Reklama

sobota 5. května 2018

PÁR SLOV K 200. VÝROČÍ NAROZENÍ VELKÉ OSOBNOSTI

Karel Marx
Xaver
5.5.2018 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
Dnes je tomu přesně 200 let (5. května 1818 v Trevíru) co se narodil Karel Marx – velký vzdělanec, vědec, myslitel, autor, filosof – mnohými a kdysi zbožňovaný, jinými, stále, zavrhovaný až nenáviděný. Přes hory napsaných knih a statí lze jen stěží vyslovit jednoznačný soud o tak složité osobnosti a jeho díle. Pochopitelně nejsem k tomu povolán ani já jakožto trochu sečtělý a trochu „vystudovaný“ spoluautor Kosy. Ostatně je jen málo specialistů, kteří celého Marxe vůbec přečetli a mohou se prezentovat jako znalci jeho díla, jehož studium vyžaduje mimořádné a koncentrované úsilí a nikoli jen, více méně povrchní zájem.


Začal bych, jen tak na okraj, úsměvnou historkou.

Vyprávěl kamarád, že jeho socialistický podnik vyslal jednou na jakousi akci do Londýna tři zasloužilé odboráře. Takové cesty na Západ tehdy sloužily, jak známo, k nákupu levného či nedostatkového zboží, což si plánovali i naši odboráři. Navíc jim kdosi poradil, že velmi dobře se nakupuje v obchodním domě Marks and Spencer…K nakupování jim vybylo posledních pár hodin před odletem, takže pro urychlení zastavili taxi. Jenže z názvu toho obchodu jim utkvěl jen ten „Marx“a rukama nedokázali dovysvětlit zbytek. Nebo řidič asi pochopil, že pro lidi z Východu je to povinné a odvezl je tedy na Highgate k hrobu K. Marxe… Výsledek byl, že už nakoupit nestihli, a ušetřené libry ještě museli vrátit.

Ale teď už pár odstavců vážného zamyšlení nad touto velkou osobností, resp. nad jednou specifickou částí jeho teorií (zdůrazňuji: jen částí, záměrně pojatou stručně): totiž nad důležitými oblastmi jeho učení, kde vývoj odhadl chybně či nepřesně.

Hned na úvod se patří uvést: K. Marx (ani B. Engels) nikdy dělnické třídě nepředložili a nevnucovali žádný model socialismu a komunismu (to činili utopisté před nimi, s kterými se „vypořádali“), jak nám jejich zastánci celá desetiletí vtloukali do hlavy. Těch, kteří pokřiveně vykládali Marxovu teorii během éry budování socialismu, bychom se nedopočítali. Stejně jako těch, kteří na něj svalují (stále ještě!) všechny problémy a útrapy světa v nešťastném 20. století. A proto ho neváhali se skonem socialistické utopie pochovat (kupodivu obzvláště ochotně jeho krajané) jako viníka „všeho“do nejhlubšího hrobu. Jenže pochovali nepravého Marxe, který s filosofem z Trevíru kromě jména nemá nic společného, jak jsem o tom psal před časem v jiném článku (O ALTERNATIVÁCH JEŠTĚ JEDNOU).

Zásluha a význam Marxe a Engelse spočívají v tom, že historické zvraty do hloubky analyzovali z hlediska historických předpokladů a materiálních podmínek, méně už z hlediska cílů těchto historických zlomů.

Dnes už je očividné, že v konkretizaci asi toho hlavního cíle se mýlili: totiž třída, která měla zabezpečit překonání kapitalismu (ať revolučně či demokraticky) totálně selhala. Nic jako „mezinárodní dělnická třída“ nevzniklo a nevzniká jako síla, která by se mohla postavit modernímu, čím více expanzívnějšímu kapitalismu (potažmo třídě buržoazie). Na druhé straně Marx tento systém analyzoval tak exaktně jako nikdo jiný, stejně jako anticipoval i jeho vývojovou logiku, dneškem dokonale ověřovanou. To vše obsahuje „Kapitál“, jehož studia se však dnes leckdo málem štítí, i když jeho analýza je stále významným zdrojem poučení.

Epocha kapitalismu, která měla podle něj skončit, je právě na vrcholu a žádné systémové alternativy, jak řečeno, nejsou zatím ani na obzoru. Tento závěr jako by vyvracel učení K. Marxe a těch, kteří jeho učení sdíleli. A proto muselo být „strašidlo komunismu“ na celém světě zahrabáno hluboko pod zem.(Až na některá refugia, která jsou však svou totalitou a kultem osobností od Marxových premis na míle vzdálena.)

Objektivně nahlíženo by se však mělo ohledně chybných Marxových předpovědí (není účelem tohoto připomenutí se u všech zastavovat) rozlišovat: mezi takovými, které skutečně nevycházely z vědecky podložených premis a druhými, které vyplynuly ze společenských procesů, jež Marx a Engels ve své době nemohli předvídat. A pak jsou tu „omyly“ plynoucí z dogmatického, hrubého překroucení podstaty jejich učení, které dezinterpretují skutečného Marxe a jsou dnes důvodem jeho zavrhování.

Řečené se vztahuje kromě jiného hlavně k tomu, jakou dějinnou úlohu „stanovil“ Marx proletariátu a jeho univerzální osvobozovací roli. Tento axiom nebyl skutečně vědecky podložen. Bylo to spíše přání než teorie, která vycházela z revolučního ducha doby a zoufalého postavení dělníků v dané fázi kapitalismu (až 14hodinová pracovní doba, dětská práce, nemoci, hladové mzdy, krátká průměrná délka života atd.). Z toho všeho vyvozovali, že jen proletářská revoluce může dělnickou třídu z těchto poměrů vysvobodit.

Marxem v té souvislosti používaný (nicméně velmi zřídka) pojem „diktatura proletariátu“ se vztahoval jednoznačně na zcela určitý historický kontext. Avšak u něj neměl nikdy význam stranické diktatury, na které spočívala celá epocha „budování socialismu“, a s diktaturou špiček bolševické stranické elity už nemá vůbec nic do činění.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že tato má skromná připomínka významného výročí není v žádném případě ani glorifikací, ani obhajobou K. Marxe a jeho učení. V rámci těchto pár stránek to ani není možné. Je snad náznakem, jak k jeho obřímu dílu přistupovat. K tomu poslouží také následný citát, který je, myslím, pro tuto příležitost výstižný a přiléhavý (i když s všeobecnou vstřícností se zajisté nesetká).

„Se zvláštní horlivostí se na povalení pomníku velkého neznámého zúčastňují právě ti, kteří „marxismus-leninismus“ po léta vynášeli jako nadčasově platný, nad jakékoli pochybnosti povznesený myšlenkový systém a dogma. Přitom by se právě od Marxe mohli poučit, že každá teorie musí být chápána v její historické souvislosti vzniku a podmíněnosti, tj. jako odraz a výraz určitých společenských vztahů: to platí i o kanonizované myšlenkové soustavě „marxismu-leninismu“.

A tak jsou Marx a Engels málem jmenováni jako duchovní zakladatelé tradice, jejíž setba vyklíčila v totalitních společnostech východního bloku a SSSR, ve stalinismu a Stasi-nismu. Vždyť nakonec pojem „diktatura proletariátu“, v jehož jménu zřídily komunistické strany své diktátorské režimy, pochází od zakladatelů „vědeckého socialismu“ – tak nám to vysvětlují čerstvě obrácení východní demokraté nyní v nejlepším souladu se západními starokonzervativci, kteří to „vždycky věděli“. (M. Schneider: Das Ende eines Jahrhundertmythos, 1996).

Autor tím chtěl bezesporu vyjádřit, že až dnes nastává čas k objevování a pochopení „pravého“ K. Marxe a možná k objevování cest dalšího vývoje lidské společnosti, zápasící s obrovskými a stále narůstajícími problémy…Vlkův dodatek:

Velmi děkuji Xaverovi za tenhle článek. Dávám jej schválně o den dříve (na Kose vyšlo včera - pozn. red. NR), než je Marxovo 200. výročí. Protože zítra nejspíš na nás bude klasik vykukovat ze všech rohů a jít s informačním davem není libůstka Kosy ani jejich autorů.

K výročí za svou osobu dodám jen tolik, že smyslem Marxových děl a teorií bylo popsat podmínky, za kterých může dojít k obecnému společenskému vzestupu, a z práce – otročiny se může stát tzv. osvobozená práce. Za svou osobu říkám, že v tomto se Marx nespletl!

Díky jeho myšlenkám /a technickému pokroku, spojeného především s využitím energetických schopností nafty/, vznikl alternativní společenský systém, který původně měl být nadřazenou náhradou kapitalismu, jež ale vlivem řady faktorů, s kterými Marx nemohl pracovat, protože buď neexistovaly nebo šlo o tzv. měkké, neměřitelné veličiny, v souboji systémů prohrál. Nicméně prohrál tak, že výrazně zmutoval původní brutální kapitalismus do až neuvěřitelně snesitelné současné podoby. Zkrátka došlo k polidštění jak kapitalismu, tak i kapitálu. Na rozdíl od těch, co mají Marxe za tmáře, šiřitele zla a viníka všeho možného z hrůz 20.století si osobně, při pohledu na současný kapitalismus, myslím, že Karel Marx vlastně vyhrál. Možná leckdy až příliš… Ale to by bylo na jiný článek, nikoli tenhle, výroční.

Nicméně v každém případě, kdyby to bylo technicky možné, by mne zajímalo, co by klasik řekl současnému světu a kapitalismu. A zejména jeho naprostému historickému paradoxu. Nedošlo totiž sjednocení proletářů celého světa, nýbrž dnes v, globalizaci, díky akciovému vlastnictví a křížové provázanosti akcionářů klíčových nadnárodních společností, zažíváme fakticky pravý opak- spojení kapitalistů všech zemí. A naopak k totální separaci námezdně pracujících na jednotlivá individua… Čili naprosto zásadní zvrat Marxových zásadních teorií… Kapitalisté prostě udělali to, co měli, ve vlastním zájmu provést vykořisťovaní a ti se naopak místo spojení do společné síly – individualizovali do pozic podnikatelů s dob Karla Marxe…

30 komentářů :

 1. Autor opomenul napsat, že nebýt Engelse, tak onen Kapitál by nenapsal, navíc ani svou rodinu neuživil. Svou dceru miloval natolik, že sní míval i poměr. No a zvláště východními Slovany otevřeně pohrdal. A toto jeho dnešní fandové popřít nedokážou!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Spletl jste si dceru se služkou. Jinak ale jistě oplýváte skvělými znalostmi.

   Smazat
  2. Ale to je přece na vahách hodnocení jeho díla naprosto nepodstatné, zvlášť, když polovina z toho, co tu uvádíte, jsou čiré pomluvy.
   Albert Einstein nosil ponožku každou jinou a šoustal svoji blízkou příbuznou. A souvisí to nějak s jeho teorií relativity?

   Leo

   Smazat
  3. 9:09: naprosta pravda. Bohužel většina lidí není příliš chytrých - nechci napsat že jsou hloupí - proto při svých rozhodnutích hledí na tzv. autority. S tím vydatně operuje dnešní, to jest kapitalistická propaganda. Nejdříve, když už nejde to jinak, se napíše o tom šoustání, chlastání /mimochodem byl takový malíř, jmenoval se Utrillo, jeho matka Valadon, sama malířka ho navedla k malování jako protilék k opilstvi - pil přesto do konce života. Tento malíř se stal světově proslulý. Pro hlupáky je především opilec/, zkratka se vynajde na osobu hlasající pokrok nebo pravdu kdejaký pejorativ. Pak se teprve tendenčně překroutí obvykle jeho nauku - napiše se nějaké polopravdy a efekt se dostaví - většina lidí uvěří naší mainstreamové televizi, že daná osoba je osoba nežádoucí. Ve společenských vědách, kde např. otázku znárodnění je nemožné matematicky dokázat, to je metoda velmi pro kapitalistickou propagandu přínosná. Ted se operuje s tím, že prý znárodnění nefungovalo - Anglie, komunistický blog. Ale Rotschild s bilionovým majetkem /přece lidi nemůžou myslet, že si ten člověk tento majetek může "zasloužit" - to nemůžou myslet vážně - sedí na penězích, které samy bez jeho zasluhy díky úrokům dělají peníze/ je v pořádku - co argument, že kupení peněz je vlastně ze společenského hlediska ztráta, dále co argument, na co jsou někomu vlastně limuzíny, na co jsou hostiny, kde se konzumuje brouky přivezené letady z různých části světa - a přitom jedna miliarda lidí, žije za jeden dolar denně a 3 miliardy za 3 dolary denně - zkuste to nositelé nemyslících hlav.
   Nevím jestli vůbec kdy nastane doba jiná, že lidé budou schopni nenaletět na lži - třeba nyní té mainstreamové televize /nezávislá televize, myslím pana Orteka, tak se jmenoval tento pán, krachla - to je hrozné pro nedostatek financí/.
   Závěr: Pravdu vám řekne klidně v obtížné materii dejme tomu kriminálník nebo otrhanec. Proto člověk má vždy hledět k tomu, co se říká, tedy k obsahu řečeného, nikoliv k osobě. Jen si vzpomeňte z nedávné minulosti, co napáchaly svýma řečma uctívané osoby. Dějiny je označí jako lháře - to si pište.

   Smazat
  4. Ad 8:37
   1. souhlasím s 9:06 a 9:09; (a nezávisle na tom i s 9:39);

   Ad 8:37
   2. Engels byl jistě schopný a měl peníze, proto jej máme vzývat(?);
   3. neměl byste hned věřit všemu, co se vám hodí do krámu, budete za hňupa;

   4.
   • v po všech stránkách maximálně exponovaném revolučním roce 1948 byl Marx, ve svých 30 letech, velkým revolucionářem;
   • a nejvýznamnější čeští političtí činitelé (Palacký, Rieger, Borovský...), to byli umírnění liberálové hájící stanoviska zemské šlechty a bohatších středních vrstev a svými postoji silně podpořili stávající režim právě proti revolucionářům;
   • takže v roce 1948, kdy se Marx tak vyjádřil, ve zcela zřejmém situačním kontextu, reagoval na Čechy a jejich vpodstatě proti-revoluční postoje.

   Smazat
  5. Manifest Komunistické strany - Karel Marx, Bedřich Engels

   "II. Proletáři a komunisté

   Na začátku této kapitoly je otázka: „V jakém poměru jsou komunisté k proletářům?“ Následně přichází odpověď: „Komunisté nejsou zvláštní stranou oproti jiným dělnickým stranám.“ Nikterak se neliší od proletariátu.

   Hlavní rozdíl je v tom,že zastupují zájmy proletariátu bez ohledu na národnost a také, že zastupují vždy zájmy celého hnutí.

   Cíl komunistů je na celém světě stejný, jako všech proletářských stran a to svržení panství buržoazie a vydobytí politické moci proletariátu. Teoretické teze komunistů jsou obecným výrazem skutečným poměrů existujícího třídního boje.

   Charakteristikou komunismu není odstranění vlastnictví, jen odstranění buržoazního vlastnictví. Buržoazní soukromé vlastnictví spočívá na třídních protikladech a na vykořisťování.

   Autoři říkají,že cílem komunistů není odstranění maloburžoazního a malorolnického vlastnictví, jelikož tento odstranil a odstraňuje vývoj průmyslu.

   Proletářova práce vytváří kapitál t.j.: „ Vlastnictví,které vykořisťuje námezdní práci, která se může rozmnožovat jen podmínkou, že plodí novou námezdní práci,aby ji vykořisťovalo.“

   Kapitál je dle autorů mocí společenskou. Jestliže se kapitál přemění v kolektivní vlastnictví, změní se společenský charakter vlastnictví, tím i vlastnictví ztratí svůj třídní charakter.

   V komunismu je nahromaděná práce prostředek k usnadnění života dělníků. Autoři se zamýšlejí nad přechodem od buržoazie a měšťáků nad jejich rodinným zázemím. Jejich rodinné svazky jsou o to odpornější o co velký průmysl přetrhává všechny jejich pouta."


   Smazat
  6. Píši zde s výzvou pro níže umístěné velmi "chytré" komentáře s množstvím sprostých slov, bohužel píši jako člověnk nadán, tak se domnívám, jen zdravým selským rozumem, nikoliv znalostmi /zkuste hrát šach pouze se znalostmi pravidel, hned poznáte jaký je rozdíl mezi člověkem znalým a pouze nadaným zdravým selským rozumem/. Proto dokážu jen vycítit, že ti uživatelé sprostých slov jsou jaksi vedle. Moje výzva je pro ty uživatelé sprostého jazyka a na první pohled přiměřených intelektuálních zkratek - soukromé zdarvotnictví lepší, protože všechno soukromé je lepší - přečtete si komentář niže umístěný - 18:09, z 5.5.2018, anonym - se kterým sohlasím a autorovi děkuji za věnovaný zde čas. Napište komentář na tohoto anonyma ale snažte se opravdu napsat něco, co by mělo smysl. To platí třeba pro 9:18 ze včerejška, jemuž bych radil více úsilí - kdo hledá, ten nachází - bohužel je třeba jíti do knihovny, do hospody mezi stejně chytré ne - latinské In vino veritas - ve vině pravda - platí pro něco jiného.

   Smazat
 2. a to je fakt pravda - ale - model socialismu a komunismu - vymysleli - podľa Simona Peresa židovský intelektuáli ktorý zradili judaizmus - ale systém kibucov im ostal pod kožou

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:53

   Další expert - bravo!

   Smazat
  2. Hlavně se z těch Židů pěkně poser, bratko 8:53!

   Smazat
  3. 8:53
   Psss, o židech se přeci nemluví!

   Smazat
 3. NAJITELÉ VELKÝCH PENĚZ SI ZAPLATILI VZNIK BASTARDA

  neomarxismu diktatury prý humanistů potažmo islamistů.
  Vytáhli ho do boje za tyranie své moci menšiny,která má drtit a vítězit nad většinou zotročovaných domorodců,kteři tomu ještě zběsile tleskaji a pokud se tito broučci nenauči křižit kusadla zašlápnou je svými penězi a zbudou jen mastné fleky prý štastných domorodců,kteři se pošlapou mezi sebou v honbě za slevami supermarketů
  TĚM ukradli moc volbami,při nichž se občané voliči nemohli rozhodovat správně, nebot jim v tom zabránili masivnim zkreslovánim skutečnosti de fakto LHANIM a překrucovánim pravdy tedy pošlapánim lidských práv většiny,zlomenim zákonů hlásajicich,že cenzura je nepřipustná což zni
  směšně poté,když i tady jsou DŮLEŽITÉ přispěvkz týkajici se deklarace webu o solidarite zmazakovány,aniž by se k tomu někdo přiznal a popsal proč.

  JE ZNÁMO,ZE VADNOU DOKTRINU LZE ODSTRANIT POUZE KONSTRUKCI IDEOLOGIE NOVÉ A UŽITEČNÉ VŠEM.

  Chtějme proto oslavit výroči narozeni pana MARXE naši novou ideologii,která misto padlých Proletářů hlásá heslo nové heslo průmyslové

  SOLIDÁRNI SOPOLEČNOST PRO VŠECHNY,no krátce ČESKÁ ŠKOLA namisto cizinecké frankfurtské.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:06

   A už to frčí - znalec nám to sem sází i s VELKÝMI písmenky!

   Smazat
  2. Správně se píše "ZNALEC". :-D)

   Smazat
  3. dubovým hlavám malé pismena nestači tak musi nastoupit naši skvěli vizionáři a kladivy přesvědčovat sprosté šmejdy,že to nemusii s tou tyranii daleko dotáhnout a puknout jako červené řepy přes naše nové zvonmajstry,kteři to mohou prima prozvonit a na kliče se vyseroou.

   Smazat
  4. FAKT JE,ŽE KOMUNISTÉ KSČM JSOU DESORIENTOVANI

   a načisto osamoceni.
   Nepotřebuji občany voliče a stači jim,že prý v jejich vedeni jsou jen sami diversanti,kteři odmitaji

   NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ!

   Tam se totiž diplomaticky naznačuje VIZE opravdového Sociálniho státu o kterém snad ti česká komuna vůbec OČIVIDNĚ neví co to je.
   Proto také neslyši a slyšet nechce,kde začiná hrát muzika a ztrnule vidi hrůzou,že bude po nich což se také děje!

   A TO SE TAKY JEŠTĚ VÍCE PROHLOUBÍ, KDYŽ BUDOU LEŽET FURT NA OTOMANU A ODMITNOU DIALOG S VOLIČI!

   A to jim nabizenou otevřenou ruku 1PŘIMOU demokracii občanského typu žadajici slušně,aby otevřeli jimi zablokované diskuzni rubriky na občany zaplaceném webu komunistické strany a to včas než to s nimi načisto dopadne morbidně,no ni?

   Smazat
  5. Je Vojta skutečně takový demokrat,že bude dále čekat až zahřmi,zasáhne ho konečně blesk a on bude na své dosavadni cestě pokračovat dále vpřed na invalidnim vozičku?

   Smazat
 4. A ejhle. Najednou zdejším postsoudruhům iniciativa západní a demetní chátry nevadí. Kniha Kapitál byla a je mocná zbraň dělníků a rolníků proti,, západnímu,, kapitalismu, že?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:18 Hele ale mi nemůžeme za to jaké jsou národnosti máme rádi i slušné lidi ze západu.

   Smazat
 5. OBČANÉ VOLIČI UŽ MAJI NEPOLITICKOU SPOLEČNOST OSV

  kterou vede nesmrtelný mentor Dr.Ing.Josef Mrázek CSc spoluautor nové ideologie pod pracovnim názvem

  SOLIDARISMUS DIKTATURY SLUŠNÝCH OBČANŮ VOLIČŮ

  NYNI SLOUŽICIHO jako protiváha bastarda NEOMARXISMU,se kterým si dnes nevi rady ani Amerika.Tu rozkládá na atomy.
  Nenažrani majitelé velkých peněz si jimi chtěji nyni koupit moc nad všemi našimi dušičkami a udělat z nich masu hnědých otroků,tyranizovaných podvodně zvolenou politickou třidou sprostých Šmejdů s jejich korporátně oligarchickou demolični četou pražské kavárny diktatury falešných humanistů ohlupujicich svými záludnými a zákeřnými cenzurami celou Evropu od svobody a tu nahrazuji tyranii cenzurni s cilem,aby konečně domorodci poznali,že budou salámovou metodou dohnánido otroctni,kde nesměji ani ceknout nebot přišti noc budou odvezeni antonz do koncentráků kde si mohou psat a čist co chtěji a v manuálu FEMA si každý může přečist na straně 56,že ho tambudou přesvědčovat k loajalitě tim,že na zlomek sekundy uvidi svůj mozek na protějši vykachlíčkované stěně.

  TAM ZAVEDE DŘIVE NEBO POZDĚJI VŠECHNY TEN SZSTÉM ZVANÝ LIDOVĚ FAŠISMUS A FAŠISTÉ.

  Co tak ty majitele velkých peněz postavit za to,že vyvolávaji použivanim svých peněz války,pred soud národů dřive než ti nenažranci vyvolaji válku prvni ATOMOVOU.

  OdpovědětSmazat
 6. Marx sice byl vlivný filosof, ale život jde dál. Někdejší "Proletáři všech zemí spojte se" ... by mohlo být dnes "XXX všech zemí spojte se", ale co je to ono XXX? Lidé se nedokáží sjednotit v obci, ani ve městě, ani v jedné republice. Lidé se ani nedokáží vyznat ve své vlastní hlavě, co jsou jejich vlastní myšlenky, přání a touhy, tedy pravda, na rozdíl od toho, co jsou přijaté a jimi odsouhlasené manipulace jen z toho důvodu, že za pravdu mají své ego. Až se to naučí, tedy to, jak mít svou moc ve své vlastní moci, pak tento systém skončí, protože nebude mít z koho žít, pachatelé zůstanou sami jako kůly v plotě. Toho se nejvíc bojí a to nemohou dopustit, a tak s vámi budou dál mávat a vy se za jejich pravdu budete s rozjařeným ksichtem angažovat, jakoby to byl váš život. Ale to nezní moc marxisticky, že ne. Národe probuď se a povstaň, staň se příkladem celému světu.

  OdpovědětSmazat
 7. http://casopisargument.cz/2018/05/05/za-karlem-marxem/

  http://casopisargument.cz/2018/05/05/marx-a-nase-budoucnost/

  http://casopisargument.cz/2018/05/05/ilona-svihlikova-miroslav-tejkl-kapitalismus-socialismus-a-budoucnost-aneb-mikes-uz-prisel-2/

  OdpovědětSmazat
 8. No nevím,co by napsal o dnešní době Marks.
  Po všech těch zkušenostech s fašisty,socialisty,kvazikapitalismu.S tím komunismem se asi trefil,když se uvažuje o zavedení určitého přijmu občanů.Švýcaři to zatím odmítly,Finové to zavedli,ale prý to zruší.

  OdpovědětSmazat
 9. Tohle je tak roztomile blboučké, že to stojí za přečtení. Netroufám si posoudit, nakolik to vyjadřuje názory mladší generace.

  https://www.lidovky.cz/klesla-euromarx-klaneni-se-marxismu-je-urazka-ctvrtiny-obcanu-eu-pye-/nazory.aspx?c=A180504_214121_ln_nazory_mber

  OdpovědětSmazat
 10. Mordechai Lévi pracoval na zakázku a spěchal tak, že do svého díla kopíroval celé odstavce z knih druhých, takhle žádný vědec, ani literát nepracuje.

  OdpovědětSmazat
 11. "...a ušetřené libry ještě museli vrátit." píše Xaver. Tak už ty historky o hrůzostrašnosti totáče chodí. Cestovní "diety", podle účelu cesty, poskytovala prostřednictvím vysílající instituce Čs. státní banka a nepodléhaly vyúčtování. Stručně řečeno, byla to peněžní dávka uvažované k pokrytí potřeb cestujícího na jeden den myšlené cesty. Tedy, pokud kdo ušetřil buď si částku v dané měně ponechal, nebo ji mohl směnit za tuzexové bony (pokud kdo víte, co to bylo). První variantu volili ti, kteří předpokládali další zahranční cesty do "devizové" ciziny, kdo ne buď částku některému ze zájemců (a že jich bylo) vesměs výhodně" prodal, nebo ji ukázněně proměnil v řečené bony. Samozřejmou a naprosto nevýhodnou možností bylo částku ve Státní bance proměnit zpět na koruny. Tolik z vlastní zkušenosti.

  OdpovědětSmazat
 12. Genialita toho, co Marx objevil a pak publikoval, spočívá v tom, že kapitalisti přesvědčovali všechny kolem sebe, že oni bohatnou proto, že jsou pracovití a tím vzniká jejich bohatství, které je zasloužené. Za celou dobu, co kapitalismus vznikl, až do současné doby, kapitalisti nás oblbují tím samým nesmyslem. A Marx kapitalistům a všem ostatním, jasně řekl, že kapitalista bohatne jen proto, že okrádá dělníka. Marx jasně poukázal, že v procesu výroby, dělník vytváří nadhodnotu, kterou kapitalista dělníkovi nezaplatí a nechá si jí pro sebe a dělníkovi zaplatí jenom to, aby nezemřel a mohl pro něj dál vytvářet nadhodnotu, tedy vyplácí mu jenom záchovnou dávku. A na tomto objevu Marx dokázal kapitalistům, že jsou to oni, kteří vykořisťují bližního svého. Dál Marx objevil a popsal problémy kapitalismu, který tento má z nadvýroby. Kapitalista vyrobí zboží, ale dělníkům, kteří ho vyrobili, vyplácí tak málo, tedy záchovnou dávku, že toto zboží si dělníci nemohou koupit a zboží zůstává ve skladech a kapitalista propouští dělníky, kteří už nemají žádné prostředky, jak si zboží koupit. Ptá se dcera mámy: "Mami je mi zima, proč nezatopíme. Máma jí odpovídá: "Protože nemáme peníze na uhlí". Dcera se ptá: "A proč nemáme peníze na uhlí?" Máma odpovídá: "Protože táta nemá práci, protože je uhlí hodně". Marx objevil a také popsal, jak kapitalismus řeší problémy z nadvýroby a jasně řekl, že kapitalismus problémy z nadvýroby řeší válkou. A historie Marxovi dala jasně za pravdu. Nejstrašnější války na světě vznikly z nadvýroby, ať už kapitalismus se snaží důvody první a druhé světové války zastřít svými ideologickými povídačkami. Současné zadlužování států, občanů těchto států, jsou jenom tanečky, jak problémy z nadvýroby oddálit tak, aby k válce došlo co možná později a proto se vedou malé lokální války i když třetí světová válka již probíhá, ale skrytým způsobem, protože všichni účastníci si uvědomují, že jestliže vypukne naostro, bude to ta úplně poslední válka vedená tímto lidstvem. Socialismus se snažil na všech úrovních odstranit vykořisťování člověka člověkem a celkem se to dařilo i když se jasně ukázalo, že když lidi mají všeho dostatek a žijí v jistotě, přestávají se snažit. V některých částech socialismu se i tento problém podařilo vyřešit i když to naráželo na samu ideologii toho co hlásali ti, co řídili socialistické státy. Dnes ve světě máme několik států, které zůstaly věrni socialistické myšlence: Kuba, Čína, Vietnam. Ve všech řeší ten samý problém, jak dosáhnout toho, aby se lidé snažili dle svých schopností a možností, pokud mají veškeré životní jistoty a nic je neohrožuje, tedy neohrožuje je žádná armáda nezaměstnaných, nedostatek peněz na zdravotní péči, na školy a podobně. Lidé ve své podstatě těžko chápou, že množství peněz není záruka životního štěstí.

  OdpovědětSmazat
 13. Jen připomínám, že Marxovým vrstevníkem a tvrdým oponentem komunismu byl ruský filosof Michail Bakunin. Ten vyjádřil svou filosofii v knize Bůh a stát. Jeho slova: jsem kolektivista, nikoliv komunista jej řádí mezi skutečné demokraty. Nejblíže ke demokracii mají právě anarchisté.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Štefane. mýlíš se. Anarchie s žádnou demokracií nemá nic společného. Demokracie není cochcárna. ale dodržování zákonů! Demokracie je také disciplína. Kdo to nechápe, tomu není pomoci, o demokracii může jen žvanit ale demokratem není.
   Dnešní anarchisté potvrzují, že žádnými demokraty nejsou.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.