Reklama

neděle 13. května 2018

Okamurova břitva

13.5.2018  CFP a  Quintus Sartonius
Nedílnou součástí marakéšského dokumentu ve věci „konečného řešení otázky evropských národů“ je i „boj proti xenofobii, rasismu“ – tedy boj proti jakémukoli odporu evropských národů.

Dne 2. května 2018 Babišova vláda v demisi rukou ministra vnitra za ANO Lubomíra Metnara odsouhlasila Marakéšskou kapitulaci (nazývejme věci pravými jmény, nehrajme si na politicky korektní blábolení „politiků“ a „intelektuálů“), „dohodu“ evropských a afrických vlád na podporu masové migrace Afričanů do Evropy.Ministr vnitra v demisi lže celému národu, když tvrdí, že tím nevznikají žádné závazky České republiky, že jde vlastně o dokument bojující proti migraci. Marakéšská kapitulační dohoda nebojuje proti migraci. Tato „dohoda“ – mimochodem od samého svého počátku nulitní, neplatná, bez jakéhokoli právního základu nebo závaznosti – tato kapitulační vlastizrádná dohoda naprosto jednoznačně podporuje masovou migraci, masovou migraci si klade za hlavní cíl, společně s bojem proti evropským národům, které by si snad troufly bránit se proti ztrátě svých vlastí a proti vlastnímu vyhlazení v rámci Kalergiho plánu. Kalergiho plánu na eliminaci všech evropských národů a jejich FYZICKÉ NAHRAZENÍ novou „Evroasijsko-negroidní rasou“, jak píše Kalergi ve svém „Praktickém idealismu“ (anglicky např. zde). Jen pro informaci – toto je vlajka budoucí „Evroasijsko-negroidní Evropy“ podle návrhuEichman“-Kalergiho.

Marakéšská kapitulace si klade jako hlavní cíl navázat na tzv. Rabatský proces, Rabat process, jak uvádí i „české“ ministerstvo vnitra. Co už ministerstvo vnitra nedodává, je vysvětlení, co je podstatou „Rabatského procesu“. Cílem Rabatského procesu je

1. organizovat masovou „legální“ migraci (tedy státem a různými organizacemi a neziskovkami organizovanou nelegální migraci, aby jako nahradila masovou nelegální migraci organizovanou nestátními pašeráky; viz. bod 2.),
 2. odstranit „nelegální nelegální“ migraci (tedy nelegální migraci neorganizovanou nelegálně státy, různými organizacemi a neziskovkami),
3. opakovat stále bláboly o ohromné prospěšnosti masové migrace do Evropy.

Uvedená marakéšská deklarace naprosto jednoznačně usiluje o jedinou věc – nahradit nelegální masovou migraci Afričanů a Arabů do Evropy „legální“, státy organizovanou masovou migrací Afričanů a Arabů do Evropy. Stačí si přečíst text. Např. str. 4, bod Objective 1: Maximising the positive impact of regular migration for development, zejm. „cíl“ 1 až 3, kde se mj. říká dokonce i to, že je prý nutné a pozitivní co nejvíce snížit náklady na finanční převody mas-migrantů z Evropy do jejich domovských zemí. Zřejmě, aby další mas-migranti měli peníze a viditelnou motivaci k odchodu ze své domovské země a přesunu do Evropy.

Co také jiného? Proč pracovat a snažit se doma v Africe, když v Evropě rozdávají za nic každý měsíc pravidelně peníze, na které se v Africe musí pracovat rok nebo dva? A to ještě evropské vlády hlásají a všem Afričanům a Arabům říkají, že jsou přínosem, když přijdou do Evropy žít bez práce na účet evropských národů. Kdo by nevyslyšel výzvu „bezpracný život a doživotní kapesné – a ještě Vám budeme děkovat a uctívat Vás“? No – jen ti slušní Afričané a Arabové, ti, kteří usilují a snaží se o zlepšení situace ve svých vlastních zemích, ti nepřijdou. Ta nejhorší lůza, ta přijde.

„Papež“ František prohlásil, že „Evropa je neplodná jako Sára, migranti ji oplodní“ a „oplodněná Evropa se pak bude šťastně usmívat“ (volná citace, zdroj zde a zde ; původní zdroj zde). A ti nejméně vzdělaní a nejnásilnější Afričané a Arabové – jak se již mnohokrát v Evropě prokázalo – vyslyší takové volání. Ty stovky a stovky žen, dívek, dětí i stařen znásilněných migranty jsou těmi, kteří na Bergoglia budou čekat v očistci. Při podobných prohlášeních není divu, že se ráj migrantů, Švédsko stalo světovou velmocí v počtu znásilnění a prvenství v této „multikulti disciplíně“ jen těsně Švédsku uniká v jeho souboji o tento smutný primát s Lesothem. Pak není divu, že krimi-granti znásilňují ženy, dívky, děti, malé chlapce i stařeny. Pak není divu, že jsou krimi-granti překvapeni, když jim někdo řekne, že se to nesmí – ale nic se neděje, dostanou pár měsíců nebo třeba jen měsíc za znásilnění!, mnohdy jen podmínku nebo veřejné práce a pak můžou vesele „oplodňovat“ Evropu i nadále. Vesele pro sebe, vesele pro multikulti fanatiky. Tragicky pro každou jednotlivou oběť zločinného spiknutí multikulti, tragicky pro Evropu, tragicky pro všechny evropské národy, tragicky pro celou evropskou judeo-křesťanskou civilizaci.

Ekonomicky jsou krimi-granti také jistě „přínosem“, jak slibovali ideologové a agitátoři masové migrace. Samí bohatí a úspěšní lidé, s univerzitními diplomy. Migranti jsou samý univerzitně vzdělaný inženýr, lékař nebo rovnou doktor věd. Jako ten Syřan, který žije v Německu, se svými dvěma manželkami a šesti dětmi. Třetí manželku si chce dovézt ze Sýrie, kde ona již čeká, zřejmě až jí Němci zaplatí letenku. Tento negramotný „inženýr nebo lékař či přímo jaderný vědec“ ze Sýrie pak chce větší dům, než zatím dostal už nyní zadarmo, protože chce mít aspoň patnáct nebo dvacet dětí. Dvacet dětí bezpochyby negramotných nebo minimálně práce neschopných a práce se štítících – „vzor“ mají ve svém otci. Tento „pracovitý uprchlík, který vydělá Evropanům na důchody a nastartuje evropskou ekonomiku“, se otevřeně hlásí k tomu, že pracovat nechce, protože se chce „věnovat rodině“ – množit se, pobírat dávky a chodit do mešity. Ale co, hlavní je, že krimi-granti přináší přes neziskovky krimi-granty a pohodlné živobytí jinde nezaměstnatelným „hlupákům s titulem“ z genderových studií, humanitních studií a podobných pseudo univerzit. Aneb – jak se živit zradou vlastního národa, že, milí neziskovkáři? Emanuel Moravec je váš vzor – minimálně historický předchůdce. Jste jeho následníky.

Drtivá většina krimi-grantů ze současné vlny „inženýrů a doktorů“ je negramotná (u elity migrantů, u Syřanů jde o 2/3 negramotných, u zemí jako ČAD, Niger, Afghánistán půjde o čísla děsivě horší – negramotnost mezi migranty z těchto zemí se bude blížit sto procentům). Drtivá většina krimi-grantů je buď naprosto negramotná, nebo minimálně negramotná z pohledu evropských kritérií (znalost latinky, jakékoli vzdělání nad rámec čtení koránu apod.) A po třech letech vítání všech těch „vzdělanců“ z „vysoce vyspělých“ zemí pověstných „vzdělaností“ populace – od Somálska až po Bangladéš, od Afghánistánu po Zair, teď Německo přemýšlí, jak konečně přilákat vzdělané migranty, kteří by vůbec mohli pracovat v evropské ekonomice.

Nedílnou součástí marakéšského dokumentu ve věci „konečného řešení otázky evropských národů“ je i „boj proti xenofobii, rasismu“ – tedy boj proti jakémukoli odporu evropských národů. Boj proti vlastenectví a hrdosti jakéhokoli evropského národu. Boj proti lásce a úctě kteréhokoli Němce, Francouze, Čecha, Poláka, Maďara, Rakušana, Itala (atd.) ke své vlasti a ke svému národu. Pro mulitkulturalisty není horšího nepřítele, než je člověk, který má rád svůj národ a jeho historii. Pro mulitkulturalisty není horšího nepřítele, než je člověk, který miluje svoji vlast, který miluje a váží si země svých předků. Pro mulitkulturalisty není horšího nepřítele, než je člověk, který si váží dlouhých staletí dřiny a úsilí svých předků a který je hrdý na výsledky, kterých jeho národ, jeho předci svojí prací dosáhli. A lokajíčkové („elita“, „intelektuálové“, „vzdělaní“, „vědci“, „umělci“, kterým „hloupý, nevzdělaný národ nerozumí“) tomuto boji proti nejzákladnějším principům morálky souhlasně přikyvují a hýkají blahem.

Mulitikulturalisté samozřejmě mají mnohem raději ty, kteří na svůj vlastní národ, jeho historii a jeho úspěchy plivou a znevažují, jak jen mohou. A mnozí lokajíčkové, mnozí příslušníci „regionální šlechty“ tak vzhlíží k „císařskému multikulti dvoru“ a tolik touží po uznání „u dvora“ (dříve vídeňského, později říšského v Berlíně, ještě později komunistického v Moskvě), že když o svém národě a o své zemi mluví, tak výhradně o „čecháčkovství“, „české malosti“, samozřejmě vždy špatném „českém národním charakteru“ apod. Naproti tomu Brusel, Berlín, Washington, Paříž a totalitní ideologie multikulti jsou pro tyto lokajíčky tím velkým světem s leskem „vídeňského císařského dvora“, ke kterému by se tak rádi lísali. Ale v Berlíně, Bruselu a u dalších „císařských dvorů“ jimi pohrdají a dávají jim to najevo. A tak ze svého neúspěchu vlísat se do přízně a být uznáni rovnoprávnými „dvořany“pak tito lokajíčkové obviní český národ a jeho „malost“. Tito pudlíci lísající se k noze „velkého světa“ si svoji vlastní malost nikdy nepřipustí. Ale jejich vlastní malost je skutečnou příčinou, proč se k nim u „císařského dvora“chovají jako k buranským slouhům a neváží si jich. A nikdy si vás ani vážit nebudou, milí „kavárníci“. Protože kdo nemá úctu ke své vlasti, svému národu a svým vlastním předkům, ten nemůže sám žádnou úctu získat a ani očekávat.

Pozn.: Pro Čechy připomínám, že s naším národem také nacistické Německo nepočítalo v budoucí „jednotné Evropě“. A naši „milí sudeťáci“ společně se svými soukmenovci z Reichu pro náš národ plánovali vysídlení k polárnímu kruhu a postupné vyhlazení – to jen abychom nezapomněli, koho to společně se svým pod prášky věčně optimistickým šéfem Bělobrádkem vlastně jezdí litovat pan Herman. Nebo soukmenovec Herman?; tedy jak by řekl Heydrich „Čech dobře smýšlející a dobré rasy“, čili plešatý, obloustlý páprda zrazující národ. Pan Herman, čerstvý kandidát do Senátu na Chrudimsku, protože na Praze 4, kde měl původně kandidovat, pomáhá Herman a celá jednotná multikulti fronta do Senátu Drahošovi.

Ale to vše jsou strany a figurky establishmentu, nomenklaturní kádry nové multikulti totality – Drahoš, Herman, Bělobrádek; samozřejmě Kalousek, Fiala, Bartoš (Piráti, alias neomarxistická „alternativa“ pro ty, kdo milují násilnosti úderných oddílů „Antifa“, volba pro ty, kdo chtějí mít v gulagu wifi), Sobotka, „česko-slovenský buran Chruščov“ Babiš, Němcová, Stropnický, Telička, Jourová, Krnáčová, Schwarzenberg, Šlechtová, Marksová, Hamáček, Zimola a další a další. Od nich přeci už nikdo rozumný nemůže nic pozitivního čekat. Už jen bojují o koryta a o udržení se u moci i přes svoji naprosto zjevnou a totální neschopnost. Už se jen snaží udržet u moci zradou národních zájmů, podlézáním Bruselské kominterně zvané Evropská Unie v čele s Evropskou komisí.

Kde je ale Okamura? Kde je SPD? Protestují proti bezprecendntní zradě, které se Babišovo ANO dopustilo podpisem Marakéšské kapitulace? Vymezila se SPD proti Babišovu vítačství? Dal Okamura Babišovo „ANO“ („ANO, migranti, vítejte“) na seznam stran, se kterými je nepřijatelná spolupráce jakékoli vlastenecké politické síly? Reagoval jakkoli Okamura na tuto babišovskou zradu předvolebních (částečně mlhavých) slibů, kdy se Babiš vymezoval „proti migraci“?

Kdepak. Kde je Okamura? V parlamentní restauraci jednají s Babišem o podpoře Babišovy vítačské vlády? Výměnou za funkce, korýtka, pašalíky. A za vidinu MOŽNÉHO ministerského křesílka.

Že zradil Babiš mne nepřekvapuje. Člověk, který je schopen prohlásit, že majitele Čapího hnízda v době žádosti o dotace nezná a v životě je neviděl, člověk, který je schopen na to přísahat na zdraví svých dětí a který je pak následně schopen bez uzardění prohlásit, že vlastně Čapí hnízdo patřilo jeho vlastním dětem – od takového člověka jsem nečekal nic. Tím méně že by snad kdy měl v úmyslu splnit záměrně mlhavě formulovaný a nejasný slib voličům „nepřijmeme žádné kvóty“. Takže vlastně jakoby ani nelhal – nepřijme kvóty, přijme jen organizovaně importované desetitisíce migrantů z Afriky. A pak ještě všem vynadá, že to říkal vždycky. Vsaďte se.

Ale i Okamura očividně zrazuje český národ a tuto zemi. Proti marakéšské dohodě neprotestuje, nevolá Babiše a jeho ANO k odpovědnosti, nekritizuje. Mlčí.

Stejně tak Okamura mlčí i k otázce dohody Dublin IV, která je na spadnutí. Podle revize dublinských dohod, které připravuje Evropská Unie pod názvem Dublin IV., se má zavést automatický mechanismus přerozdělování krimi-grantů dovážených z Afriky a arabských zemí. V zásadě na základě excelové tabulky by nějaký úředník v Bruselu propočítal, které země EU jsou zasaženy migrací méně než ostatní a podle této tabulky by pak automaticky přidělil krimi-granty („uprchlíky“) do těchto méně zasažených zemí. Žádné kvóty – už chápete, proč Babiš a další skrytí vítači stále opakují „kvóty nechceme“? Protože o kvóty už dávno nejde. Žádné kvóty nebudou. Bude jen automatický přísun desetitisíců krimi-grantů. Dokud nebude Evropa zcela islamizována, dokud všechny evropské národy neztratí svůj domov. Dokud všechny evropské národy nebudou v souladu s Kalergiho plánem nahrazeny Evroasijsko-negroidní rasou, lidmi bez společné kultury, lidmi bez společné mentality, lidmi bez společné historie. Stádo vykořeněných jedinců navzájem si neschopných rozumět a navzájem se nenávidících. Snadno ovladatelné stádo nešťastných lidí. Toť ten „vznešený“ cíl multikulturalistů a jiných „dobro“-serů.

Dublin IV. Druhá velice důležitá oblast současného dění, druhé enormní riziko pro zachování Evropy jako domova evropských národů, riziko pro zachování naší vlasti jako našeho domova. A kde je Okamurova SPD? Kde organizuje petice, shromáždění občanů, protesty, veřejná vystoupení hlavních tváří SPD? Ááááá, pardon, SPD nemá čas. Vyjednává s Babišem o korytech výměnou za podporu jeho pro-migrantské vlády bruselských vazalů. Kde křičí a burcuje Okamura občany proti tomuto opatření Evropské Unie, které – pokud bude přijato a nebude odmítnuto českou vládou i celou politickou strukturou státní moci České republiky – přemění v průběhu několika málo let celou naši vlast pro slušné české občany v jednu velkou no-go zónu?!? Kde je Okamura a SPD? V parlamentní kavárně u stolu s Babišem, který za dotace EU do naší země pozve Sorosovy neziskovky, „univerzity“ a klidně i desetitisíce afrických a arabských migrantů.

Zdeněk Soukup, ještě jako poslanec Parlamentu ČR založil Platformu pro zachování evropské civilizace a kultury, pak již jako ex-poslanec založil Platformu Evropské Civilizace. V rámci aktivit Platformy Evropské Civilizace byla připravena petice proti Dublinu IV. Pan Okamura ji nepodpořil – ani petici. Jen máloco je nyní důležitější než boj proti Dublinu IV – ale pro pana Okamuru to je zřejmě nevýznamné. K Marakéši mlčí, proti Dublinu IV nepodpořil petici. Prý bojuje proti masové migraci z cizích a nekompatibilních kulturních a civilizačních okruhů, ale masové přidělování migrantů podle Dublin IV mu nevadí? Nebo to je prostě jiný pohled – pohled podnikatele v sektoru „politická strana“? Ve stylu: „Petice proti Dublinu IV není můj byznys projekt, tedy je to konkurence a já ji nepodpořím, i když je v souladu s mými vlastními údajnými cíli.“ ?

Má Okamura hodnoty naší evropské judeo-křesťanské civilizace jako svoje vnitřně pevně dané hodnoty nebo jen jako marketingovou značku, jako byznys projekt, jako pouhý obal produktu, který prodává?

Occamova břitva je známá teze, kterou lze stručně charakterizovat tak, že nejpravděpodobnější vysvětlení jakékoli události je to nejjednodušší ze všech uvažovaných vysvětlení. V jiné podobě lze Occamovu břitvu formulovat tak, že pokud nějaká část teorie není pro dosažení výsledků nezbytná, do teorie nepatří.

Okamurova břitva začíná vypadat jako teze, že pokud je možné dohodami v parlamentní restauraci dosáhnout větších „výnosů“, pak do „teorie“ (cílů strany, aktivit) nepatří nic, co je „nadbytečné“ – ani skutečný boj proti masové nelegální migraci, zejména ne tehdy, kdy se o to snaží „konkurenční projekt“.

Když jsem byl ještě student, za minulého režimu, četl jsem knihu Jak chutná moc od Ladislava Mňačka. Snad dvacetkrát. Tenkrát jsme si knihy zakázaných autorů půjčovali se spolužáky – tajně, zabalené v provizorním obalu z Rudého Práva, aby nikdo nepoznal na první pohled, o jakou knihu se jedná

Jak tedy chutná moc, pane Okamuro? Zdá se, že moc chutná opravdu moc.

Zřejmě velice chutná dokonce i pouhý odlesk moci, jen příslib možného podílu na moci, jen kost hozená od stolu.

Post Scriptum: 
Milý čtenáři, podepsal jsi již petici proti Dublinu IV? Vytiskl jsi ji a požádal o podpis svoje přátele, kolegy, známé? Když se podaří sesbírat 10 000 podpisů, musí se touto peticí oficiálně zabývat petiční výbor parlamentu. Je to něco, co můžeš jednoduše udělat a vnést svůj vlastní přínos k boji za to, aby naše země zůstala naším domovem a abychom ji předali svým dětem tak, jako nám ji předali generace před námi. Udělej pro budoucnost něco – můžeš to udělat. A můžeš to změnit! Je to Tvoje povinnost – vůči všem Tvým předkům i vůči všem generacím našeho národa, které teprve přijdou.

Udělej to. TEĎ!

111 komentářů :

 1. Je to jasné, do Evropy se navalí miliony mladých Afričanů a Evropští bílí muži budou nahnání na východní frontu padnout za vyšší zisky Amerických zbrojařský firem. Až padnou za "demokracii" nahradí je miliony Afričanů a dílo bude dokonáno. Evropa bude Afrikou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

   9:42 Díky první z Marakéše, tak už si dorazi!

   Tak konečně se věnujete, alespoň fotem, Záběrům z Janova a Chanova. Co putují do nejbližších okolních, již také zamořených měst v severních Čech.

   Děkuji, že jste se přestali věnovat zahraničním počítačovým, virtuálním bojům a konečně se věnujete, skutečným, neřešeným apokalypsám u nás v České republice! Jak máte ve Vaší PREAMBULI, morální výchova v naší zemi.

   Stačí, když začnete tím, že v noci se spí a přes den pracuje v práci bez alkoholu! Né, že přes noc až do rána se chlastá a fetuje a přes den se spí More!

   Osobní hygiena na prvním místě, mytí mýdlem, čištění chrupu je samozřejmostí! Poté nebude Ústecké infekční oddělení plné čertů, dostanete-li se na toto oddělení s boreliozou, odejdete i návštěvy se žloutenkou! Ano je třeba osvěta především u nás v České republice a zato Nové republice děkuji!

   Dalším z katastrofálních jevů je zamoření půlky města Štěnicemi, kdy přenašeči, putují z domu do jiného domu s tříměsíční pravidelností a vše okolo sebe zamoří a ostatní majitelé nemovitostí jsou zoufalý a zoufalejší.

   Při králičí opilecké souloži používat kondom, ale ne jako nafouknutý míček, nýbrž k ochraně před chtěným otěhotněním a pohlavním nákazám, zamořují také turisty z Německa, ale ty sem nikdo za sexem jezdit nenutil, dobře jim tak!

   Teď je otázkou, kdo je horší terorista? Ten co někde jednou začas vybouchne, pokud je blb. Nebo ten, co Vás vedle sebe a venku, přes den i noc soustavně terorizuje, až všechny kolem sebe, zejména ty co dodržují předpisy, řády a pořádek postupně zničí. Ty co berou ohledy na druhé. Jasně s toho plyne, že nás nejvíce terorizují čerti v každodenním pekle More!!!

   Takže se nenechte vyrušovat našim obrproblémem, který Vás rovněž nemine? A zatím se třeste před migranty ze zahraničí, kteří sem stejně dorazí!?

   Ramón

   Ps. Nedělejte drámu z knihy od Ladislava Mňačko, Gustava Hajčíka a Zdeňka Koňáka " Jak chutná moc " (1968), dal jsem za ní v 70-letech 25,-Kč a půjčil jsem ji každému, kdo měl o tuto četbu zájem, bez obalení Rudým právem! Tak jste na sebe asi s chutí práskali v Praze, že jste se tak báli?!


   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

   Smazat
 2. Vyplněné podpisové archy pošlete do 10. května 2018 na adresu: PhDr. Zdeněk Soukup, Americká 90, 350 02 Cheb

  V Praze dne 4. 2. 2018

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co naši "soudruzi" "komunisti"? Drží huby? Vždyť to je evidentní důvod k odmítnutí podpory vlády. Ovšem i s tím možná Bbabiš počítá. Ergo - volby čím dřív.....

   Smazat
  2. Anonymní 13. května 2018 9:52

   Vyplněné podpisové archy pošlete do 10. května 2018 na adresu: PhDr. Zdeněk Soukup, Americká 90, 350 02 Cheb
   ==================================
   neni to trochu pozde?

   Smazat
 3. Okamura protestuje alibisticky proti NELEGÁLNÍ migraci. Jakmile ti přivandrovalci dostanou status uprchlíka, nebo občanství jiné země z EU není šance jak je odsud vyhnat.Tedy pokud budeme uvažovat jako občané dbalí zákonů- zbytek si dosaďte, ale ovoce rozhodných činů ještě rozhodně nedozrálo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co to melete vsechni za hovna? Okolo Marakeshske deklarace, ze zacalo ve sdelovadlech mluvit az minuly tyden, zatimco v t.zv. verejnopravnich sdelovadlech je o ni naproste ticho, pritom byla podepsana jiz pred 2ma tydny. T.Okamura ihned vydal prohlaseni na videoblogu a ceka se na zitrejsi zchuzi snemovny, kde budou vladu ihned interpelovat a iniciovat odvolani tohoto podpisu.

   Samozrejme mi dosly dalsi souvislosti:
   - Madarsky parlament byl seznamen s textem teto deklarace predem a Madarsky ministr vnitra (jehoz jmeno neumim bezchybne napsat a uz vubec ne vyslovit) tam jel s jasnym zavazkem, podpis pod touto deklaraci !!!odmitnout!!!.
   - Z toho mi logicky vyplyva, ze text teto deklarace dostal pravdepodobne Babis behem sve navstevy v Bruselu, kde mu bylo "vytykano", ze chce spolupracovat s SPD
   - Je mi ted uz naprosto jasne, proc jinou koalici nez s CSSD, Babis nepripoustel, posledni cca 2 mesice. To se casove presne shoduje s obdobim po jeho navsteve v Bruselu.
   - Domnivam se dokonce, ze CSSD o tomto vedela a proto si byla tak jista v kramflecich, pri stupnovani svych pozadavku. Toto je ten klicovy "kaminek do mozaiky", ktera mi doted nedavala smysl. Taky by to odpovidalo tem pozadavkum na odvolani lidi z SPD z pozici ve vyborech snemovny.

   Zaver: Kdyby totiz v soucasnych jednanich o koalici figurovala jakkoliv SPD, vypovedela by koalicni jednani okamzite, pro maprostou a zjevnou ztratu duvery.

   Poznamky:
   - jakpak se nam zachovaji Komuniste?
   - nasledujici jednani snemovny ukaze, na ktere strane kdo stoji. Zajima me napr., jak se zachova V.Klaus ml. Podlehne tlaku? Jak se totiz zachova zbytek ODS, si troufam odhadnout docela presne.

   Smazat
 4. Je pravda,že se neumíme zbavit"""lázeňský verbeže""""v Teplicích....tak tu hrůzu později nechci vidět!!!!

  OdpovědětSmazat
 5. To nie sú bubuši ale podĺa maistremu Holanďani. Keď sa myš narodí v stajni nebude s nej kôň.

  OdpovědětSmazat
 6. Ve Francii jednoho člověka zabil a 4 pobodal taky určitě NĚJAKEJ VYLOŽENĚ ARIJSKEJ FRANCOUZ!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To ešte nič nieje, v Londínskom metre dve Anglické nacionalistki zbili jednu Španielsku zato že zo svojim druhom komunikovala po Španielski a obe Angličanki boli černoški, kde to vlastne žijeme že.

   Smazat
  2. 10:11

   Nenechte se manipulovat ve Francii údajně zařval "Alahahbar" a je terorista.

   V Torontu najížděl úmyslně do lidí asi 15 zabil a 16 zranil, ale nezařval "Alahahbar", nebyl to teroristický čin???

   I v Sýrii a jinde, kde se vraždí lidé se jedná o vražedný TEROR.

   Každý kdo úmyslně spáchá vražedný čin je TERORISTA, politici a médianté to je ubohost!!!

   Ramón

   Smazat
 7. Co se týká deklarace v Marakéši, tak tam - alespoň podle toho, co říkal Okamura ve čtvrtek v Duelu na Barrandově - bude SPD svolávat mimořádnou schůzi Sněmovny, datum už si nepamatuji přesně, ale snad 22.5 nebo někdy v tom týdnu. Co se týká iniciací jakýchkoli akcí proti Dublinu IV, tak tam by skutečně měla SPD coby jediná programově antimigrační strana aktivně konat a stejně tak by se měli postavit proti Globálnímu kompaktu, i když ten je spíš v gesci EP. Ke článku chci ještě dodat, že na to, co podepsal Metnar v Maroku navazuje právě i Globální kompakt legalizující klimatickou migraci (migrant může migrovat jen proto, že je moc sucho nebo horko) - ten už odhlasovali v EP - jednomyslně samozřejmě i europoslanci za vlastizrádné ANO. Sjednocení dávek v rámci EU podepsal těsně před demisí ještě Sobotka, několik integračních středisek pro migranty je ve výstavbě, takže za pár měsíců se už nejspíš začne aktivně přijímat. Co se týká ANO, tak pokud se na toto hnutí podíváte zevrubně, tedy kam se řadí v EP, kdo je v jejich řadách a k jaké politice se od začátku hlásí, bylo jasné, že se bude jednat o neoliberální vítačskou stranu - takový kříženec ČSSD a TOP09. Na jednodušší voliče však zabraly hádky Babiše s nenáviděným Kalouskem a plané sliby, které Babiš nikdy nehodlal splnit. Hned po volbách se začali odkopávat - ať už šlo o kauzu Skripal, Nikulin, souhlas s bombardováním Sýrie, podpis deklarace v Maroku nebo koalice s taktéž vítačskou Hamáčkovou ČSSD.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Včera bylo pozdě a jak je u nás, (jednou sucho - jednou horko), tak šupem s vámi recipročně do Marakéše - Dubline IV. Začněte se věnovat plození, namísto žvanění, muslimy musíme porazit nejprve porodností, až ná bude hafo, tak na jejich tržnici v Marakéši. Opásat a bum! Moc kolem všeho žvaníte a ještě jste se za nikoho neobětoval srabe.

   Smazat
 8. Tohle si bude muset pan Okamura vyříkat se svými voliči. Resp. s těmi, kdož mu na jeho sliby naskočili.

  OdpovědětSmazat
 9. 11:14
  Omyl,lidí by si to.měli ručně vyřídit s Blbišem a ostatním eurohovnotným svinstvo!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ten clanem napsal bud nekdo, kdo se nikdy moc neorientoval, nebo je naopak napsany s cilem poskodit SPD, ktere se jako jedine dlouhodobe pokousi tento problem resit, aby odstranil tuto jedinou prekazku z cesty.

   Idealni by byly predcasne volby, jen se obavam, ze volici ANO vubec chapou, jak si s jejich hlasy Babis vytrel zadel.

   Smazat
  2. 0:27

   Je úžasné pozorovat, kolik lidí skáče na lep tomu troubovi Okamurovi. Je to svým způsobem pozitivní, protože skutečný schopný a inteligentní politik by ty hlasy dokázal proměnit v nejhorší svinstva. - Okamura je naproti tomu promění jen v hotové peníze. A má recht - když jsou lidé tak blbí, proč to nevyužít.

   Babiše netřeba obdivovat, ani si o něm dělat iluze - ale může alespoň zlepšit pár konkrétních věcí. Dokud se neobjeví někdo schopnější, zaplaťpámbu za něj.

   Smazat
 10. Stát = diktatura kapitálu a do té nesmí občané kecat. Jedinou cestou spásy je odstranění této diktatury u nás i v zemích výroby migrantů a pak je možné problémy soudobého stěhování národů rozumně řešit. Jinak se musíme podrobit kapitalistickému soudobému obchodu s otroky i se zotročováním evropského etnika. Migranti jsou kapitálem pěstovanou pěstí proti choutkám občanů Západu po sociální spravedlnosti, právním státě a pravdě.
  Ale nevím, co s tím paktováním oligarchů u nás a v Africe má společného pan Okamura. Zatím je stanovisko Okamury v otázce nelegální migrace i referenda neměnné, což pro občany by mělo být sympatické. Asi i proto je pro ANO a soc. dem i ostatní zprofanované "systémové" partaje naopak Okamura nepřijatelný. Také pro kapitálem řízené soudy! Tedy nepřijatelná pro ně je Okamurou hlásaná suverenita našeho státu a přímá demokracie - zatím co ostatní partaje se hlásí čile k protektorátu Bruselu a demokracii hubou, ne činy!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:59 = vy když vodevřete hubu s tím vaším kapitálem, tak to stojí zato. Utéct, emigrovat před vámi a nejlépe do Bruselu, Leninysto od podlahy.

   Smazat
  2. Vážený pane, nikdy jsem nebyl v žádné politické straně, vždy jsem byl obyčejný pracující, ale nikdy jsem si v životě nenalhával proto, že se mi líbí vidění přes růžové brýle. Žijeme opět v kapitalismu, taková je realita, to že neříkáme továrník či velkoobchodník, ale podnikatel, že neříkáme statkář, ale farmář, podstatu věci nemění. Strana a vláda z doby socíku byla nahrazena souborem kapitalismus hájících a kapitalismu sloužících stran. A že někdo věří, že kapitalismus je budoucností lidstva a druzí věří na sociální spravedlnost, s tím se musí každý podle svých mentálních schopností, životních zkušeností a vzdělání vyrovnat sám.

   Smazat
 11. Nechápu ,že naši spoluobčane berou na lehkou váhu ! Až to pocítí na svou kůží ,že změní názor anebo dají do zaječí !!!

  OdpovědětSmazat
 12. Nevím proč v parlamentu se staví proti kvótám ,když v Marakeší podepíší !!! Já nic nepodepsal na tož nic nevím ! do pekel !!!!!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 13. Výborně pane Dvořáku, neustálým výběrem podobných idiotských textů své čtenáře úspěšně udržujete v hysterickém transu. Domníváte se snad, že stokrát opakovaná pitomost se stane moudrostí?

  "Kalergiho plán" je obdobou a odvarem "Protokolů sionských mudrců".

  Tupost podobné propagandy si v ničem nezadá s tím přiblblíkem, který chodí provokovat na Olšany nebo na knižní veletrh obracet knihy, aby nebyl vidět obličej "velezrádce" Miloše Zemana. Velkovýroba natvrdlosti, kam se člověk jen podívá.....

  Hodně zdaru Vaší osvětové práci!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Protokoly sionských mudrců je výplod padělatelské dílny, prý carské ochranky. Kalergiho plán je dílo Kalergiho.
   (viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Mikul%C3%A1%C5%A1_Coudenhove-Kalergi)

   Tak moc neprskej na Dvořáka a raději přemýšlej.

   Leo

   Smazat
  2. "Kalergiho plán" je výplod pomatenců, kteří nechápou, v jaké souvislosti a z jakých pohnutek Richard Coudenhove-Kalergi své fantasmagorie o Panevropě psal.

   Není nic snazšího, než vytrhnout pár odstavců, a nabídnout to debilům jako veliké "odhalení".

   Vy jste snad knihy Coudenhove-Kalergiho četl? Asi sotva, jinak byste nepotřeboval odkazovat na Wikipedii. Já je četl před 45 lety.

   Smazat
  3. Kalergi kdysi fantazíroval a jeho následovníci dnes realizují. Výsledek bude stejný, jako v těch fantasmagoriích, co jsi před 45 lety četl.

   Smazat
  4. 12:31 Bez ohledu na jakýkoliv plán je faktem, že v USA se vyzkoušelo, jak snadné je ovládat "národ", složený ze samých imigrantů. Zvláště, když se do něj přidá určité množství dovezených "Afroameričanů". Takový "národ" se snadno podřídí zájmům mocných. To je to, o co jde v Evropě. Zkopírovat osvědčený postup, zkolonizovat celou Evropu, nejen východní státy. Jednotlivé skupiny obyvatel se budou rvát mezi sebou o ohlodané kosti a "páníčkové" je budou dál v klidu okrádat.

   Smazat
  5. Anonymní13. května 2018 13:54
   „Není nic snazšího, než vytrhnout pár odstavců, a nabídnout to debilům jako veliké "odhalení".“
   Také mám pro Vás jeden odstaveček. Snad zapadne do Vaší neúplné mozaiky a prohlédnete.
   Merkelová dostala Kalergiho cenu. Toho Kalergiho, o kterém, podle Vás, píší ti „pomatenci“ a který psal „své fantasmagorie o Panevropě“.
   https://m.bundeskanzlerin.de/ContentArchiv/EN/Archiv17/Artikel/_2011/01/2011-01-13-merkel-europapreis_en.html
   P.K.

   Smazat
  6. 22:38

   Ten autor se jmenoval Coudenhove-Kalergi, ale to je pro Vás asi obtížné si zapamatovat, že ano?
   Před 10 lety dostala A.M. cenu, která se po něm jmenuje. A z toho se má vyvodit - co?!
   Pouze to, že existuje cena, která se jmenuje po propagátorovi sjednocování Evropy. Nic víc a nic méně.

   Můžete si ušetřit námahu. Já jsem na rozdíl od Vás jeho knihy četl a nemíním se dohadovat s někým, kdo o tom ví tak málo, že musí skočit, promiňte, po každém flusu. Takže mi fakt nemusíte radit, abych "prohlédl".

   Máte svou módní teorii a jistě se jí budete dál držet. Ale nevnucujte tu zoufalou hovadinu normálním myslícím lidem. Je to totiž dobré právbě jen pro hysterické jedince. Jelikož se tady takových blbečků schází spousta, dostanete se Vám mít jistě i nadále dostatek souhlasných hlasů. Včetně paní Vítové s doktorským titulem před jménem i za ním......

   Smazat
  7. Anonymní13. května 2018 23:25
   Kalergi je dost známý, aby stačilo použít jen to jedno jméno. Jenom jsem chtěl vyvrátit tu Vaši bagatelizaci Kelergiho plánu multikulturní Evropy, s jinými národy a s jinými jazyky. Tento plán se postupně realizuje a Kalergy se těší v kruzích pohlavárů EU, dobrému jménu.
   Jak vidíte, po každém flusu neskočím. Uvádím ověřené informace, kdežto Vy jste se pokoušel o „fake news“ P.K.

   Smazat
  8. 0:04

   Nemůžu "bagatelizovat" něco, co je od začátku do konce nesmysl. To je stejné, jako bych "bagatelizoval" UFO.

   To, že se něco 100x nebo 1000x opíše, z hovadiny ještě nejenže neudělá moudrost - ale dokonce ani "informaci".

   Nevyvrátil jste nic - protože neznáte originální texty ani souvislosti, v jakých vznikaly. Vaše takzvané "ověřené informace" jsou kraviny z třetí ruky.

   Jelikož jste tvrdošíjný tupec a nevzdělanec, zahleděl jste se do další z módních spikleneckých teorií - tak si to užívejte a nedejte si to zkazit žádnými nepřejníky!

   Smazat
  9. Anonymní14. května 2018 0:16
   „Nemůžu "bagatelizovat" něco, co je od začátku do konce nesmysl.“
   Na to, jak házíte výrazy jako tupec a nevzdělanec, jste dost nechápavý. Kalergiho plán není nesmysl, nýbrž EU ho bere za svůj základ, proto uděluje ty ceny. To je jednoznačné.
   Nic na tom nemění fakt, jestli někdo před 45-ti lety četl jeho knížku, či nikoliv. Pro jistotu Vám posílám ještě jednu informaci z první ruky do Vaší mozaiky, snad už pochopíte:
   https://www.youtube.com/watch?v=0inxacG-7cI
   P.K.

   Smazat
  10. 0:45

   Proboha, už dost, to vážně stačí!
   Pořád stejné propagandistické prefabrikáty, které už internetem kolují několik let.

   Začínám mít podezření, že Vám museli vymýt mozek jehovisti nebo scientologové - protože takový beraní tupohlavost se sama od sebe často nevyskytne.
   Tyhle sekty na to ale aspoň vydělávají veliké peníze. Vy tu propagandu pro idioty podle všeho provozujete gratis.

   Smazat
  11. Anonymní14. května 2018 0:57
   Obávám se, že jehovisté, či scientologové jsou spíše na Vaší straně. P.K.

   Smazat
  12. 1:17

   To se obáváte naprosto zbytečně. A jděte už laskavě do prdele (nebo aspoň spát)! Už melete z posledního.

   Smazat
  13. Anonymní14. května 2018 1:20
   Zato Vy jste stále plný energie. Čím Vás dopují? P.K.

   Smazat
  14. Anonym 1:20 ztratil argumenty k diskuzi - Kalergiho plán (či možná sen/fantasmagorie) stála evropským vůdcům za to, aby zavedli Kalregiho cenu a doměňovali jí různý ty multi-kulti velikán. Do Evorpy směřují každoročně davy většinou nevzdělaných a na práci nepřivyklých lidí jiných ras a jiných kulturních návyků. Takže Kalergiho záměr/sen/fantasmagorie se zvolna naplňuje. Tak nevím, proč anonym 1:20 bouchá jak piliňáky.

   Smazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 15. No tak to jsou zase kecy Okamura publikuje články tady: http://svobodnenoviny.eu/ Jako jediná strana je proti migraci. A všichni sluhové bruselu mu hází klacky pod nohy. Je třeba volit SPD a kdo to nechápe pošupe do euchalífátu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. I tak jsem ho nevolil a volit nehodlám.

   Smazat
  2. 13:05 Tak se těš na tyhle radosti:

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Epidemie-znasilneni-pachanych-migranty-jejichz-cilem-jsou-nemecke-zeny-a-deti-Selhani-nemeckeho-multikulturalismu-Tvrda-fakta-o-integraci-muslimu-v-Nemecku-535585

   Smazat
 16. Opět se tu tvrdí, že Okamurova strana je jako JEDINA proti migraci. Opět je to blábol. Daleko před ním s tím přišla Národní demokracie a její předseda Adam Benjamin Batroš je za to roky soudně popotahován.

  OdpovědětSmazat
 17. 13;05
  Jasně,vol Blbiše a další eurohovnotnej vodpad....ale pak se NIČEMU NEDIV!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já se hlavně nebudu mít potřebu divit tomu, jak se chová pan Okamura.

   Smazat
 18. 13:50
  Rozhodně se chová líp,než eurohovnotnej Blbiš s tou svojí kolaborantskou sebrankou!!!!

  OdpovědětSmazat
 19. Přečetl jsem si všech 26 komentářů (13.5. 14:18) ale ANI V JEDNOM jsem nenašel krátkou větu: Připojuji svůj podpis na petici proti Dublinu IV.
  Milí čtenáři a komentátoři,proč píšete své (podivné) příspěvky místo podpory oné petice?
  Vlastimil Národník.

  OdpovědětSmazat
 20. Proč není petice v elektronické podobě k podpisu na webu peticí? Jestli si ji mám stáhnout, vytisknout, obíhat sousedy a pak ji někam posílat, tak na to teda nemám čas. Asi tak.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A čas na psaní komentáře máš?
   A co grilovačka, "výlet" do hospody nebo melouch - taky čas máš?

   Smazat
  2. 15:12 - nemám. Dlouhodobě ležím na onkologii. Užij si to...

   Smazat
  3. Odpověď pro Anonyma 15:01 - podpis 10.000 lidí na papírových arších se dá předložit na podatelnu Parlamentu a ten se peticí v tom okamžiku musí zabývat. Na elektronické podpisy zatím zvysoka .... asi tak.

   Leo

   Smazat
  4. Vlastimil Národník Co řeší petice demonstrace nic to je ta jejich „demokracie".

   Smazat
 21. 15:12
  A co je ti do toho,že někdo ten proti českej panflet nechce podepsat???!!!!

  OdpovědětSmazat
 22. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 23. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 24. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 25. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 26. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 27. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 28. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 29. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 30. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 31. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 32. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 33. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 34. Okamura jako jediný se vyjádřil už ve čtvrtek v Duelu u Soukupa a Fiala dnes na Primě v "Partii". Pokud sledujete občas hlasování v EU parlamentu, nebo EU komise, obrázek o členech ANO si uděláte sami. Takže Metnar není žádná vyjímka, spíše potvrzení dvojí hry.

  OdpovědětSmazat
 35. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 36. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 37. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 38. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 39. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 18:07

   Sousede, Američané jsou cáklý, Kanaďané rovněž, máme tam příbuzné emigranty, žijí tam již přes čtyřicet let, bratranec se tam narodil a vzal si Američanku. Rodiče z ní byli na mrtvici, nějaké vaření ji nezajímalo a bratranec byl zvyklý na oběd s Čech od maminky, ale jako bývalí češi se nezapřou.

   Když k nim přiletíme my, koupíme jim každému novou pozornost, dárek. Přijedou-li oni, dají nám obnošené, nepadnoucí věci, ale hlavné z Kanady? A myslí, že omdlíme, ale já je vždycky něčím nadzvednu.

   My jim pošleme informace a fotky z druhé Promoce našeho, již nyní postaršího syna. Oni nám pošlou na oplátku foto, jak si k Vánocům nakoupili všichni nové zbraně! Jiná mentalita, ale oni angláni, američani a další si čerty, co nás odtud brzy vyženou k sobě chytře nevpustí! Vzkáží nám, že jsme rasisti, když je čerti chtějí navštívit a nezůstanou v ČR?

   Žijí ve Vancouveru, prostředí nádhera. Z moře koukáš na zasněžené hory, oproti té naší džungli.

   Že jsme Hurvínci v tom má LuLu trochu pravdu, ale on je Spejbl z bývalého Československa, naše povahově rysy mu zůstali, těch se nezbaví!

   Ramón

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 40. Jiří Jírovec13. května 2018 17:53

  Musíme si připomínat, že pořád mluvíme o lidech. Migrantská krize je výsledkem koloniální a neokoloniální politiky Západu, který si přisvojuje právo brát si všude, co chce.

  Je dobře známé, že z Afriky odteklo víc bohatství než tam kdy přišlo v podobě investic a půjček.

  Migranti sledují tok peněz, jdou tam, kde pro sebe čekají lepší budoucnost.

  To je případ Turků, kteří přišli v sedmdesátých letech do Německa. Bylo jich asi 3.5 miliónů a nikomu nevadili, dokud se nechtěli podílet na bohatství, které v Německu pomáhali vytvářet.

  Je to i případ Mexičanů, kteří přicházeli na sezónní práce a jejich levná práce přispívala k ziskům kalifornského zemědělství. Dokud se vraceli zpátky, nikdo o zdi nemluvil. Jakmile ale chtěli zůstat, aby jejich děti měly přece jenom lepší naději pro budoucnost, nastaly problémy. To tak, ujídat nám z bohatství!

  Česko žádné kolonie nemá, ale chová se stejně. Na jedné straně nadáváme, že nám ti bohatí (třeba Němci) berou lékaře a odsávají bohatství, ale na druhé straně děláme to samé třeba Ukrajině. Každý lékař, zubař nebo řemeslník bude zase chybět tam. Tihle migranti jsou levnější než kdybychom je měli vychovávat doma.

  Dovoz této pracovní síly má výhodu v tom, že tihle migranti jsou ochotni bydlet na ubytovnách, zůstanou mimo odbory a netroufnou si protestovat. Až nebudou zapotřebí, pošleme je zpátky.

  Prosím, podepisujme petice proti válkám a proti politikům, kteří je vyvolávají.

  Měli bychom si uvědomit, že opovrhování druhými se může snadno změnit a opovrhovanými se staneme sami.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jiří Jírovec 13.května 2018 17:53

   Souhlasím s Vámi.

   Pokud jde konkrétně o Turky, přistupuje k tomu, co popisujete, ještě vytváření paralelní společnosti. To je něco víc než ghetto (jak možná lze pořád ještě označovat francouzská banlieus). Nic takového neexistuje např. u Italů, Španělů nebo Řeků, kterých navíc v Německu zůstalo jen minimum.
   To, že vzniká paralelní společnost (jejímž pilířem NENÍ nutně islám), nebylo patrné v první generaci otců, kteří tvrdě pracovali a akceptovali své sociální postavení. Začíná se to postupně měnit u generace synů, kteří se v Německu (či Rakousku) narodili a vyrostli. Ti už se cítí být neprávem vytlačováni na sociálním žebříčku, protože jejich sebevědomí a ambice rodinnou výchovou nejsou spojeny s potřebou vzdělání a dalšími, pro místní obyvatele samozřejmými atributy. Vnuci, tedy třetí generace, pak nacházejí oporu v islámské ideologii, kterou jejich dědové v této podobě neznali, protože se turecká armáda (v duchu kemalismu) v přederdoganovské éře vždy včas doma postarala o její potlačení. Dalším faktorem posilování kulturní izolace je pak hromadný dovoz nevěst (případně ženichů) z chudých a kulturně zaostalých míst Anatolie.

   Ve Vídni je tento trend mnohem výraznějších než třeba v německých městech. Do Rakouska totiž přichází Turci, jejichž ambice, zdvořile řečeno, nepřesahují průměr.

   Zcela izolovány pak zůstávají později přicházející skupiny, zejména Afgánci a Čečenci. Ti, na rozdíl od Turků a jiných usedlíků z klidnějších časů, nemají k prostoru, kde se ocitli, a lidem, kteří tu žijí, vůbec žádný vztah. Migranti z Afriky jsou pak ve své většině z těchže důvodů logicky zatlačeni až na pololegální až kriminální okraj společnosti (práce na černo, drogy, prostituce, pašování...).

   Smazat
  2. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


   17:53

   Mluvíte mi z duše, jenom k těm severočeským čertům, kteří nám zde ničí bydlení, prostředí, hygienu, dělají kravál a z koloniálních mocností, nám radí, vy rasisti, nedokážete si jich vážit, pěstovat si je jako květinku s bohatou a pestrou historií, slova Jourové z EU a USA barbarů.

   Co Vy nám sdělíte, moudrého k peklu s čerty, tady v ČR se o nich bojí pípnout, všichni bez rozdílu!

   Měli jsme zde ve městě v radničních novinách, pravidelné výtání nových občánků s foto a příjmením, tuto rubriku zrušili v momeňtě, kdy začli převládat jména Patrík, Paméla, Esméralda, Robínek, Dýlen, Ronáld, příjmení čertů si domyslíte. Strach politiků a alibismus je nabíledni. Z tohoto důvodu jsou nám zde migranti ukradení, děsí se bezstarostné regiony, k nám už se nevejdou!?

   Ramón

   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

   Smazat
  3. Jiří Jírovec13. května 2018 17:53
   „Musíme si připomínat, že pořád mluvíme o lidech. Migrantská krize je výsledkem koloniální a neokoloniální politiky Západu, ..“
   Ona mluvíme o lidech. Ale my Evropané jsme také lidé a my středoevropané, nejsme žádní kolonizátoři. Přesto je v nás dost solidarity, pomoci bývalým koloniím. Ale tím, že si je ubytujeme doma, poškodíme jejich země, kde budou chybět pilné ruce a navíc poškodíme sami sebe, neboť oni suverénně prohlašují, že se nehodlají řídit našimi zákony a zvyklostmi. Jediná pomoc je jejich návrat domů a tam jim být nápomocen s rozvojem jejich zemí a s jejich soběstačností. V tom by mimochodem, potřebovala pomoc i naše zadlužená země.
   Nakonec bych si dovolil připomenout, že článek nepojednává o přetahování sourodých evropanů, mezi evropskými zeměmi navzájem, ale o záplavě nesourodých Afričanů do Evropy. P.K.

   Smazat
 41. Jirovce,
  mate to spatne s temi Mexicany ! To jsou nejlepsi zemedelsti delnici na svete a farmari je chteji
  udrazet ! Jenze hned jak si vydelaji na Dodge RAM, nebo Siverado, tak utecou do Mexica.
  (Ja tam pracoval s americkou firmou v 90-tych letech a vim proc, ale to by bylo jine thema.)

  Pisete stejne veci, jake hlasa Ottawa ! Uz je nejvyssi cas, aby ty namrzle makuvky v kanadske vlade byly prevychovany a myslely po Americku..

  OdpovědětSmazat
 42. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:38
   To je zase BLÁBOL!!!!

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 43. Nebude to dlouho trvat a lidé budou muset včechny ty kolaboranty pověsit !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:45

   To ty se dřív pověsíš sám.

   Smazat
  2. 19:45
   Věšet tu havloverbež....s tím se mělo začít už po roce 1989!!!!

   Smazat
 44. 19:55 - t.j. "blabol" z praxe !
  Ty papousku officialnich chujovin.

  OdpovědětSmazat
 45. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 46. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 47. 20:23 - z jaky praxe ?
  Ja zazil osobne zniceni Mozambique, valku v Angole, masakr v Kolwezi (Zaire) , zniceni Rhodesie a kolaps jihozapadni Afriky (Namibie)

  A moje ctvrt v Johannesburgu, (Hillbrow) byla znicena ZMRDY, kteri hlasaji theorie a neoveruji si je v praxi.

  Jaka je tvoje praxe ? Nez poslech Ct. 24. ?

  Jste bych ti mohl napsat o prosazeni Affirmative Action v 80-tych letech v Americe a o busing, ale ty stejne nevis co to je .

  Me nevadi myslenkova opozice, me nevadi sprostarny, ale ja trpim, kdyz idioti maji posledni CHRANENE slovo !

  OdpovědětSmazat
 48. 20:38
  Škoda,žes tam nezhebnul,ty THEMATICKÁ SLÁTANINO!!!!!

  OdpovědětSmazat
 49. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 50. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 51. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 52. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 53. Dokud se na hranicích EU neozve ra-ta-ta-ta, nebude klid. Ano, jak drsné a ošklivé, ale jak účinné !!!

  OdpovědětSmazat
 54. Lež autora, který pomlouvá jedinou parlamentní stranu, která se otevřeně staví proti imigrační svévoli EU a dělá vše, co jí umožňuje politická síla daná výsledkem voleb:
  „Ale i Okamura očividně zrazuje český národ a tuto zemi. Proti marakéšské dohodě neprotestuje, nevolá Babiše a jeho ANO k odpovědnosti, nekritizuje. Mlčí.“
  Viz prohlášení SPD:
  „2. Hnutí SPD se pokusí zařadit na jednání Poslanecké sněmovny mimořádný bod, který projedná postup ministra vnitra vlády České republiky na jednání v Maroku. Ministr vnitra Lubomír Metnar (za hnutí ANO) zde podepsal za Českou republiku dokument o spolupráci s africkými státy v otázce migrace. Tento dokument odmítlo podepsat Maďarsko, neboť ho označilo za dokument podporující migraci z afrických zemí do Evropy. Hnutí SPD v této souvislosti hodlá vyzvat vládu, aby neprodleně odvolala svůj souhlas. Území České republiky je území, které patří našemu národu, a odmítáme, aby se stalo administrativním prostorem pro plány globalistů na přesídlování afrického obyvatelstva.“

  Další lež autora článku, který se snaží snižovat hodnověrnost jediné parlamentní politické strany, hájící národní zájmy: „Stejně tak Okamura mlčí i k otázce dohody Dublin IV, která je na spadnutí.“
  Celá SPD pracuje proti Dublinu IV, silou svých 10%. To, že bude podepsána petice, znamená, že ji sněmovna projedná. A zde je úloha SPD, jako parlamentní strany a ona zde nezklame.
  Viz vyjádření člena předsednictva SPD, p. Fialy ve sněmovně:
  „.. A teď budu mluvit za SPD. Dámy a pánové, pro nás je důležitý Dublin IV. My nechceme předat imigrační a azylovou politiku do kompetence orgánů Evropské unie. Já teď znovu zopakuji, že budu mluvit za SPD. ..“

  Nějaký bezvýznamný blábol, kterým se autor opět snaží poškodit SPD:
  „Má Okamura hodnoty naší evropské judeo-křesťanské civilizace jako svoje vnitřně pevně dané hodnoty .. ?“
  Rád bych věřil, že nemá. Tyto hodnoty si vytknula EU a jejich důsledek vidíme. Evropa stojí na řecké demokracii a římském právu. Okamura vyznává hodnoty národní a demokratické, což ho odlišuje od pohlavárů EU a jejich přisluhovačů, jako je i autor tohoto článku.
  P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Děkuji Vám za Váš podobný názor, psali jsme
   naše příspěvky ve stejný čas.

   Smazat
 55. Czech Free Press jako autora článku uvádí Michala Brandta, nikdy jsem to jméno neslyšel.
  Ať je autorem kdokoli, asi neviděl toto video :

  https://youtu.be/FvCOwE0eCuM

  Nedivil bych se, kdyby skutečným autorem byl pan Tichý či paní Vítová z ANS, kteří při každé příležitosti dští oheň a síru na SPD a Okamuru.

  Proč redakce Nové republiky zveřejnila tento článek bez jakéhokoliv komentáře, jako to provedl
  Q.S. ???

  Vinit Okamuru z toho, že mu dalo hlas jen okolo 10% voličů ochotných přijít k volbám, zatímco ostatní strany, neochvějně držící bruselskou notu ohledně multikulti a migrace a to včetně ANO, dostaly zbylých 90% mandátů, je poněkud mimo mísu...

  A vážně věříme, že Petice s 10 tisíci podpisy něco změní na rozjetém plánu realizovaném desítky let a který nyní vchází do závěrečné fáze?

  No.... Pokud drtivá většina obyvatel Evropy nezmění své myšlení a cílevědomě se nepostaví sociálně etnickému inženýrství, potažmo vlastní likvidaci, pak je petice pouze prázdným aktem, který nezmění vůbec nic.

  Takže článek je povedené slohové cvičení, ale to je tak vše.

  OdpovědětSmazat
 56. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 2:21 Snadná pomoc. Nepiš 3,14čoviny a diskuze pojede jedna radost.

   Smazat
 57. Zdá se mi, že ten slovní hulvátov, který vzkvétá na NR, je organizován ČÉTÉ A "MEJNSTRÝMEM", který touto cestou chce diskuse na NR rozvrátit a VĚCNĚ diskutující od tohoto webu odvrátit! PLNĚ BUDU SOUHLASIT S TÍM, KDYŽ REDAKCE NR BUDE ODSTRAŇOVAT "PŘÍSPĚVKY" SPROSTÉHO A URÁŽEJÍCÍHO TYPU.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.