Reklama

středa 4. dubna 2018

Výroky v kauze Skripal


Radim Valenčík
4. 4. 2018   blog autora
Během tří uplynulých týdnů (na 21 pokračování)jsem uveřejňoval pracovní verzi monografie Odvětví produktivních služeb: Teorie a praxe, která je výsledkem naší týmové práce a nyní je připravována do tisku. Mezitím se leccos, co souvisí s potřebou realistické a perspektivní vize, odehrálo v reálném životě. To, k čemu jsem se průběžně vyjadřoval, uveřejňuji nyní na pokračování s datem původního zveřejnění. S mírným odstupem času je to dobrá výpověď o současné době a dynamice změn, jejichž jsme účastníky:

Jednáctá část (26. března): Hloupé a nebezpečné výroky v kauze Skripal

25. března pozdě večer jsem napsal článek "Šokující průběh dnes u Moravce. Jak to tedy je?", ve kterém jsem reagoval na průběh poledního pořadu OMV na ČT, viz ZDE

Pořad OMV najdete ZDE.

Před tím, než se pustím do podrobnějšího rozboru, co bylo řečeno, zformuluji dvě tvrzení, za kterými si stojím a která spolu navzájem úzce souvisejí:
1. Ten, kdo řekne, že Rusové jsou jediní, kteří měli motiv otrávit Skripala, je hlupák, a to nebezpečný hlupák z hlediska důsledků, které může mít takovéto vidění současné reality.

2. Ten, kdo řekne, že kauza je složitá, nevíme, jak to bylo a asi se to patrně nikdy ani nezjistí, ale musíme jednotně podpořit Velkou Británii proti Rusku, je hlupák, a to nebezpečný hlupák z hlediska důsledků, které může mít takovéto vidění současné reality.
Považuji obě tato tvrzení za tak evidentní, že v tomto článku, který píši v určité časové tísni, necítím potřebu zdůvodňovat. A myslím, že jejich evidentnost dojde každému, kdo přemýšlí. Pochopitelně věcné výhrady či argumenty vůči těmto tvrzením uvítám a vyjádřím se k nim.

Jak si vysvětluji, že dříve poměrně inteligentní lidé (aktéři diskuse v pořadu OMV), konkrétně Kmoníček, Šedivý, Telička, se s většími či menšími obezličkami se těchto výroků dopustili? Podle mě je to tím, že se poprvé v takové míře setkali s tak zřetelným projevem zla, které je obsaženo v samotných základech současné moci a které jsem popsal již dříve. Připomenu:

To už není jen překrývání lumpáren ještě většími lumpárnami, tj. vyvoláváním stále větších a nebezpečnějších konfliktů bez ohledu na oběti. Obávám se, že to je bposlední tažení těch, co se v závěrečné části svého života dostali k centru moci, cítí blízkost smrti a chtějí do pekel vzít celé lidstvo v šílené naději, že i tam budou moci pokračovat v demonstrování své moci nad námi. Vypadá to jako šílenství, ale je to jen stařecké selhání racionality a morality utvrzované skupinovou stupiditou, která se nachází své slouhy a poskoky, kteří kvůli své kariéře obětovali svůj rozum i morální zábrany.

Pozorně jsem se na pořad dvakrát podíval a podle mého názoru se chovali konformně vůči této moci nikoli jen ze strachu či kariéry (i když tam byly i tyto motivy), ale proto, že si prostě nedovedou představit, že by to mohlo zajít tak daleko, jako je uvedeno v rámečku. Normálním lidem, kteří nemají kariérní očekávání, celá ta hrůza dochází snadněji. A dnes bude záležet právě na těch obyčejných čapkovských lidech, zda zlo odvrátíme. Jedním z důvodů, prč považuji za pravděpodobné, že se to podaří, je to, že k tomu, aby se toto zlo drželo, chtě nechtě se musí stále více zviditelňovat.

A ještě připomenu následující:

To hlavní, čeho je potřeba si všimnout v pořadu OMV, bylo následující: BĚHEM HODINOVÉHO POŘADU NEBYLA DODÁNA ŽÁDNÁ NOVÁ INFORMACE, KTERÁ BY NASVĚDČOVALA TOMU, ŽE ZA OTRÁVENĺM SKRIPALA STOJĺ RUSKO. Spíš naopak! A přesto se volá po jednotné akci! – Dává to logiku?  Co by taková jednotná akce měla podpořit?

Teď už přepis toho nejdůležitějšího (který jsem uveřejnil již včera):

Kmoníček: Je důležité, na co je to reakce. Kauza Skripal je dostatečně záhadná a patrně nikdy nebude vyšetřena tak, aby lidé, kteří mají rozum a kteří tomu mají rozumět, rozuměli. Nevíme ještě, jaká látka to byla, jak lidé, kteří byli zasaženi, mohli přežít, zda měli antidotum. Toto vše není podstatné pro společnou reakci zemí EU. Podstatné je, že ruští přeběhlíci končí ve třech zemích USA, Velká Británie, Izrael. A pouze v jednom z těchto tří míst záhadně umírají. V tuto chvíli je vyšetřováno asi 14 podobných případů. Rusko patrně s největší pravděpodobností obnovilo program likvidace přeběhlíků, tak jak tomu bylo v 50. létech. EU se tomu musí bránit, protože jednou jedinou evropskou zemí, která je smrtelné místo, tak ho ruská strana vyhodnotila jako slabé místo obrany. Neděje se to ani v Německu. Velká Británie nás požádala o pomoc a jsme povinni jí pomoci. Komické je, že Velká Británie odchází z EU a žádá o pomoc EU.

Šedivý: Pokud by se prokázalo, že za otrávením Skripala je Rusko, byla by to krize.(Pokračování připomenutím dosti bouřilivého dění uplynulých dní)

Kmoníček: Vyhoštění je jen symbolické a chce dosáhnout jedno jediné. To, že Rusko řekne, že žádný podobný program likvidace přeběhlíků není. Rusko takové prohlášení patrně dá a my mu musíme věřit. Jde o to, že pokud někde takový program byl, aby ho zarazili. Pokud o něm neví, aby ho našli a zastavili.

Kmoníček: EU se konečně na něčem domluvila a ČR by měla být součástí.

Šedivý: K vyjádření ministra zahraničí Borise Johnsona. Tak silná slova nejsou na místě. Dokonce ani nevěřím tomu, že prezident Putin řekl, "zlikvidujte tohoto člověka". To se nedělá a ani to není myslitelné.

Moravec: Ale Kmoníček řekl, že takový program existoval.

Kmoníček: Existoval v 50. létech, neříkám, že existuje dnes. Neříkám, že je státní. Říkám, že je zvláštní, když v jedné lokalitě ze tří se musí vyšetřovat 14 záhadných úmrtí. Chci slyšet ujištění z ruské strany, že je obava lichá, a měl bych uspokojení, když vysoký představitel řekne, že je to liché, protože si musí zajistit, aby se neblamoval.

Šedivý: Řada věci z britské strany jsou rozporné a je potřeba, aby se k nám dostávaly informace důvěryhodné.

Telička: Pokud možno ne, aby se dostávaly informace z úst ministra zahraničí Borise Johnsona, protože nemá dobrou pověst. Borise Johnson prokázal EU medvědí službu.

Kmoníček: Proto bych nestavěl na případu Skripal, protože každá informace, kterou dostáváme, nastoluje dalších třicet otazníků. Než se dozvíme více, měli bychom být opatrní. Ale jednotnou akci potřebujeme.
Nyní k tomu pár poznámek:

1. Všimněme si zmatenosti Kmoníčka, které jsme u něj doposud nebyli zvyklí:

- V první polovině pořadu říká: "Rusko patrně s největší pravděpodobností obnovilo program likvidace přeběhlíků, tak jak tomu bylo v 50. létech." Ve druhé polovině pořadu, když mu to Moravec připomněl, už se svou konstrukcí couvá: "Existoval v 50. létech, neříkám, že existuje dnes. Neříkám, že je státní. Říkám, že je zvláštní, když v jedné lokalitě ze tří se musí vyšetřovat 14 záhadných úmrtí. Chci slyšet ujištění z ruské strany, že je obava lichá, a měl bych uspokojení, když vysoký představitel řekne, že je to liché, protože si musí zajistit, aby se neblamoval." – Já vím, myslel to dobře, chtěl odvést pozornost od absurdity kauzy Skripal. Ale proč?

- Na jedné straně v první polovině pořadu říká: "Kauza Skripal je dostatečně záhadná a patrně nikdy nebude vyšetřena tak, aby lidé, kteří mají rozum a kteří tomu mají rozumět, rozuměli. Nevíme ještě, jaká látka to byla, jak lidé, kteří byli zasaženi, mohli přežít, zda měli antidotum." Ve druhé polovině pořadu dodává: "Proto bych nestavěl na případu Skripal, protože každá informace, kterou dostáváme, nastoluje dalších třicet otazníků. Než se dozvíme více, měli bychom být opatrní. Ale jednotnou akci potřebujeme." Proč potřebujeme "jednotnou akci". Nešlo o ni těm, kteří Skripala otrávili?! Takto argumentuje zkušený diplomat, resp. normální člověk, který je při smyslech?

2. V Kmoníčkově argumentaci, která zazněla, je ovšem obsažen jeden důležitý moment. Myšlenka, že některé akce spojené s úmrtím ruských přeběhlíků (patrně se nejedná o kauzu Skripal) mohou být organizovány i nevládními organizacemi v Rusku. K tomu bych dodal: Nebezpečí, že nynější akce jádra současné globální moci slouží k vyprovokování a podpoře tzv. jestřábů v Rusku, aby se podlomila zdánlivě neotřesitelná pozice Putina, je velké. A může to probíhat i na základě přímých kontaktů jádra současné globální moci a postjelcinovských skupin jestřábů.
 
3. Nutno ocenit zdrženlivost Šedivého, mj.: "K vyjádření ministra zahraničí Borise Johnsona. Tak silná slova nejsou na místě. Dokonce ani nevěřím tomu, že prezident Putin řekl, "zlikvidujte tohoto člověka". To se nedělá a ani to není myslitelné."

4. Dokonce i na Teličku toho bylo trochu moc, pokud jde o hysterii britské strany: "Pokud možno ne, aby se dostávaly informace z úst ministra zahraničí Borise Johnsona, protože nemá dobrou pověst. Borise Johnson prokázal EU medvědí službu." – Na tom, že Johnson je nebezpečný magor, se shodli všichni. Škoda že nepřipomněli ještě horší výroky britské premiérky Mayové, která se na současné hysterii podílí též velkou měrou.


 (Pokračování připomenutím dosti bouřlivého dění uplynulých dní)
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5584-vize-161-vyroky-v-kauze-skripal-14.html

12 komentářů :

 1. Šéf ruské zahraniční rozvědky Naryškin na včera zahájené 7. mezinárodní konferenci o bezpečnosti (v Moskvě):
  https://www.youtube.com/watch?v=rOTPCf1uXWA

  Další vystoupení a referáty (rusky a anglicky):
  http://eng.mil.ru/en/mcis/index.htm

  OdpovědětSmazat
 2. Vážně zvláštní. Dva, u kterých by se dalo čekat, že budou "foukat" proti Rusku couvají a Kmoníček mluví, no, skoro z cesty. Já do těch USA radši nepojedu, tamnější debilita je zřejmě nakažlivá.

  OdpovědětSmazat
 3. Pane Valenčíku. Dovolím si nesouhlasit s vašimi tvrzeními o hlupácích. Hlupák není ten, kdo takové nesmysly říká. Autoři takových výroků si mohou být vědomi, že říkají účelové lži. Ale rozhodně je hlupák každý, kdo takovým výrokům bez přemýšlení věří a je schopen je šířit jako prokázanou pravdu.

  Nebyli hloupí krejčíci v pohádce "Císařovy nové šaty". Hloupí byli kývalové, kteří v rozporu s realitou a zdravým rozumem ty neviditelné šaty "viděli" a umožnili tak krejčíkům rozkrádat zem.

  OdpovědětSmazat
 4. Nechutné je neustálé omílání, že Rusko obviňuje z otravy ČR. Co je u novinářů pochopitelné, u politologů, politiků i ministrů je až zrůdné. Pro výkon jejich práce by měla být povinná zkouška z logiky. Výrok, že jed může pocházet z ČR, či několika jiných zemí, není obviněním, ale pravdou. Ostatně proto takové pobouření, že by BIS mohla onu informaci potvrdit.

  OdpovědětSmazat
 5. Jeden předřečník tu napsal něco o logice. Naprosto souhlasím, neboť to vidím kolem dnes a denně, výuka matematiky jde do kytek. Dnešní politici a množina společnosti postrádá logiku, zejména na ní navázanou časovou posloupnost. Z toho pramení jejich zapouzdřenost, neumí vyhodnotit, co jsou příčiny a co následky. Kmoníčka jsem měl za dobrého diplomata, vidím, že je to obyčejný smeták. Telička je europošuk, to nechci rozvádět, je to škůdce naší země. Ale ostudný je v této kauze postoj Babiše. Doufám, že mu to zlomí vaz a přeji mu to. Dva roky tu kvičí o důkazech kolem toho svého čapáku, já byl na jeho straně, presumpce nevinny, a tady jede bez důkazů ajn cvajn. Ubožák.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7:41 Vy i pan 7:09 máte naprostou pravdu. Vytrácí se nejen kauzalita a logika, ale i přesné chápání pojmů. Logiku sice zdánlivě používají, ale odvozují jí z falešné skutečnosti. Babiš "logicky" odvodí, že je nutné odmítnout nařčení RF, které se ale vůbec nestalo. Buď nechápe obsah vyjádření Ruska, nebo záměrně lže. Obojí je smutné a osobně mě to uráží, protože předpokládá, že občané jsou stejně tupí nebo servilní, jako je on. Ovšem mistry v používání tohoto postupu jsou politici "Demokratického Bloku", velmistrem pak je Kalousek. Jeho projevy téměř bez vyjímky začínají nehoráznou lží, na které pak staví zdánlivě logické konstrukce.

   Smazat
  2. Naprosto přesné hodnocení pana Babiše, je to ubožák. A Kmoníček, veliké zklamání. Jeho nesmyslná potřeba jednotné protiruská akce pouze na základě toho, že tu máme 14 záhadných úmrtí na jednom místě v Británii, svědčí jen o nízké úrovni logiky a uznávání práva.

   Smazat
 6. Kmoníček je diplomat, tak se nedivte. Spíše si všimněte, že nic z toho co říká se nedá považovat za jednoznačné přiklonění k čemukoli. Pro mě je podstatná nová informace: 14 případů a všechny na Britských ostrovech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:46 Právě Kmoníčkovo zdůrazňování toho, že uprchlí ruští agenti umírají jen ve VB a ještě tak krkolomnými způsoby, lecos naznačuje. Pokud bych si pustil fantazii na špacír tak můžu vzhledem k obrovským penězům ruských oligarchů tam uloženým předpokládat, že za "vraždy z Ruska" zablokují Rusům přístup k jejich kontům a nakonec je zabaví. Politika je politika, ale prachy jsou prachy.

   Smazat
 7. Zajímavé je, že Kmoníčka nenapadlo nejjednodušejší vysvětlení. Když Rusy vraždí jedině v Británii, tak je vraždí Britové. To je přece první, co by ho mělo napadnout. Navíc pokud ze čtrnácti tři byli zavražděni v Salsbury (už tam zahynul prý jeden Rus), tak není co řešit. Také počet Rusů, kteří se oběsili při sexuálních hrátkách je alarmující. A jeden oligarcha, když zahynul jeho známý, údajně rukou Putina, tak se urychleně vrátil zpět do vlasti. No, to nevypadá, že by se jenom přišel domluvit, aby ho nevraždili.

  OdpovědětSmazat
 8. Tedy pitvat, kdo musel mít zájem na likvidaci dvojího agenta, je jistě záslužné.
  1. Pracoval proti Velké Británii a možná ji nyní znovu vydíral.
  2. Pracoval proti SSSR.
  3. Způsobil zatčení velké řady svých kolegů a jejich věznění či smrt, byl hlavně vlastně udavačem.
  4. Byl bezpečnostním rizikem pro Británii.
  5. Až za x-té další tucty důvodů, proč byl likvidován.
  Čím a proč zavzata dcera - to je vedlejší, ostatně ani nevíme, co je pravdy na výrocích o působícím jedu. To vše jsou přece jen hrátky ke splnění účelu, jakou likvidace kriminálníka měla vyvolat.
  Je ovšem velice pozoruhodné a tedy dokládající, že scénář byl předem připraven, jaká publicita a důsledky jsou vyvolány skutečným nebo imitovaným pokusem o vraždu zločince, zatím co stovky vražd nevinných lidí zůstávají zcela bez povšimnutí!!!
  To si myslím je zjména významné - normálně myslíci člověk by přece hlavně řešil, proč jsou zavražděni nevinní a pak proč se mezi sebou vraždí kriminálníci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:13 To všechno by vysvětlovalo pokus o vraždu. Ale proč proboha takovým exotickým způsobem s nesmírným rizikem pro útočníka? Proč ne nůž, pistole s tlumičem nebo pytlík s pískem? Nebylo to snad proto, že u "obyčejných" zbraní by nebylo snadné obvinit nějaký stát? Přitom je jasné, že právě z tohoto důvodu by to žádný stát neudělal?

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.