Reklama

pátek 25. května 2018

Jaroslav Tichý: K obraně českých národních zájmů

Radim Valenčík
25. 5. 2018      RadimValenčíkPíše
Na článek L. Smýkala o národních zájmech, viz: zde v kontextu diskuse v Marsu o nezávislé programové platformě přišel podnětný ohlas od Jaroslava Tichého. Uveřejňuji jej na svém blogu s tím, že za nejvhodnější roli nezávislé programové platformy považuji tu, kterou vymezuje jako: "vytvářet spíše obecně sjednocující pohled většiny našich obyvatel na pojmenování aktuálních a nově přicházejících problémů pro náš stát a pro naše občany, včetně pojmenování jejich příčin a předkládání návrhů na způsob jejich řešení (s cílem přispívat ke sjednocování alternativních politických sil na tomto základě)". Před setkáním 19. června se k tomu pokusím ještě podrobněji vyjádřit.
 

České národní zájmy – a co pro ně zpočátku dělat
Jaroslav Tichý
Navazuji tímto na podnětný článek p. L. Smýkala na Nové republice ze dne 18. 5. t. r. a na jím oznamovanou činnost vznikající nezávislé platformy představenou a diskutovanou dne 15. května t. r. v hotelu Mars v Praze Vršovicích, kde jsem byl rovněž účasten.
Moje následující poznámky nesměřují proti této aktivitě, nýbrž právě naopak ke zvýšení její efektivnosti a uplatnění v praktickém životě, pokud si tato platforma takový cíl pro svoji další činnost uloží.
Tak tedy:
1. Tato iniciativa má minimálně 1 rok (spíše však více) zpoždění oproti potřebám vyplývají-cím z konkrétní politické a společenské situace u nás, včetně přihlédnutí k jejímu mezinárodnímu kontextu.
2. Vzniká tedy za situace a zkoumá některé otázky, které zkoumaly některé alternativní politické strany již před zahájením práce na svých volebních programech pro říjnové volby v r. 2017, tedy více než před rokem. Výsledky, k nimž tyto strany došly, jsou promítnuty v jejich volebních programech. Nabízí se tedy otázka, zda nutně začínat v rámci této platformy znovu od bodu nula a proč. Zejména za situace, kdy s ohledem na vývoj na naší i na zahraniční politické scéně nás tlačí čas. Ten čas, který jsme všichni v minulosti ztratili, ač důvody k tomuto stavu vedoucí byly případ od případu rozdílné. Jedním z rozhodujících momentů možného řešení, který jsme jako národ propásli, byly loňské říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

3. Je otázkou, jakou náplň a formu činnosti si zakládaná platforma sama stanoví. Zda tedy hodlá:
A/ vyvíjet vlastní politickou činnosti s cílem angažovat se v případě úspěšnosti v dalších volbách za účelem prosazování vlastního programu nebo

B/ vytvářet spíše obecně sjednocující pohled většiny našich obyvatel na pojmenování aktuálních a nově přicházejících problémů pro náš stát a pro naše občany, včetně pojmenování jejich příčin a předkládání návrhů na způsob jejich řešení (s cílem přispívat ke sjednocování alternativních politických sil na tomto základě) či

C/ zůstat jen jakýmsi diskuzním klubem diskutujícím jednotlivá témata v očekávání, že závěry z takové diskuze budou využívány v praktickém životě některými z alternativních stran či hnutí?
V případě ad A/ půjde fakticky o postupné vytváření základny příznivců k následné konverzi platformy na občanské hnutí (či politickou stranu).

V případě ad B/ pak (v ideálním případě) půjde o vytvoření sjednocující ideové platformy pro dosud roztříštěné strany a hnutí alternativy. Taková činnost v případě její úspěšnosti by jistě měla nemalý význam pro další politický a společenský vývoj u nás. Kromě uvedeného by totiž mohla (a měla) v rámci své činnosti:
- napravovat i pokřivené společenské normy a morálku společnosti a 
- zabývat se praktickou konkretizací českých národních zájmů formulovaných v obecnější rovině velmi výstižně pí prof. Stanislavou Kučerovou, jak uvádí ve svém článku p. Smýkal;
- pomáhat při obrodě naší společnosti, a to po všech stránkách, včetně stránky vědomostní a duchovní, jak blíže specifikuji v následujícím bodě 5. e/ tohoto článku.
V případě ad C/ taková činnost uspokojí snad jen její účastníky, nebude mít však žádný praktický význam pro další politický a společenský vývoj u nás.

4. Bude nezbytně nutné, aby se vznikající platforma profilovala i z hlediska svých cílů, k nimž chce svoji činnost směřovat, jakož i prostředků, kterými jich chce dosáhnout. To má logicky základní vypovídací schopnost o této platformě a současně i zásadní význam pro to, jak na ni bude občany pohlíženo a v jaké míře se k ní začnou hlásit naši občané.

Tedy např.:
a/ obnova nezávislého státu a provedení potřebných systémových změn nebo
b/ obnova nezávislého státu bez provedení systémových změn nebo
c/ odchod z EU při setrvání v NATO nebo
d/ setrvání v EU se snahou o jeho reorganizaci s odchodem z NATO či
e/ setrvání v EU i v NATO v očekávání, až se samy rozpadnou apod.

5. Naše společnost potřebuje:
a/ záchranu před zničením islamizací;
b/ záchranu před zatažením do 3. světové války proti Rusku;
c/ systémovou změnu tak, aby nebyla rozdělena na 1 % lidí dobývajících rentu a na 99 % těch ostatních, kteří jim na ni vydělávají, ať již vědomě či nevědomě. Tedy odchod od společnosti, kde:
- jedni vydělávají nikoliv svojí činností vytvářející zisk, nýbrž kde se tito lidé upnuli na vydobytí a obhajobu privilegií, která jim přinášejí bezpracný zisk, zatímco
- ostatních 99 % jim na tuto rentu vydělávají, ač sami dostávají stále méně;
Tedy zlepšení materiálního ale i společenského postavení většiny našich občanů a odbourání jejich pocitu sociální nespravedlnosti.
d/ realizaci obnovy naší země po stránce politické, ekonomické a společenské;
e/ obrodu, a to zejména po stránce vědomostní, kulturní a duchovní. Bez doplnění informací a dovzdělávání našich občanů nelze ale rozumně očekávat ani obnovu duchovní. Nelze pak očekávat ani širokou podporu občanů v realizaci programu na obnovu naší země po stránce politické, ekonomické a společenské. Zásadní otázkou je, zda to lze učinit při členství v EU, která směřuje k rozpuštění národních států a jejich národů.

Bylo by proto velmi prospěšné a záslužné, pořádat kromě setkání členů této platformy (jako určité formy brainstormingu a přípravy práce na další konkrétní činnosti této platformy) též přednášková/vzdělávací turné v jednotlivých městech naší vlasti. K takové činnosti lze nepochybně přizvat i externí spolupracovníky, nemusí tedy jít jen o členy platformy. To vše platí v případě výběru a realizace cílů ad B/ této platformy. 

Že je to velké očekávání? Ano, to je. Je to ale rovněž i velká příležitost. A taková činnost by byla pro společnost velmi prospěšná a brzy i společností oceňovaná.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5775-jaroslav-tichy-k-obrane-ceskych-narodnich-zajmu.html

39 komentářů :

 1. Zasa sem zde prvníí je víkend a mi se neučíme.

  OdpovědětSmazat
 2. Občany Česka nejsou jen Češi! Proto ne české, ale občanské zájmy. Na tom je založena Švýcarská federaqce a funguje jim to už po staletí skvěle!

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. odjeď do Švýcarska a do Čech se nevracej! My ČEŠI tě tu nechceme.
   Nebo budeš hájit zájmy Palestinců v Tel avivu???

   Smazat
  2. Já už ve Švajcu jsem,proč bych měl jen na tebe zvracet,když tu jsou přemnoženi volotrkové jako ty!

   Štěpan

   Smazat
 3. Možná by bylo dobře nejdříve jasně popsat stav ve kterém se nacházíme a z kterého se máme obrodit a obnovit.Potom se snadněji dají najít příčiny, které k tomu vedly a odtud je již krok k nápravě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Trochu to rozšířím:
   Afrikanizace (tetování, dredy, monotónní pohyby při monotónní hudbě), amerikanizace (pronikání anglismů do českého jazyka, přejímání "amerického" způsobu života - mluvy, chování, jednání, podnikání, obchodování, "druhých šancí", atd. ale i mravů - lež a odvod se vydává za "vítězství toho schopnějšícho", atd., germanizace - opět přejímání jazyka (frází) a způsobu života "na vysoké noze", obecně podléhání mainsteamovým médiím - lidé kupují nejčastěji Blesk a bulvární časopisy, zajímají je "pikantnosti" ze života celbrit místo aktuálních problémů, atd. a hlavně - naprostá většina chce mít hodně peněz, majetku, volného času, spoustu práv a vymožeností, ale žádnou odpovědnost, žádné povinnosti, žádná pravidla (tvoř si svoje pravidla), minimum morálky, žádnou skromnost a nic nevybudovat a nepředat potomkům. Jen si užívat a co bude potom, mě nezajímá.
   Tento západní modlel jsme přejali velmi rychle a velmi dlouho se jej budeme zbavovat. Jeho vliv bude přetrvávat velmi dlouho i poté, co celý Západ zanikne (viz pád Říma a následky romanizace středověké Evropy, včetně používán latiny).
   Jak z toho ven? KAŽDÝ MUSÍ ZAČÍT U SEBE! a vrátit se ke kořenů LIDSKÉHO BYTÍ a MYŠLENÍ! J.B.

   Smazat
  3. 21:55 Přesně tak !!!

   Smazat
 4. Panečku, to je podnětů!! Je to depresivní jak někdejší partajní sjezdy a jejich usnesení. Čímpak to asi je?

  Pro pana Tichého je "podnětný" pan Smejkal.
  Pro pana Valenčíka je "podnětný" pan Tichý.
  Pro koho je podnětný pan Valenčík?!
  A k čemu všichni tři dohromady podněcují?

  Doporučuji spíš zamyslet se důkladně nad přiloženým komentářem Ivana Davida:
  http://www.novarepublika.cz/2018/05/jen-diskuse.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Všichni mají trochu pravdy. POkud nedojde ke změně systému - tedy současného pseudodemokratického (viz kauza H-systém) rentiérského (viz kniha I. Švihlíkové)kapitalismu na systém spravedlivý pro většinu skutečně pracujících, myšlení, chování a konání lidí se nezmění. Jinými slovy, jen další revoluce, která potlačí negativní jevy a trendy ve společnosti, sjedná nápravu. Protože lidé se dobrovolně svých zlozvyků nikdy nevzdají.

   Smazat
  2. NO NEJLEPŠI BUDE SE SJEDNOTIT DÁVNÁ CHIMÉRA

   a už prý dokonce intelektuálové pana inžinýra vymyslili na čem,ale jasně ano na referendu,kde zákon už skoro třicet let chybi co?
   Nedělá si z nás pan Válečnik už delši dobu srandu s těmi články které neznamenaji nic jiného než tu chimerizaci?

   Smazat
  3. PANE DOCENTE MY VÁM NAPÍŠEM NA CO TU PLATFORMU!

   Občané TO nepochopili nebot je jim TO špatně vysvětlováno!
   No a když jim to na té platformě vysvětlite tu složitost,kterou se daři vytvořit těmi články ziskáte jejich evropské srdce naši Nové Evropy a fakt to nebude blaf!
   Odšrtnete si tu dalši povinnost držet ten režim ZA KAŽDOU CENU pohromadě a udělejte si k tomu kinu kýbl popkornu!!

   Smazat
  4. Podle toho,že nás tu pan Valenčik ohlupuje

   nekonečnými články ve kterých vytváíři sám sobě jakési problémy a ta prý řeši,to vypadá, že ani nesmi dát jakýkoli návrh na řešeni ,krome blufů dokola a kolem, je jasné,že ho asi prý režim drži pod krkem a on nesmi sám vůbec nic!
   Ani špitnout!

   Smazat
 5. Marná snaha. Pokud se bude "levice" dělit na staré a mladé, rusofoby a pozdní antikomunisty, s několika dalšími mimikrami, nic se, k radosti pravice a nových fašounů, nezmění. K tomu ještě otázka migrace, či Izraele.
  Kapitál se až dojemně stará, aby měli lidé o "zábavu" postaráno. A nemysleli na "blbosti".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ona se dělí na chazary a na ty ostatní

   Smazat
  2. 4:30
   A ty jsi chazar nebo havlochvost???!!!

   Smazat
  3. to se zeptej bratrů z Lihového domu. Ty jezděj se svým předsedou do Chazarstánu dokonce na výjezdní zasedání vlády ČR.

   Smazat
  4. 6:47
   V Lihovym domě žádný bratry nemám,takže smolik!

   Smazat
 6. Pro lepší pochopení dodávám následující: pod pojmem české národní zájmy jsou míněny zájmy obyvatel naší země směrem navenek, bez ohledu na to, zda jde o Čechy, Moravany, Slezany či občany naší země jiné národnosti. Jde tedy o zájmy našich národů pro lepší pochopení (a ještě to stále není úplně přesné). Nehledejme v tom národnostní otázky, jde přitom o hájení zájmů většiny z nás všech, jako obyvatel této země. Díky za pochopení. J. Tichý

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. a schválně, za koho kopeš ty bratře Wassermane?

   Smazat
  2. 4:34
   ZA ČESKÝ NÁROD TY HAVLOCHVOSTE!!!!!
   A teď se pochlub ty.....který notičky tě nutí do skoku???!

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 7. Současná společenská situace silně připomíná stav před reformací. Co myslíte, že vymyslíte? - Nebo se někdo z vás cítí mít "koule" formátu Luthera?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:09

   Co se týče nenávistného štvaní proti Židům, mnozí se tu snaží Lutherovi vyrovnat. Vystupují ovšem vesměs anonymně (jako bohužel i Vy), takže "koule" nemají.

   Čím konkrétně Vám dnešek připomíná předreformační dobu? Víte to vůbec - nebo jen tak plácáte?

   Smazat
  2. Jan Kopecký26. května 2018 9:19
   9:09 píše: „Současná společenská situace silně připomíná stav před reformací.“
   9:19 reaguje: „Co se týče nenávistného štvaní proti Židům, mnozí se tu snaží Lutherovi vyrovnat.“
   Pokud vím, stěžejním dílem Luthera bylo nějakých 95 bodů proti prohřeškům církve, vůči Bibli. Že díky svému bystrému rozumu, viděl chyby i u židů, nelze se divit. Ale odsuzovat Luthera za to, že si dovolil také kritizovat židy, vyžaduje řádnou porci neobjektivnosti a zaslepenosti. P.K.
   P.S.
   „Čím konkrétně Vám dnešek připomíná předreformační dobu?“
   Předreformační doba se zřejmě vyznačovala rozpory mezi tím, co mocná církev hlásala a jak jednala. V současnosti jsou také velké rozpory mezi tím, co mocní hlásají a jak konají a co chystají.

   Smazat
  3. 12:48

   Díky svému bystrému rozumu se Luther postavil na stranu vrchnosti proti sedlákům.

   K jeho fanatické nenávisti vůči Židům, která se s postupujícími roky neustále stupňovala, je zbytečné cokoli dodávat.
   Roku 1543 vyzval německá evangelická knížata, aby Židy zotročili nebo vyhnali.

   Vycházeje z této teologické tradice také německá evangelická církev podporovala Hitlerovy rasově motivované zločiny nebo k nim mlčela, když předtím ústy svých oficiálních předstaitelů přivítala Hitlerův nástup k moci.

   - Říkáte-li tomu "vidět chyby", nemáte patrně o Lutherovi a dějinách luteránství nejmenší ponětí.

   Smazat
  4. Jan Kopecký26. května 2018 13:04
   „.. německá evangelická církev podporovala Hitlerovy rasově motivované zločiny nebo k nim mlčela, když předtím ústy svých oficiálních předstaitelů přivítala Hitlerův nástup k moci.“
   Ale podobně se choval i Vatikán. P.K.

   Smazat
  5. 13:43

   No a - nic lepšího Vás k tomu nenapadá? Tím chcete zamlžit své předchozí kecy o "vidění chyb"?
   Co Vás vůbec motivuje k tomu, vyjadřovat se k věcem o kterých nemáte páru?

   Smazat
  6. ... Míním tím duchovní paniku přelomu 15. a 16. stol., apokalyptické scénáře (totentanz) atd.
   9.09

   Smazat
  7. Jan Kopecký26. května 2018 13:52
   „Tím chcete zamlžit své předchozí kecy ..“
   Tím chci rozptýlit mlžení, že antisemita Luther založil židobijecký spolek evangelický, s argumentací, viz jak se ten spolek choval k Hitlerovi. P.K.

   Smazat
  8. Jan Kopecký26. května 2018 13:04
   „K jeho fanatické nenávisti vůči Židům, která se s postupujícími roky neustále stupňovala, je zbytečné cokoli dodávat. „
   Nebylo by naopak na místě k tomu dodat, z čeho ta, jak říkáte fanatická nenávist, pramenila? To, jak šel Luther statečně proti své církvi, spíš dokazuje, že to nebyl žádný demagog. P.K.

   Smazat
 8. Národ,vlast rodina co chcete řešit více tak by to mělo být.

  OdpovědětSmazat
 9. Boris Cvek:Iluze nacionalistické jednoty

  Co asi tak čekají čeští nacionalisté, kteří nadávají na Evropskou unii a chtějí z ní vystoupit? Že si třeba italští nacionalisté řeknou: my ty Čechy milujeme, my se pro ně budeme rádi obětovat, my jim ten odpor ke kvótám nebudeme zazlívat! Italští nacionalisté si ovšem budou stejně jako všichni ostatní nacionalisté hledět především „svých zájmů“.

  Pro nacionalismus není představa, že ty ostatní, tzv. cizácké národy, nějak škodí tomu jeho národu, který by na tom byl skvěle, kdyby se mohl rozvíjet bez cizáckých vlivů, nejen nepřijatelná, ale jeho dokonce jeho osudem, do kterého musí vždy dříve či později spadnout. Iluze nějaké jednoty evropských nacionalistů, která je dána jejich odporem k EU, je iluzorní. EU je totiž právě historicky unikátním a až dosud velmi úspěšným pokusem, jak se v Evropě po staletích válek a nenávisti nějak domluvit na společných zájmech, jak si vyjít vstříc, jak se zbavit nacionalismu.  Jakmile si evropské národy začnou hledět více svého nacionalismu než budování společné Evropy, vracíme se do minulosti, v níž rozhodovala jen síla. Od italských proevropských politiků bychom mohli čekat, že v zájmu udržení Unie budou postkomunistický odpor vůči povinným kvótám přece jen nějak tolerovat. Italští nacionalisté, kteří nyní nastupují ve své zemi k moci, tuto motivací již mít nebudou. Dívají se totiž na celý problém nacionalistickou optikou. Zatím ale – díky Bohu – chtějí zůstat v Unii, tedy v systému pravidel, který je garantován všemi členskými státy.

  Co bude, až nebudou pravidla? Co bude, až bude pro Němce zcela lhostejné, co si vlastně Češi přejí? A ne lhostejné, dokonce nepřátelské; právě už jen proto, že jsou to cizáci. Tenhle mentální vývoj z evropských dějin velmi dobře známe. Až Tomio Okamura nebo Václav Kalus přijedou k Němcům s heslem „národní zájmy nade vše!“, jakou dostanou od německých nacionalistů repliku? No samozřejmě: ty německé! A pokud by někdy mělo nastat něco dnes nemyslitelného, že by totiž německý stát začal obdivovat statečnost německého národa za druhé světové války a oprávněnost a velikost jeho vojenského úsilí, nacionalismus je právě tou myšlenkovou cestou, která k tomu vede. Stačí se podívat na japonské nacionalisty.

  https://blisty.cz/art/91161-iluze-nacionalisticke-jednoty.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. K tomu, co píše Boris Cvek, není co dodat.
   Nacionalismus, konkrétně v té podobě, jak jej nabízejí Klaus (s jeho podporou AfD) nebo Okamura (s jeho kamaráděním s M. Le Pen), je jen lákadlem pro hlupáky.

   Vlastenectví mnohých Čechů bohužel dostatečně ilustruje jejich ochota krást s podvádět. Tyto velice rozšířené zvyky opravdu nemohou svádět ani na Brusel, ani na Washington. To u nás žádný cizák nezavedl.

   Smazat
  2. Anonymní27. května 2018 8:53
   Lidé jako pan Cvek, pro které je ideologie nad realitu, vedou Evropu vstříc ohni nacionalismu. Toho nacionalismu, proti kterému horují.
   Myšlenka společné Evropy národů, je hezká myšlenka a také já jsem jako většina účastníků referenda, pro ni hlasoval. Věřil jsem v nějakou vyšší celoevropskou spravedlnost, která dá přes prsty našim rozkrádačům společného majetku. To se nestalo, no byly to jen moje iluze, postavené na celoživotní existenci v socialismu.
   Další iluzí o kterou jsem přišel, bylo, že se naše životní úrovně budou srovnávat s našimi západními sousedy. Tato iluze již nebyla dána mojí deformací, ale polistopadovými sliby vládnoucích poskoků.
   Další iluzí, o kterou jsem přišel, je že západ je náš přítel a nemyslí na nic více, než na naši prosperitu a proto bychom mu měli bezvýhradně důvěřovat a ve všem poslouchat. Tato iluze je šířena do současnosti a vychvalování naši účasti v EU, za každou cenu, je její součástí.
   Ale EU mění směr a míří jinam, než hlásá její ideologie. Z hlediska nových členů lze říci, že EU nepodporuje naši prosperitu, ani národní svébytnost. Pokud si někdo myslí, že prosperujeme, tak ať si zjistí naše zadlužení, na kterém ta „prosperita“ stojí. Pokud si někdo myslí, že je podporována naše národní, nebo přinejmenším nějaká vykonstruovaná celoevropská svébytnost, ať se seznámí s EU direktivami, jako jsou Istanbulská úmluva, Dublin IV, Globální kompakt a další.
   Národní cítění evropanů je potlačováno, takže se evropští vlastenci ozývají a protestují. U nás je to T. Okamura. Pokud EU nadále bude směřovat k rozvratu evropských národů a lidé jako pan Cvek to budou schvalovat, potom se vynoří oni obávaní nacionalisté. To si nepřejí ani vlastenci, ale obávám se, že si to přejí bruselští plánovači jednotné rozvrácené Evropy. P.K.

   Smazat
  3. 27. května 2018 17:42
   Podle mého názoru,to Boris Cvek vystihl přesně.Nicméně některým vašim argumentům rozumím.
   Pokud by ČR vystoupila z EU stejně většina Čechů mimo jiné v porovnání s ekonomicky vyspělým Západem bude stále chudými příbuznými.
   Doporučuji k přečtení a zamyšlení skvělý článek od Veroniky Suši-Salminen/Proč nepatříme na Západ?/který publikoval analytický a komentátorský web Argument.
   http://casopisargument.cz/2017/03/08/proc-nepatrime-na-zapad/

   Smazat
 10. 9:01
  A tyhle bláboly ti dál pornoJanda,ty neČechu???!!!!

  OdpovědětSmazat
 11. 27. května 2018 9:01
  Naprosto s Vámi souhlasím.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.