Reklama

středa 2. května 2018

Faul proti Janu Nerudovi

Stanislava Kučerová
2. 5. 2018
Divná je doba transformace, evropeizace a globalizace. Nejdivnější je, že se smráká nad demokracií. Šíří se mnohočetná krize ekonomická, ekologická a etická. Globalizovaný svět se představuje jen jako ekonomicko-spotřebitelská struktura k dobývání maximalizovaného zisku.


Povznášející idea o jednotě lidského rodu je konfrontována se zdrcující realitou válek, hladomorů, devastací přírody i kultury, kvantem nerozumu, nevědomosti, hrubosti, brutality a krutosti. Tradiční způsoby vládnutí jsou zřejmě anachronické, vlády a vládní instituce se marně potýkají s korumpujícími vlivy mocných monopolů a mafií. Mezi lidmi i mezi národy bují bezpráví, zákony džungle, právo silnějšího. Frustrace vyvolává agresi. Houfují se militantní síly, které by chtěly udělat všemu krátký konec, pevnou rukou, naráz. Vzrůstá všeobecná nedůvěra, nevraživost, hledají se podezřelí, viníci, nepřátelé – a to jsou ovšem ti, kteří jsou „jiní“, kteří se liší, kteří nejsou „jako my“. Ožívají fašistická hesla, srazy, zpěvy,emblémy. „Společnost hnědne“, se říká v zemi, která má své zkušenosti s hitlerovským Německem.

K této situaci se před časem v televizním projevu vyjádřil Václav Bělohradský. Mluvil o „tekutém hněvu“ a poznamenal, že zárodky fašismu (včetně antisemitismu) jsou v nás, že se neprávem idealizujeme jako demokrati, a že vlastně už Jan Neruda napsal r. 1869 antisemitský traktát „Pro strach židovský“. A odtud je prý už jen krok k hilsneriádě. Ctíme Nerudu. Ze srdce nám mluví F.X.Šalda svou „Alejí snu a meditace ku hrobu Jana Nerudy“. A teď taková kaňka! O čem je ten Nerudův traktát?  Jakou roli tam Židé hrají?

Pohnuté jsou dějiny Židovského národa od dob postupující římské nadvlády. Touha po svobodě vedla porobené Židy k povstání, ovšem marnému. A když je opakovali (r.132), Římané je nemilosrdně  potrestali a rozdrtili. Nečetný zbytek rozprášeného nárůdku opustil Palestinu a rozptýlil se do celého tehdejšího známého světa (diaspora). U nás je první zmínka o Židech z 10. století. Jejich postavení, postavení přistěhovalců-nekřesťanů v zemích křesťanské víry, kolísalo. Středověká církev je, odpůrce a ukřižovatele Ježíše Krista pronásledovala nařízenou segregací (život jen v ghettu), povinným výstražným označením oděvu a povolením vydělávat si na živobytí pouze obchodem.

Jako obchodníci, vlastníci peněz, plátci daní a poskytovatelé půjček se časem stali chráněnci královské komory, později šlechtických vrchností, které využívaly nahospodařených prostředků podnikavých židovských rodin ve svých sporech s městy.  Občas se Židé stávali obětmi násilí, drancování, pogromů. Byli cizinci, byli jinověrci, očividně bohatli (ne všichni ovšem). Obrat k jejich emancipaci začal za Josefa II. (1781), pokračoval r. 1848, úplné rovnoprávnosti „za Rakouska“ dosáhli r. 1867.

T.G.Masaryk ve své obsáhlé monografii „Karel Havlíček“ věnuje jednu z podkapitol obecnější kapitoly národnostní a jazykové také Havlíčkovým názorům na „židovskou otázku“. Havlíček konstatuje, že se Židé hlásili k německé národnosti (za Josefa II. dostali 
německá jména), k vládě proti nám (podporovali Habsburky) a byli nepoměrnou většinou „pionýry“ kapitalistického podnikání. Naši pracující byli často bezohledně využíváni ve fabrikách, náležejících většinou cizincům nebo Židům. Je to zvláštní národ, konstatuje Havlíček, ale mohou se připojit k Němcům, jejichž jazyk již de facto přijali. Havlíček opakuje výtky, které Židy všeobecně postihují, varuje však před neoprávněnou generalizací.

Připouští, že hojně je mezi Židy rozšířené všelijaké čachrování, kšeftaření, lichvaření, hrabání peněz způsobem dovoleným i nedovoleným a ožebračování důvěřivých lidí jiné víry. Soudí však, že si Židé vypěstovali podobné způsoby na ochranu proti bezpráví, které je po staletí pronásledovalo. Že k těm způsobům byli donuceni.  Dostane-li se jim v nové době rovnoprávnosti, časem se jich zbaví. I my můžeme k podobné  reformě přispět, soudí Havlíček, nedejme se od nich v jejich obchodech šidit, buďme opatrní, nedělejme lehkomyslně dluhy. Oni však také mohou přispět k uznání u svých spoluobčanů, konstatuje, mohou projevit naší zemi více příchylnosti, nechovat se tu jako pouzí cizinci.   

Jestliže Havlíčka vedly demokratické ideály revolučního roku 1848, Neruda píše svůj traktát po nezdaru všech slibných politických nadějí let šedesátých. Vídeň spolu s Maďary rozhodla o nás bez nás – a proti nám. Byl uzákoněn dualismus. Nová ústava si získala jak německou většinu, tak neskrývané sympatie židovského obyvatelstva, které konečně dosáhlo plné rovnoprávnosti (1867). Neruda je společensko-historickou situací zklamán a kritizuje Židy, že situaci slaví a jsou tak proti našim snahám národním a politickým, že slouží mamonu a využívají cizí práce pro svůj prospěch, že jsou to finanční spiklenci a nepřátelé lidu.

Je to hořká kritika politická a sociální, nemluví se tu však o jejich rase, tím méně o rituální protikřesťanské pověře, o kterou běželo později v procesu s Hilsnerem  pro  vraždu  v Polné (1899). Každý nesouhlas s lidmi židovské národnosti není přece antisemitismus! Ostatně Neruda v několika fejetonech  z pražské židovské čtvrti podal svědectví o tamější bídě a dožadoval se pro Židy sociální spravedlnosti. Cítil s nimi, jak by žádný antisemita necítil. 

První republika dala Židům nové možnosti. Mnozí se stali Čechy (nebo Němci) izraelského vyznání. O jejich židovství se většinou nemluvilo, ba často ani nevědělo. Změna nastala až vlivem hitlerovského Německa, učení o rasách a šíření programu konečného řešení „židovské otázky“. K nám tato vlna šplíchla r. 1938 jako součást ideologie tzv. „druhé“ republiky. Tehdy již existoval antisemitismus jako pojem i jako hnutí. Koncentrační tábory a holocaust byly již blízko, ne za dveřmi, ale na prahu. A přihlásili se k němu i  zbloudilí   básníci, J.Durych, J.Deml, F.Zahradníček. A přece váhám uvádět je v přímé  genealogii   
současného„hnědnutí“. Tragické dějství nebylo ještě dokonáno, drastická zkušenost nebyla ještě úplná. Když s protižidovským hnutím souhlasili, byli ovšem na scestí. Židy tehdy neviděli jako třeba dočasné politické protivníky v určité situaci, ale jako rasu, která má  typické  a  nezměnitelné, trvalé  záporné  znaky.  A to je skutečně antisemitismus. Na rozdíl ovšem od Jana Nerudy, který měl kdysi proti Židům výhrady politické, bez ohledu na rasu. 

Uvádět  ho mezi předchůdci  antisemitismu, to je opravdu hrubý ahistorický faul, nespravedlnost a nesmyslná dezinterpretace. .

28 komentářů :

 1. Tenhle Bělohradského úlet je ještě širší a vztahuje se v dané větě i k řečenému: "zárodky fašismu (včetně antisemitismu) jsou v nás, ... se neprávem idealizujeme jako demokrati".

  Jsem přesvědčen, že tenhle Bělohradského vývod je hodně nedomyšlený a nepravdivý.
  Na upřesňování tohoto svého názoru teď bohužel nemám čas, nějak to víc rozebrat, takže to musím nechat na každém z vás.

  Ale musím ještě dodat, že vpodstatě za podobný (mnohem) menší úlet byl v nedávné době mediálně lynčován náš pan prezident v kauze Peroutka, přitom tehdy ten jeho účelový příměr seděl mnohem víc.

  Vláďa z Brna

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Správný a důležitý podotek.

   Smazat
  2. NA TOMTO MÍSTĚ BYL PŘISPĚVEK O SOLIDARISMU,

   kde je? a proč tento web maže bez ydůvodněni i přispěvky takoveho zakladniho charakteru,že bz i on lhal v dokonce snad i v tom záhlavi?
   Podivné..

   Smazat
  3. JAK JE MOŽNÉ,ŽE TU ZAČALZ MIZET I PŘISPĚVKY

   týkajici se toho co píše zdejši web v záhlavi

   A TO BEZ JAKÉHOKOLI ZDŮVODNĚNI.čI CENZURA TO TADY VLASTNĚ MAŽE?

   Smazat
  4. Je to podivné,že kdosi chce i tento web mizenim přispěvků,které se týkaji deklarovaného záhlavi udělat nedůvěryhodným a to i za jakoukoli cenu.

   Smazat
  5. Chce někdo tady mizenim zásadnich přispěvků o vzniku a probouzeni solidarity věc brutálně zastavit a to fakt za každou cenu?
   Je fakt to slovo tak nebezpečné,že se musi o něm vše co nejrychleji smazat?
   Co vlastně tento web chce,dusit svoje sympatizanty tím,že se dostane do oblasti nevypočitatelné zloby a zavřit cenzurou typu hlava nehlava pusu brzy VŠEM?


   Dostaneme tady odpověd nebo i to bude smazáno?

   Smazat
  6. Nebojte se,sdělte nám tady všem,že tu o solidaritě psát nesmime jinak budeme bleskově vymazáni.
   Víme,že ty,kteři stoji v černém pozadi musime poslouchat tak to neni pro nás občany voliče žádné tajemstvi.

   Kdy o tom tady dostaneme odpověď,nebo tady musi zmizet i tyto dotazy,aby to bylo každému jasné i odpovědi tzv po sorosovsku či co??

   Smazat
  7. PANi Jarmila nám do OSV napsala,

   že si máme dát pozor nebot některé weby slouži prý majitelům velkých peněz jako tzv mucholapky.
   Je jim prý na oko dovoleno doslova skoro vše.
   Čekaji,až se objeví skutečně hodnotné a jasné přispěvky a teprve pak zaháji humanitárni bombardováni bezohledného charakteru.
   Pani j.byla totiž členkou opravdové tajné služby a tak by mohla mit i recht.
   Ono hledáni pravdy jak to chtěl pan HAVEL může být velmi nepřijemné ,ale i nebezpečné,je tomu tak nebo ne?

   Smazat
  8. O NESKUTEČNÉ VLNĚ CENZURY PÍŠOU I DALŠI WEBY

   začalo mazakováni i u poslanců,kteři jsou prý i vinni podporou neomarxismu diktatury prý humanistů potažmo islamistů.
   Sprostá politická třida zasahuje tz voliče,ktreří ji zvolili a brzy bude jak vidime i tady po svobodě slova.
   Tyto sprostáky nezastavi nic otroci museji pracovat v korporátnim oligarchické tzranii ohnutých hřbetů a nizkých platů.
   Radujte se cenzura je už asi všude a jeji protagonisté psát co se děje jak to vypadá nesměji.
   No a to,že solidaritu budou potřebovat až i je budou likvidovat je asi ani nenapadnenebo se tady snad mýlime?

   KDE JE PAN PRESIDENT HAVEL,ABY POTVRDIL ,ŽE TU ZA NĚHO HLEDÁME STÁLE JEŠTĚ TU PRAVDU,CO?

   Smazat
 2. Teplouši z neziskovek čtěte mi jsme vás tolerovali ale slimáci by se s vámi nemazali:

  http://svobodnenoviny.eu/muslimska-zena-rekla-francouzskemu-homosexualnimu-paru-ze-by-nemel-byt-nazivu-v-alzirsku-bychom-vam-podrizli-krk/

  OdpovědětSmazat
 3. Souhlasím, snad ještě by bylo vhodné doplnit, co to je semitismus, judaismus.... V průmyslových městech u nás bývali bohatí židé vlastníky továren, naprostou většinou se hlásili k Němcům a dost důrazně germanizovali českou populaci tlakem na české dělníky, aby dávali své děti do německých škol, s pohrůžkou vyhazovu z práce. Tamtéž často žila kolonie českých židů, většinou chudáků. Ti němečtí většinou před Hitlerem utekli, ti čeští skoro výlučně skončili v koncentrácích. Co to byl židovský peníz? Před válkou byla nemalá část českého venkova zadlužena "u žida", neb jiní bohatí židé tak manipulovali s výkupními cenami úrody, že se rolník nikdy z dluhů nemohl vymanit. A tak jsou jednak špatné reminiscence nejen na utrpení židů, ale i na utrpení jimi působené - což generace po 2. světové válce nepoznaly. Poznávají to ale v plném rozsahu Palestinci, jímž byl Izrael na jejich území "nastěhován", jako náplast za zločiny nacismu - trpí druzí. A že metody útlaku Palestinců jsou příliš podobné těm nacistickým vůči židům, nevylepšuje židům jejich pověst. Začarovaný kruh izraelského národa!

  OdpovědětSmazat
 4. Idiocie kráčí vítězně světem. Ten kdo považuje západní demokracii za demokracii je idiot! Safra, že jich ale je!!! Bohužel nás idiocie, jako stádo ovcí, vede do pekel.
  Štefan

  OdpovědětSmazat
 5. Anonymní2. května 2018 10:21 napsal: „Antisemitismus je pouze politický nástroj proti odpůrců zotročení národů.“
  To mi přijde jako velmi výstižné. Nejde o žádnou rasu, jde o realizátory zotročení národů lichvou. Nikdy se neasimilují se společností kde žijí, neboť na ní parazitují. Mezi sebou nemůžou, neboť to jednak mají zakázáno a druhak vědí, o co se jedná, takže si na to neskočí.
  Že se společnosti po období tolerance, bránily pogromy a obdobím zákazu usazování, není rasizmus - je to ochrana, před zánikem, či rozvrácením „hostitelské“ společnosti. Někde jsem četl, že nějaký ruský car tyto lichváře vyhnal a zrušil všechny lichvářské závazky, když zjistil, že veškeré námořní důstojnictvo je u nich silně zadluženo. Tito vojáci, by za prominutí části dluhů, třeba odmítli nastoupit do akce, kdyby jim to lichváři nařídili.
  Je to složitá věc a není snadné se v tom orientovat, zvláště když bývají i jenom diskuze o tomto tématu, většinou stigmatizovány. P.K.

  OdpovědětSmazat
 6. Prohlásit se jediným Bohem vyvoleným národem, to není jen zhovadilá drzost...

  OdpovědětSmazat
 7. Výroky Bělohradského není potřeba sledovat, je to jen slovní hra. Zkušený rétor dokáže spojit jakákoli témata. Filosofie nikdy nedala nikomu návod pro praktický život.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:07

   Není nutné řadit Bělohradského mezi filosofy jenom proto, že se snad sám za filosofa považuje. Je to autor nesoustavný a už proto bych ho neřadil ani mezi "filosofy" okresního formátu, ale spíše mezi poměrně zručné esejisty.

   S Vaším závěrečným soudem o filosofii by se dalo poměrně snadno polemizovat, ale myslím, že to nemá valný smysl.

   Oceňuji ovšem, že alespoň slovo "filosofie" píšete se "s". To samo je už dnes slušný (byť možná nechtěný) výkon. Většina lidí se spokojí s dnes zavedenou variantou inspirovanou možná českým jménem Žofie...

   Ostatně si vzpomínám na někdejší hospodské odůvodnění, proč se prezident píše se "z" (změna Pravidel českého pravopisu zhruba v době nástupu Gustáva Husáka):
   protože Jozef se také píše se "z".

   Smazat
 8. Paní profesorka jako obvykle fundovaně a noblesně. To v čété neuvidíte. Jestlipak byla někdy v Historii.cz? Nekoukám na to, ale docela by mě to zajímalo.

  OdpovědětSmazat
 9. To, zda Bělohradský zmínku o Nerudově antisemitismu (o tom, že Neruda antisemitské názory sdílel, není pochyb) použil vhodným způsobem, nehodlám zkoumat; natolik mne Bělohradského salónní kecy nezajímají. Proto si také netroufám hodnotit, za autorčino rozhořčení je namístě, nebo zda je přehnané.

  V době Nerudova mládí byl ovšem antisemitismus celkem běžný, samozřejmě ne v podobě pozdější rasové ideologie. Koneckonců i zmíněný Karel Havlíček proti antisemitismu vehementně vystupoval. Antisemitismus totiž celkem logicky zesílil v reakci na emancipaci židovských občanů po roce 1848 v Rakousku. Pocit ohrožení židovskou konkurencí poté, kdy odpadla dřívější přísná omezení v postavení Židů v monarchii měl povahu sociálního konfliktu. Nešlo jen o židovské obchodníky a
  podnikatele, ale také o to, že chudým nevzdělaným Židům z Haliče nebo Bukoviny bylo umožněno přestěhovat se např. do Vídně či jiných měst rakouského mocnářství. (Což se např. bohatým usedlým Židům vůbec nezamlouvalo!)

  Neruda určitě nebyl "průkopníkem" pozdějšího rasového antisemitismu. -- Autorčina formulace, že Neruda měl "proti Židům výhrady POLITICKÉ" je ale nedomyšlená a působí poněkud legračně:
  Řekli bychom snad dneska, že český dělník má "POLITICKÉ" výhrady proti dělníkům ukrajinským ochotným pracovat za nižší mzdu a případně i načerno?!

  PS:
  Děkuji panu P.K., že nezklamal, a připojil sem své obvyklé sračky o "zotročení národů lichvou". Možná tím myslí zotročení řeckého národa francouzskými a německými bankéři?
  Mimochodem: Neruda kritizoval Židy mj. PRÁVĚ jako lichváře! Možná se pan P.K. také hlásí k mladočechům?

  OdpovědětSmazat
 10. Kdo si půjčoval peníze ve středověku? Panovník, šlechta a města.
  Řadoví obyvatelé, tedy poddaní, patřící dané vrchnosti, neměli občanská práva, neměli většinou ani peníze, peníze si nepůjčovali a ani je nepotřebovali. Z toho lze odvodit, že středověký lidový antisemitismus nevznikl kvůli židovským lichvářům ale byl náboženské povahy. Obchod mezi poddanými probíhal většinou na základě směny jednoho zboží za druhé. Většinu venkovského obyvatelstva ve Střední Evropě totiž tvořili nevolníci. Nebyli osobně svobodní, bez svolení svého pána se nesměli ženit, vdávat ani stěhovat. Sedlák nesměl opustit své pole, nesměl ho ani prodat, ani jiné koupit. Vrchnosti musel odevzdat velkou část toho, co vypěstoval. To, co mu zbylo, byl jediný zdroj obživy jeho i celé rodiny.
  Poddaní byli také povinni robotou, pracovní povinností na vrchnostenském hospodářství. Byli nuceni chodit robotovat na pole vrchnosti, často i se svým dobytkem. O žních robotovali až šest dní v týdnu, v neděli ovšem museli do kostela, a tak jim nezbýval čas na vlastní políčko. Zvláště v neúrodných letech proto často hladověli. Úředníci a drábi poddané při práci na panském nelidsky trestali.
  Vzájemné vztahy mezi obyvateli měst a vesnic byly často napjaté. Lidé z měst, nejenom měšťané užívající plných městských práv, ale i městští chudí, se považovali za společensky výše postavené, než byli venkovští poddaní. Města měla převahu hospodářskou i kulturní, ale venkov byl pro naprostou většinu měst rozhodujícím odbytištěm zboží, bez potravin z venkova by zase městské obyvatelstvo hladovělo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. K tomu je možno ještě dodat, že panovník, šlechta a většina obyvatel měst v českých zemích byla převážně německého původu, zatímco drtivá většina zdejších venkovských nevolníků byla českého původu. Co se týče židů, ti sice nebyli povinni robotou ale mohli žít až do doby tolerančního patentu jen ve městech. S českým živlem a češtinou tudíž jako městské obyvatelstvo nepřicházeli příliš do styku. Není proto divu, že mluvili německy. K počeštění části z nich docházelo v době, kdy mohli bydlet i mimo města.

   Smazat
  2. Anonymní2. května 2018 17:04
   „Děkuji panu P.K., že nezklamal, a připojil sem své obvyklé sračky o "zotročení národů lichvou".“
   Děkuji, že jste ani na mě nezapomněl. Potěšení je na mé straně.
   To "zotročení národů lichvou" se jinými slovy uvádí ve Starém zákoně, nebo Kabale, nebo Talmudu. Asi to víte lépe. A židé se tím řídí. Takže není pěkné, psát o této literatuře takto ošklivě.

   „.. myslí zotročení řeckého národa francouzskými a německými bankéři?“
   Ti Vaši francouzští a němečtí bankéři, mi trochu připomínají švédské mladíky, kteří v Malmo podpalují auta. Stejně výstižná identifikace.

   „Neruda kritizoval Židy mj. PRÁVĚ jako lichváře!“
   Snad ani o Nerudovi, nebudete psát, že psal ty své s.ačky?

   „Možná se pan P.K. také hlásí k mladočechům?“
   Spíš ne, vždyť žádná taková strana neexistuje.
   P.K.

   Smazat
 11. A Vy si skutečně myslíte, Paní Kučerová, že dnešní Židé, kteří se kdysi koncentrovali na území Polska či Běloruska, příp. Ukrajiny, jsou potomky oněch svého času palestinských Židů, údajně vyhnaných Římany. Slyšela jste jste někdy o Chazarech, což byli jacísi nájezdníci, nejspíš turkického původu, které nakonec musel porazit ruský car a následná expanze Osmanů je vyhnala právě do východní Evropy? Se skutečnými židy měli nejspíš společné jen to náboženství, které přijali.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mikeši,
   je roztomilé, když se ignorant snaží poučovat vzdělance pitominkami vyčtenými z internetu!
   Kokotko

   Smazat
 12. Některé komentáře pro mně jsou příliš zavile a nemám čás nad nimi hloubat. Jeví se mi, že paní Kučerová bude mít opět pravdu. Ona je ten typ dříče a člověka s páteři, což mám podezření pan Bělohradský není. Víte vždy jsem myslel na novozákonní: Kdo v malém věrný jest i v mnoha věrným jest a na Michalangelovo: není třeba zanedbávat detaily protože detaily tvoří dokonalost a dokonalost není detail. Paní Kučerová si myslím, že vždy si vážila oněch detailů, stejně jako Buonarotti, což mám podezření že není Bělohradského případ.
  Ostatně myslím si, že pro společnost vůbec nejnebezpečnější jsou lidé o kterých neinformovaná většina si myslí, že jsou autority a ve skutečnosti jsou to velci škůdci, protože danou věc špatně zvládli. Nejhorší to je, když se takoví lidé dostanou k moci. K takovým lidem bych třeba řadil Dlouhého, toho bradatce s ODA - ted si nemůžu vzpomenout jak se jmenuje /Kroupa/ - vůbec bohužel všechny dnešní pravicové politiky, ostatně i Klaus se svou kuponovou privatizací je podle mně ekonomický diletant - ekonomii nerozumím - ale vidím výsledek té kupnové privatizace /Rejnuš ve svých přednáškách říká, že ekonomie funguje na zakládě morálky, s čímž pán Klaus si problém nedělal/.
  Člověk by měl být prohlášen v jakékoliv profesi autoritou, když tuto profesi perfektně zvládá a neměl by zasahovat do něčeho co neovládá - to je vždy pro lidí kolem něho tragedie, v případě lidí formujících širší společenské povědomí je tragické vdvojnásob.

  OdpovědětSmazat
 13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 15. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi, opět na sajtách Nové Republiky řádí agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A BURŽOASIE !!!!!

  Prosím soudruhy z redakce NR, aby NEPRODLENĚ zvýšili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší MILOVANOU Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% SPOLEHLIVÉHO orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti fašismu a Euroamerice.
  Myslete proto hlavou, ano?

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 2. května 17:59.

  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 16. Jan Neruda – náš zasloužilý bojovník proti sionistickému nebezpečí!

  Soudruzi, ruku na srdce: J. Neruda nebyl v mládí velkým vlastencem; dokonce zastával názor, že sionisty by šlo integrovat do našeho národa – kdyby se DOKONALE vzdali němčiny, německé kultury a vůbec VŠEHO nečeského.
  Jenže postupně zjišťoval, že sionisti se nechtějí vzdát ani evropské kultury, ani svých neslovanských jmen.

  Konečně, když Neruda, typicky sociálně cítící český spisovatel – svědomí národa, objevil DĚSIVÝ rozsah sionistické lichvy, bankovnictví a obchodu, když zjistil, kolik sionistů zabírá Čechům místa právníků, lékařů, inženýrů atd., tak pochopil, že s nimi žít nelze.

  Načež svoje slovanské srdce k boji vytasil – a napsal CELOU SÉRII nádherně českých antisionistických textů.
  Nejznámější je samozřejmě SKVOSTNÁ esej Pro strach židovský, k níž se soudružsky druží Povídky malostranské, a SPOUSTA drobnějších článků a postřehů z cest: Žid jako Žid. Stejně ohyzdný a smrdutý v Palestině či Praze. Což tak ty pražské přestěhovat do Palestiny?

  Vina sionistů se ovšem neomezuje jen na vysávání krve a potu pracujících (což, jak nyní potvrdil s. Abbás, sionistům vyneslo spravedlivý trest za 2. sv. války).
  Oni se též pokoušeli o vysávání Národního ducha našeho probouzejícího se národa!

  Připomeňme si, soudruzi, že mladý Neruda se krátce učil žurnalistice od Davida Kuha, sionisty, jenž NEPOKRYTĚ prohlašoval, že náš svatý Rukopis královédvorský prý je – podržte se, soudruzi – PADĚLEK!
  A že prý tento náš GENIÁLNÍ Rukopis padělal náš vlastenec Václav Hanka.
  Ano, tato podlá slova publikoval sionista Kuh v německy psaném plátku Tagesbote aus Böhmen, v r. 1858.

  Hanka sionistu pochopitelně ihned žaloval, a Pražský zemský soud shledal němčícího vetřelce vinným.
  Jenže v té době jsme pořád úpěli pod Rakouskem, takže není divu, že Vídeň všechny tresty, uložené českým soudem německojazyčnému sionistovi za rouhání naší literatuře a historii – sprostě zrušila.
  Tohle všechno MOCNĚ působilo na rozum a cit Jana Nerudy. Proto se chutě zapojil do proudu předních spisovatelů českých (Bezruč, Březina, Šalda), bijících na poplach před rozrůstající se mocí sionistů.

  Jak víme, rakouští sionisti byli tehdy – tzv. Prosincovou ústavou r. 1867 – postaveni na roveň nás Árijců. Což samozřejmě vzbudilo OBROVSKÉ pobouření našeho lidu: Sionisti že by měli mít hlasovací práva?
  Že by měli platit stejné daně jako my Češi?!
  Jenže Moskva byla daleko, a Habsburk držel moc v rukou pevně: Tzv. zrovnoprávnění odvoláno nebylo.

  Takže náš lid začal být vykořisťován ještě víc. Nakonec nám nepili jen pot, ale i krev. Viz OTŘESNÝ případ Anežky Hrůzové.
  A kdo tehdy plivl na city našeho lidu? Kdo drze tvrdil, že rituální vražda je lidová „pověra“?
  Kdo jiný, než pražský kavárník T. G. Masaryk.
  Ano, až takovým koncům vede poklonkování cizině, přijetí ZRŮDNÉ teorie multikulti.
  To si musíme zapamatovat, s tímto vědomím musíme pracovat s masami.
  K samostudiu doporučuji ÚŽASNÉ české knihy s. Alexeje Pludka, ideového dědice J. Nerudy: Vabank a Nepřítel z Atlantidy.

  Židovskou otázku vyhrabali židovští intelektuálové ze smetiště dějin, uměle ji nafoukli a udělali z ní politikum. Tak se pokusil Goldstücker a další židovští intelektuálové získat nedotknutelnost. Kdo je kritizoval, byl hned antisemita. Dubnové plénum r. 1969 a nové vedení KSČ udělalo tečku i za touto smutnou kapitolou našich novodobých dějin, kdy nevelká, avšak schopná a dobře připravená skupina intelektuálů se pokusila vedle jiných zaprášených, muzeálních relikvií naší minulosti vyhrabat i tzv. židovskou otázku. Taková otázka u nás prostě není, jako neexistuje ani v Sovětském svazu, ani v jiné socialistické zemi. A nedovolíme sionistům ani imperialistické propagandě, aby takovou otázku v naší zemi křísili.
  (F. J. Kolár - Sionismus a antisemitismus; Svoboda, 1970)

  P. Radosta

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.