Reklama

.

.

neděle 13. května 2018

Důležité otázky Radima Valenčíka

Ivan David
13. 5. 2018
Radim Valenčík předložil seznam otázek ZDE, jejichž zodpovězení by pro "nás" mělo mělo být východiskem při uvažování o "změnách, které nás čekají". Opakovaně jsem slyšel aforismus připisovaný různým filosofům, podle něhož "jeden hlupák položí za chvilku tolik otázek, že je nedokáže zodpovědět ani sto mudrců za celý život". Jenže takový hlupák je zřejmě schopný a mudrcové relativně neschopní. Bez dobrých otázek se nikam nepohneme. Otázky Radima Valenčíka jsou dobré a jistě by vymyslel i lepší, pokud by tomu věnoval více času. Předkládám pokus o kritický komentář abych jako lékař fušující do společenských věd polemizoval s matematikem zabývajícím se systémy, teorií her, ekonomií, vzděláváním, atd. Tedy:


1. Bude další vývoj společnosti setrvačný v tom smyslu, že půjde jen o vylepšování stávajícího, nebo nás čekají turbulence, které, pokud máme mít budoucnost, najdou pozitivní řešení v podstatné změně, v tom, že se podstatně změní typ fungování ekonomiky i politiky?
Nevím, proč by turbulence měly vyústit v nalezení pozitivního řešení? Je současné "vylepšování" skutečně vylepšováním? Nebo v jakém smyslu? V čí prospěch? Jistě se vyvine typ fungování ekonomiky i politiky, ale je možné, že bychom ho nenazvali pozitivním řešením. Nakolik byl kapitalismus pozitivním řešením feudalismu? Nebyl spíše než "řešením" nutným vyústěním změn?
Myslím, že jsme dnes v situaci, kdy je daleko spíše třeba najít východisko ze zásadních hrozeb, než hloubat nad optimalizací současného systému.
Podle Plechanova se v kritickém stavu společnosti nutně najde jedinec, který prosadí řešení. Souhlasím s tím, jenže Hitler také našel východisko z beznaděje Výmarské republiky a prudkého úpadku Německa. Byl to kritický stav a bylo to řešení. Za socialismu se říkalo, že až lidé všechno rozkradou, začnou si to půjčovat. Po Vítězném listopadu úspěšně kradli nemnozí a nic nenasvědčuje tomu, že by nám byli ochotni něco půjčovat.
Uvažujme o zvrácení prohlubujícího se úpadku a hledejme systémovou změnu, která by to umožnila.

2. Mohou a musí být pozitivní změny prosazovány průběžně, vyrůstat ze stávající společnosti a vrůstat do ní a tím ji i měnit, nebo je nutné nejdříve získat politickou moc a teprve potom může začít prosazování pozitivních změn.

Bez politické moci nelze prosazovat nic. Jakmile jsme něco prosadili, znamená to, že jsme měli politickou moc (obrácená implikace neplatí). Nedělejme si iluze, že nositelem politické moci v ČR je vláda, byť vzešlá z všeobecných přímých a rovných voleb.

3. Je podstatou změn změna vlastnických vztahů, nebo vznik životaschopných a konkurenčně úspěšných prvků nové ekonomiky.

Nevím, o jakých změnách (byť hypotetických) jde řeč. Nová ekonomika nezvrátí nepříznivé vývojové tendence ve společnosti. Rozhodně si to neklade za cíl (pokud ji poněkud antropomorfizujeme).

4. Předpokládají změny směřující k nové ekonomice postupné nahrazování tržních mechanismů působících v jednotlivých oblastech, nebo naopak zdokonalování tržních mechanismů a rozšiřování jejich působnosti i do oblastí, kde doposud nepůsobí, případně působí nedostatečně efektivně?

Tržní vztahy působily vždy a působit budou, Nabídka, poptávka, hodnota, potřeby, odměna, atd., budou existovat i nadále. Nadále a spíše stále víc bude také existovat rozhodování v tísni v níž trh prověří reálnou míru svobody toho kterého jednotlivce. Samozřejmě, že trh bude působit efektivně, ti kteří určují cenu budou mít ze svého postavení prospěch.

5. Bude předpokládaný nárůst volného času v důsledku nahrazení živé práce technikou mít pro společnost devastující účinky, nebo naopak je to základní předpoklad přechodu k novému typu ekonomiky?

Proč by nemoholo platit obojí? Pak jde o nevylučující "nebo". Velmi mnoho lidí vyplňuje volný čas různými formami prázdnoty. To je hrozba.

6. Lze prosazovat zásadní změny i v lokálních podmínkách menší země či skupiny menších zemí, nebo ke změnám bude muset dojít v globálním měřítku?

Prosazovat lze cokoliv a rozhodovat budou procesy v globálním měřítku. Opět myslím, že jsme spíše v pozici, kdy je třeba uvažovat o tom, jak nepříznivým důsledkům globálních změn co nejúspěšněji lokálně čelit.

7. Je nutné počítat s odporem držitelů současné moci, nebo se nové prosadí svými přednostmi?

Současní "naši" zdánliví držitelé moci jsou Radimem Valenčíkem výstižně označování jako "sluhové sluhů". Odpor bude, jak vystihl kdysi Gabriel Laub "Nejzarytějšimi zastánci otrokářství nebyli otrokáři, ale privilegovaní otroci." Senecovi je připisován výrok: "Otrok netouží po svobodě, touží se stát dozorcem otroků". Pokud budou držitelé moci skutečnými držiteli moci, žádné přednosti se proti jejich vůli neprosadí.

8. Je předpokladem změn to, aby co nejvíce lidí pochopilo, o co jde, nebo stačí, kdy to, o co jde, pochopí několik osvícených a zasvěcených jedinců?

Kritické množství lidí musí v potřebné míře chápat, o co jde. Jak jsme se opakovaně přesvědčili, za vhodných podmínek lze lidi zmanipulovat, aby volili proti svému zájmu. Zmanipulovaní lidé také mohou volit v souladu se svým zájmem, aniž by pochopili, o co skutečně jde. Proč je manipulovat v souladu s jejich zájmem? Protože je těžké vysvětlit o co jde lidem, které to například vůbec nezajímá. Můžeme někoho přemluvit, aby podstoupil očkování, aniž bychom mu vysvětlovali prřincipy imunologie.

9. Bude změna, která nás čeká, obdobou průmyslové revoluce, nebo bude z důvodů, které lze srozumitelně zformulovat, mít zásadně jiný charakter?
Myslím, že průmyslová revoluce změnila charakter společnosti a tedy vztahů ve společnosti. Ty byly současně limitující pro postup revoluce. V Haliči při osmdesátiprocentní negramotnosti postupovala poněkud pomaleji. Technologická revoluce bude konfrontována s tím, že naprostá většina (ještě větší než dnes) bude schopna být pouhými uživateli, pokud bude technologie "uživatelsky přátelská". Nakolik přátelská bude možnost (a nutnost) pomocí technologie ovládat lidi, o tom se dá diskutovat. Obávám se, že k "digitální demenci" přibudou další formy demencí, zatímco lidé budou zotročováni pře trvajícím přesvědčení, že konají ze svobodné vůle.

10. Pomůže nám k pochopení změny, o kterou jde, Marxovo dílo, nebo je toto dílo pro pochopení podstaty změny nevýznamné či dokonce zavádějící?

Marxův popis společenských procesů jako zákonitých, může přispět k nalezení analogií s vývojem, který probíhá a který můžeme očekávat. (Nejsem znalec Marxova díla, uplynulo mnoho let od doby, kdy jsem se mu pokoušel porozumět.)

36 komentářů :


 1. Hledáme „diskutovatelné paradigma“

  Radim Valenčík

  Jednoduché, nechte dikutující vyjádřit svůj prvotní dojem k diskuzi, nemažte nepohodlné vyjádření, přeneste se přes svou ješitnost, svého " vyjímečného poslání ".

  Přestaňte smazávat Vám nepohodlné názory. Krom vulgarit a sprostého chování i Vás samých na NR. A je po Vašem
  paradigmatu.

  A prosím pražské náfuky, spadněte již na zem, nejste pupkem světa!

  Zdraví přeje Ramón

  Ps. Vymažete-li tuto selskou radu, řešte své paradigma.


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Inu, to by nebyl "Ramón", kdyby sám sebe hned nekopíroval; patrně trpí nedostatkem pozornosti svého okolí a zkouší si to tady kompenzovat?

   Vymazat
  2. 23:35

   Oprava chyby v textu: ...nechte diskutující vyjádřit...

   Omluva anonymnímu z NR 13. května 2018 23:44, ale hlavně čtenářům příspěvkářům.

   Ramón

   Vymazat
  3. HISTORIE NÁVRHŮ NÁRODNIHO PROGRAMU VOLIČŮ

   je historie použiváni cenzury k jeho masivnímu ničeni a potlačeni.
   Legendárni průkopnik NP pan Wikinger začal už před časem s prvnim jeho bodem a byl na jednom z tzv alternativnich dobře navštěvovaných bodů ,téměř okamžitě i s ním, vymazán.Co vlastně se stalo,že slovo mělo silu větši než pumy,viz osud neštastného dobře vyzbrojeného SSSR?
   Prvni bod NP totiž jedná o tom jak se zbavit dnešni korporátni oligarchické tyranie ohnutých hřbetů a nízkých platů!
   Rychlá reakce režimu měla však opačný účinek.
   Vznikla prvni verse NP a jejiho dalšiho zpracováni se ujmuli aktivisté píšici pod značkou HVzV a tedy vůbec ne anonymně.
   Program vyšel v prvni versi na tomto webu poprvé celý.
   No co se stalo bylo přimo neuvěřitelné.
   Poprvé v historii ČR došlo k prý humanitárnímu vybombardováni internetu a všech bodů i s 67 diskutujicimi sympatizanty a zablokováni počitače pana WIKINGERA.
   Tak to už vzbudilo prvni pozornost,co že to vlasně je ten NP i u českého lidu,který je znám svou nesoudržnosti.
   To však nestačilo.
   HVzV skupina si našla svého mentora pana Dr.Ing.Josefa Mrázka CSc a tak začala jeho cesta k NESMRTELNOSTI!
   Ted převzala iniciativu skupina HVzV a opatrně spustila novou rundu propagace NR,kterou už charakterizovaly STOVKY přispěvků diskutujicich,což zastavit už asi nešlo.
   Když jich bylo několik set podařilo se ty smějici se ničemy zastavit a zablokovat,aby se zachránilo co se ještě v tom režimu politické třidy doslova vystrašených a sprostých Šmejdů ještě zachranovat dá.

   MŮŽEME KLIDNĚ V HISTORII POKRAČOVAT DÁLE A ODPOVĚDĚT I NA OTÁZKY PANA VÁLEČNIKA OVŠEM HROZI,ŽE VIZE OBČANŮ VOLIČŮ BUDE ROZTHÁNA NA MADĚRU,NEBO TAKY NE.

   To ovšem bude, ale fakt průser!

   Vymazat
  4. VEDENI NEPOLITICKÉ SPOLEČNOSTI VOLICŮ

   zařadilo otázky pana docenta do fondu
   ČESKÉ NEPOLITICKÉ ŠKOLY a bude je použivat v dalšim vývoji občanských aktivit s cilem zajištěni pozitivnich změn,které jsou už i naznačeny poprvé

   NÁRODNIM PROGRAMEM OBČANŮ VOLIČŮ JAKO JEJICH VIZE ČR V BOJI PROTI OHLUPOVADLŮM

   které jsou v moci majitelů velkých peněz tedy menšiny,snažicí se nyni stále většim terorem diktatury prý humanistů potažmo islamistů udržet moc ukradenou podvodnými a lživými informacemi tisku a TV,kdy jsou pak zvoleni nepřetržitě navýsost nekvalitni zastupitelé,kteři pak nemaji nic jiného na práci než produkovat vadné a sprosté zákony proti těm,kteři je prý proto zvolilí!!

   Vymazat
 2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:48 = celkem podle očekávání se musel ozvat příbuzný "Honolulu", který sice skoiro nikdy nic nechápe a mluví o všem jiném, než o tématu článku, ale - jeho největší starostí je "censura", protože má pocit, že jeho sračky jsou největším obohacením obyvatel zeměkoule, kteří jsou všichni nesrovnatelně blbější než on.

   Je dost tragické (pro NR), že tu, přinejmenším početně, podobná hovada tvoří většinu.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 3. Společnost tvoří lidé. Změny ve společnosti jsou odrazem zájmů lidí. Různost zájmů lidí se musí významným způsobem protnout do té míry, aby vznikla síla dost významná alespoň k pokusu o nastolení změny. Dnešní (naše) společnost je značnou měrou atomizovaná, individuální zájmy těžce převažují nad kolektivními, konkurence je považována za daleko významnější než kooperace. Kolektivismus dospěl do stadia zatracení. Bortí se i pozice rodiny a národa. Jsme vystaveni relativizaci mnoha věky ustálených hodnot tradicemi počínaje a pohlavní identitou konče. Nadnárodními prediktory jsou nám vnucovány pomýlené koncepty multikulturalismu, unipolárního uspořádání světa, apod. Co s tím ? Bohužel bude muset být pro nás a v našich končinách mnohem hůř, aby lidé zanechali žabomyších sporů, honby za úspěchem, kariérou, majetkem apod. do té míry, že začnou ve větší míře spolupracovat. Bude muset jít o nic menšího než o přežití v podmínkách velkých vnějších hrozeb. Např. taková migrace - v řadě zemí Evropy významný problém, ale našinec je v klidu, dokud nepocítí přímý dopad a nezažije na vlastní kůži to, co lze na tisících příkladů doložit pár set kilometrů od nás a bohužel ani tam nejsme svědky řešení příčin, ale válcování původního obyvatelstva při zachování privilegií a skvělého bydla jejich (volených) zástupců a jejich nevolených loutkovodičů. Takže nás čekají "turbulence" a po dobrém to bohužel nepůjde, pokojná cesta společenských změn se zdá být vyloučena.

  OdpovědětVymazat
 4. Mno tak podle mě je třeba porazit v první řadě sluhy bruselu pak se můžou dělat změny dál.

  OdpovědětVymazat
 5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 6. Vážený pane Davide!

  Pozoně jsem několikrát přečetl Váš příspěvek „Otázky Radima Valenčíka“, ale přestože příspěvky Vás obou čtu, respektuji a přemýšlím o nich, tak na tento jsem byl nucen reagovat a to v několika rovinách.
  Nejdříve k Vašemu antré, kterým jste tyto otázky uvedl:
  „Opakovaně jsem slyšel aforismus připisovaný různým filosofům, podle něhož "jeden hlupák položí za chvilku tolik otázek, že je nedokáže zodpovědět ani sto mudrců za celý život“
  Mají lidé různé úrovně intelektu, vzdělání a sociálního postavení stejné právo pokládat otázky? No jistě že mají, pokud jsou lidmi pokládáni rovněž za lidi či pokud je jejich lidství nezpochybnitelné. Což znamená, že hlupák pokládá otázky hloupé (aby se ukázaly geniálními), chytrák chytré (aby se ukázaly manipulativními) a genius geniální (aby se ukázaly zbytečnými).

  A co je v komunikaci lidí jakékoliv úrovně a postavení důležitější? Otázka (jakkoliv nedokonalá) nebo odpovědi na ni (jakkoliv důmyslné a cílené na indoktrinaci ostatních komunikantů)?

  Svým žákům jsem byl povinován v rámci ověřování jejich znalostí klást různé otázky a dostával jsem na ně nejrůznější odpovědi, často velmi iluzorní. Přesto jsem jim nepřestával otázky pokládat, s tím , že jsem jim deklaroval „moje otázky jsou podstatně důležitější než vaše odpovědi, protože na otázky lze nalézt mnoho odpovědí (od pravdivých až po vylhané) a v každé otázce jsou tyto odpovědi již obsaženy, včetně těch pravdivých i provokujících otázku další (vyšší úrovně poznání). Škoda, že jste neuvedl seznam filosofů, kteří své vlastní odpovědi kladli na piedestal moudrosti. Byl by to poučný seznam o historickém selhání vzdělávání.
  Můj osobní vklad dotazování: V roce 1969 jsem v 1. ročníku VŠ absolvoval cvičení z deskriptivní geometrie u DOC. Husárika, známé persony na VŠLD Zvolen. Jako maturant průmyslovky jsem oproti gymnasistům měl obrovský hendikep neznalosti této disciplíny a to pana docenta vůbec netrápilo (na rozdíl ode mne). Proto jsem si na cvičení ze středové projekce dodal odvahy a oslovil docenta tvrzením, že jeho 21 základních úloh (mimochodem platných a použitelných v libovolném způsobu promítání) je velmi abstraktní. Nikdy nezapomenu na jeho přímý pohled modrých oči (pátrající v mém zraku po zbytcích mého intelektu) a geniální odpověď „a čo nieje“! Ihned jsem pochopil, že abstrakcí je vše co člověk abstrahuje, pojmenuje a vysloví, nezávisle na tom zda si tuto skutečnost uvědomuje. Od té doby považuji komunikaci za základní projev abstrkce a myšlení a upřednostňuji otázky před odpověďmi, ikdyž chápu, že to je těžká diskriminace odpovědí.

  A nýní k otázkám DOC Valenčíka a k uvedeným odpovědím:

  Otázka 1. fundamentální, rozsáhlá a nepřehledná, nepátrá po příčinách a původcích stavu
  Odpověď 1. zaměřené na to co otázka neřeší a to jak s ní naloží propaganda vládců. Výborný je příklad Hitlera a Výmarské republiky. Nepopisuje kauzalitu a vývoj stavu a tůdíž je zavádějící (někdo Hitlera zorietoval, vyškolil a zaplatil a nezaznělo proč).
  Otázka 2. zkratkovitě evolučně či revolučně
  Odpověď 2. bez uchvácení moci to nepůjde, ale kdeže je ta moc, když politici jsou jenom loutky a jejich vodiči jsou za oponou (desaterou).
  Otázka 3. způsob vlastnictví nebo konkurence-zcela zavádějící, a co kooperace?
  Odpověď 3. zcela vyhýbavá, pouze negující smysluplnost změn, které již někdo velmi pečlivě (pokolikáté již) naplánoval a rukami a hlavami gojimů realizoval.
  Otázka 4. diletantská podsouvající rozhodující vliv 3. prioritě řízení (organisace a systém)
  Odpověď 4. adorace tržního systému řízení nad ostatními, Klaus starší učúrává blahem.
  Otázka 5. důležitá, ale zavádějící pouze na ekonomiku nebo zmar lidskosti
  Odpověď 5. „else“ může platit v mnoha rovinách, ne pouze v pracovní aktivitě kontra nudě.
  to be continue...
  Uvědomělý člen davu Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. O filosofii nemáte patrně ponětí.

   Vymazat
  2. Hlavně, že pan filozofující Anonym 0:52 vystrčil antisemitské tykadlo. Aspoň víme...

   Leo

   Vymazat
  3. Podrobněji k tomu viz: Od konspirátora: K dnešní diskusi v Marsu

   http://radimvalencik.pise.cz/5724-od-konspiratora-k-dnesni-diskusi-v-marsu.html
   Radim Valenčík

   Vymazat
 7. Vážený pane Davide!

  Otázka 6. fo-pa jak z partesu. Globální řešení vždy sklouzné ke globálnímu otroctví, v zemědělství máme příklad babičukově žluté lány.
  Otázka 7. přesná, exaktní a pregnantní.
  Odpověď 7. poslední věta je zásadní, protože mocní v pozadí světa mocnými skutečně jsou od doby babylonského a navazujícího biblického projektu. Holt davově elitární společnost lze zavést těžko (4000 let), ale zrušit ji po zavedení již nelze (gojimové třeste se).
  Otázka 8. přesná, exaktní, fundamentální.
  Odpověď 8. základem úspěšné manipulace lidí do otroctví je nevědomost, neschopnost myslet nezájem a víra. Takže co nejvíce lidí musí vnímat, chápat, myslet a nalézat, jinak je lidstvo v perdeli.
  Otázka 9. velmi obecná formulace s možností mnoha správných odpovědí, což není nejvhodnější.
  Odpověď 9. vpravdě milosrdná, maskující všechna rizika kyborgské society, která bude důsledkem tohoto vývoje. Lidé budou buď vyhubeni nebo se stanou bioroboty či zombí.
  Otázka 10. důležitá, předpojatá a zavádějící. Marx byl produktem vládců planety, a proto SSSR dopadl tak tristkně (projekt polidštil pouze Stalin, který si za tuto odvahu vysloužil opovržení mocných).
  Odpověď 10. Odkud se vzali ti hybatelé světa (Hus, Rusó, Bonapart, Marx, Hitler, Gorbačov) a čí vize prosazovali? Jaktože polák Pidsulsky věděl již v roce 1912, že budou v Evropě dvě války?

  Bohužel svět je po velké civilizační katastrofě (cca 8000 let před Kristem) ovládán krutými vládci zpoza opony pomocí náboženství a nastrčených figur a formován do davově elitární společnosti, kde dav ani neví, že se něco takového děje. Člen davu je od narození těžce diskriminován postavením, vzděláním, omezením práv a nemá šanci si svůj stav uvědomit, natož jej změnit.

  Uvědomělý člen davu Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký

  OdpovědětVymazat
 8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, jste mazán,

   1/ protože svádíte pozornost k nicotnostem mimo téma článku, čili trollíte,

   2/ napadáte a dehonestujete diskutující i redakci,

   3/ děláte si z diskuze soukromou seznamku a klub žvatlavých.

   Ani se nedivím redakci, že po vás jde. Vytlačila Pakostu, doufám, že i vás přesměruje jinam.

   Leo

   Vymazat
  2. Ja se zase nedivim patolizalstvi Lea, ktery by nevedel co je to svoboda slova kdyby pred nim tancovala
   Honolulu je jediny kdo tu stoji za to cist

   Vymazat
  3. Svobodu slova si Anonym 10:20 stejně jako Honolulu plete s volným polem vyhrazeným urážkám, dehonestacím, bezbřehému žvanění od věci, odváděním diskuze od tématu článku, čili torllení.

   Leo

   Vymazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  5. 15:21
   Leo má NAPROSTOU PRAVDU,ty DVA VOCASY V JEDNOM by měli nejen mazat....!!!!!

   Vymazat
  6. Leo,dělá z čtenářů blbce,kteři nic neuměji posoudit sami a proto má jedině on patent na rozum.
   Proč ten kdo maže se nepodepíše,nenechá přispěvek stát a nenapíše jeho vadu,pro kterou bude přiště zničen.
   Ono čtenáři nejsou blbi a ví svoje.

   Vymazat
 9. Otázky byly položeny, aby se otestovalo, zda lidé věří, že mohou něco změnit. Moje odpověď je, že nemohou. Od německé okupace jsme se nemohli osvobodit sami. Bylo třeba vnějšího zásahu v chaosu, který přinesla válka. Zodpovědnější by bylo varovat lidi, že může být ještě hůře a že každý sám se musí ochránit, například vzděláním a potencionálem vydírat svého chlebodárce. Za tzv. demokracie docházelo a možná, že bude zcela jistě docházet, k masovému propouštění a propadu do beznaděje. Neznám ze svého okolí případ, že by se někdo za někoho postavil. Socanské odbory fatálně selhaly. Osvědčilo se dát půlce osazenstva naději, že nebudou potrestání ztrátou práce, a o druhou půlku se nestarat. Budou nadávat jen v rodinném kruhu.

  Převrat jsem nechal proběhnout svou pasivitou. Jsem bývaly komunista, který se staral jen o odborné věci. Do LM bych tehdy nikdy nevstoupil a spolupráci s bezpečností bych nikdy nepodepsal, ani to po mně nikdo nechtěl. Lidé si neuvědomili, co ztratili a kolik viny na tom mají oni sami.

  Z profese pana doktora Davida, kterého si vážím, plyne, že musí uklidňovat pacienta přesvědčováním, že není tak špatně a že jistě bude lépe. Mohl by vymyslet jinou účinnější strategii, od toho je psychiatr.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Uz vymyslel a aplikoval klecova luzka a jine sadismy, ten doktor

   Vymazat
  2. "Naladění nálady" vede k příslušné budoucnosti. Zvolený optimismus "a že jistě bude lépe" je tak oprávněný. Jinou otázkou je potřeba pasivity nebo energického vystupování.

   Vymazat
  3. Jsem bývalý nekomunista a lépe než 7,25 bych to nenapsal. Jen v 89 jsem všechny členy naší velké rodiny a známé upozornil co bude následovat a jak se mohou byť pracně postarat o svojí obživu. Kdo sleduje Pozorovatelku a Pjakina má šanci se podle svých možností připravit na to co nás čeká.

   Vymazat
 10. Zajímavý článek, kromě té trošku přebroušené počáteční filipiky, hodně mě zaujala 7. odpověď, ale i u všech ostatních je o čem přemýšlet. Chce to ale se k tomu vrátit. Bohužel, doba je tak povrchní, že jsem si jist, že nastoupí to, co je také zmiňováno, v návalu marginálií se člověk k tomu podstatnému už nevrátí.

  OdpovědětVymazat
 11. Jen poznámka k "jeden hlupák atd". Tím aforizmem je míněna stará zkušenost, že na hloupou otázku neexistuje rozumná odpověď.
  J. Hruška

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan doktor David to celé uvedl velmi kulantně.
   Ty otázky by doktor Panglos nevymyslel lépe.

   Vymazat
 12. Pane Hruško!
  Podle jiného aforismu "zkušenost nad vyučenost" s přihlédnutím k tomu Vašemu o neexistenci rozumné odpovědi na hloupou otázku se dostáváme do tradičního sporu racionality s emocionalitou. Každé racio je založeno na studiu (tedy na abstrakci a idoktrinaci při sdílení informací), kdežto emoce je založena na intuici a nedůvěře či naopak důvěře. Z hlediska formální logiky existuje na každou otázku (tedy i tu nejhloupější) alespoň jedna exaktní a pregnantní odpověď (nezávisle na tom zda ji diskutující jsou schopni či ochotni najít).Posuzovat zda je to na škodu či naopak ku prospěchu řešení je otázkou postoje a angažovanosti zůčastněných v diskusi a na jejich morální úrovni získané výchovou v mládí.
  Ďuro Trulo

  OdpovědětVymazat
 13. Pane Ďuro Trulo děkuji za výživné komentáře a moje zkušenost člověka před smrtí je že i od hloupého se můžeme dozvědět zajímavý pohled na svět. Neumím to lépe vyjádřit.

  OdpovědětVymazat
 14. LEO ty IDIOTE , KTERY NEUMI CIST , honolulu NIKDY NEZACINA s nadavkami.
  Bud cti vsechno nebo tahni do prdele !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:17
   Vy dva kolaboranti,vy začínáte ZÁSADNĚ NADÁVÁNÍM a PINDAMA NA NEEXISTUJÍCÍ THEMATA!!!!☺☺☺☺☺☺☺☺☺

   Vymazat
 15. Vase "dulezite" thema je casto malicherna hloupost umele stavena na obdiv vaseho "intelektu" !

  A kdyz NEMATE smysl pro spravedlnost, tak zavrete ty vase krive drzky !

  Ale ted je zde prof. Horejsi tak se jdeu hadat jinam.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat