Reklama

pondělí 30. dubna 2018

Úlet Šichtařové, aneb jak reformovat systém penzí

Radim Valenčík
30. 4. 2018       RadimValenčíkPíše
Na článek Markéty Šichtařové mě upozornil můj přítel. Napsal mně:
"Zřejmě se tomu, stejně jako já, "zasměješ", ale ten článek Šichtařové se stal na idnes nejčtenějším.Signalizuje to, že i mladí zřejmě mají o tuto problematiku zájem... Zvaž prosím, zda by nebylo žádoucí, právě na idnes, na ten článek reagovat svým blogem."
Jednalo se o článek "Důchodová reforma jako podvod století" uveřejněný 20. 4. 2018, viz: https://sichtarova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=659413
Moc jsem se nenasmál, protože Šichtařové fandím, ale tento článek je hodně slabý. Je projevem nepochopení toho, o co jde a jaké jsou v dané oblasti nevyužité možností. K reakci na článek se dostávám až nyní, protože jsem měl koncem týdne i přes celý víkend hodně práce. Uveřejňuji celý článek s mým červenými poznámkami:

 

Markéta Šichtařová: Důchodová reforma jako podvod století
Důchodová reforma bývala kdysi velkým tématem. Pak načas nějak vysublimovalo. A náhle se opět vrací. Mluví o něm vláda. A nedávno o něm mluvil i guvernér České národní banky Jiří Rusnok.
Prohlásil: "Mělo by se občanům zdůrazňovat, že státní důchod tu není od toho, že budete mít životní úroveň téměř nezměněnou, až půjdete do penze. Ten je tady od toho, abyste nespadli do bídy."
Mnohé politiky to nazvedlo ze židle. Smutné. Protože já už si skoro myslela, že to, co guvernér prohlásil, je každému jasné. Že zrovna tohle nikoho ze židle nezvedne. Ne že bych příliš často s guvernérem souhlasila, ale v tomhle má jednoduše pravdu. Kdo s ním nesouhlasí, jenom nechápe základní ekonomické zákonitosti a snad by raději ani politikem neměl být. 

K tomu:
Šichtařová článek pěkně vygradovala. Hloupí, populističtí a zbabělí politici, které nikdo nemá rád, se pokoušejí získat body na moudrém varování, které vyslal guvernér ČNB Rusnok méně znalé veřejnosti...
Nejdříve jen připomenu, že jsem na uvedený výrok též reagoval. Dokonce třemi články:
Rusnokův největší přešlap: Výrok mylný a zlý (již 1. dubna)
http://radimvalencik.pise.cz/5587-rusnokuv-nejvetsi-preslap-vyrok-mylny-a-zly.html
A hned jsem byl tvrdě napaden ve Svobodném fóru i jinde, takže jsem přidal další dva články, jen připomenu:
http://radimvalencik.pise.cz/5588-k-rusnokovi-muj-clanek-v-piratskych-listech.html
http://radimvalencik.pise.cz/5590-jeste-k-penzim-a-rusnokovi.html
Patrně někomu hodně záleží na udržení nepravdivého mýtu.
Podívejme se však, jak bude Šichtařová ve prospěch své myšlenky argumentovat:

Pokračuje Šichtařováná:
To ovšem neznamená, že se nám politici nebudou snažit ve volbách opět prodat myšlenku, že vědí, jak důchodovou reformu vyřešit, aniž by to bolelo.
V poslední době je docela populární myšlenka garantovaného příjmu. Vychází z očekávání, že v příštích letech vytlačí roboti téměř polovinu lidí z trhu práce. Lidé se jim nebudou schopni v produktivitě vyrovnat a (údajně) se z nich stanou nezaměstnatelní. Aby tito nezaměstnaní a nezaměstnatelní nebyli žebráky nebo teroristy, chtějí jim politici nabídnout garantovaný příjem. Konečně se tak má levici naplnit pohádka o pečených holubech, kteří padají sami do huby.
Lidé s garantovaným příjmem podle téhle představy nebudou chodit do práce, peníze budou dostávat od státu za to, že jsou jeho občani a chodí volit své vládce, a pracovat budou roboti. Vznikne jedna univerzální dávka, která nahradí všechny ostatní. To má údajně přinést řadu pozitiv. Krom toho, že lidé nebudou muset vstávat s otravným budíkem, budou mít i víc času, začnou se zase množit a sportovat.

Ponechme stranou jednoduchý fakt, že kdo není vystaven ani minimálnímu stresu a nutnosti shánět si obživu, zakrní, zblbne a naopak se množit přestává – to je víc biologicko-filozofická otázka. Jednodušeji zodpověditelnou otázkou je, kde na to vzít. A jak jsme se dopočítali (viz kniha Robot na konci tunelu Šichtařová & Pikora, s. 255 - 264) – je to pro český státní rozpočet naprosto neufinancovatelné, má-li to fungovat tak, jak si zastánci garantovaného příjmu představují. Respektive nemá-li se idea garantovaného příjmu smrsknout jen na jakési životní minimum. Ještě jinak řečeno: Garantovaný příjem je nesmysl
.
Nicméně pro populistické politiky je natolik fascinující, že se jej pokouší realizovat. Ve Švýcarsku proběhlo o garantovaném příjmu referendum a Švýcaři ho odmítli. Nyní na vzorku populace probíhá test s garantovaným příjmem ve Finsku. Fantasti mluví o daních z robotů, jako by to byly nové peníze kryté zlatem a ještě spadlé z nebe. Ty by měly garantovaný příjem zaplatit. Realističtější lidé mluví o tom, že by stačilo zrušit všechny neziskovky a peněz by bylo dost. Ovšem mýlí se také. Na garantovaný příjem je potřeba tolik peněz, že peníze pro neziskovky jsou kapkou v moři.

K tomu:
Všimněte si, jak obrovský prostor Šichtařování věnuje problematice, která s penzijní reformou vůbec téměř nesouvisí. Polovinu svého článku! Osobně také považuji garantovaný příjem za blbost. Nebezpečnou blbost. V ekonomice, ke které jdeme, bude práce pro všechny, bude spíše nedostatek kvalifikovaných lidí. Ale to je opravdu jiné téma.

Pokračuje Šichtařová:
Garantovaný příjem je stejná fikce jako bezbolestná důchodová reforma. Nebo jako fungující komunismus. Jsou to všechno jen socialistické pokusy, které z principu nemohou vyjít, protože opomíjejí, že aby ekonomika fungovala, musí existovat určitá míra soutěživosti, tedy konkurence. To je ten hnací motor, který generuje peníze. Bohužel ještě než se ukáže, že tyhle pokusy jsou stejně hloupé jako pokusy o zavedení komunismu, budou velmi drahé a jen přispějí k finančnímu kolapsu těch, kteří už dnes jsou předlužení a jedou na hraně.
K tomu:
To je argument, co?! Vždy jsem články Šichtařové sledoval pozorně a vždy jsem v nich shledával určitou logiku. Ale toto je z úplně jiné cenové kategorie. Vždy záleží totiž na tom, jakou reformu máme na mysli. T toho, co Šichtařová píše, je zřejmé, že ona ani netuší, jak lze efektivně reformovat penzijní systém.
Existuje totiž bezbolestná, na dobrovolnosti a současně i na konkurenci založená reforma, kterou jsem stručně nastínil v reakci na Rusnoka:

1. Není pravda a je to záměrně vnucovaná lež, že současný penzijní systém není dostatečně stabilní, aby v myslitelné budoucnosti 50 let z prostředků, které jsou a budou do něj odváděny, zajistil solidní výplatu důchodů. Tedy nikoli jen nějakou "žebračenku". Protože lidé do něj prostředky již odvedli, byla by jakákoli redukce výplat zlodějinou. Z tohoto hlediska lze Rusnokův výrok chápat něco jako sondování půdy pro ideovou přípravu takové zlodějiny.

2. Pokud se stávající systém bude rozumně reformovat (ve smyslu např. Vostatkova plně zásluhového systému s jednotnou základní dávkou), mohou být penze na hodně dobré úrovni. Systém bude totiž motivující a to povede k podstatnému zvýšení penzí. A pokud by se přechod k plně zásluhovému systému s jednotnou základní dávkou realizoval s využitím námi navrhované postgraduální nadstavby současného průběžného systému penzijního pojištění, zvýšil by se důchod všem, těm, kteří by byli schopni realizovat strategii prodloužení doby svého produktivního uplatnění (včas se na ni připravili) podstatným způsobem (dokonce až na několikanásobek, ale vhodnější strategií by ve vyšším věku bylo postupné rozvolňování profesní angažovanosti).

3. Zatím jsme byli jen u omylů Jirky Rusnoka. Teď k jeho podrazáctví. Jirka Rusnok dobře ví, že finanční trhy čekají turbulence, jejichž průběh, intenzitu a důsledky není nikdo schopen zcela odhadnout a patrně si je ani představit. Neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak se dnes dostatečně na stáří zabezpečit formou úspor. Rozhodně není žádný spolehlivější způsob, než investovat do plně zásluhového průběžného systému tím, že člověk bude racionálně projektovat strategii celoživotního uplatnění.

4. On vlastně Jirka Rusnok říká – dejte nám svoje úspory a my se vám už o ně postaráme. Přitom dobří ví, že už dnes je toxicita (nesplatitelnost dluhových aktiv různého druhu) míchaná prakticky do všech investičních fondů, do kterých prakticky vynuceně musejí občané nižšího a středního (dokonce i vyššího středního) stavu své úspory vkládat. Ani jiná finanční aktiva na tom nejsou lépe a jsou v rukou velkých hráčů, kteří své hry rozehrají drsně a nemilosrdně.

5. Nyní se vraťme ještě k omylům Jirky Rusnoka. Průběžný systém, dokonce již ten současný, je důležitým "tmelem" společnosti, integruje ji. Mimo jiné i proto bychom si ho měli hájit. Není to kořist, na kterou lze zvát supy k hostině. 

6. Ten systém, který navrhujeme, by podstatně přispěl k mezigenerační soudržnosti, k racionálnímu a zodpovědnému chování z hlediska nabývání a uplatnění schopností každým člověkem. Změnil by myšlení tolik potřebným směrem k dlouhodobosti, k perspektivě, k reálné a realizovatelné vizi dalšího vývoje.
Podrobně je náš návrh reformy (včetně a s důrazem na jeho realizaci) podán ve třech na sebe navazujících monografiích, které jsou plně ke stažení zde:
Vybírám jen jednu z podstatných pasáží:

Postgraduální nadstavbou systému penzijního pojištění nazýváme systém penzijního pojištění osob v době, kdy dospěli ke statutárnímu důchodovému věku  a kdy nadále zůstávají produktivně (výdělečně) činní. (Takto lze označit i současný stav odchodu do důchodu.) - Plně zásluhová postgraduální nadstavba systému penzijního pojištění je taková, ve které to, co do ní člověk odvede (ze své výdělečné činnosti, z obětovaného nároku na důchod i z průběžně vznikajících nároků v rámci této nadstavby) získává zpět v podobě navýšení svého důchodu na základě doživotních výplat vypočítaných dle průběžně aktualizovaných úmrtnostních tabulek. (Námi navrhovaný systém počítá s určitým zdaněním důchodů vznikajících v rámci postgraduální nadstavby; je tedy jen relativně uzavřeným, což má ovšem své odůvodnění v situaci, kdy dojde k rozšiřování postgraduální nadstavby a postupné přeměně současného systému do podoby NDC s jednotnou základní dávkou, která v systému zajistí příjmovou solidaritu. Plně uzavřená je taková postgraduální nadstavba, ve které jsou mezi účastníky rozdělovány pouze ty prostředky, které jsou do ní odvedeny. Nejsou z ní prostředky ani vyváděny, ani není dotována. (Toto platí pro námi navrhovaný systém s určitými dílčími výjimkami, jejichž funkčnost zdůvodníme.) Plně zásluhová a plně uzavřená postgraduální nadstavba současného průběžného systému penzijního pojištění je součástí sociálního zabezpečení a má charakter průběžného systému penzijního pojištění. 

V prodloužení doby produktivního uplatnění osob v důchodovém věku na profesních trzích jsou výrazné ekonomické rezervy a zdroje, které lze ocenit jak kvalitativně (dopady na kvalitu života), tak kvantitativně (prostřednictvím ukazatele HDP). Je to  i nejpřirozenější reakce na sociální výzvy spojené demografickými a sociálními proměnami společnosti. Ekonomický a společenský význam mají zejména ty formy prodloužení doby produktivního uplatnění osob v důchodovém věku na profesních trzích, které předpokládají komplementaritu a synergičnost efektů zaměstnání lidí několika generací (tj. které předpokládají mezigenerační spolupráci a mezigenerační přenos poznatků spojených s profesními i životními zkušenostmi). K mezigenerační spolupráci a mezigeneračnímu přenosu poznatků dochází zejména v případě, kdy se efektivně rozvíjí týmová práce jak ve sféře vědy a výzkumu, tak i v oblasti podnikové praxe. Týmovost je jednou z hlavních cest zvyšování inovačního potenciálu společnosti, reagování na výzvy související s Průmyslem 4.0 a zvyšování konkurence schopnosti naší země.

(Radim Valenčík a kol. Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem. Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. ISBN 978-80-7408-150-7, s. 20-21).
Možná, že ještě lepší je tento příklad: Začal jsem dělat doživotní experiment sám na sobě a po dosažení věku 65 počítat, o kolik by mně v námi navrhovaném systému každý měsíc důchod vzrostl.  Zde je výsledek (cituji z "reportu"), který budu dávat každý měsíc:

"Těch je 12 (měsíčních výplat) * 12,5 (roků očekávaného dožití) = 150.
Takže z takto "uložených" 40 tisíc korun budu mít doživotní výplatu 267 korun měsíčně.
To není zase tak málo. Přitom pokud se mně nebude měnit příjem, bude se měsíční přírůstek neustále zvyšovat, jak si ukážeme za měsíc.

Snad jen malá poznámka. Systém je konstruován tak, aby se sám indexoval podle inflace, resp. růstu platů. Je z tohoto hlediska stabilní, takže můžeme klidně vše počítat ve stálých cenách. Nebyl by takový systém nejlepší formou úspor?"
Dlužno ještě zdůraznit, že navrhovaný systém je odolný i vůči těm nejdrastičtějším turbulencím na finančních trzích, a to právě proto, že je průběžný. S inflací rostou i platy, tedy to, co se v uzavřeném systému bude každý měsíc rozdělovat.
Pokračuje Šichtařová:
A úplně analogicky skončí i případný fantas jménem bezbolestná penzijní reforma. Pokus o bezbolestné řešení rovná se neřešení. A to se rovná rozvrácení naší kultury kulturou jinou. Tou, která má děti. Děti jsou totiž zatím jediným známým způsobem, jak může celá populace v důchodu rozumně a dlouhodobě fungovat na lepší úrovni než na prostém existenčním minimu. "Všimnul" si toho už i MMF: Ten vyzval vyspělé ekonomiky, aby své důchody "vyřešily" přijetím imigrantů.
To je ovšem zrovna tak fantaskní nápad jako věřit v garantovaný příjem. Data a poměrně jednoduchá analýza ukazují, že dnešní typ imigrace problém se stárnutím populace vůbec neřeší. (Že by to snad MMF nevěděl...?!) Jde totiž o to, že imigrace taková, jaká existovala třeba v 70. - 80. letech, skutečně byla pro hostitelskou zemi výhodná. Například Jugoslávci přicházející do Německa tamní ekonomiku rozpohybovali. Stejně tak Češi migrující do USA se do tamního trhu zapojili v průměru dokonce lépe než původní obyvatelé. Důvod byl ten, že tehdy migrovala hlavně elita, které v despotických režimech nemohla plně využít svých nadprůměrných schopností. Dnes naopak v průměru častěji výchozí zemi opouštějí lidé, kteří již v domovině mají problémy uplatnit se na trhu práce. Cílové země proto jsou voleny nikoliv tak, aby nabídly uplatnění na trhu práce, nýbrž aby nabídly sociální zabezpečení. Jinými slovy, dnešní typ migrace neřeší důchody, naopak s imigrací počet ekonomicky neaktivních lidí ještě roste.
Bohužel vysvětlovat dnešním voličům, že dvě děti jsou technicky pro důchody málo, je nepopulární, a tak se naděje obrací k testování pitomostí. Politici hledají zdroje snad už dvacet let a ještě žádné nenašli. Čekat na reformu připomíná čekat na Godota nebo na objev perpetuum mobile. Pokusy o penzijní reformu jsou historií chyb.
K tomu:
Ve zdůraznění významu investic do dětí má Šichtařová pravdu. Má pravdu i v odmítání řešení v podobě podpory jakékoli imigrace. Její varování jsou zde na místě. Ale je to zase vybočení z logiky. S tím, jak reformovat penzijní systém, přitom bezbolestně, to opravdu, ale opravdu vůbec nesouvisí.
Pokračuje Šichtařová:
Vláda Petra Nečase se o reformu pokusila, ale tlačila ji silou a naprosto ji zpackala. Výsledkem bylo, že ji následující vláda zrušila, což byla další chyba, protože to nejhorší, co se může důchodové reformě stát, je, že ji neustále někdo mění. Je u ní totiž potřebná důvěra obyvatelstva. Jak mohou ale lidé reformě věřit, když jedna reforma střídá druhou.? Přece si někam neodložím peníze na čtyřicet let, aby bylo za čtyři roky všechno jinak!
Vládní politici už od ledna prohlašují, že důchodová reforma je pro ně stěžejní. Neumím si představit, jak ti, kteří nedokáží půl roku na čtyři léta sestavit vládu, chtějí sestavit na dalších čtyřicet let důchodovou reformu. Mluví o Státním důchodovém úřadu. Z toho aby jeden dostal osypky: Další úřad. Už jste někdy viděli, aby existence nového úřadu vygenerovala existenci nových peněz? To je snad odklon od trajektorie vymírající společnosti, kde má práce a zábava přednost před dětským smíchem?
A tak dojdeme k jedinému závěru: Každý si musí spořit sám. Kdo to nechápe, jednou zapláče.
K tomu:
Problém Nečasovy reformy byl přece v něčem jiném – v pokusu udělat z fondového systému skládku toxických finančních aktiv. Vím, o čem mluvím. Před pár dny jsem byl na konferenci k penzijnímu systému v Lodži. Všechny země (pobaltské, visegrádské), které mají část penzijního systému založenou na fondovém, mají dnes obrovské potíže a pozastavují výplaty. A řešení v podobě vlastního spoření? To může v podílových fondech dopadnout stejně špatně v turbulencích, které nás na finančních trzích čekají.
Otázka ovšem zní ještě jinak. Jak je možné, že Šichtařování vůbec nezná výsledky naší práce, které byly předneseny na řadě odborných fór (jsou uveřejněny v hlavním sborníku konference pořádané v rámci Potůčkova týmu, na řadě dalších konferencí, v jedné byl příslušný příspěvek oceněn jako nejlepší, byly uveřejněny v impaktovaných časopisech, v již zmíněných monografiích...)? – Není to jen její vina. Současná věda funguje absurdním způsobem a je tlačena, aby každý jen psal a nečetl, aby se co nejvíce snížila prestiž odborných fór. A do mainstreamových medií popularizace výsledků, které se "nehodí" (neslouží účelově k přeměně malé země ve skladiště finančních toxických aktiv) nemá šanci proniknout důležité upozornění.
O to víc je důležitější, aby se lidé snažili pochopit, o co jde, a aby vědomí toho, že existuje cesta, jak se ze současných problémů dostat, trpělivě šířili. Nic lepšího v současné době nevymyslíme.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5671-ulet-sichtarove-aneb-jak-reformovat-system-penzi.html

46 komentářů :

 1. Chazaři a otroci, někdo tomu nerozumí?

  OdpovědětSmazat
 2. DOCENTE, OBČANÉ VÁM VYČITAT NEBUDOU,ŽE NEJSTE VIZIONÁŘ

  a nenavidite Nepodmíněný základni přijem s kterým vykročil v bode NP Nr.4.svoji razantni cestu jejich

  NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ

  a hned tumáme rádoby politology,kteři nás občany budou OHlupovat,že na tonejsopu peníze.
  Proč se nezeptaji toho bankstera kde zabunkroval našich

  2 000 000 000 000 korun a teď ceká až se na to zapomene,aby je mohlzašmelit.
  Proč se nehýbe ministr zahraniči,který předtim vzslal bránit naši vlast naše vojsko před strejdu Putina a my to musime jako občané voliči platit a platit.
  To že za zakomunistů komunisté vzpláceli VŠEM to NPZ yž dnešni komunisté zapomnělia nzni se schovávaji v koutečku jakomzšičkz a odtud volaji.

  Nechte nás na pokoji dožit v našem zaopařovacim ůstavě
  naši slavné KSČM KTERÁ KOLEKTIVNI TVORBU POLITIKY NECHCE !!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Strako,

   naši hornici musi kopat,neměli čas na plzenskou akademii.
   Jsou to blbi gojimove,omlováme se za lidově folkloristickou OSV a tak se budete muset spokojit ne s psanim po indiánsku,ale zkusit diskutovat k obsahu,nebot ty prachy z bunkru banksteru vám budou před nosem zašmeleny a na kořalku nezbude ani flok

   Smazat
  2. 9:58
   Možná úplně ne, ale je to jedna z lepších, zde používaných variací na Češtinu:-).

   Smazat
  3. No moc nás mrzi naše nevzdělanost,ale slibujeme,že budeme tim brzy velkým kulturnim pochodem institucemi prosazovat dnes možná jen zatnutou pěsti tu

   DIKTATURU SLUŠNÝCH OBČANŮ VOLIČŮ.

   To je ne frankfurtskou,ale českou školu,která se vynořuje sama od sebe a má učit jak Brouci maji křivit kusadla, což si zopakujeme ZNOVU

   Protože vrchnost se nemůže obejít bez -ismů navrhujeme novou ideologii

   SOLIDARISMUS tedy namisto Proletáři spojte se je tu heslo

   SOLIDÁRNI SPOLEČNOST PRO VŠECHNY

   která je podepírána Národnim programem OBČANŮ VOLIČŮ a prý se hlási k ni i komunisté,kteři váhaji zda by se nemohli přejmenovat na Voliči za Voliče,aby dosahli zpět té MASOVOSTI!

   Kadlik Marx i kdyby žil DVĚSTĚ let by nedokázal dopsat svoje knižky.
   Nemohl vědět co za maglajs nám tu bude předvádět politická třida sprostých Šmejdů.
   Tak se stalo,že kapitalismus neleži na lopatkách a naopak nás tu bude dále tyranizovat.
   Začiná se hledat přičina!
   0Ta je asi v tom,že ti kapitalisti jsou prohnani a přizpůsobuji se jak hadi.To se nedá řict o knižkach pana MARXE.

   Důkazem je drazi.že každý kdo tady NĚCO napíše podporuje kumulaci kapitálu u nenažraných majitelů velkých peněz,kteři nemaji nic na práci než vyvolávat za to války a tak musime kolektivni tvorbou politiky se ted starat jak jim to opravdu zatrhovat NO NI?

   Smazat
  4. Kdovi,zda si pan docent nakonec neosvoji vaši
   Novou diktaturu slušných občanů voličů a nebude ji učit konečně i své studenty..

   Smazat
 3. V článku zaznělo to podstatné, co se týká řešení jakékoliv veřejné záležitosti. Pokud se jedná o službu, na které se účastní stát prostředky vybranými z daní, není to "žrádlo pro supy".
  Nabádat dnes lid k úsporám je velmi nekorektní. V kolika zemích se kupní síla uložených finančních prostředků nezměnila v průběhu 40let?
  Jakmile se peníze staly předmětem spekulací, jinak řečeno "vytvářením finančních produktů", nemohou být dlouhodobě nositeli stabilní hodnoty.
  Stačí říci lidem pravdu, nevěřte finančním prostředkům, nejsou tady na uskladnění vašich "výdělků". Výdělek je odměna za čas, který obětujete na činnosti, které mnohé z vás ani nebaví. Přijít o peníze je smutné, ale pokud je přepočítáte na čas, může jít o celkem depresivní zjištění. Čím je člověk starší, tím děsivější jsou to čísla.
  ABC

  OdpovědětSmazat
 4. Pokud by byl garantován příjem,tak až do smrti občana,jinak to nejde.Jak by byla i hrazena zdravotní péče těchto občanů.Pokud si trochu pamatuji,tak se to připravovalo už za Drábka a Julínka,měla vzniknout nějaká základní zdravotní péče.Jinak,pořád se točíme v kruhu,jak dostat od občanů nejvíc peněz na odklánění pro politici.

  OdpovědětSmazat
 5. V roce 1989 se dal postavit rodinný domek za částku 300.000,-Kč a dnes po 29 letech budování "ráje" je cena rodinného domku 4 miliony. Tady je vidět, že v dnešní době je nabádání lidí k šetření si na důchod velkým podvodem. Ještě pro srovnání uvedu, že v roce 1960 stál rohlík 30 haléřů a v roce 1989 také stál 30 haléřů. Tady je vidět stabilitu systému tehdy a nyní. Kapitalisti aby mohli okrádat lidi musí znehodnocovat peníze které jim vyplácejí, tak aby kapitalistům se zvyšovaly příjmy.

  OdpovědětSmazat
 6. S paní Šichtařovou jsem nesouhlasil daleko častěji než p. docent Valenčík. Tak např. její počáteční hodnocení příčin řecké krize byl totální úlet. Ale k věci: 1/ důchodový systém navrhovaný p. docentem by dával v dnešní turbulentní době lidem jistotu jak výplaty důchodu vůbec, tak i jeho zvyšování na základě odvodů na sociální pojištění i v době pobírání důchodu, pokud je člověk ještě výdělečně činný. Horší je to již s tzv. vyrovnáváním důsledků inflace na důchodech. Jednak proto, že skutečná inflace je daleko vyšší než ta oficiální vládou deklarovaná (což vidí každý, kdo chodí nakupovat třeba jen potraviny), jednak proto, že neexistuje jistota, že vláda bude takovou úpravu provádět (zákon sem, zákon tam). Stačí si připomenout praxi předchozích pravicových vlád u nás. Tolik tedy k zatím fungujícímu systému. 2/ Je ale opravdu zapotřebí dívat se i dopředu. A to přinejmenším z následujících 2 důvodů: a/ postupné přibývání migrantů k nám, kteří u nás nárokují dávky, a to dokonce v násobku našich důchodů, k čemuž nás zavázal Sobotka 14 dní před svých odchodem podpisem tzv. Sociálního pilíře. S jejich rostoucím počtem bude stále nesnadnější nalézt pro tuto "libůstku" zdroje, což se nutně dotkne důchodů našich spoluobčanů; b/ příchod průmyslové revoluce 4,0 do ČR a tedy robotizace a hromadné ztráty pracovních míst. Ano, to se dotkne především těch méně kvalifikovaných pracovníků, jenže kolik jich dnes u nás je? Krom toho děláme ještě nyní pod tlakem podnikatelů krátkozrakou politiku a dovážíme další a další pracovníky. Proč? Nyní z důvodu velké náročnosti na lidskou práci u nás (zaostáváme totiž v instalaci a použití vyspělých technologií, a to zejména v případě mnohých českých podnikatelů. A pokud ti zahraniční pracovníci k nám přijíždějí jinak, než jen na pracovní povolení na omezenou dobu a bez rodin, zvětšujeme si sami již nyní naše problémy v blízké budoucnosti. Tak jako obvykle se snažíme napravit jednu chybu prováděním chyby další. 3/ Je nejvyšší čas začít se zabývat tím, z čeho budou živi naši občané po příchodu průmyslové revoluce 4.0 do ČR. A teď nejde o to, že minimální nepodmíněný příjem není zrovna ideální, jde spíše o to, že na něj dostatečné výši již nyní nemáme a že po výpadku plateb zdravotního a sociálního od lidí bez zaměstnání, které takto ztratí, nebude možný vůbec. (Zatím představuje dle kalkulací některých ekonomů částku Kč 6,0 - 6,6 tis. měsíčně - viz např. p. Kohout). Ta není na přežití a v praxi by již nyní znamenala, že nám seberou zhruba polovinu důchodu a tu dají někomu, kdo se o něj třeba vůbec nezasloužil. A po velkých výpadcích plátců do systému z důvodu ztráty zaměstnání by bylo daleko hůře. Ano, takto systém financovatelný není. Je pak ale na místě říci si, jak financovatelný v blízké budoucnosti bude. A zatím nikdo nic lepšího, než je vysmívané zdanění robotů (jako alternativu k minimálnímu garantovanému příjmu, nevymyslel. J. Tichý

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PANE TICHÝ O PODPISU SOBOTKOVA SOCIÁLNIHO PILÍŘE

   tu asi neni nic známo,nemohl by jste ho tu postavit?
   Penize na NZP PRÝ nejsou?

   A KDE SE SEBERE TĚCH DALŠICH NEJMÉNĚ 100 miliard na dodatečné zbrojeni požadované panem TRUMPETOU?

   Liný ministr zahraniči,který slavil prý naposledy úspěchy v roli poručika sovětské armády ve filmu "Radši daleko od Moskvy"se dělá hloupý,že nic nevi o mnoha BILONECH,které nám dluži na reparacich sousedé a ted nám tu chtěji natlačit ještě celou

   AGRESIVNI KOMANDU SAMOPALNIKŮ,KTEŘI DOSTALI OD STREJDY PUTINA NA DEKEL.

   Tak drazi Brouci učte se pilně křižit kusadla nebo budete zašlápnuti!

   Smazat
 7. Něco z praxe - víte, že ten, kdo pracoval celý život jako zaměstnanec a vůbec by nebyl nemocný, dostane menší důchod, než ten kdo byl řekněme každý rok dva měsíce nemocný? Platilo asi před deseti lety, dnes nevím přesně.
  Ale jedna věc je jistá - zvyšování důchodů valorizacemi je daleko rychlejší, než imbecilní výpočty úřadu důchodového zabezpečení a vynucování desítek let zaměstnání pro otroky, aby celý systém neklekl okamžitě.
  A z toho zase plyne, že lidé nejsou blbci a nehodlají čekat na celoživotní slibotechnu státu. Kdo může, dělá jakkoli pro sebe (a žádný EET a podobné ptákoviny to nespraví), nebo nedělá vůbec ,popř. v zahraničí. Odklánět umí každý, ne jenom politici.

  A strašit začal už Špidla, že se nebudou uznávat do délky zaměstnání školy středními počínaje nebo základní vojenská služba, protože voják nic neprodukuje a podobné ptákoviny. Mám dojem, že vysokoškoláky to částečně postihlo, protože se uznávaly jenom čtyři roky, hlavně lékaři musí být nadšeni.
  Důvěra je pryč a tak technokratická řešení vytloukají klín klínem s horizontem jednoho roku.

  OdpovědětSmazat
 8. Reforma je jenom jedna z metod, jak okrást místní obyvatelstvo, nahnat lidi na Majdan, dosadit nevolenou vládu a z jejich dětí udělat potravu pro děla.
  Babiš dělá vlastní reformu. Zvýšil důchody a i proto se ho chtějí zbavit.
  Rozebírat co je a není správná reforma, je ztráta času.

  OdpovědětSmazat
 9. nejsem ekonomem. Nejsem odborníkem. Ale řekněte mi někdo: nešlo by důchod (nebo jeho část) stařečků odvozovat taky od výše daně, kterou odvádějí do státní pokladny potomkové důchodců?
  Vychoval jsi dost dobře vydělávajících dětí? Které platí daně? Tož máš se dobře i na penzi. Užíval sis bezdětného života? Tož máš našetřeno a moc toho nedostaneš. Máš sice haldu dětí, ale flákačů? Tvoje chyba.
  Nezkoušel se někde někdy takový podobný systém? Jasně, je to jenom obrysový nápad, bez detailů a všech podmínek (např.:co když děti, do kterých bylo rodiči hodně investováno umřou)....
  Vážně nevíte někdo?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Částečně víme. Tak, jak popisujete, to fungovalo (s tím rozdílem, že nebylo přerozdělováno prostřednictvím daní - nýbrž přímo z ruky do ruky) před Bismarckem, který důchodový systém zavedl. "Co svět světem stojí" děti živily staré rodiče. Problém ovšem je, že určité procento lidí prostě (ze "zdravotních důvodů") děti nemá.
   A od tohoto bodu přemýšlejte dál, "odborníče".

   Smazat
  2. Zdravotnictví, bezpečnost, obrana, sociální služby, by měl zajišťovat stát. Pro tyto služby existuje. Státu je třeba vrátit jeho důležitost, liberální podnikatelé v těchto oblastech, pouze vysávají prostředky do svých kapes.
   Soukromí podnikatelé by měli pokrývat pouze oblasti, kde musí lákat zákazníky kvalitou svých služeb. Nikoliv vysávat oblasti, kde jsou jim zákazníci přiděleni státem. P.K.

   Smazat
  3. Soukromí podnikatelé by měli pokrývat pouze oblasti, kde musí lákat zákazníky kvalitou svých služeb. Nikoliv vysávat oblasti, kde jsou jim zákazníci přiděleni státem.
   PERFEKTNÍ! ANO!

   Smazat
  4. Sociální pojištění je obyčejný podvod. Stát má na daních vybírat tolik aby pokryl všechny sociální potřeby všech občanů podle zákonů. Výše důchodů ma být stanovena a valorizována na základě skutečných potřeb a pro všechny stejný. Zásluhovost je nesmysl.

   Smazat
  5. Problém ovšem je, že určité procento lidí prostě (ze "zdravotních důvodů") děti nemá.
   A od tohoto bodu přemýšlejte dál, "odborníče".
   ---------------------
   Nu, pokud někdo z libovolného důvodu nevychovává děti,pak mu samozřejmě zůstává spousta peněz. Kdo děti má, ví co tím myslím.
   Nu a z toho nadbytku si může na staré roky něco ušetřit, nebo se zařídit.
   A prosím o shovívavost, nejsem ekonómem, nejsem odborníkem, opravdu ne....

   Smazat
 10. Přátelé nebudu rozebírat a polemizovat s tím co napsali předřečníci přede mnou. Paní Šichtařová je pěkná a zajímavá baba, to však neznamená, že má patent na rozum. Dnes kdy opravdu nikdo neví jak se bude vyvíjet svět zejména s ohledem na migraci, tak je docela směšné hovořit o nějakém ukládání peněz do fondů, do bank a podobně.Nikdo, opravdu nikdo dnes neřekne jakou bude mít hodnotu stokoruna za 20-30 let.Všechny ty řeči takzvaných ekonomů jsou jen lobingem správců a potenciálních správců našich peněz protože mají strach z poklesu své životní úrovně, zdůrazňuji že jde o prachy pro bankéře, majitelé fondů.... Víte kolik nových peněz denně natiskne EU a dokonce i ČNB ? Víte kolik stálo nás lidi umělé udržování nízké koruny vůči euru, byly to biliony a přesto téměř ani pes kvůli tomu neštěkl.Pokud chcete být rukojmími bankéřů, majitelů různých fondů tam jim dávejte své vydřené peníze oni se už postarají o sebe s své blízké a vy občané ostrouháte stejně jako po každých volbách.

  OdpovědětSmazat
 11. Stále se přemýšlí, jak zajistit lidem důstojný život poté, co korporace vysají většinu peněz. Před několika desítkami let, odevzdávaly korporace 55% daň ze zisku. Nyní to je 15-20%. Proč by zase nemohly odevzdávat např. 35%? Možné to je, takže zdroje jsou i bez nějakého speciálního, hloupého zdaňování robotů. Hloupého proto, že jsou i jiné automatizační technologie, které nahrazují zaměstnance, ale nelze je nazvat robotem.
  Jak tyto zdroje využít? Garantovaný příjem je jistě zajímavá myšlenka, hlavně z hlediska úspory administrativní práce, kolem výpočtů a hlídání těch všelijakých dávek, které stát vyplácí. Ale dávat zdravým lidem peníze bez jakékoliv práce, z nich vytvoří nesvéprávnou masu.
  Pro nezaměstnané, by měl stát, nebo kraje, nebo obce vytvářet pracovní příležitosti. Vždyť je toho tolik, co je možno dále vylepšovat. A nezaměstnaní by se podle svých sklonů přihlásili k některému z programů (úklid, zahradnictví, info služby, pečovatelství, městská doprava, výrobní družstva včetně vlastního vývoje, …). Kdo by chtěl cokoliv studovat, tak by dostal pracovní úlevy, již to bylo v menší míře za socialismu.
  P.S.
  V každém případě zrušit politické neziskovky, toto sorošovské nedemokratické paralelní centrum moci, které vysává rozpočet a oslabuje demokraticky zvolené zastupitele. Uvolnění zaměstnanci by uspokojili často deklarovaný hlad korporací po zaměstnancích, místo Afghánců, nebo Eritrejců. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PANE P.K.

   dovolujeme si vás poprosit,aby jste psal,že jsme dnes o tento Nepodmíněný základni přijem,který nám všem vypláceli komunisté za komunistů okrádáni nizkými platy a k nim i shrbenými hřbety.
   To lze doložit tak,že občané měli na př.zuby zdarma a dnes si na ně museji vzít půjčku,kterou v připadě nějakého karambolu nemusej stačit platit a tak jim vadnými zákony zabavi barak!

   Tenkrát totiž produkovaly továrny nám patřici zisk a ten jsme dostali vzplacen VŠICHNI v NZP.
   Ted po rozvalu najednou nejsou peníze na nic a proto by se to muselo rešit SOCIÁLNIM STÁTEM, který byl preventivně vytunelován z prvniho článku naši ústavy a nyni je požadovámn NP Nr.1.

   Smazat
  2. 11:50 „.. dovolujeme si vás poprosit,aby jste psal ..“
   Myslím, že to zvládáte dobře sami. Nemyslím, že by se mělo vracet vše, co bylo před několika desítkami let, ale chtěl jsem ukázat, že tam kde to vypadá, že není řešení, tak ono je, stačí opustit liberální ideologii. Ona stejně platí jenom tehdy, když se to silným hodí. Viz nyní zavedení něco tak „hříšného“ jako jsou cla, Trumpem. P.K.

   Smazat
  3. Děkujeme za odpověd pane PK a hlásime toto

   NEJDE O TO,ABY SE NĚCO VRACELO ZPĚT,TEDY ASI TA KOMUNA.ale o to že nám každý měsic je KAŽDÉMU kradeno asi 8 000 a obratni kapitalisté to udělali tak,že to domorodci ani nevi,ale ještě tomu TLESKAJI a namisto,aby řvali na náměsti

   KDE JE NÁŠ BIFTEK

   zmohou se jen na tyčky s nápisy,ŽE JEJICH kraďousek s babičokem jsou prima včetně dalšich námi volených sprostých posraneckáčů a sernatorů,kteří na dělniky a rolniky tak jedině kašlou protože prý zmizli a stali se buržoasii.

   Tak se brouci dejte do dila a chtějte taky svoje penize na chleba,dokud vám nezatrhnou i tady ty INTERNET hry A HUMANITÁRNĚ JE NEVYBOMBUJI!

   ANO ,ANO PENÍZE A HRY TO JE ONO PRAVO NO NI?

   Smazat
 12. Osobně považuji podmiňovat nárok na důchod odpracovanými roky a dosažení věku 65let zahloupost. Co když někdo, komu je 65let a má odpracovaných místo 35 pouhých 33let a nemůže si už v 65letech sehnat práci pouze brigádu a ta se nezapočítavá, tak bude muset furt chodit na brigády jako by měl nula odpracovaných let? A co těch 33let co si poctivě platil sociální tak to neplátí???Každý by si měl odejít do důchodu v kolika chce v letech a po kolika letech odpracovaných. Samozřejmě, že ten co by měl odpracovaných 33let by měl menší důchod než ten co má odpracovaných 48let, ale jde o princip!

  OdpovědětSmazat
 13. Opět samé teoretické kecy. Na vylepšení důchodu si mohu sám spořit. Je to ale špatná varianta, protože úspory budou ukradeny inflací, státem, atd. Kalouskův II pilíř byl také trochu podvod, který byl vytvořen pro soukromé finančníky, kteří se měli napakovat.
  Je tedy otázka, kam dávat peníze, nepřijít o ně a alespoň trochu je průběžně zhodnocovat. Při dosažení důchodového věku pak peníze vybrat, nebo si nechat přispívat ze zisku fondu.
  Pro by bylo přijatelné například: Fond dostavby Temelína garantovaný státem s "nějakým" příspěvkem státu ke každé měsíční úložce, případně započítat slevu na dani z příjmu. Bylo by to jednoduché, během krátké doby realizovatelné.

  OdpovědětSmazat
 14. Jiří Jírovec1. května 2018 13:28

  Důchody jsou jen špičkou ledovce. Pod hladinou je výsledek zpackaných reforem, které byly provedeny po roce 1989. Mezi ně patří zejména neschopnost regulovat nájmy. Starodůchodci mají problém s nájmy již teď a nízkopříjmové skupiny na ně taky nedosáhnou, když nájmy rostou přes 10% ročně.

  Zaručený příjem časem bude nezbytný, protože budou ubývat pracovní místa. Představa, že si někdo bude "pohodlně" žít na hranici chudoby je směšná.

  Ztráta motivace se dostaví po zjištění, že místa nejsou. V okamžiku, kdy nebude mladý člověk schopen najít samostatné bydlení a založit rodinu, vzniknou komuny, ale bez dětí. Mladé lidi to přestane bavit a vzkáží establishmentu "sereme na vás", na vaše války a mudrce, kteří si v ČNB hrají na ekonomy.

  Ekonomika se přehřívá říká Rusnok a tak je třeba bránit banky. Tak se zvednou úroky a navrhne, aby hypotéky byly s 10 nebo možná s 15% spoluúčastí.

  Developeři nabízejí v Praze 1+kk za 2.5 až 4.5 miliónů. To znamená, že pro rodinu nesmyslný byt by vyžadoval mít 250-450 tisíc v peněžence.

  A nenasytná prasata mlaskají u koryt. V Praze nenajdete malou garsonku pod 15000 s poplatky a energií. To znamená, že nemůžete bydlet, pokud pracujete za minimální mzdu. Media se jen okrajově zabývají nenažraností s níž jsou přidělovány byty za pár tisícovek těm "potřebným".

  Nejsou levné byty, které soudcům a státním zástupcům pronajímá magistrát formou korupce?

  Politikům je všechno jedno, kromě výsledku voleb, které jim dají milióny na další živobytí. Sněmovna se za půl roku zmohla na podporu Izraele (abychom neobchodovali s Íránem) a na pár projevů k protikuřáckému zákonu. Potřebují oslabit Babiše a ANO a k tomu je nejlepší nedělat nic.

  Pravice chrlí krokodýlí slzy a dělá vše (tedy nic), aby bylo co nejhůř.

  Máme, podle jeho vlastního mínění světového ekonoma. Proč ale on, Klaus, od privatizace hned utekl? Neměl by snad přicházet s řešením?

  V mediích se objevilo, že fungující NHKG byla prodána za 200 miliónů a Mittal, který ji koupil, z ní postupem času vytáhl nějakých 40 miliard na dividendách. To se to dělají kšefty, když jsou Češi tak blbí.

  A zase, nikdo za nic nemůže. Je to k blití.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Jírovče,
   politici nejsou schopní čtvrt století definovat, co je to sociální bydlení. Navíc, i v něm by se mělo trochu rozlišovat mezi nemohoucností, což je třeba u důchodců a nechtěností, což jsou dlouhodobí nezaměstnaní. Obojí by měly provozovat obce a města, s podporou MPSV. Těm prvním bych nabídl malometrážní byty, těm druhým ubytovny se společnými sociály a kuchyní.
   Jenomže to by musel někdo skutečně chtít řešit problém a ne se při "řešení" problému napakovat.
   A tak je to naprosto se vším. Proč myslíte, že jsou důchody předmětem zájmu zejména "pravice"? Protože jimi protéká téměř půl bilionu Korun ročně. A to už je ranec, který stojí za pozornost, zvlášť, když toho u nás už není moc k rozkradení.

   Smazat
  2. Stát jsme my všichni a proto má stát právo vybrat na daních tolik aby podle stanovených zákonů všem občanům průběžně uhradil všechny jejich sociální potřeby. Sociální pojištění je PODVOD.

   Smazat
 15. 13:28 A v Kanadě to k blití není ?

  OdpovědětSmazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 17. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Už mohli demokraticky prosperovat jako Ukrajina.

   Smazat
 18. Ano, stále čekám, kdy Klaus se Zemanem prohlásí, že celá privatizace národního hospodářství ČR byl omyl. Byla to jen šikovně připravená psychóza, jejíž důsledky nebude snadné napravit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyby nebyla privatizace, tak to rozkradli zadarmo, proto neměli rádi Klause.

   Smazat
 19. 14.59

  To co píšete NIKDY nemohou vámi jmenovaní prohlásit.Oni totiž na nás pustili

  KAPITALISMUS BEZ PŘIVLASTKŮ,

  tu nejhorší formu kapitalismu,která vycházi z gangsterismu.
  Nikdo z našich ctěnýcjh docentů a docentek se jich neodvážil zeptat které,že to přivlastky tedy jsou, nebot ty pomazané hlavy by vypadaly blbě,že to jako nevi.

  TAK TO MUSI ŘEŠIT ZAS OBČANÉ VOLIČI V BODĚ NP Nr.6.v tom Národnim programu jasně jako pěst na voko STOJI.

  NE KAPITALISMU BEZ PŘIVLASTKŮ A BUDE HOTOVO!

  Tak co pane VÁLEČNIK nebylo by to téma na diplomku některého z vašicjh svěřenců,když o tom neni od vás žádná řeč?

  OdpovědětSmazat
 20. Tak se podívejte, co jsou tihle ekonomové za vědce. V podstatě říkají toto: Ekonomika bude daleko větší a produktivnější, tedy vytvořené bohatství větší a větší, ale lidí méně a méně, tedy na hlavu lidi ještě i o to bohatší, ale na důchody nebude. Celé je to o tom, že ti lidé svému oboru nerozumí, jedná se jen o jakési kecaly a kavky, jako je tahle mediální kavka tahle pani. Kde dělají soudruzi chybu?

  OdpovědětSmazat
 21. Myslím si, že je to napsáno a popsáno srozumitelně i pro neekonomy. Jen se nesmí pak dít skokové opravy a úpravy, jako byla ta z r. 1996 či 2011 - neb těm, co šli do důchodu 1996 a pracovali jako ti po r. 1996 byly vypočítány důchody o třetinu nižší a i když třeba pracovali pak 15 roků, platili daně bez úlev a starobní též, žádné přepočty za další odpracované roky se nekonaly!! Takže máme nyní tři kategorie důchodců podle způsobu vyměřování důchodu - a ač odpracovali souměřitelnou dobu, odvedli souměřitelně na důchodovém pojištění, dostávají diametrálně rozdílné důchody!!! Takže průběžný systém ano, ale stabilní, aby pak i zvyšování bylo souměrné a tím i skutečná a ne letopočty změn daná zásluhovost.

  OdpovědětSmazat
 22. Rusnok řekl to, co si já myslím už hodně dlouho. Státní důchod skutečně nemá sloužit k životu v nadbytku a radovánkách, ale k důstojnému dožití.
  Tak že jednoduchý recept. Zastropovat odvody i maximální výši vypláceného důchodu. Odvody vrátit na úroveň před rokem 2008, což bylo 30% a důchodový účet učinit opět nedotknutelným pro politiky.
  Státní důchod je ideálním prostředkem pro zajištění na stáří, pokud je zachována normální demografická křivka a přiměřená zaměstnanost. Není zaměřený na tvorbu zisku a jeho obsluha se pohybuje okolo 3% obratu.
  Pokud s tím mají někteří politici problém, nic jim nebrání vstoupit do některého, jimi propagovaného "pilíře" a "zajistit se" na stáří v něm. Nám obyčejným smrtelníkům postačí, když nám zajistí důstojné dožití. Osobně nemusím létat v penzi na drahé dovolené, nebo jezdit v drahých autech. Postačí mi, když budu slušně bydlet a slušně jíst.

  OdpovědětSmazat
 23. Souhlas jenom žádný důchodový účet ale výběrem daní vybírat průběžně potřebnou sumu na pokrytí všech sociálních potřeb všech občanů. Jinak to nejde zajistit.

  OdpovědětSmazat
 24. Ad 3:07 pan Radosta. Podobnou ironií by bylo snadné okořenit i tento příspěvek s obráceným světovými stranami a vůbec by to nebyl daleko od pravdy. Jenže nejde o pravdu, ale o propagandu. To, že výkřiky "zlatý socialismus" se množí a sílí, vzdor tomu, že generace která ta léta prožila vymřela a vzdor vymytí mozku generaci současné, neukazuje až tak na blahodárnost diktatury kapitálu oproti té diktatuře proletariátu. Víme jen, že jsme díky této změně přišli o 6,5 bilionů Kč "tvrdé měny", že jsme zplundrovali zemědělství, které nejen nevyváží, ale za rok vytvoří pouhých 12 miliard zisků (asi jako kdysi JZD Slušovice za socíku samo) a spotřebuje málem totéž na dotacích. Že jsme zplundrovali zdravotnictví a musíme dovážet lékaře a sestry především z těch "západoazijských zemí". Že bylo zplundrováno školství, nejen "inkluzí", že jsme maminkám nechali ukrást kapitálem mateřské školky a jesle a v důsledku toho mj. se zhoršil zdravotní stav dětí, nikdy nebylo tolik invalidních dětí u nás jako v současnosti. Že jsme zplundrovali silniční síť, že můžeme být hrdi "na vražednost i sebevražednost" u nás! Na bezdomovce, žijící po kanálech, stokách, pod mosty, na žebráky. Na sociálně
  vyloučené, na rozkradený bytový fond, na zadluženost státu, zahraničního obchodu, občanů, na milion lidí a dokonce dětí!!! v exekuci, na nefunkční soudy. Na bohatě zločin plodící korupci, na zkorumpovaný politický systém, na státní, krajskou, obecní byrokracii a permanentní její množení na kvadrát. Tak to je radost pro pana Radostu, ale ne všichni jsou fandové zločinů kapitalismu, válek, vydírání slabších států těmi silnějšími - o kolosálním rozkradení národního, státního a občanského majetku, historicky zaujímajících naprosté prvenství ani nemluvě. Nechme blázny se radovat, ale nenechme jim hrátky se Světem pro jejich potěchu. Skončíme jinak špatně či ještě hůř.

  OdpovědětSmazat
 25. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 26. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi, opět na sajtách Nové Republiky řádí agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A BURŽOASIE !!!!!

  Prosím soudruhy z redakce NR, aby NEPRODLENĚ zvýšili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší MILOVANOU Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% SPOLEHLIVÉHO orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti fašismu a Euroamerice.
  Myslete proto hlavou, ano?

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 1. května 4:25.

  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 27. Již naše generace bude žít v putinismu/babišismu!

  Soudruzi!
  Soudruh Valenčík má sice leninskou pravdu ve svém hodnocení úvah s. Šichtařové, nicméně selhává v tom hlavním: Nenahlíží celý problém důchodového zabezpečení z řádné historické perspektivy; pomíjí dokonce Vědu Věd, náš osvědčený a osvícený marxismus-leninismus-stalinismus-putinismus.

  Leninu žel, drahý soudruhu Valenčíku, ani Tvoje celoživotní členství ve Straně, studium v Sovětském svazu a obětavé působení v Lidových milicích Tě neuchránilo před PODSTATNOU chybou: Spoustu prostoru ve svém textu věnuješ odkazům na svoje vlastní starší články resp. polemice se s. Šichtařovou, a zapomínáš na to nejdůležitější – na konstatování, že se vůbec, ale VŮBEC nemusíme namáhat s přemýšlením o stabilizaci důchodů v podmínkách kapitalismu a demokracie (což je „jednoduché“ asi jako kvadratura kruhu).

  Vždyť přece kapitalismus a demokracie končí, již DEFINITIVNĚ! Kdo by to měl vědět lépe než Ty, celoživotní věrný komunista (a nyní i putinista), že periodická, neustále se prohlubující krize kapitalismu a demokracie přivodí jeho zánik, vbrzku a NEVYHNUTELNĚ?!

  Ano, za pár let se budeme těšit ze všech výhod putinismu/babišismu, předstupně komunismu.
  Každý práceschopný občan bude mít práci, PŘESNĚ odpovídající jeho schopnostem.
  Každý zaměstnanec bude mít garantovaný příjem PŘESNĚ dle svého pracovního zařazení.
  Tyto NESMÍRNĚ potěšitelné skutečnosti budou výsledkem mravenčí – a současně herkulovské – práce Státní plánovací komise a všech příslušných rezortů.

  A právě díky výkonnosti našeho Putinova/Babišova národního hospodářství, výkonnosti typické pro 100% plánovanou ekonomiku, budou naši starobní důchodci zbaveni obav o podmínky svého dožití a pohřbu.
  Takže přestaňme ztrácet čas a energii neplodným žvaněním o problémech, jež budou RÁZNĚ vyřešeny zničením vykořisťovatelského režimu. A věnujme všechny síly boji za urychlení návratu našeho typicky slovanského společenského zřízení, jež nám všem zajistí typický socialistický blahobyt + jistoty.

  Ruská federace – záruka našeho návratu mezi nejvyspělejší národy Západní Asie!

  P. Radosta

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.