Reklama

středa 2. května 2018

KSČM a ČSSD bez programu? Konečná - 4

Radim Valenčík
2.5.2018  blog autora
Před několika dny, 17. dubna jsem byl požádán o stanovisko k "Postkladenskému programu" KSČM. Zpracoval jsem ho, bylo dost kritické a rozpoutala se k němu diskuse. "Prokomunikování" nosného programu je vždy dřina. Pak se stalo něco mnohem horšího. Proběhl mimořádný sjezd KSČM, který měl být sjezdem "nápravným". Místo toho však proběhl v sobotkovském stylu (podobně jako ten loňský v případě ČSSD). Obávám se, že se i KSČM vydala na cestu bezprogramovosti, což by pro tuto – ze své podstaty programovou – stranu znamenalo konečnou. Doufám, že se toto nebezpečí podaří odvrátit a že se podaří vrátit programového ducha i do ČSSD. Výsledkem ignorování problematiky tvorby programu, který by dal odpověď na otázku, o co v současné době jde a co dělat, je totiž to, že se z politiky stává hnojiště, viz:
http://radimvalencik.pise.cz/5662-politika-se-meni-v-hnojiste-a-co-dal.html

Tímto příspěvkem pokračuji v sérii v rámci seriálu o vizi, která těží z dříve naspaných článků, ukáže na problémy přípravy nosného programu a pokusí se dát i některé náměty k řešení akutního problému programové vyprázdněnosti ČSSD a KSČM.

Ještě k Postkladenskému programu KSČM/3
Na články k tzv. Postkladenskému programu" jsem obdržel několik ohlasů. Pokusím se na ně postupně odpovědět, protože jsou vesměs zajímavé a přínosné:

maxim
: Je, myslím, pozitivní, že v rámci KSČM probíhají pokusy o zpracování nějaké programové vize.
Zhruba tak před rokem na svém webu návrh programu zveřejnil také pan PhDr.Josef Heller,CSc, viz https://nestalinsky-marxismus.webnode.cz/news/josef-heller-navrh-postkladenskeho-programu-kscm/ .
Je škoda, že diskuse k návrhu zde asi velice rychle skončí kvůli přístupu obou stran. Reakce autora (autorů) programu obsahuje už formulace vůči doc. Valenčíkovi otevřeně urážlivé.
A připadá mi, že i pan doc. Valenčík má na tom svou vinu, když se podle mne k textu postavil příliš bohorovně. Některé jeho odsudky se jeví jako unáhlené, možná i v důsledku nepozorného čtení návrhu (text je hodně dlouhý, takže se to jistě stát může) a podceňování autorů (to už by se stávat nemělo).
Mám za to, pane docente, že některá Vaše tvrzení, která jste v článku uvedl, jsou minimálně sporná. Můžete o daném předmětu s autory polemizovat a snažit se je přesvědčit, ale označit názor autorů přímo za omyl není na místě.
Konkrétně např. Vaše teze, že "neexistuje žádný nepřekonatelný rozpor mezi neomezeností potřeb a omezeními vnějšího světa" je podle mne chybná, pokud tedy máme na mysli materiální potřeby. Negativním důsledkem působení technického pokroku při uspokojování rostoucích potřeb je tragický stav ekosystému planety. To je prostě empirický fakt, který by bylo žádoucí vzít na vědomí, pokud má lidstvo přežít a ještě si přitom zachovat nějakou přijatelnou úroveň života. A expanze lidstva do kosmu, který by poskytl dostatek prostoru pro negativní důsledky lidské činnosti, v nějaké dohledné budoucnosti určitě nehrozí.
Návrh programu jsem prošel jen zběžně.
Je pozitivní, že autoři se snaží vzít na vědomí, jak se mi alespoň zdá, že člověk je výsledkem biologické evoluce a toto dědictví se nějakým způsobem odráží i v jeho chování.
Autoři sice jako cíl vidí socialistickou společnost, ale neuvádějí nějaký model společnosti, který by byl i s takovýmito reálně existujícími lidmi "trvale" udržitelný a neměl by tendenci sklouzávat zpět k, řekněme, kapitalismu, a který by mohl dlouhodobě existovat bez určitých nedostatků předlistopadového reálného socialismu.


K tomu ode mě:

Považuji za nesmírně důležité ujasnit si základní programové otázky. Každé země a menší pak zejména potřebuje, aby se lidé alespoň částečně shodli na pochopení toho, o co jde. Cesta k tomu není snadná, ale každý krůček má velký význam.

Vyjádřím se ke dvěma momentům, kde s MAXIMEM nesouhlasím, což je ovšem přirozené. Názory se slaďují postupně, mj. domnívám se, že v diskusích není potřeba lpět na přílišné diplomacii:

1. K otázce "neomezených potřeb a omezených zdrojů":
- Současný stav vztahu člověka a přírody, ekologického systému, empiricky doložitelně není radostný. Souhlasím. Je výsledkem setrvačného vývoje, nikoli však přílišného, ale naopak nedostatečného využití technického pokroku. Proto v našem přístupu říkáme, že je nutné změna srovnatelná s průmyslovou revolucí, při které vznikne nové dominantní odvětví, odvětví produktivních služeb, které radikálně zvýší intenzitu inovací, mj. a zejména těch šetřící zdroje. Prostřednictvím nanotechnologií lze s využitím lokálních zdrojů vyrobit kdekoli cokoli (surovinovým zdrojem bude obyčejný odpad, recyklace toho, co se nachází kolem nás). Odpadne 90 % materiálových a energetických nákladů na přepravu kvant výrobků z jednoho konce světa na druhý (třeba kamionová doprava). Nebude to hned, ale je to reálné.
K tomu aktuálně (doplněno): Určitě se podívejte na tento pořad Hyde Park Civilizace na ČT 24: Martin Pumer, světová špička v nanorobotech, vysíláno právě včera, 21. dubna, viz:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/218411058090421/

- Do kosmu není nutné nějakou zásadní expanzi směřovat. Cesta k překonání prostoro časových bariér naší civilizace (které nás omezují zásadně více než surovinové zdroje) vede přes vnitřní struktury reality, tj. přes to, co nazýváme mikrosvět.

2. K otázce "člověka jako výsledku biologické evoluce": Tady si myslím je potřeby vycházet z Marxova pojetí vývoje člověka a společnosti jako přírodně historického procesu. To je jedna z nejvýznamnějšího a bohužel nejvíce opomenutých částí Marxova odkazu, která má přímou kontinuitu na Hegelův obrat ve filozofii. Nebudu podrobněji rozvádět, jen zdůrazním, že člověk (ale ani vlk či jiné zvíře) není "od přírody" sobec, zlý apod. Tendence k sebeprosazování a tendence k pospolitosti (včetně ochoty se obětovat) apod. jsou přirozenou součástí evoluce. Mnohé z toho dokážeme zrekonstruovat (tedy vysvětlit) i prostřednictvím teorie her. Člověk má přirozenou potřebu "přesahu své existence", potřebu vztáhnout své aktuální žití k tomu, co tomuto žití dává smysl. Ale není to nutno nijak zvlášť komplikovat – jde o to vidět společnost, o kterou jde, jako společnost, v níž je svobodný rozvoj člověka podmínkou rozvoje všech, přitom tento svobodný rozvoj každého člověka je tím, co nejvíce zvyšuje produktivitu jeho činnosti, včetně té, která osvobozuje člověka od závislosti na kvantech přírodních zdrojů a posléze i prostoročasových omezeních jeho existence.

(Pokračování dalším článkem série)

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5667-vize-187-kscm-a-cssd-bez-programu-konecna-4.html

17 komentářů :

 1. Valenciku Vy mate velmi malou navstevnost ! Lide vas ignoruji ! T.j. HORSI, nez kdyby vam nadavali.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. P. Valenčíku někteří lidé vás neignorují, čtou vás a nemají potřebu nadávat

   Smazat
  2. Mezitim co tady čtete napolovic úplně zbytečné traktáty pana docenta docházi k humanistickému bombardováni internetu cenzurou a padlé přispěvky mnohdy kličového charakteru mizi bez jakéhokoli zdůvodněni.

   Nepolitická společnost OSV hledajici pravdu nemůže být osamocena a proto budi novou ideologii založenou na SOLIDARITĚ
   Vime tu přesně co bylo vymazáno.Je to

   -otázka proč vlastně korporátně oligarchická tyranie ohnutých hřbetů a nizkých platů ještě poražena nebyla a jaké to má důvody

   -odhaleni jakým způsobem jsou občanům volbami kradeny
   hlasy a jak se bránit

   -způsob jak dosáhnout Sjednoceni všech demokratických sil,ovšem tak,aby to bylo skutečnosti a ne bluf

   -jak splnit cil porážky politické třidy sprostých Šmejdů,která pokládá voliče za svůj majetek a jakýmže to způsobem a to přesně nám občanům za porušováni platných zákonů kradou naše hlasy!

   NENI DIVU,ŽE DOSTÁVAJI STRACH A ZAČALI S ÚTOKEM NA INTERNET,KTERÝ UŽ TATO ŠPÍNA NIKDY NEPŘERUŠI DOKUD SE JI NEPOSTAVI SOLIDÁRNI OBČANÉ DO CESTY

   Smazat
 2. VÁŽENÝ PANE DOCENTE,

  mezitim co se tady zabývate jak jste opravdu dobrý v psani, docházi okolo vás ke krutému převratu.
  Na tomto webu jsou nyni vymazávány přispěvky obsahujici slovo solidarita a na to navazujici nová občanská ideologie s pracovnim názvem SOLIDARISMUS.

  FUNGUJE TO! sprosti Šmejdi se smrtelně lekli a to

  domorodci požadované DIKTATURY SLUŠNÝCH OBČANŮ VOLIČŮ opirajici se o NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ a nasadili jim dlouho připravovanou španělskou mučici botu inkvizice-CENZURU.,

  Politická třida sprostých Šmejdů už totiž přišla na to,že jejich doktrinu NEOMARXISMUS občané odhalili jako diktaturu tyranie tzv prý humanistů potažmo islamistů,která má sloužit k udrženi moci menšiny která ji ukradla volbami,kdy voliči nesměli být DOSTATEČNĚ informováni opravdu co chtěji tzv naši zástupci a to je nyni videt-pošlapáni lidských práv většiny čistou kopii nám dobře známeho teroru sovětského typu tj krutou cenzurou ,kterou se za doby komunismu nikomu ani nesnilo.

  Přispěvek o tom pojednávajici byl okamžitě dokonce i na tomto webu vymazán.V tomto smyslu nasazené nesmyslné cenzury referuji i dalši weby.

  TAKŽE KDYŽ TU BUDETE POPISOVAT VÁŠ BOJ O SLOVÍČKA UJDE VÁM HUMANITÁRNI BOMBARDOVÁNI INTERNETU A DOUFÁME,ŽE POCHOPÍTE,ŽE JE TO ŠKODA DALEKO VĚTŠI NEŽ CO TU pracně SNAŽIT SEPSAT.

  OdpovědětSmazat
 3. Já nevím proč se o ksčm a čssd tolik píše zradily své ideály i voliče tak ať skončí na politickém smetišti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. TYTO STRANY SE SNAŽI VYBUDIT NYNI UŽ JASNĚ MYLNOU jakousi naději,že snad potřebuji voliče.

   Teprve dnes začiná být stále jasnejši,že zpupná vedeni stran si vystači samy a strany jsou občanům voličům naprosto k ničemu.
   Dost se tu musime všichni divit,že pan docent to jakoby dodnes nepochopil a tvrdošijně se nechce přidat na stranu občanů voličů a nevi,že je sám členem NEPOLITICKÉ OSV a snaži se pomoci KSČM,která je v pozici zaopatřovaciho ústavu pro zbytek fakt starých komunistů.

   Smazat
  2. A kdo zde nezradil "své ideály"? A voliče? Kde kdo by měl skončit na politickém smetišti. A kdo tady zůstane - ti dědkové u počítačů?

   Smazat
  3. No no no dědoušku,už jste si dnes vzměnil plinky strašně smrdite všem do kuchyně se svým požadavkem,aby všichni sami sebe zradili a konečně pomřeli,aby vás poté zbývajici zrádci zašlápli jako ponravu,co?

   Smazat
  4. Jo miláčci Češi nejsou hloupí a havloidní poskoky volit nebudou.

   Smazat
  5. 22:21
   Když nastal převrat, měla vedlejší strana NF Československá strana socialistická 14 000 členů. ČSSD chce s 19 000 vládnout.

   Smazat
 4. Zajímavé - "fakt staří pitomci" dřepí u počítačů, dnes a denně, 24 hodiny ( ve dne i v noci) čekají na důchody a dřepí, čtou, a píšou krávoviny. Nadávají na "fakt staré" komunisty. Tahle česká společnost je díky mediálním masakrům už fakt v prdeli. Jen se kde kdo kritizuje a nadává se. Na všechno - na všechny. Česká společnost by potřebovala jako sůl dlouhej bič a krátkej dvůr, a nějakýho despotu do čela vlády, který se s nikým srát nebude. Všichni ti střelení dědci u počítačů předvádějí, jak se naučili na starý kolena ťukat do kláves, jak ovládají počítač, a užívají si to nadávkama a urážkama. Fakt je všechno už v prdeli, a do normálního, slušného stavu už to nikdo nedostane. A ti mladí? Ještě horší hnus - potetovaní, odrbaní blbci, ustrojení jak strašáci do zelí, s tabletem u čumáku - to jsou vyhlídky na budoucnost, a je úplně jedno, jestli bude převládat KSČM, nebo někdo jinej. Nejblbější doba od středověku. Ráj pro magory všeho druhu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To nadávate panu dědkovi Davidovi?
   A sám tu hořekujete jako stará bačkora?Co navrhujete misto fňukáni za řešeni?
   Už jste si vyměnil plíny

   Smazat
  2. Hořekující pitoma je druh trolla. Ničí diskuze, nic nepřináší, žádná fakta, žádné názory, jen urážky starších ...

   Smazat
  3. Jaké urážky starších? Vás starší je třeba urážet? Vždyť si každý může přečíst všechny ty sprosté sračky, kterými se navzájem častujete, nebo jak pořád a věčně nadáváte!!! Není politik nebo strana, na kterou byste nenadávali! Zrovna vy - bývalí soudruzi! Vy jste byli vedeni k mravnosti a slušnosti? A kým? Naučili jste se mlátit do klávesnice, teď u toho dřepíte celé dny, a jenom nadáváte. Jděte už do prdele - vy "starší!" - Od starších by člověk očekával nadhled a moudrost - ale tohle?????

   Smazat
 5. O ČSSD raději vůbec nehovořit, tu již ovládnuli jen samí nenasytové, typu Hulínského, Dolínka aj., nebo fundamentalističtí poblouzněnci, Dientsbier, Valachová, Hamáček aj., kteří pro pírko svého pána z Bruselu či z Washing.i přes plot skočí. Ale KSČ rovněž ztrácí schopnost jasně profilovat svůj program a vystavit pilíře toho, čeho chce v naší společnosti vytvářet a zlepšovat pro své voliče. A je toho dost o čem stále jednat a nabízet smysluplné alternativy (bydlení, doprava, volný čas, bezpečnostní situace, péče o děti, seniory atd,atd). Programová prázdnota, jak v teorii, tak v praxi, nás vede k tomu, že jediným smyslem těchto stran, stran kdysi pro normální lidi, je udržet u korýtek svoje vedoucí představitele. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
 6. KSČM nic neztrácí, ona už ztratila. Zapomenuli na obyčejné lidi. Filipovi a Kováčikovi stačí, že mohou v PS vyplňovat tabulky. Dávno nejsou volitelný a o ČSSD není nutné psát. Jen je třeba připomenout "jejich" odbory. Jsou stejné jako za 1.republikly tzv."žluťácké" odbory.

  OdpovědětSmazat
 7. Pokoušet se zvenku resuscitovat nějakou politickou stranu, když její veden zevnitř nechce, je jednak nadlidský, ale především zbytečný úkol. Lepší je nemarnit dále čas, už ho bylo promrháno podobnými snahami dost, a začít se dívat před sebe, nikoliv za sebe. Soustředit se tedy na nové subjekty politiky a jejich programy, které daleko realističtěji a konkrétněji reagují na potřeby naší společnosti v dnešní době a v její blízké budoucnosti. A řešit záležitosti kosmu místo toho, jak eliminovat nebezpečí našeho zatažení do války s Ruskem či našeho obsazení migranty, je opravdu v dnešní době luxus a krom toho je zbytečný.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.