Reklama

pondělí 23. dubna 2018

Výzva vládě a MZV ČR ohledně vojenské agrese v Sýrii

23. 4. 2018
Byzantský katolický patriarchát se připojuje a plnou mírou sdílí prohlášení patriarchů Antiochie a celého Východu, kteří ostře odsoudili brutální vojenskou agresi proti Sýrii ze strany USA, Francie a Velké Británie uskutečněnou na základě nepodložených tvrzení o tom, že syrská vláda použila chemické zbraně.


Takové vojenské agrese plodí ještě větší násilí, v konečném důsledku podporují teroristy a oddalují ukončení války. Zároveň roste nebezpečí, že nezodpovědné jednání přeroste v mezinárodní vojenský konflikt, jehož následky by byly katastrofické! Z toho důvodu i Byzantský katolický patriarchát odsuzuje vojenskou agresi jako nepřípustný způsob jednání západních států. Povinností OSN je vyvodit z tohoto válečného zločinu důsledky a v rámci spravedlnosti a norem mezinárodního práva stanovit vůči USA, Anglii a Francii sankce. Situace je o to vážnější, že dnes už se šíří video dokumenty, které odhalují, že chemický útok byl předstíraný a vůbec k němu nedošlo.

Patriarchové Jan X., řecký pravoslavný patriarcha Antiochie a celého Východu, Ignác Efrém II., syrský pravoslavný patriarcha Antiochie a celého Východu a Josef Absi, melchitsko-řecký katolický patriarcha Antiochie, Alexandrie a Jeruzaléma vyjádřili svůj nesouhlas s porušováním mezinárodního práva, Charty OSN a odsoudili neoprávněný vojenský útok na svrchovaný stát, který je členem OSN. Tento útok se stal v době, kdy nezávislá mezinárodní komise pro vyšetřování měla právě začít svou práci v Sýrii.

Byzantský katolický patriarchát děkuje prezidentu ČR, který odsoudil vojenskou agresi západních států proti Sýrii. Zároveň patriarchát vyzývá českou vládu: Přehodnoťte své veřejné vyhlášení a rovněž veřejně odsuďte vojenskou agresi proti Sýrii. Samozřejmě tento svůj postoj prezentujte i v OSN se všemi důsledky pro USA, Francii a Velkou Británii.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

 20. 4. 2018

In memoriam

Byzantský katolický patriarchát tímto vyslovuje svou plnou podporu křesťanům a lidu Sýrie sužovanému válkou. Nezapomínáme na křesťanské mučedníky, děti, mládež, starce, kteří se nezřekli své víry v Ježíše Krista, ale zabíjeni rukama islámských teroristů, statečně umírali. Kéž Bůh na jejich přímluvu vzbudí nové křesťany a Sýrii dá nový život. Nezapomínáme ani na ty statisíce křesťanů, které opustily Sýrii z důvodu těžkých pronásledování a doufáme, že se budou moci co nejdř íve vrátit domů.

Kéž přímluva přesvaté Bohorodičky dá Sýrii povstat k novému životu v Kristu.

Příloha: Vyhlášení východních patriarchů


Prohlášení patriarchů Antiochie a celého Východu:
Bůh je s námi. Uvědomte si to všechny národy, a mějte to na zřeteli!

My patriarchové Jan X., řecký pravoslavný patriarcha Antiochie a celého Východu, Ignác Efrém II., syrský pravoslavný patriarcha Antiochie a celého Východu a Josef Absi, melchitsko-řecký katolický patriarcha Antiochie, Alexandrie a Jeruzaléma, ostře odsuzujeme brutální agresi, která se udála dnes ráno proti naší drahé zemi Sýrii ze strany USA, Francie a Velké Británie na základě nepodložených tvrzení o tom, že syrská vláda použila chemické zbraně.


Pozvedáme naše hlasy, abychom potvrdili následující:

1. Tato brutální agrese je jasným porušením mezinárodního práva a Charty OSN, protože to byl neoprávněný útok na svrchovanou zemi, člena OSN.

2. Obzvláště nás bolí skutečnost, že útok přichází ze strany mocných zemí, kterým Sýrie nijak neuškodila.

3. Nepodložené obvinění USA a jiných zemí o tom, že syrská armáda používá chemické zbraně a že Sýrie vlastní takovýto druh zbraní jsou vyhlášením, které není podložené ani podporované dostatečnými a jasnými důkazy.

4. Načasování této nespravedlivé agrese proti Sýrii v době, kdy nezávislá mezinárodní komise pro vyšetřování měla právě začít svou práci v Sýrii, podkopává práci této komise.

5. Tato brutální agrese ničí šance na mírové politické řešení a vede k eskalaci a dalším komplikacím.

6. Tato nespravedlivá agrese dodává odvahu teroristickým organizacím a dává jim pobídky na pokračování v terorizmu.

7. Vyzýváme Radu bezpečnosti OSN, aby hrála svou přirozenou roli a přinášela mír namísto toho, aby přispívala k eskalaci válek.

8. Vyzýváme všechny církve v zemích, které byly účastny na této agresi, aby naplňovaly své křesťanské povinnosti podle učení Evangelia, aby odsoudily tuto agresi a aby vyzvaly svoje vlády zavázat se chránit mezinárodní mír.

9. Vzdáváme hold odvaze, hrdinství a obětem Syrské arabské armády, která hrdinsky chrání Sýrii a zabezpečuje bezpečnost pro její lid. Modlíme se za duše mučedníků a za uzdravení raněných. Jsme přesvědčeni, že armáda se neskloní před vnějšími či vnitřními agresemi a že bude odvážně bojovat proti terorizmu, dokud nebude od terorismu očištěn poslední centimetr syrské země. Stejně tak chválíme hrdinský postoj zemí, které jsou přátelské vůči S&yacu te;rii a jejímu lidu.

Modlíme se za bezpečnost, vítězství a osvobození Sýrie od všech válek a terorizmu. Také se modlíme za mír v Sýrii i po celém světě a vyzýváme k zesílení snah po národním smíření, aby byla zabezpečená ochrana země a zachován důstojný život všech Syřanů.

http://syriacpatriarchate.org/2018/04/a-statement-issued-by-the-patriarchates-of-antioch-and-all-the-east-for-the-greek-orthodox-syrian-orthodox-and-greek-melkite-catholic/

42 komentářů :

 1. Je smutné, že zřejmě jedinou církví, která u nás odsoudila vojenskou agresi USA, Velké Británie a Francie proti Sýrii je Byzantský katolický patriarchát.
  Kde jsou všichni ti církevní hodnostáři, kteří lačně natáhli a natahují své ruce po navráceném církevním majetku a každoročně vyplácených "náhradách"?
  L.S.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. NEEXISTUJE V ČR NIKDO,KDO BY BRÁNIL JEHO ROZVALU?

   Nepolitická společnost OSV nemůže být donekonečna odkopávána proto,že je nepolitická.

   Tady brzo pomůže uvažovat o vzniku opravdových hnuti,které by voliče zastupovali místo sprosté politické třidy,která si usurpuje moc ukradenim hlasů volbami a následném neplněni volebnich slibů a udržovánim své moci prý diktaturou humanistů potažmo islamistů tzv neomarxismu podporovaném brzy sprostou cenzurou a zjištovánim kdo je kdo,aby je mohli pochytat a zneškodnit, stejně jako za komunistů od nichž se v metodách lišit nijak nechtěji..

   Vymazat
  2. NÁM OBČANŮM VOLIČŮM NEZBUDE NEŽ NAPODOBIT HAVLA

   a využit nepolitické společnosti občanů voličů OSV stejně jako jeho šartisté ,ovšem tentokrát ve SPRÁVNÉM gardu.

   ALTERNATIVOU BUDE JINAK

   Korporativni oligarchická tyranie ohnutých hřbetů a nízkých platů lidově zvaná fašismus.

   http://e-republika.cz/article3790   Vymazat
  3. MOC NÁM VOLIČŮM SPROSTÁ TŘIDA POLITIKŮ UKRADNE

   ovšem vite všichni jak dopadaji ty diktatury,naposledy dělnici a rolnici se stali vytouženou buržoasii a dnes i když mocná Amerika boj s nynějšim neomarxismem prohráva,nezbude než ji pomoci a hledět ten neomarxismus vyoperovat u nás dřive než nám zlikviduje stát a i občany prakticky jeho voliče.

   Vymazat
  4. PODIVEJTE SE DOBRĚ VŠICHNI NA ZNÁMÝ ODKAZ

   kde poprvé vidi i Američané,že Satanisté jim vnucuji boj s neomarxismkem,který Amerika už neumi vyhrávat.

   Je ničena pomoci tzv majitelů velkých peněz kteři chtěji nenažraně jen dalši peníze už jen vyvolávánim válek a hnanim vybombovaných utečenčů do Evropy,za účelem ničeni celých národů indiánskou metodou v rámci ubijeni konkurence a vyděláni peněz na našich mrtvolách.
   To je náboženstvi Satanistů a nic jiného!

   https://youtu.be/k1RasXw7iko

   Vymazat
  5. MÁ LI BÝT Z TOHO MARASU VÝCHODISKO PAK NEZBÝVÁ

   než žádat i vedeni tohoto webu,aby nepodprovalo pouze a jen zpravodajstvi i když je v době absence opravdových zpráv v režimnim tisku důležité,ale vice i hlasy,které tady mohou přinášet i řešěni a to hlavně proto,aby se slib v záhlaví,

   POLITICKÁ INICIATIVA,proti hospodářskému a sociálnimu marasmu pro sociálni odpovědnost a solidaritu

   MOHL KONEČNĚ DOSÁHNOUT PLNĚNI NEBO TAKY NE!

   Vymazat
  6. KSČM SE MŮŽE KLIDNĚ PŘEJMENOVAT NA PŘ. VzV

   tedy hnuti Voliči za Voliče ,anebo si PŘIMO osvojit jejich návrh programu s názvem

   NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ a brzy snad i pjejich

   DIKTATURU SLUŠNÝCH OBČANŮ VOLIČŮ,

   když se bez diktaturz obejit nemohou.A co by bylo zajimavé kdyby zdejši vedeni chtělo opravdu tu NOVOU REPUBLIKU a iniciovalo dalši hnuti pod dalšim demokratickým názvem misto ČSSD a prakticky dnes už satanistického KDU,ÚPLNÝCH NEZNABOHŮ,kteři pro to dělaji opravdu vše a potřebuji změnu.

   TO BY BYLA PRIMA KOALICE TŘI HVĚZD A BYL BY V TOM ČERT,KDYBY NEZISKALA VE SPOLUPRÁCI S OSTATNIMI SILAMI VĚTŠINU.

   Vymazat
  7. V ČLÁNKU NAHOŘE SE PŘIMO NABIZI ODVÁŽNÁ CIRKEV

   je tedy možné ji informovat,že se hledá náhrada nyni havaristů ČSSD a KDU,která by se klidně mohla jmenovat KSDH tedy Křestansko Sociálni Demokratické Hnuti snad jako prvni pracovni název.

   CIRKEV SE TOTIŽ BUDE MUSET BRÁNIT STEJNĚ ROZVALU

   a nebylo by na škodu zeptat se slušně,zda se chce přidat k NÁRODNIMU PROGRAMU OBČANŮ VOLIČŮ VE FORMĚ HNUTI CI STRANY.

   Jinak bude trpět POD DNEŠNIMI satanisty,neomarxisty a islamisty dokud nebude MRTVA,což už je v chodu těch fašistických magorů.

   https://m.youtube.com/watch?v=4fkXt7xMt5A

   Vymazat
  8. POLIT.TŘIDA SPROSTÉ DIKTATURY PRÝ HUMANISTŮ

   nemá skrupuli a odvozuje své jednáni od gangsterismu.
   Zdálo by se,že aktivisté občanů voličů jsou na tzv.alternativě jisti.
   Tak tomu, jak se skutečni aktivisté průkazně přesvědčili neni.
   Podepisovali se totiž JEDNOTNOU ZNAČKOU a psali podobné přispěvky,které vidite nad timto sdělenim.
   Bylo to na webu,který se přimo chvástá,že je proti jakékoli cenzuře a je prý alternativni.
   Dopadlo to zneužitim jejich důvěry přimo katastroficky.
   Nedávno STOVKY jejich přispěvků na prý alternativnim webu,bylo naráz,po náletu právě sorosovské cenzury bez jakéhokoli varováni vygumovány.
   Je totiž známo,že občané voliči v ČR postrádaji jakýkoli pocit soudržnosti a solidarity,COŽ SPROSTI ŠMEJDI VÍ a proto si mohou k občanům dovolit vše,zejména na nich zkoušet svá podvodnická jednáni.

   ZVLÁŠTĚ SE JIM LIBI VYZÝVAT DOBRÉ UBOHÉ DŮVĚŘIVÉ DUŠIČKY,ABY SE PODEPISOVALI.

   Cilem je totiž vytvořit seznamy nejen pokrokových novinářů ale i jejich sympatizantů, což je známá metoda fašistů jak je dostat jednoho dne všechny do koncentračnich táborů,nebo si někdo důvěřivě myslí,že ne?

   POTÉ CO TOTO MAZÁNI NENI POPRVÉ VIDIME,JAK HLUBOCE JSOU TITO PODVODNÍCI ZAKOŘENĚNI A ČEKAJI V ZÁLOZE NA SVOJI PŘILEŽITOST JAK ZNEUŽIT VŠE PRO JEJICH UDRŽENI NÁM OBČANŮM UKRADENÉ MOCI!

   Vymazat
  9. PŘIPADÁ NÁM TADY NAPROSTO NEMORÁLNI,ŽE WEB

   KŘIVÁCKÉHO CHARAKTERU jehož jednáni jsme tu nahoře popsali, když je očividně placen odjinud a tato domněnka se přimo vnucuje, ještě žádá,aby na jeho činnost přispívali i občané,kteři se domnivaji,že je lepši obyčejná vrba misto ničeho a diskuze tam v tom vrbovém směru vedou bez opravdového smyslu, jako o dušu.
   Tak to by bylo lepši,kdyby si svoje peníze ušetřili a investovali radši do tohoto webu NOVÁ REPUBLIKA,kde se to může jednoho dne i vyplatit,nebo si někdo tady myslí že ne?

   POKUD NE,AT TO TADY NAPÍŠE A ZDŮVODNI SLUŠNĚ PROČ!

   Vymazat
 2. Vidíme, že církev supluje politiku. Vidíme úpadek "moderní" společnosti, která není ničím jiným než sítí kašpárků žvanících nebo mlčících za jidášský groš.
  Čest Syrské lidové armádě !

  OdpovědětVymazat
 3. Katolicka cirkev v Cesku je rozdelena na dve frakce.
  Ta cast, ktera leze do zadku papezi Frantiskovi je globalisticka a politicky PROSTITUCNI. Jeji nejvyssim ceskym "Rasputinem" je monsignore Halik.

  Ta zdravejsi cast cirkve, ktera je na strane civilizace a Evropy (je take blize ke Kristu) je na strane kardinala Duky.

  Occultisticke pomucky informuji, ze pristim papezem bude kardinal Duka, protoze Frantisek ma schuzku z Archandelem ktery pripravuje duse na zmenu prostredi v nedaleke budoucnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. :))
   Duka je lhář a zloděj*

   Vymazat
  2. Byla sbírka na Sýrii , kam asi půjde ? těm co ničí a vraždí !!!

   Vymazat
 4. Už Jan Pavel II.prohlásil, že válka v Iráku je urážkou Boha. Ten debil Bush Jr. prohlásil, že s Bohem mluvil a ten mu řekl, že Američani jsou největší národ na tváři Země ("biggest nation on face of Earth"). No nevím, ale pravdu měl asi papež.

  OdpovědětVymazat
 5. Plne souhlasim(e) s clankem a stavim(e) se za syrsky lid, syrskou vladu. Jsem(jsme) proti agresivnimu-vrazdicimu "zapadu"! Vsechny vlady, parlamenty zapad.zemi jsou vrahove, spoluvinici vrahu- provadi organizovany zlocin !!! Musi byt souzeny za valecne zlociny. A protoze pravo v zap.zemi neplati, tak jsem presvedcen, ze lidi, vojaci, policie vezmou pravo do vlastnich rukou! ...vsichni tak prisahali a Ustava to povoluje !Otazka kratke doby!
  dustojni-valecny veteran

  OdpovědětVymazat
 6. Prasečí blbci, kteří denně lezou na diskuze vyzvracet svoje potrhlý žvásty, diskuze tím kazí. Všichni rozumní diskutující diskutovat přestanou, jakmile se objeví tihle diskuzní zmrdi.No - tak jste zase vyžvejkali svoje kraviny, a co? Jste spokojeni? Až autoři článků články psát přestanou, protože pro takové magory, jako je Honolulu, Radosta, a další trotlové, je zbytečné cokoliv psát - je to urážka diskuzí, co tihle šmejdi tady provozují - tak skončí i diskuze. Co budete dělat pak šmejdi otravní? Kam polezete blít ty svoje duševní zvratky? Jste směšní, jak si tak vystačíte úplně sami -ostatní na vás serou vy pitomí magoři!

  OdpovědětVymazat
 7. Jak svaté nemusím tak tito mají pravdu a souhlasím s nimi.

  OdpovědětVymazat
 8. Uctive pozdraveni eminence kardinale Duko !

  Na zaklade znalosti metaphysiky, ktera je cirkvi
  duverne znama, budete zvolen jako papez z techto
  duvodu !
  Renezance cirkve , ozdraveni cirkve, organizacni zlepseni a prudke zbohadnuti cirkve !
  Tak si to preje archandel jara a uzdraveni - Raphael, Vas PATRON a jde to vypocitat z vaseho datumu 26.4.
  (Co do poctu mate presne 15 nadani !)

  V cirkevnich kruzich jste znam jako - Racionalni , spolehlivy a samostatny hospodar !

  Vzbuzujete vsak take zarlivost na uspech
  vasich nepratel ! (Jste napr. nadany na rizeni real estate a jste sikovny s rucemi.)

  V New Age o vas vi vice, nez Vy sam o sobe !
  Fandime vam.

  Budete papezem eminence ! Cirkev nema jinou moznost.
  V pripade , ze pro intriky vasich zarlivych nepratel nebudete zvolen, cirkev bude v organizacnim chaosu, frikcich a zchudne.
  (To neni z moji hlavy.)

  OdpovědětVymazat
 9. Спасибо, soudruzi popi!

  Jen největší nepřítel míru a socialismu může ještě dnes tvrdit, že soudruh Lysenko se mýlil.
  Jedním z důkazů leninsko-stalinské pravdivosti teorie s. Lysenka jsou právě soudruzi popi z Byzantského katolického patriarchátu, převodové páky strany Jednotné Rusko.

  Ano, soudruzi popi měli tak častý styk s našimi staršími ruskými bratry, že se – přesně v rámci teorie s. Lysenka - změnila jejich genetická výbava: Z katolíků se stali Pravoslavnými (pravými Pravoslavnými, tj. RUSKÝMI; ti řečtí jsou na nic), se vším všudy, kromě názvu organizace.

  Připomeňme si, jak soudruzi popi HRDINNĚ odhalili zednáře-sionistu Drahoše: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=37954

  A zde, soudruzi, zde najdete cosi JEDINEČNÉHO: Jednoduchý návod, vytrysklý přímo ze slovanského srdce tzv. Byzantského katolického patriarchátu, jak zničit USA pouhou silou vůle: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=36692

  ŠIŘTE TENTO NÁVOD DÁL !!!!!!!
  Až nás budou miliony, rozdrtíme Ameriku pouhým bitím hlavy (své vlastní) o zem.

  „Dobré je vše, co posílí naši moc.“ (V. I. Lenin)

  P. Radosta

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. P.RADOSTA
   opet skvele napsano muzu jenom souhlasit
   vas ctenar

   Vymazat
  2. KSČM prý chybi kolektivni tvorba politiky.

   Do tohoto prázného prostoru vnikl pan Radosta,nebot dobře ví,že právě ideologické odděleni této strany je neschopné prosadit otevřeni zablokovaných diskuznich rubrik na webu té strany a umožnit s ni opravdový demokratický dialog jaký je vidět jasně TADY na NR.
   Proto strana prohrává ideologický boj, nebot diversanti ve vedeni strany jakýkoli postup v tomto směru zběsile blokuji,aby mohli vyrážet do útoku za rozval této jimi zubožované strany s cilem být jejimi hrobniky.

   Vymazat
  3. Budeme se tu všichni radovat,když konečně staronový předseda vymete neschopné ideologické odděleni a zajisti otevřeni prý tvrdou skálou zablokovaných diskuznich rubrik na stranickém webu.
   Jinak se stalinistických amatérů typu Radosta tady nezbavime!

   Vymazat
  4. P. Radosta = David Chládek - Úhonice.

   Vymazat
  5. Anonymní24. dubna 2018 3:02
   „A zde, soudruzi, zde najdete cosi JEDINEČNÉHO: Jednoduchý návod ..“
   Radosto, ty ses probudil? Tohle dělají na Bohemian Grove již desítky let. Že to dobře funguje, potvrdil i prezident Nixon, který se toho zúčastnil a pravil, že je to ta „nejodpornější zatracená věc, kterou si nedokáže představit.“.

   Vymazat
  6. Pakosto, mám radost, že tím napadeným číšníkem, Zifčák alias Růžičkou, nejste Vy. Toho strachu, co jsem prožil v obavách, že chodící encyklopedie žbolševismu nebude oblažovat náš intelektuální obzor..

   Vymazat
 10. 3:13
  Ptal se tě někdo ty uASSackej kokote?!!!!

  OdpovědětVymazat
 11. Nekolik informativne nejduleziteksich prispevku zde bylo smazano.
  Eminence kardinale Duko je treba se branit !

  Vasi nejuhlavnejsi nepratele se snadno poznaji podle skaredych KSICHTU, ktere se vylihli na nepratelske konstelaci a certi je sem propasovali !

  Do techto skaredych ksichtu nasi strazni andele vepsaly vystrazna znameni pro nas - Krestany kazde nominace !

  Proto priblbly vyraz jedovate jesterky ma kazdy cenzor.

  Ted kdyz je zname podle fotek, tak si to muzeme denne overit.
  Eminence tato parta vas pomlouva v Rime a sabotuje nebeskou proziravost, ktera pro Vas predurcila na urad NEVYSSI !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bylo to smazáno na příkaz dukova přikázání, nevezmeš jméno dukovo nadarmo.

   Vymazat
 12. Bylo take smazano vysoke ocenneni umelce pana Radosty !
  Tento HONORE DE BALSAC ceskeho naroda nepise perem, ale zlatym BRKEM z prilbice Boha Mercuryho, ktere ma prinesla
  MUSA THALIA - (z departmentu komedie).

  V jeho budoucnosti se jasne velky uspech a vliv na cesky narod !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. honolulu, nikdy nevěřil, že takto snadno vyklidíš bojiště. První gibon tady, jsi byl vždycky ty.

   Vymazat
 13. MAM zablokovan computer ! CENZORE ty pekelniku !
  tesi me, ze jsem ti zase nacural do polevky, kterou jsi upiplal pro NEVOLNIKY, ktere jsem se rozhodl osvobodit .

  OdpovědětVymazat
 14. POZOR ! POZOR ! POZOR !

  Byli cenzory smazany take prispevky o bratru NATHANAELOVI o o MARKU LEVINOVI, kteri se snazi zachranit nasi planetu.

  Cenzori zavadi diskriminaci ZIDU, protoze oba dva jmenovani jsou Zide.

  Tak to vidite co ty jedovate jesterky (cenzori) zde zavadi za lumparny !

  OdpovědětVymazat
 15. METHAN, jedovaty a vybusny methan, je v zasmradlem skepeni informativni temnoty v ujarmene zemi Ceske !

  Odvazny svetlonos ze Smichova s roznutou pochodni pravdy, je vsak na ceste do tohoto smrduteho sklepeni.

  CENZORI vase SMRADARNA vam vybuchne pod vasimi menecennymi zadky.

  Vybuch vaseho smradu znamena INTELEKTUALNI vzestup v ceskem narode !
  Svetlonos.

  OdpovědětVymazat
 16. 15:47 - Pane ja nejsem ze Sumatry (Gibbon) - ja jsem puvodem z PLEJAD (souhvezdi sedmi sester) !

  My se snazime ubranit ceskou zemi od tech potvor z constelace RETICULUM - lidozravych jesterek (cenzoru) !

  -------------------------------------------------------

  Eminence kardinale Duko ! To je vase povinnost bojovat proti nepratelum Krista. Occultistickymi pomuckami jsme nahledli do vasi pracovny. Mate tam tuniku z krizovych
  vyprav. Oblecte ji prosim.
  Vas verny Katolik !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní24. dubna 2018 16:15
   „15:47 - Pane ja nejsem ze Sumatry (Gibbon) - ja jsem puvodem z PLEJAD“
   Není moji chybou, že se Plejáďani projevují jako Giboni.

   Vymazat
 17. Zde informuji vsechny ceske Katoliky, ze ta parta kolem nonsignora Halika, pise do Rima dopisy - ze nas pan kardinal nehlasa pozadovane hodnoty globalisty, ale inklinuje svoji vernosti k ceskemu narodu a jeho tradicnim hodnotam, ktere jsou v rosporu s propagovanou agendou globalistu, kteri NEMAJI tradicni hodnoty.

  Pan kardinal napr. veri ze Buh stvoril muze a zenu, kteri jako manzele - jsou rodina, a ta je zakladem statu.

  Globaliste vsak tvrdi , ze rodina je i manzelstvi dvou "Ferdinadu".

  -------------------------------------------------------

  Informuji vas Cesi ! Ze barbari z Middle East systematicky ZABIJEJI vsechny krestanske kneze a Krestany vubec !
  Jsem velmi dobre informovan od krestanske veliciny reverenda RICKA WILESE z Texasu (Dallas /
  Ft. Worth) + DALSICH DESETI nejslavnejsich agentur zde v Americe.
  A kdyz s temito informacemi prijdu do Ceska, tak jesterky z konstelace Reticulum (cenzori) mi okamzite zalapi HUBU !

  (Cenzori - varuji vas ! Smazete-li jeden muj prispevek tak jich napisi hned deset !)

  OdpovědětVymazat
 18. Ta válka Západu proti Syřanům, to jsou v podstatě pogromy, jaké mocnější praktikují proti slabším, zejména, když upadá jejich ekonomika. To se vymyslí důvod trestné výpravy, jako třeba, že Židé hltají krev křesťanských panen, či kupčí za nekřesťanský peníz, nebo že někdo mocnými nenáviděný používá v Malé Británii vyrobený novičok a důvod k pogromu je hotov. Teroristické bombardování USA letectvem - to byla klasika pogromů, i německé děti jsou odpovědné za nacismus a musí být vyhlazeny a noci dlouhých nožů, bomb i atomových se zrodily. A válka západu proti Sýrii není nic jiným, než pogromem na občany pod smyšlenými nebo na Záqadě vyrobenými záminkami.

  OdpovědětVymazat
 19. Eminence kardinale Duko, prejeme Vam k vasim narozeninam pevne zdravi, dobre nervy a a mnoho energie !

  OdpovědětVymazat
 20. Já pán ty pán? Já kmán, ty eminence? Ty von und zu, já člověk Země. Vážená excelence, honorabiles et debiles, my občánci padáme v prach Země a necháme poroučet své životy do vašich pěstěných šlechetných smrtonosných rukou.... Ať žije demokracie, aspoň to slovo bez racionality!

  OdpovědětVymazat
 21. 17:45 - NEVZDELANCE ! Kardinal se oslovuje Eminence !
  Exelence ti utelka ze Smichova na Floridu, kmane !

  OdpovědětVymazat
 22. Kokotus maximus z papundeklova,tak to je přesné a správné oslovení toho jednozávitovýho mamrda!!!!!

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.