Reklama

sobota 28. dubna 2018

Neprivilegovaní se musí přestat bát jmen Marx a socialismus

Časopis !Argument priniesol rozhovor s politológom Oskarom Krejčím o ľavicovej podpore vlády A. Babiša a obavách z predčasných volieb, ale aj o situácii ľavice, o tom, že ľavica bola vždy spájaná s radikálnou zmenou a s určitým politickým romantizmom. 
!Argument: V Česku vzniká vláda na čele s trestně stíhaným oligarchou, na které se má podílet sociální demokracie a podpořit ji má komunistická strana. Myslím, že pro něco takového není v evropských dějinách precedent. Názory na tuto skutečnost se diametrálně rozcházejí – z jedné strany se ozývají hlasy o posílení vlivu levice, z druhé pak se mluví o její sebevraždě. Jaký je váš názor?

Oskar Krejčí: Především se hraje o zabránění předčasným volbám, kterých se zmíněné středolevé strany zřejmě obávají. Navíc je tu obrana některých, za desetiletí pracně získaných, pozic. Děje se tak ovšem bez hlubší analýzy…

!A.: Vy si myslíte, že se předčasných voleb nemusejí obávat?

O.K.: Opakuji – bojí se bez hlubší analýzy. Sociální demokracii poškodila hodně kauza lithium v posledních hodinách před volbami plus rozštěp vedení, což jsou jevy, jejichž brzké opakování je málo pravděpodobné. Komunisté tratili na nepochopení povahy protestního voliče, což by mohlo být napravitelné. Zároveň je nutné počítat s tím, že hnutí ANO pravděpodobně dosáhlo vrcholu své prestiže, teď je na řadě zklamání protestních voličů z jeho domácích i zahraničněpolitických kroků, únava pravicových podporovatelů hnutí i rozmělňování loajality k vůdci.

!A.: Dobře, ale opakuji otázku: vy sám pokládáte jednání ČSSD a KSČM za ústup z levicových pozic?

O.K.: Definovat levici lze mnoha způsoby a nechci se vracet k formulacím z článku nedávno zveřejněném v !Argumentu. Zkusme to tedy jinak. Předně, zdědit název – to ještě z nikoho levici nedělá. Když mluvíme o autentické levici v pojetí známém od Velké francouzské revoluce, pak hovoříme o hnutí, které chce změnu…

!A.: O změně hovoří každý, změnu sliboval Barack Obama i Donald Trump…

O.K.: Moment – původní autentická levice chtěla změnu, která nebyla orientovaná pouze na kosmetické úpravy, ale ani jen na vytváření nové společnosti osvobozující neprivilegované vrstvy. Chtěla i nového, lepšího člověka. Když o změně hovoří liberálové, mluví o lepší údržbě stávajícího systému. Původní pojetí levice obsahovalo romantický prvek, který je, jak už to bývá, nositelem rozporných aktivit. Romantismus levice, ač často nepřiznaný, byl všudypřítomný. Byl spojen s velkou fantazií a sebevědomím, ale i s vizí vzájemné solidarity nejen v globální společnosti a v jednání státu, ale i v individuálním životě. Lidé se měli stát kolektivističtí, zbavit se sobeckého individualismu, měli si nezištně pomáhat při sociální nouzi, na pracovišti i v politice. Cílem byly rovnost, svornost a bratrství. Byla zde romanticky naivní představa člověka: není náhoda, že bolševici ihned po uchopení moci zrušili v Petrohradě kriminální policii s tím, že v nové společnosti zbavené vykořisťování přece nebude žádná zločinnost. Toto pojetí skrývá i totalitní motiv v nevyřčené otázce, jejíž význam narostl vzápětí: co s lidmi, kteří se nezmění požadovaným směrem, protože to nechtějí, nebo neumějí? Dlužno dodat, že o naplnění kalokagathie, což byl řecký ideál harmonie krásy s dobrem směřující k mravnímu jednání, se asi více snažila Sparta než Athény.

!A.: O potřebě věci měnit a pomáhat ale mluví i mnoho nevládních organizací a církví; křesťanský středověk byl plný takovýchto vizí – a nezdá se mi, že by právě toto byl levicový ideál.

O.K.: To určitě není. Autentická levice od počátku směřovala k systémové změně, ne ke stavění španělské stěny kolem nešvarů feudalismu či kapitalismu pomocí charity. Nikoliv opravování vadného systému, ale jeho vystřídání dokonalejší společensko-ekonomickou formací. Ale zpět k romantismu – ten obsahuje i prvek sebeobětování ve jménu velkých ideálů. Je to Kristus na kříži, ale také lidé s autoritou, kterou neutváří mediální agentury, ale roky strávené na Sibiři či útrapy Velkého pochodu v Číně. Romantismus, to je také hymnus „i kdybychom padli všicci, vstanou noví bojovníci“. Je to představa, že vzplála poslední bitva. Byla tu vize jednoduchosti změny. Jak psal radikální osvícenec Thomas Paine, hrdina americké i francouzské revoluce, v pamětihodné knize Práva člověka, „čím je civilizace dokonalejší, tím méně potřebuje vládu“. A člověk by byl dobrý, kdyby jej vlády nekazily. Je třeba tedy zpolitizovat mravnost a zbavit se vlády parazitních vrstev. A když se vše nepodaří napravit najednou, jiný radikální osvícenec Thomas Jefferson, autor Deklarace nezávislosti USA a třetí prezident Spojených států, nabídl řešení: rebelie jsou ve světě politickém nutné a „strom svobody musí být čas od času osvěžován krví vlastenců a tyranů. To je jeho přirozené hnojivo“. Až poté přišli liberálové s tezí, že vše řeší dělba moci.

!A.: Mluvíte o revolučním romantismu, ale zrovna minulý týden byla v Katyni otevřena ruská část memoriálu s pozoruhodnou sochou Poprava. Předsedkyně horní komory ruského parlamentu při této příležitosti uvedla, že jde o památník čtyřem tisícům Poláků a osmi tisícům Rusů, kteří byli na tomto místě zavražděni.   

O.K.: Romantismus je velmi nebezpečný, není-li spojen s rozumem. Romantismus míchá politiku s emocemi. Ideály ovšem nemá jen levice. Je velmi nebezpečný, když jej nedoprovází mysl otevřená novým, dogmata rozleptávajícím poznatkům. Zároveň musí být tato otevřená mysl pevně ukotvená humanistickými konstantami. Všechny ideály je možné zneužít, lze je deformovat. Ideály je možné diskreditovat snahou prosadit je rychleji, než umožňuje sociální situace. Romantismus v politice bývá uspěchaný. Urychlení dějin se občas povede, jako v případě industrializace SSSR, ale za nesmírně vysokou cenu. Prosazovat velké ideály s lidmi bez hlubokých znalostí, vybavenými jen se zkušenostmi z krvavé občanské války – to zákonitě vytváří živnou půdu nejen pro chyby, ale i pro tragédie a zločiny. Za Cromwella, za Robespierra i za Stalina. Ale stále platí: dějiny nemáme soudit, dějinám se máme snažit porozumět. Bez uspěchané stalinské industrializace by nebylo vítězství ve světové válce a dnešní možnosti kritizovat Stalina by se nedožili Slované, Židé, Romové…

!A.: Neomarxisté často upozorňují na nereálnost vámi zmíněných ideálů v té podobě, jakou otevřeli z jedné strany puritáni a z druhé osvícenci.

O.K.: To se dostáváme na opravdu tenký led, kde každá diskuse vyžaduje alespoň částečnou shodu v definici pojmů. Stačí zalistovat pozoruhodnou a stále aktuální knihou Ľuboše Blahy Späť k Marxovi? a hned zjistíte, jak složitý je to problém. S určitým zjednodušením lze říci, že původně byly za neomarxismus pokládány teoretické školy hlásící se ke kritické teorii, jež hledaly syntézu Marxe a Freuda, nebo se jednalo o některé linie existencionalismu. Jejich přívrženci se povětšině pokoušeli řešit problém, který vznikl tím, že se Karel Marx nevěnoval speciální teorii člověka, že klasický marxismus nezahrnuje antropologii v dnešním smyslu. V praxi to vytváří velký problém: když chcete revolucí vytvořit nového člověka, měli byste vědět, jaká část osobnosti je utvářena dědičností a jaká je formována společenskými vztahy. Brát v úvahu nejen problematiku odcizení a vykořisťování, ale také otázku, co je talent, temperament, nevědomí a v neposlední řadě i mravnost. Osobně si myslím, že moderní antropologie nemusí být v rozporu s hlavními principy marxismu – a že lze rozpracovávat marxistickou koncepci lidských práv jako jeden ze zorných úhlů, pod kterým se zkoumá spravedlnost. Mimochodem, byli to američtí konzervativci, jako například Patrick Buchanan v knize Smrt Západu, kteří už před léty označili za původce snad všech nedostatků USA koryfeje neomarxistické frankfurtské školy, kteří do Spojených států utekli z nacistického Německa.

Problémem je, že v hlavním mediálním proudu, tedy v oficiózní propagandě, jsou za neomarxismus vydávány nejrůznější liberální představy o multikulturalismu a programy, které zaměnily boj za práva většiny za podporu zájmů okrajových skupin. Liberální multikulturalismus nemá nic společného s marxismem – marxistický humanismus vidí strukturu společnosti, vnímá její rozpory, chcete-li, chápe konkrétní totalitu sociálního života. Projevit lítost nad osudem narkomana není totéž co schvalovat drogy. Mít porozumění pro islámskou civilizaci neznamená chtít vytvořit či vlastní hloupostí přímo utvářet islámská ghetta v Evropě, a založit tak nový, velice nebezpečný konflikt. Běžně jsou dnes označovány teoreticky nevyzrálé liberální a liberálně-anarchistické skupiny, které hlásají bezbřehý multikulturalismus, podporují neomezenou migraci místo radikálního řešení problémů na místě, odkud lidé utíkají, za neomarxistické. Toto tvrzení má dvojí funkci. Jednak mají být tyto skupiny a ideové proudy v podvědomí měštáků dehonestovány jako nebezpečně kryptokomunistické. Zároveň se ale jedná o snahu diskreditovat marxismus, představit jej jako duchaprostou konspiraci.

!A.: Po tom, co jste řekl, si nejsem jistá, zda si myslíte, že romantismus je pro levici potřebný, nebo zda ji poškodil. 

O.K.: Popravdě řečeno, ani já si nejsem příliš jistý. Jako člověk, který se snaží živit racionální vědou, se obávám emocí v politice. Jenže levice bez ideálů a romantiky, bez víry v možnost radikální změny umírá. Představy o tom, že se něco zásadního změní na základě opatření, které stejně příští vláda odvolá, je naivní. Navíc jsou tu zákonitosti politického zápasu: levice v postsocialistických zemích si nejen nechává krást hesla, ale nedokázala se ani vymanit z deprese způsobené zánikem Sovětského svazu. Romantický náboj plný vizí a emocí však z politiky nevymizel. Sebevědomí a odhodlání jsou dnes více na straně pravice. Obraz Stachanova nahradil Baťa, Fučíka vystřídali bratři Mašínové. Hlavu ale zvedají také neonacisté. To není jen důsledek rozpadu společenskovědního vzdělání či produkt ideologických komplexů provozovatelů hlavních médií. Není náhoda, že jak na Slovensku, tak i v Česku je to pravice, která dokáže svolávat velké manifestace.

!A.: Myslíte si, že se to někdy změní?

O.K.: Až bude sociální objednávka a objeví-li se politici, kteří nevidí své poslání v kabinetních dohodách.

!A.: A objeví se?

O.K.: Jsou tu globální problémy – narůstání sociální nerovnosti, odcházení zadluženého hegemona, přenos mocenského těžiště od Atlantiku k Pacifiku, bobtnání parazitního vojensko-průmyslového komplexu do obludných rozměrů a s tím i nárůst nebezpečí války, nerovnoměrný a místy velmi rychlý populační růst, změny klimatu a nedostatek vody v některých regionech, ale také úpadek kvality západních elit a řada dalších. Tyto problémy  nejsou řešitelné klasickými liberálními přístupy. Svět plný nejistoty potřebuje, mám-li použít formulaci Si Ťin-pchinga z jeho projevu na nedávném ekonomickém Boao fóru pro Asii, „dialog a sdílenou odpovědnost“. Zatím ale není jasné, jak se křížení uvedených globálních problémů promítne do středovýchodní Evropy. Jedno však jisté je: mají-li neprivilegovaní být v budoucnosti schopni hájit své zájmy, musí se přestat bát takových jmen, jako je Marx, a takových slov, jako je socialismus.


- - -

27 komentářů :

 1. MY SE NEBOJÍME!
  bude však trestat za sionismus a internacionalismus!

  OdpovědětVymazat
 2. Když píšete pod Radostu nebo Honolulana, zmizíte i s nimi. Proto na blby nereagovat!

  OdpovědětVymazat
 3. A Che - Guevara byl po cele jizni Americe povestny laskou ke strelbe, (do lidi), ale kdyz mel byt v Bolivii zastrelen, tak moc prosil o zivot.

  Pancho Villa byl daleko zajimavejsi revolucionar.
  Zde ho mate pri oslave vykradeni slepicarny !

  Bandidos Mariachi party Revolucion Mexicana. (youTubr)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty jsi byl při tom, když Gevaru vraždili?

   Vymazat
 4. 22:19 - ANIZ bych o to stal, tak jsem nejvice cten a nejvice mazan, protoze jsem pilna a zvedava klepna a nepoznam, co je politicky prijatelne a co neni.

  S velkou radosti, vse co najdu, to vyslepicim a tim se vykadim do indoktinacnich jahod vasich nepratel globalistu, kteri jsou nepratele i naseho oblibeneho presidenta Trumpa.  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. DRAHÝ HONOLULU NÁŠ SVĚTLONOŠI PRAVDY,MILÁ KLEPNO.

   Bojujeme s vámi za vitězstvi pana TRAMPA nad škodlivým neomarxismem.
   Tak zkuste pana presidenta požádat,aby nám povolil do ÚSTAVY to jedno slovo Sociálni stát jako to udělala AMEIRIKA hned po válce pro prohraté Němce,abY zas nevolili Fujera.

   STAČILO BY NAPSAT,ŽE TO CHCE CELÁ NEPOLITICKÁ SPOLEČNOST OBČANŮ VOLIČŮ ČR HLEDAJIC PRAVDU JAKO ZA HAVLA!

   To by bylo terno CO no ni?

   Vymazat
 5. Pane prof. Krejci !

  V Americe vysla kniha, kvuli ktere vsichni zanicene diskutuji a protoze je to ve Vasem oboru, tak Vam ji doporucuji k nahlednuti.
  Pozor vsak, budete-li nad prumer vzdelany, tak Vas nikdo nebude mit rad. Jmeno knihy je :

  POLITICAL TRIBES GROUP INSTINCT AND THE FATE OF THE NATION. (Je to vas obor.)

  Napsala ji prof. dr. AMY CHUA, najdete ji na google images. (Bacha na ni ! Ve skutecnosti je daleko hezci nez na fotce.)

  Ta kniha resi NERESITELNE. Pani prof. klidne napiste, ma vrelou kamaradskou povahu a u nas v Americe je osloveni bezne.
  Svetlonos

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. HONOLULU NÁŠ MILÝ BRATŘE, PROFESOR TOMU NEROZUMI

   důkazem je,že prosazuje socialismus tedy vlastnictvi výrobnich prostředků VŠEMI DOMORODCI.
   To by mohlo znamenat ZNÁRODNĚNI což mu však obyvatelé vycinkali a ted to maji ten maglajs.
   Ale pro jistotu se ho můžete zeptat na který termin plánuje to znárodněni,aby si každý mohl pro sebe konečně něco urvat.

   Do toho hnl no ni?

   Vymazat
 6. Západ ovládli trockisté, jako předtím Východ (zvítězili dosazením Chruščova na post generálního tajemníka ÚV KSSS. Nakonec prohráli a Východ se "mírnou" cestou rozpadl. Na Západě mají trockisté silné pozice a tak ta "mírná" cesta je velmi velmi nejistá. I proto ta
  Čistky v SSSR byly namířeny právě proti trockistům, proto tolik fejků o nich, o Stalinovi, o socialismu, o Marxovi... Největší podíl na zvěrstvech v občanské válce, v době industrializace a i při čistká měli právě trockisté. Bolševici měli trockisty s jejich "permanentní revolucí (fašismus)" za úhlavního nepřítele.
  Trockisté chtěli v SSSR zavést "kasárenský socialismus" - oni páni v palácích, zbytek v pracovních lágrech na ně maká. Orwell v knize "1984" popsal právě trockistický způsob uspořádání společnosti, tolik se již podobající současnému Západu.
  Trockistům se dostalo ohromné podpory Západu a postupně ho ovládli.

  OdpovědětVymazat
 7. Jen ať si zrůdný globalizmus strčí někam stát národ rodina to jsou správné hodnoty.

  OdpovědětVymazat
 8. No a to co je napsáno v nadpise, to je docela horor mortis pro kapitál. Proto dělá vše pro to, aby sebe velebil a Marxe a socialismus nejen tupil, ale přímo zadupal do země, kde se jen objeví jeho náznaky! Kapitál ví, že buď oni, nebo socialismus. Ale to bude ještě dlouhá, těžká cesta a kdoví, zda při současném počínání kapitálu a jeho militaristů se toho lidstvo dožije - neb heslem kapitálu je "BUĎ KAPITALISMUS, NEBO NIC". A genocida je pro kapitál, jak víme z historie, "hračka".

  OdpovědětVymazat
 9. Marx není teoretikem socialismu, nýbrž kapitalismu, neboť se na rozbor kapitalismu vědomě soustředil... Fiasko, jakého se dožili marxističtí socialisté v politické moci, bylo přímo trapné, ale bylo nevyhnutelné. Marxova teorie byla pochybená přímo v základě, totiž metodě, která byla nazvána historickým materialismem. (psáno v roce 1925...)
  http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/soc/soc13.htm

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale ten Marxův rozbor kapitalismu je proveden formou jako Haškův rozbor militarismu. Začněte číst Marxův Kapitál pozorně a dojde vám to ... V analytické části je to výsměch a ironie nad nepoučitelnými tupci ..

   Vymazat
  2. Právě ta metoda zajišťuje vědeckost Marxovy práce. A je to teorie, která na základě analýzy kapitalismu vyvozuje nezbytnou nutnost jeho zániku vyřešením jeho rozporů. Jinak to dopadne tak, jak to píše komentátor v 10:45. T

   Vymazat
 10. Neprivilegovaní musí přestat vzhlížet k elitám alá Krejčí a všem ostatním žvanilům z marxistické bandy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To jako doporučujete neprivilegovaným se modlit ke Kalouskovi, Fialovi, Bělobrádkovi a proradným socanům?

   Vymazat
  2. 19:19 Jak jste na to přišel?

   Vymazat
 11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 15. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 16. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi, opět na sajtách Nové Republiky řádí agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A BURŽOASIE !!!!!

  Prosím soudruhy z redakce NR, aby NEPRODLENĚ zvýšili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší MILOVANOU Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% SPOLEHLIVÉHO orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti fašismu a Euroamerice.
  Myslete proto hlavou, ano?

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 28. dubna 21:51.

  P. Radosta

  OdpovědětVymazat
 17. K. Marx – věrozvěst leninismu, stalinismu a putinismu!

  Děkujeme soudruhovi Krejčímu a ostatním soudruhům z Nové Republiky, orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace.
  Nicméně je nutno říci VELMI nahlas, že my utlačovaní proletáři jsme NIKDY nezapomněli, kdo to byl Karel Marx a co pro nás vykonal: K. Marx byl, je, a NAVŽDY BUDE věrozvěstem leninismu, stalinismu a putinismu.

  Ano, tak to Velebná Matka Příroda chtěla a zařídila: Marx přímo GENIÁLNĚ vyřešil onen tisíciletý rébus – záhadné existence na jedné straně vykořisťovaných, a na druhé straně vykořisťovatelů (= existence kapitalismu a demokracie).
  Zároveň PŘESNĚ předpověděl jeho řešení: vítěznou proletářskou revolucí a zavedením diktatury proletariátu.
  Mýlil se v JEDINÉ drobnosti: Proletariát nezvítězil v nejrozvinutější zemí Evropy, nýbrž v zaostalé zemi Západní Asie – v Ruském impériu.

  Každému roduvěrnému Čechovi a Rusovi je jasná příčina Marxovy chyby: Jako německojazyčný sionista nemohl, prostě BYTOSTNĚ nemohl pochopit génia nás Rusů a Čechů.
  Viz „Nesmiřitelný boj, válku až do smrti proti Slovanům, těm zrádcům revoluce… je potřebné jejich vyhlazení, bezuzdný terorismus na ně – nikoli v zájmu Německa, ale v zájmu revoluce.“ (K. Marx, 1848)

  Ano, musel přijít Nesmrtelný Lenin, jediný Syn Velebné Matky Přírody, aby napravil Marxovy chyby. Výsledkem byla Velká říjnová socialistická revoluce, JEDINEČNÉ dovršení vývoje lidstva.
  Když se Nesmrtelný Lenin připravoval k dlouhému a hlubokému spánku v Mausoleu, předal své dílo do tvůrčích rukou Velikého Stalina.
  Když se Veliký Stalin připravoval k ulehnutí vedle Nesmrtelného Lenina, tak v NEOBYČEJNÉM vzmachu svých OBŘÍCH sil zplodil Velikého Putina.

  Tím dějinným okamžikem byla NAVŽDY zajištěna kontinuita Marx-Lenin-Stalin-Putin.
  Tím VÝSOSTNĚ MUŽNÝM aktem byla též založena Věda Věd, čili marxismus-leninismus-stalinismus-putinismus.

  Prostě: My utlačovaní proletáři dobře víme, že K. Marx nesmí být zapomenut ani po vítězství putinismu na celém světě, a babišismu (naší české odnože putinismu) v naší drahé vlasti.

  „My ničím nejsme, buďme vším!“

  P. Radosta

  OdpovědětVymazat
 18. Prosím vás pane Radosto,vaše eseje je škoda uveřejňovat po částech zde. Dává mi prácí je vyhledávat ve směsici ostatních, nic neříkajícich textů. Navrhuji vám vydejte sebrané spisy.

  OdpovědětVymazat
 19. Nechte ho, je tak okouzlen svým intelektem, že má touhu jej rozdávat. Doma ho asi nikdo neposlouchá, tak si našel náhradní útěchu.

  OdpovědětVymazat
 20. Dobrý den, šťastní přátelé nového roku, je to můj rok svědectví. Zázrak se stále děje, přečtěte si mé zázračné svědectví. Nemohu ani vysvětlit, jak se to všechno stalo, funguje to jako slib Drigbinovie, velkého člověka, který Bůh zvykl přinést pravou lásku ke svému manželství s jeho kouzlem. Můj manžel podepsal rozvodový list před šesti lety poté, co kamarád navštívil náš domov. Žijeme v Marylandu v USA, po více než šest let jsme měli dvě děti společně, kvůli mým dvěma synům obětuji všechno, abych pracovala v manželství, po nějakém měsíci můj manžel přestal dělat věci tak, jak používá a kdy snažte se mu říct, že skončíme s bojem, jednoho dne se můj manžel podíval do očí a řekl, že je mezi námi. byl jsem tak překvapený, takže jsem se ho zeptal, co jsem udělal špatně, ale na straně, chtěl nový život. Miluju svého muže tolik, že jsem nemohl žít bez něj den po mé straně a moje děti mohou žít tam dál. Můj manžel odešel domů po dobu čtyř měsíců. žádné telefonní hovory nebo textové zprávy od něj. Byl jsem tak strach a plakal celý den a noc na dlaždici Jednoho dne přišel domů opil s některými doklady s ním Pokusím se s ním mluvit, ale spal, takže když spal, podíval jsem se na dokumenty, které jsem byl tak překvapen, že jsem viděla rozvodové papíry, takže jsem četl rozvodový papír a byl jsem tak šokován, že jsem viděl mé jméno na dokumentu. Následujícího dne se ho zeptám, co to znamená, ale on sám chtěl nový život sám, volal jsem ho a prosil ho, aby přestal, co dělá. že ráno přišla žena a řekla mi, že je můj manžel právník. Tak jsem ji pustil dovnitř, pak ji nechal vědět, co se děje, a ona by měla dostat právníka, ale já ji prosila, že nemám peníze nebo někoho, kdo může pomozte mi. Takže podepisuji rozvodový papír a to bylo, že v loňském roce mi starí přátelé řekli, že můj bývalý manžel nyní pracoval blízko svého domova a teď má s sebou novou ženu, rozhodl jsem se, byla. Byl jsem šokován, když jsem viděl toho stejného právníka, který jsem zíral plakat. Tvá přítelkyně mi pomohla zotavit mého manžela zpátky mi řekla o doktorovi igbinovii, jak pomáhal lidem tak chtít, tak chci domů a číst on-line blog o poradenství / rozvod, četl jsem svědectví od ženy, jménem Mary Michael, jak. Drigbinovia jí pomohla vrátit manželství zpět, nikdy jsem nevěřila kouzlu kouzel, ale rozhodla jsem se to zkusit. Takže jsem mu poslal zprávu na své e-mailové adresy doctorigbinovia93@gmail.com, před dvěma hodinami mi odpověděl, a řekla jsem mu všechno o mém manželském problému, udělal mi slib, že mi pomůže vrátit se ke mému manželovi zpět. Drigbinovia mě poučila a řekla mi, co mám dělat během těchto sedmi dnů oběda lásky kouzlo. Sleduji všechny pokyny a dělám to, co jsi mě požádal, abych se dobře ujal. Jen tři dny po lásce bylo oběd ve vzduchu, můj manžel mi zavolal neznámým číslem. Byl jsem tak překvapen, že můj manžel stále má své telefonní číslo, aby mě kontaktoval tak laskavě. Zpočátku byl můj manžel obezřetný a cítil se provinile, že mne i naše děti osamocil po mnoho měsíců, aniž bych řekl nic jiného, ​​než aby můj manžel Raymond přišel do kostela v kostele přes noc, aby se omluvil. Jsem velmi rád, že můj Farmily je na zádech, jsem vděčný za to, co mi Drigbinovia pomohla. Velmi doporučuji každému, kdo má problém s manželstvím nebo partnerem, kontaktujte jej dnes, abyste se rychle vrátili k vaší skutečné lásce.

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.