Reklama

pátek 25. května 2018

Největší porevoluční kšeft jsou exekuce. Kam se hrabe Bakala nebo Kožený


Robert Břešťan rozmlouvá s novinářem Tomášem Kolocem
24.5.2018 HP
Tomáš Koloc je novinář z periferie. Muž, který se vedle psaní pro Kulturní noviny dlouhodobě věnuje sociální práci, a zná tvrdý život lidí na okraji z první ruky. Sám řadu let pracoval i v manuálních profesích, za minimální mzdu. Osobně zakusil i exekuci a tématu se poté začal důkladně věnovat. Nejen k exekucím v Česku nabízí pozoruhodné postřehy.


Třeba o tom, že „existuje exekuční bezdomovectví, exekuční sebevražednost, exekuční rozvodovost ale i nerozvodovost, kdy manželé, kteří by se jinak už rozvedli, zůstávají spolu, protože společně splácí exekuci.“

Řada lidí se kvůli strachu z exekutorů dokonce obává pohřbít své zemřelé blízké.

Rozhovor s Tomášem Kolocem vydá HP ve dvou částech. Toto je část první.


Otce raději nepohřbívejte


Skutečně se stává, že lidé, jejichž nejbližší příbuzní byli v exekuci a zemřeli, často své mrtvé nepohřbívají v obavě, aby exekuce nepřešly na ně?

Nedělal jsem na to žádný sociologický výzkum, ale mám s tím osobní zkušenost, která mě přiměla k tomu, abych si ty věci začal dále zjišťovat. I na Facebooku je několik skupin, které se exekucemi zabývají, a tam jsem zjistil, že v tom rozhodně nejsem sám. Čísla nakonec hovoří jasnou řečí. V době, kdy se exekuce podle onoho slavného zákona číslo 120/2001 Sbírky začaly realizovat v té dnešní výši, během let 2007 – 2015, narostly počty sociálních pohřbů. V nejpostiženějších oblastech, kde najdete 20 % produktivního obyvatelstva v exekucích, až desetinásobně. V roce 2007 to bylo 140 pohřbů, v roce 2015 už 1444 pohřbů…

To znamená hlavně sever Čech, severní Morava?

Ano. Plus západní Čechy. Všude tam, kde bývalo vysídlené pohraničí a kde se po revoluci položil těžký průmysl. Obecně jsou to oblasti s tradičně vyšší nezaměstnaností a nyní i největší exekvovaností. Zároveň jsou to voličské základny Miloše Zemana a je tam i největší podíl nevoličů. Stačí si porovnat mapu exekucí a uvidíte, jak se krásně překrývá s volebními výsledky.

K politice se určitě dostaneme. Ale vraťme se k těm sociálním pohřbům. Proč to tak je?

Ono to z té politiky ale jaksi vychází. Když se v 90. letech při velké privatizaci „zhaslo“, odvykli si lidé vracet dluhy. Proto byl přijat tento inkviziční zákon, který se ale začal vztahovat na každého, kdo si i jen neštípl lístek v tramvaji. Pro mne byl rozsah exekučního strašidla také poměrně nové zjištění. Osobně jsem měl dvě setkání s exekucí.

První byla, když jsem se v roce 2013 sám dostal do exekuce kvůli tomu, že jsem deset let předtím nezaplatil za cestu ve vlaku. Pokutu jsem sice uhradil, ale už ne soudní poplatky, které jsem v tom šroubovaně psaném odůvodnění, v němž mi sdělovali ukončení soudního řízení pro zaplacení dluhu, neviděl. A vynořilo se to typicky až po deseti letech, kdy patřičně narostly různé poplatky a především výdaje na exekutora.

Opravdu – za celých těch deset let jsem neobdržel jedinou upomínku! Druhý případ je z roku 2016, kdy mi zemřel otec. Vydal jsem se tedy do města, kde v posledních letech žil a zemřel, a tam se mne ujal jeho kamarád s tím, že zná paní na tamním sociálním úřadě, a ta že mi poradí, jak dál.

S čím měla radit?

Řekla mi, že otce znala a ví, že měl velké dluhy. Ona sama mi pak radila, abych ho nedával pohřbít, protože ze zkušenosti ví, že to lze považovat za přihlášení se k závazkům zemřelého.

Co vám tedy sociální pracovnice poradila?

Řekla mi, že mého otce náhodou znala a měla ráda, a byla by nerada, abych se dostal do stejných problémů jako on. Nabádala mne proto, abych pohřeb nevypravoval, nechal u nich úmrtní list, a oni s tím, že se úmrtní list na úřad „nějak dostal“, pohřeb vypraví sami.

Jak se vůbec váš otec dostal do exekuce?

Byl lékař, člověk zvyklý dělat odbornou práci, ale nebyl podnikatel a s ekonomikou si moc nerozuměl. Ve chvíli, kdy byli po revoluci zrušeni obvodní lékaři – zaměstnanci, byl přinucen otevřít si vlastní praxi, zadlužil se a už se z toho nedostal. Lepil to tak, že si bral různé půjčky, snažil se splácet, ale nikdy se mu to nepodařilo. Výše dluhu samotného dnes také není tak důležitá, podstatné je to, že poplatek za exekutora se vyšplhá na mnohonásobek konečné dlužné částky, do níž jsou započítány všechny ostatní poplatky a úroky.

A tak kolem toho zemřelého dlužníka číhají právníci a exekutoři, kdo ten dluh převezme. Syn, dcera, manželka, bývalá manželka, anebo i spolubydlící, který s dlužníkem bydlel ve společné domácnosti… Exekuce dnes můžou dopadnout i na mentálně postižené. Sám jsem jako sociální pracovník se svými klienty několik takových kauz řešil. Může to dopadnout i na novorozeňata a nezletilé děti. A už několikrát se stalo, že se exekuce dlouhá léta těžce zbavoval člověk, který měl s dlužníkem jen společné jméno.

Ale právní spojitost mezi vypravením pohřbu a převzetím dědictví včetně dluhů přece žádná není…

Bylo mi řečeno, že právníci věřitelů jsou šikovní a jsou schopni tu spojitost najít. Samotný akt pohřbu sice nic nezakládá, ale akt zaplacení pohřbu už může… Většinou se to řeší tak, že když chcete svého blízkého pohřbít důstojně, najdete si nějakého kamaráda, co s tím nemá nic společného, nemá žádný nárok na dědictví, a ten pohřeb vypraví.

Když jsem později příběh s ne-pohřbem svého otce zveřejnil, ozval se mi spisovatel Jaromír Typlt, že on sám byl v jednom případě právě takovýmto kamarádem, který umožnil pozůstalým jejich zemřelého důstojně pohřbít. Já v tu chvíli ale nikoho takového po ruce neměl. Ocitl jsem se vyjukaně uprostřed pracovního týdne ve městě na druhém konci republiky, kde jsem kromě otce skoro nikoho neznal, s tím, že se rozmyslet mohu, ale že za každý další den na prosektuře se platí skladné mrtvoly – a mezitím na mě věřitelé můžou přijít.

Ale zaplatit pohřeb a nepřevzít dědictví tedy možné je.

Jde to, ale na sociálním úřadě mi skutečně radili, ať to raději nedělám, že i za těchto okolností jsou exekutoři připraveni po tom jít. Otec měl dluh ve výši řádově stovek tisíc, to už není zanedbatelná částka. Když ji navýšíte o různé poplatky, především, jak už jsem říkal, za exekutorské služby, tak se jim aktivní hledání nového dlužníka vyplatí. Právníci mne dokonce zrazovali i od pozdějšího vyzvednutí urny, že i to lze spojit s dědictvím. Otcův popel tedy není v rodinném hrobě, nýbrž mezi ostatními sociálně pohřbenými.

Jsem pietní člověk, takže jsem se s tím dost trápil. Nakonec jsem alespoň nechal odsloužit zádušní mši, kam jsem sezval jeho známé. Další věc je, že jsem byl varován, abych se nevydával do otcova bytu, protože po tom právníci věřitelů jdou a pokud si zajistí svědectví sousedů, mají důkaz, že jsem převzal část dědictví. Tím pádem jsem musel oželet třeba i svoje osobní věci, které jsem si předtím u otce schoval, když jsem se stěhoval z většího bytu do menšího.


Sebevraždy kvůli exekuci


Tyhle dvě osobní zkušenosti byly důvodem, proč jste se o problém exekucí v Česku začal zajímat hlouběji?

O tom, co dokáží exekuce, jsem jako sociální pracovník věděl od svých klientů, ale soustavně jsem se tématu začal věnovat, až když se dotkly mě osobně. První zajímavá věc byla, že mi v bance řekli, že vůbec nemůžu ke svým penězům, protože mám zablokovaný účet kvůli exekuci, a až když jsem si od kamaráda právníka přinesl text zákona a ukázal jim ho, nechali mě vybrat si zákonnou částku na živobytí. Úřednice z banky mi pak soukromě řekla, že to mlčení o zákoně mají nařízeno – jinak by to mohl chtít každý.

Když jsem pak jel osobně splatit svůj dluh za soudní poplatky z deset let zaplacené pokuty exekutorům (z Hradce Králové, kde bydlím, do Plzně), zažil jsem v exekutorské kanceláři druhé překvapení. Když jsem složil peníze, dali mi potvrzení a řekli mi, že teď mi budou nějakou dobu posílat obsílky, jako bych ty peníze poslal, a pak se mi to za pár týdnů odblokuje. Nebyli zjevně vůbec rádi, že jsem to řešil takto rychle, protože tak přišli o peníze, které bych musel platit, kdybych měl další prostoj.

Jak jste to tedy namístě vyřešil?

Když jsem jim sdělil, že bych rád, kdyby tu odblokaci udělali okamžitě a že mám v tašce diktafon a vše si nahrávám, hned to šlo. V čekárně jsem také vzal do ruky Komorní listy, což je oficiální časopis Exekutorské komory České republiky, a v nich jsem poprvé získal náhled do toho, jak to tady funguje. Otevřeně tam psali, že náš exekuční systém je v Evropě unikátní, protože tady máme soukromé exekutory. Vysvětlovali, že tu lidé nebyli zvyklí dluhy platit, ale to že se s přijetím zákona v roce 2001 konečně změnilo, a že je to ještě třeba zpřísňovat.

Zjistil jsem, že to, co se stalo mně, není vůbec izolovaný případ a začal jsem se tomu postupně více věnovat – a nevěřil jsem vlastním očím. V této zemi existuje exekuční emigrace, exekuční nezaměstnanost a černá zaměstnanost, protože člověk s exekucí na krku si smí legálně vydělat tak na jídlo a zbytek se mu strhne, což lidi v exekuci k legálnímu zaměstnání nijak nemotivuje. Existuje i exekuční bezdomovectví, exekuční rozvodovost ale i nerozvodovost, kdy manželé, kteří by se jinak už rozvedli zůstávají spolu, protože společně splácí exekuci, exekuční sebevražednost…

Exekuční sebevražednost? K tomu máte nějaké bližší údaje, informace?


Oficiální čísla na to určitě nejsou, ale občas něco pronikne do tisku. Mně se tak trochu podařilo dostat na veřejnost příběh inženýra Jaroslava Janoty z Napajedel u Zlína, který si na začátku roku 2017 vzal život kvůli své kauze spojené s exekucí, kterou přitom vůbec nezavinil. Podle toho, co mi řekl jeho blízký přítel, šlo o to, že měl byt, který pronajímal člověku, který neplatil za služby a energie. Nasčítalo se to a přišla exekuce – ovšem ne na onoho nájemníka, ale na majitele bytu.

Jednoho dne se do bytu, kde pan Janota bydlel, začal někdo dobývat. On byl zrovna po noční směně, byl to bývalý profesionální voják, měl zbraň, a protože se cítil ohrožen, vystřelil. Prostřelil dveře. Nikomu se nic nestalo, ale pak přijela policie, zatkla ho a obvinila. Z tohohle případu jsem se zároveň dozvěděl o další české zvláštnosti, že exekutoři mohou přijít k vám do bytu exekvovat i bez asistence policie.

Upřímně bych čekal, že člověk nejdříve dá najevo, že je doma, zakřičí třeba přes dveře, co se děje, ne že bude rovnou střílet…

Jak říkám, vycházím z vyprávění jeho přítele, který bydlel nedaleko něj a který Janotu vozil do práce. Navíc inženýr Janota sám vše poměrně střízlivě popsal na svém blogu, který měl na serveru iDnes. Tvrdil, že šlo o varovný výstřel. U soudu byl disciplinovaný, při vyšetřování spolupracoval a v mezičase i splácel dluh, který nezpůsobil. Soud mu ale nakonec napařil dvanáct let nepodmíněně za pokus o vraždu. Myslím, že to byl exemplární trest. Za ty roky, co jsou exekutoři schopni zabavit i kolébku pod dítětem, na ně přibylo fyzických útoků. Jaroslav Janota byl zvláštní typ, žil sám, a den předtím, než měl nastoupit trest, napsal svůj poslední vysvětlující blog a skočil ze sedmého patra paneláku.

Ten případ si vybavuji, to bylo někdy počátkem loňského roku (2017).

Shodou okolností jsem si tohoto jeho posledního blogu všiml jen pár minut poté, co jej vydal. Obratem ho smazali s odůvodněním, že jde o součást vyšetřování sebevraždy, ale já a několik dalších lidí si stačilo pořídit screenshot. Přidal jsem svoje zkušenosti a dal to na Facebook. Mělo to asi dva tisíce sdílení a rozběhlo se to po republice a dostalo se to dále do médií. Měl jsem z toho pocit, že by tohle mohla být poslední kapka. Vzedmula se obrovská vlna nevole proti exekucím, které jsou v Evropě, ale i světově unikátní.

V mírně podobné formě je má jen Slovensko, ale jinak v Evropě ani v USA není jediný stát, který by to měl stejně. U nás jsou exekutoři soukromí, mohou exekvovat bez asistence policie, a jak říkám, náklady jsou schopni vyšroubovat třeba na sedmnáctinásobek dlužné částky. To je něco tak bezprecedentního, že jsem přesvědčen, že kdyby se toho nějaký politik cíleně ujal, tak by s tím vyhrál volby.

Exekuce se dnes týkají deseti procent národa, celková míra exekvovaných částek byla jen za rok 2016 kolem 350 miliard. To je největší porevoluční kšeft. Kam se hrabe privatizace OKD nebo Koženého fondy. Funguje to od roku 2001 a exekutoři to mají naprosto se zárukou, protože za nimi je zákon. Občas se podařilo exekutory, na jejichž největší excesy upozornila média, z tohoto kšeftu vymanévrovat. Se systémem jako takovým se ale nedělá nic. Naopak paní vedoucí exekutorů se občas ozve v tisku, že mají málo, že by se exekutorům měly zvednout platy.

Teď se přece rýsuje možnost jednoduššího oddlužení.
Ano, ministr Pelikán připravil novelu insolvenčního zákona, podle níž se do exekuce nebudou moci dostat lidi, kteří se zadlužili u lichvářských společností. Místo toho budou splácet v rámci jiného režimu, takzvaného osobního bankrotu. Některé věci se změnily, ale z mého pohledu jde stále jen o dílčí úpravy zákona. Když jsem byl na notářství odmítnout dědictví po otci, bylo mi také sděleno, že když se ho jako zákonný dědic vzdám, nebudou dle novely už obesílat lidi kolem (širší rodinu, spolubydlící), jak tomu bylo dřív. Se základními pilíři se ale, pokud vím, nic nestalo.

Co jsou ty základní pilíře?

Pilíři myslím to, že exekutoři u nás nejsou zaměstnanci státu, ale soukromí podnikatelé, že lidé se dlouhé roky vůbec nedozvědí, že se proti nim nějaká exekuce vede, a zjistí to, až když částka patřičně naroste. Respektive není dostatečně ošetřeno, aby se to dozvěděli. Pak se vymáhá mnohonásobek dlužné částky. Nevole tuhle dnešní nejpalčivější obludnost řešit, souvisí podle mě i s tím, že oblasti, kde je každý pátý dospělý člověk v exekuci, jsou v příhraničních oblastech, a ne v Praze, kde sídlí všechna celostátní média. V Praze je exekvovanost „jen“ kolem osmi procent a pro tuto oblast to tudíž není mediální téma.

Nemění se to ale? Přijde mi, že téma se z toho postupně stává, čím dál více a častěji…

Třeba vznik Mapy exekucí hodně pomohl. Můžete se podívat na čísla konkrétního města, kraje… Existence Mapy exekucí je důkaz, že to téma také zvedá lidi, kteří nejsou exekucemi přímo ohroženi, ale už se na to nemohou dívat. Někdy to srovnávám s Chartou 77. Za komunismu byl problém, že byli lidé zavíraní a vyhazovaní ze zaměstnání za věci, které jim přitom zaručoval mezinárodní pakt o lidských právech, který československá vláda podepsala v Helsinkách. Tehdy se parta kamarádů rozhodla na to upozornit. Podobným způsobem začíná fungovat komunita, které české exekuce nejsou jedno. Jenže bez mediální podpory to nejde.

Druhá část rozhovoru vyjde na HlídacíPes.org ve čtvrtek 24. května.

Tomáš Koloc (1977) - studoval učitelství českého jazyka a společenských věd, a působil jako kulturní redaktor a umělecký recenzent v novinách (Haló noviny), časopisu (filosofický čtvrtletník Revue PROSTOR), rozhlasu (Český rozhlas 6-Svobodná Evropa), později jako redaktor spolupracoval s reklamní agenturou, několika nakladatelstvími i televizí. Poměrně záhy ale z mainstreamových médií odešel a živil se manuálními profesemi. Od své třicítky (po dálkovém studiu sociálně-umělecké terapie) pracoval deset let jako sociální pracovník postižených a nemocných, ale i lidí bez domova. Po celou tu dobu spolupracoval s nezávislými médii – byl členem redakčního kruhu Britských listů a od ročníku 2009/2010 pomáhal zakládat první (a dosud jediný) český nezávislý družstevní list www.kulturni-noviny.cz, v němž působí dodnes a v němž mimo jiné navazuje na řadu svých reportáží z dělnických povolání a sociálně slabých komunit, kterou původně vytvořil pro časopis ČiliChili. Od roku 2013, kdy se poprvé osobně setkal s fenoménem exekucí, se publicisticky věnuje bezprecedentnímu systému českých exekucí, danému dnes již legendárním exekučním zákonem 120/2001 Sb.

22 komentářů :

 1. Je to tak, ale co ostatní lidi nepálí...A až je to také začne pálit, je pozdě, i pro ně. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. VŠEM OBČANŮM JE TŘEBA ŘICI SKUTEČNOU PŘIČINU

   proč je v ČR možné schvalovat vadné exekučni zákony jimiž prakticky VŠEM OBČANŮM a to dřive nebo později hrozi,že jim systém politické třidy jimi zvolených Šmejdů sebere možná celé jejich jměni a oni z toho budou přiliš pozdě překvapeni.

   NIKDO Z OBČANŮ A INTELEKTUÁLŮ NECHCE PSAT A MLUVIT O TOM,ŽE V ÚSTAVĚ BYLO ZÁMĚRNĚ HNED V PRVNIM ČLÁNKU ODSTRANĚNO JEDNO SLOVO

   SOCIÁLNI STÁT!

   To totiž způsobuje to,že neni kde se odvolat,lidé nevi,že je to na př.součásti provizorni ŮSTAVY-ZZ v NĚMECKU a tak v ČR panuje vlastně naprostý teror nejen v tomto směru.
   kDYBY TO TOTIŽ V Ústavě bylo NEŠLO by vůbec takový exekučni zákon zkonstruovat či dokonce schválit!
   Nyni jsou aktivisté,kteři navrhuji cestu k nápravě i tady na tomto webu mazáni a kdovi,zda nebude i tato pravda smazána.
   Je totiž jasné,že se zneuživá vlastnosi domorodců ČR,kteři jsou po celém světě známi svou absenci solidarity a právě toho se masivně bude zneuživat k prospěchu majitelů velkých peněz!

   Smazat
  2. PANE KOLOCI DOKÁŽETE SE SPOJIT SE SPOLEČNOSTI

   OSV,která tady už začala publikovat?
   Navrhujeme vám pokud máte odvahu,takový postup.
   Ozvěte se nejprve tady v diskusi,která je k této věci už nasměrována na NPOV,tedy opakujeme znovu a znovu,že zkratka patři

   NÁRODNIMU PROGRAMU OBČANŮ VOLIČŮ.

   Navrhujeme vám,aby jste si zvolil značku,která se může stát pro vás zajimavou a pro občany voliče ještě vice.
   Pokud uvidite tento vzkaz napište,jak jste pochopil to co je napsano nad námi.
   Co vy na to Tomáši

   Smazat
  3. WEB HLIDACI PES FINANCUJE MEZI JINÝM SOROŠEM

   odtud je článek podivejte se jak sbirá nespokojené publicisty ,no můžeme zkusit toho chlapíka najit,ale jestli to má budoucnost to nelze vědět....

   Smazat
 2. Stále vidím před sebou ty červené vyhlášky z doby protektorátu Böhmen und Mähren, kde na konci bylo psáno "exukuce byla vykonána". Asi pod tímto dojmem vnímám i současné exekutory - prostě katy nemám rád. Jak ty historie dnešních dlužníků vznikly: lidé vpadli do světa "všech možností", jedni jako zruční dělníci, řemeslníci či poctiví intelektuálové, jiní jako mazaní profíci na dělání peněz. Barnumskými reklamami ekonomické nevzdělance lákají ti mazanější - Kožení a spol. - na báječný život na dluh - prostě jde o zápas podvodníci : občané - a podvodníci vyhrávají. Samozřejmě, nejsme přece v socíku, ale v kapitalismu, za blbost se platí a na mazanosti a nepoctivosti se vydělává. Kdysi v takovém postavení byli židé, kterým byla dovolena lichva, židovský groš, což křesťanům zapovídalo jejich náboženství. A tento židovský groš - to byl hlavní základ antisemitismu - a ty konce - známe je všichni. Neměli by občané třeba právě v referendu zavčas zabránit takové analogii a předejít jiným podobám "anti" zase se špatnými konci. Dluhy plodí přechytračení ekonomicky nevzdělanějších těmi vychytralými ekonomickými "vzdělanci". Že by měli mít nejen dlužníci, ale také věřitelé odpovědnost? Není lichva u nás také formou terorismu - bohatých proti chudým??? A "stát" to trpí? A co vy občané? Je vám to fuk?

  OdpovědětSmazat
 3. Hlavní je si pořádně přečíst smlouvu podstatné věci jsou malinkými písmeny aby mohli člověka okrást.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. stačí říct neprozřetelně do telefonu své "ano" a smlouvu máte podepsanou i bez těch malých písmenek :-)

   Smazat
 4. Takové ČSSD nevadí, že obyčejný občan má z dluhu ve výši několika set korun exekuci třeba za dvacet tisíc. ČSSD ale kupodivu vadí, že za dluh Altnerovi ve výši 27 miliónů má zaplatit přes třista miliónů, a proto dodnes nezaplatila. Občané ČR jsou této straně zcela ukradení, pamatujte si to, voliči!

  OdpovědětSmazat
 5. No pokud si někteří vezmou půjčky aby si mohli nakoupit k Vánocům dárky a pro sebe kraviny bez kterých by se snadno obešli tak těm není pomoci . Zdravý rozum říká že pokud na to nemám a nutně to nepotřebuji tak si nepůjčovat . Od nikoho tedy i z rodiny .O tom to je .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlavnim cilem Šmejdů je VŽDY vyvolávat dojem,

   že jsou vinni občané,to je totiž pravda jen v tom připadě,že jsou podvodnými a lživými informacemi tisku a tv DONUCENI VOLIT PRÝ SVÉ ZÁSTUPCE a ti už maji nalinkováno jak jim ty kapsy vyčistit na plech!ŽE ANO?

   Smazat
 6. Je nutne vytvorit "lidove soudy" ktere budou soudit exekutory a vytvorit skupinu "lidovych vymahacu" kteri budou exekutori odchytavat. Kdyz nefunguje pravo pro obcany, tak to pravo si vynutime sami!!! Soudy jsou zbytecne!!!
  Napr.: Charouz dluzi statu 5 mld. Kc!!! Nevratil to a nic se nedeje. Novinari to vedeli, ale nic nerikali a den po tzv.promlceci lhute to zverejnili. Tj. Charouza chranili novinari, policie, stat.zastupci, vlada, poslanci!!! Stat pro velke zlodeje pripravil "pokriveny zakon" . Pro normalni lidi bic, vezeni. Lidi probudte se. Zakony jsou proti vam. Kdy vemete tradicni spravedlnost do vlastnich rukou!?!? Lidi je vas vice nez jmenovanych zlodeju, soudcu, policie atd. kteri zlodejinu podporuju!! Nejsem postizeny exekuci, ale jako vojak mam zazite, ze mam branit stat a normalni obcany, budu vam pomahat!!!
  dustojnik-valecny veteran

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Důstojniku,máme ještě lepši nápad,který bude smrt

   pro celou poplitickou třidu Šmejdů komplet do popsledniho zločince.
   Sledujte nepolitickou společnost OSV jejiž jste stejnmě členem.
   Už schromaždujete body NPOV?
   To je totiž ta smrtelná munice do pušek PRAVDY CO?

   Smazat
 7. Každý by si měl v této mizerné době dávat setsakramentský pozor. Krátce po 89. běžely v tv reklamy na stavební spoření, vystřídaly je v masivním měřítku reklamy na dluhy ve všech možných podobách. Zadlužený lid je gaunery, i hyenami snáze ovládán.

  OdpovědětSmazat
 8. To je tak když se k moci dostanou zloději. Dnes je úplně jedno jak se nazývá vládnoucí strana.Všechny jsou na jedno brďo.OF ještě věřilo,že nastávající pořádek přinese obyčejným lidem vysněnou úlevu,než jim to Klaus starší ukradl pro sebe nenažranec.Potom mněli strach otevřet ústa, že to není to po čem toužili a nyní je už pozdě. Jedíně nová krvavá revolůce by to mohla změnit.

  OdpovědětSmazat
 9. Někdo tady napsal.Jo-když si půjčují na dárky k vánocům,tak jim není pomoci.Ten člověk vidí jední okem.Samozřejmě že tito lidé ať platí jak mourovatí.Ale je mnoho exekucí a vysokého kalibru kde lidé do toho spadnou ani neví jak.Základní věc je že stát to podporuje ,ba se na to podílí a to je ten průser.Tento stát,tato byrokracie,tato justise nás jen a jen okrádá.Není co dodat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Napadá mě, že člověk dohnaný k sebevraždě by mohl za jistých podmínek nahradit ukončení svého života "potupnou" sebevraždou, hrdinnou smrtí v boji ....

   Smazat
  2. Ne, raději ne.

   Smazat
 10. Někdo tyhle zlodějské zákony přece musel schválit. Nešlo by to zveřejnit, kdo pro ně hlasoval - bylo to za vlády dnešního prezidenta. Co taková hodná duše jako je Mirka Němcová? Nehlasovala pro? A co naši soudci, Ústavní soud a všechny ty pilíře moci? Co takhle zjistit, jestli tam všude - mezi soudci či exekutory - nesedí lidé, co jsou sice Češi, ale slouží úplně jinýmu národu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. m 21:34 - Píšete: "Nešlo by to zveřejnit..."

   Není přece nejmenší problém najít si hlasování ve Sněmovně. Jenže pod nos Vám to nikdo nenaservíruje. Musíte se taky trochu snažit:

   https://www.psp.cz/

   Zákon č. 120/2001 Sb. - exekuční řád

   Vyhláška č. 329/2008 Sb. - o centrální evidenci exekucí

   Vyhláška č. 330/2001 Sb. - o odměně a náhradách soudního exekutora

   Zákon č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád

   Vyhláška č. 37/1992 Sb. - o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy

   Vyhláška č. 418/2001 Sb. - o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

   Zákon č. 119/2001 Sb. - kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

   Zákon č. 292/2013 Sb. - zákon o zvláštních řízeních soudních

   Kokotko

   PS: Na druhé straně nevím, proč byste se měl namáhat, když je Vám beztak všechno jasné.

   Smazat
 11. Půjčky,úroky,exekuce jsou jedním z nejstarších nástrojů k ovládání lidí.
  Musíš splácet půjčku,leasing, hypotéku - musíš si vydělat - budeš proto dělat co páníček chce.
  To jsou všichni naši "hypotékoví novináři a poslanci"
  A kdo nemá hypotéku,tak do něj narveme reklamou,že musí mít tohle zboží a musí si vzít rychlou půjčku....je to tak snadný.A blbci podlehnou.

  OdpovědětSmazat
 12. Havelsky zlodejov

  OdpovědětSmazat
 13. Asi před dvanácti lety se prováděla v jednom hanáckém městečku exekuce. Výsledkem bylo to, že exekuovaný zapálil svůj majetek a následně spáchal sebevraždu. Kolik takto zahynulo lidí. Kolik jich umrzlo venku na mrazu. Znám případ ze jednoho slovenského města, které má cca dvacet tisíc obyvatel, umrzlo tam během noci šest bezdomovců.
  Takové údaje by měli se dostat na veřejnost a ne kecy politiků a humanistů z povolání, kteří nám už dvacátý devátý rok pindají jak se máme dobře.
  Zkusím napsat na statistický úřad, no uvidíme, jak se máme dobře.
  Morave

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.