Reklama

pondělí 28. května 2018

Je Pobaltí načasovaná bomba?

Jiří Bureš
28. 5. 2018
Krátké zamyšlení nad situací v Pobaltí, vysíláním „misí“ hrozbou preventivní války a činností rádoby světového hegemona. V poslední době, zejména v souvislosti s tvorbou vlády „ s důvěrou“je je dosti frekventovaný problém vysílání „misí“ AČR do zahraničí a problém Pobaltí i v souvislosti s Krymem. Podívejme se tedy na tyto problémy blíže. Srovnávání situace Krymu a Pobaltských států je zcela mimo jakoukoliv logiku a nemá smysl se nyní v této souvislosti k tomu vyjadřovat a zbytečně mrhat místem a časem. Myslím, že otázky typu „co by, zda by, kdyby, v souvislosti se zájmem o reakci Ruska na přísun vojenských kontingentů z jiných zemí do Pobaltí nemá ve vážné diskuzi místo.


Viz např. Co by kontingenty, kdyby  se Rusko pokusilo… Rusko se o nic nepokusilo a zřejmě se ani k žádnému pokusu nechystá, tedy Rusku nepodsouvejme jakoukoliv činnost vyžadující vojenská protiopatření. Nezaregistroval jsem žádnou reakci Ruska. V této souvislosti je ale na místě jiná otázka. Proč a na čí popud byly tyto vojenské kontingenty včetně AČR do Pobaltí vyslány. Dostanu zřejmě obligátní odpověď „ Rusko Pobaltské státy ohrožuje svým jednáním a pobaltské státy mají z Ruska obavy“. Jednání  Ruska ohrožující jiné státy není specifikováno. Jsem nucen tedy k další otázce,  zda, kým a komu byla stížnost na Rusko podána a s jakým výsledkem. Nebyla oficielně nikým žádná stížnost na Rusko nikomu podána a rozhodnutí k přítomnosti vojenských jednotek jiných států v Pobaltí s cílem odstrašení Ruska, bylo provedeno pouze ve štábu NATO  Není mi zcela jasné od čeho vlastně má být Rusko „ odstrašováno“. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že v souladu s Chartou OSN, jakýkoliv vojenský nápravný, odstrašující nebo donucovací zásah prováděný pověřeným státem nebo skupinou států ,vůči  jinému suverénnímu státu, nebo skupině států je možný pouze na základě ROZHODNUTÍ Rady Bezpečnosti OSN. Při schvalování vyslání kontingentu AČR do zahraničí v Parlamentu ČR by to měli mít poslanci na zřeteli. Jakýkoliv jiný postup je z hlediska mezinárodního práva a dodržování zásad Charty OSN nelegální. K „odstrašování Ruska“ vojenskou silou pouze na základě rozhodnutí velení NATO  nestačí, i když NATO na svém summitu v r. 2010 deklarovalo svoji připravenost  nahradit Radu Bezpečnosti OSN a převzít odpovědnost za bezpečnost celého světa.

Není mi zcela jasné proč se stále hovoří o jakési Ruské hrozbě a ještě ve spojení s válkou. Je již nutno pochopit, že Rusko válku nepotřebuje, že Rusko válku nechce. Když se podíváte na mapu, je zřejmé, že Rusko je opravdu obklíčeno sítí zejména USA vojenských základen. Na cca 20.000 km dlouhé hranici těžko najdete stát s přátelskými, nebo dokonce spojeneckými vztahy s Ruskou federací. Nejsložitější je zřejmě 5.000 km dlouhá hranice právě s Pobaltskými státy, kde vzájemné vztahy jsou nejsložitější. Zde je napětí uměle živeno a posilováno zejména zásluhou USA. 

Jsou zde pořádána častá vojenská cvičení s účastí vojenských jednotek jiných státu – členů NATO většinou s asistencí  jednotek US-Army simulující obranu proti Ruské armádě, která přepadla ten-který pobaltský stát. Vojensko-námořní síly sedmi zemí Aliance (Německo, Dánsko, Norsko, Polsko, Lotyšsko, Estonsko, Litva) mají v Baltském regionu 4 torpédoborce, 26 fregat, 9 korvet, 8 minolovek, 16 raketových člunů, 10 strážních člunů, 16 dieselových ponorek. Území Pobaltských státu je ze strany NATO-USA dobře vybudovaný nástupní prostor pro vstup do zájmové oblasti t.j. území Ruské federace. Je velmi dobře zajištěna i podpora a přísun posil a materiálu, jednak po moři a pevninou přes území ČR s vybudovanými základnami. Tak takto tedy vypadá Ruská hrozba. V této souvislosti si dovedu představit jednání a chování administrativy Spojených států v případě, že by na území Mexika probíhalo společné cvičení vojenských jednotek Mexika, Ruska a Číny.

Existují úvahy co by se stal kdyby se Rusku  dostal k moci nějaký šílenec a nařídil obsadit pobaltské země.To se dostáváme do oblasti různých spekulací a to bych nerad. Je možné, že by to mohlo způsobit i ozbrojený konflikt, protože  je snaha ze strany NATA  na území Pobaltských států udržovat neustále přítomnost vojenských jednotek jiných členských států  Aliance včetně vojenské přítomnosti USA. Tyto jednotky by se zřejmě střetu s jednotkami Ruské armády nevyhnuly. Tedy jinými slovy řečeno , tento  konflikt by mohl přerůst do velkých rozměrů, který se dá již velmi těžko uhasit. Jak jsem již řekl, Rusko válu nepotřebuje a válku nechce. Je otázka zda NATO a zejména Spojené státy ustoupí od provokací, které by samy ve své blízkosti těžko  trpěly. To by ale musela být změněna Nová obraná strategie Spojených států přijatá počátkem tohoto roku. Stále se potvrzuje, že Evropa potřebuje jiný systém zajištění  bezpečnosti  než je stávající. Když se zamyslíme dále nad situací v Pobaltí  napadá ,nás proč vůbec tam musí jít zahraniční kontingenty a tím případně i náš?Řeknu to velmi zkráceně a možná se to nebude zamlouvat. Nejen náš kontingent tam musí jít proto, že jsme členy NATO, které po celou dobu své existence prosazovala  silou zájmy především Spojených států. Představitelé Evropských členských států NATO si nechtějí přiznat svou závislost na Spojených státech a vést samostatnou politiku. Příslušníci naší armády musí jít do Pobaltí proto, aby v podstatě hájily zájmy Spojených států, které jsou skryty pod maskou pomoci státům Evropy, které jsou ohrožovány „ rozpínavostí Ruska“. Ve Strategické koncepci Spojených států prezident Trump uvádí, že Spojené státy musí aktivněji prosazovat své zájmy a spojenci Spojených států musí podporovat prosazování zájmů společných hodnot a způsobu života Spojených států na celém světě. 

V posuzování situace v Pobaltí v souvislosti se strašením občanů preventivní válkou ze strany Ruska je možno toto posuzovat také jako šíření válečné propagandy podle trestního zákoníku. Ale zcela vážně.Takovéto  formulaci namůže přece rozumný člověk věřit. Opakuji již po několikáté. Rusko válku nepotřebuje a nechce. Rusko důsledky války zná z kruté vlastní zkušenosti. Tato válka by byla jiná než všechny dosavadní, byla by to válka všezničující. Těžko by se v Evropě udržela jako malá lokální válka  mezi 2 státy. Rusko přijímá kompromisy, ale musí hájit také zájmy své a svůj stát. Prezident Putin pouze prohlásil, že pokud bude ohrožena samotná existence státu a jeho občanů použije všech prostředků k jeho ochraně. To není v žádném případě jakákoliv vyhrůžka preventivní válkou.

Hlavními inspirátory snažení a soustřeďování vojenských sil proti Rusku v Pabaltí jsou Spojené státy pod různými záminkami a s různými „ prostředníky“ , Chápu tento  proces jako snahu Spojených států obnovit svou hegemonii na celém světě. O ztrátě hegemonie Spojených stát hovořil před svou smrtí zapřisáhlý nepřítel Sovětského ale i současného Ruska Zbigniew Brzezinski, který celkem reálně nakreslil současnou a v nejbližší budoucnosti možnou úlohu a postavení jednotlivých velmocí v současném světě. Spojeným státům přisoudil zcela reálně úlohu regionální velmoci a nutnost kooperace s dalšími regionálními velmocemi především Ruskem a Čínou. Donaldu Trumpovi a jeho administrativě tato úloha zřejmě nestačí a proto v bezpečnostní strategii Spojených států přijaté počátkem t.r. zakotvuje snahu oobnovu světové hegemoni Spojených států v dalším vývoji světa.                                                                               
Samozřejmě nahromaděné zbraně a emoce  ve spojení jsou vždy velmi nebezpečné a hrozí výbuchem. Ale bát se nestačí, musí se k odvrácení tohoto nebezpečí něco udělat. A  to něco je i v našich silách. Znamená to abychom podpořily ty politiky, kteří nejen, že mají možnost něco řešit, ale především chtějí řešit doopravdy, aby zmizela hrozba války. Začínají se objevovat některé první pokusy v tomto směru. Na zasedání stále rady OBSE  dne 3: 5.2018 vydalí představitelé 8 členských států OBSE prohlášení ze kterého vyjímám, cituji: 

V situaci ve které se množí nové bezpečnostní výzvy a zahraniční hrozby, je dnes opět potřebné spojit úsilí států na půdě OBSE k vyřešení současných konfliktů a zabránit vzniku nových. Jsme přesvědčení že je to jediný způsob, kterým můžeme uchránit  současnou a budoucí generaci od nových válečných utrpení.
Mír ve 21 století stojí za to, abychom o něj bojovali stejně cílevědomě a vytrvale jak to dělali lidé ve století minulém. Musíme se vážně a zodpovědně zamyslet nad budoucností našich dětí a vnuků."
Myslím, že k tomuto není co dodat, jen snad to, že je naší povinností „ přesvědčit“ naši politickou reprezentaci ( nebo ji vyměnit), aby v tomto duchu pracovala a jednala také v příslušných organizacích a institucích na mezinárodním fóru.
Je to velká inspirace a jak je zřejmé našla by podporu.

Plukovník v.v. Jiří  Bureš,
předseda Asociace Vojáci proti válce z.s.


37 komentářů :

 1. Mohl byste prosím uvést o představitele kterých států se jedná?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. NATO je zločinecká organizace, která má na svědomí stovky tisíc zabitých nevinných lidí ve státech, které se nechtěly podrobit diktátu USA. Gorbačov ve své naivitě si myslel, že když se stáhne ze střední Evropy bude to stačit k udržení míru na světě a když ještě dostal příslib USA, že NATO se nebude rozšiřovat k hranicím Ruska, zdálo se, že studená válka a hrozba třetí světové války je zažehnána. Jenže spoléhat se na dohodu s USA a ostatními západními demokraciemi je největší chyba které se mohli Rusové dopustit. USA potřebuje aby celý svět na n pracoval a odváděl jim peníze protože USA jsou nejzadluženější stát na světě a žijí jenom na úkor vysávání ostatních států na světě. Porobit si Rusko by bylo pro západní svět zdroj, který by jim vystačil na dalších několik let pěkného života s kecama o demokracii a lidských právech. Nejnebezpečnější je vždy ten, kdo je nejzadluženější a to jsou USA. Rusko nemá žádné dluhy a když do toho započítáme jejich surovinové zdroje a tak je to jeden z nejstabilnějších států na světě, který nepotřebuje žádné války a když se mu podaří udržet mír je to pro něj výhra.

   Smazat
  2. Zločinecké, teroristické a válkychtivé NATO!28. května 2018 19:14

   NATO a USA jsou jako dva v jednom! Severoatlantická aliance NATO byla založená v r. 1949. Varšavská smlouva jako vojenský blok na obranu evropských demokratických států vznikla až v r. 1955. Její vznik byla existence agresivního útočného paktu NATO.
   NATO je nebezpečný, válkychtivý, mezinárodní útočný vojenský pakt! Mocenský imperialistický nástroj a skanzen studené války! Útočný pakt armád pro americká válečná dobrodružství ve světě. Ohrožuje světový mír a bezpečnost mnoha mírumilovných států!
   NATO realizuje mise v Iráku, v Afghánistánu, na hranicích doteku s Ruskem v Pobaltí, ale nikdy nevyslalo mise na ochranu hranic Schengenu před migranty.
   NATO válčí v Afghánistánu, v Iráku, své jednotky má v Pobaltí, poradce na Ukrajině, kde koordinují útoky proti domobraně v Doněcku.
   Armády členských států NATO slouží jako křoví, kryjící a legalizující agresivní záměry zločinné zahraniční politiky USA. Vyslání vojáků AČR do pobaltské mise NATO je v rozporu Ústavou ČR, se zájmy ČR a nás občanů! Také je v rozporu s Chartou OSN a Severoatlantickou smlouvou. Co tohle všechno má společného s obranou naší ČR?!
   • www.novarepublika.cz/2017/06/vznik-cinnost-cile-nase-pusobeni-v-nato.html
   • www.novarepublika.cz/2017/10/mytus-o-pozitivnim-vyznamu-nato-o.html#more
   • www.novarepublika.cz/2017/08/mezinarodni-pravo-spravedlnost-vitezu.html#more
   • www.narodnidemokracie.cz/a-dost-je-nejvyssi-cas-zastavit-rozpinavost-usa-a-nato-v-ceske-republice
   • www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/nato-se-posouva-na-vychod-a-potom-je-prekvapeno-reakci-ruska

   Smazat
  3. Krehulko černopitomá, to si můžeš zjistit na internetu. Nauč se aspoň to.

   Smazat
 2. Rusko má v Kaliningradské oblasti nemalou vojenskou základnu a silně využívá vzdušný prostor, což okolní státy evidentně irituje. Tady se projevuje neochota NATO se s Ruskem dohodnout. Samozřejmě se Rusko nenechá zastrašit. Na druhé straně, USA vyrábí neuvěřitelné kvantum zbraní, které nikdy nebyly v reálu použity a potřebuje výzbroj modernizovat. Zdá se, že je to dnes zásadní problém americké armády. Jinými slovy, množství zastaralé techniky je jim naprd. Nerozhoduje kvantita ale kvalita.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. DOHODNOUT S NATO?
   VRAŤ SE DO JUGOSLÁVIE, BLBE!

   Smazat
  2. Velka písmena ,velký mozek vhodný do lihu.

   Smazat
  3. Dobrý ale je třeba psát měkký i všude.

   Smazat
  4. 12:22
   Tkáně se nakládájí do 10%FORMALDEHYDU,BEZMOZKU!!!!☺☺☺

   Smazat
  5. Vsechno a vsude je dnes nacasovana bomba.

   Smazat
 3. Asi už je zbytečné komentovat "státy v NATO" a jejich vůdčí sílu. Je zbytečné mluvit o tom kolik jiných států na světě rozvrátily a poslaly do "středověku". Ono se jim to, ale už vrací a bude i hůř, bohužel časem i u nás, ač tomu mnoho lidí, "zavřených" ve své zdánlivě bezpečné ulitě ve velkém městě, plné schopných "skvěle" cvičených policistů, zatím vůbec nevěří. NATO vypustilo a vypouští dál džina z lahve a naprosto si, díky své honbě za novými zdroji, které navíc opět již nutně potřebuje, neuvědomuje budoucí dosah svého jednání. A nám zde místo skutečných ministrů, hodných svého jména, dál a dál vládnou různí herci, jejich kamarádíčci a jiní tluč ústové, kteří tu pouze kopírujou pokyny z Bruselu či USA. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Samozřejmě. V konečném důsledku rozhoduje odhodlání lidí a to v tomto systému upadá. Proto jsou žoldáci všude. A netýká se to jen armády. Včera jsem se díval chvilku na Moravce, vypasený Kolář z UK je toho příkladem. Zaujatý, s úzkým obzorem vidění, nemůže být pro tuto zem přínosem ani hrozbou. A takových je kolem fůra. Při prvních problémech zalezou a poserou se strachem. A oni to všichni vědí.

   Smazat
 4. Vyměnit,pane Bureš,vyměnit..

  OdpovědětSmazat
 5. každý Čech s pěti obecnejma se dovtípí, že když Evropu křižují kolony vraždících hrdlořezů s pruhovanejma vajkama, tak to není samo sebou.
  CO ASI VOZÍ???
  Jen pitomec si myslí, že tyto "spanilé jízdy" vrahounů slouží k propagaci míru a přátelství.
  Přeprava zbraní a munice, asi i bojové techniky pokračuje v plném proudu. Jen vobřezaná kavárna tvrdí, že je to pro blaho nás všech.
  MĚLI BYSTE SE ZEPTAT JEDNOHO SOUDRUHA GENERÁLA z NATO. A PRO JISTOTU JEJ POVĚSTE ZA KOULE DO PRŮVANU. PŮJDE MU TO LÉPE.

  OdpovědětSmazat
 6. No jo článek má pravdu pobaltský fašisti jsou nebezpečný.

  OdpovědětSmazat
 7. USA rozumí jen síle, nikdy tomu jinak nebylo. Až budou ruské vojenské lodě křižovat v Mexickém zálivu, pak už bude dost pozdě.

  emeritni kapitán

  OdpovědětSmazat
 8. https://www.youtube.com/watch?v=E6UQXKRhu4w

  V Obrátenom Garde, bi sa z Litvy stal vnutrozemský štát, bez prístupu k Baltu, vďaka Konigsbergu-Kralovci, ktorí bi si posunul hranicu až k Lotišsku. Litva bez Klapeidy, a k tomu obklopené Pruskom, Poľskom, Lotišskom a Ruskom. Ale to isté bi hrozilo aj Poľsku Vnutrozemský štát v hraniciach Kongresoveho Poľska. Sliezsko je otázne či bi bolo súčasťou Poľska, alebo si Slezania v referende odsúhlasili možnosť stať sa súčasťou Českej Republiky a pridať sa k Ceským Slezanom.
  Ale to bi muselo proti Prusom zakročiť aj NATO ktoré bi nestrpelo samostatnú PRUSKU politiku voči svojím susedom. Ktorí pripravili Litvu a aj Poľsko o prístup k Baltu. A tiež Pruske vojnové lodstvo križujúci Balt, a demonštrujúcu svoju PRUSKU silu, potencionálnim lodiam plaviacich sa pod vlajkov NATO bi robilo vrásky plánovačom NATO, nevieme ako bi reagovali Pruske ponorkové lodstvo, na obchodné trasy v Balte, ale aj v Severnom mori. Možno všetky lode členských štátou NATO bi boli odsúdene ako tie v II. svetovej, keď ponorky potápali konvoje. Prusko a najme Východné Prusko, nieje Líbia, Irak, a ani Sýria, kde vojnové lode kotvili na svojích základniach. Potopenie Americkej Lietadlovej Lode plaviacov sa pod vlajkou NATO PRUSKOU ponorkou!!! Asi bi toho Prusa odsúdili v USA na utopenie sa ližicou!! Jatrenie obivateľstva Litvi, Lotišska, a Estónska a delenie obivateľov na občanov Prvej kategórie, a občanov druhej kategórie, iba preto že sa hlásia k Ruskej národnosti, dochádza až k absurdnostiam. A pritom tam majú doslova rasové zákony, kde niekde inde je problém. A tam nemajú.
  Stav ktorí vznikol, je stav po I. a II. svetovej vojny, ale aj rozpadom ZSSR. Kde politickej menšine krajny vsugerovali obavy z rozpínavosti Pruska! Kto bi chcel mať na svojích hrniciach Prusko z Konigsbergom a v hraniciach pred 2.svetovej vojny. Poľsko, a Litva sa stanú vnutrozemskými štátmy.
  Žeby USA išlo o obnovu Východného Pruska pod vladou samotných Prusov??

  OdpovědětSmazat
 9. Je to normální kolonizace státu Evropy USA.Čím více obsadí států,tím má více kolonii,kam už pak nemůže vstoupit Rusko,bez vyvolání války USA a o to USA jde,žádná hrozba z Ruska nehrozí,ale udělat z Ruska nepřítele,aby byly státy povolné okupaci USA,to se jim daří.

  OdpovědětSmazat
 10. Přesvědčit naši politickou reprezentaci, nebo ji i vyměnit (viz autor článku) sice můžeme, ale západní financiéři si koupí, buď tu starou, nebo tu novou!

  OdpovědětSmazat
 11. Pobaltí (svého času někdo psal dokonce pobaltští tygři) byly před sto lety bažinami plnými otroků pod nadvládou Prušáků. V dobách SSSR se díky ekonomické podpoře z centra (a na úkor centra a celého zbytku země) staly doslova výstavní skříní SSSR. No a nyní se už pár desítek let zase vracejí ke svému sto let starému statusu - vracejí se do bažin. Brusel jim totiž pomáhá daleko méně než Kreml. Mladí zdrhají do světa, země se vylidňují, průmysl v háji, infrastruktura jakbysmet atd. (už ani ty jejich blátivé šproty se nedají konzumovat). Ještě, že tam jsou rusky mluvící neobčané. No a právě kvůli nim se Pobaltí musí třást, protože se jejich procento v populaci zvyšuje díky emigraci řádných "občanů". Proto se tolik bojí Putina, že je jednoho krásného dne bude moci anektovat bez jediného výstřelu. Opravuji, s výstřelem, protože Pobaltí bude držet při životě vojenský pakt NATO.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. P.S.: před lety jim z říše (té s názvem "Rozděl a panuj") slíbili, že čím více budou štěkat na svého dřívějšího sponzora (Kreml) a čím více s ním přeruší styky (v ekonomice, energetice, transportu), tím štědřejší bude podpora z Říše. Sliby chyby. Krásně je to vidět třeba na příkladu Bulharska, které před 3 roky stoplo na příkaz "Říše" plynovod South Stream a minulý týden jeli k Putinovi žadonit alespoň o ten svůj "bulharský proud". Pobaltí se na otočku na obrtlíku právě chystá, Říše jim přiškrtí penězovod :-)

   Smazat
  2. jsou to takoví prodejní bratříčci za prachy, kdo dá víc, s tím jdou kousek cesty

   Smazat
  3. Tihle bratříčci, ale asi vrátka nezavřou.
   (parafráze na K.Kryla) V.J.Horák

   Smazat
 12. Marně prskají zde nadšenci Kremlu nad stavem dnešní Evropy, který je i přes různé nedostatky imponující. Máme zde ekonomicky silnou EU a pro obranu před agresivním Kremlem funkční NATO. Občané Pobaltských států si toho dost cení. Oni ví, že u nich nedojde k tomu, čeho se Kreml dopustil r.2014 svou agresí na území cizího státu, na Ukrajině. A dodnes posílá své žoldáky na Donbas.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:15

   Pominu hodnocení Ruska a zeptám se na to, čím svůj příspěvek uvádíte:

   Jste přesvědčen, že většina našich občanů, např. důchodci, svobodné matky nebo bezdomovci, také považují stav dnešní Evropy za imponující.

   Neptám se na názory Řeků, Italů nebo Španělů, protože s těmi pravděpodobně nemáte možnost denně mluvit.

   Odpovíte mi?

   Kokotko

   Smazat
  2. 22:15 -Jsi čistý prototyp hlupáka. A ještě svoji hloupost veřejně vystavuješ.

   NATO - servisní organizace kolonialisty (USA) - notoricky porušuje mezinárodní právo a pod vylhanými záminkami napadá členské státy OSN (Jugoslávie, Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie atd. atd.)

   EU je projekt německé pravice, která si chce, tentokrát beze zbraní, kolonizovat celou Evropu, a skoro se jí to podařilo. Naštěstí odpor vzrůstá a snad se i ta Evropa zotročujícímu plánu vzepře.

   Ukrjina je ukázkou toho, koho americké svině ve světě podporují - na Ukrajině banderovké nácky, v Jugošce chorvatské genocidní ustaše, na Kosovu muslimskou narkomafii, v Bosně muslinské radikály, v Sýrii Islámský stát uřezávačů hlav ....

   a ty, blbče, těmhle všem sviním se pokoušíš dělat reklamu. Styď se!

   MM

   Smazat
 13. 22:15 bok po boku s vedoucí silou NATO (americkou armádou i jejími nájemními žoldáky) si i Česko vybojuje vše potřebné (k přežití v 21. století) kdekoliv na celé zeměkouli, nejenom v afghánských horách, afrických pouštích, ale i na chladné Sibiři. I na Česko se dostane nějaký ten příděl a to nejenom suroviny, ale hlavně lidské zdroje, aby i v Česku bylo možné vyšlechtit euroasijskou negroidní rasu, člověka smíšené krve.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. jsme národ Švejků, někdo to dosti sabotuje, Šlechtové nechtějí dát prachy na nové vojáky a mise, dokonce její vlastní kolega nestíhá přebudovat silniční síť pro východní tažení - někdo mu to záměrně sabotuje špatnými znaleckými posudky, které požadují nové, pevnější mosty pro přepravu emerické vojenské techniky jedoucí z Německa na východní frontu

   Smazat
 14. Good article, thank you for sharing.

  OdpovědětSmazat
 15. It's been a long time since I read a good article and such a meaning! I hope you will continue to write articles like these for hobbyists!

  OdpovědětSmazat
 16. This is really a great stuff for sharing. Keep it up .Thanks for sharing.

  OdpovědětSmazat
 17. I have read through other blogs, but they are cumbersome and confusing more than your post. I hope you continue to have such quality articles to share with everyone! I believe a lot of people will be like to read this article!

  OdpovědětSmazat
 18. I am having such a good time here on this article and i was hoping for this information and then i have got many things from this article.Thanks for your effort and i wish for more.
  Delhi Escorts

  OdpovědětSmazat
 19. such a great article you share with us, I really impressed with your work an idea content all the info you provide to us, it was very informative and helpful in this post.
  Escorts in Laxmi Nagar
  Escorts in Chandni Chowk
  Escorts in Russian
  Escorts in Dwarka Mod
  Escorts in Najafgarh

  OdpovědětSmazat
 20. My name is Neha Malik and as you can see i offer varied range of escort services in Gurgaon that is capable of changing your normal lives forever. Before you start doubting let me tell you that i am a model by profession, which is why most of the time i prefer enjoying life with renowned business personalities
  Escorts in Gurgaon
  Gurgaon Escorts
  Gurgaon Escorts Service
  Indipendent Female Escorts in Gurgaon
  Gurgaon Call Girls
  Escorts Service in Gurgaon
  Aerocity Escorts
  Gurgaon Escorts
  Connaught place Escorts
  Gurgaon Escorts Service
  Escorts in Connaught place
  Escorts Service in Gurgaon
  Escorts in Aerocity
  Gurgaon Cheap Female Escorts
  Escorts in Lajpat Nagar

  OdpovědětSmazat
 21. Below Now we have the massive diversion in beauties, and we hold the Nagpur Call Girls from each region and nation. All of the girls have priceless allure, and you will afford her cuteness. Her just about every classy transfer and lewd gesture is likely to make your jaw drop, and her nude dance can make you sexy. The Nagpur Call Girls for supplying the sexual service, you should like to acquire investing time together with her. Our Nagpur Call Girls has become viral and no. 1 in The full of Delhi. We offer you the high-class Nagpur Call Girls for obtaining sexual enjoyment. The girl can make your lifetime glowing and full of entertainment with a strain-no cost lifestyle.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.