Reklama

neděle 29. dubna 2018

KSČM a ČSSD bez programu? Konečná -3

Radim Valenčík
29.4.2018 blog autora

Pokračování polemiky docenta Radima Valenčíka nad "Postkladenským programem" KSČM a dnešní situací KSČM a ČSSD - údajně stále ještě českých levicových stran.


Přesně před 12 dny, 17. dubna jsem byl požádán o stanovisko k "Postkladenskému programu" KSČM. Zpracoval jsem ho, bylo dost kritické a rozpoutala se k němu diskuse. "Prokomunikování" nosného programu je vždy dřina. Pak se stalo něco mnohem horšího. Proběhl mimořádný sjezd KSČM, který měl být sjezdem "nápravným". Místo toho však proběhl v sobotkovském stylu (podobně jako ten loňský v případě ČSSD). Obávám se, že se i KSČM vydala na cestu bezprogramovosti, což by pro tuto – ze své podstaty programovou – stranu znamenalo konečnou. Doufám, že se toto nebezpečí podaří odvrátit a že se podaří vrátit programového ducha i do ČSSD. Výsledkem ignorování problematiky tvorby programu, který by dal odpověď na otázku, o co v současné době jde a do dělat, je totiž to, že se z politiky stává hnojiště, viz ZDE

Tímto příspěvkem pokračuji v sérii v rámci seriálu o vizi, která těží z dříve naspaných článků, ukáže na problémy přípravy nosného programu a pokusí se dát i některé náměty k řešení akutního problému programové vyprázdněnosti ČSSD a KSČM.

Ještě k Postkladenskému programu KSČM/2

Pokračuji v předcházejících článcích, viz: ZDE a ZDE
Celý "Postkladenský program KSČM" je ZDE

Reaguji na repliky hlavního autora programu, které jsem v kontextu své analýzy uveřejnil včera. Začnu touto pasáží:


"Trh jistě není sám zdrojem zla. Zdrojem a příčinou zla je samotný člověk a trh je pouze mechanismus, který dává nepěkné lidské podstatě volný průchod. To vyplývá opět z pasáží výše..."

Zde je mé stanovisko podstatně bližší Marxovi. Ten jednak za podstatu člověka nepovažuje nějaké ahistorické abstraktum, ale odvozuje ji z panujících společenských vztahů. Přitom neustále zdůrazňuje, že jde o "návrat člověka k samotnému sobě, tj. přirozenému naplnění jeho života, které je založeno na rozvoji a uplatňování schopností v podmínkách lidské pospolitosti, kdy bude překonáno odcizení mezi lidmi". Žádnou "nepěknou lidskou podstatu" či to, že by "příčinou zla byl samotný člověk" u Marxe nenajdete. Jeho pojetí člověka vychází z přírodně historického pojetí vývoje společnosti (které má kořeny již u Hegela).

Samozřejmě to Vás nemusí zavazovat. Můžete pracovat s jiným konceptem. Ale pak je to třeba otevřeně říci. Marxovo dílo (a způsob jeho interpretace) je pro komunistické hnutí určitým referenčním rámcem a je třeba se k němu vyjádřit.

Řekněte třeba, že metodologicky vycházíte z liberálního pojetí člověka, který ze své podstaty sleduje individuální cíle, v tomto smyslu od něj pochází zlo a jeho podstata je z tohoto hlediska "nepěkná". Nevím, jak daleko ovšem dojdete. Liberální pojetí totiž vzápětí řekne, že je to právě trh, co problém nepěkné a zlé podstaty člověka řeší. Co nabízíte Vy? Pokusil jsem se to vyhledat a ocitovat z "Postkladenského programu", ale tam toho moc není. Ve Vašich replikách jsem už našel více:
"My hledáme způsob, jak zajistit, aby každý dostal za svoji práci tolik koláčů, kolik si zaslouží. Jsem objektivista, tudíž samozřejmě vycházím z objektivní hodnotitelnosti každé práce."

"Tak, že o uspokojení jednotlivých potřeb nebude rozhodovat ahodnotový tržní střet, ale plošná nárokovost statků nezbytných k lidsky důstojnému životu každého člověka."

"V systému, který navrhujeme my se toto stát nemůže...u nás nebude Kellnerů, ale bude na bezpodmínečnou ochranu zdraví a života každého člověka..."
K tomu ovšem mám pár otázek:
- Kdo a jak bude hodnotit "objektivně hodnotitelnou práci", podle čeho? Proč to nemáte v programu? – to by voliče hodně zajímalo.

- Jak bude o míře uspokojení lidí rozhodovat "plošná nárokovost", kdo a jak bude rozhodovat, kdo a co může "plošně nárokovat"? – to by voliče také hodně zajímalo.

- Jak se zbavíte "Kellnerů" a spol., abyste mohli disponovat jejich prostředky? – i to by voliče nepochybně zajímalo.

Jistě uznáte, že jsou to otázky, které jsou pro voliče podstatné, zvlášť když je chcete řešit bez trhu. Historie zná doposud dvě beztržní řešení. Válečný komunismus v Sovětském Rusku od roku 1918 do roku 1920, kdy v krajní situaci Lenin přichází s Novou ekonomickou politikou založenou na obnově směny mezi venkovem a městem, na obnově role zlata, peněz a trhu, na podpoře nerovnoprávných koncesionářských vztahů s imperialistickými velmocemi. Druhým příkladem je vláda Rudých Khmerů od roku 1976 do roku 1979 vedená Pol Potem a Ieng Sarym (oba absolventi pařížské Sorbony).

Já vím, Vás minulost nezajímá, připomenu příslušnou pasáž a Vaši repliku, k tomu moje poznámka:
 
"Na rozdíl od principiálně selhávajícího kapitalismu totiž neselhala (chceme-li vůbec mluvit o selhání) v případě režimů před rokem 1989 socialistická ideologie, ale státoprávní režimy, které se touto ideologií lépe či hůře zaštitovaly." (Kousek dál, s. 7)

Takže socialistická ideologie neselhala, ačkoli se stala služkou zaštiťování předlistopadových státoprávních režimů, které selhaly. To mě opravdu rozum nebere........s akademickou hodností "docent" těžko uvěřitelné konstatování... (žlutě jsou vyznačeny repliky, kterými autor programu odpověděl doc. Valenčíkovi na jeho kritiku a texty samotného programu - pozn.red.NR)

Ale mně to rozum opravdu nebere: "neselhala (chceme-li vůbec mluvit o selhání) v případě režimů před rokem 1989 socialistická ideologie, ale státoprávní režimy, které se touto ideologií lépe či hůře zaštitovaly"

Ta ideologie, kterou se tehdejší režimy zaštiťovaly, selhala. Nedokázalo totiž (jako věda) analyzovat to, proč tehdejší režimy selhávají. Vím dobře, o čem mluvím - viz ZDE.

"Poučení z vlastních chyb je samozřejmostí, a na hledání cesty ke spravedlivějšímu společenskému řádu nás posílí." (Tamtéž)
Nikde, zdůrazňuji nikde, v celém textu programu o analýze příčin neefektivnosti předlistopadového státoprávního režimu ani slovo.

Vaše uklidnění"Program politické strany ze své podstaty směřuje do budoucna, nikoliv do minulosti."mě neuspokojuje. Program, který se nepoučí z minulosti, orientuje na vývoj, který by minulost zopakoval v ještě horší podobě.

Nechce se mi nějak zvlášť polemizovat s polemikou, resp. poznámkami reagovat na Vaše repliky, další diskusi by měli vést ti, které téma zajímá, ale přece jen pro úplnost zase s poznámkami:

1. Vezměme formulaci "vzácné zdroje sloužící k jejich uspokojení jsou výrazně omezené". Z hlediska toho, co je napsáno na začátku věty, se tato formulace netýká "významné vlastnosti člověka". Budiž. Mohlo by se zdát, že se jedná jen o formulační lapsus. Ale toto tvrzení není pravdivé ani fakticky. Technický pokrok a s ním spojené inovace umožňují neomezeně snižovat množství vzácných zdrojů k uspokojení jakkoli rozvinutých potřeb člověka. Neexistuje žádný nepřekonatelný rozpor mezi neomezeností potřeb a omezeními vnějšího světa.

1) Špatně čtete, pane docente. V návětí není uvedeno jen "významné vlastnosti člověka", ale "člověka a společnosti". Druhá teze se týká vlastností (charakteru) distribuce vzácných zdrojů ve společnosti, nikoliv vlastností člověka jako jednotlivce. Vámi konstatovaný formulační lapsus je tak spíše lapsus Vaší pozornosti či schopnosti interpretovat text.

Asi čtu špatně, ale jinak číst neumím. Konstatování "vzácné zdroje sloužící k jejich (neomezených potřeb) uspokojení jsou výrazně omezené" nepopisuje vlastnost člověka a společnosti. Je to vlastnost přírody, resp. prostředí, ve kterém člověk žije, resp. ve kterém se vyvíjí společnost. Pokud by to nebyla vlastnost přírody, mohl by ji člověk nebo příroda změnit změnou sebe sama. Tj. mohlo by platit, "vzácné zdroje sloužící k jejich (neomezených potřeb) uspokojení nejsou výrazně omezené". Podle mě to tak dokonce je. Člověk (ve smyslu celé lidské pospolitosti) s využitím svého poznání neustále překonává omezenost přírodních zdrojů a tato schopnost společnosti je omezená jen dobově, nikoli jako tendence. – Ale to je detail. Ukazuje to jen na to, že na paradigmatech liberální neoklasické ekonomie asi nelze budovat rozumný program, který by pokračoval v těch lepších tradicích komunistického hnutí.

(Pokračování série zítra)

Související články:

19 komentářů :

 1. PANE DOCENTE,ŠPIČKY VOLIČŮ PROSI ODEPSAT KSČM TOTO

  Drazi přátelé,

  mi neznámá Nepolitická společnost voličů,jejimž jsem prý členem vám doporučuje misto Frankfutské školy školu,která se z ničeho nic začiná nazývat ČESKÁ.
  Jejim základem je prý heslo

  SOLIDÁRNI SPOLEČNOST PRO VŠECHNY

  a to misto zmizelého
  proletáři všech zemi spojte se nebo bude malér!

  Ti mizerové maji prý i

  DIKTATURU SLUŠNÝCH OBČANŮ VOLIČŮ jakýsi SOLIDARISMUS.
  Aby je čert nevzal opíraji se o
  NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ!

  Ty drzé huby si dovoluji prý jejich politické ruce KSČM
  NAVRHOVAT dokonce změnu názvu strany na Voliči za Voliče,aby se tim dosáhlo masovosti.
  Je tu domněnka,že by pomřel zbytek stranz na infarkt a proto je na mistě toupravit nma

  Komunističti Voliči za VOLIČE zkratkou KVzV!

  Ti ironikové to nejen po mě chtěji dopsat ,ale očekávaji vnejbližsich letech i odpověd nebot nevěři,že do té doby bude po všem

  podpis Docent Válečnik vr,vr s dodatkem NO NI?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Po takovém dopise bude mit pan docent klid!

   Nikdo už po něm nebude chtit radši žádné rozbory nebot to skonči internetovou revoluci a humanitárnim bombardovánim internetu v rámci hledáni pravdy vzor pan minulý president HAVEL!

   Smazat
 2. samé hlúposti - ako konštatujú samotní emeričania - svet skončí podľa Marxa

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Američani jsou na tom špatně.Boj s neomarxismem chtějimermomoci prohrát a puknout jako červená řepa!

   https://youtu.be/k1RasXw7iko

   Smazat
  2. 11:26 Nejhorší je že jsou na tom špatně poskoci eu a náš vazalský stát.

   Smazat
 3. Zdravím pane docente,
  čtu Vaši polemiku o programu "levicových" stran. Nezlobte se, ale program by neměl být snůškou teoretických pohledů, ale jasné a srozumitelné vyjádření pro voliče, čeho chce strana dosáhnout s přihlédnutím k možnostem.
  Polemika, jestli jsou zdroje vyčerpatelné, omezené atd. je zbytečná. Program je něco následujícího:
  1)Dodržování Ústavy a zákonů ( od korupce až po bezpečnost. Téma na 20 stránek
  2) Tlak na dodržování mezinárodního práva ( Sýrie atd. atd. např vyhazov prodejných Stropnických atd, atd) dalších 20 stran
  3) Co lze zlepšit pro občany. Důchody, klesá podíl důchodů k průměrné mzdě. Co Babiš slibuje je pozdě a málo. A pro pracující? Asi se nebude "rozkradené" vracet, tedy zestátňovat. Ale jedinou cestou je určitý podíl na zisku, prostě snížit množství odváděných dividend do zahraničí ve prospěch nás občanů.
  To jsou dle mého tři body, které by měly levicové strany prosazovat.
  A program na tato témata může být na jednu stránku, nebo na padesát.
  Ale ty Vaše teorie a dohady o nich jsou k ničemu. Je to nesrozumitelné pro běžné lidi a ve své podstatě to nic neřeší.
  Žádám odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Panu docentovi jde o podstatu věci, vám jde jen o precizaci kosmetických úprav. Proto to nepochopení.

   Smazat
  2. unkňoure,

   KSČM by měla vycházet z toho Sjednocováni.
   Jí by mělo být známo,že sprostá politická třida Šmejdů je sjednocena v boji za penize a vYkrádáni kapes svým voličům, občané voliči však snad navěky přicházeji na schůze dobře vyzbrojeni ostrými myšlenkami,kterými se tam poperou do krve a brodic se po kostky ve vlastni krvi odejdou domů s pocitem dobře vykonané práce.

   NO A TEPRVE DOMA ZJISTI,ŽE JIM KDOSI VYKRAD KAPSY.

   To se holenkové bude muset změnit A TO

   NÁRODNIM PROGRAMEM OBČANŮ VOLIČŮ,

   který je speciálně zaměřen na Sjednoceni pro boj za naše penize.Jeho nezapomenutelný bod NP Nr.4.odhaluje domorodým Broukům jak křižit kusadla a bojovat za NZP ve výši 8 000 měsičně,kteroužto sumu vypláceli všem komunisté za komunistů dřive a dnes jsou ti mizerové proti nebot maji krátkou pamět což může být i rozšiřená NE-MOC!
   kLIDNĚ VÁM UNKňOURE OSVĚTLIME DALŠI BODY np

   když se budete ptát,ovšem varujeme vás jsou tak siné kafe že jsou silně mazakovány nebot bojuji vesměs o NAŠE penize.
   Naše nepolitická občanská společnost občanů voličů zkratka bud OSV nebo NSV jak sI to kdo vezme noni?

   j

   Smazat
  3. Anonymní 14:46

   Přiznám se, že mně se tu podstatu v textu pana Valenčíka najít nepodařilo.

   Smazat
 4. Anonymními.Podstatu věci nelze změnit a už vůbec ne a volebním výsledkem 2017.Proto jsem alespoň pro nějaké vylepšení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. UNKŇOURE MENIT NIC NELZE JEDINĚ SI TO UDĚLAT SAMI

   KSČM prý chybi kolektivni tvorba politiky,kdy furt stoji v cestě jakási skála a nehne se jedině šulkou dynamitu.
   Člověki jim to věšeji na nos ten NÁRODNI PROGRAM a co oni jsou jak dubové hlavy a to jim zůstalo.
   Jak jste napsal ten požadavek Programu má přijit na jeden list tak to jste musel tušit,že něco takového má a asi bude mit DLOUHO jen bratru OSV!

   Smazat
 5. Pochopte konečně, že jste uvízli v minulém století a zatím "čas oponou trhnul".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak to myslíš 22.16 ? Nejsi náhodou jen ty sám potrhlej ?

   Smazat
 6. Selhal onen "reálný socialismus", nebo byl poražen?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Byl zrazen šmejdy a hlupáky s klíči

   Smazat
  2. A po zradě vždy přichází odplata a vystřizlivění ..
   Až bude muslim vládnout Evropě, ti pomílení a šmejdi budou volat s.. vrať se, ale s... na ně bude kadit ... , se slovy, máte co jste chtěli hlupáci ..

   Smazat
  3. Byl zničen zevnitř, protože zvenčí to už prostě nešlo. Ale hlupáci s klíčema na to měli ten nejmenší vliv. Zrada vzešla ze sovětského politbyra v čele s Gorbačovem, ostatní země se chtě nechtě přizpůsobily novému kurzu. Mocenská struktura se rozdělila na komunisty srdcem a komunisty prospěcháře, kteří operativně změnili orientaci a hbitě se jali přimazávat cestu novému kurzu. Západ jen sledoval jak to, o co se marně snažil celá desetiletí, se stává realitou v podobě řízené autodestrukce.

   Smazat
 7. Ad 12:14
  Myslím, že čas už změnil systémy a jejich akce a reakce,dnes se např.Internacionální pomoc nedělá pomocí tanků, ale třeba neziskovými organizacemi, různými nadacemi a nebo šikovnými hekry.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.