Reklama

.

.

čtvrtek 10. května 2018

Nápoj zapomnění proměňuje mozky lidí v centrálně řízené počítače.


Lenka Procházková
10. 5. 2018 (Projev 9. 5. 2018 u pomníku „Sbratření“ v parku u Hlavního nádraží v Praze)
Zlé kouzlo, o kterém chci mluvit, známe už z pohádek a bájí, kde působilo v podobě čarodějného lektvaru. Z člověka, který jej vypil, se stala nevědomá bytost bez vzpomínek na to, kým byla včera, odkud přišla a kam směřovala. Taková bytost, postižená ztrátou paměti, přestala cítit, že je součástí společenství, přestala vnímat, že život je cesta odněkud někam a zmateně přešlapovala v bezčasí, dokud zlé kouzlo nějaký jiný člověk nezlomil. 

Mluvím o starých bájích, které popisují náhlou a cílenou ztrátu paměti u jedinců, kteří svou odvahou, charakterem anebo jenom pozicí někomu v něčem překáželi, a proto byli proměněni na bytosti bez cíle a bez vůle.

Avšak současné plošné proměňování mozků, jehož jsme svědky, lze vnímat jako spiknutí proti celé naší civilizaci, do které jsme se narodili a jejíž principy jsme měli a chtěli společně bránit, aby i naši potomci měli ukotvení v prostoru, čase a zvyklostech.

Za výsostné principy evropské civilizace jsme pokládali zásady etické, které jsou na rozdíl od měnících se politických režimů mnohem trvalejší, neboť se předávají výchovou, zpevňují kulturou a šíří uměním svých národů.

Když Evropa povstala z trosek druhé světové války, užasle se ptala, jak je možné, že velký národ, který vyšlechtil Kanta, Ghoeta a Schillera, mohl během několika let zplanět a propadnout nenávistnému nacistickému kultu. Odpověď na tuto otázku v úplnosti nedal ani Norimberský proces. Nicméně výpovědi svědků a projevy obžalovaných ozřejmily, že fascinace zlem je v lidské duši uložena hlouběji než kultura a že za jistých okolností a „příznivých“ podmínek se zlo probouzí a dere vrstvami civilizace až na povrch. Jeho vyvření je pak zkázonosné jako výbuch sopky.

Předzvěst erupce, jak přírodního tak i lidského ničivého živlu, se ohlašuje duněním, ohňovými a kouřovými signály a záchvěvy země. Obyvatelé starověkých Pompejí na tato varování nedbali, dál jedli, pili a užívali dne, než se jim země roztřásla pod nohama a na útěk před dusivými výpary, valící se lávou a pršícím popelem bylo pozdě. Také chystaná erupce nacismu se prozrazovala v předstihu, ale i tehdy byly signály buď bezstarostně přehlíženy, nebo dokonce vědomě tolerovány. A výstražným hlasům byl „vypnut mikrofon“.

Po válce bylo sepsáno mnoho odborných statí o selhání intelektuálů a politických elit. Jiní autoři zase bádali, zda existuje kolektivní vina. Psychologie davu prozkoumala okolnosti, které umožnily, aby se ze spořádaných lidí stalo hajlující monstrum s IQ nevědomých barbarů a s umanutostí teroristů. Na nepamětníky té doby před erupcí, ke kterým patřím, působily filmové dokumenty zachycující pochodňové monstrózní průvody odpudivě, a nedokázali jsme zpětně rozeznat sílu onoho zlého kouzla, jemuž tehdy dav uchváceně podlehl. Až teprve při sledování obdobných šotů z dnešní Ukrajiny nám naskakuje husí kůže. Nejen proto, že se to děje teď a nedaleko, ale i proto, že tzv. politická „elita“ na to hledí bez mrknutí oka, že nazývá ozbrojený puč v Kyjevě demokratickou revolucí a že dokonce posílá nacistům zbraně. Budou příští odborníci opět sepisovat statě o selhání „intelektuálů“, když už dnes je zřejmé, že tolerance znovu vyvřeného zla je záměrná a že má stejný účel jako ve třicátých letech minulého století? Tehdy se první obětí neochoty vnímat nebezpečí otevřenýma očima stala naše země.

Za skutečnost, že se Československo, zrazené svými spojenci v Mnichově, ocitlo na konci druhé světové války na straně vítězů, vděčíme statečnosti našich vlastenců z domácího a zahraničního odboje. Ale dobře víme, že bez Rudé armády by československý odboj a ani boj dalších národů neměl proti nacistické erupci naději na záchranu a my bychom se pravděpodobně narodili v otroctví anebo vůbec nenarodili.

Doufám, že vedle textů, které odmítají princip kolektivní viny, existují i studie, zkoumající princip kolektivní obětavosti. Románů i filmů, které se týkají toho etického principu, zakořeněného především v národech slovanských, bylo vytvořeno mnoho. Řada z nich patří k uměleckým vrcholům, neboť vyvolávají katarzi, která oslovuje nejlepší podněty člověka. Na těchto příbězích vyrostla i naše poválečná generace a nic, co přišlo později, nemohlo z našich duší vykořenit vděčnost za záchranu života národa. Obětavost a vděčnost za ni jsou dvě strany téže mince. Přesněji řečeno bývaly, dokud fungovala kolektivní paměť.

Inženýři nového světového řádu ale s pamětí počítají jen u počítačů, lidská paměť by jejich ne lidský projekt mohla zhatit. A tak ji cenzurují, opravují a mažou. Jejich metody připomínají ono zlé kouzlo zachycené ve starých bájích.

Lektvar zapomnění dávkovaný v každodenních kapkách postupně proměňuje mozky lidí v centrálně řízené počítače. Neustálé rozšiřování okruhu takto napájených biorobotů už přeformátovalo kolektivní paměť do té míry, že sedmdesát tři let po skončení nejhrůznější války v dějinách lidstva je gigantický podíl Rudé armády na záchraně Evropy veřejně zpochybňován. K čemu to povede zítra, když nápoj zapomnění je dnes servírován i českým dětem už na základních školách a mnozí rodiče tomu bez protestu přihlížejí? Zřejmě i oni už si vytvořili návyk na pravidelnou dávku lží a odmítají vnímat příznaky své chorobné závislosti.

Patří k nim rychlé zapomínání, ztrácení jazykových schopností, používání nesprávných slov pro složitější myšlenku, ztráta orientace v prostoru, nesprávné rozhodování, obtíže s plánováním budoucnosti a změna chování (apatie, deprese, úzkost, vznětlivost a bludy.)

Na rozdíl od Alzheimerovy nemoci, která je zatím neléčitelná, bludné duše, otrávené nápojem zapomnění, může, jak napovídají legendy, vysvobodit z bezčasí a zmatení jen lidská statečnost, trpělivost, obětavost a především láska.

Sousoší, u kterého dnes stojíme, se jmenuje Sbratření. Autorem je sochař Karel Pokorný, kterého inspirovala fotografie z devátého května roku 1945 zachycující setkání pražského barikádníka s rudoarmějcem. Po mnoha letech přemisťování pomníku, ale i jeho znesvěcování hanlivými symboly, jsme se tu dnes sešli se snítky šeříku. Jejich sladká vůně znovu připomíná, jak omamně tehdy v květnu voněl mír.

Když jsem si včera chystala tuto řeč, znovu jsem si s úžasem připomněla, že v ruštině má slovo mir dvojí význam. Kromě míru znamená i svět. Snad je to ozvuk prastaré zprávy. Kód předávaný z pokolení na pokolení a uchovávaný napříč časem vědomými bytostmi, které oba významy slova mir sepnuly k sobě, jak dlaně při modlitbě. Vždyť už v evangeliu stojí, že na počátku všeho bylo slovo. Slovo, které se stalo základem světa a principem života lidí.

17 komentářů :

 1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je otřesné zlikvidovat Babiše jen proto, že ukázal na zloděje a chce zavést finanční pořádek. Že vybudoval Čapí hnízdo a vzal dotaci 50 mil. Kč je vyloženě směšné proti sponzorovi pravičáků Bakalovi, který přinesl neštěstí do hornických rodin a potápějící koncern výhodně prodal, a proti Koženému, který zlikvidoval velmi výnosnou mořskou flotilu, kotvící ve Štětíně a budovanou v Gdaňsku, čítající přes 10 zámořských lodí, a dalším tunelům, včetně Blanky. V těchto defraudacích se odepsalo 800 mld. Kč a nic se neděje!!!
   Nekolová

   Vymazat
  2. Tak třeba na Magistrátu hl. města Prahy je staronová koalice v počtu 34 členů oproti 32 členům opozice - jeden člen TOP 09 přeběhl na druhou stranu. A proč? Protože zastupitelé berou plat 80.000 Kč a dále jsou v mnoha správních radách za 20 – 30.000 Kč/měsíc.

   Česká mediální sekce dostala příslib 200 milionů korun jako zálohu na zajištění umělé "nenávisti" obyvatel proti ANO. Budete svědky rozsáhlé kampaně proti prezidentu Zemanovi a ANO. Chystá se očerňování prezidenta Zemana a umělý "skandál" jeho dcery! Vše je smyšlené a je to dílem kolektivu vedení zpravodajství TV Nova, které má přislíben velký balík peněz. Ty však nemají putovat do TV Nova přímo, ale prostřednictvím "objednan& amp; eac ute; r eklamy" jist&ya cute;ch holandských a českých společností, které mají vždy něco společného.

   Pokud ODS a TOP 09 ztratí moc ovládat zemi a uplatňovat dál větší vliv společností PPF Group N.V. a CME Media Enterprises B. V. v České republice, budou mít těžký život a nemají jako strany šanci na přežití. Celé vedení totiž bude postupně zadrženo a bude všem sdělováno obvinění z řady závažných trestných činů.

   Celé vedení TV Nova je nyní pod dohledem jistých zahraničních agentur a pohyby peněz na jejich účtech a cestování konkrétních zainteresovaných osob jsou předmětem stálého monitorování.

   Mimo jiné ODS a TOP09 připravila český stát od roku 2006 o 880 miliard korun a valná většina členů ODS ve vysokých funkcích je šetřena policií pro důvodná podezření z mnoha majetkových trestných činů mimořádně velkého rozsahu!

   Datum: 10. 4. 2018 19:40:12
   Došlo od krajanů - kamarádů z Ameriky***
   Nekolová

   Vymazat
  3. 12:13 Proč se vláda snaží zbavit SPD a OKAMURY? Většina lidí co píše, už to pochopila také a vědí že pokud chceme změnu musíme si zvolit výměnu. Ty strany, které tady vládli když se rozkrádal stát už by se do vlády dostat neměly. ANO nám změnu slibovalo, ale nic z toho nesplnilo. Okamura si stojí za svými sliby i když ho vláda odmítá. Nechce jim dát žádné ministerstvo aby nám ukázali změny. Co se stane, když vyhraje SPD VÍCE NEŽ 60%? Oni nechtějí skákat jak EU a USA píská. Jar. Soukup z TV BARRANDOV jim napovídá kde a jak se staly podvody. Zatím se občané bojí vystoupení z EU. Ale to nemusí být náhlé vystoupení z EU, ale jasně dát najevo že se nenecháme ovládat USA ani Dublinu.
   Michalčák

   Vymazat
  4. Nekolová To jsou dobré informace ods rozkradla celý stát a ve finále vše svádí na komunisty.

   Vymazat
  5. 12:13Jestli po tom všem je i nadále ochotno 33% volit mnohonásobného podvodníka, multilháře, prospěcháře sajícího náš i evropský rozpočet, člověka, který se neštítí křivě přísahat na zdraví svých dětí, který úmyslně likviduje malé podnikání, který je ochotný jít za svým cílem přes mrtvoly - doslova,pak nám není pomoci.
   Petr. P.

   Vymazat
  6. Češi jsou bohužel částečně národ závistivých ubožáků, kde když má někdo úspěch, tak se mu méně úspěšní musí vysmívat a tím si zvedat sebevědomí. To je i případ této novinářské žumpy. A že Nejvyšší soud potvrdí to, že lze beztrestně urážet, je jen dokladem té naší zvrácené mentality.
   Němcová

   Vymazat
  7. Paní Lenko, souhlas netřeba a co dál, budeme ovce? Vypadá to , že si budeme zvykat i na válku?
   Kam se poděl ten chytrý národ, touto cestou to nepůjde, bude třeba revoluce!!

   Vymazat
  8. Pravdou je, že programovou náplní televizí, ať komerčních, tak námi placených je významné procento našich spoluobčanů postupně posouváno do oblasti blbství, bez schopnosti rozlišení dobra a zla. Takový soubor konzumentů je připraven spolknout vše, co se mu naservíruje. Je to předpoklad pro opětovné "vypučení" zla.
   Bez práce ve školách se s tím již nedá hnout.
   Dík za zveřejněný příspěvek paní Procházkové.
   Petr Struška

   Vymazat
 2. Výborný článek,děkuji za zveřejnění.

  OdpovědětVymazat
 3. Zatemnělé mozky se u nás objevují v naprosto pravidelném cyklu, stačí se podívat do minulosti, takže nic nového a překvapivého. Zajímavé na to je ustále účastní stejný typ lidí a pokaždé v jiné režii inu je to doslova takový dobře placený komparz.Nyní jsme až po uši v další normalizaci. I ta zesnulá Kabrhelová má nyní svoji novou dvojnici.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Někteří lidé za účelem profitu/politického a nebo ekonomického jsou ochotni čehokoli. V mém životě jsem narazil na lidi, kteří byli ochotni se spojit s fašisty, pak s komunisty a jestli dožili tak se z nich stali demokraté. Z toho mi plyne že existuje silná hybná síla- chtíč po moci a majetku a tomu je řada lidí ochotna čehokoli i být výše uvedeným placeným komparzem. Nebezpeční jsou ovšem ti, kdo manipulují s oním komparsem, předse vědí že lžou a podváději, škodí ale jejich osobní zisk je nadevše. K takovémuto "novému člověku" je i nasměrována výchova mladé generace. Také nadmíra informací u takto zmanipulovaných lidí vede k nutnosti dát jim jasné informace, co je správné a co je trolováni- předse nechceme aby mysleli, co když začnou chápat realitu?

   Vymazat
  2. Myslíte tou dvojnicí M.Němcovou? V.J.Horák

   Vymazat
 4. Zabedněnost je ta největší újma, které se nám dostalo za minulé doby. Nevěřili jsme ničemu, co by mohlo naše vysněné "spojence" (a náš Americký sen) očernit, na vše jsme měli pro ně omluvu.

  A zrovna tak jsme nevěřili ničemu, co by mohlo být na našich slovanských bratrech kladné a prospěšné. V tom jsme si byli všichni svorni.

  O to víc je u některých dnes nepochopitelné, že si někdo opraví svůj názor a že se řídí fakty a zdravým rozumem, ne svou zabedněností.

  Nakonec to můžeme nazvat svou "pomýleností", i když tento výraz má pro nás dost divný nádech - po 68 si ti, co se chtěli zase dostat zpět do lůna strany (po těch pár dnech 68ých).

  Radostně je jen, že těch zabedněných neustále ubývá. A nemalou záaluhu na tom mají právě ti naši vysnění dávní "spojenci"...

  OdpovědětVymazat
 5. S článkem se plně ztotožňuji. Jen jednu malou připomínku bych měl. Osobně cítím bezmoc a tak trochu i obavy z toho, jak jsou u nás překrucovány dějiny, a jak moc mají zejména mladí lidé vymyté mozky (viz. Piráti = budoucí elita národa). Co když je však naprosto nezbytné, aby současná a následující generace zažily chaos, zotročení a podmanění v té nejryzejší podobě. Vždyť jedině tak budou moci bojovat proti zlu, pokud ho na vlastní kůži zažijí a pozbají. Je to jako zkouška žehem; buď pochopí, že to, co je jim předkládáno jako vzor humanismu, lidství a těch nejskvělejších západních hodnot, je vlastně fraška, nebo to nepochopí, a potom jako nepotřebný plevel, jenž není pro další vývoj vesmíru potřebný, Češi, Moravané a Slezané vyhynou....

  OdpovědětVymazat