník“ a „nejlepší obrana je útok“. Oproti jiným strašákům budou stát v čele „boje za svobodu a demokracii“ a „obrany proti rozpínavému agresorovi“.

Začnou se publikovat příběhy veteránů o tom, co prožili, jak slavně vítězili, co dělají dnes a vědecké zdůvodnění jejich úspěchů.

Výsledkem dalšího posunu Overtonova okna je uvedení nepřijatelného tématu do oběhu. Téma se odtabuizovalo a jednoznačnost problému byla zpochybněna.Fáze 3 – nahrazení původního výrazu eufemismem a vytvoření podpůrného precedentu


V následujícím kroku se okno posunuje dále a téma 3. světové války se přesunuje z radikální oblasti vyhrazené „vyvoleným“, kteří už boj prožili, do oblasti možného.

V tomto stádiu pokračujeme v citacích „vědců“. Přece se nemůžeme odvracet od vědeckých znalostí o válce a jejím řízení ke konečnému vítězství. Každý, kdo odmítne na toto téma diskutovat, musí být ocejchován jako pokrytec a zrádce odmítající bojovat za zájmy své vlasti a podporovat naše spojence.

Je nutné, aby bylo pro válečníky vymyšleno mírnější označení, aby odpůrci války nemohli označovat tyto devianty nálepkou „válečný štváč“.

Vytvoření eufemismu, tedy nahrazení nepříjemné skutečnosti výrazem jemnějším je velmi důležitý moment a pro legalizaci nemyslitelného nápadu je tato záměna nutná.

Pojem 3. světová válka již neexistuje. Bude změněn třeba na „poslední fáze globalizace“ nebo „demokratizace poslední diktatury“. Nicméně i tento výraz může být ještě změněn, protože i toto označení bude určitou částí společnosti považováno za nevyhovující nebo nekorektní.

Cílem vymýšlení nových pojmů je odvést pozornost od podstaty problému, odtrhnout formu slova od jeho obsahu ‒ a zbavit se tak svých ideologických odpůrců. 3. světová válka se změní na poslední fázi globalizace a pak třeba na sjednocení světové demokracie podobně jako zločinec mění příjmení a pas.

Souběžně s hrou na jména probíhá vytvoření podpůrného precedentu ‒ historického, mytologického, aktuálního nebo jen vymyšleného, co je však hlavní ‒ legitimního. Bude objeven nebo vymyšlen jako „důkaz“ toho, že 3. světová válka (její zahájení) může být v podstatě uzákoněna, podobně jako předchozí sankce, omezení obchodu nebo prohlášení protivníkových médií za „agenty cizí mocnosti“.

„Již antičtí bohové pomáhali smrtelníkům zvítězit v nerovném boji. Naši vojáci budou jako ti bohové!“

„Před 70 lety jsme osvobodili půlku Evropy, před 30 lety druhou půlku a teď osvobodíme i Asii!“

„Svobodná společnost má právo se bránit“.

„Naši spojenci vyznávají stejné hodnoty jako my a je naší povinností pomoci jim v boji s barbarskými nepřáteli západní civilizace, kteří znovu přicházejí z východu!“

„Je to naše křesťanská povinnost!“

Hlavním úkolem této etapy je alespoň částečně vyloučit zabíjení lidí (jsou to přece primitivní podlidé, kteří nějakým nedopatřením mají dokonce i jaderné zbraně, kterými ohrožují naši demokracii, naši bezpečnost a naše národní zájmy) a následně válečné zločiny z trestního postihu. Poněkolikáté, ale naposledy v historii.


Fáze 4 – z možného do racionálního


Poté, co je poskytnut legitimní precedent, objevuje se možnost posunout Оvertonovo okno z oblasti možného do oblasti racionálního. Na tomto místě je rozmělnění společenského problému završeno.

„Válka je u lidí geneticky zakódována, spočívá v lidské podstatě“.

„Někdy je nezbytné zničit darebný stát, protože existují nepřekonatelné okolnosti“.

„Byli jsme vyprovokováni!“

„My tvoříme právo a rozhodujeme o tom, kdo je v právu!“.

„Je vůbec na válce něco škodlivého? Škodlivost není prokázána. Naopak. Válka vždy přinesla technický a kulturní pokrok“.

„Utekli k nám před válkou a teď jim tady hrozí znovu. Tomu musíme zabránit za každou cenu!“

„Opilí mužici nemají právo vlastnit takové území a takové bohatství. To patří celému demokratickému lidstvu!“

„Zničením Říše zla zavládne věčný mír!“

V povědomí veřejnosti se uměle vytvoří, „bitevní pole“ a na obou stranách se nepochopitelným způsobem vynoří radikální příznivci a radikální odpůrci války.

Normální lidé, kteří nechtějí být lhostejní ke směřování do válečných hrůz, se média snaží zařadit mezi radikální strašáky a zapsat jako nepřátele státu a společnosti. Role těchto strašáků spočívá v aktivním vytváření obrazu pacifistů a zrádců, kteří se raději dohodnou na kompromisním mírovém soužití s nepřáteli demokracie, než aby ji bránili. Odmítání „hodnot“ je kriminalizováno, společnost je štěpena na hodné demokraty a zlé podporovatele diktátorů. Možnost vystupovat v médiích však mají jen ti se „správnými“ názory.

Sami tzv. obránci demokracie zůstávají jakoby uvnitř „oblasti intelektu a vědy“, odkud se vším patosem „zdravého rozumu a lidskosti“ odsuzují „zrádce, zbabělce a pacifisty všeho druhu“.

„Vědci“ a novináři v této fázi dokazují, že lidstvo v průběhu své historie téměř neustále válčilo ‒ a že je to tedy normální. Nyní je možné téma 3. světové války přesunout z oblasti racionální do kategorie populární. Оvertonovo okno se posunuje o další krok dopředu.


Fáze 5 – popularizace


Je nezbytné, aby popularizace války byla podpořena populárním obsahem, vhodnými historickými a mytologickými osobnostmi a podle možností i těmi současnými, mediálními.

Příprava na válku masivně proniká do aktuálních zpráv a talkshow. Lidé bojují ve filmech, seriálech, v textech písní a videoklipech. Z archivů se vytahují staré válečné příběhy a dokumenty (samozřejmě jen ty vítězné a hrdinské) a točí se nové. Boj se stává nedílnou součástí života

Jeden z triků popularizace se nazývá „Rozhlédněte se kolem sebe!“

„Alexandr Veliký byl největší vojevůdce všech dob a řecká kultura, kterou šířil do světa, existovala přes tisíc let. To naše demokracie bude trvat věčně!“

„Copak jste netušili, že ten skvělý právník je bývalý zpravodajec a zmařil několik nepřátelských provokací?“

„I můj učitel byl několik let na zahraniční misi a byl za to vyznamenán.“

„Víte, kolik jich tam zahynulo? Obětovali své žívoty, abycho my mohli žít!

„Jak se vám líbí nový klip Lady Gaga „Love and war is eternal“?“

Propracované téma v této fázi se časem nezávisle samoreprodukuje v masmédiích, showbyznysu a v politice.

Další efektivní způsob je vést o jádru problému aktivní a prázdné rozhovory na úrovni informačních operátorů (novinářů, vedoucích televizního vysílání, veřejných aktivistů…). Ti ovšem vyloučí z diskuze odborníky.

V okamžiku, kdy se už všichni začnou nudit a diskuse o daném problému dojde do slepé uličky, přichází vybraný profesionál a říká: „Pánové, ve skutečnosti je všechno úplně jinak. A nejde ani tak o to, ale o toto“ – a určuje další směr a tendenci, která se řídí posunem okna.

K ospravedlnění zastánců legalizace války se využívá zlidšťování zločinců pomocí formování jejich pozitivního obrazu, který nemá nic společného s charakteristikou zločince.

„Je to zásadový člověk. Zabil svou ženu, protože odmítala jeho hodnoty. No a co?“

„Vojáci mají sice nižší IQ, ale dodržují přísnou morálku“.

„Vojáci jsou sami obětmi, jejich profese je k tomu donutila“.

„Vychovali je tak. Být vojákem je pro ně čest a rodinná tradice!“

„Budeme vám vyprávět tragický příběh lásky! Byl povolán do války. Šla bojovat po jeho boku a nakonec oba zahynuli! Tomu se říká láska! Kdo jsme, abychom jim bránili? Kdo jste vy, abyste stáli v cestě lásce?!“

Takové vychytralosti jsou obsahem populárních talkshow a denně masírují podvědomí lidí.


Fáze 6 – z kategorie populární do sféry aktuální politiky


Dostáváme se k šesté fázi pohybu Оvertonova okna. Téma je připraveno na možnost přesunout ho z kategorie populární do sféry aktuální politiky.

Začíná příprava právního rámce. Lobistické skupiny se konsolidují a vystupují ze stínu. Jsou publikovány sociologické průzkumy prokazující údajně vysoké procento příznivců války. Politici začínají s pokusem veřejně se vyjádřit na téma zákonodárného ukotvení tohoto tématu a do veřejného vědomí zavádějí nová dogmata, jako: „kdo je proti válce, je proti pokroku“ , „zákaz propagace války je nezákonný“ a „bude to poslední válka v dějinách“. To je firemní specialita liberalismu ‒ tolerance tabu, odmítání varování před vražednými úchylkami pro společnost.

Společnost je během poslední fáze pohybu okna z kategorie „populární“ do „aktuální politiky“ rozpolcena. Nejaktivnější část bude ještě pokračovat v odporu proti ještě donedávna nepředstavitelnému zákonnému ukotvení. Celkově je však společnost zlomena. Souhlasila s vlastní porážkou.

Jsou přijaty zákony, změněny (zničeny) normy lidské existence, postupně se toto téma dostane nevyhnutelně do škol a mateřských školek, a to znamená, že následující pokolení ztrácí šanci na přežití. Tak to bylo s legalizací homosexuality (nyní vyžadují, aby se nazývali „gayové“) a dnes se před našimi zraky legalizuje pedofilie a dětská eutanazie. Legalizace 3. světové války pomocí zmíněné technologie Overtonova okna znamená konec existence lidstva na planetě zvané Země.


Fáze 7 – realizace


Po „naladění veřejnosti“, schválení zákonů a vyčlenění finančních prostředků přichází poslední krok – zahájení vojenských akcí. To už není Overtonovo okno, to je praktická realizace úmyslu dobýt a zničit protivníka. V jazyce propagandy se ovšem mluví o „demokratizaci a připojení ke svobodnému světu“ nebo „nutnosti zničení posledního vředu diktatury“. Obyvatelé Iráku, Libye nebo Sýrie (i obyvatelé Jugoslávie - pozn.red.NR) to zažili na vlastní kůži.

Začne to drobnými provokacemi, ekonomickými sankcemi a vypovídáním diplomatů, pokračuje většími provokacemi a operacemi pod falešnou vlajkou a končí vyhlášením války nebo přímo ozbrojeným útokem.


Výsledek?


Ještě před několika lety jsme s nacházeli kdesi uvnitř fáze 1. Po vypuknutí občanské války na Ukrajině a vstupu Ruska do konfliktu v Sýrii se však jednotlivá okna začala jakoby otvírat souběžně a částečně překrývat. Mainstreamová média, neziskovky a koupení politici spustili kanonádu ze všech zbraní a ze všech stran.

Také v článcích a diskuzích na internetových médiích se pojem 3. světová válka a její nevyhnutelnost začíná objevovat stále častěji. Mnozí přispěvatelé tak vykonávají medvědí službu společnosti a (nechtěně) pomáhají těm, kdo o časově a územně omezené jaderné, případně 3. světové válce uvažují.

Nenechme se vtáhnout do Overtonova okna. Právě na alternativních médiích máme ještě prostor a čas k tomu, abychom lidem vysvětlovali, jak jsou podobné úvahy a následné postupy nebezpečné.

Jak technologii (okno) rozbít


Nejsnáze se „okno“ popsané Overtonem posunuje v tolerantní společnosti. Tedy ve společnosti, která nemá žádné ideály a v důsledku toho nemá jasné rozdělení na přirozené a nepřirozené, dobro a zlo, slušné a neslušné, svobodu a právo na jedné straně a morálku a povinnosti na opačné straně.

Chtěli byste pohovořit o tom, že je vaše matka coura? Chcete o tom napsat do časopisu? Zazpívat píseň? Veřejně a „vědecky“ dokázat, že být courou je normální a dokonce nezbytné? I k tomu poslouží výše popsaná technologie. Opírá se o VŠEDOVOLENOST, ve které

Neexistuje tabu.

Neexistuje čest, morálka, pravdomluvnost, spravedlnost, vlastenectví, udržování tradic.

Neexistuje pojetí posvátnosti a samotná diskuse o ní je zakázána.

Všeho toho se nedostává. A čeho se dostává?

Existuje takzvaná „svoboda slova“, která byla přeměněna na anarchii a na svobodu ztráty lidskosti. Před našimi zraky se postupně odstraňují rámce, oddělující společnost od propasti sebezničení. Cesta je už otevřena.

Myslíš si, že sám nejsi schopen nic změnit?

Máš pravdu, člověk sám zmůže velmi málo.

Vědomím a myšlením jsi však povinen ZŮSTAT ČLOVĚKEM!. Člověk je schopen najít řešení jakéhokoliv problému.

Co nezmůže jeden, udělají LIDÉ, kteří jsou spojeni společnou myšlenkou. Rozhlédněte se kolem sebe a spojte se. Když každý z vás získá dva další lidi pro myšlenku odporu proti válce a z těch dvou zase každý získá dva, poroste řada geometricky. Za krátký čas nás, kteří válku odmítáme, bude naprostá většina. Přemýšlejte o tom – ale ne moc dlouho.


Zdroj: http://www.rodon.cz/clanky/Spolecnost/technologie-zkazy-o-teorii-tzv-oken-americkeho-sociologa-josepha-overtona--2776

30 komentářů :

 1. Upřímně řečeno, mám veliký problém ůčinně argumentovat svým kolegům a přátelům o západních svinstvech. V lidech (opravdu si nedokážu vysvětlit proč a co s tím dělat) stále přetrvává strašlivá nenávist vůči Rusku a rusům údajně kůli roku 68. Naproti tomu svinstva typu "mnichovská zrada", "Panama", "Grenada", "Jugoslávie", "Irák", Lybie" je nechávají prakticky chladnými. Začínám se domnívat, že lidé skutečně musí mít autentickou zkušenost z vraždění a obrovského utrpení sebe a svých dětí spojené s "trestem" za prohranou válku, aby si začali uvědomovat souvislosti. Je to příšerná úvaha, ale jinak opravdu nevím. Prostě lidem imponuje víc "sympatický" lotr (USA) s nímž by možná někde něco káplo, než spravedlivý obránce vlasti a jejich rodiny. Tyto hodnoty se začínají měnit teprve když začínáme nespravedlivě vyvolané války prohrávat a přímo dostávat na zadnici. Velmi pěkně to dokumentují postoje Německa v důsledku druhé světové války.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A jakou autentickou zkušenost z vraždění a obrovského utrpení sebe a svých dětí mají ti vaši kolegové spojené s Rusy v 68.? Já to autenticky pamatuji již jako dospělý. Viděli jsme to tenkrát jako násilí a nepochopení naše práva jít svou cestou. Ale dnes už o tom pochybuji a děkuji za spokojený život. Dnes k Rusům žádnou nenávist už necítím, naopak.

   Smazat
  2. Myslím, že je to jinak. K obratu postojů není zapotřebí zkušenosti s vražděním. Nýbrž musí být přítomny 2 podmínky:společenské napětí a katalyzátor změny.
   V 80. letech bylo jistí napětí uvniutř společnosti, avšak ochota se posunout v postojích vůči režimu se u populace dostavila teprve, až došlo jinde k "drobným" událostem, které facilitovaly rozsypání režimu, působily katalyticky na obrat v postojích lidí. Např. útěk občanů NDR. Nebo pád zdi.

   Smazat
  3. Overtonovo okno bylo otevřeno ve vztahu ke komunistům a komunistické ideologii. Vše probíhalo tak, jak to popisuje pan Bradávka. Ani já nemohu pochopit pane Kozino, jak to, že mnoha lidem naprosto chybí kritické myšlení a logická úvaha při posuzování událostí. Že to tak je, nás přesvědčují každé volby. T

   Smazat
 2. Kvalitní článek, precizně zpracovaný. Nicméně bych di dovolili, doplnit malou poznámku. Kdosi, mnohem moudřejší než jé, pronesl výrok, že generálové se vždy připravují na ti minulou válku a oravují její chyby. Já dodám, že v jejich pitomých hlavách nedošlo k pochopení základní věci. 6e ta předchozí světová je stará osmdesát let. A staré myšlení a nové zbraně dohromady nejdou. Tu válku prohrají bohužel i ti z druhé strany. Na tuto skutečnost, že něco nejde vyhrát dojede i teorie Overtonova okna. K čemu jsou nám chytří, když dopouštějí vládu blbců?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 7:17 - generálové nejsou ti, kteří rozhodují o válce! Jsou služebníky klanově-korporátních financiérů.

   Smazat
 3. Problém je v podstatě v tom že parazitizmus a snaha jít lehčími cestami je v nás zabudována od přírody. Proto je důležité od dětství vyprávět dětem pohádky které mají v sobě zabudované krytické myšlení a poučení jak obtížné je se dobrat spravedlnosti a poctivosti. Destrukce současných dětí pomocí pohádek je obrovská a lidstvu se to vymstí. Totéž platí o výchově dětí ve stále válečném stavu a ukázkovým příkladem je Palestina. Vzdělanost ovšem automaticky neznamená moudrost. Typickým poučením pro děti je pohádka "O Smolíčkovi pacholíčkovi"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Snaha, jít a hledat snazší cestu není totožná s parazitismem. Parazitismus je pokroucení struktury dělby práce ve společnosti. Hledání snazších řešení není dle mého soudu nic negativního, ovšem je třeba dbát pravidel.
   Problém společnosti s davovými jevy může výrazným způsobem ovlivnit výchova. Obecně si troufnu tvrdit, že potlačení přirozeného odporu proti autoritám, nucení podřídit se v každé situaci bez odporu, nesmyslná nařízení a zákony. Tím vším se v lidech potlačuje schopnost vlastního úsudku a kritického myšlení. Vážení, to je cíl téměř všech společností, které znám.
   Parazitismus ve společenském řízení vychází z touhy vládnoucí třídy, zůstat na co nejvyšším stupni společenského žebříčku co nejdéle. Za tím účelem postupnými kroky posouvají společnost do stavu, kdy vedoucí funkce jsou "doživotní" a společenské výtahy jsou minimalizovány.
   Válka není pro většinovou populaci přínosem, byť je to vládnoucí třídou zdůrazňováno. Pomoc agresorovi, není pomocí spojencům. My máme spojence? Které? Nedostatek a potlačování empatie způsobuje, že jednotlivec ve svých úvahách není schopen předjímat možné nebezpečí, fyzickou a psychickou bolest, smrt a další utrpení ve válce. Ztotožňuje se s hrdiny válek minulých a nepřipouští sám sobě osud padlých a zavražděných.
   Vyzdvihováním vojevůdců a jejich úspěchů v dobyvačných válkách není nic jiného, než pokrytecké schvalování vraždění nevinných.
   Můžeme jen doufat, že ta malá skupinka s množiny obyvatel na planetě dostane rozum a nebo jí bude většinou zabráněno v rozpoutání jaderného konfliktu.
   Jak vzbudit v lidech zájem k přečtení článku o manipulaci, namísto reklamního letáku?
   ABC

   Smazat
  2. Omlouvám se za neuvážené užití souvětí vrozený parazitizmus. Dobrý příspěvek ABC.

   Smazat
  3. Omlouvat se není třeba, diskuze pod články je výměnou názorů a zamýšlíte se nad stejnými tématy, jako já. A zdá se, že máme i podobný pohled na svět okolo nás.
   ABC

   Smazat
 4. Všechny první tři komentáře - palec nahoru.

  OdpovědětSmazat
 5. Myšlenka demonstrace - v Praze - proti chystaným akcím USSA - nezazněla. Podpis: Hysterický blbeček.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, to mě také překvapuje. To jsem snad my odpůrci kořistnické války zcepeněli? Možná mají potenciální organizátoři obavu z nízké účasti a následné bagatelizace, jak to často v ČT dělají. Nicméně, bych to vážně zvažoval, lidé by měli říci zda chtějí dovolit USA, Británií a jejich patolízalům aby rozjeli svůj obchod se smrtí.

   Smazat
 6. 3. světovou válku se dá přežít: výplod chorých mozků - bez empatie, bez fantazie, bez vědomostí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsou zkušenosti s přímým jaderným útokem v Japonsku, haváriemi elektráren. Informace a poznatky zúročené z těchto tragédií mohou najít cestu. Co když to jde, za cenu markantního snížení populace. Obnova přírody proběhne možná mnohem rychleji, než si myslíme, viz bující příroda na Ukrajině. Nenechme se uchlácholit informacemi o soudném dni pro všechny. Nechci spekulovat, ale ani zatracovat možnost ohnisek pokračující civilizace a minimální osídlení zbytku planety lidmi na úrovni kmenů v Amazonii. Příběhy jednotlivců přeživších výbuchy v Japonsku jsou až zarážející.
   ABC

   Smazat
  2. 9:58 Váš příspěvek, a to právě pod tímto článkem, je zarážející!

   Právě tvrzením "Jsou zkušenosti ..." posunujete okno. Nezažil jste, ale jste ochoten polemizovat o možnosti ten zážitek získat třeba za "cenu markantního snížení populace".

   Takže já nedemokraticky zatracuji Vás! Nechcete se nechat uchlácholit informacemi soudném dnu a polemizujete. Udělejte si "nějaký" rekvalifikační kurz a pomozte v elektrárně Fukušima, jistojistě za velice, velice pěkný peníz. A až budete umírat na leukémii a rakovinu, tak nám tu napište svůj osobní názor.

   Po WW2 se neměl zakázat Fašismus ale už jen pouhé úvahy a plánování VÁLKY MIMO SVÉ ÚZEMÍ, tak jako je dnes trestná příprava/plánování některých trestních činu.

   Smazat
  3. 11:11
   Nevím, jak jste přišel na můj zájem testovat sebe sama či někoho jiného v odolnosti na záření.
   Reagoval jsem na příspěvek "chorých mozků". Možná by pro nás bylo pozitivní, pokud by ty mozky byly choré. Bohužel takový optimismus nesdílím a naopak si myslím, že Ty mozky mají k dispozici informace mnohem ucelenější, než si jsme schopni představit.
   Moje pochybnosti mi nedovolují slepě věřit onomu tvrzení o totální likvidaci populace na všech místech planety. A to je i důvodem mého zvýšeného neklidu. Jakmile by totiž byla šance, reálná byť ne 100%, moje obavy o budoucnost by rapidně stouply.
   ABC

   Smazat
  4. 23:26: Lidé zemřou v důsledku hladu - snížení průměrné teploty působením atomového mraku, neuroda, smrt hlady. Ledaže byste stal švabem, tak to byste možná přežil. Jak jste přišel na to, že teorie přežití pochází od skvělých mozků. Do nynějška skvělé mozky říkaly, že nelze přežít a teď skvělé mozky změnily názor? Holt, věda pokročila.

   Smazat
  5. 11:11 A jako vést válku na "svém" území by bylo beeztrestný jo? Vraždit vlastní spoluobčany? Blbej nejsi málo! I tak by na to musel světový strážník - tedy technologicky a politicky nejvyvinutější a vojensky nejsilnější stát - tedy USA se svými spojenci v NATO dohlížet, jinak to je nevynutitelný ....

   Smazat
 7. Po přečtení tohoto kvalitního článku se mi samovolně vybavil slavný román Karla Čapka Bílá nemoc...

  OdpovědětSmazat
 8. Už se to bohužel děje i v naši zemi dobrý článek.

  OdpovědětSmazat
 9. Výborný, skvělý článek, vede k praktickému vhledu do politiky.

  OdpovědětSmazat
 10. Sice dobře napsané, ale jen mi chybí vůbec důvod, proč by měla být vůbec 3. světová válka. Kdo ji potřebuje, proč a nač, čemu/komu prospěje? To mne zaráží, že občané a nejen agresorských států, jsou lhostejní a nestoji jim bojovat proti válce. K čemu je Vatikán a celé křesťanství, když církve nedovedou pozvenout hlas proti válkám a pro světový mír! (Mimo papeže Františka I.) K čemu jsou intelektuálové, když, na rozdíl od svých dědů se třesou z parazitismu na kapitálu a válku berou jako svůj přivýdělek! K čemu jsou odbory, když nedovedou zvednout dělníky pro boj proti válkám? K čemu jsou vysoké školy? - Tak zde pardon, nevím zda se dá říkat většině škol, že jsou vysokými, některé snad stavebně! Ale ty tzv. vejšky jsou hlavním producentem představ o "střední třídě" potenciálních Baťů, Bakalů, Kožených.... a hlavní "činskou zdí" proti pravdě, právu a spravedlnosti. Proto také tak čile a na povel dovedou pokřikovat na náměstích ve svém boji za lež a loupež.

  OdpovědětSmazat
 11. Dobrý den.
  Článek je vynikající a stáhla jsem si to. Co se týče "Overtonova okna",tak pokud to budete chtít někomu vysvětlit, od "nemyslitelného k uzákoněnému", je dobré se podívat na "homosexualitu". Je to krátké, výstižné a jasné. Pan Joseph P. Overton (4. ledna 1960 - 30. června 2003) zahynul při pilotování ultralehkého letadla. Přežila jen jeho novomanželka.
  Hezký den.

  OdpovědětSmazat
 12. Velmi podnětný, skvěle zpracovaný článek. Jen aby ten apel na konci textu už nebyl nedosažitelný.

  OdpovědětSmazat
 13. Jde o to, že v podvědomí člověka a tím pádem i v kolektivním vědomí lidstva vystupuje myšlenka na 3.-tí světovou válku v současné době moc často. Přání je otcem myšlenky. Lidstvo své myšlení musí směřovat jinam, k lásce, k tvorbě, k růstu, k harmonii. Je to na nás všech, abychom myšlenku na 3-tí světovou zadupali do prachu historie. Všichni se musíme sjednotit v myšlení, začít přemýšlet jinak. Novináři musí začít psát o jiných než negativních a válečných tématech, politici musí vytvářet pozitivní myšlení a my ostatní musíme se radovat ze svých dětí, ze své práce.

  OdpovědětSmazat
 14. Moje babička která se narodila v r. 1889 mi vštěpovala že lenost je matkou všech neřestí a chceš li vědět co jsi zač tak se podívej za sebe a co tam uvidíš to jsi.

  OdpovědětSmazat
 15. Skripalová dcera má před svatbou a zda se, že již se jí nedočká. Britové vědí, že kdyby ji pustili na svobodu, jejich blamáž a diletantství, by vyšlo na světlo Boží. A proto se zdá, že jí předají Američanům a ti ji zařadí do programu na ochranu svědků a zmizí s cizí identitou někde ve světě. Když nebude souhlasit, zmizí stejně. Nikdo se už to nedoví. Američani a Britové si nemůžou dovolit, aby se vrátila zpět a hlavně, aby hovořila. Zdá se, že jí nenechají hovořit ani na kameru , aby se vyjádřila, protože nejspíš nechce hovořit to co si přejí a hlavně co potřebují Britové a Američani. Všechno je to hlavní důkaz proti Britům, kteří to na zakázku pro Američany udělali a rozjeli proti Ruskou kampaň se sankcemi. Se Skripalem bude provedeno to samé a nikdo ho už neuvidí. Tady vidíme v přímém přenosu demokratické principy západu. Vymyslet svinstvo o otravě Novičokem a Chlorem a na základě výmyslu pozabíjet raketami nevinné lidi, jako v Iráku, Jugoslávii, Libyi, Sírii.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tohle napsal nablblý tapetář, který s tím "obšťastňuje" čtenáře už pod 4. článkem. Fuj, to jsou móresy!

   Smazat
  2. Zadny tapetar ,ma pravdu.Vzpomente ,kolik nepohodlnych svedku zahadne zahynulo po atentatu na JFK.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.