Reklama

neděle 1. dubna 2018

Výzva poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

1. 4. 2018
V r. 2018 mají být ze strany ČR podepsány či ratifikovány mezinárodní smlouvy, které budou mít velký dopad na náš stát, národ, rodiny, jazyk, kulturu, náboženství a způsob života a jejich další existenci. Jedná se o:
1. podpis smlouvy Dublin IV.
2. podpis smlouvy Globální kompakt k migraci
3. ratifikaci smlouvy Istanbulská úmluva


Ačkoliv naše Ústava předpokládá možnost našich občanů podílet se na rozhodování o osudu vlastní země, národa, jazyka i jich samotných vč. jejich rodin formou referenda, což se týká i účasti občanů na ratifikaci mezinárodních smluv, pro uplatnění tohoto ustanovení ústavy v praxi nebyly dosud vytvořeny potřebné podmínky.

Z dosavadního vývoje a časového průběhu jednání o zákonu o obecném referendu ve PS Parlamentu ČR je již nyní zřejmé, že při avizovaných termínech, v nichž má dojít k podpisu obou smluv a k ratifikaci třetí z nich, parlament, prezident ani premiér či vláda nebudou mít při rozhodování o těchto smlouvách možnost opřít se o referendum vycházející ze záko na o obecném referendu, neboť jeho projednávání je již ve značném zpoždění oproti potřebě jeho použití v případě těchto třech smluv.

V případě, že Poslanecká sněmovna bude při rozhodování o uvedených třech smlouvách ve smyslu této „Výzvy“ mít potřebu opřít se o názor našich občanů, vyzýváme tímto současně sněmovnu, aby pomohla iniciovat a podpořila vyhlášení ad hoc referenda k těmto třem smlouvám, a to za podmínek, které umožní ověřit si včas postoj našich občanů k návrhům obsaženým v této „Výzvě“ (podobně, jako tomu bylo při referendu o vstupu naší země do EU, tedy bez nu tnosti předchozího schválení zákona o obecném referendu). Zákon o obecném referendu nelze již z časových důvodů využít.

S pozdravem

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. / předsedkyně, Aliance národních sil a České mírové fórum
Ing. Jaroslav Tichý / místopředseda, Aliance národních sil, www.aliancens.cz
Petr Schnur, MA / místopředseda, České mírové fórum, www.ceskemiroveforum.com
PhDr. Ivan Müller, BA, MA, Ph.D. / místopředseda, České mírové fórum
Ing. Jiří Oberreiter / ekonom zahraničního obchodu, Aliance národních sil
Miroslav Starý /vydavatel, Severočeská pravda, www.severoceskapravda.cz
PhDr. Zdeněk Soukup / předseda, Platforma evropské civilizace, www.platformaec.cz
Ing. Karel Janko / předseda, Česká strana národně socialistická, www.csns2005.cz
Ing. Ivan Kratochvíl / předseda, Českoslovenští vojáci v záloze za mír, www.csvvz.cz
Ludvík Adámek / předseda, Občané 2011 – Spravedlnost pro lidi, www.obcane2011.eu
Ing. Marie Paukejová / předsedkyně, Jihočeská růže, www.jihoceskaruze.estranky.cz
Martin Marcikán / redaktor, Svobodný vysílač, www.svobodny-vysilac.cz
JUDr. Karel Hais / předseda, Český ombudsman, www.ceskyombudsman.webgarden.cz
Jindřich Vavruška / analytik, Fond konceptuálních technologií ČR
JUDr. Ogňan Tuleškov / vydavatel České národní listy, www.ceskenarodnilisty.cz
Ing. Peter Harvánek / předseda, Změna pro lidi, www.zmenaprolidi.cz
Mgr. Jan Kozák / filosof, www.gnostica.cz
Ing. Michal Klusáček / předseda, Česká strana národně sociální, www.csns.cz
PhDr. František Krejča / člen Nár. rady, Národní domobrana, www.narodnidomobrana.cz

39 komentářů :

 1. Jediné rozumné řešení pro Českou republiku je, vystoupit z EU, což by zabránilo našemu zániku. Ve vedení státu máme ale zrádce, kterým je osud občanů tohoto státu putna. Lze tedy předpokládat, že než se k něčemu rozhodnému odhodláme, bude už pozdě, jako již několikrát v naší dějinách.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Samozřejmě,....chystá se na nás obrovská zrada,toto nesmíme připustit !!!!!!,musí to začít obrovskými demonstracemi a pak ultimáty na odstoupení politiků,bojkoty na všech frontách,vyslovení veřejné nedůvěry,nic jiného nám nezbývá !!!!!!!!

   Smazat
  2. Tito zrádci byli zvoleni drtivou většinou obyvatel této země (i drtivá většina opozice má stejný postoj k obecnému referendu). Takže český lid má jen to co si zaslouží. Zradili jsme a zrazujeme sami sebe ve jménu hrabivosti. T

   Smazat
  3. TO není ve jménu hrabivosti, to je ve jménu nezájmu o politiku, nikoho nic nezajímá, nedává si věci do souvislostí, věří kdejaké blbině v České televizi, je líný/á si najít i jiné zdroje informací. A volby jsou v pátek, tak se jede nachatu.A kvůli těmhle blbům jsme furt v kruhu.

   Smazat
  4. A už jste podepsali petici? Je tam víc jak 80 tisíc lidí. Tak nebuďte líní a najděte si to. Hergot už.

   Smazat
 2. Nicméně je velice potěšující, kolik lidí se v uvedené výzvě angažuje - a jsou to významní a vlivní lidé - když samozřejmě na nějaké vřískání na diskuzích by vůbec nebyl brán zřetel. Ale tato skutečnost znázorňuje, že to poslanci vůbec nebudou mít lehké, vstupovat do nějakých podobných paktů, když se vždycky najdou zásadní a významní oponenti. Asi by nebylo až tak nutné vysloveně vystoupit z EU a riskovat, že se vůči ČR zavedou sankce například v zásadním omezení dovozu potravin a zavření vody... to ovšem protievropští štváči neberou na vědomí. Nemusím přece vysloveně opustit nějaký pakt, ale mohu si vynutit uchování svého sebeurčení a své samostatnosti. Když se ožením - jsem proto zbaven svéprávnosti? Snad ne!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A ještě jsi zapomněl,pomocí chemiktrans,ubrání kyslíku,pak nastoupí zbraně hromadného ničení-zahnuté jordánské podkrčáky a zákrčáky.....

   Smazat
  2. Hezky jste to vyjádřil. Výstup z EU by znamenal sankce v dovozu potravin a zavření vody. Uvědomujete si vůbec co to znamená kdy voda byla přírodním bohatstvím státu a kdy jsme v ''základních'' potravinách byli soběstační ?!!
   Kam nás ti vlastizrádci přivedli !!!!

   Smazat
 3. Zdá se, jakoby si pouze starší generace uvědomovala fatální nebezpečí hrozící podvolením se diktátu. Mládež se z valné části nechává pohodlně vlákat do jen zdánlivě důležitých společenských půtek kolem komických gender a me-too hrátek, obrany výstřelků LGBT, je přivolána k boji za důstojný život domácích mazlíčků, za právo se zhulit a celou řadu dalších rádoby "státotvorných" problémů, přitom není schopna kritického pohledu v souvislostech globálního dění. Pod dojmem propagandy nahlížejí život svých otců zaslepeně bez kritického odstupu a mají klamný pocit, že oni a právě jen oni jsou počátkem NOVÉHO, a netuší... Netuší, že pomyslným a vykalkulovaným přesunutím na piedestal předvoje společnosti se stali tím nejvhodnějším "materiálem" pro dovršení záměrů, které zásadně a negativně ovlivní jejich život. Oni především, nikoli nejstarší generace, budou vrženi do boje s cizí ideologickou a kulturní tradicí, popírající nejen právo domácích na pokračování a rozvoj vlastní společnosti, a to ještě v té mírnější alternativě. Nelze nevidět, že válečnické přípravy mohou vyústit k radikálnějšímu řešení světových problémů. Zatím jim postačuje k posměchu nad varováním starých sebevědomí lepší orientace ve zbožňované digitalizaci života. Do okamžiku jejího využití na dokonalou kontrolu jejich životů a vypnutí všeho nežádoucího z hlediska moci. Potom bude pozdě bycha honiti...L.H.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu.Jsou jim předhazovány zástupné problémy,což v podstatě odvádí pozornost.Zároveň se tak záměrně vytváří ve společnosti napětí, které těmito "pseudoproblémy" rozvrací společnost,rodinné ukotvení a státnost.A lidi a státy se tak snadněji ovládají.A to je cíl.

   Smazat
 4. K podpisu nesmi dojit. Nesmime to dopustit. Jsem pripraveny.
  dustojnik-valecny veteran

  OdpovědětSmazat
 5. Toto je pro ně nic, už jste si mohli zvyknout. Smutné, no takový Stropnický, Kalousek, nebo i Zaorálek, jsou ti poslední, kterým záleží na postoji občanů.

  Bodejď, vždy mají na paměti to, že je nějací blázni i volí, proto je raději nenechají kecat do ničeho.

  OdpovědětSmazat
 6. Volit Ano už nikdy,Stropnický a Pelikán nám vadí!

  OdpovědětSmazat
 7. Pozváním Amerického lobisty na zákonodárnou půdu ČR
  se oficiálně stát chová proti zájmům svých občanů.

  Smlouvy podepsané politiky kriminálníky
  politických stran placených z trestné činnosti
  jsou dříve či později neplatné !

  Legitimita těchto vlastizrádců
  potrvá do doby jejich svržení*

  OdpovědětSmazat
 8. Když TGM vyhlásil roku 1924 den upálení M. Jana Husa za státní svátek, na protest proti tomu opustil ČSR papežský legát. Tehdy dle pamětníků T.G.Masaryk zasedl k harmoniu a přehrál si v dobré mysli husitský chorál.
  Po národní revoluci 1918 opustilo římskou církev na půl milionu věřících a vstoupilo do nové církve československé. Za protektorátu tato církev spolupracující s církví pravoslavnou byla pouze trpěna Velkoněmci a musela se přejmenovat na Českomoravskou. Po osvobození a v 50tých letech pak změnila název na Československá církev husitská.

  Co žádal M.J. Hus před upálením Žádal především zavržení odpustků. Je známo, že v této době vrcholného středověku římská církev hanebně kupčila s odpustky, trpěla trojpapežství, a na koncil do Kostnice přitáhlo pro potřeby duchovních a hostů na asi 1.300 nevěstek, jejichž úkolem bylo oblažovati mocné břichaté i méně břichaté preláty... Dnes tolik hanobená husitská trilogie režiséra Vávry toto zobrazuje umělecky v plné nahotě...,

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ,,,
   Za co bojovali legionáři Za přísahu novému státu, podle svých hustitských tradic - ne podle tradic Vatikánu,papeže a katolictví! Jaké byly jejich prapory Prapory s kalichem, českým lvem,prapory s národními barvami červenou a bílou. Jaké byly jejich pluky Pluky M.Jana Husa, Jana Žižky, Prokopa Velikého.
   Co říká zakládací listina republiky, Washingtonská deklarace z 18.října 1918 My. národ Komenského, nemůžeme jinak,než přijmouti tyto principy, přijaté v americkém Prohlášení nezávislosti, principy Lincolnovy a principy Prohlášení práv člověka a občana. Pro tyto principy náš národ krvácel v památných husitských válkách před pětisty lety,pro tyto principy náš národ vedle svých Spojenců v Rusku,Italii a Francii krvácí dodnes. A dále Církev bude odloučena od státu...velkostatky budou vykoupeny pro domácí kolonisaci, šlechtické výsady budou zrušeny. A ještě dále Demokracie porazila theokratickou autokracii. Tak kdo tu dnes opět instaluje theokratickou autokracii

   Co se stalo s Česko republikou v předvečer stoletého výročí jejího vzniku Došlo tu k naprosté refeudalizaci poměrů. Máme knížata světská i církevní. Máme církevní restituce,které sebraly republice a jejímu národu téměř všechny lesní a polní pozemky. Máme splácet miliardové restituční náhrady především římské církvi - ostatní církve a společenství dostaly žebrácké odpadky z panského stolu jediné pravé církve . Tyto náhrady zadluží následně republiku nejméně na čtyři pět generací.

   A římská církev, která si přiznává jakýsi nevyhlášený monopol na víru a tvrdí,že jsme stát bezbožných atheistů a nevěřících, zapomíná programově a systémově na jinověrce - v terminologii pátera Halíka, na heretiky. Z jeho úst zní slovo hereze opravdu věrohodně,jen co je pravda.

   V republice nefunguje pouze církev římská, neboli obecná, neboli papeži římskému podřízena, jak se učili ještě naši otcové v katechismu. Od počátku republiky tu byla církev evangelická, tak pronásledovaná v dobách barokního temna,které dnešní pseudohistorici označují za kulturní rozkvět. Ano, kulturní rozkvět vysoké cizí kultury vládnoucích feudálů, postavené na bedrech nevolníků a později poddaných robotníků! Copak vedlo k povstáním Valachů 1680, a Čechů r.1775 Kdyby nebylo osvíceného habsbursko-lotrinského Josefa II.,skončily by české země v krvavých povstáních,ne nepodobných francouzské revoluci.
   Co pravil TGM o starém Rakousku Že to byl teokratický stát, a že vítězstvím republiky se z poddaných stali občané! Občané, kteří již nemuseli sloužit trůnu a náboženství,jehož jednotu v posledku zosobňoval zločinný stařec na trůně, Franz Josef der Erste, který dvakrát zradil Korunu Českou nesplněním jejich práv! Stařec jehož právem odsoudil francouzský historik Ernest Dennis, přítel Čechů a evangelíků.
   Dále je tu řada církví jiných, počínaje církví pravoslavnou a konče církví řeckokatolickou, apoštolskou, baptistickou, společenstvím náboženské obce židovské, arménskou církví, baptistickou, luteránskou, augsburské konfese - a máme tu i jiná náboženství, počínaje krišnovci a konče muslimy (což je celoevropský existenciální problém!).

   A dnes nám římská církev nabízí odpustky. Kam jsme se dostali Do neofeudálního teokratismu. Kdo tvrdí něco jiného, buďto je zaslepen - a nebo lže sám sobě nebo i jiným.

   Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I
   autor je husitského vyznání,
   potomek ruského legionáře zabitého gestapem

   Smazat
  2. Jsem optimista,myslím,že se z toho vyhrabeme i když tak úplně ne svojí zásluhou.

   Smazat
  3. :)))
   ...jsem veliký nepřítel katolické církve a papeže...

   Ovšem pane gratuluji k optimizmu
   i pro mě je zdrojem energie.

   Mystické pravidlo hovoří
   udělej krok správným směrem
   a Bůh
   udělá deset kroků cestou tobě naproti*

   (Bůh myšleno universum, nebo také to všechno okolo tebe, nikoliv pán)

   Smazat
  4. Vyhrabat se musíme svoji zásluhou
   i když připouštím s cizí pomocí*

   Smazat
 9. Absurdní ! Národ většiny ateistů vydá obrovské majetky církvím a své příští generace zatíží povinností platit jim obrovské sumy peněz . A to zcela dobrovolně bez protestů občanů . Něco podobného se ještě nikdy ve světě nestalo . Bohužel . Jsme první . Co by na to řekl Mistr Jan Hus ???

  OdpovědětSmazat
 10. No jo jestli to podepíší tak nezbude než generální stávka.

  OdpovědětSmazat
 11. Vážení, parlament udělal podraz. Dne 17.1.t.r. jednal o smlouvě Dublin IV. s tím, že pouze nesouhlasí s přerozdělovacím mechanismem, svůj nesouhlas zdůvodňuje principem subsidiarity, s nímž ještě nikdo z příp. protestujících zemí v EU (resp. u Evropského soudního dvorua v Lucembursku) neuspěl. Ostatní pohromy obsažené v návrhu této smlouvy mu zřejmě nevadí (např. naše zodpovědnost za migranty, převod kompetencí k umísťování migrantů u nás na neziskovky a další body - jak uvedeno v textu nezkrácené výzvy)poslancům zřejmě nevadí. Poslanci si tak vytvářejí jen alibi do budoucnosti, aby mohli říci, byli jsme proti tomu, nemůžeme ale nic dělat, rozhodl to Evropský soudní dvůr. Ti zbabělejší se dokonce ulili z hlasování. Někteří nepřišli na tak významné jednání a hlasování vůbec, jiní se prostě při hlasování nepřihlásili. Jde přitom o známá jména jako je Babiš, Sobotka, Hamáček. Samé známé firmy. Je třeba, aby to lidé u nás věděli a začali s tím něco sami dělat.

  OdpovědětSmazat
 12. Zde je publikována celá podrobnější Výzva a pod ní také zveřejňovány reakce poslanců.

  https://www.aliancens.cz/single-post/2018/03/31/V%C3%9DZVA-poslanc%C5%AFm-PSP-%C4%8CR-aby-odm%C3%ADtli-Istanbulskou-%C3%BAmluvu-Dublin-IV-a-Glob%C3%A1ln%C3%AD-kompakt-anebo-vyhl%C3%A1sili-jednor%C3%A1zov%C3%A9-referendum-na-toto-t%C3%A9ma

  OdpovědětSmazat
 13. Líbí se mi jak tady každý pronáší rozumy co by se mělo dělat a co ne,každý zná řešení že by mohl dělat poradce GP ale nikdo se na to nedokáže podívat s odstupem selským rozumem.
  Národ je rozdělený zhruba napůl na ty, co žijí dobře(i když nemorálně) a lůzu která dře denně na hranici bídy v boji o přežití své a svých blízkých! Vše je rozkradené a vydrancované a tady chytráci píší že by se teď s tím mělo něco dělat? Zamyslete se,v čem jsme ještě soběstační a co nám patří! Stačí aby nám EU zastavila zásobování a během několika dní se vymydlíme a sežereme mezi sebou! A kdyby náhodou ne,vlítne sem Bundeswehr a stačí pár BVP a vrtulníků a jako národ stejně skončíme.
  Na co si myslíte že MO nakupuje vrtulníky a BVP???
  V klasickém válečném boji má BVP životnost 10 minut!
  Ale na ulici mezi lidmi s klacky a kameny? Je to mimo malé domů pro zainteresované hlavně na obranu proti nespokojeným lidem.Můžeme pak v ulicích bojovat vzduchovkami než nám je zakážou,pak už jen klacky.
  Všechny tyto příspěvky,diskuze a různé výblitky slouží jen k uvolnění vnitřního pnutí v lidech a k ničemu jinému!Je to jako dřívější nadávání na politiku v hospodě ale tady už jste pod kontrolou!
  A výzvy poslanecké sněmovně? Možná by pomohly ale osobně a s vidlemi v rukou!
  A všimli jste si kdo se pod tu výzvu podepsal? Je to samý Ing.,JUDr,PhDr,Mgr. atd.!
  Nějak mi to hlava nebere,podle mne je to jen zviditelňování se v boji o koryta!!!! Tady vůbec nejde o lidi dole ani o Dublin IV.
  Jako národ už jsme skončili,teď se Supi už jen rvou o zbytky na kostech.....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jakmile je tam podepsaná Vladimíra Vítová, jde vždy o její zviditelnění a koryto, které dříve na vládě měla. Pouze opakuje a zviditelňuje se tím, o čem se již dávno před ní na internetu diskutuje a protestu.Každý, ke komu se vetřela od ní utekl, protože ji lehce prokoukl a zjistil, že jí jde jen o její prospěch.Kazí image všem, kteří se s ní pod cokoliv podepsali. Kdoví,kdo za ni ty články píše,je lehce neschopná a ufňukaná stárnoucí "krasavice". Je však nutností ratifikaci těchto, pro nás fatálních mezinárodních paktů, ZMAŘIT.

   Smazat
 14. Souhlasím s referendy, ostatně by si mohl stát otestovat, jak občané myslí a smýšlí - ale co se tím dosáhne? Co se stane, když na uvedené smlouvy nepřistoupíme? Budeme mít výjimku a nebudou se nás týkat? Nebo je to úplně fuk - pokud ano, pak nemusí ani parlament podepisovat a bude to pro nás platit. Proč nás nutí k něčemu, co nechceme. Máme tedy vůbec na vybranou, nebo jde o čistě formální záležitost, která má vytvářet dojem souhlasu? Mně se zdá - a to už tzv. aktem povinné inokulace funguje dlouho - tzv. přejímání zákonů evropského parlamentu či čeho . Proč vůbec máme vlastní parlament, nestačilo by na tu agendu pár úředníků? Proč musíme klamat sami sebe, že máme svobodu rozhodování, když ji nemáme?

  OdpovědětSmazat
 15. :)) Selský rozum...
  Líbí se mi jak tady každý pronáší rozumy co by se mělo dělat a co ne,každý zná řešení že by mohl dělat poradce GP ale nikdo se na to nedokáže podívat s odstupem selským rozumem....
  ...Jako národ už jsme skončili,teď se Supi už jen rvou o zbytky na kostech.....

  Národ není rozdělený zhruba na půl.
  Naší politikou hýbe deset procent populace.
  Neponaučený dějinnými události
  máme zpět fašizmus .
  Ten kdo seje vítr
  vždy sklidí bouři!*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano 90% Čechů tady nesouhlasí se schválením těch smluv, tak ať konečně zvednou prd.le a vymetou tu sebranku, co to chce schválit. Příklad si mohou vzít z Maďarska, nebo Polska k čemu donutit politiky, aby se tak začali chovat.

   Smazat
  2. Moment deset procent populace
   myšleno i s členy rodin a církví.

   Probuzených lidí co žijí s vlastního ponaučení nových pořádků
   je třicet procent ( pořád věří v moc demokratických voleb)
   Čtyřicet procent lidí věří médiím
   nepřátelské promyšlené propagandě.
   Žijí v teple a mají co jíst a kde koukat na sport.
   Nemají ani tušení že jim mizí půda pod nohama...nevoliči
   Dvacet procent probuzených a většina nevoličů
   ovšem veřejně prospěšných buditelů.
   Hrubým odhadem člověka bez vzdělání*

   Smazat
 16. Celý vývoj od roku 89 je omyl

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Omyl a trágédie pro stát a lidi

   Smazat
  2. Žádný omyl
   Celý vývoj od roku 89
   je vyvrcholení mnohaleté studené války
   v přeměnu ( transformaci) války měkkými prostředky.
   Ve válce tisícileté svaté
   jde pořád o jeden a ten smí cíl.
   Vybudování Římské veleříše
   podmanění méně cenných národů
   a likvidaci jejích kultur a historie*

   Smazat
 17. Referenda k mezinárodním otázkám - tedy i vystoupení z EU nebo NATO - by se umožnit měla, ale uvědomte si, že víc než 80% voličů o tento typ referenda nemá zájem, protože volili strany, které tak široce pojaté referendum zásadně odmítají. V parlamentu se jedná o všechny strany, vyjma SPD a KSČM, takže pouze voliči těchto dvou stran mají o široce pojaté referendum zájem (v součtu to nedá ani 20%). Pokud víc než 80% lidí volilo silně probruselské strany, tak se zdá, že s tím, co dělá EU, souhlasí. A že bude současná vláda mnohem servilnější vůči USA a EU, než ta Sobotkova, už je snad každému jasné.

  OdpovědětSmazat
 18. Líbi se mi noví orchestrálni provedení Chechia hymny kde domov můj"pri poslechu mám chuť skočít s devátiho patra v Praze.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. :))
   vezmi padák bratře
   nic není tak aby nemohlo být lépe.
   Bohemia nejde vymazat.
   Je to země neporazitelné mystické srdce
   Evropy
   Národní obrození
   nás sjednotí*

   Smazat
  2. No vidíš a to prej napsal zas nějakej vypatlanej Moravák z Brna.

   Smazat
 19. Gottwald přijel z Hradu a přichystal na nás zradu, a není daleko den, kdy Babiš přijede z Bruselu a budeme v průseru! Přitáhnou k nám cizí rasy, živit je budeme z vlastní kasy a bude to na věčné časy. Už teď si rvu vlasy.

  OdpovědětSmazat
 20. Ad 22:47 Gottwald přijel z Hradu a přinesl občanům na tácu demisi opozičních ministrů a možnost rekonstrukce vlády. Je to bída, ale páni ministři byli buď tak blbí, nebo Gottwald tak mazaný! Neměli bychom si nalhávat - ministři, co podali demisi, zradili národ! To je jediný možný pravdivý výklad pro pravici! Levice si to vykládá jako vítězství pracujících.

  OdpovědětSmazat
 21. Vážení páni poslanci,nenechte se vyvézt z míry brblaním v podzámčí.Máte důležitěžší úkoly na programu. Lid od vás očekavá zavazné stanovisko k úpravě statní hymny a nezapomeňte vyřešít těžký úkol ochrany smeček hybridních vlků. Obtížnost situace bude pravděpodobně vyžadovat vytvoření nových komisí, případně subkomosí. K vaší práci vám přeji pevné zdraví.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.