Reklama

pátek 25. května 2018

„Jen“ diskuse?

Ivan David
25. 5. 2018
V posledních týdnech jsem se zúčastnil několika politických „sešlostí“, v nichž sešlí prezentovali svoje názory. Pozoruhodné je, že vystupujícím se dostávalo potlesku nejen zdvořilostního, ale i vyjadřujícího skutečné sympatie, a to i přesto, že teze prezentované vystupujícími si často vzájemně odporovaly. Chyběla jim oponentura kvalitní diskuse, v níž by se ukázalo, že tvrzení není čím doložit, že obecná vyjádření obecně neplatí, že v prioritách není shoda, že pojmům, které jsou užívány rozumí každý jinak, a že není jasno nejen proč, ale taky zda vůbec to či ono činit. Ukázalo by se, že cesty jsou směle vytyčovány, aniž plánovači tras měli dostatečnou představu o překážkách. Ale přesto už se mluví o činech s tendencí zakládat další a další politické platformy, hnutí a strany. Političtí mesiáši se ženou do vysokých hor v trenýrkách, pantoflích a bez mapy, ale za to s přesvědčením, že tentokrát dosáhnou vrcholu, protože chtějí, a jsou přesvědčeni, že velmi mnozí učedlníci je budou následovat.


Jsem naopak přesvědčen, že bez výstroje, výzbroje a bez mapy to nepůjde. A nejen to, výprava musí být organizovaná, účastníci informovaní, přesvědčení a motivovaní. Alespoň někteří musejí znát terén, aby mohli zvolit vhodnou výzbroj a výstroj, musejí mít správnou mapu a umět se v ní orientovat. A to všechno bez diskuse nejde. Diskusí nejsou monology úplně malých mesiášů vytyčujících směr a pobízející k rychlejšímu tempu. Ne, diskuse je oponentura k názorům, tvrzením, projektům, studiím a jejich interpretacím.

Ano, je to zdlouhavé zejména pro každého, kdo je od počátku přesvědčen, že má prostě pravdu a ostatní jsou zabednění, když to nechápou.

Z toho pak plynou výroky jako: „Jedním z rozhodujících momentů možného řešení, který jsme jako národ propásli, byly loňské říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.“ zde

Tedy národ je blbý, řešením bylo volit „nás“ v minulých volbách, ale „národ“ zase zaspal. Nikoliv přiznání, že jsme „my“ nebyli schopni národ oslovit. K nikoli krátkodeché politické akci je dle mého soudu třeba tří základních podmínek: skutečná vůdčí osobnost, deklarace atraktivní pro veřejnost, vykonání velkého objemu práce.

Skutečná vůdčí osobnost ovšem musí být atraktivní pro veřejnost jako představitelný politický vůdce a musí také hodně odpracovat. Musí „dobře vypadat“, být zdatný rétor, znát politické reálie a nebát se přiměřeně riskovat. Každá z těchto podmínek by zasloužila podrobnější vysvětlení, není to však účelem tohoto článku.

Deklarace atraktivní pro veřejnost může být politický program vtipně zestručnitelný na několik základních tezí. V zájmu stručnosti neuvádím, co musí a co nesmí obsahovat.

Na velký objem drobné politické práce je možno najmout více či méně zdatné osoby, podle finančních možností. V případě finanční nemožnosti mohou práci odvést dobře motivovaní aktivisté (pokud existují v potřebném počtu a kvalitě). Vše má své výhody a nevýhody.

Podstatnou podmínkou jsou možnosti medializace. Kdo nemá svá celoplošná média je v nevýhodě zvláště když brojí proti majitelům „nezávislých“ médií. Média a zdatné agentury mohou vytvořit „osobnost“ i z celkem průměrného jednotlivce, taktéž mohou chválit a šířit „program“ a tím vykonat velký objem práce.

Podmínky se mohou podle míry naplněnosti vzájemně kompenzovat. Zdatný rétor nepotřebuje skvělý program, okouzlí veřejnost i banalitami. Atd. Není cílem článku zacházet do podrobností.

Problém vzniká tehdy, když ambiciózní jedinec bez velkého osobního kouzla, veřejnosti téměř neznámý, bez peněz a/nebo schopnosti získat aktivisty a motivovat je, chce uspět ve volbách a to sám, protože si připadá nejlepší. Voliči se to však nedozvědí. Může dále kázat, co je třeba dělat (těm tupcům, kteří to před volbami „nepochopili“) a opakovat, že „diskutovat je málo“, že je třeba velkých činů a to hned, neboť doba si to žádá. Naprosto bizarní je představa, že se několik pidistran a hnutí spojí a vytvoří silný politický proud („sjednocování alternativních politických sil“). To nelze. Hlavní překážkou jsou ambiciózní pidivůdci. Všichni trvají na sjednocení pod jejich vlajkou a s jejich právem veta („aby se předešlo majorizaci“), které uplatni kdykoli hrozí dohoda ostatních. Pozoroval jsem několik snah o podobná sjednocení, ale ani jeden úspěch. Pro účinnou politickou činnost zbývá jediná možnost: Připojit se ke straně, která má vůdce, peníze nebo aktivisty a přijatelný program. Možnost neúčinné politické činnosti zůstává otevřen pro všechny zájemce. Každá vládnoucí skupina si přeje takovou bezzubou a téměř neviditelnou opozici. Proč ji nepotěšit?

Nikdo ovšem nic nedokáže bez vhodného společenského klimatu. A to může ovlivňovat každý trochu zajímavější bloger. Proto jsem přesvědčen, že dobře diskutovat má velkou cenu a nelze ho hodnotit s despektem „jen diskutování“. Je to tříbení názorů, které se promítá do publikační aktivity a tím ovlivňuje společenské klima. Teprve v něm je možné uskutečňovat změny, neboť potřebná část veřejnosti chápe. K úspěšnému prosazení změn nestačí, když několik jedinců usoudí, že „je to potřeba“. Politika je umění možného a řešení nelze s úspěchem prosazovat v době, kdy jsou nejen pro veřejnost, ale i pro možné spojence nesrozumitelná. Sám jsem se o tom bolestně přesvědčil a poučil se. Že jsou „potřebné změny“ prováděny „pozdě“, a někdy už marně, to je téměř pravidlo, které však nelze překonat silou vůle.

Stává se, že se nositel dobrých myšlenek vyčerpává bojem s „nepochopením“ a proti „nechápajícím“, místo aby se je snažil argumenty přesvědčit. Místo věcné diskuse o reálných problémech pak probíhá vášnivé přesvědčování, jak je teď hned nutné vyhrát volby, ačkoli pro to politický subjekt nemá reálné předpoklady. Je hezké stanovit si cíl „pomáhat při obrodě společnosti“, ale k tomu je potřeba mít jasno, o čem to vlastně mluvíme. O „obrodu společnosti“ usilovala i „hnutí směřující k potlačení lidských práv“. Udělejme si například jasno, co vše je a má být „lidským právem“ a co ne. Měli bychom uvažovat o tom, nemají-li existovat i jisté „lidské povinnosti“. Je jistě zajímavý nápad a hezký cíl „reorganizovat NATO“, ale až příliš mi to připomíná tzv. „reformátorské bludy“, neboť takový reformátor má opravdu nedostatečný „kontakt s realitou“. Měla by následovat otázka, jak má v úmyslu vést rozhovory s americkým prezidentem a představiteli US „deep state“, aby nás odpověď přivedla blíže k diagnóze. Naproti tomu přispět k odporu veřejnosti k akcím směřujícím k třetí světové válce je záslužné a skutečně reálné, i když k válce může dojít i přes odpor veřejnosti. Stačí, když se dohodne neveřejnost, která nás reprezentuje.

Nikdy nebylo ctižádostí Klubu Nová republika být „jakýmsi diskusním klubem“, ale chtěli jsme být kvalitním diskusním klubem a mít jistou prestiž a možná i autoritu. Není jisté, že se to nepodaří navzdory omezené pracovní kapacitě zúčastněných. Být dobrým diskusním klubem je vysoký cíl, vyšší než snaha o vytvoření 78. bezvýznamné politické strany.

78 komentářů :

 1. Jako dobrý start pro sjednocení občanských aktivit bych viděl návrat vody do českých rukou. Není potřeba vést sáhodlouhé diskuse, každý tématu rozumí. Pokud by se zadařilo, může se přejít na politické věci.

  OdpovědětSmazat
 2. Tvrdím, že bědný stav společnosti, nejen té naší, je způsoben absolutní absenci demokracie. Můj argument? Demokracie je vláda všech. A u nás, na rozdíl od Švýcarska, všichni nevládneme. Co vy na to?

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PANE DOKTORE NEBUDETE TOMU VĚŘIT,ALE ŠTĚPÁN JE

   fakt beze srandy to co hledáte.
   Skvěle vypadá má svoje názory,domniváme se,že je dědicem velkého vizionáře NESMRTELNÉHO pana doktora inženýra Josefa Mrázka CSc zná jeho dilo a možná,byl s nim i jedna tlapka.
   Nevime,zda umi řečnit,ale ujištujeme vás,že s vaši pomoci se to může nabeton i naučit.
   Tady u nás v OSV už je všechno hotovo a můžete zkusit přestat hledat ,dodáme vám prima materiál.
   Diskuzni body NPOV jsou již připraveny tak co,
   Doktore beze srandy stači ty bodiska ZDISKUTOVAT a to bod po bodu,roznést to na kopytech VŠECH intelektuálů co jich jenom tady je dokonce i pana VÁLEČNIKA!Nebojte se nic se vám nestane!

   Nikdo se tak pekelného kroku NEODVÁŽIL,budte prvni a uvidite,že to pára bude tlačit ,nebo taky ne!Neni co ztratit!

   CO VY NA TO NÁŠ SKVĚLÝ SPINDOKTORE PŮJDE TO NEBO NE?

   Prominte nám z OSV tu mluvu lidových komentátorů,kteři tu cpou věci tak jak jim narostly zobáky!

   Smazat
 3. Je to tak. Dobře hodnocena současná situace.

  OdpovědětSmazat
 4. Rozumné, Ivane, naprostý souhlas. O.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. OSV aktivisté jsou bez sebe souhlasem

   po poradě vedeni se vzkazuje,že se lišime od věty s problémy.
   Tam to neni propracováno k naprosté dokonalosti.
   Tu chybi co řiká pan president Trumpeta.

   Já nejraději jednám z pozice sily to řiká prosim pan TRUMPETA a tak se to musi pane doktore D.VÉST A BUDE TO!

   NO ŘVEME TU SMÍCHEM JAK SE CHCETE PŘIDAT K EXISTUJICIMU PADAJICIMU ŠROTU polit.třidy sprostých stran, když vás NIKDO, NIKDY chtit nebude co?
   Tak co máte k našemu prima návrhu konkretně ,půjde to nebo co si myslíte,že tu máme dále vědět nebot jsme tu bez osobnosti a práve to je možná ten průser!

   Smazat
  2. CO TEDY DOPORUČUJE KONKRÉTNĚ VEDENI NEPOL.OSV

   NPOV program o tom mluvi přesně ve svých bodech,které se tu asi diskutovat možná ani nesmí.Tedy je tu takový návrh

   Nejprve se bude muset chtě nechtě dřive nebo později vytvořit nepolitická společnost voličů a zajistit jeji vedeni a to tim způsobem že se zkusi za ni navrhnout funkčni program,který už je k dispozici v polohotovém návrhu pod zkratkou NPOV.
   K jednotlivým bodům se může zajistit diskuse a diskuzni připominky a tak se vylouči to vysvětlováni o kterém pane doktore píšete,že je vyčerpávajici pro budouci lídry.
   Protože tento web neni k tomu uzpůsoben-nelze tady dávat v diskusi spolehlivé funkčni odkazy,domniváme se,že je třeba to napravit.Brutálni věta,že si maji odkazy zpracovávat zdejši diskutujici sami je spíše nepřátelská než k věci.

   PŘESTO TAKOVÁ DISKUSE MŮŽE PROVIZORNĚ NASKOČIT

   když se daji do nadpisu článků jednotlivé samostatné body namisto spíše zpravodajského rázu webu.
   Až po proběhlé diskusi se může přistoupit k politické části,jak body prosazovat a hledat sily k jejich uskutečněni.
   Pokud to bude mit úspěch přijdou i tiskovi agenti pokud ne určitě to vezme PL
   OSV tu klidně bude dávat i sama jednotlivé body, ale nemoderovaná diskuse se svrhne možná v soutěž ,kdo je víc blbý a má větši bábovičku či jak tomu kdo nerozumi nebot nevi obsah slov,které mohou být i odborného charakteru a předpokládaji znalosti!
   Takový vývoj už v náznaku vidime i teď.

   Smazat
 5. "chtěli jsme být kvalitním diskusním klubem a mít jistou prestiž a možná i autoritu."
  =============================
  A to si opravdu myslíte že tohoto dosáhnete publikováním a podporou těch nejhloupějších konspiračních teorií, podporou nejhorších světových diktátorů a totalitních zemí, ospravedlňováním až oslavou minulého totalitního režimu u nás, neustálou ruskou propagandou apod?
  Tak to teda hodně štěstí. Musíte se poprat o těch 20% vašich potenciálních voličů s KSČM a Okamůrou. Víc jich není a nikdy nebude.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ze žlučovitosti vašeho zlostného výkřiku lze usuzovat, že svůj záměr naplňují tvůrci Nové republiky velice dobře. Myslím že upřímnějšího uznání nejste schopen.

   Smazat
  2. 21:08 Já sem s NR spokojen kromě trollů a fašistů co jsem lezou.

   Smazat
 6. Pane doktore, mnozí, kdo se řadí veřejně do diskusního klubu Nové republiky, mají podíl na restauraci kapitalismu u nás. Mnoho z nás čtenářů NR tento zlom, na který se nás v tzv. demokratických volbách nikdo neptal, jsme tuto změnu pasivně přijali. Stačilo si vyhodnotit nebezpečí na sebe nějak upozorňovat. Převrat začal štvanicí na střední třídu vzdělaných komunistů. Oni udržovali chod hospodářství a jeho rozvoj, dále výzkum, vědu a školství, atd. atd.. Bylo překvapující, jak se nechali ke štvanicím svést i ti, které kapitalismus vůbec nechránil. Jen blbec by se odporem za ně obětoval. S odstupem času je třeba uznat, že převrat byl proveden geniálně bez zásluh prochlastaných mozků primitivních disidentských špiček.
  Abyste získali sympatie anonymů, kteří by vám snad někdy i uvěřili čestné úmysly, měli byste začít vlastní sebekritikou a podrobně popsat, co jste dříve udělali špatně a také se za to lidu ČR omluvit. Také byste měli začít analyzovat, proč se ten masový podvod podařil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když byla KSČ u koryta,
   ved´ mládež Varholík a Mohorita.

   Smazat
  2. S vašim přispěvkem vedeni OSV souhlasi.

   Rovněž tam docházi k přehodnoceni postojů k tomuto webu,kdy se do dnešniho dne nesmime dozvědět proč a kým docházi k brutálnimu mazáni přispěvků,které se píši a

   V PROBĚHU PSANI JKSOU NĚKÝM VYMAZÁNY S CILEM NÁM ZAVŘIT PUSU JEŠTĚ PŘEDTIM NEŽ DOJDE K JEJIMU OTEVŘENI!

   To nemůže nikdy vést k zádné kvalitě webu,ale k jeho zániku brzy 100% cenzurou!.

   Smazat
  3. 11:18
   Buď piš česky nebo ZMLKNI,Blbosto!

   Smazat
  4. 12.22
   NEMŮŽEME ZA TO,ŽE JSME ABNORMÁLNĚ CHYTŘI

   a proto se na nás lepí celá vlna přiboje vepřových rypáků,kterým se dobře žije s pilinami v hlavě a nedokáži vůbec pochopit kde hraje muzika!
   Máte váš přispěvek k věci prý studente pražské kakárny,co?
   Nebo vás už pro nedostatek intelektu postavili mimo službu a nacpali do biologického odpadu?

   Smazat
  5. 14:49
   Ty havloimbecile,vypadni plkat na Lžidės a necpi se mezi normami lidí,banderožumpo!!!!!!

   Smazat
  6. 15.29
   Dalši takový student,který si myslel,že se maturuje od čtvrté třidy a proto z ni i vyšel!

   To je ale rána,neni tu třeba vůbec mazat nadávky nebot potvrzuji naši občanskopu převahu kolektivni tvorby politiky občanů

   AUTORŮ NPOV KTERÝ SE UKAZUJE HROBEM NEOMARXISTICKÝCH VÍTAČŮ.

   diktatury prý humanistů potažmo islamistů,
   kdy tito jsou bez sebe vztekem,že tomu programu voličů diskutovat neumi a brzy budou za sebou tahat i nožku,protože je trefí šlak!

   Smazat
 7. Moc malo, moc pozde
  Bez sibenic to nepujde

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Gándhí: Oko za oko a všichni budou slepí.

   Smazat
  2. Gándhího omlouvá, že neuměl matematiku.

   Smazat
  3. Dnes není u maturity zkouška z matiky ergo kladívko matiku neumi kdekdo a kéž by tu byli samí Gándiové. To by byl prima pochod.

   Smazat
 8. Předpokládám že jde o sjednocování levice s levým středem, bez nějakých ambicí na novou politickou stranu.
  V současném spektru to znamená přiblížení ČSSD s KSČM.
  Hlavně o návrat zklamaných, kteří volili ANO či SPD.
  To bude ovšem těžký problém, protože kapitalismus má velice dobře propracovaný systém "demokratického" oblbování lidí, hlavně těch mladých a mladších, u kterých
  většinou začaly dějiny rokem 1968.
  Momentálně je demokratický" kapitalismus na vrcholu svých možností, a u těch co nezažili první republiku, válku se všemi hrůzami, je svět jako květ.
  Jenže dočasu. Stromy a ani kapitalismus neroste do nebe.
  Je proto nutno dočkat času, jako husa klasu. Krize která musí zákonitě přijít, otevře oči mnohým, i takovým hloupým děckům jako ten z 21:08
  Prozrazuje ho to, o čem tito hlupáci pořád melou. Tak jako by před těmi "diktátory" a "totalitními zeměmi" byl jen ráj.
  Takže zatím klid, diskutujme, hádejme se, nadávejme si a čas ukáže.
  Ovšem jak dlouho. Kapitalismus léčil své "menstruace" zásadně válkou. Dnešní svět má štěstí, že existují nukleární zbraně. Jenže není nemožné, aby se zrodil nový Hitler. Spíš "nějaký" Stát. Co si bude jistý svou nadřazenosti a vojenskou sílou.
  Fuj tajbl. Ještě že jsem stár. Superstár.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Těch zklamaných, kteří volili SPD, moc nebude.
   Volil jsem Okamuru, a nelituji, budu volit zase.
   Právě SPD je JEDINÁ VOLBA!

   Smazat
 9. Připojit se ke straně, která má vůdce, peníze nebo aktivisty a přijatelný program? Tak takovou stranu tu stále máme, ne? Proč nevyužít KSČM, která může posloužit k prosazení nových názorů. 30 let jejich dehonestace nás snad vyléčilo a vydíme o co jsme polistopadovou likvidací státu přišli. Proč nevužít i takového Okamuru s jeho tahem na branku a národním cítěním.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ANI OKAMŮRA ANI KSČM ŽÁDNÉ VOLIČE NECHTĚJI VÍME?

   Důkazemje holenkové,že odmitaji jejich

   NOVOU PŘIMOU DEMOKRACII UKOTVENOU V NPOV JAKO NP NR.2.TAK CO S NIMI,KDOVÍ JESTLI NAKONEC NESPLNI ANI TO CO BY SI PŘÁLI!

   Smazat
 10. Dobře shrnuto, jenomže to asi nepotěší salónní platformisty. Je nadúroda takových, kteří rádi věnují svůj volný čas sepisování čehokoliv, ale je nedostatek takových, kteří by svůj volný věnovali přesvědčování lidí, že ty sepsaniny jsou pro ně super.
  Tito dobývači horských vrcholů v trenýrkách, by si měli vážit tohoto webu, který jim umožňuje alespoň nějaký styk s potenciálními stoupenci.
  P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:34

   Konečně to někdo řekl jasně: Měli by si vážít toho, že zde potkají stejné hlupáky, jako jsou oni sami.
   Jaká to skromnost: "alespoň nějaký styk"...

   Kokotko

   Smazat
  2. Anonymní25. května 2018 23:40
   Kokotko, jestli Vám nevyhovuje styk, tak si tam doplňte kontakt. Jinak, sem nechodí jenom takoví jako Vy, jsou zde i inteligentní návštěvníci. P.K.

   Smazat
  3. 23:30 Proč si ten kokotko zdrobňuje své jméno, když víme že je to opravdový KOKOT. Čili chuj, cyp
   a čurák.

   Smazat
 11. Je naivní si myslet, že dojde k obrození stávajících parlamentních stran. Systém řízení všech stran, bez vyjímky, sice naoko bere ohled na členskou základnu, ale k zásadním změnám ve vedení nedochází. To, že se vymění figurka za figurku se stejným chováním, byť pozměněnou rétorikou doporučenou odborníky na manipulaci, to není změna. V pozadí aktivit všech stran jsou jen tahanice o "rozebírání" státního rozpočtu a tunelování toho, co zbylo. Z některých rozhodnutí parlamentu i místních organizací je to patrné tak jasně, že jen slepý si toho nevšimne. Slepý, či zúčastněný a nebo neznalý.
  Naše země potřebuje návrat k základům státu a obnovení funkce státu. Dále zásadní přehodnocení zahraniční politiky a mnohem širší diskuzi o alternativních směrech ve všech oblastech.
  V tomto volebním období nám zatím politické strany předvádí nechutné tahanice a já jen doufám, že nedostanou mandát k zásadním rozhodnutím.
  ABC
  Odpor proti přímé demokracii z nich sálá na všechny strany, hlavně s těch zakonzervovaných, dlouholetých figur bez jakékoliv morálky, postrádajících "zdravý, selský rozum".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. SKVĚLÝ ABC

   promluvil a souhlasime s nim!Ptali jsme se poslanců,zda mohopu s něčim pohnout

   NEMOHOU VŮBEC NIC A ŘEKLI,ŽE VŠE DĚLÁ PŘECEDA A KDYŽ NEBUDOU POSLOUCHAT VYHODI JE NA ULICI!

   Smazat
  2. Tady ale někdo nepochopil, jestli PŘECEDA prosazuje
   dobrou vizi pro národ, nebo poslouchá cizí páníčky.
   A wo tom to je!

   Smazat
  3. Jak to vlastne myslite,že přeceda má vždycky pravdu,ono by se mu vyplatilo prosazovat kolektivni tvorbu politiky,ovšem vi on jak na to?
   A o kterém přecedovi píšete,kdo je ten konkrétni džení?

   Smazat
 12. Je to zvláštní situace, pamatuju, když se konaly ty první demonstrace proti radaru, kolik lidí chodilo, jak to bylo sledované a jak jsme to prožívali. Už se přesně nepamatuju, co se stalo, ale na poslední snad dvě demonstrace už přišla hrstka lidí a od té doby se nepovedlo žádnou pořádnou demošku uspořádat. Marně vzpomínám, co se to tehdy stalo, že lidi tolik ochladli. Úplně přestali chodit Pražáci a mimopražští už to nezachránili. Tenhdy lidi něco otrávilo a už se to nezlepšilo. Velké demonstrace odborářů byly taky hodně navštěvované, ale pak už to nešlo. Na jednu stranu je to škoda, na druhou stranu si myslím, že to je důvod, proč se tady ty různé pseudomajdany odehrávají za podpory pár desítek Pražáků a nikdo se nepřidá. Něco se zlomilo, ale co to bylo?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. U nás v podniku začali funkcionáři koketovat s ODS. Tedy ne všichni, ale náš Úd jistě. Rozloučil jsem se v odbory už asi v roce 1993. Teď mne nepřekvapilo, že Středula je členem Aspin institute. Odboráři a sociální demokrate selhali a prohráli svou budoucnost. Asi už nikoho nepřesvědčí, že jsou jiní, jaksi lepší.

   Smazat
  2. CO SE TÝČE DEMONSTRACI TAK PŘÁTELÉ JE JEŠTĚ SKORO

   jen si vzpomeňte na demonstraci,která měla 100 000 LIDU.
   Ptáte se co se stalo?
   Víme to všichni!Pořadatelé-odbory nedaly do rukou účastniků prakticky žádné tyčky s nápisem co dav má chtit a požadovat opravdu!
   Korunu tomu nasadilo,když šéf té sleziny byl přistižen na pivu s Kraďouskem,kde se smáli oba co to přišlo za pitomce!.
   TO BYL KONEC JAPONEC.
   Už nikdy se žádná demonstrace v Česku nesejde kromě pěti a půl demonstranta pod ocasem na Wencelplatzu!
   Ono Slovákům dali pojist piapriky a ti se nedali už zabijet a svrhli vládu.No a co potom,ha?
   Circus Humberto tam jede dál!
   Poslouchejte přátelé a nepřátelé,vy už nebudete věřit NIKOMU ani sobě,zvlášt,když Češi jsou známi světovi přebornici ve skoku na špek s absenci solidarity tedy soudržnosti !
   Ta politická třida sprostých Šmejdů se stará a je sjednocena za jednim cilem.

   JAK NÁS VŠECHNY OBRAT A TO SE JÍ DAŘI.

   Už zpozorovali,že jim hrozi smrtelné nebezpeči a to v NPOV a okamžitě začali s jeho zdynamitovánim.
   Vědi,že se nenajde v celém Česku ani jeden intelektuál,který by se odvážil probrat co jsou to za stytrašlivé body NPOV,které způsobily,že musely být TÉMĚŘ OKAMŽITE diversantz zničeny a aktivisté HVzV kteři ho propagovali byli se STOVKAMI lidových komentářů na dobře navštěvovaném tzv alternativnim webu vygumováni a pozor dodnes zablokováni!

   PTEJTE SE VY PSEUDOBUŘIČI

   co tam asi tak stoji za slovo do pranice,že se celá politická třida sprostých šmejdů lekla a dala přikaz našemu nejlepšimu přiteli Sorosovi k humanitárnimu bombardováni internetu nemajicimu obdoby a brzy i plnokrevné cenzury!
   Tak co kdo věři této pohádce pro dospělé, která je pro ČR přecpaném zdemolovanými informacemi ohlupovadel tisku a tv pro neštastné ČR jako vyšitá ,co?

   UŽ VITE ZA CO JEDNOHO DNE DEMONSTROVAT VY MIZEROVÉ?
   MY AKTIVISTÉ OSV VÁM TO TU NAPÍŠEM VELKÝMI PÍSMENY je to NPOV a ne že ne, ANO!
   Co vy na to?
   Už vite jak se tu váli ten mrtvý brouk a bude možná zašlápnut?

   Smazat
 13. Tu cenzuru v EVROPĚ prý zajistilnámi zvolený pan Babišok a jak?
  Prostřednictvim své komisařky,která se u toho dala vyfotit se Sorosem a prý i s jeho synem.
  No family je family!

  OdpovědětSmazat
 14. Tedy nemalý problém lze shrnout do otázky: Mluvíme stejnou řečí? Větší tragedii spatřuji v tom, že někteří z nedostatku argumentů se uchylují k fabulacím a ti co postrádají i fantazii, tak ke koprolalii.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co to tady píšete za nesrozumitelnosti 11,09,dyť tomu nikdo nemůže rozumět protože to neni česky,? Čemu nerozumite přiteli, napište to a přesne, čekáme tu na to.

   Smazat
 15. V loňském roce se v říjnových volbách rozhodovalo o tom, jakou vládu dnes budeme mít. A lidé volili tak, jak volili. Ne proto, že jsou blbí, jak snad naznačuje autor článku, nýbrž proto, že byli (tak jako mnohokrát předtím) zmanipulováni. Došlo tak k tomu, že sice cca 85-90 % lidí u nás bylo v té době proti nelegální imigraci, avšak zvolilo vesměs proimigrační strany. A dnes se všichni diví tomu, jaké kroky vláda dělá. Viz Marakéšská deklarace. Místo tématu migrace jako ústředního tématu bylo voličům tehdy podstrčeno téma "potrestejte tradiční strany". Voliči se na to soustředili a nevšimli si přitom, že jim byl podstrčen nový klon takových vítačských stran. Kdyby strany ve volbách postupovaly tak, že téma migrace by bylo tématem ústředním (tehdy to navrhovala pouze ANS), jako se to stalo později v Maďarsku či v Itálii, výsledky mohly být srovnatelné s výsledky voleb v těchto zemích. Jenže u nás tomu tak nebylo, tady v lepším případě některé strany lavírovaly a postupovaly podle pohádky "O chytré horákyni". Výsledek byl podle toho. A pokud vím, tak ANS ve svém programu a prezentaci nikdy neříkala "volte nás", nýbrž studujte programy politických stran a volte podle toho, který politický program vás nejvíce osloví. Nažehlených "osobností" jsme tady měli od r. 1989 již dost a víme, kam to přivedli. Je třeba změnit myšlení a vzorec svého chování. A to se týká jak myšlení, tak i výběru stran podle programů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Faktem je a bude,že máte pravdu v tom,že je třeba vyměnit voliče.

   To řikáte fakt opravdu správně ANS a máte pravdu, pravdouci,občané jsou vinni a budou proto vyměněni a vy nebudete mít koho volit nebo jak nebo co?!

   Smazat
  2. Ne proto, že jsou blbí, jak snad naznačuje autor článku, nýbrž proto, že byli (tak jako mnohokrát předtím) zmanipulováni.
   xxxxxxxxxxxxx
   Kdyby nebyli blbí, tak by se nenechali zmanipulovat.
   Asi tak.
   Panu autorovi velký palec nahoru!

   Smazat
  3. Anonymní26. května 2018 11:18
   „Kdyby strany ve volbách postupovaly tak, že téma migrace by bylo tématem ústředním (tehdy to navrhovala pouze ANS), jako se to stalo později v Maďarsku či v Itálii, výsledky mohly být srovnatelné s výsledky voleb v těchto zemích.“
   Téma migrace bylo jedním ze dvou hlavních bodů volebního programu SPD. Migrace a referendum. Získala tím 10%. Kdyby se tomu ANS věnovala také tak poctivě, mohli v parlamentu spolupracovat. Ale ANS měla jako hlavní bod programu plivání na SPD. Kdo by to volil? P.K.

   Smazat
  4. Máte-li dojem, že naznačuji, že voliči jsou blbí, pak jsem to pro Vás nenapsal dost polopatě. Omlouvám se.

   Smazat
 16. 11:56
  Bohužel,po hadráku si v Čechách lidi u voleb obvykle nechávají mozek před volební místnosti!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Opět to samé dokola,blbí voliči se dali zmanipulovat

   ohlupovadly tv a tisku a proto jsou blbí,kdyby nebyli blbi tak se nenechaji.
   PŘEKLAD
   My majitelé velkých peněz z vás udeláme nejen otroky,

   ale ještě vám pověsime na krk výzivu čtyř manželek teroristů,kteří nás budou volit a podporovat tak naši vládu menšiny nad vámi v té vaši bezmocné chaoticky se dohadujici většiněp CHA,CHA CHA!

   Smazat
 17. 13:32
  Čemu se tlemíš,tebe TO ČEKÁ TAKY!!!!☺☺☺☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ja se branim co mi moje sily stači a čekam na našeho ldra pana doktora abz se ozval.Ten však úplne ztuhl, tak se vole přidej k nám rebelům a napiš jak to vidiš ty sam, nebot do teďka se jenom tlemiš a nic.
   Přiznej se nemaš ty v hlavě piliny,když nic nenavrhuješ?

   Smazat
  2. Vzhledem k tomu,že diskuze má pauzu začala OSV sestavovat návrh usneseni které mělo být ve formě pokračováničlánku od slova

   Problémy...

   Skoro hotové Usneseni však bylo ještě před publikovánim brutálne zastaveno cenzurou a zmazáno.
   No drazi přátelé a nepřátelé tady vidite opravdovou silu slova a taky důvod,že pravděpodobně bude zveřejnováni Národniho programu za každou cenu zastavováno a nemusite se jeho body dozvědět vůbec!

   Tady by pomohla soudržnost občanů,kdyby existovala a veřejnost by NPOV opravdu požadovala a chtěla!

   Proto se i nelze divit náhlému tichu právě v okamžiku rohodném a důležitém!

   Smazat
 18. Připadáni to,že oživá náš největši nebožtik pan HAVEL

  a stejně jako za něho je třeba založit nepolitickou šartu tentokrát s názvem Občanská Společnost Voličů.
  Jsou opravdu ty pušky pravdy přitomny už tady a dnes nebo ne?
  Kdo to dělá na tomto webu tu nepřipustnou protizákonou cenzuru,která ty body NPOV nechce pustit?
  Má OSV pravdu s tím začátkem bezmezného teroru cenzury nebo je to jinak?

  OdpovědětSmazat
 19. Teprve ted mi docházi jak strašné musi být pro tu politickou třidu,která se dostala k moci ukradenim našich hlasů,hlasů voličů lhanými a demolovanými prý pravdami tisku a tv,když se pak na nich chce ta

  OBČANSKÁ PŘIMÁ DEMOKRACIE VE FORMĚ OTEVŘENI BLOKOVANÝCH DISKUZNICH RUBRIK NA JEJICH NÁMI OBČANy VOLIČI PLACENÝCH WEBECH STRAN A HNUTI!

  Co to asi musi být za šok,když něco takového levně a hned požaduji voliči a lze to uskutečnit hned a bez peripetii a oni sprosťáci chtěji ten pokrok udusit!
  To je důvod proč ty podvodniky bránici se pravdě blokovánim informaci NA SVÝCH WEBECH nevolit,pokud si tuto přimou demokracii to nedaji do jejich prý programů!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak silné musi být dalši body NP když už u prvnich bodů je tu cenzura.

   Doposud se tu vlastně nikdy neobjevily návrhy na připadná řešeni té korporátni oligarchické tyranie ohnutých hřbetů a nízkých platů.
   Nu což ,pokud budou aktivisté OSV terorizováni a zcenzurováni musi chtě nechte vzniknout brzy i solidarita,která je bude muset podporovat, anebo taky ne.

   Smazat
 20. NENI DIVU,ŽE SE TADY MUSEJI VŠICHNI KRÝT POD ANONYMNI

  opravdu se stane,že to musi skončit nahnánim našich lídrů do koncentračnich táborů pod kryci zn FEMA kdy už unikla informace o manuálu,jak tam s námi budou zacházet,prý dojde k přemlouváni k loajalitě přičemž na str.56 se píše,že uvidite svůj mozek na krátký okamžik na vykachlíčkované protějši stěně!

  OdpovědětSmazat
 21. Když už se vracíme k říjnovým volbám, nezaškodí si připomenout, jak to tehdy s tím proklamovaným referendem bylo. SPD chtěla referendum o EU, nikoliv jasně o vystoupení z EU. (Na to také ve volbách dojela). Přitom musela jasně vědět, že nás v letošním roce čekají problémy s podpisem smlouvy Dublin IV, Globální kompakt atd. a že to přes zákon o obecném referendu neprosadí. Ta cesta totiž vede přes 120 hlasů poslanců ve Sněmovně a přes 3/5 senátorů přítomných k projednání takového zákona. To šlo řešit jen volbami, a ještě k tomu jen ve Sněmovně. V Senátu by bylo možné (snad) získat potřený počet hlasů pod tlakem veřejnosti, jinak ne. Krom toho bylo jasné, že než by byl příp. zákon o obecném referendu odsouhlasen, dávno nebude k čemu ho využít. Termíny k projednání obou uvedených smluv a k jejich podpisu v zahraničí totiž nepočkají. Takže si položme otázku, zda tah SPD s obecným referendem byl jenom absolutní diletantismus nebo záměr zahrát celou věc do autu, a to od samého počátku. (Vlk se nažere a koza zůstane celá). Při takovém způsobu a tempu řešení bude u nás platit právo šaríja dříve, než zákon o obecném referendu a ještě k tomu okleštěný a proto prakticky nepoužitelný.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:53

   Domnívám se, že SPD se pouze veze na vlně nespokojenosti. Ve skutečnosti nenabízí vůbec nic. Okamurovci představují na politické scéně to, co Jan Keller trefně nazval "dobře placenou nezištností".

   S tím právem šaria přestřelujete - to totiž neplatí ani ve většině arabských a jiných zemích s převahou muslimského obyvatelstva.

   To je přesně ta hloupá - ale účinná! - konvičkovská a okamurovská demagogie; podobně to provozuje Benjamin Kuras.

   Podstatné je, že k rozkladu evropských společností není právo šaria vůbec zapotřebí. Rozkládají se zevnitř. To platí i o Francii.
   Ten, kdo hlavní vinu chce mermomocí připsat "vetřelcům" je nic nechápající trouba. - Tímto zdravím všechny Pitomiovy voliče.

   Smazat
  2. Tak se podívejte do Belgie, kde jde muslimská strana s tímto programem již do parlamentu.

   Smazat
 22. 10:10
  Tyhle havlopindy si nech pro TROP 09, Starosty a ODS,tady seš v roli nekorunovanýho vola!!!!

  OdpovědětSmazat
 23. KDOSI STÁLE MAŽE PSANÉ PŘISPĚVKY A NECHCE DOVOLIT

  jejich publikováni nebot je k publikaci NEPŘIPUSTÍ!
  Doposus jak je patrno se mažou nadávky ovšem tuto brutalitu,kterou tady nikdo nevysvětl se začiná použivat skrytě a zákeřně.


  JE JASNÉ,ŽE SE ZAČINÁ PROTI OSV,MÁ VLASTNI POUŽITELNÉ A PRAKTICKÉ NÁVRHy ZÁKEŘNĚ BOJOVAT ASI JEJI SELEKTIVNI CENZUROU JAK BZCHOMRÁDI VĚŘILI SHORA!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tady vidite jak jsme šlápli do písečného hradu

   pražské kavárny a oni zpupně řvou strachem,že bude po nich ,odpovidaji primitivmi nadávkami,které nemaji s obsahem článku nic společného.
   Tim namisto argumentů bráni odporu proti jejich neomarxistické vlně chaosu diktatury prý humanistů potažmo islamistů!

   Vidite to všichni tu sprostotu,která má podle nich pokračovat a nemit konec?

   Smazat
 24. 12:04 - Proč si, blbečku, neotevřeš vlastní stránku a otravuješ tady?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na našich stránkách by nebylo tolik blbečků 12.11,kteři potřebuji dostat do zubů,protože neumi ani psát k věci!

   Smazat
  2. 13:26
   Meleš hovadiny bez hlavy a paty,takže seber tiskárna a vypadni blekotat jinam!!!!

   Smazat
  3. Fidlátka...

   Smazat
  4. 13.41
   SKVĚLÉ TAK VY JSTE TU TEN MAJITEL WEBU ?

   zaplatil jste už daně blekotoPrý jste ten přiživnik který nemá rád našich 8 395 132 voličů, občanů.
   Aby to bylo k věci připomináme vám,že jsme to byli MY co VYHRÁLI všechny volby kolik jich jenom bylo a do problémů se mohou dostat dalši překručovači pravdy,na ně už se tu sbírá munice pravdy,tak se přidejte včas k naši VĚTŠINĚ, Brouku!

   Smazat
  5. 14:25
   Ty bys i na SOUTĚŽI O NEJVĚTŠÍHO HAVLODEBILA SKONČIL DRUHEJ,PROTOŽE SEŠ TAK TUPEJ,ŽE NA ŽÁDNOU VÝHRU NEMÁŠ!!!!!☺☺☺☺

   Smazat
 25. 12:11
  Mele to stejný co Radosta,jen už se nepodepisuje!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. RADOSTA TU NENI PRIMITIVE 12.11 MY OBČANÉ

   tu jsme a budem!
   Zopakujte vy lháři a překrucovači pravdy,který krade voličům hlasy,CO PÍŠE TEN rADOSTA,ABY JSME TO SROVNALI !
   Demolovánim pravdy vám nepomůže,aby jste se se jako volotrk režimu, brzy dozvěděl,že takové volby jsou podvodné a sprosté, přičemž je dost možné,že ani proto neplati!

   A TIM PÁDEM SE MU JEHO KAVÁRNA ÚPLNĚ ROZPADNE!

   Smazat
  2. 13:18
   Který, MY OBČANÉ,ty grafomanskej blekoto bez mozku???!!!!☺

   Smazat
  3. 13.39
   ZÁSAH PŘIMO DO OKA GRAFOMANA BEZ MOZKU,

   který se cpe do celé řady trpajzliči pěchoty kafounů,kteři nejsou schopni diskutovat k tématu a začinaji boj s námi opravdovými hrdiny a občany zastupiteli pravdy odkazu pana nebožtika HAVLA,
   možná,ale už ve správném gardu!
   No máme z toho srandu,nebot v dalši fázi holenku už máme zvitězt,nebo taky ne!
   Tak co jak se máte,už jste si utřel u pusy pěnu?

   Smazat
  4. 14:95
   Achillovou patou každého kolaborantskýho idiota je jeho hlava,viď havlobanderovskej genetickej odpade??!!!!☺☺☺☺

   Smazat
  5. 17.37
   Nemůžeme tu za to.že se ti ty kuřbuřte vše v hlavě úplně poplantalo.

   To že tu přicháziš sám z druhého břehu a jsi skrytě vítač ti nepomůže,když tě brzy naše diktatura slušných lidi předá IS,které si tu zveš,aby jsi se naučil létat a startovat z mrakodrapů!
   Už jsis začal lépit křidla jako Ikaarus?
   Těš se na to co tě čeká,až tu pozveš všechny samopalniky,kteři dostali od generalissima Putina na hubu a ted je tvoje vláda nacpe svým nebohým voličům do jejich kvartýru!

   Smazat
 26. ČLÁNEK BY MOHL BÝT DIALOGEM ZPŮSOBŮ TVORBY ODPORU

  domorodců proti jejich zotročováni.
  Sama redakce by však měla vytvořit podminky k DiALOGU,který nezapadá IHNED za obzor a je přehlušen spoustou dalšich méně závažných článků.
  Snad by se ho dalo na určitou dobu zkusit ukotvit ho do rubriky nejčtěnějši za 7 dni a čekat co se stane.

  I V TOMTO SMĚRU TU PROZATIM ČEKÁME NA ODPOVĚD!
  To,že jsme tu dali praktické návrhy přimo k textu článku a ty jsou vymazávany ještě před publikaci TJ.

  JEŠTĚ NEŽ VŮBEC JSOU TADY PUBLIKOVÁNY SVĚDČI,ŽE JE ZLE!

  Brutálni a zákeřná selektivni cenzura úmyslně bráni publikaci účinné munice z děl a pušek pravdya zahájila humanitárni bombardováni internetu občanů,kteři ještě nejsou zvykli na myšlenku ,že budopu muset sami prosazovat to co je pro ně potřebné a spíše chtěji jenom ty hry i když dostanou k tomu jenom suchý chleba
  .
  Správně tedy požadujeme jako prvni občané přimou otevřenou demokracii ve formě otevřeni diskuznich rubrik na webech stran které máme volit at oni sami mažou to co chtěji jejich voliči.

  PROSAZOVÁNIÍ BODU NARÁŽI NA HRANOU HLUCHOTIU TZV ELIT,KTERÉ ODPOVÍDAJI ZBRANĚMI HROMADNÉHO MLČENI!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nová republika -
   17:58
   18:53
   12:04
   12:39
   - pokud si tu pěstujete takové přispěvatele, proč to raději rovnou nezabalíte?!
   To pořád ještě nedokážete pochopit, kam vede anonymní "diskuse"?

   Smazat
  2. Tzv. "diskutující" na Nové republice ztělesňují perfektně, až na řídké výjimky, to, co popsal Jan Keller před 18 lety:

   "Výběr z široké palety ustrašených reakcí se stal pevnou součástí lidských svobod. ... ... Pokud vás strach z něčeho skutečného či jen fitkivního dožene k tomu, že překonáte i svou preferenci soukromí, můžete vstoupit do hnutí lidí, kteří vám budou blízcí, neboť se bojí přesně toho čeho vy."

   Smazat
  3. PANE KOPECKÝ TYTO PŘISPĚVKY JSOU PODEPSAÁNY

   společnosti občanů,To chcete tedy jejich podivnou NESROZUMITELNOU kritikou dosáhnout?
   Nerozumime tomu,jste snad ze společnosti občanů vyvrhel,že chcete být sám proti sobě?

   MÁ TO BÝT SOUHLAS S CENZUROU JEŠTĚ NEPUBLIKOBVANÝCH PŘISPĚVKŮ NEBO TO VYSVĚTLIT NEUMÍTE?

   Smazat
 27. TZV KAŽIŠUCI TADY SI MYSLÍ,ŽE KDYŽ POUŽIVAJI BLUF A LEŽ

  že na ně nikdo nenajde metr.Dostávaji osypky hrůzy když se domnivaji,že mezi námi v OSV jsou občané,kterí budou presidenti a ministři!
  Přejmenovali si tu lež a jejich sprosté blufy na tzv politickou korektnost!
  K nepřičetnosti do zničených nervů nedostatku argumentů je vede OSV,.která jedině vyhrála doposud VŠECHNy volby začala pro ně jak je patrno zničujici taženi ve formě NEpolitické korektnosti!
  Zapřáhla dokonce našeho největšiho nebožtíka pana HAVLA,který se nyni prý otáči v hrobě a chce vyskočit nebot vidí,že naše pušky a děla pravdy začinaji hovořit a to ve správném gardu.
  Chce se prostě přidat a nepolitické společnasti voličů,kterou očividně bude muset každý občan brzy považovat za tentokrát slušného následnika šarty 77!

  VZHLEDEM K POPSANÉMU NAPIŠEM CO TADY TI SPROSTÍ MAŽOU JEŠTE PŘEDTIM NA SLUNCE A BUDE TO.

  Už se hledaji způsoby jak překlenout nedostatky tohoto webu a POKRAČOVAT A POKRAČOVAT a bude to!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.