Reklama

středa 16. května 2018

Je třeba mluvit o zabezpečení občanů ve stáří

Jiří Jírovec
16. 5. 2018
V angličtině existuje termín "out of the box thinking". Znamená oprostit se od omezení, která zabraňují najít řešení určitého problému.
V Česku se do nekonečna mluví o důchodové reformě. Máme komisi za komisí a výsledek je vždy stejný, protože se pohybují uvnitř stěn zvaných politické zadání. Přihlásil jsem se do pořadu "Máte slovo" (mate-slovo). Nedostal jsem se mezi panelisty a neměl jsem příležitost rozvířit zatuchlé vody diskusí o důchodech. "Máte slovo" není odborné fórum, ale může svému, poměrně početnému publiku dát určitou představu o šíři problému. Dramaturgyně pořadu mi předem poslala několik otázek, aby věděla kam mě zařadit. Zde je moje odpověď na jednu z nich:


"Už léta se hovoří o nutnosti důchodové reformy, jak by podle Vás měla zhruba vypadat? Co je podle Vás nejnutnější?"

"Výsledek dosavadních důchodových komisí je nula, protože je zadávají politici a uskutečňují "profesionálové", kteří se na "politická zadání" vymlouvají.
Ještě v době trvání jeho komise jsem se pokoušel kontaktovat profesora Potůčka. Poslal jsem mu základní informace o kanadském systému (zadarmo). Nereagoval. Zřejmě ho víc zajímal chilský systém, kterému vládou zaplacená publikace věnovala 12 stránek.
Pravda je, že jeho komise přišla s odvážným tvrzením: "Když se k pensijnímu systému pustí soukromý sektor, tak je poničen, ne-li vytunelován."

Konec odpovědi.

Paní dramaturgyně mě následně telefonicky požádala, abych pana profesora, který bude v publiku, neatakoval. To jsem slíbil a dodržel.

Nicméně: Martin Potůček je obložen tituly a hodnostmi ze všech stran. A hlavně je vedoucím Centra pro sociální a ekonomické strategie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Když se ani takový vědec a specialista neodváží opustit bezpečné stěny svého boxu, je něco zásadně špatně. Buď je vůči politikům slabý a nebo je neschopný. Přijal politické zadání místo toho, aby trval na tom, že důchody jsou jen jedním z nástrojů, které má stát k dispozici pro hmotné zabezpečení života občanů ve stáří.

Toto právo definuje Listina základních práv, která je součástí Ústavy ČR, takto:

Článek 30
(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.
(2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.
(3) Podrobnosti stanoví zákon.
Hmotné zabezpečení ve stáří, to je oč tu běží. Kdyby politici brali Ústavu ČR vážně, nemohli bychom mít bezdomovce, žebráky a staré lidí, kteří musejí otáčet každou korunu.

Politici se z pochopitelných důvodů omezují jen na špičku ledovce. Tlachání o zásluhovosti a solidárnosti důchodů je totiž nic nestojí. Občas hodí pod stůl ohlodanou kost na přilepšenou.

Někteří žvanilové ztrácejí čas kopáním do již neexistujícího protivníka. Havlovy plky o králikárnách byly nahraženy farskismy "hnus a destrukce", které tvoří podstatu jejich nového Mein Kampfu.

Po roce 1989 jsme byli svědky destrukce mnohých podniků. Za hnus lze považovat, že politici připustili vznik "vyloučených lokalit", lichvu, obchod s chudobou a exekucemi. Jde o hlubokou krizi, byť se zatím týká "jen" asi 10% populace.

Máme "nepřizpůsobivé lidi" a potřebujeme je někam uklidit. Město Most uvažuje o vesnici pro odpudivce (eskatelevize.cz/vesnice-pro-neprizpusobive)

Zkoncentrovat je na oplotitelném pozemku. Máme přece zkušenost z První republiky. Seznamy nepřizpůsobivých lidí jsme uměli sestavit několik let před Hitlerem.

S chutí do toho a půl je hotovo. Prasečák byl vykoupen, postavíme tam repliku tábora s plotem bez děr (ať má Okamura vzteka). Až přijde čas, "šup tam s nimi". Stejně nemají kam jít.

Nepřizpůsobivost je zvláštní pojem. V ČT kdosi řekl, že "nepřizpůsobiví" jsou naopak velice přizpůsobiví, protože reagují na podmínky, které většinová společnost vytváří, aby se jich zbavila.

Přizpůsobit se museli i Židé za Protektorátu. Nechť si čtenář otevře tento odkaz, je to velmi výživné čtení. Současní politici mnohá opatření opisují. Stačí vynechat nebezpečná slova "Žid" a "židovský".
(www.holocaust.cz//protizidovska-narizeni-omezujici-vstup-a-pobyt)

Převlékač kabátů Pavel Kohout (svoji první knihu básní opatřil věnováním: "Tátovi za to, že mě naučil milovat stranu") kdysi napsal:
„Ulicí bílou půjdou děti rozesmáté, na bílých blůzách pionýrské šátky.
Bude to po letech, snad v pětiletce páté, z okna je bude vítat úsměv matky […]
A poslyš, mámo, co to byla bída?"


Moje generace slovo bída neznala. Pravda, můj spolužák Franta Hruška ještě bydlel v Kolonce, řadě malých domků na okraji Jiráskovy čtvrti v Praze 4 ale tu zlí komunisté zbourali, aby měli místo pro své králikárny na sídlišti Novodvorská. Šli do nich i původní obyvatelé Kolonky.

O bídě slyšela moje vzácná spolužačka Miluše, když jí dědeček vysvětloval, že v těch dírách v barrandovské skále za řekou kdysi bydleli lidé.

U paní Jílkové se dokola žvanilo o důchodech. Odpůrci zvyšování důchodů mluvili o tom, že je málo dětí a někdy daleko, snad v pětiletce páté, nebude na důchody.

To je pravda, pokud vycházíme ze současného modelu kapitalismu. Ten se ale bude muset změnit, ledaže chamtivost nezničí svět pěknou válkou.

Již teď je zřejmé, že dosavadní způsob přerozdělování bohatství vytváří silnou vrstvu populace, která nebude mít na bydlení.

V roce 2107 vzrostly ceny pražských bytů o 20% a rostou i nájmy. V Praze 10 jsou ke koupi nové byty 1+kk v rozmezí 2.5-4.5 miliónů korun. No nekupte to. Jedna místnost jistě stmelí rodinu!

Jiří Dědeček kdysi bojoval proti předcházejícímu režimu písní "Má holka je chudá":
"Nemá kvartýr, nemá fáro, nemá ani na cigáro […] marně pátrám, marně lovím v tomhle městě panelovým, marně hledám něco tak chudýho […] je to smutný, je to psina, budeme mít spolu syna, až vyroste, bude žebrákem."

Básníci bývají nadčasoví, to je pravda. Dědeček už má jiný šolich a tak břitkost jeho pera otupěla. Musel by jít proti režimu, který rovněž začíná na "K".

PS

Připojuji souhrn kanadského systému zabezpečení ve stáří. Má původ v ryze kapitalistické společnosti, které došlo, že se takový systém musí týkat všech vrstev společnosti, tedy i té nejchudší.

České politiky urážejí slova nezásluhovost a regulace. Na tomto místě se nabízí dialog z Našich furiantů: "Učený člověk to má z knih, ale nikde nebyl. My jsme byli ve světě, my jsme tam byli, my jsme to všechno viděli" notuje si vysloužilý voják se svým kamarádem ševcem. Naši politici mají svoje poučky z brožur a napotřebují nic vidět.

Kanadský systém zabezpečení občanů ve stáří 
Pozn red: částky jsou uvedeny v CAD-kanadský dolar = 17 Kč


Nezásluhové pilíře

A - Old Age Security (OAS)

Vklad občana: 0
Nárok na vyplácení: věk 65 let, propočítává se podle podle let odžitých v Kanadě po 18 roku věku (maximum 40 let), roční příjem <114 000.="" br="">Benefit: Základní částka, určená vládou, je každoročně upravována podle inflace. V současné době je maximálně 7080, propočítává se podle let skutečně odžitých v Kanadě. Postupně klesá od 60000 na nulu při příjmu >114000.

B - Guaranteed Income Supplement (GIS)

Vklad občana: 0
Nárok na vyplácení: věk 65 let pokud je A+C<17 100="" br="">Benefit: Doplňuje příjem jednotlivce na zhruba 16800 ročně.
Detaily: http://www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/oas/payments/index.shtml
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security/payments/tab1-1.html

Zásluhové pilíře

C - Canada Pension Plan (CPP) - zahrnuje všechny zaměstnance

Vklad zaměstnance: 5% z hrubého příjmu až do povoleného maxima, totéž zaměstnavatel.
Nárok na vyplácení: 60 let, při odkladu do 65 dochází ke zvýšení o 2%/rok.
Benefit: Odvozen od silně zastropovaného vkladu. Maximum/průměr: 13100/6600 pro březen 2016.

D - Registered Pension Plan (RPP) - dostupný asi pro 60% Kanaďanů

Vklad zaměstnance: 10-12% hrubého platu
Nárok na vyplácení: Bez penalizace v 65 let nebo je-li věk + odpracovaná léta = 85.
Benefit: 2% z průměru nejlepších pěti let krát počet (max 35) odpracovaných let. Proplácená CPP se odečítá. 

E - Registered Retirement Saving Plan (RRSP)

Roční vklad: 18% příjmu (max 26000), nepoužitá část povoleného příspěvku se převádí na další rok.
Benefit: Umožňuje individuální investování, ale nezaručuje výsledek. Příspěvek a výnosy se zdaňují až v době, kdy jsou vybírány. Spoření může být i na jméno partnera (Spousal RRSP).

Poznámky

• Uvedeny jsou hrubé roční příjmy v kanadských dolarech;
• Pilíře A B a C jsou valorizovány podle inflace. C a D zaručují uvedené benefity;
• Příspěvky do D a E se odečítají z hrubého příjmu;
• Výnosy D a E se zdaňují až v okamžiku, kdy jsou vybírány;
• Pilíř D má několik variant, které v zásadě poskytují stejné benefity;
• Úspory v C a D nelze lze vybírat předčasně;
• Úspory v E lze vybírat podle podmínek investování. Vybrané částky jsou zdaněny v roce, kdy jsou vybrány;
• Kanada má progresivní daňový systém. Zdaňuje se suma všech ročních příjmů;
• V Ontariu existuje určitá (nikoli neprůstřejná) regulace nájmů;
• Kanadský systém zvýhodňuje zmíněných 60% občanů, kteří mají přístup k D a dost peněz na příspěvky do E;
• Kanada nemá, stejně jako Česko, vyrovnaný rozpočet; (ale během 25 let v Kanadě jsem nezaregistroval protesty proti garantovanému příjmu).

2600713695 / 2010

24 komentářů :

 1. "Básník", Jiří Dědeček, ihned poté, co se sprostě začal obouvat do "opravdového básníka", pana Karla Kryla, protože to zrovna bylo "IN", tak od té doby je z Děděčka, blbeček a jinak už tomu nebude. Jako blbeček už pojde.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. https://uloz.to/live/!dt6PSE2FQ2gi/karel-kryl-demokracie-rozkveta-pisen-slozena-po-roce-1989-dnes-nehratelna-pro-radia-a-media-jako-celek-popisuje-vyrcenou-pravdu-a-realitu-politiky-a-predpoved-budoucnosti-v-ceske-republice-avi

   Smazat
  2. Tohle http://anwiki.artsaucarre.be/images/a/a9/Thinking-out-of-a-bow-in-a-box.gif me sice napadlo jako prvni (ten obrazek se mi moc libi a vystihuje podstatu korporatnich otroku), ale jinak si myslim, ze to tentokrat p.Jirovec docela trefil. Jen ale pozapomnel, ze on zije v Kanade, ktera je samoztatnou zemi a nikoliv ekonomickou kolonii zemi anglosasskych. Duchody je totiz mozne vyplacet jen z toho, co se v prubeznem duchodovem systemu vybere, zatimco drive, kdyz byl system silne prebytkovy (jednalo se o stamiliardy), tak byly tyto prebytky pouzity na sanaci krachujicich bank. Dnes je vsak system debetni a stat place, ze na nej doplaci. OK, at teda doplati ten ~1bilion Kc, do oddeleneho systemu a zacne se starat o to, aby byla populace vyrovnana a nevymirala. Tim ovsem nemyslim dovoz imigrantu.

   Smazat
  3. To všechno byly a jsou pomahači zdegenerovaných zvrhlých parazitů a ti nejvychcanější v produktivním věku jdou pomáhat budovat kapitalizmus a v důchodu jdou zase tak kde má jejich důchod nejlepší kurz. To je nejlepší zajištění pro budoucí důchodce. Ostatní je obyčejná demagogie pro blbce.

   Smazat
  4. Nejsem spasitel, ale postaráme se o všechny prohlašuje Babiš. Ovšem už platn= nařízení o tarifech pro důchodce a mládž dokázal 2x odsunout. Jak typické. Tak se spíše můžeme těšit na další "odsun". Takže tak to od Babiše mlžeme čekat u všeho. A on to dokáže, jak dokázal odsunout socdem. Ale blbí voliči mu "stále věří"....

   Smazat
 2. Jestli Erdogan otevře hranice na Západ, udělá to neregulovaně nebo po kouskách a za výhody zase spadne pro doktory a inženýry klec.
  Kam americká a kanadská spojenecká demokratizační bota šlápne, odtud prchají lidé. Jestli to do dnes někomu z našich papalášů nedošlo, je to ten správný ichtyl na správném místě. Více než šest milionů migrantů čeká v zemích kolem Středozemního moře na příjezd do Evropy, podle utajované německé vládní zprávy, která unikla do deníku Bild. Daší 3 miliony zadržuje Turecko. A šílená EU jim chce umožnit legální přístup. Otřes! L.S.

  http://www.epshark.cz/clanek/263/evropska-migracni-krize-dalsi-miliony-jsou-na-ceste

  OdpovědětSmazat
 3. Pane Jirovce jdete do prdele s anglictinou , pobyl jsem 8 let v Britanii , te lzive zemi a nikdy vice !Jsou to vrazedni staty NATO ktere me probudili ze sneni !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Originál v ruštině:
   Уважаемые соратники и единомышленники! От всей души поздравляем Вас с Днём Великой Победы в Великой войне!
   Становитесь лучше и совершеннее! Берите знания, дающие власть в свои руки! Защищайте свои интересы и интересы своих семей! Защищайте Родину и Человечество как это делали наши Великие деды и прадеды! И новых нам Побед на полях "гибридной войны"! Мирного Вам неба над головой!

   Překlad v angličtině:
   Dear colleagues and like-minded people! We heartily congratulate you on the Great Victory Day in the Great War!
   Become better and more perfect! Take knowledge, giving power in th

   Smazat
 4. AC24 je totálně doničené. Jediné, co tam měli jako plus proti ostatním, byly přehledné diskuze ve vláknech - tak to pro jistotu zničili a nahradili zmatkem.
  Pitralon

  OdpovědětSmazat
 5. Obyvatelé západní Evropy si dělají naděje, že se jim podaří deportovat nezaměstnatelné migranty ze subsaharské Afriky nazpět do zemí původu. Na to musí zapomenout, jelikož plány sorosovských sociálních inženýrů (společně s USA,EU,OSN) jsou nastaveny tak, aby Evropa vstřebala ekvivalent cca 25% evropské populace ze subsaharské Afriky! USA, Kanady, Austrálie, Anglie, Švýcarska, Monaka(?), Lichtenštejska, Ruska, Číny a dalších z klubu, jednak chytrých poslední dva jmenovaní a západních vyvolených se netýká! L.S.

  OdpovědětSmazat
 6. at zije Trump stred vesmiru a krasny to mus zde Nick H..u

  OdpovědětSmazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 8. Základem zabezpečení důchodců musí být státní důchod. Žádné soukromé fondy. Důvodů je několik. Ten hlavní je asi ten, že státní důchodový systém není zaměřený na tvorbu zisku pro svého vlastníka.
  Důchody nesmějí být odtrženy od dalšího řetězu opatření. Dostatečně vysoké odvody, podpora pracujících rodin (ty nepracující jsou podporovány víc, než si zaslouží), aby byla zachováno příznivé demografické složení obyvatel a v neposlední řadě zastropování maximální výše vyplácených důchodů a odvodů do nich. Státní důchod nesmí být určený k životu v přepychu, ale důstojnému dožití. Na to musí navazovat i státem dotované sociální bydlení, provozované ovšem městy a obecními úřady. Nikoliv soukromými subjekty. Ono si lze totiž jenom obtížně představit důstojné dožití singl důchodce za stavu, kdy drtivou většinu jeho důchodu polknou náklady na bydlení.
  Další samostatnou kapitolou je systém sociálních dávek. Ten nahradit umělou zaměstnaností, odměňovanou pouze minimální mzdou. Jedinou sociální dávku, kterou bych zachoval pro pracující, jsou dětské přídavky. Vyplácené bez rozdílu výše příjmu, ale pouze pracujícím. Děti nesmějí být výrobním prostředkem, ale právě nadějí pro udržitelnost důchodového systému.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Hicák o tom já polovzdělaný skoro mrtvý pradědek tady píši již řadu let. Současný důchodový systém je totální demagogie a podvod. Děti v současné nastupující robotizaci nemohou být nadějí pro podvodný důchodový systém. Všechny společenské potřeby občanů státu musí být formou daní vybrány z nadhodnoty lidské práce formou daní. Míra rozdělování musí být v souladu s právem na veškeré přírodní zdroje občanů, právem na důstojné životní podmínky v souladu s názorem skutečné většiny obyvatel.

   Smazat
  2. Jakmile se někde nahromadí hromádka peněz, zmocní se jí pružná ruka trhu a hromádka bude fuč. V každmé připadě to bude vyžadovat ustanovení parlamentní komise.

   Smazat
 9. To číslo vypadá hrozivě, ale pořád je to množství, které bychom utloukli čepicemi, kdyby byla k tomu vůle. Je nás v Evropě půl miliardy. Jenomže bohužel naši sousedé západně a jižně od nás jsou jaksi zbaveni pudu sebezáchovy, či co se jim to stalo. Ještě pořád ale není pozdě. Jenom se musíme naučit bránit. V tom bychom si měli vzít příklad z těch, na které koukáme skrz prsty - všimněte si, jak židé, ale i Romové dokážou podporovat jeden druhého. To my bychom se navzájem utopili na lžíci vody. Vlastní nesoudržnost a vzájemné půtky o malichernosti nás ohrožuje mnohem víc než nějaký vnější nepřítel.
  Co se důchodového systému týká, je to celé nesmysl. Pokud bude méně dětí, neznamená to, že při současných technologiích bude méně jídla, oděvů a vůbec potřeb pro lidi. A důchodci nepotřebují peníze, to je jen prostředek směny, potřebují jídlo, ošacení, střechu nad hlavou, lékařskou péči. Chci tím říci, že je to víc o systému přerozdělování. Točíme se v bludném kruhu, protože jsme jako koně s klapkami na očích.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:35 z té půl miliardy evropanů je 100- miliónů muslimů už dnes, přesto sundejte si čepici a shánějte radši utěrku na hlavu! P.K.2

   Smazat
 10. Vedení státu má naplňovat požadavky skutečné většiny obyvatel a ne potřeby zdegenerovaných zvrhlých parazitů. Ovšem kdy si paraziti uvědomí že přivádějí svojí oběť do kolapsu. Neuvědomují si že příjde řada i na ně. Jde o likvidaci většiny lidstva na planetě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:58 / 11:16

   Nejde přece o to, zda si ZZP (jak jim říkáte) něco uvědomují. Lidský život má určitý časový rozměr, a každý s ním nakládá, jak umí.

   Společnost se nezmění "odstraněním" lidí, kterým připisujete určité vlastnosti. To je neplodné psychologizování a moralizování.

   A ono jde o "lidstvo"? To jsou mi věci!

   Jediné, co z Vašich posmutnělých výkřiků zřetelně vyčnívá, je slovo "VĚTŠINA" - to je tedy podstata a směřování Vašeho politického usilování?

   Smazat
 11. Slovo regulace je pro tzv. pravicové politiky totéž co rudý hadr pro býka. Ovšem když se začne hovořit o zdravotnictví, patří slovo regulace k tomu nejfrekventovanějšímu, málem zbožštělému... Holt nic není nikdy definitivní.

  OdpovědětSmazat
 12. Celý důchodový systém není SOLIDÁRNÍ, jak se deklaruje, ale ROVNOSTÁŘSKÝ! Tomu nasvědčuje samotný výpočet důchodu. Kdo má v ruce výměr, pozná v čem je to rovnostářství. Je to procentové "zvýhodnění" odpracovaných let! Nízkopříjmová skupina má STEJNÉ procentní "zvýhodnění" jako skupina vysokopříjmová!
  Nač chodit kolem horké kaše, nechť si to každý přebere sám. V prvních letech je procento nejvyšší (N-40000, V-70000 roční výdělek v 70tých letech, v posledních několika letech před důchodem zvýhodnění klesá až na nulu v posledním roce. O výdělcích dnešních adeptů na důchod snad má každý a to jak u "N", tak u "V", tak s může sám vypočítat, jaký je procentní rozdíl mezi "N"-150 000kč a "V"-1 500000kč a výše.

  A to není jediný problém, těch je samozřejmě víc, třeba: zrušený strop odvodů, neomezená výše důchodů.

  Vysvětlivky pro méně chápavé "N"- nízkopříjmový, "V" vysokopříjmový.

  OdpovědětSmazat
 13. Je by mě zajímalo,kdo bude řešit problémy střední generace. Lidi po padesátce nikdo nechce, mnohdy jsou invalidní a nemocní, pokud mají štěstí a mají aspoň ˇID , tak mohou být rádi. Jinak končí na ÚP a dostávají 2200 Kč , půlku ve stravenkách, což je na zdechnutí. Do starobního důchodu nemohou, ten je v 65 letech a tak živoří.Sbírají papír, plechy , žebrají atd.To ještě musí mít opracováno 35 let, jinak pokud to nemáte a je Vám 65, čekáte další dva roky na starobní důchod. Já jsem ČID, mám 58 let , odpracovaných 35 a do strarobního důchodu můžu ve 64 letech, to je 6 let bídy a živoření. Nikoho to nezajímá a nikdo tuto tristní situaci lidí střední generace neřeší, před 60 Vás nikdo do práce nevezme , nemohu pracovat manuálně a chodím o holi. Takových lidí je hodně, tento stát na tyto lidi kašle, musejí snášet otravné úřednice na ÚP , bídu a ponižování. Na druhou stranu nechápu, proč jsou lidé ultrakorektní a nejdou do ulic, když vidí, že stát s nimi zachází, jak s odpadem.Jestli se dočkám toho, že to někdo bude řešit, tak to bude zázrak.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:28 - nedostávají 2.200.-Kč, dostávají 0.-Kč, kde to stále žijete, pokud mají ještě manželku, tak nedostanou ani tu 0,-Kč! Jinak s váma souhlasím, když slýším v TV od pražských koumáků, ty horentní sumy, větší než je minimální mzda atd.! Odplivnu si z nich.

   Loe

   Smazat
 14. Obdivuji každého, kdo se účastnil té žvanírny bez ladu a skladu, u té pošahané Jílkové.
  Perský trh je oproti tomu spořádané společenství.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.