Reklama

.

.

čtvrtek 10. května 2018

Děkan Miroslav Ševčík: Zrušte sankce proti Rusku. Rusů se nedotkly. Havlova hloupost, že jsme odešli. Čekají nás problémy

docent Ing. Miroslav Ševčík
- rozhovor -
10.5.2018 ParlamentníListy
Evropská unie sešla ze své původní cesty. Je přeregulovaná a plná sociálního inženýrství. Ke stáru si to uvědomuje i Miloš Zeman. Eurozóna je špatný politický projekt a je těžké z ní vystoupit. Francie je již patnáct let v neustálém deficitu, v Evropě může selhat bankovní sektor. Zastánci EU, jako je Tomáš Prouza, se dlouhodobě mýlí. Nafukuje se bublina, pro chudší a střední třídu Čechů je těžké sehnat vlastní bydlení. Naši výrobci mohou najít nové příležitosti v Číně, Indii nebo v Rusku. Když jsme v devadesátých letech z ruského trhu odešli na základě Havlových tvrzení, hned naše místa zabrali Němci a Francouzi. To vše v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz komentuje Miroslav Ševčík, ekonom a děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

Vladimír Špidla pro A2larm řekl, že svět se ocitl v okamžiku radikální společenské přeměny. Podle něj je úkolem politiků přicházející změnu moderovat. Při tom by rád ctil základní hodnoty sociální demokracie, jako je svoboda, solidarita a rovnost. Chce člověka zbavit ekonomického a politického otroctví, což by podle něj sociální demokracie měla řešit převedením kapacity státu na vyšší úroveň, než je dnes. Klíčovou roli podle Špidly bude hrát Evropská unie a její hlubší politická integrace. Je skutečně zesílená evropská integrace tím, co nás vyvede z hrozícího nebezpečí?
Zaprvé si myslím, že Evropská unie sešla ze své původní cesty, která byla postavena na volném pohybu zboží, služeb, práce a kapitálu. Zatím nebyla schopna vytvořit ani pořádně fungující vnitřní trh a celá ta činnost, pojící se s tzv. pozitivní integrací, která ale bývá negativním procesem, který je byrokratický a přináší s sebou vznik zbytečných institucí a zbytečných rozhodovacích procesů, vrhá Evropskou unii zpět. Evropská unie v současné době ztrácí konkurenceschopnost a není schopna se vypořádat se základními problémy, které se s ní táhnou již nejméně druhou dekádu. Nachází se v dluhové pasti, i když se o tom teď moc nepíše. Nachází se v přeregulovaném stádiu ekonomiky, utápí se v nesmyslných projektech, které ji i do budoucna nedávají šanci soupeřit s těmi nejrychleji se rozvíjejícími oblastmi světa. Evropská unie se tedy bohužel nachází v nezáviděníhodné situaci. To, co říká pan Špidla, tak EU má v podstatě ve většině zemí vytvořený stát blahobytu. Bohužel je rozsah státu blahobytu dlouhodobě neufinancovatelný. Nemění na tom nic ani to, že se pár zemí po mnoha letech výrazných deficitů dostalo v roce 2017 v hospodaření do kladných čísel.


Je tedy Evropská unie schopna zajistit pracovní místa a sociální rovnost?

Současná Evropská unie klade důraz právě na sociální rovnost a často přehání výdaje, bez toho, aniž by to odpovídalo stávající produktivitě a elementárním zákonům efektivnosti. EU se svou přeregulovaností pracovního trhu není schopna vytvářet takové množství pracovních příležitostí, jako třeba USA. Zdůrazňuji, že se v souvislosti s automatizací a digitalizací jedná o běžný projev vědecko-technického pokroku. Když někdo mluví o nějaké průmyslové revoluci 4.0., tak to je matení pojmů. EU má samozřejmě ještě obrovské rezervy, část pracovní síly, která by přišla o místo v tzv. „starých“ odvětvích, se transformuje v pracovní sílu, která bude poskytovat své schopnosti v oblasti služeb. Koneckonců i poslední výdobytky vědy směřují k tomu, aby docházelo k plnějšímu životu jednotlivých sociálních skupin, ne aby se vytvářela zbytečná pracovní místa, která jsou spojena s byrokracií a utrácením veřejných peněz.

Vrátím se tedy k hrozícímu zániku pracovních míst a cituji Vladimíra Špidlu: „Je jasné, že dojde k zániku velkého počtu pracovních míst; jiná místa budou naopak vznikat, ale saldo není jasné. Odhady se liší – jedni tvrdí, že zanikne kolem čtyřiceti procent míst, jiní říkají, že asi deset procent. Každopádně se to bude týkat ohromného množství lidí.“


Sdílíte Špidlovy obavy?

To je naopak pozitivní proces, že zanikají místa v neproduktivních odvětvích. To není revoluční, ale evoluční vývoj, který nastává v obdobích, kdy vznikají nové objevy, kdy se posouvá automatizace a robotizace je používána ve větším rozsahu. Tohoto procesu bych se nebál, pokud ovšem nebudou vytvářena umělá pracovní místa, která povedou kupříkladu k ještě většímu šmírování obyvatel a která budou hrazena z veřejných financí získaných z kapes daňových poplatníků.

Vladimír Špidla se v rozhovoru věnoval i osobě Miloše Zemana. Řekl o něm, cituji: „Miloš Zeman samozřejmě není vůbec žádný sociální demokrat.“


Co si o tom myslíte? Je Miloš Zeman sociální demokrat?

Miloš Zeman je předně pragmatik. Miloš Zeman má sociální cítění, ale kdyby na počátku devadesátých let bylo místo na pravici, tak stejně dobře mohl být pravicovým politikem a ekonomem. Protože tam to místo nebylo, a protože tu ležela výzva zvednout z bláta sociální demokracii, tak Miloš Zeman tuto výzvu uchopil a v podstatě se pasoval do role sociálního demokrata, i když mnoho jeho názorů je bližších spíše takovému tomu sociálnímu demokratismu Tonyho Blaira, o kterém se nedá říct, že je úplný levičák. V některých svých názorech na současné problémy se blíží spíše pravicově smýšlejícím voličům než k těm úplně levicovým. Samozřejmě někdy má nápady podobné spíše charakteru kolektivistických vizí a romantických představ sociálního inženýrství, ale čím je starší, tím více si uvědomuje nerealizovatelnost některých utopických myšlenek ať už marxistů nebo neomarxistů.

Jak se díváte na probíhající spor o hloubku evropské integrace? Vladimír Špidla řekl, cituji: „Jestli integrace narazí na výrazný odpor středovýchodní Evropy, je jasné, že nás nechají stát opodál. Asi nás nevyhodí, ale EU nás prostě nechá vysublimovat. Otázka zní krutě realisticky: Pokud chci udržet stabilitu eurozóny, musím ji integrovat. Můžeme to shrnout do sloganu: Buď euro, nebo válka. Málokdo si totiž dovede představit, co by rozpad eurozóny, potažmo EU způsobil. Nastal by ohromný politický chaos s občanskými válkami a hrozivými konflikty.“

Eurozóna je navýsost špatný politický projekt, není to ekonomický projekt. Nemyslím si, že by nutně muselo dojít k nějakým válečným konfliktům, kdyby Eurozóna v současném stavu zanikla. To ještě neznamená, že se rozpadne i Evropská unie. Z eurozóny je ovšem velice těžké vystoupit, musel by to být řízený proces všech. Naopak, pokud by politický establishment přiznal pochybení při realizaci tohoto neúspěšného projektu, tak by mohl dát nový impuls dobrovolné integraci a konečně možná k dobudování těch nižších forem integrace, které nikdy dobudovány nebyly a na jejichž špatných základech se pak stavěly vyšší formy integrace, včetně politické unie, respektive hospodářské a měnové unie. Snahy přesvědčit občany Evropy, někdy i donucovacími prostředky k tomu, aby realizovali politickou unii, považuji za chybné a z dlouhodobého hlediska jsou nepřátelské i vůči samotným občanům zemí Evropské unie. Mohou způsobit další zaostávání za vyspělými světovými centry ekonomiky.

Ne všichni jsou ale k budoucnosti EU skeptičtí. Někdejší státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza (ČSSD) před týdnem napsal na svůj Twitter: „Tohle všechny ty proroky konce EU a krachu EU asi dost naštve: Loni v eurozóně i celé EU klesal deficit i dluh, 12 zemí mělo přebytkový rozpočet a Slovinsko vyrovnaný. Jsem zvědavý, jakou pohádku si pro nás vymyslí teď.“

V jaké kondici tedy skutečně jsou unijní ekonomiky, třeba z hlediska zadluženosti?


Tomáš Prouza se celkově dlouhodobě mýlí. Pár zemí, mnohé i po desítce let či dokonce delší době, se... ..... ..... .....

18 komentářů :

 1. Dovolím si komentovat titulek. Zrušit sankce, protože nefungují je dle mého názoru uvažování silně "havloidní". Kdyby fungovaly, tak né?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dovolím si odcitovat stvořitele SSSR, jistého Alexandra Parvuse, který v květnu 1921 napsal toto:

   "Existují jen dvě možnosti: buď spojenectví západní Evropy nebo nadvláda Ruska. Československo, Jugoslávie i polský stát - to vše bude smeteno. Vyvine-li se Rusko v mohutnou vojenskou sílu, nepřežijí tyto státní útvary jedinou generaci.

   Celá ta hra s okrajovými státy skončí jejich připojením k Rusku, pokud neuzavřou se zeměmi střední Evropy hospodářská spojenectví, s jehož pomocí dokáží ruské hrozbě čelit.

   Západní Evropa buď převezme ekonomické vedení a k tomu účelu se musí sjednotit, nebo podlehne velkému Rusku, jehož hranice budou sahat od Tichého k Atlantskému oceánu....to by ovšem znamenalo zánik jak německé, tak i francouzské kultury. Pak bychom udělali nejlépe, kdyby se naše děti již nyní ve škole učily ruskému jazyku a dějinám, aby se připravily na příchod velkoruské nadvlády."

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. Mokré sny Pravidel a podobných nikdy neplatily. Např. Sovětská armáda odešla po osvobození z Československa už v září 1945. Takže jen a jen kecy!
   Leo

   Vymazat
  4. Tak Parvus rozhodně SSSR nestvořil. Pořád zde přežívá falešná legenda o rozhodujícím německém převezení Lenina do Ruska. Že Němci nechali převézt lídry všech ostatní socialistických stran, mnohem početnější, se nemluví. Stejně jako se zatajuje daleko důležitější převoz skutečného organizátora VŘSR (a jeho početné družiny, na převrat vyškolených rabiátů) Lva Trockého. Kromě toho Únorový převrat byl zcela v režii Britů a jak to tak vypadá, nakonec pomohli i bolševikům.

   Vymazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 2. Civilisace 4.0 a přebytečné miliardy lidí ... bude nutno, tak nějak humánně, eliminovat tu půlku obyvatelstva, která je úplně pitomá (Hubálek třetina, vidím to na polovinu)?
  Ti "slabší" budou lepšočlověky zdržovat!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Japonsko má stabilní počet obyvatel, národnostně homogenní (1 promile přírůstek, 98% Japonců).Není to návod?

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 3. V prvním roce zavedených sankcí obchod mezi Ruskem a USA výrazně stoupl. Pan Ševčík jistě potvrdí. Nadále je stabillní a mírně stoupá. Tak že Evropa je tak trochu za voly. Náš zemědělský podnik každoročně vypočítává ztráty které má za to, že se nemohou do Ruska dovážet mléčné výrobky. Jen zde jdou do milionů. Kdo chce kam...

  OdpovědětVymazat
 4. Už ten paradox volný trh a sankce. Co nevyrobíme dovezem atd atd. To že jde o snížení počtu lidstva tady píši již roky. Je otázkou jak to udělat? Utopie od 11.1989.

  OdpovědětVymazat
 5. Problém článku spočívá už v samotné osobě soudruha Ševčíka. Kdy mluvil pravdu, kdy lhal a kdy se mýlil? Tehdy, když jako letor přednášel marxismus-leninismus, anebo dnes, kdy je praporečníkem fašistického neoliberalismu?!... Převlékači kabátů nejsou nikdy důvěryhodní. Ztráta času číst ten článek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V roce 89 bylo Ševčíkovy 25 let. Že by takoví to kluci přednášeli Marx.Len.??? Když vezmu jeho studium a pak ještě studium M.L. aby ho mohl přednášet, tak nevím...

   Vymazat
  2. Ad 9:50: ročník 1958, od roku 1985 člen KSČ, o rok později začal pracovat pro vojenskou rozvědku. Snaživec, pragmatik, oportunista.

   Vymazat
  3. Pan Ševčík, jakožto mladý asák, učil ještě za bolševika na VŠE několik mých kamarádů. Po plyšáku, když se začal víc sebeprezentovat, se oni kámoši, vždy když ho viděli, mohli smíchy potrhat, jak s. Ševčík otočil o 180° a z kovaného marxisty se rázem stal neoliberálně přesvědčený tržní svazák. Takovému člověku nelze věřit ani pozdrav! Ševčík, zdá se, zavětřil nový vítr a začíná si vytvářet prostor pro nový ostrý obrat. Bacha na tu svini!
   Jirka

   Vymazat
  4. To bylo první, co mě napadlo!

   Vymazat
 6. Radši z eurozóny vystoupit než nastoupit cestu do euchalífátu.

  OdpovědětVymazat
 7. Vývoj EU směrem k diktatuře Bruselu nebude asi správný recept na obnovu mini-demokracie, důvěry občanů - nejen Němců v tento institut, či spíše prostitut. Východní země se za dobu svého členství v EU nikterak nepřiblížily , pokud jde o životní úroveň a vzdor svým průmyslovým kapacitám a výkonu, svým západním sousedům. Není útěchou udávaných 85 % průměru EU pro ČR, když jsme tedy zatím ani ne na průměru!!! Spíše se nám Německo, Rakousko vzdalují. Tedy recept na oblbnutí občanů byl dobrý, výsledek horší, než špatný! Odečteme-li zadluženost státu, krajů, obcí, občanů... pak mám obavy, že je na tom jeden každý Čech hůř, než před r. 1989. Stačí jen ten milion občanů pod exekucí, tedy milion potencionálních bezdomovců a žebráků + rodinní příslušníci - to na 10 milionů občanů není málo! Navíc když z 10 milionů jsou 2,5 milionů důchodců, 1 milion invalidů a pak už jen vymírající národ. Ten mají zachránit muslimští kolonisté, které k nám kapitál dopravuje jako bič na občanskou neposlužnost/neposlušnost.
  Pane Ševčíku, líčíte nám stav EU příliš růžově, věci jsou horší než černé díry ve vesmíru!

  OdpovědětVymazat