Reklama

pondělí 16. dubna 2018

Stropnický a angažovaná kulturní fronta

Radim Valenčík
16.4.2018  blog autora
Jednou z otázek, nad kterou se mnozí moji známí pozastavují, je: Jak je možné, že (po staru) "umělecká fronta", tedy (po novu) "umělecké celebrity" se tak trapným způsobem angažují v politice, že ztrácejí schopnost produkovat kvalitní uměleckou produkci a dokonce ohrožují vnímání svého celoživotního odkazu ze strany většinové veřejnosti.

Na otázku není jednoduché odpovědět. Není to jen o tom dělat kariéru doslova za každou cenu "po stropnicku". Souvisí to s anatomií fenoménu "reforem nereformovatelné moci", resp. s tím, co se odehrává, pokud vládnoucí moc kolem svého epicentra či jádra začne "vyčišťovat" potenciální reformy aby se udržel v původní (na určitých ideových paradigmatech), tedy nereformovatelné podobě.

Můžeme si to představit tak, že kolem jádra moci existuje velké množství vrstev, které postupně přecházejí až do většinové společnosti a přes většinovou společnost až k různým specifickým menšinovým skupinám. Pokud půjdeme od jádra moci různými směry, můžeme rozlišit různé specifické společenské aktivity, které jsou ve společenské dělbě práce nezbytné pro uchování moci. Pro názornost uvedu některé z nich:

- správní oblast,

- soudní a represivní oblast,

- zpravodajská a bezpečností oblast,

- politická reprezentace

- vzdělávací oblast,

- kulturní oblast,

- mediální oblast,

aj.

Rozlišení jednotlivých směrů lze různě strukturovat, vymezit jejich vliv na držbu moci, reprodukci moci, utváření veřejného vědomí a sebevědomí apod.

Pokud budeme pod reformou z hlediska držby daného typu moci chápat nápravu selhávající politiky, selhávajícího paradigmatu, tak můžeme v každé vrstvě a v každém směru identifikovat hry (ve smyslu teorie her), kdy jednotlivé hráči mají možnost volit buď strategii podpory stávajícího, selhávajícího, nebo vystoupit jako reformátoři, nositelé reforem. Podle konkrétní situace pak mohou na vlně prosazování reforem stoupat, nebo naopak by v dané vrstvě vyřazení ze hry a klesnout na úroveň většinové společnosti, případně se propadnou do politicky vyloučených a diskriminovaných skupin.

V některých případech situace vykrystalizuje tak, že se ve společnosti poměrně zřetelně střetají dvě tendence: Vyčišťování reformistů "shora" stávající mocí a proti tomu prosazování reformistů "zdola" s podporou většinové veřejnosti.

Proces výše popsaného typu probíhal od počátku 60. let u nás (měl i svoji předehru v reakci na šílenosti 50. let, kritiku kultu osobnosti na 20. sjezdu KSSS) a vyvrcholil v roce 1968.

Po zásahu zvenčí (okupaci diktovanou z tehdejšího mocenského centra v bývalém Sovětském svazu) odstartoval proces vyčišťování reformistů ve všech směrech (ve všech oblastech společenského života). Proces velmi důsledný, proniknul hluboce do vrstvy většinové veřejnosti a prvoplánové reformní snahy vytlačil až do oblasti vyloučených a diskriminovaných skupin. V takovém stavu nemůže společnost dlouhodobě existovat, proto již na přelomu 70. a 80. let lze pozorovat obnovu reformních tendencí a pronikání dílčích reformních střetů do vrstev bližších vládnoucí moci.

Umělecké tvorbě se vždy nejlépe daří, když je v opozici vůči moci, která se přežila, vůči které se staví většinová veřejnost a které svou produkcí podporující vývoj veřejného vědomí a sebevědomí napomáhá k prosazení nezbytných změn. Kulturní boom 60. let je skvělým a dodnes nepřekonaným příkladem. Byl mj. umožněn i dozvuky šoku přímo v jádru tehdejší moci z toho, kam až byl schopen zajít v držbě moci předcházející systém (30. léta v SSSR, jejich recidiva na přelomu 40. a 50. let, jejich dopady na dění u nás).

Pokud ovšem umělci nerozpoznají, kde se odehrává boj o reformy a jak se prosazuje nereformovatelná moc, jak vyčišťuje vrstvy od reformátorů, nutně to vede ke ztrátě schopnosti produkovat uměleckou kvalitu. Břídil to nepozná, ten je schopen si představu si představu o svých "kvalitách" uchovat. Skutečný umělec pozná, že je "mimo", že se mu nedaří, že prožívá tvůrčí krizi. Na tu buď reaguje tím, že v sobě začne potlačovat hlas poctivého uměleckého svědomí a překrývá to ještě větší politickou angažovaností (což ovšem znamená gradaci slouhovství), nebo ******se stáhne a hledá se, se všemi riziky, které to pro něj znamená. V takové situaci se daří Koukolíkem popsanému fenoménu "skupinové konformity" (tedy "stádní stupidity"), kdy se část frustrovaných mezi sebou podporuje a utvrzuje ve správnosti svého počínání.

Pro nereformovatelnou moc je to ideální situace, protože stačí okatě podporovat některé z těch nejvíce "angažovaných" (ve slouhovství nereformovatelné moci) a závist v podmínkách skupinové konformity udělá své. Propad úrovně kvality umění je však v takových obdobích natolik zřejmý, že neujde zrakům většinové společnosti. V těchto těžkých podmínkách se začínají rodit skutečné umělecké osobnosti, které pak v následujícím období sehrají velmi významnou roli při probouzení, zrání a dozrávání veřejného vědomí a sebevědomí.

K tomu je nutno dodat následující:

1. Nereformovatelná moc má globální původ. Současná euroreprezentace, která je viditelným zdrojem antireformního vyčišťování a podpory konformity plní jen roli slouhů.

2. Pro uchování vlastního sebevědomí a sebeúcty vůči stávající globální moci konformní část umělců potřebuje "bojovat proti zlu", a tak toto zlo nacházejí v Zemanovi, Babišovi (dříve třeba Paroubkovi), Putinovi, komunistickém spiknutí, našich "nacistech"... To, kde je skutečná moc a jak deformuje i ohrožuje nás svět, vidět nedokážou právě proto, že jí slouží. Přitom každému normálnímu člověku je zřejmé, že Zeman spíše vzdoruje skutečné moci, Babiš se dlouho snažil mezi slouhovstvím globálním moci a hledáním opory ve většinové veřejnosti manévrovat, než se zalekl, to, co se nazývá nacismem je ve skutečnosti projevem vlastenectví potlačovaného recidivami skutečného nacismu....

3. Proto se jejich základním viděním reality stává akceptování propagandy založené na použití dvojího metru, které – jak se ukazuje – jde dnes již přes mrtvoly. Tím, že akceptují i evidentní provokace spojené dokonce s vraždami (a v duchu konformity vůči jádru současné globální moci je jim hned a od počátku jasné, kdo je zločinec), se stávají spoluviníky zločinů. Zapouzdřují se vůči vnímání alternativ a dokonce z toho dělají svou přednost, to čím si jsou mezi sebou vzájemně výjimeční. Ty poctivější z nich, ty, kteří v sobě ještě důsledně nepotlačili lidskou schopnost vnímání a prožívání reality, tato situaci vrhá do složitých vnitřních dilemat.


- - -

54 komentářů :

 1. Ty "recidivy skutečného nacismu" representuje podle autora - kdo? Snad se to dozvíme příště?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:20 Zřejmě jste ten článek nečetl dost pozorně, autor na vaši otázku v podstatě odpověděl...
   "Recividy skutečného nacismu" představují u nás všichni, kteří jdou proti těm, kteří vzdorují současné globální moci...
   V ČR při nedávné volbě prezidenta tyto názorové proudy, zjednodušeně řečeno, reprezentovaly, mimo jejích hlavních aktérů, jejich příznivci.
   L.S.

   Smazat
  2. Ad 13:36;
   ty "recidivy skutečného nacismu" jste definoval jaksi vágně a příliš široce.

   Ad Kopecký;
   pokud tím míníte, že bychom měli sledovat "recidivy skutečného nacismu" a upozorňovat seč nám síly na ně i jejich reprezentanty, pak s vámi souhlasím.
   Ale pro účely tohoto článku pana Valenčíka jistě v tomto směru stačí každodenní zkušenost každého z nás, která již jistě je poměrně bohatá, pokud jsme aspoň trochu vnímaví.

   Smazat
  3. 13:56

   Snad se můžeme shodnout alespoň na tom, že bereme-li věc vážně, budeme konkrétní. Já zatím nevím, koho má pan Valenčík na mysli.

   Vy také nic konkrétního neříkáte - jen povídáte něco o vnímavosti. Jak to tedy je? Kdo jsou ti nacisté?

   13:36 píše, že to je "někdo", kdo je "proti němu". To není pouze vágní, to je prázdný žvást.

   Smazat
  4. opravuji překlep:
   NE "proti němu", ale proti "někomu" - "těm, kteří vzdorují..."

   Smazat
  5. V rámci zvoleného tématu je článek jistě konkrétní dost.
   Každý článek, obzvlášť dobrý článek, nás povzbuzuje k dalším otázkám.

   A omlouvám se, p. Kopecký, že mnou použitý pojem "dobrý článek" není dostatečně konkrétní, přestože to beru vážně.

   Smazat
  6. "to, co se nazývá nacismem je ve skutečnosti projevem vlastenectví potlačovaného recidivami skutečného nacismu..." čemu na tom tady nerozumíte..tady nežijete nebo co?? koho tak vehementně nazývají nacistou a fašistou.. a kdo ho tak nazývá, si přece snadno doplníte sami

   Smazat
  7. Popisy současné situace to našim intelektuálům jde.
   Kde jsou jejich návrhy na řešeni,neni tam náhodou ta absence?

   Smazat
  8. A ještě, pane Kopecký, když se tážete: "recidivy skutečného nacismu representuje kdo?", a pak to ještě posilujete dotazem: "kdo jsou ti nacisté?", znamená to, podle Vás, že za všemi "recidivami skutečného nacismu" stojí nějací přesvědčení nacisté?

   Smazat
  9. Vláďo,
   nedohadujete se náhodou o punčošce?
   Představte si,že by jste to byl vy první,kdo by tady zavedl diskuzi o návrzich řešeni naši v podstatě pekelnické situace?
   Nebylo by to to pravé ořechové?

   Smazat
  10. 14:21

   Proboha proč to okecáváte?!

   Buď tu nějaká recidiva nacismu, o které mluví R.Valenčík je nebo není. Já nerozumí, co tím myslel, proto se ptám.

   Nesnažte se projektovat do mých lehko srozumitelných a dostatečně jednoznačných otázek něco dalšího, případně začít zkoumat mé nitro nebo mé pohnutky.
   Za prvé to není téma, a za druhé na to nejspíš - nezlobte se - nemáte odpovídající schopnosti.

   Stačilo místo toho konkrétně odpovědět, případně říci "nevím" nebo "nechce se mi o tom přemýšlet", případně "nechci se s Vámi bavit". Nebo prostě mlčet.

   Smazat
  11. 14:17 Mýlíte se , doporučuji např. blog Radima Valenčíka...
   http://radimvalencik.pise.cz/

   Smazat
  12. Aspoň to je dobře, že už se vyhýbáte té své původní otázce: "Ty recidivy skutečného nacismu representuje kdo?"

   Smazat
  13. 14:42
   Čemu se vyhýbám? Otázka byla položena a Vy jste k to mu nic neřekl.

   Smazat
  14. A nezdá se Vám, p. Kopecký, že docela dost předbíháte?
   Až se nějaký článek bude úspěšně věnovat právě těm "recidivám skutečného nacismu", tak až snad potom bude namístě otázka, kdo je representuje, nebo ne?

   Protože v tomto článku se reprezentanti "recidiv skutečného nacismu" žádným způsobem nezmiňují!

   Smazat
  15. Omlouvám se panu Valenčíkovi, že moje nepotřebná diskuze s p. Kopeckým v podstatě zazdila potřebnou diskuzi k vlastnímu článku.
   Je mi to líto, protože článek je, jak jinak, skvělý.

   Smazat
  16. Pane Kopecký. Smiřte se prosím s mizernou úrovní vašeho myšlení a přijměte jako holý fakt, že mnohé vám zkrátka ani v apatyce nenabídnou.

   Smazat
  17. Kdo jsou dnešní nacisté? To je přece jednoduché ... jsou to všichni ti, co se do krve ohánějí demokracií a svobodou slova, a přitom jedním dechem volají po cenzuře a zákazu toho, aby si lidé říkali co chtěli. Jsou to všichni ti, kterým je hned všechno jasné, protože to tak říkali v televizi a v novinách.
   Hlavními nácky jsou pak politici a zaměstnanci médií.

   Smazat
  18. Na blok pana Válečnika prý dali 6bčan* prvnich pět návrhů řešeni.On ale jak to viděl ONĚMEL a udělal se mrtvým brouke pane 14.33

   Smazat
  19. Anonymní 16. dubna 2018 13:36

   Honzo Kopeckejch, do řiti ignoruj ten anonymní póvl, hergot kam si zahodil zásadovost. Zaprodal ses hazardu s anonymitou, za to jsme tu spolu nezapočali bojovat, když nás bylo ještě pět!

   Tvůj kamarád ze školky a zvláštní školy, proto to tykání, ty starej pardále.

   Éda Kemlink

   Smazat
  20. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  21. Třeba takový pan Ondřej Neff, Svěrák,..., pí. Štěpánová,..., by se v tomhle článku určitě našli.

   Smazat
 2. .....to, co se nazývá nacismem je ve skutečnosti projevem vlastenectví potlačovaného recidivami skutečného nacismu....

  A proto ten očerňovací útok na SPD....Proto se i Babiš bojí nacistů,těch co jdou proti vlastencům ...je to srab !

  OdpovědětSmazat
 3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 4. Kam oko dohledne ,tam musi Radosta trousit svoje moudra.Unavne.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ten radostný blbeček, shromažďuje výkalů raneček,
   a když už ho moc tlačí, na NR ho vytlačí.

   Smazat
  2. Bagoune,
   proč sám nenavrhujete naše světlé zitřky a únavou padáte tím,že se vysilujete panem Radostou,je to proto,že jste "dutý"?
   Pan VÁLEČNIK prý to umi,ale vidime tu jen nudne popisy stávajici situace,nebo si myslíte že tomu tak neni?
   Tady by jste mohl psát k věci a nemusel by jste být bagoun

   Smazat
  3. 14:11 -K čemu je ta vaše nic neříkající květnatá douška? K vaší exhibici či k čemu?

   Smazat
  4. K čemu je prý ta douška no hádejte bagoune,že vy tu svým přispěvkem děláte dál ozvěnu dutosti plechového sudu ,co?

   Smazat
 5. No, on ministr pro "všechno" není zas taková bílá holubice...
  Rodiče pracovali v diplomacii
  Sám v prvním manželství se ženou - otec velmi významný a prominentní skladatel a textař
  Ve druhém manželství- Veronika Žilková (3x)
  Otec velmi významný propagátor flétniček, sama Veronika Ž. rozhodně nebyla perzekvována, hrála, točila od svých 12 ti let...
  Děti od přiznaných homosexuálů po předváděče všeho možného...
  Kdo jim kdy ublížil a kdy si žili špatně?????????
  Tito lidé schvalují migraci a války?
  Za naše daně???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na webu prý alternativy se po krachu marxismu,kterému delnici a rolnici utekli k buržoasii je prý dnes hlavnim proudem inteligentů propagován neomarxismus.
   Co je to zas za zvíře a proč ho má naše vláda rada,nejsou to náhodou všichni převlečeni padlí kotfaldofci?
   To by nám mohl tady někdo vysvětlovat at se můžeme přidat ,nebot je to beztak dobrá věc či ne?

   Smazat
  2. Neomerxismus nemá s Marxem nic společného!!! Je to jen nálepka - strašák. Obsah však není ani trochu doleva za to sociální inženýrství jako za Hitlera a Stalina obsahuje v míře vrchovaté.

   Smazat
 6. Bohužel naši soudruzi, ti nejprosazovanější herci apod., začali nám všem tzv."objasňovat" navíc také i politickou situaci, ato nejen u nás, ale v celém světě. Přitom jejich informovanost, inteligence a celkový přehled, se neliší od průměru naší dospělé populace. Liší se jen jejich zviditelnění a popularita u veřejnosti. Jestli si ovšem díky tomu myslí, že mohou neomylně a jedině správně hodnotit celosvětovou politickou situaci nebo různé politické osoby, pak se hluboce pletou a téměř se dopouštějí poplašných zpráv, které však "náhodou" přesně vyhovují a jsou v souladu vždy jenom s jednou a tou samou ze zúčastněných stran ( konfliktu, sporu či jednání). Jejich nevyváženost, loajálnost pouze k jedné a té samé straně je u nich zcela příznačná a tudíž naprosto zavádějící. Je to dost podobné, jako by nám náš řemeslník při opravách, ač jinak machr, rozebíral výše uvedené situace a vždy se shodoval s jednou stejnou osobou nebo stranou a bez jakýchkoliv důkazů jednoznačně tvrdil, kde ten správný bod G my jsme odsuzováni jenom kývat hlavou, jinak jsme například moc prosyrský nebo pro libyjský nebo proiránský apod. Prostě tito umělci se chovají jen totalitně a bezmyšlenky (podobně jak zpravodajství Čt), beze snahy o jen trochu hlubší a nezávislý rozbor stavu věcí a sami se tím potom vzdalují od většiny svých diváků a příznivců. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
 7. S herci to je stejné, jako s novináři, umělci a jinými kejklíři.
  Hrají, tvoří, či píší za buřta od pána, jinak by pošli hladem.
  Kdo si může dovolit ten luxus psát, hrát či tvořit , zkrátka obcovat s můzou dle vlastního přesvědčení?
  Jedině skromně žijící "podivíni", u kterých je v hodnotovém žebříčku finanční prospěch až na poslední příčce, nebo úplně chybí.

  Jedině ale tam lze hledat nějaký ten nezjištný pohled na svět.

  Takovým se ale publicity a sluchu nedopřává.

  Ale i od takových lze občas nějakou tu glosu najít.
  Tam jsou střípky pravdy a svou nádobu si potom musí každý slepit sám.
  Zatím u nás zdravý selský rozum u mlčící většiny funguje, neb jsme byli po dlouhá léta v této disciplíně cvičeni-číst mezi čádky. Jen mám obavy, abychom nebyli přenálepkováni díky zdárné masivní debilizaci školní mládeže.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:28
   Jenomže ten PÁN jsme my a já jím vůbec žádnýho BUŘTA do huby, prostřednictvím ČT a ČRO, házet do tlam nechci!
   Čádek

   Smazat
 8. Neštěstím je košile bližší než kabát, absence odvahy a ta skupinová hlopost na kterou bohužel svět dojede (pro pana Kopeckého, doletí). Ale kam?, že, pane K.

  OdpovědětSmazat
 9. !!! POZOR !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ !*!*!*!*!

  Soudruzi, opět na sajtách Nové Republiky řádí agenti CIA a Mossadu! Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!
  Prosím soudruhy z redakce NR, aby NEPRODLENĚ zvýšili svou revoluční bdělost a ostražitost!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch zakuklenců z 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, a časem převezmou vládu nad naší MILOVANOU Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud spolehlivého orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 13:34.

  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Radosto,
   ztráceji se přispěvkz,které vadi režimu.Jak je možné,že nic nenavrhujete,to by jste byl aspon na odpis.
   Nebojte se a mrskněte tu něco,co?

   Smazat
  2. O jakém režimu je řeč?

   Smazat
  3. Je tu v zásobě zcela nový nepoužitý režim.Po diktatuře dělniku a rolniků,kteři se stali skvělou buržoasiia nyni probihajici diktaturou humanisttů potažmo islamistů je tu drazi Brouci

   DIKTATURA SLUŠNÝCH OBČANŮ VOLIČŮ a ta se klube.

   stači se naučit jenom jak křižit kusadla a uvidite jak sprostá politická třida natáhne bačkory!

   Smazat
  4. Pane Bože, P.Radosta je tady zase, zachraň se kdo můžeš! V.J.Horák

   Smazat
  5. HORÁKU,
   dejte tu nějaké to slovo do pranice a ne aby jste se zachranoval beztoho,abz jste se stal nesmrtelný jako Radosta

   Smazat
 10. Já se Ti divím, vážně, soudruhu Valenčíku.

  Proč, pro Leninovy rány, kladeš DÁVNO ZODPOVĚZENÉ otázky?
  Vždyť přece už DÁVNO náš soudruh a soukmenovec A. B. Bartoš odhalil samozvance a zaprodance, Pravdoláskaře, elitu: http://abbartos.wordpress.com/2012/09/16/pravdolaska-4-0-aktualizovany-seznam-pravdolaskaru-celkem-500-pravdolaskaru/
  Ano, M. Stropnický je na seznamu s.s. Bartoše uveden, hezky česky, černý na bílém.
  Tak na co se ptáš? Prostě makej!

  „A kdo se odrodí - čepelem v tu zrádnou hruď!“ (humánní sokolská píseň)

  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já docent ,jsem klassa Radosto navrhněte něco sám a já to dám do richtiku!

   Smazat
  2. P. Radosta přece nemusí nic navrhovat. Zachraňuje nás už i jen svou blahoslavenou přítomností!

   Smazat
 11. Když už máš těžkou mentální retardaci a pokročilou paralýzu nemusíš to VŠEM DÁVAT NA ODIV,BLBOSTO!!!!!

  OdpovědětSmazat
 12. Na adresu " uměleckých celebrit" stačí říci slovy MUCe Šafránka, že "....já se musím učit , tobě stačí talent..." Nakonec i režisér světového formátu, nedávno zesnulý Miloš Forman (kterého si nesmírně vážím) řekl, že se stal režisérem jen proto ,že šel studovat VŠ, aby se vyhnul vojně. A jediná VŠ , kde ještě brali byla FAMU.
  Tak proč se divíte, oni se nemusí učit (natož pak dějiny) oni vědí všechno nejlépe.

  OdpovědětSmazat
 13. Pane Stropnický, odevzdejte klíče a předejte pracoviště!

  OdpovědětSmazat
 14. Stropnickému už od ohýbání hřbertu bolí záda. Z herce se postupně stal obyčejný tajtrdlík. Pravda a láska doznala svého vrcholu.

  OdpovědětSmazat
 15. Kulturní fronta??? Ne, kulturní retrogarda, sbírka osob toho nejzpátečnějšího, jakou si lze představit. Před několika dny uplynulo 70 roků od narození jednoho z našich největších básníků, snílků humanity, přátelství, pravdy, práva a sociální spravedlnosti, Vítězslava Nezvala. "Ušpinil" se, podle soudobých politruků, pošpiněných fandovstvím všemu zločinnému, členstvím v KSČ před válkou i setrváním v KSČ po válce, až do své smrti. A proto jsou jeho díla v tresoru, je jimi manipulováno pakulturními paňáci, je pomlouván a špiněn! Po válce stál na čele správy české kinematografie a byl to on, kdo se také zasloužil o "zlatá šedesátá" českého filmu. Byl to i on, kdo se zastal svých kolegů básníků i prozaiků, když jim režim projevil svoji nevraživost. Dokázal by to dnes některý s kulturtrégrů u nás?

  OdpovědětSmazat
 16. Tenhle komediant získává funkce díky premiérovi.
  Ač veliký zastánce ekonomických změn
  musím protestovat proti těmto lidem v politice*

  OdpovědětSmazat
 17. Moc se mi líbil komentář Václava Klause mladšího, lépe bych to nenapsal. Pravda a láska se zřejmě už definitivně změnila ve zlo a přetvářku a drží jako špína na těle. Když je někdo slušný, neměl by už mlčet.

  OdpovědětSmazat
 18. Premier Babiš byl agentem STB, ale nyní je agentem FBI.

  OdpovědětSmazat
 19. Příjde mi, že to možná začalo rádoby uměleckými "performancemi" typu růžového tanku. Nebo, že bych se mýlil?

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.