Reklama

pondělí 14. května 2018

Kam čert nemůže, nastrčí ministry(ni)!

Jiří Baťa
13. 5. 2018
Jedno české přísloví o lidech, kteří ve svém jednání, konání, nebo vyjadřování nemají morální nebo etické osobní zábrany se říká „Že je hanba nefackuje!“, nebo „Že se hanbou nepropadnou“! Snad existují ještě další přísloví, které charakterizují tyto lidi, kteří jsou schopni jít proti pravdě, proti skutečnostem, proti důkazům a faktům jen proto, aby si svou loajalitou zachovali „přízeň“ u někoho, kteří jejich postoje umí ocenit. A to i v případě, že tito lidé jdou proti logice, proti názorům široké občanské veřejnosti, že konají na úkor vlasti.Takto by se dalo charakterizovat počínání našich politiků, resp. vládních představitelů, kteří se neskonale trapně, hloupě a hlavně nedůstojně a nemorálně postavili ke kauze bojového plynu Novičoku, když naprosto proti logice, faktům a  důkazům bez uzardění a bezskrupolozně zastávali stanovisko oficiálním prohlašováním, že bojový plyn typu Novičok se na území ČR nikdy a v žádné podobě  nenacházel.
     Pomineme-li řadu nezvratných důkazů, které zcela evidentně a prokazatelně dokazují, že  s tímto typem bojové látky mělo lagálně co do činění celá řada našich vojenských subjektů,   je jednání ministra Stropnického, ministryně Šlechtové, stejně jako premiéra Babiše (a dalších zainteresovaných osob)  nejen irelevantní, ale hluboce nemorální, zbabělé a svědčící o tom, jak jsou hluboce zataženi do pragmatiky západní politiky, jak jsou zkorumpovaně závislí na sympatiích politiků USA, NATO, resp. EU.
     Prezident, který sice poněkud neohrabaně, možná i nepřesně nicméně sdělil to, co mu jako zpráva na jeho vyžádání bylo předloženo a sice, že má od tajné služby BIS informaci,    že Novičok byl v minulosti v České republice skutečně vyroben a posléze zničen. To, že některé subjekty jako např. kontrarozvědka a Vojenské zpravodajství, stejně jako předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová tento fakt popírají neznamená, že bezpočet nezpochybnitelných důkazů a prokazatelných faktů mohou eliminovat nezvratný fakt, že existence bojového plynu Novičok na území ČR byla prokázána (a pokud tomu vůbec můžeme věřit, tak jenom existovala a že tento BOL není v množství malém či nepatrném přece jen někde ještě pro testovací účely uchováván a uskladněn).
     Jsme-li u paní Drábové pak si dovoluji položit akademickou otázku, jak souvisí její funkce předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost s problematikou BOL-chemických zbraní? Co má jádro společného s bojovými chemickými látkami na bázi Novičoků, resp. známějšího jedu VX (A 230) a další z nich (A 232, A 234)?  Proč je „názoru“, snad i tvrzení paní Drábové věnována taková popularita a vážnost? Proč se třeba nikdo neptá někoho z oboru chemie? Nebo snad nemáme (především v armádě ČR) kapacity, které by se také mohly fundovaně k této problematice vyjádřit?    
     Paní ministryně obrany Karla Šlechtová, aniž bych se jí chtěl osobně dotknout, je pro výkon této funkce naprosto nevhodnou personou. Je sice velmi ambiciózní, má nepochybně schopnost se vžít do armádní či vojenské problematiky, ale rozumět ji rozhodně nemůže. Ne snad proto, že je žena, ale prostě proto, že necelého půl roku po nástupu do funkce ministryně obrany není schopna vstřebat veškerou armádní problematiku, natož nuance, jako jsou BOL typu Novičok. Přesto si dovolila jen krátce po vypuknutí kauzy Novičoku v případu Skripalja a jeho dcery ve Velké Británii drze, sebevědomě a nekompetentně reagovat na konstatování Ruska, že  by Novičok mohl potenciálně  také v pocházet z České republiky (event. Slovenska, Švédska, ale stejně tak i USA s V.B.) protože je známo, Armáda ČR se těmito BOL (bojová otravná látka) v minulosti také zabývala.  „Kdo je schopen připravit zlomek gramu, je v zásadě schopen připravit i metrák. To už je jen technický, nikoliv znalostní problém. A je zcela lhostejné, zda ho připravíme výrobou, nějakou mikrosyntézou nebo získáme zaříkáváním kořene mandragory o půlnoci za úplňku někde na Šibeničním vrchu..(citován příspěvek z diskuse na NR od autora J.C.)
     Nebudu daleko pravdy když budu (také drze) tvrdit, že do doby vypuknutí kauzy s Novičokem neměla paní ministryně o nějakém takovém plynu ani ponětí. To jí ovšem nebránilo, aby z titulu své funkce nemystifikovala veřejnost informacemi, které neměla prověřené, natož potvrzené. Smutné na tom je, že tuto lživou informaci či mystifikaci ještě několikrát zopakovala, aby se z této lži nakonec stala pravda (viz prohlášení
sněmovní komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství) A svědomí? Prosím vás, co to je? Pro kariéru je třeba také něco obětovat, třeba i tu čest, morálku a svědomí, hlavně, že cíle bude dosaženo!
     Ministr zahraničních věcí do kauzy s Novičokem vstoupil, domnívám se, jako bývalý ministr obrany. Také u něho však výkon této funkce bylo nejen nešťastné, ale naprosto pochybné. Pan Martin Stropnický je původním povoláním herec, který  se díky svým neskonalým ambicím a jistým dřívějším rodinným vazbám vydal, po roční diplomatické stáži ve Vídni, na dráhu diplomata. Nic proti tomu, pokud by už jaksi ze zásady u toho ranku zůstal. Pan Stropnický se však po několikerém (letitém) působení v diplomatické funkci vrátil do herecké branže, aby nás oblažoval svými výkony např. jako pan major kriminální služby v seriálu Kriminálka Anděl (to byla zřejmě jeho odborná  kvalifikace pro výkon funkce ministra obrany). Ministr zahraničních věcí věděl, proč se angažovat v kauze Novičok, proto také jako bývalý ministr obrany, který snad mohl mít nějaké povědomí o této bojové otravné látce (o čemž však osobně velmi pochybuji),  chtěl silou svých slov potvrdit prohlášení paní ministryně Šlechtové, že se Novičok na území  ČR nikdy a nikde nevyskytoval. Že lhal, až se hory zelenaly, že vědomě podporoval nepravdivé tvrzení paní Šlechtové, to všechno mělo pro ještě ministra Stropnického svůj význam a cíl. Vždyť už v tu dobu avizoval ukončení výkonu funkce ministra zahraničí s tím, že by chtěl (a také bude) velvyslancovat v Izraeli. Angažování se v kauze Novičoku mělo i z tohoto titulu svůj nemalý význam, lépe se jako nastávající ambasador v Izraeli před politickou reprezentaci USA , NATO a EU nemohl uvést. Nemyslím však, že by mu jeho vědomé lži, nemorální podlézavost, prospěchářská a zkorumpovaná loajalita měla dělat nějaké výčitky svědomí nebo další vrásky. Ostatně těch má na svůj věk víc než dost.
     Abych byl objektivní a spravedlivý je třeba poznamenat, že na podobných ryze „prozápadních“ loajálních postojích se podílelo vícero politiků či jiných osobností, což nijak nesnižuje význam postojů a stanovisek výše jmenovaných osob, ale naopak to jen ukazuje jejich vazby na struktury, tendenčně zaměřené na antiruskou politiku. Smutné na tom však je, že i přes tyto trapné, až skandální skutečnosti mají o sobě stále vysoké mínění, jinak by se za své falešné a lživé stanoviska a postoje museli „hanbou propadnout“ (o chůzi „kanálama“ už ani nemluvě).  Toto pojednání uzavřu citátem autora diskuzního příspěvku na N.R. pana J.C.: .Pokud ti "naši" pitomci nechtějí přiznat pravdu, musí trapně lhát a odvádět pozornost od podstaty věci. A tohle tu trpíme, tohle tu živíme!

Jiří  B a ť a , 13. května 2018

45 komentářů :

 1. Jirko zase na výbornou - lépe to nikdo už nedokáže napsat - to víš Česká polistopadová (j)ELITA jsou tím Havlovskukavárenském modelu ŘIŤOLEZCŮ do zádele USA, EU, NATO - tak očarováni, že je nějaká integrita a vlavtenectví k našemu národu jsou u prdele. Jsou to prostě hovada od podívání - Národ je pro tuto sebranku jen velká NULA - Tečka.

  OdpovědětVymazat
 2. Inu Havelsko
  Havlisti fasisti
  Eurosasci

  OdpovědětVymazat
 3. fuj, kde se tento lidský neřád u nás bere? Tento politický systém je založen na lži a pokrytectví, tak se této svoloči zde daří

  OdpovědětVymazat
 4. DO ČR BYL IMPLANTOVÁN KAPITALISMUS BEZ PŘIVLASTKŮ

  to v praxi znamená,že se projevuje jako odrůda gangsterismu.
  Obcházeni zákonů na př o nepřipustnosti cenzury či obtěžováni občanů zmanipulovanými informacemi v tzv ohlupovadlech tak dlouho až se podaři i ovlivněni voličů prý volbami,aby zvolili na základě lživých informaci nekvalitni zástupce, kteři demokracii měni v korporátni oligarchickou tyranii diktatury menšiny s porušovánim lidských práv většiny je v prostředi bez dodržováni zákonů běžné a vede i k volbám,kdy prý NAŠI zastupitelé si usurpuji právo jit proti těm,kteři je zvolili tzv sprostou DIKTATUROU ZLA.
  Spoléhá se přitom ,že se brzy bez odporu veřejnosti podaři kdejaká sprosťárna a společnosti voličů budou odebrány zákeřně a podvodně brzy JAKÉKOLI možnosti obrany.
  Dovolime si požádat ty diskutujici,kteři jsou advokáti a juristé,aby se tady ozvali a napsali podle jakých prý zákonů docházi i na tomto webu

  K TOMU,ŽE NAJEDNOU JE UPLATNOVÁNO MASIVNI MAZÁNI KOMENTÁŘŮ bez jakéhokoli adůvodněni pro COŽ DONEDÁVNA NEBYLO.

  Na dotazy v tomto směru zdejši majitelé webu neodpovídaji a lze se jen domnivat,že režim který se stále více projevuje gangsterismem bezzákonosti jim hrozi podle toho co dělaji, ukradenim jejich jměni ve formě snad pokut, anebo zrušenim webu a prý na to už i udělal vadné zákony o kterých nesmi být voliči dopodrobna informováni,aby se nemohli bránit a tak umožnit gangstrerismu,aby mohl dále pokračovat!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ MLUVI V BODE NP Nr.6

   jasně .

   NE kapitalismu bez přivlastků,který se bude stylizovat bez odporu veřejnosti do odrůdy gangsterismu!

   Proto tady na tomtowebu jakýsi prý zástupce ohlupovadel tvrdil,že si NÁRODNI PROGRAM máme strčit do dámského přirozeni.
   Jeho šéf mu za to nedá termin ukončeni činnosti,ale tučnou prémii!

   Vymazat
  2. MAJITELÉ VELKÝCH PENĚZ SE ŘIDI DARWINISMEM

   zviřata, rozuměj občany,kteř se neuměji nebo nechtěji bránit, jsou slabi a proto jim budeme zakrucovat krk a smrtelnému chroptěni se budeme smát a tiskem rozšiřime zprávu,že je to pochvala za naši činnost,kterou si ti ubožáci ještě maji platit do své smrti!

   ZAVOLEJME NA NĚ NAŠEHO NEJVĚTŠIHO NEBOŽTIKA PANA HAVLA,KTERÝ TAKÉ HLEDAL PRAVDU A MĚL TAKY TU NEPOLITICKOU ŠARTU!

   Dejme našim neomarXkistům stejně jako on kapky a můžeme přitom i řvát AT ŽIJE HAVEL!

   Vymazat
  3. Dokud voliči nebudou žádat zpět moc,která jim byla ukradena podvodnými informacemi ohlupovadel a tedy možná na základě lživých informaci provedenými volbami,které snad proto ani neplati,nemaji žádnou šanci na jakoukoli nápravu.
   Tato situace se totiž bude opakovat sprostě dalšich sto let nebot podvodz jsou placeny z našich peněz, rozpočtu a nakradeným majetkem majitelů velkých peněz!

   Vymazat
  4. BOHATÝ SENÁTOR IVO VALENTA NAŠEL ROZSUDEK

   soudu v Berlině kterým se prý kdosi z občanů bránil proti zlovolné cenzuře na internetu a je tam prý,že nelze mazakovat vše jako prý výraz terorismu a gangsterismu politické třidy sprostých Šmejdů zvolených námi voliči na základě falešných a lživých informaci ohlupovadel,která záměrně podváději voliče,aby pak volili politické strany zla,které odmitaji napsat do prý svých programů,že prosadi vadné zákony legalizujici porušováni lidských práv většiny a zabijeni demokracie zvláště

   PŘIMÉ DEMOKRACIE VE FORMĚ OTEVŘENIÍ DISKUZNICH RUBRIK POD ČLÁNKY POLIT.STRAN NA JEJICH WEBECH,ABY SE MOHLI OBČANÉ NA Ty VADNÉ ZÁKONy PŘIMO JICH ZEPTAT.

   Výmluvy,že by to vzpadalo jako tady na NR nás občany nemohou zajimat.
   At udělaji zákon jimž budou přesunuty penize,která zbůhdarma zpronevěřuji strany na své weby a ty jsou mrtvé jako myši, do občanské nepolitické společnosti voličů a my už dokážeme pak rozvinout

   DIKTATURU SLUŠNÝCH OBČANŮ VOLIČŮ JAKO MUSTR SLUŠNOSTI A PŘIMÉ DEMOKRACIE USKUTEČNĚNÉ TÉMĚŘ HNED A BEZ SPROSTÝCH PERIPETII.

   Vymazat
  5. Pochybuji o tom, že velká písmena Vašeho komentáře zdůrazňují super důležitá sdělení, či závažný ideologický výcuc.

   Vymazat
  6. vvenci,

   pište k věci nebo budete vygumován za ignoranci obsahu,který ani při obrováckých pímenech vás netrkne ani mezi oči.
   Tak co s vámi prý nerozumite psanému obsahu a rád buzerujete, namisto odpovědi JE TOMU TAK DRAHÝ BROUKU?

   Vymazat
 5. Nezeptaji se chemika akademika,protože to neni v zájmu proamerické politiky

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. AMERIKU AMERIČANŮM,ČESKO ČECHŮM,FRANCII FRANTIKUM

   http://www.zvedavec.org/vezkratce/15172/

   Vymazat
 6. Stropnický, Baudyš, Kűhnl, Vondra, Parkanová, Barták , ti všichni byli ministři obrany z vyvoleného národa ( většinou nevojáci) . Stejné je to na mnohých pozicích ministrů , premiérů, ČNB (Tošovský, Singer, Rusnok) -opět všichni z vyvoleného národa. Proto tolik lhaní. Češi jsou bohužel ovce, tolerují jim to a svým způsobem jim to patří, za to jací jsou zbabělci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ubohý národ Čechů k bezmoci deptaji lživě informace našich ohlupovadel a protože tim lhanim je občanům ukradena voélbami moc nemohou nic dělat

   BEZMOCNÝM VOLIČŮM JE UKRADENA nejen moc,ale i SVOBODA.
   PŘIMOU DEMOKRACII OTEVŘENIM RUBRIK DIALOGU S NIMI SI POLITICKÁ TŘIDA NECHCE DÁT DO PROGRAMŮ ,PRÝ JI NESNESE A PUKNE s ni JAK ŘEPA které došly argumenty!

   Vymazat
  2. Ad 9:11 - Vážně pochybuji o tom, že velká písmena Vašeho komentáře zdůrazňují super důležitá sdělení, či závažný ideologický výcuc.

   Vymazat
  3. VVENC,

   zdá se že tu namisto komentáře k věci obsluhujete starý gramofon.
   A co máte dál DRAHÝ PŘITELI STŘECHO?

   Vymazat
 7. Tato vláda prokazuje už od začátku, že si svojí servilitou vůči politickým autoritám -zejména pak EU, NATO a USA - ničím nezadá s tou předchozí, v mnoha směrech je v umění patolízalství snad i předčí. Kolik už toho ministři za ANO za tu krátkou dobu zvládli? Těmi nejviditelnějšími byly kauzy Skripal (vypovězení diplomatů), vydání Nikulina, souhlas s bombardováním Sýrie a teď Novičok (viz článek). Zapomínat bychom ale neměli ani na podpis vítačské deklarace v Marakéši rukou ministra Metnara, což byl prozatím asi ten největší podraz současné vlády v demisi (podobně jako holport s ČSSD). Co na to vy, kdo jste ANO volili? Jak se vám líbí takováto lokajská vláda?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. NEPOLITICKÁ SPOLEČNOST VOLIČŮ VÍ,ŽE JE NUTNÉ

   inicializovat založeni nejméně tři hnuti které by dokázaly podchopit co stoji v

   NÁRODNIM PROGRAMU OBČANŮ VOLIČů

   jinak bude nadále stávajici politická třida sprostých Šmejdů vnucovat občanům dikraturu zla.
   Ta si totiž nikdy nesmi Národni program osvojit nebot za ni stoji neomarxistická prý humanistická potažmo islamistická diktatura lži a podvodů,která nám na krk zavěsi zlo menšiny té tyranie, která svoji moc bude opírat brzy o jimi podporované a jimi zvané teroristy.

   Vymazat
 8. Co je to za vládu, která lže. Pořád se vymlouvají na něco, co udělali, že tak to není. Jak je nikdo nechápe. Začalo to za Topolánka a stupňuje se to.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud se občané voliči bránit v opravdové České škole brouků jak křižit kusadla, budou jednoduše dalšim stupnovánim teroru ukradené moci zašlápnuti!!!

   Vymazat
 9. Předem omluva ženám, protože bez nich by byl, kromě , buzerantů, život smutný.
  Ale ženské do politiky, NE !
  Když jsou trochu k světu, tak způsobují rozruch a odvádějí pozornost, a když to jsou škaredky, pak jsou živou agitaci pro vstup do kláštera.
  A když to jsou dokonce ministryně, tak pánbůh s námi.
  Menstruační cykly dělají paseku a když už nastane klimaterium, tak úplná hrůza. A nakonec i postklima, jako u Němcové, to je na Bohnice.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Některé mají přechody dva: z husy na slepici a ze slepice na krávu. Muži jim říkají - broučku, protože brouk má daleko menší mozek, než slepice.

   Vymazat
 10. Mno jo ministerstva řídí lidé podle partajní knížky a ne podle odbornosti a lokaji samozřejmě lžou protože jejich páníčci též veřejně lžou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Žadejme zákon o přesunu peněz pro nepolitickou společnost voličů,které zpronevěřuji strany a hnuti penize tim,že záměrně uzavřeli DIALOG s nimi zablokovanim diskuznich rubriky na jejich stranických webech a tak jsou úplně k ničemu nanejvýš funguji jako mrtvé plakáty strachu před otázkami voličů,ktreří už vidi,že jim byla zákeřně ukradena moc a cenzurou maji být uškrcováni do smrti!

   Vymazat
 11. V této kauze si od začátku kladu jednu otázku. To má být našim premiérem člověk, kterého brexitová Mayová jednoduchým pejskařským povelem během jedná páteční podvečerní hodiny přejmenuje a vrátí nám ho zpátky jako Babičoka? Jak asi bude poslušně plnit pro Česko likvidační příkazy z Bruselu, když dostane třeba konkrétní úkol vzít si na byt a stravu pár set tisíc imigrantů, abychom se skladbou obyvatelstva přiblížili Francii a Německu? Odpověď je pro mě předem jasná. Babičok to ve své psí oddanosti briskně splní. A je úplně jedno, co kolem toho bude poštěkávat doma v Česku. Nejsou přece důležitá slova, ale konkrétní činy. Že, pane marakéšský ministře Metnare?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "... nejsou důležitá slova" to je něco jako poštěkávání na karavanu, jejímž cílem je celoevropský chalifát

   Vymazat
 12. Jiří Jírovec14. května 2018 10:02

  Jiří Baťa se mýlí. Nejde o novičok, ale o Zemanovo uchýlení se od teorie šiklismu. Zeman nepodpořil tvrzení Británie, že novičok je tak šíleně složitá záležitost, že tu látku nelze připravovat mimo laboratoře, které kontoluje stát (čti: Putin).

  Šlechtová ani Stropnický nepotřebují nic vědět. Ostatně ministrem může být každý. Babiš reagoval pragmaticky, protože u něj je ve hře "přijetí" mezi premiéry EU. Nechce být potížista.

  Je třeba vidět, že Mayová dala Rusku 24 hodin na to, aby vysvětlilo, jak se "jeho" jed dostal do Británie. Je to hovadina ale ona je šílená a její poradci asi nebudou o nic lepší.

  Zajímavé by bylo vědět, jak vlastně reagovaly zpravodajské služby, protože vzájemné vyhoštění "diplomatů" muselo nutně narušit struktury a kontakty, které se pracně budují dlouhou dobu.

  Babiš musel hrát i domácí kartu. Kdyby Česko nevyhostilo několik Rusů, měl by denně na talíři, že je svině, která táhne Česko na východ.

  Diskuse kolem novičoku se posléze přesunuly do jazykové sféry. Sloveso "vyrábět" má samozřejmě jiný kvantitativní význam než "připravovat" a tak se s nimi začalo žonglovat.

  Z chemického hlediska jde jen o to, jestli umíme danou látku syntetizovat a nebo ne. Toxikolog Kamil Kuča řekl v ČT, že synthesa není pro magistra organické chemie problém. Vysvětlil i to, že není problém navrhnout postup, je li znám strukturní vzorec dané látky.

  O tom, jestli byl Skripal skutečně otráven a kým lze spekulovat. Zajímavé je, že nebyl naložen do sanitky, ale vecpán do policejního auta. Zkolabovaný člověk je většinou na místě oživován (policie to přece umí), protože může jít o zástavu srdeční činnosti. Teprve pak je předán zdravotníkům ze záchranné služby.

  Podle poslední zprávy byl Skripal byl před několika lety v Česku a jednal s našimi zpravodajskými službami. To znamená, že nebyl tak úplně "vysloužilý" dvojitý špión.

  Tak se to všechno pěkně rozbíhá. Třeba se toho chopí nějaký z našich investigativních novinářů. Téma to je skvělé.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jiří Jírovče, nehodlám diskutovat o zde Vámi napsaném, protože s tím v podstatě mohu jen souhlasit, nicméně musím poukázat na nepřesnost: já jsem nikde nenapsal, že Zeman nepodpořil tvrzení Británie, že novičok je tak šíleně složitá záležitost, že tu látku nelze připravovat mimo laboratoře, které kontroluje stát, protože je to naprostý nesmysl. Vaše konstatování, že Šlechtová ani Stropnický nepotřebují nic vědět, protože ministrem může být každý, není tak úplně pravdivé. Ministrem sice opravdu může být kdejaký hňup, ale když už chce něco říct jako reprezentant vlády, měl by o tom něco vědět. Přece Vy sám nebudete rozvádět teorie, o kterých nemáte ani ponětí a ještě je třeba publikovat jako oficiální stanovisko. Pokud o tom jmenovaní nic neví, mají držet hubu a nebo si ověřit, jak se věci mají. Ale držet hubu bych dal přednost!
   Jiří B a ť a

   Vymazat
  2. Jenom bych doplnil, není vůbec potřeba navrhovat způsob výroby novičoků. Jeden z našich nejlepších chemiků prof. pplk Halámek ve své literatuře popisuje schema schválené reakce a prekurzorů pro výrobu látek Axxx. Tyto látky se od sebe liší vždy o jednu skupinu CH3. Není třeba nic vymýšlet, vše je dobře popsáno. Jediné omezení je správně vybavená laboratoř, abyste se při výrobě neotrávili. To, že BIS nic nezjistí, jsem předpokládal ihned, když to prezident požadoval. Proto mě nepřekvapuje totální neznalost poradců paní ministryně a tím pádem její nekompetence. Na druhou stranu jsou lidé jako pan Kotrba nebo Luzar, kteří mě příjemně překvapili znalostí věci.

   Vymazat
 13. Většina národa, ta trochu myslící, ani nepotřebovala zkoumání věci "novyčok" soudobými zpravodajskými službami a věděla své. Věděla, že CZ protichemická jednotka v rámci NATO není rozmařilostí, ale vynikající chemickou laboratoří z dob Varšavské smlouvy, laboratoří schopnou nejen detekovat, ale také produkovat. A to ani většina národa netuší, co všechno dovedly imobilní vojenské laboratoře! Ale v kauze Skripalj Rusko upozornilo nejen na schopnosti Česka v oboru bojových plynů, ale pokud si vzpominám, bylo uvedeno i Švédsko.... Samozřejmě, že po sdělení Zemana o stavu věci šlo o jeho diskreditování jen dalšími inscenacemi lží českých "systémověpartajníchpolitiků", kteří se vztekali pro prozrazenou pravdu až k zalknutí!
  Jo a při návštěvě Prahy si Skripalj odvezl jako dárek půl kg Novyčoku, v alkoholovém opojení si ho omylem namazal na chleba a jak mu bylo nevolno, tak pozvracel kliku u domu - tedy podle posledních zpráv "mejstrýmu". Ty zvratky pak tam zobali holubi, jak vidno z fotek a videa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Potrefená husa (= český prozápadní "establishment") se ozvala - české pořekadlo v praxi.

   Vymazat
 14. Skutečně není třeba perfektně ovládat organickou chemii, když po pár hodinách slyší prohlášení ministerské předsedkyně. Už jen hrubý časový odhad k nutné analyze a k organizačním opatřením tajných služeb ukazuje kvalitu pindů politika.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mayové bych to nevyčítal, ta to zcela zjevně dostala za domácí úkol. Komu to ale vyčítat musím, tak to je naše delegace s Babičokem v čele, která jí to sežrala i bez chlupů.

   Vymazat
  2. Dovolím si poznámku. A234 skutečně lze detekovat v zásadě velmi rychle hmotnostním spektrometrem, pokud má v databázi BCHL uloženy údaje referenčního vzorku. To ale naopak usvědčuje Brity, že měli dokonalé informace o této látce už z dřívější doby.

   Vymazat
  3. 14:30 vy se vyjadřujete jako nějaký technik specialista, který se řídí materializmem a logikou. To v daném případě přece vůbec nemá žádný smysl, protože jediným zdrojem informací jsou od začátku pouze politikové, což jsou standardně manipulátoři a lháři od podstaty. Copak máte nějaký konkrétní podklad? Nemáte! To, že politici a masmédia pouštějí do éteru nějaké zasvěcené informace a chemické termíny vůbec nic neznamená. Osibně jsem skálopevně přesvědčený, že nikdo otráven nebyl a pokud ano, tak něčím daleko jednodušším, co by vedlo k jednoznačné identifikaci zadavatele i vykonavatele. Právě proto nejsou Skripalové k dispozici. A k jejich smůle už asi nikdy k dispozici nebudou!

   Vymazat
  4. Jediné co jsem chtěl říci je, že A234 se dá rychle detekovat. Že jí nebyli otráveni Skripalovi tvrdím od momentu, kdy se začali rychle uzdravovat, protože to není v případě A234 možné.Její letalita je neskutečně vysoká. Že byla použita jiná látka, oznámila i Švýcarská laboratoř, průběh otravy Skripalových ji velmi dobře odpovídá.Jak se to na místě odehrálo nikdo neví ale pokud tam kdokoliv A234 umístil, dá se prostě detekovat. Vtip je v tom, že standardní spektrometry ji v databázi BCHL nemají, což znamená, že ten kdo ji detekoval má nadstandardní vybavení. Předpokládám, že tam A234 skutečně byla, aby ji mohli najít. Nepředpokládám, že si to úplně vymysleli, protože vzorky látky dodali laboratoři OPCW.

   Vymazat
 15. 9:49 Žádný miliardář v čele státu se nemůže angažovat ve prospěch své země. Naopak, miliardáři jsou už ve své podstatě světoběžníci a globalisté. Nejenom svoje bankovní účty, ale i své záložní příbytky mají standardně rozeseté kolem celé zeměkoule. Babičok nebude žádnou výjimkou z tohoto pravidla!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jen tak mimochodem, čím že byl vyučený Gottwald? Truhlářem! Čím že byl Zápotocký? Vyučený kameník! A Novotný? Ten byl strojním zámečníkem! A všichni byli předsedové vlády. A šlo to!

   Vymazat
  2. 16:02 jeden o voze a vy o koze, jinak vás komentovat nejde

   Vymazat
 16. Ale i ti jeho ministři jsou velmi "specifičtí": https://www.eurabia.cz/Articles/32254-dalsi-ostuda-ministerstva-obrany-ministryne-vencila-psa-na-hrobe-neznameho-vojna-.aspx

  OdpovědětVymazat
 17. Paní Šlechtová, odejděte, prosím
  Jan Urban 14. 05. 2018 | 14:24 Přečteno 4770 krát
  Chtělo by se říci, že ministryně obrany v demisi je jenom nebetyčně hloupá (viz zpráva). Nejde to. Zkouším si představit jakéhokoliv ministra obrany jakékoliv jiné země na zeměkouli, který by posadil svého psa na hrob Neznámého vojína. Fotečku svého mazlíčka s právě jménem ministerstva obrany položeným věncem na památku padlých by pak pověsil na sociální sítě s výkřikem „Jsem hrdý na svoji zem. Miluji svého psa“. Nejde to. Protože všude jinde by takový ministr byl do hodiny vyhozen.

  Tady trvalo týden, než se paní ministryně nechala přesvědčit alespoň k výroku, že nechtěla nikoho urazit. A nezarazilo to ani premiéra, ale ani ostatní politiky.

  Prý nechtěla nikoho urazit. Nicméně urazila - a to způsobem neodpustitelným. Nejenom, že si na oficiální akci přivedla psa, přesto, že Návštěvní řád Národního památníku na Vítkově něco podobného výslovně zakazuje. Nejenom, že psa posadila na desku, kryjící ostatky padlých. Ale touha po sebezviditelnění jí zatemnila mysl natolik, že zapomněla na pietu, a prostou lidskou slušnost a úctu. Pietu a symboly, které tvoří fundament všeho, čemu se říká vlast. Ostatně, na fotografii těsně za pudlíkem je na oné kamenné desce nápis SLÁVA HRDINŮM PADLÝM ZA VLAST.

  Nevím, jak se ke skandálu postaví předseda vlády Andrej Babiš. Je to totiž i jeho skandál. Ostatní politici by měli požadovat okamžitou rezignaci paní Šlechtové. Prokázala, že není schopna sloužit paměti státu. Nedokážu si představit, jak důstojníci a vojáci Armády České republiky budou moci brát po dnešku vážně paní se psím mazlíčkem, který je pro ni evidentně důležitější, než uctívaná symbolická místa památky jejich padlých kolegů. Toto je totiž urážka z těch, které se neodpouštějí.

  Paní Šlechtová, odejděte, prosím.

  OdpovědětVymazat
 18. Česká ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová odvolala ředitele Vojenského výzkumného ústavu Bohuslava Šafáře. Andrej Babiš ho kritizoval za výroky o výrobě novičoku v České republice.
  Právě na ředitele ústavu Šafáře se odkazoval prezident Miloš Zeman, když bránil svá slova o tom, že se v Česku novičok vyráběl.

  OdpovědětVymazat
 19. Všichni vědí jak to bylo (proč by si to Šafář vymýšlel, že?), ale pro výstrahu dalším, poměrně trefný krok. Zastrašování by jim šlo, kdy už je konečně lidi pěkně humánně a hlavně hromadně nakopou do pozadí.

  OdpovědětVymazat
 20. Cesi , kedy konecne vykopnete z Ceskej vlady predajneho Babisa s jeho nekompetenym obsadenim jednotlivych ministerstiev ? Stropnicky , Slechtova su vysmech obcanom
  CR .

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.