Reklama

neděle 22. dubna 2018

Projev prezidenta republiky na sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy...,, Není-li socialismus demokratický, není to ani socialismus."

21.4. 2018   Hrad
,,Víte, když jsem řekl, že jsem levicový politik, a proto mě oslovil rok 68 a socialismus s lidskou tváří, chtěl bych  říci, že i když je to velmi nepolupární, že jsem stoupenec socialismu. Ale pozor na to, stoupenec demokratického socialismu. Takového, jako byl například v osobě Olofa Palmeho, Willyho Brandta, Françoise Mitterranda a řady a řady dalších."
Vážený soudruhu předsedo, milý Vojto, vážené soudružky, vážení soudruzi,

dovolte mi, abych vás pozdravil tímto starým sociálně-demokratickým pozdravem. Děkuji vám za pozvání na váš sjezd. Přijel jsem sem rád, protože si myslím, že je povinností prezidenta republiky setkávat se s každým parlamentním subjektem, který ho pozve, vyslechnout jeho názory, a naopak mu říci názory vlastní. A tak učiním i dnes. Počítejte ovšem s tím, že moje vystoupení nebude sbírka zdvořilostních frází, ale chcete-li, a já v to doufám, podmět k přemýšlení.

Konec konců už jsem několik takových setkání absolvoval. Vyhověl jsem pozvání strany Svoboda a přímá demokracie, přijel jsem na jejich celostátní konferenci, říkal jsem jim, že nechápu, jak je možné, že na jedné straně chtějí bojovat proti islámskému terorizmu a na druhé straně odmítají účast našich vojáků v Afghánistánu, kteří bojují proti islámskému terorizmu. Doporučil jsem jim, až tam přijedu za rok, buď ať ze svého programu vyškrtnou boj proti islámskému terorizmu a nebo vyškrnou záporné stanovisko vůči účasti v zahraničních misích.

Pak mě pozvali sociální demokraté. Já jsem jim doporučil, aby jednali o spolupráci s hnutím ANO. Nemám dojem, že všichni byli tímto doporučením nadšeni. Kdybych jenom zavzpomínal, že jsem osm let řídil tuto stranu, všichni by nadšeně tleskali. Ale takto se rozdělili zhruba půl na půl, a citoval jsem jim slova starého sociálního demokrata z první republiky: “suchá je skýva opozice”. A dodal jsem, a není ani posolená. Zdá se, ale k tomu se ještě dostanu, že opravdu sociální demokraté začínají jednat s hnutím ANO, tak uvidíme jak to dopadne. Budu velmi rád, když jednání o vládě bude ve třech, a doufám, že k tomu i dojde.

Pak jsem měl inaugurační projev. Očekávalo se ode mě, že zmíním stoleté výročí nezávislosti Československa. Tito dobří lidé nevěděli, že 8. března, po uzavříení Brest-litevského míru, se válčilo na jednu frontu a německé jednotky pochodovali Francií a nezávislost byla v nedohlednu. Ale chtějte od našich politiků alespoň minimální historické znalosti. A tak místo vzpomínky, kterou samozřejmě řeknu 28. října, jsem mluvil o aktuálních politických problémech. Mimo jiné jsem se jednou větou zdvořile zmínil o Zdeňku Bakalovi a další větou neméně zdvořile o českých médiích. Důsledkem bylo pochodové cvičení vedené Miroslavou Němcovou. A proč tohle všechno říkám? Protože i dnes ne všichni budete spokojeni s mým projevem. A máte možnosti tři. Tak první možnost je pochodové cvičení, ale na rozdíl od Vladislavského sálu tady nevidím příhodnou chodbu, takže by to bylo poněkud obtížnější. Druhá možnost je zapřít se do sedadel a zatnout zuby. A třetí možnost je přemýšlet, i když Masaryk říkal, že myšlení bolí. Dovolte mi tedy, abych svoje vystoupení pojednal formou kratšího historického exkurzu.

Ano, už se blíží téměř sto let od doby, kdy tehdejší Československo mělo první levicovou vládu. Po krátkém intermezzu vlády Karla Kramáře toto byla vláda vedená sociálním demokratem Vlastimilem Tusarem. A tato vláda mohla vést Československo levicovým směrem a uskutečnit řadu levicových reforem. Nestalo se tak. Proč? Protože se nedokázala dohodnout umírněná frakce a radikální frakce tehdejší sociální demokracie, a nakonec na to doplatily obě, protože vláda sociální demokracie skončila a nastoupila, jak dobře víte, vláda agrárníků. Jinými slovy, kdo se hádá mezi sebou, ten na to nakonec doplatí.

Ve třicátých letech klesal vliv obou těchto frakcí. Na druhé straně se mezi sebou dále hádaly. Za zvlášť hloupé pokládám, když komunisté označovali sociální demokracii za, cituji, sociálfašisty, konec citátu. Nicméně pak to přestalo v souvislosti s koncepcí takzvané jednotné nebo lidové fronty. Bohužel, po uzavření paktu Molotov-Ribbentrop aktivita komunistů v odboji poněkud opadla, ale na druhé straně po napadení Sovětského svazu Hitlerem se obnovila, a já bych na tomto místě, chtěl vzdát úctu všem, kdo bojovali v protinacistickém odboji, ať už přežili nebo padli. Právě tento odboj byl jedním z faktorů, proč komunistická strana dostala výraznou důvěru národa a ve více méně svobodných volbách v roce 1946 se tak opět ujala vedení vlády. A teď následuje to, kvůli čemu mě možná vypískáte. Ale každý člověk má říkat svůj názor bez ohledu na to, zda očekává příznivé nebo nepříznivé přijetí.

Soudružky a soudruzi, to, čemu říkáte vítězný únor, byl ve skutečnosti prohraný únor. A víte proč? Protože vytvořil monopol moci. A podobně jako v ekonomii, jakýkoliv monopol vede k degeneraci. Odstraňuje přirozenou soutěž, nevytváří tlak na inovace a zdokonalování se a nakopak vede k tomu, co bych nazval jakobínským terorem. Co se tedy stalo po prohraném únoru? Nejdříve justiční vraždy politických oponentů – Heliodor Píka, Milada Horáková a další. O něco později justiční vraždy komunistů. Například i Rudolfa Slánského. Jinými slovy, to nebyly deformace, přestaňme si lhát do kapsy, to nebyly ani chyby. To byly zločiny. A jako zločiny je musíme umět pojmenovat, chceme-li mluvit pravdu. Padesátá léta skončila a nastoupila léta šedesátá. Objevila se česká filmová vlna, objevilo se něco, co Ilja Erenbug nazval táním, a co je nejdůležitější? Počátkem roku 1968 komunistická strana opět získala důvěru většiny národa, důvěru nevynucovanou, neformální a o to silnější. Ano, to byla doba pražského jara. Mimochodem, i já jsem byl vyzván, abych v té době vstoupil do komunistické strany, a rád jsem této výzvě vyhověl. Bohužel, trvalo to velmi, velmi krátce. A ti, kdo se sklonili, s výjimkou Františka Kriegela, což byl mimochodem také komunista, pod okupační mocí, ztratili důvěru národa, respektive tato důvěra byla vynucovaná a formální. Společnost byla rozdělena do čtyř kast. První kasta straníci, druhá kasta nestraníci, třetí kasta vyškrtnutí a čtvrtá kasta vyloučení.

Nelituji těch dvaceti let, téměř dvaceti let, protože jsem se setkal s mnoha zajímavými a mnoha čestnými a pracovitými lidmi. Nicméně společnost jako celek zaostávala. Jestliže v padesátých letech bylo mnoho lidí uvrženo do vězení nebo do koncentračních táborů, pak v době takzvané normalizace, tedy historického bezčasí, se ve skutečnosti vyřazoval obrovský potenciál naší společnosti tím, že lidé nemohli pracovat ve svém oboru, že jejich děti nemohly studovat, a že platil takzvaný negativní kádrový výběr, to znamená čím hloupější člověk, tím větší měl šanci na úspěch v získání nějaké funkce. Mimochodem, setkal jsem se na Jizerce s Lubomírem Štrougalem, a ptal jsem se ho: “Pane Štrougale, vy jste byl členem politbyra, a o vašem členctví existují dvě hypotézy. První, že jste byl nejinteligentnějším členem tohoto politbyra a druhá, že jste byl jediným inteligentním členem. Lubomír Štrougal byl zdvořilý diplomat a tak se vyhnul odpovědi.

Tím jsem svůj historický exkurz dovedl až téměř ke konci. A jaké poučení, nikoli ovšem poučení z krizového vývoje, by podle mého názoru z toho mělo vyplývat. Nenechte se manipulovat těmi, kdo provádějí často povrchní a často nenávistné analýzy minulosti. Udělejte si tuto analýzu sami. Máte ve svých řadách dostatek historiků, filozofů, právníků, politologů, ekonomů a já nevím koho ještě. A snažte se, protože mezi vašimi členy je pochopitelně mnoho členů bývalé komunistické strany a nesete tedy jistou míru spoluzodpovědnosti. Snažte se, aby tato analýza byla opravdu hluboká, a abyste ji dělali vy a nikdo jiný než vy. Jak už jsem řekl, nemělo by to být poučení z krizového vývoje, to už jsme tady jednou měli. Kdybyste chtěli nějaký provokativní název, tak bych to nazval pokání. Nevím, jestli jste viděli krásný gruzínský film s tímto názvem. Pokud ano, tak je vám úplně jasné o čem mluvím. Nezapomeňte, že pokání očišťuje. Že pokání je předstupněm odpuštění, a také předstupněm k normálnímu životu.

U Komunistické strany Čech a Moravy jsem nikdy nepoužil slovo extremistická, ale přál bych si, abych mohl s čistým svědomím říci, že je to i starana demokratická. A condicio sine qua non je právě tato sebereflexe, tato analýza, opakuji ještě jednou, ve vlastním, ve vašem vlastním zájmu.

Milý přátelé, protože čas se nachyluje a čekají vám jiné a další projevy, dovolte mi, abych vám závěrem především poděkoval za podporu, kterou mě většina z vás vyjádřila v prezidentské volbě. Bylo to velmi jednoduché, protože jsem byl jediný levicový kandidát. Ale i tak si toho velice vážím a ještě jednou za to upřímně děkuji. Zadruhé, kruh se uzavírá. A jestliže se vrátíme zhruba sto let zpátky, nyní se opět rýsuje s nepominutelnou účastí komunistické strany, ale i sociální demokracie, účast levice jako celku na řízení věcí veřejných a na tvorbě vlády. Prosím, nepromarněte tuto příležitost. Neklaďte si ani přemrštěné podmínky, budete mít dost času možná čtyři roky, je aplikovat v celém vládnutí v České republice. Víte, když jsem řekl, že jsem levicový politik, a proto mě oslovil rok 68 a socialismus s lidskou tváří, chtěl bych zcela závěrem říci, že i když je to velmi nepolupární, že jsem stoupenec socialismu. Ale pozor na to, stoupenec demokratického socialismu. Takového, jako byl například v osobě Olofa Palmeho, Willyho Brandta, Françoise Mitterranda a řady a řady dalších. Není-li socialismus demokratický, není to ani socialismus. Formulace, že tady máme byrokratický socialismus byla příliš zdvořilá. Měli jsme tady pouze byrokracii, nikoli socialismus. A jestliže někdo říkal, že tady máme reálný socialismus, který by byl vykostěný právě o svoji demokratičnost a tedy ochotu a schopnost názorově se střetávat ve svobodné soutěži dalšími názorovými proudy, pak jsme opět neměli žádný reálný socialismus a takzvanou tvrdou realitu, která vedla k našemu relativnímu zaostávání.

Soudružky a soudruzi, Tomáš Masaryk kdysi napsal, že svět jde nalevo. Chtěl bych nám všem popřát, aby svět opravdu šel nalevo, ale dá to práci.

116 komentářů :

 1. Vážení rádoby soudruzi už příště v parlamentu nebudou a dobře jim tak.

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Predsedou-KSCM-je-Filip-V-sale-behem-volby-nasli-schovany-diktafon-532961

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zbožná přání jsou zbožná přání a realita je jiná. Nehrajte si na věštící Libuši, život přináší překvapení a kdo s tím nepočítá je blbec. Ale jinak vás ujišťuji, že můj hlas v životě nedostali, čímž nevylučuji, že by se to jednou nemohlo stát. Myslím, že na řadě jsou jiné strany, které PRAVDĚPODOBNĚ vypadnou příští volby ze hry. Budou-li samozřejmě ještě nějaké volby, nebo nebudou-li celé zfalšované.

   Smazat
  2. Máte naprosto pravdu, že Filipovi a jeho klice se podařilo zlikvidovat KSČM jako revoluční stranu lidí práce ! Buržoazní politruk Zeman je ten správný, který jim "dobře" radí ! Nakonec hlavní postava Pražského jara, pan Dubček se projevil stejně jako Gorbačov, který dělal "demokratický" socialismus společně s americkou CIA jako v roce 1O989 !!

   Smazat
  3. Myslíte Kalouska ? Że by byl komouš :-)

   Smazat
  4. 0:05 Nehraji si na nic to jsou jen fakta kdo bude volit lidi co obhajují globalizaci? Já ne jejich bývalý dlouholetý volič.

   Petr Herout Přesně tak a havloidní agent NWO dolejš to dorazil.

   Smazat
  5. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Oldrich-Rambousek-Delegati-sjezdu-dali-volbou-zradneho-Filipa-zelenou-uplne-likvidaci-Skalo-zakroc-533028

   Smazat
  6. 21. podmínek pro přijetí do Komunistické internacionály
   schválených na II. kongresu KI, který se konal 19. července - 7. srpna 1920

   _______________________________________________

   Určeno všem, zejména členům KSČM a jejich voličům!   Zdravím p. Jírovce

   Smazat
 2. Jestli se KSČM jako v roce 68 skloní před vyděračským diktátem socanských samozvanců a podpoří vládu se zrádným a kolaborujícím ANO,ztratí důvěru totálně a je to jejich konec.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pravdu díš. Jako nekomunista jsem je v posledních dvaceti létech volil, protože tady nic k volení nebylo a ani není. Pokud se stanou stafáži pro sociálkapitalisty, tak u mně skončili. Věřím že i pro hodně jejich voličů nekomunistů ale i obyčejných straníků.

   Smazat
  2. 21:49 Jo jo bureš už filipovi gratuloval ať žijí umírnění komunisté.

   Smazat
  3. Filip se očividně chce zapsat do historie jako český Hŕostratos..., nebo snad jako český Gorbačov?

   Smazat
 3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 4. Je příznačné, že Miloš Zeman zmiňuje "přirozenou soutěž" a v zápětí "jakobínský teror". Nad tím ať se každý zamyslí sám.

  Pokud ale považuje podporu zahraničních vojenských "misí" za slučitelnou s demokratickým socialismem, pak už úplně ztratil soudnost.

  Víc než bonmoty - přesněji řečeno žvásty o "levici" - od něj sotva lze čekat.

  OdpovědětSmazat
 5. Bohužel souhlas. Ale stále lepší než by byl Prázdný Sud Akademik.

  Leo

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ten zas pěkně duní...

   Smazat
  2. Je groteskní, že sám sebe označuje jako levicového člověka. Jeho doporučení pro spolupráci s ANO a ČSSD jsou pro KSČM smrtící. Pro mnoho příznivců vyvstává opravdové dilema - KSČM byla jediná volitelná strana z toho souboru pravičáckých stran ve sněmovně. Teď se zařadila po jejich boku. Nezbyl už nikdo, komu by bylo možno dát svůj hlas.

   Smazat
  3. Leckterá rozhodnutí politika Babiše neurčují, že by byl právě pravicový. Například zásadní sleva na jízdu vlakem pro studenty, důchodce, není pravicový přístup.

   Smazat
 6. Mozna, ze normalizace probehla v Praze tak, jak Zeman rika. Mimo Prahu vsichni vylouceni a vyskrtli nasli praci, opratem, mnozi nemuseli ani byt delnici, vetsina zustala uredniky, treba nas reditel zavodu (delal jsem na podnikovem reditelstvi, vystoupil jsem jako jediny v zemi uz v r. 1966, a presto mne na PR nejvetsiho podniku v zemi vzali v r. 67 a proverky jsem -jako nejvetsi rebel na PR - prezil bez nejmensiho problemu) se stale reditelem okresni hygieny. Velka hruza a ztrata zamestnani. Spolupracovnice, vyskrtla, pokracovala ve stejne funkci. Kolik lidi ztratilo zamestnani po r. 1990, snad milion. A vite proc? Vladli demokrati a ne komuniste.
  Take hruza z procesu, tady, mimo Prahu, jsme o zadnych procesech nevedeli, dokud neodsoudili Slanskeho. Komuniste pred r. 68 2x se omluvili za procesy, odsoudili je. 186 mrtvych, za demokracie 200 mrtvych kazdy rok jen skocenim pod vlak, vrazd nepocitane, zastrelenych pri obrane pred exekutory, milion lidi si hleda zamestnani mimo zemi. To jen vysledek soucasne politiky. Podle vseho, nasilne ukonceny zivto se pocita jen kdtz to bylo v dobe vlady komunistu, za vlady demokracie nemuze cloveka potkat nic lepsiho nez nasilna smrt! Proto se tyhle smrti, ktere jsou na dennim poradku, nepocitaji. A bude hur a hur,jedina sance je socialismus, v tom ma Zeman pravdu, to tvrdim proto, ze jsem zil 20 let v USA a pred emigraci z CSSR jsem socialismus a sovety nenavidel. Stacilo 6 let nejlepsi demokracie sveta a pro mne KOMUNISTE jsou zlati, aspon ti, co vladli od r. 1948 do 1990. A tenhle narod ma jedinou sanci, ze zase budou vladnout. Ale absolutne neverim, ze se to podari KSCM, protoze jim, jako vsem stranam v CZ, jde jen o uchopeni moci, ne o to, aby se lide meli dobre, VSICHNI, aspon tak jako za Husaka. Protoze i Husakuv normalizacni rezim byl MNOHEM a MNOHEM lepsi nez to, co se tady ukazalo pro r. 1990. Budiz Cechum zeme lehka, pomoc jim neni. Ale kdo chce kam, pomozme mu tam. Tak hloupy narod, ktery zazil socialismus a voli treba Babise, Sobotky, a podobne dareby, si nic jineho nez tu mizerii co ma, nezaslouzi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně ty samé zkušenosti mám já a lépe bych to nenapsal. Po 89 jsem vždy dával hlas komoušům protože to byla nejlepší volba a teď jsem dal hlas SPD a doufám že se nějak vyprofilují.

   Smazat
  2. 8:04
   SPD se vyprofilují - finančně. Spolehněte se.

   Smazat
  3. Volil bych ksčm ale Okamura je tvrďas . Komanči zaspali dou , iž je drží jen europoslankině

   Smazat
  4. Zcela perfektně napsáno,část roku trávím v Irsku a dost mi to připomíná dobu v Československu,když tam přiletím,cítím se tam jako doma a když se vrátím,těžko si zvykám....přesto-že jsem tady doma.

   Smazat
  5. Mám tu samou zkušenost z normalizace. Na současné KSČM je komunistický už jen ten název. Nezbývá než volit SPD.

   Smazat
  6. 14:38

   Správně!
   Jediné, co pomůže proti neziskovkám je Pitomiova ziskovka.

   Smazat
  7. ČSSD dlužili přes 300 milionu ,až přišli o Liďak ! Pro to musel Sobotka od valu tato strana měla byt dávno zrušena !!!

   Smazat
 7. USA jsou teď se Sýrií ve válce, takže pokud by v USA Syřan něco odpálil, tak už to není teror, ale odvetná mise.

  OdpovědětSmazat
 8. Demokratický socialismus, větší utopie než komunismus, pane Zeman.
  Co tak třeba socialistický demokratismus. Nebo socialismus s lidskou tváří, kdy ten socialismus by reprezentovali dělníci a tu lidskou tvář pak živnostníci, podnikatelé a lichváři.
  Pokusu o socialismus nebylo přáno, protože ani nebylo možno přát. Aspoň ne na planetě země, s tisíciletou vládou otrokářů, panbíčkářů, šlechty, králů, císařů, kapitálu a imperialismu, nad nevzdělanými a ohlupovanými lidičkami.
  Lidé si nezaslouží nějaký socialismus, protože jsou nevzdělaní, lehce ovlivnitelní a nakaženi bacilem buržouství, jako vizi. Něco jako ten slavný "americký sen", který zůstal pro většinu jen snem.
  Pro lidstvo je vhodný jen kapitalismus, se vším co k tomu patří. Pokud je v konjuktuře, je to fajn pro většinu, kde se s nějakými statisíci lidí na okraji nepočítá. Horší je krize. To se začínají probouzet nálady pro kapitál smrtelné. Jenže "demokratické" vlády už ví jak NATO. A pak je často slyšet au. Nebo EU. Trochu vody, slzáku a obušků a je klid.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pritelicku, preji Ti, abys byl aspon rok a pul bez zamestanani, bez zdravotniho pojisteni, jakehokoliv prijmu - coz je docela bezne v USA, mit tak peticlenou rodinu, jak jem to mel ja, a zadnou sanci na zamestnani, protoze jako beloch ma pred Tebou prednost na jakoukoliv praci 89% lidi (vsechny mensiny a zeny!). Nakonec, muzes si to zkusit i tady, nepracuj, neber podpory, plat doktorum za kazdou navstevu 100x tolik a za byt plat aspon 190x vice nez se plati tady normalne, jako jsem to mel ja jeden a pul roku v USA. UZIJ SI KAPITALISMU. S celou rodinou! Uzij si kapitalismu s lidskou tvari.

   Smazat
  2. 22:17 Chlapče nešťastná. Tys mně nepochopil. Budeš asi jeden z těch slabších na hlavu, o kterých jsem se zmínil. Já si kapitalismu užívám v důchodu tak nějak povinně. Nic jiného mi nezbývá. Je mi osmdesát a kapitalismus mně v zaměstnání tenkrát ještě nedohnal.

   Smazat
  3. 0.02

   onuce
   poddaný

   Fakt bohatý slovník.....
   A hlavně důležitý příspěvek do diskuse o presidentově projevu!

   Smazat
  4. 0:02 Většinou se užívají vulgarity ze vzteku, pocitu bezmoci, případně z nedostatku argumentů. Sprostota však ulpívá na autorovi. Ten zapáchá.

   Smazat
 9. Soudružky a soudruzi,
  pokud nebudete usilovně a rychle pracovat na tom, aby se tvář vaší strany zcela změnila, v příštích volbách se můžete snadno propadnout pod volitelnou hranici. Připadá vám skutečně vhodné, aby se politická strana, jejíž ideje si kdysi kladly za cíl ochranu slabších a potřebných, nechala reprezentovat vyznavači nejtvrdšího stalinismu, tedy zločinného systému, za kterým jsou miliony mrtvých, konfidenty tajné politické policie a překrucovači historie?
  Chybí vám totiž stud, stejně jako vám chybí historická reflexe. Jako člen KSČ v letech 1968 až 1970 se stydím za spoustu věcí, které tato organizace napáchala, stydím se za krvavou brázdu v historii této země, stydím se za Klementa Gottwalda a jeho nenávistné a vlastizrádné projevy v demokratickém parlamentu první republiky, stydím se za financování volební kampaně v roce 1946 z černého obchodu s cigaretami, automobily a německými markami, o kterém vedení strany dobře vědělo, hluboce se stydím za sadistické bestie Ladislava Máchu, Aloise Grebeníčka, Josefa Pergla a další, kteří v padesátých letech využili rudým horkem pokroucenou zákonnost ke svým zvrhlým sadistickým experimentům.
  Stydím se za všechny dozorce komunistických koncentračních táborů, je mi lidsky zle z prokurátorů Urválka, Čížka a Rudého, kteří bez uzardění posílali na smrt nejen politické protivníky, zcela nevinné lidi, ale dokonce i vlastní soudruhy na příkaz jiných soudruhů, stydím se za Ludvíka Hlavačku, který obehnal naši zemi ostnatým drátem, nabitým elektřinou a nechal podél hranic zakopat nášlapné miny, abychom tu museli všichni žít tak, jak si někdo jiný představoval, stydím se za intelektuály, kteří podlehli snu o kolektivním štěstí a začali ve svém díle místo svědomí používat Ústřední výbor strany, stydím se za všechny esenbáky a milicionáře, kteří vyhnali mnichy a jeptišky z jejich klášterů a zničili tak na dlouhá léta řeholní společenství, stydím se za cenzory, kteří rozhodovali o tom, co smíme číst, na co se smíme dívat a co smíme poslouchat.
  Stydím se za všechny, kdo vyháněli sedláky z půdy a zničili tak téměř zcela jednu společenskou třídu.
  Stydím se za všechny fízly a konfidenty Státní bezpečnosti, kteří ničili lidské existence jenom proto, že mohli a chtěli, stydím se na všechny, kdo nutili zástupy oslavovat masové vrahy a dělat z nich podivná božstva.
  Stydím se i za vaši současnost, kdy se neváháte ne kvůli slabým, ale kvůli vlastnímu prospěchu spojit se svými úhlavními nepřáteli – velkouzenáři a fašisty.
  Dokud se nebudete stydět se mnou, bude vaše role ve společnosti výhradně negativní. A hrát takovou roli, to si snad kromě vyložených sociopatů a grázlů nepřeje nikdo.

  Děkuji vám za pozornost.
  -----------------------------------
  Projev ktery komunisticke prase melo prednest. Jenze mu chybela odvaha.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Z jaké pozice si dovolujete určovat co má říkat prezident ČR Miloš Zeman, zvláště pokud tím mají být výplody vašeho zakrnělého mozečku?

   Smazat
  2. 22:08 Mohl jsi to zkrátit, stačilo napsat kolik ti je let a čím se živíš.
   Pokud jsi mladý či poválečný, tak jsi přeškolený na antikomunistu, pokud starý, tak zřejmě bývalý kapouš, podnikatel či lichvář. A tam ta láska pochopitelně není.

   Smazat
  3. 22,08 a nestydíš se za to co jsi vycinkal.

   Smazat
  4. Anonymní21. dubna 2018 22:08
   Ty činy, které kritizujete, jsou hodné kritiky. Buď vůbec, nebo alespoň jejich provedením. Ale nejspíš pláčete na špatném hrobě. Ty činy řídila KSSR a Gotwald byl pouze jejich pohůnek. Maximálně mohl rozhodnout, jestli půjde na smrt Slánský, nebo on sám. Podobně na tom byl po 1989 Havel. Pouze plnil rozkazy těch, kteří ho tam dosadili.
   Nemohli jinak. Dlouhé roky před dosazením do funkcí, navazovali přátelské vztahy se svými řídícími orgány a byli jim za mnohé vděčni. To jsou technologie, které fungují desítky let (viz jihoamerické, nebo africké režimy). Zastavit to může pouze nějaký organizovaný odpor obyvatel. Ale likvidace jiné organizovanosti, než režimní, je součástí těch technologií.
   Vidíme to v současnosti, jak mohutní organizovanost prostřednictvím neziskovek (NGO). Organizovanost národně smýšlejících občanů, vláda nedotuje, tak jako NGO. Pokud se chceme dopracovat k nějaké změně a nenechat ji udusit v samém zárodku zorganizovanými protesty NGO, měli bychom vyžadovat zrušení, politických NGO. Vysávají rozpočet, jsou řízeny ze zahraničí a jsou antidemokratické. P.K.

   Smazat
  5. 22:08 zcela nepochopen. Socialismus měl mnohé nedostatky, ale rozhodně to byl pokrokovější společenský řád.

   Smazat
 10. Komunisté mají více hlasu jak demokratická ukrotop09 , KDU ,Starostové a bezdomovci . Jak je to možné že rádoby Havlisté jsou v úpadku . Verbují pubertální děti nebo báby . Kam se proděli hlasy pravice . Schwarzenbergové ,Kalouskové , Bèlobrádek a Fiala co to je proboha za pravici !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Demokratické strany mají v součtu 94% hlasů, rudý idiote (pokud tam počítáme i Okamuru, který se demokracií ohání nejvíc).

   Smazat
  2. 22:51 Nejsme v americe, zmodralý demokratický blbe.

   Smazat
  3. 22.55 Rudý ocas tě zrobil ty hňupe . Vem děcka a bež do Pražských ulic demonstrovat proti demokratickým volbám .
   Za komanču nebyly take dluhe obchoďaki , nohy z teho bolí jak cyp . Je pravda že su plne a fronty jsou do 15min . Ale to žrádlo je nekvalitní a hlavně bez chutě . Dnešní vyrobky pi.. vydrží . Měl jsem ledničku Minsk s mražákem vydržela 25let , když jsem se stěhoval na barák , tak jsem ji dal cigošum i s pračku . Socík byl super , lidi byly družní . Dnes vijít po 20hod ven se rovná sebevraždě . Nemci prohráli válku a mají se nejlí a ješte nám nařizují aby naše dcérky chrápali s muslima . Stačilo nám jak v Petřvaldě Kosovský Albánec pistřílel celou rodini od nevěsty . Na Šumbarku v Havru Kosovský Alboš podřezal děcko i Českou robku . Brzo se na to zapomnělo . Proto nás Milďa brání s Okamiru . Bo ten Babiš bubnuje na všecky strany . Pražáci berte si domů tych muslimských synkuv a nás nechte v klidu žít podle tradic .

   Smazat
  4. Komunisté,pokud podpoří Babiše ztratí tvář,ale i voliče.Komunisté,socialismus,byly založeni na odporu proti zlodějským kapitalistům a žádná podpora,jinak to nejsou komunisté,ale vyžírkové.

   Smazat
 11. Pane Zemane. Jsem starší jako vy a už tomu kvákalovi Paroubkovi jsem radil, aby vzal na vědomí známé pořekadlo,
  "Mluviti stříbro, mlčeti zlato."

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vidíte to. A nedají si poradit a nedají si poradit. Asi NR nečtou. Ale kdyby jí četli, nepochybně by vám za dobré rady byli neskutečně vděční. :-)

   Smazat
 12. Z kvičení zdejších diskusních soudruhů je jasné kdo jsou čtenáři a podporovatelé noverepubliky a jak by asi ta Nová republika ve skutečnosti vypadala, kdyby se nějakým omylem dostali k moci. Žvásty o demokracii soudruhů Dvořáka a davida jsou jen fíkový list.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:55 Víš co, soudruhu, strč si ty soudruhy do řiti.
   A teď vychcat a do postýlky. Už jsi tu přesčas, hloupé děcko.

   Smazat
  2. Zeman mluvil o demokracii a sociálním státě. Něco jako Skandinávie, ale vy jste to zjevně nepochopil. Anebo máme tu čest se soudruhem, který je za vodou a sociální věci se ho netýkají?

   Smazat
  3. Zjevně máš dlouhé vedení. Vím dobře o čem mluvil Zeman. Ale zdejší soudruzi, jak jednoznačně vidno z diskuse, se Zemanovými výroky zuřivě nesouhlasí.
   A netuším proč o svém oblíbeném "skandinávském modelu" Zeman přesvědčoval komouše na sjezdu, když demokracie se s komunismem z principu přímo vylučuje..

   Smazat
  4. Blbečku 23:18 - a co Pražské jaro 1968? Co to žvaníš o neslučitelnosti komunismu a demokracie?

   Smazat
  5. Jestli tu někdo permanentně zoufale kvičí jak podsvinče, tak jste to vy. Ale jste takovým kuriosním koloritem zdejší diskuze. Kdybyste nebyl, museli bychom si vás pro pobavení vymyslet.

   Smazat
  6. ZEMAN NEMLUVIL O SOCIÁLNIM STÁTĚ,

   pisatel 23.09 je chudák tak ohlupován režimnim tiskem,že ani nevi co to je.
   To je totiž to co v prvnim článku ÚSTAVY chybi a proto se musi v ČR žit v

   KORPORÁTNI OLIGARCHICKÉ TYRANII OHNUTÝCH HŘBETŮ A NÍZKÝCH PLATŮ NENI LIŽ PRAVDA!.

   Smazat
  7. ONO DRAZI BROUCI JE SOCIALISMUS DČFINOVÁN PRÝ

   jako szstém,kde je vlastnictví výrobnich prostředků společné a to bylo cinkáni klíčů odstraněno.Proto to neni a brzy jen tak nebude!
   Kdo tu píše o socialismu je proto vůl.

   JE TO PRAVDA NEBO NE?

   Smazat
  8. Tzv Pražské jaro nebylo v žádném případě o demokracii ale snahou parazitů o změnu systému dobývání mamonu.

   Smazat
  9. 8:19 neví o 68 zhola nic a proto troubí do světa žlučovité hlouposti. Byl jsem u toho a velmi dobře si pamatuji, komu o co šlo. Lidem se líbila představa demokracie spojené se socialismem. A tenhle model se začal uvádět v praxi. Proto zasáhli sověti (nepochopili) a proto také tzv.Západ byl velmi spokojený s okupací (protože pochopil a bál se). Ostatně z podobného důvodu pak po letech krvavě rozbil Jugošku.

   Smazat
  10. Proto většina těch angažovaných v 68 se zásadně zasloužila o to co je tady od 89. Co chtějí davy je manipulace. Vůdci mají své záměry.

   Smazat
  11. 8:33

   Souhlasím (bylo mi tehdy 20). Ne náhodou tu byly vzájemné sympatie nejen u obyčejných lidí obou zemí (ČSSR a Jugoslávie), ale i na oficiální úrovni. Naši vrstevníci z Jugoslávie ovšem už tenkrát otevřeně mluvili o tom, že po odchodu Tita se Jugoslávie rozpadne. - Západ tedy vydatně pomohl Jugoslávii rozbít; konflikty se ale zrodily uvnitř země a Západ (hlavně díky iniciativě Německa a Rakouska) jen usilovně přiléval olej do ohně.

   Ve zkratce by se to dalo trochu zjednodušeně shrnout takto:
   Západ měl po porážce nacismus sice zájem na demokracii (alespoň v podobě sociálního státu), ale v žádném případě ne socialistické. -

   A pokud někdo chtěl vybočit z řady, byl tak či onak odstaven (Willy Brandt, Aldo Moro).

   Proto není náhoda, že ani mediální podpora společenským změnám nebyla srovnatelná s podporou maďarského kontrarevolučního pokusu. Tam původní spontánní iniciativu brzy využili maďarští fašisté (nesrovnávejme ale ukvapeně s "Majdanem"!).

   A ještě odbočím k aktuální paralele: je zajímavé, že v Německu sílí kritika rusofobní politiky (ke které se tam připojují i současní ministři obrany a zahraničí). Pro návrat Ruska do G8 se vyslovila FDP (Lambsdorff) a Die Linke (Wagenknecht).
   Lidé začínají chápat, že jde o otázku války a míru.

   Smazat
  12. 23:18 Samozřejmě že se musí vylučovat, když ten "socialismus" byl defacto válečný. Něco jako mimořádný stav neustálého ohrožení, už vlastně od konce války. To už západ šilhal po spojení s wehrmachtem a útokem na Rusko.
   V takové situaci není možno houpat v bavlnce "revolucionáře" jako ty. Říká se tomu odborně "státní teror", něco jako za Francouzské revoluce. Chlapče, svět není tak jednoduchý jako ty.

   Smazat
 13. Pan prezident Miloš Zeman se dívá na svět velice úzkým průzorem a čím je starší, tím má ten průzor užší. To je jeho věc, jak je schopen pochopit události v čase. Tak např. po válce nebyla ve světě standardní situace a demokracie, kapitalismus a socialismus měly úplně jiný význam než mají např. dnes, byly tyto pojmy deformované předchozím obdobím války, obrovským utrpením lidí a národů a lidé se pochopitelně podle toho chovali. Po bitvě je každý generál. Strašně se mě líbí jedna definice demokracie: "Ve státě, kde si lze koupit beztrestnost, není demokracie". Jak by asi toto nám všem vysvětlil pan prezident Miloš Zeman třeba na příkladu České republiky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vole, je to snad jeho vina?

   Smazat
  2. Mám Zemana celkem rád, ale nesnáším některé jeho bláboly. Ale chápu, že jako "prezident" Německé kolonie se musí kontrolovat.

   Smazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 15. 22:17 - zaujal me vas prispevek !
  Americane se stehuji 8 x za zivot. Proc jste nevymenil stat. Je normalni, ze prilezitosti se meni ! Firmy vznikaji a zanikaji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V kapitalismu amerického typu to tak je. V socialismu se stavěly fabriky tam, kde nebyla práce.

   Smazat
  2. Samozřejmě, proč ne. Nájemních ratejn je dostatek, bydlí se ve starých fabrikách i pod mostem.
   Nebo se ke staré fordce připojí karavan a tradáá žebrat jinde.

   Smazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 17. Snažím se tento výborný proslov pana prezidenta Miloše Zemana najít také na videu, ale zatím marně. Poraďte prosím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O moc jsi nepřišel, děcko nešťastné.

   Smazat
 18. Hm, demokratický socialismus. Račte mi někdo vysvětlit, jak do něho zapadá princip soukromého zisku. Velkých vlastníků. Nebo ti to zabalí sami se stejným nadšením, s jakým podporují všechny ty barevné revoluce, se stejným nadšením, s jakým rozvrátili "východní blok? Chápu, že společenský systém pro většinu, tedy průměrné a horší, musí mít se vší pravděpodobností průměrná, spíš horší výsledky. Ale, kdo a co nás nutí, do té štvanice? Komu to slouží?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co to také jsou ty "průměrné a horší výsledky"? Nejsou tvořeny zejména vytěžitelností pracujících a země jako celku?(HDP, PP) Kdo z toho má největší profit?

   Smazat
  2. V naší společnosti koluje spousta polopravd a mýtů. Ve skutečnosti drobné živnostníky komunisté zezačátku chtěli ponechat se vším všudy ale ke zrušení jejich provozů přispěl Západ vyhlášením jednostraných sankcí vůči naší zemi i východnímu bloku celkově. A jelikož byla většina zemí agrárních, museli jsme se logicky stát kovárnou pro celý socialistický blok. A když jsme měli vyrobit dostatek strojů a technologických celků pro východní blok, chyběli lidé do fabrik. To proto komunisté zrušili živnostníky, jelikož potřebovali dělníky do fabrik. Je hodně zajímavé, že v záplavě všech informací tento důležitý fakt chybí. Nebýt Západu, živnostníci mohli fungovat v socialistickém státě. Je ale otázkou, jestli by se jim líbila konkurence ze strany státu, když cílem mnoha takových je šizení produktu i služeb. To bylo keců, že rohlík byl za socialismu horší než od soukromníka ale dnes všichni víme, čím nás ve skutečnosti krmí. Prvotním cílem soukromníků byl vždy zisk za jakoukoliv cenu ale státní pekař měl jiné cíle, nakrmit lid.

   Smazat
  3. 8:42 Pravdu díš. Jenže vyprávěj to hlupákům, kteří jsou odkojeni rokem 68, aniž by ho nějak poznali, o okupaci ČSSR, SSSR. Okupaci kterou normální pracující člověk nijak nepocítil, na rozdíl od skutečné ekonomické okupaci po havlistickopražském hadráku západem, a to hlavně Německem, tím Německem, které mělo namále stát se našim hrobařem.

   Smazat
 19. Protože vytvořil monopol moci. A podobně jako v ekonomii, jakýkoliv monopol vede k degeneraci.

  MIlouši to co vytváříte s prokletým Dukou
  je monopol církevní moci na politiku*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já si myslím, že jakákoli nedemokratická moc vede k degeneraci. Pro účastníky na moci je totiž prioritou nikoli užívání moci ve prospěch společnosti, ale její zachování a posilování zejména pro sebe.
   Ovšem nedemokratická je dnešní moc snad ještě více, než byla za socialismu. Občané mají reálně nicotný vliv na rozhodování a také podle toho vypadají výsledky a stav naší země, která nám vlastně patří už jen omezeně a velice omezeně odráží naše zájmy. "Lidské zdroje" můžou každé 4 roky vystavovat bianko šeky, ale systém si jde stále ve svých kolejích proti většině, od krize ke krizi a stupňováním problémů před sebou valí rostoucí kouli velkého maléru.
   Nedávno o tom lépe a obsáhleji psal na NR pan Hošek.

   Smazat
 20. oni ani komunisti dřive nebyli až takovi blci jak se stale vyklada a porto take museli ty kteři neuměli ani nasobilku natož souvysle mluvit a myslet vyhodit na dlažbu jak se mylně řika ve skutečnosti mohli vyhozeni dělat co se jim zachtělo jen nebyli ve vedeni genose partai a toho si nyni milouš uživa neustalym brečeni se soudržkou šiklovou jak hrozně byli tito věštci tyrani a nuceni živit se stale jen hubou s rukodělnou praci nikdy nemajice nic společneho samosebou že jejich teorie noveho komunismu by bylo kdyby nebylo zničeno jinymi dnes ohromne veledilo stale jen k zaplněni jakichsi arch chlivu

  OdpovědětSmazat
 21. neustale v rauši z bechra a vědom si sve nadpřirozenosti věštce největšiho kaže ty same bludy jako jeho genose kameraden duka něco na něm zanechal jeho vyhazov ten stale považuje za křivdu a něco jeho neuvěřitelně velike ego snad největšiho z největšich a stale druheho po řiditeli zeměkoule a přilehlych galaxii geniovi lidstva vaclavu klauzovi jinak řečenemu šlohperkovi z jedne stranicke bunki v prognostaku jinak tež věštirny komunismu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 6:23 osobní útok a pomluvy vůči občanu Miloši Zemanovi, byť by byl prezidentem ČR, jsou ukázkou nejen mimořádné hlouposti autora, ale především ukázkou ubohého charakteru. To, že nemluví k obsahu článku, ale osobě autora, kterého bez důkazu a jakékoli logiky pomlouvá to dokazuje. Podotýkám, že Zemanovým fandou nejsem, ale taková nenávistná hloupost mi přijde neúnosná.

   Smazat
  2. 6.12 a 6.23 - co to je? Chovanec blázince píše z klecového lůžka? Vždycky raději počkej, až dostaneš svoji denní dávku prášků, a piš srozumitelně a příčetně. Co znamenají ty tvoje sračky, nepsaný česky, kterým nikdo nerozumí? Raději se to vyser a nepiš nic, ty praštěnej troubo. Z čeho jsi neustále v rauši ty? Nějak se vyznáš, ale becher to nebude, ten neudělá z člověka tak blbý monstrum. Ty blbej genose kameraden.

   Smazat
 22. Vážení přátelé, myslím, že se stanu moderní konzervativec. Poslechněte, jak toto přesvědčení propaguje neteř Marine Le Pen, která se jmenuje Marion Maréchal-Le Pen
  https://gloria.tv/video/ixxu3QKqnzmt2mZsDYfT3ue7Z
  Vypadá mnohem lépe než Miloš

  OdpovědětSmazat
 23. No - tak si ty prázdné sudy, které na NR denně houževnatě lezou z novinek ( nejodpornější smečka diskutérů z celé internetové publicistiky) zase zaduněly - a co jako? Uspokojilo vás to, vy každodenní závislí diskutéři? Článek je o voze, prázdné sudy - jako vždy - duní o koze. Urážky, oplzlé nadávky, hádání - a dál? Vždyť ty žvásty stejně nikdo nečte. A co pořád žvaníte o volbách? Sami vidíte, že k ničemu nejsou. Jen divadlo pro přitroublé domorodé obecenstvo. Tak nevolte - a je to - ne? Co se hádáte? Dřepte doma na zadku, pište ty svoje bláboly, volit nechoďte, a vymalováno - ne? Když se podíváte na diskuze novinek, tak co příspěvek, to otřesné hrubé pravopisné chyby! To, co leze pravidelně žvanit a diskutovat, jsou většinou lopaty s pěti obecnými - hlavně že to žvaní, žvatlá, a předvádí inteligenci. Tak šup - šup - žvanit, žvatlat - šišli myšli kvá kvá kvá.....

  OdpovědětSmazat
 24. Pánové , divili by jste kdo čte NR .

  OdpovědětSmazat
 25. Odpoutávat pozornost od skutečného nebezpečí ,upozornováním na minulost,nyní v diktatuře bruselské (zrůdnější od komunistické)???,Na tento špek mohou skákat bud Ti co trpí stařeckou demencí tím pádem žijí ještě před rokem 1989,Neví že diktatura komunistická i Sovětský Svaz ,varšavský pakt neexistují)nebo žijí v mikrosvětě neznalém mezinárodní situace,či mají co sluníčkáři kalousko-schwanzenbergrovci výhody……Vzbudte se Pomatenci co máte fobii z komunismu!-soudruzi mají centrálu v Bruselu a díky jejich diletantismu a zrádcovství a jejich 100souhlasu se zrůdným agresorem USA hrozí 3světová válka,
  Je rok 2018- DIKTATURA EVROPSKÉ UNIE.
  V naší křestanské kultuře můžeme být všichni ateisti
  Pokud Muslimové dobydou Evropu díky bruselské diktatuře a vymýtí ze starého kontinentu křesťanství,k čemuž jim bruselská lokomotiva F.Merkel slouží
  budem povinně vystrkovat zadky a točit se směrem k Mekce,ženy chodit v pytli a sloužit především k množení
  ted *Jde o naši civilizaci*
  Přeji Vám úspěch v boji s přeludem vlastní fantazie……P.S. Toto píše pomatenci osoba co má v rodině politické vězně ,zažila komunistický útlak,ale můj zdravý rozum je schopen zhodnotit realně situaci a vím jistě že komunisté mně ani mé potomky ohrožovat nebudou!!Vivat moudrý a odvážný státník prezident Zeman...Jean

  OdpovědětSmazat
 26. Při čtení odstavce, kde neskutečně žvaní o ublížených osmašedesátnících, jsem se zastyděl, že jsem Zemana volil. Raději jsem nikam chodit neměl. Ten blbec tvrdí, že Únor nebyl vítězný. Co podle něho byl sametový listopad? Měl by otevřeně přiznat, že to byl majetkový převrat a příležitost se pomstít za svou neschopnost. Co dokázal Zeman před převratem? Mohu tvrdit, že nic. Někdy mu připisují CSc.. Kdo viděl jeho kvalifikační práci? Klaus byl pracovitější. Zeman se po převratu jen vezl a svou politickou autoritou přikryl megakrádeže, což by si měl odsedět. Nářky nad osmašedesátníky je něco tak pokryteckého, že je to na zvracení. Po převratu změnilo zaměstnání kolem milionu lidí. Po roce 1968 neznám nikoho, kdo by šel k lopatě pokud neporušil zákon. Naprostou většinou měli skoro stejná místa úředníků nebo techniků. Teš se občas stavím u kamaráda, který se chystá na operaci k odstranění metastází. Teď se přiznal, že ho z práce vyhodili osmašedesátníci, protože se ptal, na základě jaké smlouvy se kdesi posílá milion(y). Vše už bude promlčeno, k čemuž možná napomohl i Zeman. Kdyby Zeman měl v sobě tolik soudnosti, že by držel hubu a mlčel, udělal by lépe, než když sere písmena.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, to sametový listopad byl vítězný, bylo to slavné vítězství pravdy a lásky nad pracujícím lidem.

   Smazat
  2. Radostu jste smázli, mne (11:52) jste nechali, i když text mohl nakrknout nesoudné obdivovatelé Zemana. Zeman by si měl uvědomit, že díky velkorysosti současných a bývalých komunistů se mohl stát prezidentem.

   Já bývalý komunista jsem se těšil, že s osmašedesátníky začneme budovat socialismus s lidskou tváří. Nikoho z nich to ani nenapadlo. Místo toho se snažili obsadit některou šéfovskou funkci, aby si před důchodem užili. Někteří začali smolit privatizační projekty. Pamatuji jednoho docela slušného osmašedesátníka, kterého udělali ještě za komunistů šéfem oddělení. Ten mohl obhájit toho, kdo se o jeho povýšení postaral, na nižší funkci, když se slavně kráglovalo s daleko větší posedlostí, než za normalizace. Nakonec se poddal křiklounům ze dna odbornosti. Ten osmašedesátních si své funkce dlouho neužíval. Začaly zběsilé lustrace a on byl sesazen. Následovaly infarkty a předčasná smrt. Zeman musí být obklopen samými tupci, kteří nevědí. Jiná možnost je strach z něho.

   Smazat
  3. 15:23 Máš pravdu. Já jsem přišel na uran v D.R. v květnu 1969. Právě probíhaly "čistky" u techniků, kteří se spolu s několika lamači zůčastnili stávky. Někteří zvláště horliví bojovníci proti "okupantům", museli k lopatě. No, lopaty to zrovna nebyly ale museli z funkcí hlavních inženýrů, vedoucích dolu či provozních inženýrů. Lamači nebyli nijak potrestání, protože lopaty se neberou. Ti "vzbouřenci" pak přiznali, že byli pomýlení, vyšoupli je z partaje ale do roka byli v THP zpět. Většinou o stupínek níž.
   Dneska jako Ukomunisti jsou většinou už v penzi a ti mladší v ODS.
   Já tenkrát co by nový příchozí, navíc nestraník, havíř z ostravské Hlubiny, jsem problém neměl.

   Smazat
 27. 13:37
  Blbosta,Hovnodolní a Hovnolulan....jak vyberete NEJBLBĚJŠÍHO Z NICH???
  NAMÁTKOU....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:44

   Vypisovat podobné soutěže znamená způsobit jmenovaným potěšení: o nic jiného než o JAKOUKOLI pozornost jim nejde.

   Ignorovat - a nedat se zviklat ani jejich nekončící vlezlostí.

   Smazat
 28. Vazeny pane presidente Zemane !
  Dovolte my Vas informovat, ze UN vydalo statistiku o NEJHORSICH mezilidskych vztazich na svete.

  Prvni misto zaujaly dve zeme a Ceska republika je jedna z nich !
  Az to tam mezi temi kousavymi poloopicemi nebude moci vydrzet, tak utecte k nam. Zde je raj. (Florida.)

  OdpovědětSmazat
 29. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 30. Neuslo moji pozornosti, jak vulgarne a sproste reagujete na nevinnou zminku o slavnych lidech , jako je napr. nas RUSH LIMBAUGH !

  Slibuji vam, ze budu vice sledovat jeho vzestup ke slave a popularite, abych vam mohl ukazat jak jste oproti nemu neschopna zavistliva nemehla. - Coz je jeho pravy opak.

  OdpovědětSmazat
 31. Hurvinci !
  Ten Rush Limbaugh, on mel za sefa takoveho vola jako mate vy, ale on se dostal z jeho podruci a velmi zbohatl !

  Vy jste vlezli do rite pana sefa tak hluboce, vy rektalni alpiniste , ze ted nevite jak z toho ven. (JA MAM z toho zlomyslnou radost!)

  OdpovědětSmazat
 32. Hurvinci !
  Ten nas Rush Limbaugh, byl obletovan zenami a byl uz
  3 x zenat, oni se mu vtiraly do prizne.

  Vase zeny se vtiraji do prizne NAM, americkym turistum.
  Ta cesky devcata jsou daleko inteligentnejsi nez jste vy !
  Oni okamzite poznaji nasi hodnotu a vasi podhodnotu !

  OdpovědětSmazat
 33. Hurvinci !
  Kdo seje nenavist , ten sklidi bidu !
  Vy nemate na hypoteku a Rush ma nekolik moc krasnych domu na nekolika mistech v Americe !
  Jedna jeho vila je kousek od MAR A LAGO, kde bydli nas oblibeny president. Oni spolu hraji golf.

  Vas president , kdyby mu to protokol dovolill by vam radej namlati hulkou, nez hral s vami golf. Proto mu fandim !

  OdpovědětSmazat
 34. Hurvinci !
  Ta vila co ma Rush Limbaugh v Palm Beach ma zajimavy problem ! Jemu se tam lihnou zelvy, coz je znameni prosperity.
  Vam serou v obyvaku mysi a Cikani vam pocurali schody. Proto nemate radi nikoho vy flustrati.

  Rad bych pokracoval dal, ale musim jit do kostela (je nedele), pomodlit se za vas, aby jste nebyli tvrde trestani osudem za vase Chimpanzee povahy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, a co Afroameričané, amero Hispánci a další "američané". Jak s nimi vycházíš Čechoameričane ?
   Zkusil jsi je někdy provokovat jako provokuješ Čechy, Moravany, Slezany, Slováky ??

   Smazat
 35. Zapomel jsem se podepsat, tak to delam dodatecne pod vsechny moje prispevky !
  honolulu, honolulu, homolulu, honolulu, honolulu, honolulu, honolulu, honolulu etc. etc..atd.

  VSIMNETE SI ! JAK jsem o proti vam daleko produktivnejsi na informace. Ja vas obohacuji a zvetsuji vam zakrnelou perspektivu !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty a informace????
   Leda ve závějích vláknech snech ty uASSackej pomatenej lejnosrku z trumpetolatríny!!!!!!
   JDI DO PRDELE TY VŘEDE HUMUSÁCKEJ!!!!!

   Smazat
 36. Honolulu, a co Afroameričané, amero Hispánci a další "američané". Jak s nimi vycházíš Čechoameričane ?
  Zkusil jsi je někdy provokovast jako provokuješ Čechy, Moravany, Slezany, Slováky ??

  OdpovědětSmazat
 37. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 38. To, co udělal náš prezident, je příšerná ostuda nás všech.

  OdpovědětSmazat
 39. Radosto, tvůj duševní vývoj se zastavil někdy před 30 lety, nedokážeš pochopit a ani ti to nikdo nedokáže vysvětlit, že svět je už někde úplně jinde.
  Takže ty tvoje pokusy o sarkasmus, ironii nebo za co to považuješ, je jenom politováníhodná ubohost. Míru zdar !!

  OdpovědětSmazat
 40. Musím si postěžovat na jeden "zážitek", který ale asi není ničím novým: Včera jsem na serveru Reflex do debaty pod článkem nactiutrhajícím prezidentu republiky napsal svůj sofistikovaný, podrobný příspěvek na podporu a obranu našeho pana prezidenta Ing. Miloše Zemana. Přibližně za hodinu byl můj ve slušnosti formulovaný příspěvek z debaty už (mlčky) vymazaný. Takže jsem učinil osobní zkušenost, že "demokraté" z Reflexu jsou to největší bahno: Mažou takové diskusní příspěvky občanů, které jim nejdou pod nos ...
  Václav Urbánek z Prahy 2

  OdpovědětSmazat
 41. 17:59
  Ty nebydlíš v normálním bytě,ale v papundeklu...a ten máš od svýho beznadějnýho výskytu i v PALICI gerontodebile!!!!!☺☺☺☺

  OdpovědětSmazat
 42. V osmdesáti vyhledáš jak kapitán Barbora,ani makeup nepotřebuješ!!!!!
  uASS verbež je blbá,jak dlabaný necelý a ty seš nekorunovanej trumpetomamrd bez mozku,kterej umí jen opakovat ty stejný uASSacký sračky....NIKOHO TO TADY NEZAJÍMÁ,BARBOSO Z BLBOSTOVA!!!!!☺☺☺☺☺☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pardon....vypadáš jako Barbosa....uASS verbež je blbá,jak dlabaný necky!!!!

   Smazat
 43. 20:57
  Ty pitomče z rodu Šláfenberků,když už jsi tak zdegeneroval jako tvůj tátobrácha kníže Poserplína,tak si potajmu vyměňte nočníku plný prouASSackejch hoven a jděte si lehnout....nejlíp na pořád a NA HŘBITOV!!!!!!!☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

  OdpovědětSmazat
 44. 21:10 - ty nejsi chlap ! Ty jsi jednoducha, pruhledna, zvedava, hloupa, skareda baba, pleticharka a tvuj bracha (21:04) te ted nazval BLBCEM..

  (To by ani tak nevadilo, ale nejhorsi je ta NUDA, ktera z tebe vyzaruje do okoli. Vdycky z tebe zacnau zivat. Tak jdu pryc.)

  OdpovědětSmazat
 45. Diskuze, nejen pod tímto článkem, je totálně degradována na idiotismy trollů honolulua a radosty. Pokud to tak zůstane, pak s dovolením redakce, dosláhli svého :-(

  OdpovědětSmazat
 46. Tak. Pan prezident zas napáchal nějaké ty škody ku svému prospěchu. Krapet prošlápnul cestičku „milému Vojtovi“, KSČM vysvětlil, že socialismus bez demokracie není socialismem, ať se tedy kají. Nějak ovšem opomněl objasnit, jak má existovat demokracie bez společenského vlastnictví výrobních prostředků, bank atd. a jestli si KSČM, až se podle jeho doporučení polepší, zaslouží svůj honosný název. Když vlastně už jen onomu názvu vděčí za svou trvající existenci. „Milý Vojta“ Filip sem, „Milý Vojta“ Filip tam. Kdyby se alespoň odnaučil bučet mezi slovy, když už tu partaj léta vede do záhuby. Až se Míloslav Ransdorf v hrobě obrací.

  OdpovědětSmazat
 47. Tak. Pan prezident zas napáchal nějaké ty škody ku svému prospěchu. Krapet prošlápnul cestičku „milému Vojtovi“, KSČM vysvětlil, že socialismus bez demokracie není socialismem, ať se tedy kají. Nějak ovšem opomněl objasnit, jak má existovat demokracie bez společenského vlastnictví výrobních prostředků, bank atd. a jestli si KSČM, až se podle jeho doporučení polepší, zaslouží svůj honosný název. Když vlastně už jen onomu názvu vděčí za svou trvající existenci. „Milý Vojta“ Filip sem, „Milý Vojta“ Filip tam. Kdyby se alespoň odnaučil bučet mezi slovy, když už tu partaj léta vede do záhuby. Až se Míloslav Ransdorf v hrobě obrací.

  OdpovědětSmazat
 48. !!! POZOR !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ !*!*!*!*!

  Soudruzi, opět na sajtách Nové Republiky řádí agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  Prosím soudruhy z redakce NR, aby NEPRODLENĚ zvýšili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší MILOVANOU Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% SPOLEHLIVÉHO orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti fašismu a Euroamerice.
  Myslete proto hlavou, ano?

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi, a nyní vložím zpět svoje příspěvky, z 21. dubna 21:50, resp. 22. dubna 12:51.

  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 49. Náš národní Vůdce Miloš je státník LENINSKÉHO typu!

  Co zachová historie mezinárodního dělnického hnutí ze života a díla našeho národního Vůdce Miloše?
  Především jeho OBROVSKÉ úsilí o překonání národní tragédie z roku 1989.

  Ano, na našeho národního Vůdce Miloše se bude vzpomínat – u nás v Česko-Moravské slovanské socialistické republice, Velikém Rusku a Čínské lidové republice – jako na soudruha, jenž se PŘEVELICE zasloužil o návrat Česka k tamtomu na Východě mocnému dubisku.

  Ano, na pohřeb našeho národního Vůdce Miloše přiletí Veliký Putin a vlakem přijechá Kim Čong-un. A na Pražském kremlu bude postaveno MONUMENTÁLNÍ Milošovo mausoleum, na místě odstraněné tzv. katedrály tzv. sv. Víta.

  To bude taková symbolická tečka za leninským životem a dílem našeho Miloše, Leninem osvíceného duchovního dědice našeho prvního socialistického presidenta E. Beneše.

  Čest a sláva budoucí památce našeho milovaného soudruha Miloše!

  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 50. JSEM HRDÝ NA SVÉHO SOUDRUHA PREZIDENTA !!!!!

  Soudruzi!
  Jsme tady mezi svými, zde, na sajtách Nové Republiky, našeho DOKONALE osvědčeného agitačně-propagačního orgánu ÚV KSČM a velvyslanectví Ruské federace.
  Ano, až na nečestné výjimky jsme zde všichni komunisti a putinisti, roduvěrní Češi a Rusové, čili OPRAVDU DOBŘÍ Západoasiati.

  Proto můžeme OKAMŽITĚ přejít od slov k činům, jako naši soudruzi předci ve VŘSR či Vítězném únoru, nebo i ti starší z nás OSOBNĚ, po osvobození ČSSR od kontrarevoluce v srpnu 1968:
  Zorganizujme akci na podporu našeho národního Vůdce Miloše!!!!!!

  Ano, v současné etapě vývoje náš národní Vůdce Miloš naši podporu potřebuje, vážně. Vždyť pravičáci-havlisti a kalouskovci, placení Euroameričany, našimi dědičnými nepřáteli, organizují podvratné+rozvratné akce 24 hodin denně!
  Ani neděli nedrží, i když jim ten jejich „slavný“ tzv. Bůh zakazuje v neděli pracovat, bloudům líným!!

  Podívejte se např. na toto svinstvo: http://cs-cz.facebook.com/StydimSeZaMiloseZemana/
  Anebo ne, vůbec se tam nedívejte; jsou tam takové neleninské pravdy o našem soudruhu prezidentovi, že se našinci až otevírá kudla v kapse a natahuje závěr služební zbraně v podpažním pouzdru.
  Prostě: Musíme NĚCO udělat!

  Jistě, nemůžeme si otevírat účet (či jak se to vlastně jmenuje) na tzv. Facebooku; vždyť tomu nikdo z nás pořádně nerozumí.
  Ale můžeme využít klasické a osvědčené metody veřejného působení; např. vývěskové skříňky v obcích. A ti z nás, kdo jsou členy národních výborů (dnes tedy „radnic“), tak mohou použít místního rozhlasu, že.
  Ale hlavně: Každý z nás si může ozdobit okna svého nuzného příbytku velikým, nápadným, vlastnoručně zrobeným transparentem „JSEM HRDÝ NA SVÉHO SOUDRUHA PREZIDENTA“.

  Jistě, agenti CIA a Mossadu (možná titíž agenti, kteří mažou naše příspěvky zde na NR), na nás budou útočit, i na naše rodiny, na naše domácí i užitková zvířata.
  Ale my komunisti a putinisti jsme přece ochotni položit i život za sjednocení Česka s Velikým Ruskem, no ne? No ano, prostě JSME.
  Dokonce i VLASTNÍ život, kdyby nebylo zbytí, fakticky!

  Navíc: Každý z nás jednou musí do pece krematoria (či do černé jámy, jestli krematorium zrovna nefunguje), tak co?

  „I kdybychom padli všici, vstanou noví bojovníci, ruský prapor zavlaje!“

  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 51. P. Radostovi se daří. Uzavřel diskuzi. Škoda, že ji kriticky nevyhodnotil.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.