Reklama

neděle 20. května 2018

Brigáda ministerstva pravdy z Kavčích hor: Soudružská pomoc při praní mozků na univerzitách. Věřte jenom ČT, střezte se vlastního myšlení! Zdravý rozum je nezdravá pověra. Je jen jedna pravda - ta, kterou vysíláme.

Petr Hlávka
20. 5. 2018 ProtiProud
Petr Hlávka byl přítomen výjezdní svazácké brigádě redaktorů České televize na olomoucké univerzitě, a protože prokázal neobyčejnou trpělivost a vydržel až do konce, zahlédl ve tmě bolševické propagandy paprsek naděje.
(Autor je konzervativní katolík, ale přesto nebo možná právě proto, je v jeho postřezích mnoho pravdy - pozn.red. NR - vd)

O duši studenta usiluje dnes kdekdo – multikulturalisté, feministé, ekologové atd. Tito demiurgové "pokroku" se jen třesou, aby mohli programovat mládež a progresivistické myšlení vtisknout do jejich hlav. Plánovači jsou stále neochvějně věrní strategii 60. let, kdy Frankfurtská škola do barevného světa nalákala nemalou skupinu studentů a vytvořila pro své revoluční záměry bojeschopnou armádu, která jim byla kdykoli schopna posloužit jako destrukční beranidlo tradičního světa a tradičních společenských hodnot.

Naši dychtiví pokrokáři jsou inspirováni a řízeni logikou „když v Německu a ve Francii to vyšlo, musí to fungovat také u nás“. Sociální inženýři používají (jak kdysi správně tvrdil polský sociolog Podgorecki) pro své záměry zejména nástrojů práva, vzdělávání a výchovy a médií, které umožňují proměňovat svět a odklonit realitu od pravdy. Tyto nástroje sociálních inženýrů zastupuje na našem území „svatá trojice“ (veřejnosti lépe známá jako Ústavní soud, univerzity a Česká televize), která nad námi stahuje stále více mračna a intenzivně stahuje smyčku pro zardoušení již dávno okleštěných zbytků svobody slova.

Výroba Nových Evropanů


Poslední dva zmíněné nástroje (systém vzdělávání a média) jsou až na čestné výjimky spolehlivými hlásnými troubami radikální levice, pro niž je drtivá masivní indoktrinace mladých prioritním úkolem. Cílem edukace a médií není již dávno vzdělávat a informovat, ale skrze nastupující generace zafixovat umělý rovnostářský svět, kde rozmanitost názorů a svoboda myšlení a projevu nebude existovat. Tyto dva mocné nástroje sociálního inženýrství všemi cestami "instalují" do hlav žáků a studentů utopistické myšlenky, aby je orwellovsky vnitřně přijali za své již od útlého věku.

Základní "politicky korektní" právní regulace (cenzura sociálních sítí, zákaz kouření v restauracích, nařízení Bruselu o povinném přijímání muslimských migrantů atd atd.) nové pořádky přímo přikazují, čímž se ovšem sociální inženýři vydávají všanc možné zlobě nezmanipulované části veřejnosti. Zdá se však - dle voličských preferencí a stylu života mladé generace - že se školní a mediální indoktrinaci daří. Jsou si však samy sebou „vyvolené“ elity loajalitou omladiny skutečně jisté? To tak jisté není.

Především proto, že do tohoto zdánlivě bezproblémového až „fordovského“ procesu výroby Nových Evropanů totiž občas přijde tvrdá rána od autentických person, které navzdory osobním rizikům na tradiční společenské uspořádání a klasickou politickou reprezentaci rezignovat nehodlají a jejichž slovo - přes politické a mediální útoky a skandalizace - veřejným prostorem silně rezonuje.

Dobrým příkladem byl inaugurační projev prezidenta Zemana, v němž upozornil na praktiky významného spojence inženýrů lidských duší – České televize. Prezident jasně ukázal na nikým nevoleného aktéra, který vstupuje do politické soutěže s ambicí utvářet směr společenského vývoje dle svého vlastního ideového zadání. Podobně jako v kauze Novičok, v níž se Miloš Zeman postavil nebojácně proti mediokratům, je dalším důkazem toho, že přímo volená hlava státu nehodlá nečině přihlížet dezinformacím mystifikujících veřejnost. Přestože studenti zpracovávaní orwellovskou propagandou na školách většinou dle svých projevů prezidenta Zemana odmítají, je to právě on, kdo se pokouší dopřát jim dobro nestranné informovanosti.

V obavách z oslabení loajality studentů urychleně vyrazil cirkus České televize objíždět české univerzity s vysvětlením, že oni jsou ti, co to s námi myslí dobře, zatímco „nevychovaní“ političtí rebelové prý chtějí studenty manipulovat svými „fake news“. Operace se vskutku příhodně jmenuje Fake news: pravda, lži a polopravdy ve veřejném prostoru. Jedno takové představení se uskutečnilo zaplněné aule pedagogické fakulty (na mé alma mater v Olomouci), kde vystoupili dva moderátoři ČT a tři místní experti na média z UP Olomouc. Výsledek dalece předčil má očekávání. Výjezdní bojůvce mediokratů se podařilo přímo ikonicky skloubit známý despekt většiny akademiků ke zdravému rozumu a k (na rozdíl od nich) voleným politikům.

Hrdinové z Kavčích hor


Program vystoupení byl svěží, zábavný, moderátoři příjemní, zkrátka perfektní herci s přesvědčivým výrazem a padnoucími obleky tvářící se, že jediné oč jim jde, je naše dobro. Vždyť se jedná o reportéry, kteří neváhají pro naši informovanost kdykoli riskovat své pohodlí, ba i život. Vlastní obsah ideového školení nebyl žádným překvapením: dehonestovat názorové oponenty, kteří by případně bránili studentům podlehnout svodům kolektivizace myšlenek. Zeman, Trump, Rusko atd. jsou zlo, ze kterých musí studentům běhat mráz po zádech.

Vystoupení odstartoval tolikrát slyšený neodmyslitelný kolovrat, kde si přednášející posteskli, že ruská propaganda vytváří situaci, se kterou se už musí přeci něco udělat. Mýtická ruská propaganda usiluje o jakési všudypřítomné informační „zabahnění“, s cílem učinit jinak průhledně jasnou situaci co nejvíce nepřehlednou. Jsou ale, jak by řekla Švejkova posluhovačka paní Müllerová, rafinovaní: Záměrem ruského zpravodajství tedy prý není získání důvěry veřejnosti, nýbrž právě ono zakalení mediálního prostoru způsobující, že občané pak nevěří už nikomu. Ruská propaganda podle přítomného reprezentanta ČT Michala Kubala spočívá v tvorbě dezinformací, které jsou součásti informační války. Jsme tak prý snadnými obětmi podvratných akcí ruské propagandy, která ráno vstává a večer usíná (navzdory tomu, že nikdy nespí) s cílem rozptýlit, rozdělit a demoralizovat naši společnost.

Jaký recept na tuto „šlamastiku“ ČT nabízí? Je to jednoduché: věřit pouze jejich zpravodajství. Vážit si naší veřejnoprávní televize a obraz reality hledat jen u ní, především však ne v alternativních „zabahněných“ médiích. Zmíněný zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT s nadějí prohlásil, že kvalitní média mohou vyjít ze současné krize důvěry (v ně) posílena. Přirovnal roli ČT k úloze horského průvodce, který radí, kde je bezpečné jít a kde hrozí pád do propasti. Toto vítězství pravdy nad lží je ovšem možné pouze za předpokladu, že „kvalitní“ média budou mít hlubokou důvěru veřejnosti. Česká televize podle (jejích) dosavadních analýz prý tuto důvěru stále má a každý den dělá vše pro to, aby tuto důvěru neztratila ba naopak ještě posílila.

Jinými slovy: žádná pluralita názoru, nýbrž jasně daný rámec uvažování nastavený ideology veřejnoprávní televize. Vlivu jiných názorů a informací se lze ubránit pouze tím, když se jednomyslně postavíme za tým z Kavčích hor. Ten nám bude svítit na cestu kudy kráčet informačním světem. Zatímco některé soukromé televize prý kazí důvěru v média hlavního proudu, Česká televize důvěru veřejnosti obětavě zachraňuje. Pro studenty žádná novinka, neboť s ideologickou redukcí informací mají ze svých univerzit bohaté zkušenosti.

Podle elit ČT jsme to prý s tou demokratizací a trhem myšlenek poněkud přehnali. Ony samy proto nechtějí být „pouze“ průtokovým ohřívačem informací, nýbrž „gatekeepery“, kteří budou našimi průvodci s právem svět dle svého ideového klíče interpretovat, nikoli pouze předávat informace umožňující divákovi vytvořit si vlastní názor.

Shrnu-li to: svazácká brigáda z Kavčích hor si dojela podchytit svou věrnou mládež, která, když bude potřeba, půjde za ní bojovat do ulic. Už fakt, že tento putovní cirkus vznikl, však informuje o tom, že ČT se bojí, aby mladé ovečky pod náporem jiných než oficiálně schválených informací neprocitly. A v tom jsou s nimi univerzity na jedné lodi.

Byla to ryze předvolební debata nevolených politiků s jasným bolševickým poselstvím: kdo nejde s námi, jde proti nám. Lynči přednášejících proto neunikli ani poslanci Václav Klaus ml. či Zuzana Majerová Zahradníková. Paní poslankyně se zjevně dopustila těžkého zločinu výrokem, že dnešní „mediální výchova je jen jinou formou politického školení mužstva“. Jedno však exporti z Kavčích hor nevysvětlili: Proč jim tak nesnesitelně vadí právě konkrétně tito dva politici, kteří, jak dokládají jejich extrémně vysoké preferenční hlasy ve volbách do sněmovny, mají skutečnou důvěru vysokého procenta voličů. Na rozdíl od "mandátu" redaktorů ČT, jenž je odvozen pouze z povinné "daně z hlavy" do jejich peněženek..

Zdravý rozum musí být vyhuben!


Zvláštní kapitolou výjezdního školení ministerstva pravdy z Kavčích hor byli takzvaní mediální experti. Byli zde pro případ, že by se někdo z přítomných výkladu jediné povolené pravdy protivil. Poskytli dlouhou instruktáž o naší neschopnosti posuzovat informace skrze "zdravý selský rozum". Ten prý černobíle zjednodušuje multibarevný svět.

Jen hlupák si myslí, že je to právě zdravý selský rozum, předávaný z generace na generaci, který pomáhal lidstvu přežívat vlny utopických revolučních doktrín. V pojetí přednášejících ovšem naopak drasticky selhává. Lidé jsou podle nich v podstatě nesvéprávní, neschopní sami si vyhledat informace. Poněkud schizofrenicky současně nabádali, aby si každý našel svou vlastní pravdu, současně a tesknili nad tím, jak je ČT coby pramen jediné zjevené pravdy nedoceněná.

Musíme prý proto pracovat s dětmi od malička, aby účinně rozlišily, co je pravda a lež. Opakuji: to nebyl dokumentární film o roce 1950, ale živá realita jara roku 2018.


Že by naděje?


Navzdory tomuto "bělení mozků" se v poslední části ke slovu dostalo publikum. A někteří přítomní svými otázkami přednášející poněkud šokovali. Třeba o cenzuře názorů v Německu s dotazem, jaký postoj k tomu má naše veřejnoprávní médium, a zda se tím náhodou nebuduje monopol na to, co budeme označovat jako fake news. Tak ohavným provokativním otázkám se ovšem zástupci ČT zcela vyhnuli. Jak by ne, když právě proto, aby takové dotazy zmizely z veřejného prostoru, přijeli studenty školit.

Stejně proto naložili s dotazy typu proč se ČT brání zveřejňovat platy, když je k tomu nucen každý, kdo žije z veřejných peněz daňových poplatníků. Zajímavá byla rovněž kritika jednoho přítomného (myslím že dokonce vyučujícího!), proč ČT pro informace o migrační krizi používá výhradně levicová média a neinformuje dostatečně o realitě migrační krize. V takových chvílích jsme se od moderátorů ČT obvykle dozvěděli, že nejsou oprávněni podobné záležitosti řešit.

Podobné dotazy evokovaly atmosféru jistého procitnutí, které jsem za sedm let na univerzitě zatím neměl tu čest zažít. Nemohu sice srovnat, jak reakce publika na tuto show vypadá v jiných městech (navíc i herci se mění), ale v Olomouci se mnozí studenti projevili jako lidé s vlastním rozumem.

No prostě hrůza! Agitační brigády z Kavčích hor mají před sebou ještě mnoho práce. Možná by nebylo špatné, kdyby jim kvůli tomu už nezbyl ani čas na vysílání.


Ilustrační grafika Protiproud
 
Související:

42 komentářů :

 1. Mně západní ideológii vštepovali už od pred školského zařízení a o živote nás neučili ani "Ň".Občan Ovčan.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7:05 - To, co je zde popsáno, to platí pro mladou generaci. My starší pokud nám to dobře funguje, nepotřebujeme nějaký kybernsex, facebook a jiné hovadiny - připadá mi to jako lízat zmrzlinu přes výkladní sklo. Můj starší kolega vždy říkal, užívej si krásný sex, dokud to jde. Podobně to říkala i jedna moudrá doktorka. Profesor Holub pak vrchní sestře často zdůrazňoval, že orgán, který se nepoužívá postupně zakrňuje a věděl o čem mluví, potom, už zbývá jenom to "Ň" ! P.K.3

   Smazat
  2. P.K.3 No,když se podíváte hned na první foto o řádek,tak se není čemu divit.Škoda,že není možná diskuse na Super,to by se paní Fridrichová-Zárobová možná divila,jak je oblíbená a zalezla by někam hodně hluboko. Když tu ženskou zahlédnu na obrazovce 168,okamžitě přepínám. Nevím co pro ČT udělala,že jí protěžují,ale je to zvěrstvo.Už jsme asi na úplném morálním dně,když nedokážeme nabídnout lepší zábavu,než se dívat na eskapády této zrzavé nádhery.

   Loe

   Smazat
  3. ...čeští poslanci za hnutí ANO, ČSSD a TOP 09 opět hlasovali pro migraci. Andrej Babiš vám ohledně migrace říká v ČR úplně něco jiného, než ve skutečnosti dělají za vašimi zády jeho poslanci

   https://www.euportal.cz/Articles/19120-to-je-silene-cesti-poslanci-za-hnuti-ano-cssd-a-top-09-opet-hlasovali-pro-migraci-andrej-babis-vam-ohledne-migrace-rika-v-cr-uplne-neco-jineho-nez-ve-skutecnosti-delaji-za-vasimi-zady-jeho-poslanci.aspx?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk

   Smazat
 2. maji to posichrovany přes soudy exekutory i policii a určitě i přes staronovou eštebe a proč staronovou zeptejte se koblihy a jeho ministra vnutri v demisi

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podle odborníků tak společnost degraduje - to víme už desítky let, že společnost ztrácí člověčinu. A nejzávažnější důsledky vnáší "pseudohumanismus" a obsah "kulturního oblbovacího dění" ve sdělovacích prostředcích. Pro mladou generaci, především obsah genderové a multikulturní zběsilosti, proamerický fanatismus, zejména na ČT, na všeh jejích skutečně "kanálech", včetně, multikulti Déčka? Ztráta diváků je jenom důsledek!?

   Ramón

   Smazat
 3. Kde pak,STB podléha Americké FBI US ambasáde.

  OdpovědětSmazat
 4. "mnoho pravdy - pozn.red. NR - vd" ???

  Ví vůbec někdo v redakci NR co je "radikální levice" o které autor článku tvrdí, že má k dispozici "systém vzdělávání a média" a je "hlásnými troubami".

  Proberte se ! Frankfurtská škola není "radikální levice". To, že v tom má guláš "konzervativní katolík" je dnes pravidlem.
  Ale že v tom má guláš i redakce NR je skličující. Radikální levice v ČR prakticky neexistuje, natož aby měla nějaký prostor v médiích a na školách.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Také mi přijde trpce úsměvné, co vše se dnes pokouší maskovat značkou levice. Přitom stačí zodpovědět si otázku, kdo z toho má prospěch. Zda lid obecný, nebo tzv. elity.

   Smazat
  2. Ad 7:57 - proč si myslíte, že cílem tzv. "radikální levice" nejsou autorem popisované aktivity? Nebo snad ty přísluší k "radikální pravici"? Koncept multilulti, genderizmu, sociálního inženýrství.. snad nepatří pravicové ideologii.

   Smazat
  3. Ad 10:00 - Zmapujte si základní pojmy. Máte v nich značný guláš. Co má Stalin, Gottwald, Guevara, Tiso, Kaddáfí společného s multikulti, genderismem nebo vítáním migrantů ?
   Nebo zkuste v Číně a Severní Korei vyrukovat s tím, že budete po městech pořádat "Pride" pochody s holými zadky... Oni už Vám to vysvětlí...

   Smazat
  4. Já stále přemýšlela proč přibývá tolik homosexuálů . V tomto společnost degraduje . Možná je namlouvání muže snadnější , než se dvořit ženě . Číst si příspěvky je zážitek. Jen a pouze ženy jsou na vině nevydařeným vztahům. Skutečně ? Skutečně jen ženy jsou ty špatné a zlé a muži ? Každý by si měl sáhnout do svědomí . L. Mikeštíková

   Smazat
  5. Každá druhá je potetovaná jak havajský bojovník ,hnus fialovej a na to má někdo vlézt ? je to vina žen co ze sebe díky médiím nechaly udělat ,koho by lákalo mít doma počmáranej vytahanej plakát :-) ženy dělají vše pro to aby nevypadaly jako ženy ale jako obrázkový kalendář a potom se diví že o ně jako stálé partnerky nikdo nestojí :-) každá hledá toho pravého a po pár letech má problém najít toho kdo jí ještě neměl , nikdo nestojí o zboží po záruce :-) chlapi nejsou padlí na hlavu :-)

   Vladislav z Brna

   Smazat
  6. 12:04 To feministky rozbily rodinu a zeny uz neumi muze pritahovat. Pri rozvodu je pripravi o vsechno a cestou kolem kuchyne jim ta zenska zrudicka, jeste bodne nuz do zad.

   Smazat
  7. Mám rád vědce.Občas vypouštějí do světa takové hovadiny,které si už samozřejmě nebudeme moci za 200 let ověřit a nebudeme tudíž těch chytrolínům nadávat do božích hovádek. Prohlásit třeba,že za 300 nastane konec světa .....na to nemusí být ani vědec.A když nenastane,tak mu v té domě už asi nikdo nebude chodit močit na hrob.
   Mašek

   Smazat
  8. 7:57 těžko pochopit proč vlastně kritizujete redakci NR za názor obsažený v publikovaném, převzatém článku. Jistěže tvrzení autora článku, že systém vzdělávání je v rukou radikální levice, otevírá otázku definice levice vůbec a radikální zvlášť. Ta „levice“, kterou má autor na mysli není ani revoluční, ani sociální. Podle mého tedy levicí, dokonce radikální, vůbec není.

   Smazat
 5. Dokonce nás šmírují cez sociálni sítě a diskusné fóra a vedou si archív a databázy o nás všech.

  OdpovědětSmazat
 6. Já bych to otočil-věřte pouze Ruským prolhaným vebum

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Omyl. Přečtěte si Ruské veby a porovnejte je se zdejší vymývárnou mozků. Následně si udělejte vlastní názor. Nebo vlastní názor už není povolen?

   Smazat
  2. ..."prolhané ruské weby...?!"

   Tak právě ony zmíněné weby mně vůbec nevadí. A jestli je to ruská propaganda, tak je to jen dobře, rozumný člověk si může vybrat, není k ničemu nucen.
   Co mně vadí,
   je proamerická propaganda a ta probruselská, neboť je jednostranná a je propagována veřejnoprávními médii. A v těchto médiích má rozhodující slovo vliv neziskových organizací,podporovaných Sorosem a spol., včetně americké ambasády.A všelijakých "grantů" za dolary se horlivě zúčastňují jedinci a neziskovky určitě "pouze z přesvědčení", že ano ?!
   To jsou dohledatelná fakta a realita české mediální žumpy.

   Smazat
  3. 8:21
   Impotenti Schwarzenbergovci, havlisti a fráterníci zahájili genocidu českého národa hned v roce 1990. V 70 a 80 letech se rodilo přes 190 000 dětí ročně. Po nástupu vlastizrádných havlistů se začalo rodit okolo 90 000 dětí ročně. Tedy méně než polovina. PROČ?Havlisti zdražili byty na 50 násobek a v Praze dokonce na 100 násobek. Bytů se začalo stavět 3x méně. Základní potřeby pro život havlisti zdražili mnohonásobně rovněž. Například vodu na 100 násobek.Elektřinu, plyn, uhlí, dříví, náklady bydlení na 20 násobek.V takovém prostředí muži ztrácejí zájem o sex zcela přirozeně.Proč plodit potomky, když se tím drasticky sníží životní standard. Z žen udělali havlisti egoistické namalované fifleny nahánějící bohatého prince. Bohatých princů je však v německé kolonii montotroků však málo.

   Hlava mapa

   Smazat
 7. Neviem prečo sa volajú Česká televízia a Slovenská televízia a nevolajú sa televízia Americkej ambasády keď s verejnoprávnosťov nemajú nič spoločné a zastupujú politiku sša.

  OdpovědětSmazat
 8. Bruselská tv, je mi ukradená, žvástat si můžou, co chtějí, pravdu předělají jenom v mysli trubek typu 8:21. Ať si políbí elipsy.

  OdpovědětSmazat
 9. To příčetné chování studentů se dá vysvětlit tím, že oni z 99% na čété nekoukají a proto se přišli podívat na exoty, rozuměj ty chudáky, co vysílají pro důchodce. A mladí zjišťují, že ti důchodci hlasitě vzdorují a brání se a proto ten Cirkus čété na cestách, protože si Kavkáči myslejí, že mladí jsou tupí a ohební. A oni ne. Že neječí a nediskutují, jako to činí důchodci, neznamená, že jim věří, ona jim prostě čété nestojí za řeč a ani za nějakou exaltovanou reakci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ČT vysílá jen pro důchodce, ale vám mladým ty sračky lejou do hlav přímo vaší podagogové. Ti "oni" si nemyslejí, že ti mladí jsou tak tupí, oni to vidí že jsou tupí a taky to využívají. Viz ty demonstrace a další ..

   Smazat
  2. 9:23 Proč mladí nekoukají a důchodci ano??? Ono mít rodinu je koupit byt za 5.000.000.-, auto skoro za milion, chatu za 2.000.000.-, jídlo za 19.000.-, služby za 6.3000.-, pojištění za 3.000.-, drogerie a hygiena za 1.500.- toaletní papír za 1.000.-, hnilé banány za 19,90.-, dovolená 60.000.- a další výdaje? Tak raději masturbují stále!!! A dnes jít do takové nejistoty, kde soužití vypadá spíš jako džungle, každý si dělá co chce, tak jako co koho nutí jít do takových věcí....?
   Pedagog

   Smazat
  3. Ty pedagogu, ale hovno, podívejte se na ty mladé holky, napatlané a přetloustlé se zadkem jako pivovarská kobyla a s chováním "dlaždiče", s cigaretou v hubě....no než takovou, tak si ho mrskám raději sám. To samé ti dnešni nagelovaní chcípáci. Nevíš jestli je to baba nebo chlap. Všeho mají plný zadek, maminka a taťka - balíkář všechno zařídí, tak co by se starali. No a ti, resp. ty skupiny našich milovaných nepřízpůsobivých a chráněných spoluobčanů žijících na dávkách a produkujících mnoho nových retardovaných strávníků, ti si sex určitě neodpírají. Mají na to čas a peníze z dávek. No samozřejmě ne všichni. Mnoho je jich šikovných mladých lidí a ne také všichni spoluobčané o kterých jsem psal žijí z dávek, je mezi nimi mnoho slušných. Proto bych apeloval na pomýlené politiky aby přijali takové zákony, kde by se rozdávalo dle toho "kdo neprcá a může, tak ať nejí", tož tak.
   Morave

   Smazat
 10. Radikální levice?
  Jestliže je radikální levice ve službách korporátních fašistů, není to spíš nějaký nový sociál-fašismus?

  Protože mezitím, zatímco nás úspěšně nutí zabývat se těmi zhovadilostmi, jak se to dnes zprava nazývá - 'neo-marxistickými', tak nůžky mezi majiteli světa a těmi ostatními se rozevírají a korporace, vlastněné právě těmito mocnými, téměř co si usmyslí, to protlačí.
  A protože budou vlastnit prostředky, vč. nejmodernějších technologických, co nevidět budeme už žít jen ve virtuální realitě, v kvazi-světě, bez sebemenší možnosti cokoliv ovlivnit.

  OdpovědětSmazat
 11. Však to povídám i proti těmhle sociálním inženýrům je obrana nedívat se každý má mozek.

  OdpovědětSmazat
 12. Katolik to musi vedet nejlip.Propaganda byla nejlepe propracovana prave touto ideologii.Tato metoda je psychology a sociology popsana uz drive.

  OdpovědětSmazat
 13. Jako rodáka z okresu Olomouc mne potěšila skutečnost, že mnozí studenti tomu vábení nepodlehli. Ono přece, žít na Šumpersku, Jesenicku, Bruntálsku, v Moravské Třebové, v Tovačově je o něčem jiné než v Praze. Jiný život, jiné myšlení. A rozdíly se budou zvětšovat. Naše budoucnost bude, pokud se nic nezmění, směřovat k refeudalismu.
  Morave

  OdpovědětSmazat
 14. Jsou to antiesencialisté, kteří kontextualizují, vše vychází z filosofie, tedy úhlu pohledu při hledání definování pravdy...pokud tedy se snažíme je nazvat levicí není to tak přesné...je v tom chaos, ale to hodnotu článku vůbec nesnižuje....dobré počtení. Zástupci čt, mediokrati svým dětinským přístupem budou muset začít navštěvovat základní školy, tam možná by získali nějaké sympatie..dospělým studentům měli, pokud je tedy chtěli přesvědčit, ukázat, např. na oné kauze Skripal, jak rusové vnesli chaos do zpočátku jasných podezřeních..ukázat prakticky, do detailu ...protože takto vlastně jen předvedli svou vlastní bídu....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na kauze vyhozeného ředitele vojenského výzkumáku ovšem vidíme, že jak se usnesou - tak to i "je".

   Smazat
 15. Je také zajímavé, že se tyto úderky zaměřují na university. A tam jsou ty "vyvolené" fakulty, kde studují děcka, která chtějí buď diplom, jedno z čeho, nebo se už vidí v nějaké neziskovce, kde budou mít za svoje názory velmi dobře zaplaceno z našich daní. Proto zavřít tyto fakulty a pokud někdo chce, tak ať jde třeba do V.Británie a za svoje prachy!!! Za naše peníze ať studují ti, kteří to státu později vrátí i s úroky.

  OdpovědětSmazat
 16. Karel Sebr to vystihl úplně přesně

  OdpovědětSmazat
 17. Kdo si pamatuje přednesy a způsob vyjadřování "kovaných svazáků a komunistů" za minulého režimu, nemá problém rozlišit v základě propagandu od informace. Dnes s úsměvem vzpomínám na můj dotaz z mladické nerozvážnosti "jak mohou vědět, že té idealizované společnosti nedosáhne kapitalizmus dříve, než socialismus" ... odpověď jsem nedostal, ale byl jsem označen jako "nespolehlivý" ... dnes vím, že kapitalismus jde zcela jiným směrem, k totalitě a společnosti založené na tupé zábavě a dost hloupé na to, aby udělala cokoliv se po ní bude chtít. A pokud to nepůjde sociálním inženýrstvím, nasadí se genetika a vytvoří se potřebné typy lidí. Jen mě napadá, nebylo to tu už kdysi dávno v minulosti?
  ABC

  OdpovědětSmazat
 18. Lidé se přestávají dívat na pravdivou ČT, je poroto třeba proškolit mladé diváky. Aby se dívali a aby ČT věřili. Je třeba začít už i na ZŠ a SŠ, v případě VŠ je už pozdě :-)

  OdpovědětSmazat
 19. Toš Hanáci, neposlóchéte ty novodoby sódruhy, nic neumijó, enem kecajó a prožirajó naše penize. Našu zem prodávajó cizim a když neprodajó, tak zabetonujó. Misto blbé televize, choďte do hospode, nebo zostaňte doma a déte si naše sirečke a litovelsky pivo i když só drahe.

  OdpovědětSmazat
 20. Že soudruzi medializátoři z Kavčích hor se tuží, kdo by se za ty prachy nesnažil aspoň předstírat "pracovní nasazení"?! Ale je omladina tak manipulovatelná, když ona především sedí u internetu a surfuje a musí i nechtěně aspoň občas narazit na pravdu, která ji bude vrtat hlavou. Nebo zde máme Göbbelse a Hitlerjugend věřící v Prozřetelnost svého Vůdce? Nebo je to jen inklinování omladiny k revoltě a lež je toho dobrým projevem? Co zvolí omladina, Assange nebo Göbbelse? A co jejich učitelé? Zkorumpovaní pro lež až do morku kosti? Nevěřím!

  OdpovědětSmazat
 21. Můj ty smutku. Tenhle článek je hodně z cesty. Není tam jediný argument nebo fakt (až na údaje, jaké akce se měl autor zúčastnit, ale tim to končí). Jen osočování a vágní nadávky. Tak jak to dělali soudruzi za socialismu, když kritizovali prohnilý kapitalistický západ. Oni jsou špatní, protože jsou prostě špatní a věřte jen mně, protože mám pravdu. Haha. Až z toho běhá mráz po zádech. Díky pane Hlávko (zelí?) Tereza

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.