Reklama

čtvrtek 10. května 2018

Junckerův antikomunistický manifest a Dublin IV

Martin Koller
10. 5. 2018
Odhalení pomníku Karla Marxe v Bruselu leckým zatřáslo, hlavně skalními pravičáky. Především takovými, kteří moc nepřemýšlejí a chytají se emotivně pouze symbolů po vzoru jednoduchých primitivů z pouští a pralesů, pro eurokomisaře a většinu europoslanců příkladných vzorů rozmanitosti. Nicméně při zvážení situace by námi všemi měl otřásat nanejvýš pohrdavý smích nad další komedií euromarxistů. Mutikulturalismus, inkluze, novičok, chemické útoky v Sýrii jak film v Hollywodu, Marxova socha před velitelstvím eurokoncentráku. Samé lži, podvody a komedie.


Přestože mám zkoušku z Marxismu-Leninismu, stejně jako všichni vysokoškoláci (včetně mnoha současných českých a slovenských pravičáků, novinářů a generálů NATO) z předlistopadového období, poprvé jsem si včera přečetl Komunistický manifest. Mám ho spolu s Kapitálem stejného autora v knihovně vedle prací Keynese, Friedmana, Hayeka, Samuelsona, Gorbačova a dalších politiků a ekonomů. Chybí mi tam pouze Mein Kampf, který jsem opakovaně nedokázal přečíst pro zmatený a na mnoha místech nepravdivý obsah, takže byl odsunut a samozřejmě zpěvník EU.

Odhalení pomníku Karla Marxe vůdčím sluhou nadnárodních finančních korporací Junckerem je vrchol lži, podvodu, pokrytectví a drzosti eurokomisařů. Přirovnat bych to mohl pouze k Hitlerovi kladoucímu věnce k uctění obětí holocaustu v Osvětimi, nebo v Terezíně. Je komické, že právě evropští křesťané se tak rozpálili nad svým předním reprezentantem, kterého dlouhá léta nadšeně podporovali a obhajovali, když se projednávalo jeho opilství a finanční machinace v Lucembursku.

Musíme se zeptat, zda to svaté rozhořčení eurokřesťanů není jen komedie, stejně jako ta socha v Bruselu? Měli by začít u svého papeže, který ostudně žvaní o sociální spravedlnosti a zrazuje křesťany muslimům. Po úspěšné afroislámské invazi, kterou křesťanské a socialistické vedení EU podporuje ze všech sil, nám všem bude jakási sociální spravedlnost a socha Marxe k ničemu. Ostatně největšími konzumenty sociální spravedlnosti jsou dlouhodobě právě migranti, a to afroislámští. V EU si nevydělají ani na to, co spotřebují ze státních rozpočtů. Ve Švédsku, kde se podle tamní socialistické vlády údajně výborně začleňují, především při znásilňování, nepracuje trvale 30% muslimských mužů a 70 % muslimských žen.

Dohromady je to polovina tamních muslimů, přičemž je známo, že zahálka vede k lumpárně, natož zahálka placená. V jiných západoevropských zemích je to podobné. A to nerozebírám přínosnost práce, těch pracujících typu rožnění kebabu, vedení kaváren a různé pomocné práce, které by zvládli i Švédové, o obchodu s drogami nemluvě. Aby byli přínosnou skupinou obyvatel, museli by mít tamní muslimové v průměru minimálně o 50 % vyšší příjmy, než průměrní bílí Švédové, kteří je svojí prací a sociálním systémem dotují. Muslimové ostatně nechají Marxe strhnout, protože socha je pro ně rouhání, i když je oblečená.

Marx versus Juncker

Mohli bychom si rovněž položit otázku, kdo je marxista a kdo euromarxista? Marxisté byli lidé, kteří prosazovali obecné dobro ve prospěch všech pracujících lidí. Ne vždy se jim dařilo a ne vždy to dělaůli správně, ale nikdy neposluhovali politické konkurenci a nadnárodním korporacím. Bojovali s přežitky feudalismu, kolonialismem a imperialismem. Euromarxisté prosazují zájmy majitelů nadnárodních korporací, kteří jen počítají peníze a podporují imperialismus a zotročování národů. Hned na počátku se musíme zeptat, co vlastně chtěl, či kázal Marx? Byly to multikulturalismus, inkluze, vláda nadnárodních korporací, bezpráví pracujících na úrovni koloniálních otroků, rozbití rodiny, afroislámská invaze, pohrdání národy? Je EU odrazem učení Karla Marxe? Proč najednou Marxe oslavují kapitalisté a opěvují ho britské Financial Times? Není to jaksi perverzní z hlediska jeho názorů? Není to opět jen sprostá komedie, která má ohlupovat občanskou většinu a dělat z ní poslušnější otroky? Není to jen vnadidlo na nezkušenou mládež, stejně jako pirátská strana?

Především můžeme konstatovat, že učení Karla Marxe, jehož Kapitál je již řadu let na „úžasném západě“ jednou z nejčtenějších knih, je odrazem reality evropské a americké společnosti 18. a 19. století. Vyšel v roce 1872. Do konce devatenáctého století ho posunul Marxův mladší spolupracovník a podnikatel Bedřich Engels. První světová válka a následující století vedly k obrovským společenským změnám, mimo jiné v důsledku snahy o realizaci Marxových myšlenek ruskými komunisty.

Mnohé jeho představy a teorie jsou v současnosti zastaralé, přičemž nelze přehlédnout, že Marx byl čistý teoretik bez praktických znalostí. Odvedl úžasný kus systematické poznávací a hodnotící práce ve studovnách univerzit a archivech, ale sám se nemusel živit prací, byl vydržován jinými. Jeho manželka byla starší a zámožná. Proto mu chyběly znalosti i vztah k realitě života občanů různých kategorií. Tím výrazně připomínal současné eurokomisaře a europoslance, levicové i pravicové, včetně Junckera. Nicméně jeho příjmy nebyly zdaleka tak královské jako platy a všemožné další prebendy evropského panstva.

Hlavní chybou Marxe bylo schématické ostré rozdělení společnosti na dvě skupiny, a to buržoazii a proletariát, a zároveň přehlížení střední třídy a možnosti sociální mobility na základě vlastních schopností a píle. Ty nahradil byrokraticky prosazenou sociální mobilitou celé takzvané dělnické třídy, bez ohledu na osobní zásluhy a práci, oproti takzvané buržoazii, neboli majitelům výrobních prostředků.

Marx byl především proti parazitování, takže by nepodpořil byrokraty v Bruselu a povaleče z neziskovek, počínaje Junckerem. Základní myšlenka, že hospodářská výroba tvoří základ politických a duchovních dějin každé epochy je realistická. Bez hospodářských výsledků není možno vyčlenit vzdělanou a řídící skupinu, která se nezabývá přímo vytvářením hodnot prací. Smysluplné je rovněž jeho mezinárodní sjednocení dělníků, z dnešního hlediska tvůrčích pracujících.

Marx před 150 lety již zmiňoval globalizaci pomocí technologií a dopravy. Předpovídal rovněž rozklad manželství a kritizoval svazky pro peníze, které vidíme stále častěji, ale nepodporoval sexuální zvrácenosti a pedofily. Správně uváděl, že proletariát, dělníci bez majetku a výrobních prostředků jsou rozptýlená a neorganizovaná masa, která nemůže klást odpor vykořisťování. Jakoby znal postupný vývoj v EU, počínaje rozpadem rodiny a sobeckým individualismem. Euromarxistům především vyhovuje Marxův názor, že je třeba likvidovat národy a nacionalismus. O to se pokoušel už Lenin v Rusku a výsledkem byl naopak rozpad SSSR na základě rostoucího nacionalismu všech národností, totéž jsme viděli v Jugoslávii.

Euromarxisté a Dublin IV

Nejdůležitější z hlediska marxistické propagandistické komedie je podpora socialistických stran, které podporují eurokoncentrák i jeho multikulturalismus, neboli afroislámskou invazi. O to především běží v současné dohodě o vládě mezi ANO a ČSSD s podporou KSČM. Někdo musí podepsat smlouvu Dublin IV, který otevře stavidla afroislámské invaze do naší republiky. Je to dokument srovnatelný s mnichovskou dohodou, spíše horší. Andrej Babiš by něčím takovým ztratil velkou část svojí popularity. Jasným krokům i prohlášením se dlouhodobě vyhýbá a nechává to na ostatních. V případě vlády ANO s SPD by neuspěl, protože Tomio Okamura by Dublin IV neprohlasoval a jeho poslanci, či ministři jsou vlastenečtí. Proto taková nechuť k vládě s SPD, zuřivé tažení ČSSD proti SPD a všeobecné tažení evropských socialistů proti vlasteneckým stranám. Dublin IV by možná neprohlasovali ani komunisté, nebo ODS. Naopak s TOP 09, STAN a KDU pan Babiš počítat nemůže, ti mají vlastní zájmy a nemíní se s ním o přízeň Bruselského panstva a nadnárodních zájmových skupin dělit. Zůstávají mu tedy socialisté a Piráti jako záloha pražské havlérky vedená TOP 09.

Euromarxista a šéf ČSSD Hamáček takové skrupule jako Okamura pravděpodobně nemá, pokud má vůbec nějaké. Je to typický arogantní evropský socialista, který nemá se socialismem nic společného a evidentně mu jde především o získání dobře placeného koryta. Co udělal dobrého pro tuto zemi, kde ho od mládí živí politika? Dal se dohromady s lidmi typu Allbrightové, Peheho a Pavla v Aspen Institutu. Je známý svým bezuzdným nadšením pro eurokoncentrák, takže od něj můžeme čekat cokoli. V případě vlády Ano a ČSSD jsou tři možnosti. V prvním případě tato vláda přehlasuje pana Babiše a ten bude muset podepsat Dublin IV. Ve druhém případě k podpisu toho svinstva, které lze přirovnat k mnichovské dohodě deleguje pan Babiš z nějakého důvodu Hamáčka. Ve třetím Hamáček podepíše jako bez vědomí pana Babiše. Uvidíme, jaká bude realita. Ve všech případech bude pan Babiš vypadat jako dobrák, který přece za nic nemůže. Hamáčkovi bude lhostejné, jak vypadá a co si o něm národ myslí. Jemu jde evidentně především o vlastní budoucnost. Pravděpodobně budeme moci poděkovat všem přátelům z ČSSD, až se naše města začnou podobat Marákeši, či Malmö. Hlavně, aby si to nezapomněli v partaji odhlasovat. Spory a tanečky ČSSD a Ano kolem ministerstev, předváděné v médiích jsou jen pustá komedie, která má zakrýt komplot.

Zůstává otázka, jak pan Babiš stimuloval soudruha Filipa, který je zkušený právník a musí vědět, o co se jedná. Jsou čeští komunisté vlastenecká, nebo euromarxistická strana? Budeme nakonec děkovat před ÚV KSČM soudruhu Filipovi za afroislámskou invazi? Děkujeme soudruzi za afroislámský internacionalismus?

Kdo co dostane za podpis smlouvy Dublin IV a kdo co za podporu tohoto podpisu? To časem uvidíme, pokud se to organizátorům nepodaří zatajit. Nedávno podepsal ministr vnitra v demisi Metnar (za Ano) Marákešskou dohodu, která zvyšuje možnosti afroislámské invaze do naší země. Je to další krok k islamizaci a afrikanizaci především střední Evropy. Šokující je, že to údajně učinil bez vědomí vlády a bez schválení parlamentem. Ministři Ano si jezdí po světě a podepisují mezinárodní dohody ohrožující naši republiku jako soukromou záležitost. Takto předal Stropnický polovinu naší armády Německu a nic se neděje. Je možné, že premiér neví, co dělají jeho ministři? Maďarsko samozřejmě Marákešskou dohodu nepodepsalo!

Aby se utlumilo rozhořčení obyvatel nad smlouvou Dublin IV, startuje se politika plošného úplatku, nebo aspoň jeho slibů. O tom jsem psal už před několika lety. Bruselští euromarxisté budou investovat do dočasného mírného růstu životní úrovně, aby dosáhli svých politických cílů. Slíbí se růst důchodů, přičemž růst cen nastartovaný inflací pana guvernéra údajně české národní banky Singra pohltil již dávno těch směšných pár stovek a u těch slibovaných bude situace stejná. Slíbí se něco i dalším. Jenže k čemu bude pár stovek, jestliže bude problém se pohybovat bezpečně po ulici zaplavené agresivními migranty? Ostatně ani na to zvyšování platů a důchodů stejně brzy nebudou peníze, protože budou směřovány do migrantů. Navíc je to vše na dluh a odborníci již dva roky očekávají krizi. Na krku budeme mít zavedení ideologické měny Euro, protože za tímto účelem jí Singr nakoupil stovky miliard. To bude znamenat další propad životní úrovně.

Kromě toho i pár stovek důchodcům je především dobrá investice, a to nejen politická. Utratí je především za stále dražší potraviny. A kdo je velkým výrobcem potravin a vytěsňuje veškerou konkurenci typu menších výrobců? Samozřejmě Agrofert. Žebrácký růst žebráckých důchodů je tedy především miliardovou investicí do potravinářství, potažmo do zisků Agrofertu. Důležité je ožebračit národ natolik, že v radosti nad pár stovkami přehlédne i novou mnichovskou dohodu.

Lze se obávat, že většině českých politiků jde už pouze o jejich zisky a nějaká koryta s evropskými výplatami. Někdo má na spolupráci s EU založený bussines, jiný má jako bussines politické koryto. Ale jen minimum českých politiků vidí jako svoji povinnost a bussines službu voličům a občanské většině a prosazování jejich zájmů. Vládu ANO a ČSSD lze podpořit pouze v případě, že pánové Babiš a Hamáček jasně, srozumitelně a bez výmluv slíbí, že oni, ani jejich ministři nepodepíšou Dublin IV a připraví občanské referendum na toto téma. Jinak je třeba jejich strany na podzim jednoznačně odmítnout. Pokud někdo podepíše Dublin IV, bude opravdu zle!

Příkladem dlouhodobé přípravy na podporu afroislámské invaze je Praha, která bude jako velké město postižena především. V Praze je údajně přes 20 000 volných bytů. Přesto se jako o závod staví další. Pro koho? Migranti budou ideální nájemníci, protože nájemné bude platit stát, a to z našich daní. Dublin IV je začátkem konce Evropanů a jejich civilizace. Je otázka, zda lidé v této zemi pochopí, že jde opravdu do tuhého a odmítnou placené vůdce partají, kteří je rozeštvávají ve spolupráci s médii, především ČT, aby se nespojili k efektivnímu odporu. Zatím vyhrávají pouze ti, kteří si z naší země udělali krmelec a jsou tak bohatí, že mohou zmizet pod ochranu švýcarských hor, nebo někam na ostrovy v Pacifiku a nás nechají v afroislámském eurokoncentráku, případně ještě ve válce.

O co také běží v euromarxistické komedii

Především je zcela evidentní, že evropské socialistické partaje výrazně ztrácejí na popularitě. Staly se stranami pro svoji nomenklaturu, která beze studu podlézá nadnárodním korporacím a kašle na svoji členskou základnu i voliče. Tento vývoj vidíme výrazně u ČSSD po odchodu Miloše Zemana. Obecně jde především o propagandu, která má přesvědčit občany zemí EU, že vedení eurokoncentráku je levicové, což je drzá lež. Euromarxistická byrokracie, korupce, multikulturalismus, otrokářství a sexuální zvrácenosti nemají s klasickou levicí nic společného. Pod pojmem levice je euromarxistickou propagandou prezentována především politika ve prospěch občanské většiny a pracujících a tak je většinou občanů chápána. Proto je pro zvýšení pravdivosti komedie i euromarxistická takzvaná levice neustále napadána takzvanou pravicí, jako produkt zločinného komunismu. Přímo vzorová ukázka falešné vlajky.

Takzvaní levičáci, především socialisté a Piráti, reálně slouhové nadnárodních zájmových skupin se tváří jako zástupci občanské většiny a dostávají co proto z médií ovládaných nadnárodními zájmovými skupinami. Přitom tito takzvaní levičáci nakonec hlasují podle zájmů zájmových skupin, které je v médiích napadají. Občan a volič se nestačí divit. Leví, stejně jako praví, jedna parta. Jedna obrovská komedie a falešná vlajka. Jaký je rozdíl mezi reálnou politikou ČSSD a TOP 09, kromě keců? Z hlediska Dublinu IV je rozdíl mezi Ano/ČSSD a TOP 09 pouze v tom, že TOP 09 by prostě podpis prohlásila za potřebný a přínosný a poslala voliče k čertu, zatímco v případě vlády Ano a ČSSD to máme s komedií. Pan Kalousek by možná nedal ani to žebrácké zvýšení důchodů. Proč taky, on žádné potraviny nevyrábí. A jak se kašle na důchodce nám ukázal jeho poskok Drábek.

Jako alternativa euromarxistické takzvané pravice je nabízen euromarxistický socialismus, který předvádí Schultz, Sobotka, Hamáček a Piráti se svými drogami. Zároveň nelze přehlédnout, že nějaký komunismus nikdy neexistoval. I světová socialistická soustava vedená SSSR byla sotva socialistická a místy páchla sovětským imperialismem, samozřejmě pod hesly světlých a pokrokových zítřků. K propagaci současných ekonomických úspěchů českých euromarxistů slouží například rostoucí počet montoven patřících cizincům. Mlčí se o tom, že byla na žádost Německa zničena Poldi Kladno, zlikvidována automobilka LIAZ, vybydleny Vítkovické železárny a mnohé další závody. Málem se podařilo zlikvidovat Aero i Tatru a v současnosti se pracuje na dalším kole pokusů o likvidaci Tatry Trucks pod stupidní záminkou chybějící bezpečnostní prověrky. U závodu, který dodává pro armády déle, než sto let!

Jenže jak evropská levicovost, tak její ekonomické úspěchy jsou podvod. Jako levičák a socialista, byť národní se tvářil i Hitler. Přitom to byla loutka největších německých a potažmo nadnárodních zbrojovek a korporací. Jeho socialismus byl pouze komedie, což dokazuje i likvidace levicové části hnutí nacistické strany, vedené Ernstem Röhmem. Reálný byl agresivní imperialismus, zaměřený především proti SSSR a na zotročení a likvidaci Slovanů jako rasy. Převážná většina německých sil bojovala vyhlazovací válku na východní frontě, proti levicovému režimu. Zahynulo více, než 26 milionů občanů SSSR, z toho 10 milionů vojáků, z nich více, než 3 miliony v německých zajateckých táborech. Údajný socialista Hitler, který sdílel nepřátelství k Slovanům s Marxem, však překročil meze, vyvolal válku se západoevropskými zeměmi a USA a zahájil holocaust. Jeho protektoři se ho nakonec museli zbavit jako vzteklého psa.

Když se podíváme do současné české reality, jedná se především o udržení moci a zájmů EU a Německa. Reprezentanti eurokoncentráku se proto tváří jako levičáci, neboť dlouhodobě okrádaný a ponižovaný český národ už jim přestává věřit. Nicméně média pod vedením ČT pracují ze všech sil při výrobě iluze politického boje pravice a levice. Typickým příkladem ekonomických úspěchů je nová zkušebna, či továrna BMW připravovaná na základě mezinárodní dohody mezi vládou ANO a Německem. Údajně výzkumné centrum se může stát jednou z dalších montoven. Proč výzkumné centrum na našem území? Již v současnosti se montovnám aut nedostává zaměstnanců. Značnou část z nich tvoří agenturní pracovníci ze zahraničí, moderní otroci. Již dokonce vyšší policejní důstojníci si v souvislosti s nimi stěžují na růst problémů s kriminalitou a bezpečností. Jenže nejde jen o kriminalitu. Za propagandou o pracovních místech pro naše občany se skrývá podpora půl miliardy korun bohaté německé automobilce. Už to zní jako vtip. Kolonie si platí kolonizátory.

Výsledný zisk montoven a z něj vyplývající daně nezůstávají na našem území, odcházejí do zahraničí a zaměstnavatelé platí pouze odvody, pravděpodobně ani ne úplně. Aspoň podle pracovníků finančních úřadů. Půl miliardy by mohli dostat i naši podnikatelé, kteří platí daně doma a realizují zisk na našem území. Proč jsou zvýhodňováni cizáci? Využívají zdarma, ba přímo s „pravděpodobně nezištnou“ podporou vlády naše území, naši vodu, naši elektřinu, náš vzduch, naše zdravotnictví a náš sociální systém. Zahraniční podnikatelé mají čistý zisk z levné práce, malou vzdálenost na transport finálních výrobků a úspory doma. Vzorová koloniální montovna.

My máme nízké mzdy a důchody, zvýšenou kriminalitu a následně budeme platit část důchodů agenturním pracovníkům z našeho sociálního systému. Další úspora pro zahraniční podnikatele a naše přátele z Německa. Nevím, kdo první označil naši republiku za krmelec, odkud se vyvážejí miliardy, ale je to přesné. Tento proces doprovází likvidace domácích malých podnikatelů a živnostníků zaměřená na jejich změnu na zaměstnance, nebo nezaměstnané. Někteří z nich to poznali už při letošních daních. K tomu odzbrojení, abychom se jako Angličané nemohli bránit islámské agresivitě a násilnictví. Juncker už došel k názoru, že dosavadní směrnice EU k odzbrojování jsou nedostatečné.

Ale to není všechno. Již vrabci na střechách štěbetají o tom, že Německo k nám chce vyvážet svoji výzbroj pro naši armádu. Polovinu z ní již předal ministr Stropnický Německu. Samozřejmě se jedná o nemalý obchod a německá produkce je nejdražší. Kolonie na evropském Marxismu nevydělávají, socha, nesocha. Junckerův Marx by měl mávat falešnou vlajkou.

Pozn aut.: Výše uvedený text zveřejnily v kratší verzi Parlamentní listy 9. 5. ve 20, 51 hodin.

39 komentářů :

 1. Zeptejte se Vencosteina ten to punktoval nezli zacal ty tuzky krast

  OdpovědětSmazat
 2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 3. Cesi , chcete byt v bezpeci ? tak platte , jako mourovati! Zapadni byvale kolonialni krajiny potrebuji vase penize . USA jiz otevrene pripravuje EU na valku na jeji uzemi i kdyz se otom Rusku ani nesni . Putin prohlasil , ze se postara v tom pripade , aby se prenesla na uzemi USA . Do MS 2018 v Rusku se nic nestane , ale po jiz muze nastat ledaco .

  OdpovědětSmazat
 4. Pane Kollere šotek. Socha se neodhalovala v Bruselu ale Trevíru.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je pravda, ale prijel tam kasparek z Bruselu

   Smazat
 5. Kristus vstoupil do mainstreamu také až když římská elita odhalila jeho marketingovou hodnotu. Tím bylo nejen popřeno to, proti čemu bojoval, ale ještě to posílil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kristus nebol nikdy historickou postavou. Je to mýtus vytvorený z desiatok potulných kazateľov, ktorí sa pohybovali po Galilei so svojimi rozhorčenými kázňami a väčšinu ktorých zadupala pilátova jazda do zeme.
   *
   Moderní učenci, ktorí tvrdia, že odhalili skutočného historického Ježiša, sú rôzne osobnosti. Medzi takýchto ľudí patria skeptickí filozofi, charizmatickí hasídi, liberálni farizei, konzervatívni rabíni či zelótski revolucionári, nenásilní pacifisti až k výpôžičke z oveľa dlhšieho zoznam zostaveného podľa ceny. Každý pritom o Ježišovi hovorí inak. Pokladajú ho za mesiášskeho kráľa, pokrokového farizeja či galilejského šamana alebo mága alebo helénskeho mudrca.
   „Ježišova rozmanitosť prináša akademické rozpaky,“ tvrdí John Dominic Crossan. David Fitzgerald spor o Ježišovej existencii uzatvára poznatkom, že sa táto postava zdá byť efektom, a nie predmetom kresťanstva.

   Smazat
 6. Přečetl jsem se zájmem. Ale jak to je či bylo se střední třídou a Marxem? Byla či hrála v době K. Marxe nějakou roli ta uměle vykonstruovaná skupina kapitálem zkorumpovaných lidí, bojujících za nadvládu diktatury kapitálu, nějakou významnou roli? Jakou roli v boji proti sociální spravedlnosti a právu hraje "privatizace" sloupů státu - armády, policie, soudů...?Nebo si začal kapitál budovat tyto bašty vlastní obrany až po Marxovi? A nyní kapitál v tom pokračuje prostřednictvím "migrantů", kterými své otroky ohrožuje a vydírá?

  OdpovědětSmazat
 7. Moc nechápu, co může mít kapitalistický svět společného s Marxem? Lidstvo, to ano! Není to představení s Marxem k jeho dvousetletému výročí narození jen zhovadilé divadlo? Ta snaha o rozmělnění a přerecitovávání Marxe ho jen může sprovodit za světa. Marx a jeho učení je jen jedno, je to vidina světa humanismu, světa s lidskou tváří! A kdepak je k vidění?! Všude, kde jen její špetky probleskly diktaturou kapitálu, byla zadupána pod zem zuřící "střední třídou" ve službách zlatého telete. A migranti jsou spolubojovníky střední vrstvy, jsou stejně kapitálem zkorumpování, jako karabáč na lidi!

  OdpovědětSmazat
 8. ...podpora půl miliardy korun bohaté německé automobilce.
  To je síla:O
  Jako vtip totiž vypadá celé polistopadové období.
  Místo aby se naše elita chovala jako Baťa, dává dotace cizím otrokářům, abychom byli milostivě zotročeni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:13 Žádná elita tu není. Jsou tu však kvalitní lidé, kteří si váží pravdy, jako např. pan Koller.

   Smazat
 9. To je opravdu strašný kapitalistický vydřiduch tančí u pomníku Karla Marxe.

  OdpovědětSmazat
 10. Vážený pane Kollere, tak zvaný Dublin IV není žádná smlouva, kterou by musely schvalovat Parlamenty unijních států, resp. být schválena v referendu jako třeba v Irsku. Jedná se Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, jehož návrh byl již EP schválen, v Radě EU bylo jeho schvalování odloženo na červen letošního roku. Vzhledem k tomu, že Nařízení bude zřejmě schvalováno kvalifikovanou většinou, je úplně jedno, kdo bude ČR v Radě zastupovat. Náš zástupce je tam jen do počtu, protože po přijetí dublinské smlouvy jeho 12 hlasů výsledek hlasování nikdy neovlivnilo a neovlivní. Jakmile bude uvedené Nařízení v Radě schváleno, bude platit přímo pro všechny státy EU,žádné další schvalování naším Parlamentem nebo podpisování naším prezidentem se konat nebude. Pokud jednotlivá ustanovení tohoto nařízení nebudeme plnit, budeme platit hodně vysoké pokuty. V návrhu Nařízení, které je k dispozici na internetu, se např. stanoví, že za každého přiděleného, ale nepřijatého imigranta zaplatí dotyčný stát 200 tis.euro Tak si to spočítejte. Navíc nás samozřejmě předhodí Evropskému soudu.

  OdpovědětSmazat
 11. HODNOTA PODĽA MARXA
  Nášmu kapitalistovi ide o dve veci:
  1. chce vyrobiť úžitkovú hodnotu, ktorá má výmennú hodnotu, predmet určený na predaj – tovar.
  2. chce vyrobiť tovar, ktorého hodnota je vyššia ako suma hodnoty tovarov potrebných na jeho výrobu, výrobných prostriedkov a pracovnej sily, na ktoré preddavkoval na trhu pekné peniaze. Chce vyrobiť nielen úžitkovú hodnotu, ale aj tovar, nielen úžitkovú hodnotu ale aj hodnotu, nielen hodnotu ale aj nadhodnotu.

  V čom sa meria hodnota?
  Skutočná hodnota tovaru, však nie je jeho individuálna, ale spoločenská hodnota, t. j. hodnota sa nemeria pracovným časom, ktorý v jednotlivom prípade tovar výrobcu skutočne stojí, ale pracovným časom spoločensky nutným na jeho výrobu.

  OdpovědětSmazat
 12. MARX: HODNOTA A CENA SÚ DVE RÔZNE VECI
  Záver: Kapitalisti teda nechcú, oni musia neustále znižovať hodnotu, a tento trend sleduje aj cena až táto dospeje teoreticky k nule. Tovar sa tak stáva v nastupujúcej komunistickej spoločenskej formácii dostupný každému: Každému podľa potrieb!
  Poznámka: Hodnota teda nie je identická s cenou. Vývoj ceny iba pozvoľne kopíruje vývoj hodnoty. Kým hodnota je nepriamo úmerne určovaná produktivitou, cenu v kapitalizme určuje trh.

  OdpovědětSmazat
 13. MARXOVA ODPOVEĎ QUESNAYOVI BOLA TAK GENIÁLNA, ŽE NEMUSEL UŽ POKRAČOVAŤ V PÍSANÍ KAPITÁLU:
  Marxova odpoveď :"Absolútna hodnota tovaru je sama osebe ľahostajná pre kapitalistu, ktorý ho vyrába. Kapitalistu zaujíma len nadhodnota, ktorá väzí v tovare a dá sa pri predaji realizovať. Realizácia nadhodnoty zahŕňa sama osebe nahradenie preddavkovej hodnoty. Keďže však relatívna nadhodnota rastie priamo úmerne s vývinom produktívnej sily práce (produktivity), kým hodnota tovarov klesá nepriamo úmerne s tým istým vývojom (produktivity), keďže teda ten istý identický proces zlacňuje tovary a zvyšuje nadhodnotu, ktorú obsahujú, rieši sa tým záhada, prečo sa kapitalista, ktorému ide len o výrobu výmennej hodnoty, ustavične usiluje znížiť výmennú hodnotu tovarov."

  OdpovědětSmazat
 14. ODPOVEĎ NA QUESNAYOVU OTÁZKU POTVRDILA MARXOVHO GÉNIA
  Marxovou celoživotnou prácou je dielo Kapitál. Podstatu diela Kapitál, teda základných zákonitostí objavených Marxom možno demonštrovať na protirečení, ktorým jeden zo zakladateľov politickej ekonómie François Quesnay trápil svojich vzdelaných súčasníkov, a tí mu vždy zostali dlžní odpoveď.
  Quesnayova otázka: "Uznávate, že čím viac nákladov alebo nákladných prác možno bez ujmy na výrobe usporiť pri výrobe priemyselných výrobkov, tým výhodnejšie sú tieto úspory, lebo zmenšujú cenu výrobku. A napriek tomu sa nazdávate, že výroba bohatstva, ktorá pochádza z práce priemyselníkov, spočíva vo zväčšení výmennej hodnoty ich výrobkov?" – Ľudsky prijateľne by sme mohli túto otázku položiť asi takto: "Prečo kapitalisti neustále znižujú hodnotu, hoci im ide práve o túto hodnotu?"
  Prečo si kapitalisti nevedomky kopú hrob, hoci to vedome nechcú??

  OdpovědětSmazat
 15. MARX MAL PRAVDU
  Zákon hodnoty skončí ako skončí tesne predtým spoločenská foremácia - kapitalizmus.
  Technologická singularita bude znamenať zánik zákonitostí trhu a teda kapitalizmu a všetkých jeho atribútov ako peňazí, úrokov, mzdy, bánk, búrz, hraníc, zánik štátov i národných štátov, zánik náboženstiev, zánik klasického manželstva ako vlastníctva, a predovšetkým zánik ťažkej, ohlupujúcej, stereotypnej netvorivej práce a riešenie akéhokoľvek problému ľudstva a chorôb vrátane nesmrteľnosti. .
  Fakticky to znamená nástup KOMUNIZMU a to súčasne na celej Zemi.

  OdpovědětSmazat
 16. MARXOV ZÁKON HODNOTY
  NEBUDE TO ASI KRVAVÁ, ČI NEKRVAVÁ REVOLÚCIA ALE INÁ SKOKOVITÁ ZMENA
  Najneskôr v roku 2039 nadobudne "umelá inteligencia" úroveň inteligencie človeka. Najneskôr v roku 2045 nadobudne Umelá inteligencia vedomie o sebe a spôsobí TECHNOLOGICKÚ SINGULARITU - skokovú zmenu vo svetovej produkcii, čím sa naplní jeden z desiatich platných Marxových zákonov - Zákon hodnoty. Produktivita nadobudne, pre kapitalizmus, smrtiace, exponenciálne rastúce hodnoty.
  Výrobné náklady akejkoľvek produkcie a jej hodnota klesnú fakticky k nule.
  Obchod sa vymkne silám trhu.
  S poklesom hodnoty klesne i cena.
  A to znamená materiálny dostatok (ako samozrejmosť, ale nie ako cieľ) pre všetkých.

  OdpovědětSmazat
 17. MARXOVE ODSTRÁNENIE ŤAŽKEJ FYZICKEJ PRÁCE

  Volá sa to Moorove pravidlo (nesprávne Moorov zákon, lebo ide o empirické pravidlo) , ktoré malo skončiť platnosť po 25, 30, 35, či 40 rokoch. Zatiaľ sa to však nestalo a pravidlo hovorí, že výpočtový výkon integrovaných obvodov sa každé dva roky zdvojnásobuje, pričom ich cena nerastie a ich zložitosť rastie 1000 násobne. Samotný G. Moore (spoluzakladateľ Intelu) tvrdil, že jeho pravidlo funguje viac ako 50 rokov – od roka 1965.
  Keď som navštevoval elektropriemyslovku, tak tranzistor bol valček veľký asi ako pol nechta na malíčku a trčali z neho tri drôty. Dnes sa v čipoch dosahuje, na hrúbku ľudského vlasu, hustota 4000 tranzistorov. O dva roky to bude 8000 ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevím kolik vám je let,ale ve slaboproudu se pohybuji 55 roků.Vše je o technologiích a čistotě křemíku,já začínal s germaniovými tranzistory a diodami.Od roku cca 1980 nastal zlom s procesory 8080a Z80 což odstartovalo výrobu počítačů sinclair spectrum,posléze Atari pak nastal fofr s rozvojem unipolárních součástek

   Smazat
  2. Potom prídu integrované obvody založené na kvantovej mechanike a laseri.

   Smazat
 18. MARXOVA DEFINÍCIA KOMUNIZMU
  AKO DEFINUJE KOMUNIZMUS MARX v KOMUNISTICKOM MANIFESTE?
  „A nastupi spolocenska formacia, kde slobodny vyvoj jednotlivca bude nevyhnutnou podmienkou slobody vsetkych.“
  MARX, Komunisticky manifest
  -
  Komunizmus je prirodzenou buducnostou ludstva. Je to bezstatie bez akychkolvek atributov statu, teda i bez hraníc, bez politickych systemov a teda i bez komunistov a dokonca aj bez nas marxistov (citaj Marxa a studuj jeho objavene spolocenske zakonitosti, ktorym zial nerozumeli ani vsetci komunisti).
  Tak ako bolo prirodzene nahradene otrokarstvo feudalizmom a ten kapitalizmom, tak prirodzene sa vratime k bezstatiu prvotnopospolnej spolocnosti ako v tej dobe najmenej slobodnej formacie, ale s uz vybudovanou nadstavbou teda materialnou nezavislostou a skoro absolutnou slobodou jednotlivca, teda k formacii s najvyssou mierou slobody.
  -
  Komunizmus nie je o dokonalosti ale o slobode – nezávislosti, ako materiálnej tak duchovnej.

  OdpovědětSmazat
 19. Marxov ZÁKON HODNOTY je dodnes platný.
  Hovorí o nekontrolovateľne rastúcej produktivite v kapitalizme, ktorá sa stane zároveň príčinou smrti tejto spoločenskej formácie. Hodnota akéhokoľvek tovaru klesne prakticky k nule a nasledovať pokles bude i jeho cena. Tento fakt je podporovaný raketovo rastúcim vývojom v oblasti Umelej inteligencie, ktorá najneskôr do roka 2045 spôsobí Technologickú singularitu.
  -
  Marx v jednoduchosti interpretoval tento zákon nasledovne (marxisti môžu a mali by kritizovať interpretácie, čo sa však kritizovať nedá je dokázaný zákon):
  Interpretácia Marxa k jeho Zákonu hodnoty.
  "Keby sa podarilo malým množstvom práce vyrobiť diamanty, klesla by ich cena pod cenu tehál."

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. JEDNA Z PRAKTICKÝCH APLIKÁCIÍ
   Teoretické modely otestovali pomocou atómového silového mikroskopu, ktorým vyvinuli lokálny tlak na dvojvrstvový grafén pokrývajúci substrát z karbidu kremíka. Praktické pokusy sa presne zhodovali s teoretickými výpočtami a grafén sa v mieste tlaku premenil na diamén.
   Dve flexibilné vrstvy grafénu vytvoria pod tlakom materiál podobný diamantu, takzvaný diamén. Je však tvrdší ako diamant a veľmi odolný voči nárazom.
   -
   https://www.zive.sk/.../nepriestrelna-vesta-s-hrubkou.../

   Smazat
 20. ČO HOVORÍ MARX o NÁBOŽENSTVE???
  Marxisti (i boľševici – nemali ateizáciu v programe, zmenil to až Stalin) vedeli, že náboženstvo ako nadstavba spoločnosti sa nedá zakázať.
  „Náboženské utrpenie je súčasne výrazom skutočného utrpenia a protestom proti skutočnému utrpeniu. Náboženstvo je vzdychom utláčaného tvora, srdcom neľútostného sveta bez srdca a duchom bezduchej situácie. Je ópiom ľudstva.“
  MARX

  OdpovědětSmazat
 21. PRECHOD KVANTITY V KVALITU A NAOPAK
  MARX ctil Hegela i keď musel jeho závery postaviť z hlavy na nohy a to v čase, keď Hegela Marxovi súčasníci opľúvali ako prašivého psa.
  Čo popisuje o.i. v Kapitáli v poznámke pod čiarou?::
  "Platí zákon prechodu kvantity v kvalitu a opačne. Napríklad rad parafínov CnH2n+2; rad normálnych alkoholov: CnH2n+2O; rad normálnych mastných kyselín: CnH2nO2 a mnoho iných. V uvedených príkladoch čírym kvantitatívnym pridávaním CH2 k molekulárnemu vzorcu vzniká zakaždým kvalitatívne rozdielna látka.
  Tu ako aj v prírodných vedách sa potvrdzuje správnosť zákona, ktorý objavil Hegel vo svojej "Logike", že sa číre kvantitatívne zmeny v určitom bode menia na kvalitatívne rozdiely."
  K.MARX, KAPITÁL
  _________________
  Vznikajú látky, ktoré vesmír nevie namiešať a reťaziť cyklus, a to kvantitatívnym pridávaním toho istého , vznikajú nové látky s rozdielnymi vlastnosťami - pretože vesmír vie vytvoriť iba nezmysly sebe vlastné. To čo dokáže človek so svojím vedomím vesmír napodobniť nevie, človek ale dokáže prísť na psie kusy hmoty.
  A to všetko bez boha - ten tu vystupuje len ako nadbytočná hypotéza. V čase, keď Marx bol plnohodnotným ateistom, mnohí jeho súčasníci sa k tomuto svetonázoru ani z diaľky nedopracovali.

  OdpovědětSmazat
 22. ČO HOVORÍ MARX HESLOM - "Proletári všetkých krajín spojte sa!
  Marx jednoducho hovorí všetkým asi toto:
  "Ty bohatý, bezrodinne žijúci proletár Severu „slobodne cestujúci“ do najvzdialenejších výrobných hál kapitalistu, spoj sa s chudobným proletárom Juhu teritoríalne pripútaným k pôde ako nevoľník feudalizmu, ktorý rúbe dažďový prales na tvoju obývačku z masívu. Ty chudobný proletár Juhu, ktorý pestuješ rastliny na biopalivá pre SÚV bohatého proletára Severu, spojte sa, lebo váš záujem je spoločný - sloboda."

  Proletárom môže byť aj riaditeľ banky, pokiaľ nevlastní výhradne Kapitál. Kapitál je tá časť súkromného vlastníctva, pomocou ktorej si vlastník privlastňuje nezaplatený pracovný čas proletárov = nevlastníkov – pracujúcich za mzdu.
  "My nie sme proti kapitálu, ale proti spôsobu, akým sa rozdeľuje!“ MARX.
  -
  Bohatý proletár Severu je vykorisťovaný oveľa viac ako chudobný proletár Juhu. Dôvod je prostý – je produktívnejší. Kapitalista ziskáva z jeho rovnako dlhej nezaplatenej časti pracovného dňa oveľa viac.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. (Marx opisuje i kňaza ako proletára- námedzného pracujúceho, pracujúceho za mzdu - proletára, v tomto prípade strednú triedu.)
   -
   "Buržoázia zbavila všetky dosiaľ ctihodné a so zbožnou bázňou uctievané povolania ich svätožiary. Premenila lekára, právnika, kňaza, básnika a vedca na svojich platených námezdných pracovníkov."
   MARX, Komunistický manifest

   Smazat
 23. ANKETA O NAJVÄČŠOM MYSLITEĽOVI II.
  Anketu organizovali veľkoryso a podľa všetkých pravidiel mediálnej techniky. Internetová anketa trvala päť týždňov. Najskôr v prvom kole vybrali 20 filozofov s najväčším počtom hlasov. Potom každému z nich venovali špeciálny program v ktorom príslušného uchádzača o umiestnenie v ankete obhajoval vybraný, známy zástupca britskej akademickej obce.
  Výsledky vyvolali veľký ohlas v pravicovej tlači, ktorá nevedela prehltnúť, že sa víťazom nestal niekto z ich brehu, dokonca sa pustili do kritiky britského školstva a lamentovali nad stavom britských médií. Prečo sa obhajcovia dominantnej ideológie neoliberalizmu tak veľmi zlostili?
  Pardon,
  ešte sme stále nepovedali kto sa stal tým opakovaným víťazom. Nebol to nikto iný a menší než Karol Marx.

  OdpovědětSmazat
 24. NAJVÄČŠÍ MYSLITEĽ I.
  Najväčší mysliteľ podľa Angličanov: BBC pred osemnástimi rokmi - počas osláv milénia - usporiadala anketu o najväčšieho mysliteľa 20. storočia. V roku 2005 ju zopakovala v rozšírenej forme; stanica BBC. Rádio 4 sa spýtalo svojich poslucháčov koho považujú za najväčšieho filozofa všetkých dôb. V oboch prípadoch a teda opakovane sa stal víťazom ten istý významný mysliteľ a filozof.
  Výsledky ankety 2005 oznámil lord Melvyn Bragg poslucháčom a návštevníkom internetovej stránky In Our Time 13. júla .
  Víťaz získal 28 % z celkového počtu 30 000 hlasov.
  Na druhom mieste skončil David Hume s menej než polovicou hlasov v porovnaní s víťazom – necelých 13 %.
  Nasledovali Ludwig Wittgenstein (6,8 %),
  Friedrich Nietze (6,5 %),
  velikán stredovekej filozofie Platón (5,65 %)
  a ďalší.

  OdpovědětSmazat
 25. AK NEPOZNÁŠ MARXOVE DIELO STRÁPNIŠ SA "Kapitalizmus zažije presne v okamihu svojho konečného triumfu svoju najveľkolepejšiu smrť." Tomuto verí politický poradca a autor Jeremy Rifkin, ktorý tvrdí, že súčasný hospodársky systém sa stal takým úspešným pri znižovaní výrobných nákladov, že tým vytvoril podmienky pre zničenie tradičnej vertikálne integrovanej spoločnosti.
  Rifkin, ktorý radil Európskej komisii, Európskemu parlamentu a hlavám štátov, vrátane nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, hovorí:
  „Nikto si ani vo svojich najdivokejších predstavách, vrátane ekonómov a podnikateľov, nikdy predtým nedokázal predstaviť možnosť technologickej revolúcie s takou extrémnou produktivitou, že by to mohlo v skutočnosti znížiť medzné náklady takmer na nulu, čo umožnilo vyrábať produkty takmer zadarmo, nadbytočne a absolútne už nepodliehajúc silám trhu.“
  *
  Kto nepozná jeden z viacerých zákonov objavených Marxom - Zákon hodnoty, musí ho znova a znova objavovať! Ako Rifkin.
  Marxova vízia zmenená na realitu objavu a ním objavené spoločenské zákonitosti, nieže tento jav predvídajú, ony ho priamo predpokladajú ako nevyhnutnosť.

  OdpovědětSmazat
 26. POLITOLÓGOVIA, PROGNOSTICI I ŠPECIALISTI V OBLASTI VÝSKUMU UMELEJ INTELIGENCIE DÁVAJÚ MARXOVI ZA PRAVDU

  Technologická singularita je moment po ktorom sa naša civilizácia radikálne zmení. Príde v čase keď umelá inteligencia prevýši ľudskú. Od tohto momentu sa dokáže naďalej zlepšovať sama a rozdiel voči ľudskej inteligencii bude narastať. Čo sa stane potom je mimoriadne ťažké, ak nie nemožné odhadnúť. Pojem singularita ako prvý zaviedol v roku 1983 matematik Vernor Vinge. Pred ním však na tento prelom už upozorňovali Alan Turing a John Von Neuman. Spopularizoval ho a punc zákonitého vývoja mu dal Ray Kurzweil. Príchod singularity Vernor Vinge predpovedá pred rokom 2030, Ray Kurzweil na obdobie okolo roku 2045.

  OdpovědětSmazat
 27. KAPITALIZMUS SA Už STÁVA BRZDOU
  Každý rok sa v USA a Británii utají tisíce vynálezov a to s použitím Zakona o utajovaní patentov, ktoré by mohli ohroziť nielen národnú bezpečnosť, ale i ekonomiku štátu. Niektoré z patentov boli utajené už v roku 1920 a ich utajenie dodnes platí, vraj z dôvodu možného ohrozenia ekonomiky štátu či národnej bezpečnosti. Môžeme sa len pýtať, aké vynálezy, ktoré mali uvidieť svetlo sveta pred viac ako 90 rokmi môžu v súčasnosti predstavovať skutočné nebezpečenstvo pre USA? Nariadenie tiež pamätalo aj na reguláciu nových zdrojov energie.
  V súčasnosti je prakticky každý rok v USA utajené cez 5000 patentov a vo Veľkej Británii, aspoň podľa periodika New Scientist, je ročne "zamlčaných" dokonca snáď až trikrát viac patentov, ako je tomu v USA. Aj samotný zoznam toho, čo bolo utajené, je tajný .

  OdpovědětSmazat
 28. MARX MAL PRAVDU
  Duševné vlastníctvo sa stáva obludným, keď státisíce patentov a vynálezov, ktoré by priniesli blaho celku sú zamknuté pred konkurenciou. Pripomína to minulosť, keď feudálne patenty obmedzovali počet slobodných tovarišov v cechoch - vládnuce triedy nepotrebujú slobodných ľudí.

  OdpovědětSmazat
 29. AKO POPISUJE MARXA r. 1879 KORUNNÁ PRINCEZNÁ VIKTÓRIA (budúca manželka nemec. cisára Friedricha Wilhelma)
  Z následného listu princeznej usudzujeme, že Marx sa počas 3-hodinového stretnutia, vo vyzdobenej jedálni klubu Devonshire v St James správal dokonale:
  *
  "Je to nízky, pomerne malý muž so sivými vlasmi a bradou, ktoré čudne kontrastujú s ešte čiernymi fúzmi. Tvár má tak trocha okrúhlu, čelo dobre tvarované a klenuté - oči sú trocha tvrdé, ale celý výraz je skôr príjemný, rozhodne sa netvári ako človek, ktorý má vo zvyku pojedať deti z kolísky - čo je, dovolím si povedať, názor, aký má na naňho polícia.
  Rozpráva ako dobre informovaný, ba čo viac, učený muž - má veľký záujem o porovnávaciu gramatiku, čo ho viedlo k štúdiu staroslovienčiny a iných nezvyčajných predmetov, a pestro používal zvláštne zvraty a trochu suchého humoru"
  [Francis Wheen, KARL MARX životopis]

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Keď Marx vyčerpal konverzačné možnosti o slovanskej gramatike zvrtol reč na politiku. Očakával "veľký a časovo nie vzdialený krach" v Rusku, ktorý sa začne reformami zhora a vyvrcholí pádom cárizmu. ...
   V liste americkému organizátorovi A. Sorgemu mal ešte väčšiu predtuchu: "To, čo tí pruskí hlupáci nevidia, je, že súčasná vojna (medz Francúzskom a Nemeckom) vedie ... nevyhnutne k vojne medzi Nemeckom a Ruskom. A takáto vojna č.2 bude pôsobiť ako pôrodná asistentka nevyhnutnej sociálnej revolúcie v Rusku".
   Marx sa nedožil drámy roku 1917, ale ani najmenej by ho neprekvapila.

   Smazat
 30. AKO POPISUJE MARXA M. HESS, mladý, bohatý socialista, neskôr úhlavný nepriateľ, ako takmer všetci Marxovi priatelia. Priateľovi Auerbachovi napísal:
  *
  "Je fenoménom, ktorý na mňa urobil úžasný dojem ... Skrátka, priprav sa, že stretneš - možno jediného ozajstného - filozofa súčasnej generácie.
  Keď vystúpi na verejnosti, či už písaním, alebo v prednáškových sálach, upúta pozornosť celého Nemecka.... Dr. Marx (tak sa môj idol volá) je ešte veľmi mladý, má tak nanajvýš 24 rokov. Stredovekému náboženstvu a filozofii dá coup de grace; kombinuje najhlbšiu filozofickú vážnosť s najúdernejším vtipom. Predstav si, že by Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing a Hegel splynuli do jednej osoby - hovorím, splynuli, nie postavili sa vedľa seba - a dostal by si Dr. Marxa."

  OdpovědětSmazat
 31. Smažte prosím toho trolla

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.