Reklama

.

.

sobota 12. května 2018

Kauza Novičok aneb škola Dr. Plzáka: zatloukat, zatloukat, zatloukat!

Jiří Baťa
12. 5. 2018
Členové sněmovní komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství vyzvali ve čtvrtek prezidenta Miloše Zemana, aby se v případě nejasností po četbě zpravodajských informací raději poradil s vládou či tajnými službami. Reagovali tím na jeho slova o údajné výrobě jedu novičok v Česku. Šéfové rozvědek i ministryně obrany to přitom vyvrátili, Zeman ale na svých slovech trvá (novinky) .    Rada členů sněmovní komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství tímto krokem jakoby chtěla říct, aby dříve, než prezident Zeman něco veřejně řekne nebo prohlásí, by se měl s nimi (členy komise) poradit a říkat jen to, co mu „ctění“ členové komise schválí či doporučí. Jinými slovy, chtějí prezidenta Zemana donutit ke koordinaci jeho a jejich názorů s tím, že výstupem pro veřejnost a média bude jen ten jimi „požehnaný“ názor či úsudek. Skoro by se zdálo, že chtějí prezidenta dostat do role nesvéprávného, aby tak mohli snáze eliminovat jeho výroky nebo prohlášení.
     Na druhé straně se nabízí velmi diskutabilní otázka, zda členové komise, event. další zainteresovaní lidé vědí, co chtějí, co vlastně svým jednáním sledují a jakého výsledku chtějí dosáhnout. V celé kauze „Novičoku“ se politici a lidé do této kauzy nějak zainteresovaní, motají kolem Novičoku jako kolem horké kaše. Jedni mají zato, že je kaše horká, jiní, že je vystydlá, ale že by ji někdo ochutnal a zjistil, jaká skutečně je, na to nemá nikdo odvahu. Proč asi? Nejspíše proto, že nikdo nechce slyšet, jaká skutečně doopravdy je. Zatímco prezident tlumočí vyjádření zcela jistě kompetentního člověka tedy, že bojový plyn Novičok se v nepatrném množství v ČR testoval a poté byl zničen, jiní tvrdí, že to není pravda. To navzdory tomu, že předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství Vít Rakušan (STAN) rádoby přesvědčivě říká :
„Máme tady falešný požár, který tady prostě nebyl. Dle informací vojenského zpravodajství se v ČR rozběhla laboratorní mikrosyntéza pro výzkumné účely, která není považována za výrobu,  zcela prokazatelně se nejednalo o látku, kterou byly otráveny osoby v kauze agenta Skripalja“. Otázka spíše je, zda jde skutečně o nějaký požár, nebo jen snaha dostat výroky prezidenta   do přijatelné podoby, která by situaci s Novičokem neutralizovala natolik, aby dali zapravdu snahám Velké Británii a jejím spojencům v NATO, že jejich tvrzení o použité chemikálii byl Novičok, že pocházel z Ruska a že tedy pachatelem a viníkem je Rusko.
    Panu Rakušanovi, stejně jako celé komisi poněkud uniká fakt, že tímto vyjádřením de facto přiznal, že se v ČR tento typ bojové látky skutečně nacházel. Jen s brání říct, že jde o typ látky agenta A-230, resp. A-234 a ve svém vyjádření takticky mluví o laboratorní mikrosyntéze pro výzkumné účely. Co je to laboratorní mikrosyntéza? Není to náhodou prezidentem zmíněný test bojové látky typu Novičok? Nejspíše ano, ale komise v čele s panem Rakušanem, stejně jako řada dalších lidí, jako např. paní ministryně obrany K. Šlechtová budou zatvrzele tvrdit , že na  území České republiky se nikdy nevyráběla ani neskladovala látka typu „Novičok“! Jen žádný z těchto odpůrců pravdy není schopen na rovinu říct, co tedy podle zprávy BIS bylo vlastně testováno. Je-li řeč o laboratorní mikrosyntéze  a zůstaneme-li u konstatování zprávy BIS, bylo jistě nějak s bojovými látkami manipulováno. Zůstaneme-li u konstatování, že podle zprávy BIS byla testována a zde nutno podotknout „v malém množství“, látka typu agenta    A-230, resp. mu podobný agent A-234, podle dřívějšího vyjádření paní Šlechtové údajně    pro účely obrany, pokud by nebyla tato chemická látka na území ČR k dispozici, bylo by     pro potřeby testování nutné tento typ vyrobit. Je jenom naprosto nepochopitelné, proč se  tito   lidé brání přiznat, že pro ty a ty účely bylo vyrobeno minimální množství, tedy několik málo mg této bojové látky, aby po jejím otestování, resp. provedení tzv. „laboratorní syntézy“ byla následně zničena!
     Můžeme se domýšlet, že to zapírání a nepřiznání má svůj důvod v tom, že se v ČR s tímto zakázaným bojovým plynem armáda zabývá a že tím de facto porušuje úmluvu či smlouvu    o zákazu jeho výroby, skladování, manipulaci apod. Není divu, že vyjádření prezidenta se jim nejen zajídá, ale snad i způsobuje osypky při pomyšlení, že by se tento fakt „legalizoval“ a jaké by z toho mohlo mít Česko problémy. Pokud si blíže tvrzení pana Rakušana rozebereme zjistíme, jaká je to protiřeč. Podle pana Rakušana se totiž
a) na něčí (?) popud nebo příkaz rozběhla laboratorní mikrosyntéza pro výzkumné účely,
    přičemž nebylo blíže specifikováno, co bylo předmětem laboratorní mikrosyntézy,
b) navzdory tomu je konstatováno (tvrzeno), že mikrosyntéza není, nebyla ani ji nelze
    považovat za výrobu,
c) aniž by bylo známo, jaký druh chemického materiálu, který byl postoupen laboratorní
   mikrosyntéze, je o něm konstatováno, že zcela prokazatelně se nejednalo o látku,
   kterou byly otráveny osoby v kauze agenta Skripalja.O jakou látku se tedy jedná?
     V první řadě je otázka, zda jde o náhodu, že počátkem tohoto roku se prý rozběhla laboratorní mikrosyntéza pro výzkumné účely, která ve zprávě BIS pro prezidenta Zemana zřejmě vyzněla jako testování bojové látky typu agenta A-230, resp. A-234, tedy Novičoku. Laboratorní mikrosyntézu jako takovou lze totiž logicky považovat za testování, jak o něm mluví prezident Zeman.
     Byla-li prováděna laboratorní mikrosyntéza, alias testování blíže nepojmenované bojové látky, která byla testována v minimálním množství, tedy v mg., by znamenalo, že buďto již pro tyto potřeby existovala a proto s ní mohla být prováděna zmíněná mikrosyntéza (a byl-li to agent typu A-230, A-234, byl by to  vzhledem k existenci smlouvy ze zákazu držení těchto chemických zbraní strašný malér), nebo neexistoval a pak si jej laboratoře musely, byť v minimálním množství vyrobit. Paradoxně premiér v demisi A. Babiš prohlásil, že base line NPL A-230 se v Česku nevyráběla, ale jenom “testovala”. Kde se vzal materiál, který byl testován? To nechce nikdo, ani pan  A. Babiš prozradit, nebo to neví!  A je naprosto irelevantní, jestli takového agenta byly vyrobeny 2 nebo 5 mg., stále to musíme považovat za výrobu s tím,    že je to určeno k laboratorním zkouškám za účelem vyvinutí potřebné ochranné látky proti tomuto typu zbraně bojového plynu. Ať už je skutečnost jakákoli, měla by to komise vzít v potaz, uvést na pravou míru a nemystifikovat veřejnost smyšlenými pohádkami.
     Poslední, co lze k výše uvedenému poznamenat je, že pan Rakušan se dušuje, že zcela prokazatelně se nejednalo o látku,  kterou byly otráveny osoby v kauze agenta Skripalja. To poněkud koliduje se skutečností, že Rusko nikdy neřeklo ani neobvinilo ČR z toho, že bojový plyn typu Novičok, který by mohl být v ČR eventuálně vyrobený, byl tím plynem, kterým byli přiotráveni Skripalj a jeho dcera.. Je tedy otázka, proč pan Rakušan používá na obranu svých pochybných závěrů a tvrzení tyto naivní skutečnosti?
     Možná, kdyby komise v čele s panem Rakušanem byla sdílnější, konkrétnější a uvedla, jaký chemický materiál byl podroben laboratorní mikrosyntéze, nebyly by tyto neplodné dohady a bylo by také vyloučeno, že to o čem mluvil prezident Zeman (údajné testy) se nezakládají    na skutečnosti. Pravda, i zmíněné laboratorní mikrosyntézy mohou sice podléhat nějakému stupni utajení, nicméně v zájmu objasnění místo útoků, pomluv a obviňování  prezidenta, by měla být řečena konečně pravda. Měla, brání tomu však několik skutečností. Jednak je to zkorumpovaná politická loajalita a zájem „držet basu“ spolu s ostatními „kamarády z mokré čtvrti“, členy EU, resp. NATO, takže pro ně je lepší kydat špínu na prezidenta, než přiznat své špinavé úmysly a osobní prospěch a také fakt, že je lepší být za hlupáky svým občanům, než zradit západní přátele a spojence! Tomu také nasvědčuje výsledek neveřejného jednání zahraničního výboru PS, který se zabýval zprávami tajných služeb o výskytu Novičoku v ČR. Výbor totiž přijal usnesení , ž v ČR se nevyráběla a neskladovala žádná látka typu „Novičok“. Nic není platná skutečnost, že Novičok spolu s jinými bojovými látkami zkoumá česká Univerzita obrany a tuto informaci lze volně dohledat na jejím webu. Z této „utajované“ skutečnosti zřejmě také pochází zpráva od ředitele Výzkumného ústavu, předaná prezidentu Zemanovo, ve kterém se podle jeho vlastních slov Novičok vyráběl, byť v množství malém či nepatrném, ale vyráběl.
     Ministryně obrany K. Šlechtová, která se k  tvrzení o neexistenci Novičoku na území ČR vyjádřila již v samém počátku kauzy, neměla v tu dobu o existenci bojového plynu typu Novičok ani zdání, přesto s naprostou suverenitou tvrdila, nepochybně bez konzultací a informací zainteresovaných subjektů armády, a jen tak „ z voleje“ prohlašovala, že tento       typ plynu se u nás nikdy nevyráběl. Ví vůbec paní ministryně např., jaká je náplň činnosti Výzkumného ústavu ve Vyškově, resp. Univerzity obrany? Asi sotva, když je schopna tvrdit takové nesmysly. Co naplat, taková je úroveň naší politiky, která si zřejmě vzala ponaučení    od známého doktora Plzáka: zatloukat, zatloukat a ještě jednou zatloukat!

23 komentářů :

 1. Jeden rakouský čtenář deníku Der Standard minulý týden ke zprávě o tomto sporu usoudil, že bojovou látku výzkumníci buďto
  a) našli pod vánočním stromečkem nebo
  b) objednali si přes Amazon.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zpráva pana Rakušana, že dotyčná látka byla získána mikrosyntézou, docela ladí s britskými informacemi, z nichž vyplývá, že Skripal by mikro-otráven, jelikož přežil.

   Vymazat
  2. Kopecký: :)

   Vymazat
 2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 3. Slovo syntéza, nebo výroba, je záměrné slovíčkaření. Ať si tomu říkají, jak chtějí. Nic to nezmění na skutečnosti, že látky typu novičok v ČR testovány byly. Příbuzní údajně otrávených, údajně zázračně uzdravených, by tak rádi Skripalovy kontaktovali, a není jim to umožněno:
  www.nwoo.org/2018/05/12/the-saker-skripalovym-nejpravdepodobneji-nebude-dovoleno-uz-nikdy-promluvit/
  Kdoví, jak je to s jejich otravou, a jejich existencí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsem přesvědčen, že to co nastiňujete je fakt, pokud měli v úmyslui cokoli syntetizovat, museli to zároveň vyrábět.

   Vymazat
 4. Prozradim vam velice tajnou informaci o připadu Novichok, kteru mam od sveho utajeneho zdroje z Downing Stritu.

  Cely připad velice pečlivě naplanovala FSB. Problem zpusobil omyl jejiho agenta v Porton Down, ktery omylem označil ampulku BZ nazvem Novichok.

  Když britska MI6 odstartovala připad, převzali britšti agenti v unyformach FSB v Porton Down zaměněnou ampulku označenou Novychok. Ampulku umistili do darkove krabice tak aby se po otevřeni krabice odšpuntovala. Na ni napsali: „Milemu spolupracovnikovi Sergejovi. Otevřit až po přijezdu Julije. “

  Tento baliček doručili Sergejovi Skripalovi uniformovani agenti. Po přijezdu Julije, oba Skřipalovci radostně otevřeli baliček a byli otraveni. Kolem pusy se jim utvořila pěna a upadli do komatu. Takto je kdosik našel a přivolal rychlou zachrannou službu z Porton Down. Laboranti v zachranařskych unyformach, kteři zrovna nahodou v pracovni pauze krmili kachny v parku kde došlo k otravě již měli připravene antidotum.

  Pak kdosik anonymně nahlasil otravu Skřipalovych do Downing strit, kde seděli u telefonu Tyryza s Johansonem očekavajic telefonat předem avizovaneho ruskeho chemickeho utoku z Porton Down.

  Hned jak Tyriza uslyšela v telefonu hlas sveho znameho anonymniho informatora Ejtkinheda, věděla že jde o jeden z nejjedovatějšich bojovych plynu Novičok, ktery byl vyroben ve statni laboratoři a že ho použili rušti agenti.

  Dale už to znate.

  (PS. jedině takto lze vysvětlit všechny doposud nezname najednou – t.j. jak Tyryza s Johansenem okamžitě věděli, že jde o pokus ruskych tajnych agentu, že jde o použiti ruske chemicke latky a vysvětluje se i zazračne uzdraveni obou Skřipalu z otravy nejnebezpečnějši chemickou latkou zcela bez nasledku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No když je to už venku, tak snad nic nepokazím, když prozradím, že ta klika u dveří byla napatlaná novičkem těsně předtím, než brali chlapci z laborky Skotského dvorku svoje vzorečky. Vím to tak dobře proto, že jsem to tam sám patlal. Ještě předtím jsem cvrknul trošku do tej pohanky, co měli v kuchyni na stole.

   Starej Skřipal mně tak netankuje, ale Julču bych ještě rád viděl, měla v mobilu moooc pěkný selfíčka.

   Vymazat
 5. Mikrosyntéza neexistuje. Tedy představa, že míchájí mikrogramy chemických látek, je směšná. Vždy je to v gramech a více...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Re (21:55):
   ... a kameny z nebe padat nemohou, protože nepadají (E. von Däniken).

   Vymazat
 6. Z vyjádření většiny "našich představitelů" je zřejmé, že jsou ochotni "hrát si se slovy" nebo dokonce i normálně lhát; pokud se nepletu, "testování" mělo probíhat koncem roku 2017. Na náhody moc nevěřím, a protože těmto lidem nelze důvěřovat, je dost možné, že novičok pocházel právě od nás. Nasvědčuje tomu i hysterie, tvrdohlavé-trapné popírání...
  Šlo jen o mizerně zorganizovanou diversní akci, jak jinak, od našich, tedy i britských odborníků asi nelze čekat zázraky, a americký Superman do USA zatím ještě nepřiletěl.
  (Hoši, polepšete se! Děláte západní kultuře jen ostudu!)

  OdpovědětVymazat
 7. Pane Baťo!, doporučení, které bylo dáno panu prezidentovi ve věci tzv. mikrosyntézy jedné látky, by mohlo platit i pro vás a další publicisty.
  Totiž, aby pan prezident, ještě před tím než vydá své stanovisko státníka k dost citlivému problému, konzultoval možné nejasnosti s kompetentními lidmi. A to zvláště tehdy, pokud k věci dostane dvě protichůdné informace k jednoznačné a dost triviální otázce, kterou našim zpravodajcům položil. Už i ona protichůdnost dvou odpovědí na stejnou (jednoduchou) otázku je značně alarmující, a stála by za vážný pohovor s vedoucími představiteli těch zpravod. služeb.
  Mikrosyntézou se (v onom brněnském ústavu) rozumí příprava (syntéza) té které látky z jejích prekursorů ve vhodném rozpouštědle v miligramovém množství a ve velmi zředěném stavu. Postup syntézy není ani nijak optimalizován, na stupni konverze prekursorů v cílovou látku (tj. na výtěžku reakce) až tak nezáleží.
  Po mikrosyntéze reakční směs (v objemu ca. mililitr) obsahuje jak samotné (ještě nezreagované) prekursory, tak i určitý podíl cílové látky a také i případné produkty vedlejších reakcí. Cílová látka není ze směsi nijak izolována, postup přípravy totiž není cílen na její separaci či izolaci z reakční směsi. Smysl toho počínání je jediný. Získat cílovou látku byť i ve směsi a v minimálním množství (řádové miligramů či méně), aby tato mohla být využita pro získání jejího charakteristického chemicko-analytického spektra. Spektra, které je zpravidla pořizováno několika chem.-analytickými identifikačními technikami, např. GC-MS, GC-IR, LC-IR atd. Po nástřiku té směsi do odpovídajícího analytického přístroje (v mikrolitrových objemech) je veškerý nastříknutý analyt zároveň ničen (spálen v přístroji) nebo absorbován na ochranném filtru, to aby dál neohrozil obsluhu přístroje. Získaná spektra, která poté po ověření jejich správnosti slouží jako referenční standard k identifikaci té které látky, jsou pak oficiálně doplňována do databází spekter chem. sloučenin. A tyto jsou zpravidla dostupné mezinárodní chem. komunitě. Z nichž jedna je budována a stále je i doplňována o nové záznamy organizací pro zákaz chem. zbraní - OPCW.
  Nespotřebovaný zbytek reakční směsi je ihned poté chemicky zničen (dekontaminován). Je o tom všem pořizován i jednoznačný záznam, který je určen pro kontrolu, mj. jiné i ze strany národní autority a též i OPCW.
  To vše se provádí aniž by kdy byla cílová látka izolována jako neředěná substance, byť i v nějaké smysluplné technické čistotě. Proto není ani výzkumníky brněnského ústavu a ani organizací OPCW považována za přípravu (či výrobu) dané látky.
  Možná jste si povšiml, že britské výzkumné centrum DSTL v Porton Downu oznámilo, že látka, která snad měla otrávit ty dva Skripalovy, aby ve velmi vysoké čistotě. To je naprosto jiná substance než jaká vzniká při "mikrosyntézách" v brněnském ústavu. Rozdíl podobný rozdílu těsta od cílového chleba či koláče.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co jste, pane Opluštile, vlastně touhle svou odbornou přednáškou chtěl říci? Prezident Zeman svým postupem, kdy zveřejnil své poznatky,v zásadě naznačil jen to, že i u nás(nejen) známe postup výroby jedů z řady zvané "Novičok".
   A že přičinlivé lhaní našich politiků, že my ne, byla krátkozraká hovadina. Žonglování se slovy výroba či syntéza je už jen trapné mlžení a odvádění pozornosti. Ostatně tak jako u nás se skutečně testováním těchto jedů zabývají i jiné státy, a logicky si musí umět vzorek připravit. Otázka, proč prezident udělal co udělal je, podle mého soudu, naprosto jasná. Dal našim politickým ohnutým hřbetům najevo, že se mají narovnat, a sebevědomě říkat pravdu, protože to jejich podělané lhaní a tzv.loajalita ke spojencům je to, co vážně škodí naší zemi. V podstatě je, opět , zesměšnil, a proto tak zuří.

   Vymazat
  2. 22:04 Pane Opluštile. Ve vašem výkladu nerozumím účelu takové mikrosyntézy. Dobře, namíchám prekurzory, získám směs výsledných produktů a dokáži je identifikovat. Ověřím z databáze jejich správnost, případně je nahlásím do databáze. A ihned ten produkt zničím. To je všechno? K čemu to je, když nezískám žádné informace o vlastnostech oněch produktů? Copak z chemického složení rozpoznám, jak smrtící jed jsem získal? Pokud jeho spektrum už existuje v nějaké databázi a jsou známy účinky, tak proč bych ho na potvrzení shody s onou databází vůbec syntetizoval? A jestliže je neznámý, co se z jeho spektra dozvím, bez dalších pokusů?

   Vymazat
  3. Re (01:19 a 04:59):
   Smyslem tzv. mikrosyntézy, jak je v brněnském výzkumném ústavu prováděna, není izolace cílové látky či její separace z reakční směsi v jakékoliv smysluplné technické či analytické kvalitě! Je jím získání jejích chemicko-analytických charakteristik (spekter).
   Ta pořízená spektra nemají pracovníci ústavu s čím porovnat a jsou pro ně novým poznatkem. Stejně jako jsou pro další podobné pracovníky ve světě, kteří se podobnými aktivitami zabývají, a to až do doby než jsou získaná spetra některou světově uznávanou institucí (mj. i OPCW) verifikována porovnáním se spektry pořízenými na několika dalších pracovištích (institucích, s nimiž k tomu OPCW uzavírá kontrakty). A až poté jsou oficiálně zařazena do databáze spekter pro tu kterou cílovou látku a analytickou techniku. Např. mezi spektra hmotnostních detektorů (MS) či infračervené spektroskopie (IR) aj.
   Brněnský ústav je až do té doby neměl!, a proto si cílovou látku (přítomnou v surové reakční směsi) připravil. Jinak by mikrosyntézu ani nemusel dělat. Jiný smysl tato totiž nemá.
   Stěžejní otázkou je totiž izolace (či separace) cílové látky z reakční směsi. Ta se při mikrosyntéze neprovádí, dělá to totiž samotný chemicko-analytický přístroj na své (integrální) separační koloně (tj. plynový nebo kapalinový chromatograf opatřeny odpovídajícím chem.-analytickým identifikačním detektorem). Výstupem a výsledkem takové činnosti je potom tedy charakteristické identifikační spektrum nikoliv samotná cílová látka.

   Vymazat
  4. Re (04:59):
   V brněnském ústavu, ve kterém měli kterousi látku ze skupiny "novičoků" připravit metodou tzv. mikrosyntézy, samosebou nemohli studovat žádnou jinou vlastnost cílové látky!
   Některé vlastnosti, např. vámi uváděnou toxicitu apod., by mohli studovat jedině v případě, že by ji z reakční směsi izolovali (ca. v gramovém množství). Které by i tak bylo nedostatečné pro studium dalších desítek fyzikálně chemických vlastností látky či její reaktivity atd.
   Znovu opakuji, že to vše ale smyslem mikrosyntézy není (nebylo a nebude). Jejím smyslem je pouhé získání charakteristických spekter pro účely její budoucí rychlé identifikace v případech potřeby.

   Vymazat
  5. 9:27 + 6:27 Pořád mám dojem, že jediným logickým výsledkem vámi popsaného postupu je v případě ZNÁMÝCH látek jen potvrzení výrobního postupu. Jak jinak bych věděl, že spektrum z chromatografu odpovídá zrovna třeba A230? To co říkáte by dávalo smysl jen u nových, neznámých látek, které bych JINOU metodou jednoznačně identifikoval a teprve pak si vytvořil jejich "portrét" na chromatografu. Musím přece vědět, CO jsem opravdu vyrobil, jinak je mi samotný "portrét" k ničemu. Vy sám to říkáte: "Jejím smyslem je pouhé získání charakteristických spekter pro účely její budoucí rychlé identifikace v případech potřeby." To ale mohu provádět jen s přesně definovaným etalonem, ne s neznámou látkou. A ten etalon buď dostanu, nebo ho musím VYROBIT známým, zaručeným postupem. Ne nějakým hokus-pokusem.

   Vymazat
  6. Doplněk 14:33
   Abych mohl etalon vyrobit, musím toho být schopen a musím znát recepturu. A to je podstata sdělení Ruska o tom, že Rusko není jediné, které je schopné takovou látku vyrobit. I příprava vzorku v mikrogramech je potvrzením tohoto vyjádření.

   Vymazat
  7. Re (14:33, 14:50):
   Samosebou, že brněnští výzkumníci umějí číst a předem věděli, co chtějí tou "mikrosyntézou" připravit a jak to udělat. Takovými mikrosyntézami již analogicky připravili desítky, možná stovky jiných sloučenin (homologických řad různých druhů organofosfátů), což jim dalo možnost doplňovat databázi spekter zájmových organofosforových sloučenin pro účely jejich spolehlivé a časově přijatelné identifikace v případě potřeby (v budoucnu).
   Pokud analytik předem ví, co v reakční směsi může očekávat (tj. cílovou látku, nezreagované prekursory, popř. produkty jejich vedlejších či konkurenčních reakcí), není pro něj při použití moderní analytické techniky problémem přiřadit tu kterou část pořízeného spektra cílové látce, protože identifikace je při použité chemicko-analytické technice usnadněna předřazenou separační technikou (GC nebo LC). To už bych ale zabíhal do odborných detailů té analýzy ...
   Vrátím se ke své námitce, kterou jsem adresoval autorovi tohoto článku, p. Baťovi.
   Totiž to, čím se zabývali a zabývají brněnští výzkumníci, není běžná syntéza toxické látky k účelu její izolace (separace z reakční směsi) a třeba studia jejích dalších vlastností, ale příprava dané látky výhradně v její reakční směsi, z níž ji není nutno izolovat(!) jako substanci a která je využívána výhradně pro pořízení referenčních identifikačních spekter látek. Jež až do té doby brněnští neměli ve své databázi nebo o které projevila zájem OPCW. A to není činnost, kterou by ve smyslu Úmluvy bylo možno považovat za běžnou syntézu, natožpak za výrobu. Již jsem ostatně výše psal, že po pořízení spekter je reakční směs i s cílovou látkou chemicky zničena (std. dekontaminačním postupem).
   Proto ani aktivity toho ústavu (a vlastně žádného na území naší republiky) není možno spojovat s britskou aférou NOVIČOK-SKRIPALOVI, při níž údajně byli oba Skripalovi zasaženi látkou ve vysoké čistotě (viz i stanovisko DSTL Porton Down či OPCW Haag), a nadto i látkou odlišné struktury.
   Brněnští teoreticky látku sice mohli připravit a izolovat, jenže to neudělali, protože to vůbec nebylo jejich záměrem.
   Tím ale také ani nevyvracím myšlenku pana prezidenta o tom, že britský novičok mohl být syntetizován v řadě jiných specializovaných laboratoří po světě a ne jen v Rusku či býv. SSSR. Domnívám se totiž, že pokud byli Skripalovi otráveni některou látkou ze skupiny tzv. novičoků, pak byl jed připraven mimo území Ruska/SSSR a použit se zřejmým zájmem poškodit právě to Rusko ...

   Vymazat
  8. 18:34 No nakonec jsme se shodli o podstatě aféry. Tou bylo tvrzení Britů, že jedině Rusko je schopné Novičok vyrobit a tím je prokázána jeho účast na útoku. Rusko odpovědělo, že není jediné a Zeman zjistil, že skutečně není jediné "schopné". Nikdo přece nikdy netvrdil, že Skripalovci byli otráveni látkou od nás. Vždy šlo jen o to, že jí mohl vyrobit i někdo jiný, než Rusko. Toť vše.
   Děkuji vám za trpělivost a přeji krásné jaro.

   Vymazat
 8. Tak především nikde nebylo oficiálně řečeno, jaký typ novičoku byl údajně použit, vždy se mluví jenom o novičoku. https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/novicok-skripal-organizace-pro-zakaz-chemickych-zbrani_1805041919_pj Nevím, kde tedy vzali naši novináři, že Zeman mluví o našem testování A320 a přitom bylo použito A324. Má to někdo někde oficiálně? Psalo se jenom o množství nervově paralytického plynu a ne o přímo jeho značce. Ale naši poslanci, ti jsou ze všech nejchytřejší.

  OdpovědětVymazat
 9. Výbor přijal usnesení , že v ČR se nevyráběla a neskladovala žádná látka typu „Novičok“? Bravo! My to soudruzi výboři ale vidíme jinak. Je to hloupá dezinformace.

  OdpovědětVymazat
 10. Lhát a podvádět až do úplného konce. Ať to stojí, co to stojí. Tu je vláda v ČR.

  OdpovědětVymazat