Reklama

středa 2. května 2018

Práva tzv. „Sudetoněmeckého landsmanšaftu“ vůči ČR

Ogňan Tuleškov
2. 5. 2018
Někdy na počátku roku 2015 se sešlo Spolkové shromáždění SL a schválilo novelizaci Stanov SL. Z nich vypustilo právo na vlast a právo na odškodnění. Programu Dvaceti bodů se ani netklo. Ve stručnosti musíme říci, že soudní jednání o nové úpravě stanov probíhají dodnes. Příslušný německý rejstříkový soud nové znění stanov dosud neregistroval, tudíž platí stanovy SL v původním znění.


Věci nejsou tak jasné a jednoduché, jak se zdají nebo jak nám je někdo chce téměř bájně líčit. Uvedu jeden příklad. Někdy v listopadu 2015 byl B. Posselt ve Vídni, kde v Domě vlasti promluvil k rakouským landsmanům. Slíbil jim, zjednodušeně řečeno, že restituce budou, že bude i náhrada škod. A dodal, jak se na Čechy musí, hezky pomalu, postupně, a přesvědčovat. Takže B. Posselt na jedné straně se zříkal práva na vlast a na odškodnění a na druhé straně je sliboval. ZDE

Práva, která SL zakotvil do Stanov či do tzv. Programu dvaceti bodů, nemají žádný mezinárodně právní základ. V tom smyslu se vyjádřilo na naše podání i Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Všichni víme, že v Postupimi spojenci rozhodli o přesídlení německého obyvatelstva z Československa, Polska a Maďarska do Německa.

Nešlo o žádné vyhnání, ale o přesídlení. Diplomatickou cestou jsme byli informováni o rozhodnutí spojenců v Postupimi a diplomatickou cestou jsme vyjádřili s přesídlením německého obyvatelstva svůj souhlas. Toto přesídlení německého obyvatelstva, podle pokynů Spojenecké kontrolní rady, jsme provedli. Za způsob provedení jsme byli Američany i Sověty pochváleni.

Německé obyvatelstvo bylo přesídleno. Jeho vlastí se stalo Německo. Majetek německého obyvatelstva, které jsme přesídlovali, jsme konfiskovali, aniž bychom museli jeho hodnotu odečíst z našeho reparačního účtu.

O termínech „vyhnání“ a „přesídlení“ mluví velmi srozumitelně a přesvědčivě prof. JUDr. M. Potočný, DrSc. Sledujme jeho výklad. Prof. JUDr. M. Potočný, DrSc.:

"Nejen právnímu a lingvistickému specialistoví, ale i prostému občanovi cosi vnitřně říká, že "vyhnání" nemá nic společného s transferem. Institut přesídlení předpokládá předchozí mezinárodní dohodu zainteresovaných států o spořádaném a humánně uskutečněném transferu osob z jednoho státu do druhého. Vyhnání naopak bývá jednostranným aktem státu. Je-Ii provedeno svévolně a v rozporu s obecným mezinárodním právem nebo smluvními závazky dotyčného státu, představuje jeho protiprávní chování, které může mít za následek jednak jeho mezinárodní odpovědnost a jednak nárok takto vyhnaných osob na odčinění způsobené újmy."

(Sborník: Právní aspekty odsunu sudetských Němců, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1996, str. 18).

Právo na vlast a na odškodnění si landsmani sami sobě darovali. Takže přestaňme si hrát na schovávanou! Řekněme to jasně! Je zásadně úplně jedno, zda německý soud schválí novelizaci stanov či nikoliv. Práva, jichž se novelou SL vzdává, nikdy neměl a ani dnes nemá. Divadlo dále hrát odmítáme. Připravuje se cesta k jednání se SL? Na nás vše, co víme, dělá dojem, že jsou připraveni i tzv. čeští vlastenci, aby zahráli, podle cizího scénáře, trapnou tragikomedii s neslavným koncem.

Chceme-li něco skutečně řešit, musíme vycházet z faktů, historické pravdy a hlavně nebát se za pravdu bít. Je-li již „režisérem“ vše připraveno jinak a je-li již nyní ruka v rukávě, pak může jít jen o nový Mnichov, jehož důsledky pro nás mohou být ještě horší, než byly po září 1938 pro naše předky! Jak rádi bychom se mýlili.

Autor je právník. Článek vyšel už na www.ceskenarodnilisty.cz

27 komentářů :

 1. Přesídleni dle rozhodnutí velmocí v Postupimi byli pouze ti lidé německé národnosti, kteří nemohli získat od českých úřadů osvědčení o státní spolehlivosti k Československu. Tedy členové NSDAP a kriminálně trestaní Němci. Nebyla přesídlena smíšená manželství a dále přesídleni nebyli nepostradatelní odborníci průmyslu. Takže je lež jako věž, že šlo tehdy o kolektivní vinu. V českém pohraničí jsem v r. 1946 - 1949 měl v tehdejší obecné škole čtyři spolužáky, jejichž němečtí rodiče přesídleni nebyli.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. dobrý den.je třeba aby pamětníci nemlčeli děkuji

   Smazat
  2. Já bydlel v Karlovarském pohraničí a tam zůstaly tisíce Němců.Ve třídě do které jsem chodil v letech 56 - 59, byla většina žáků Německé národnosti. V 60. až 70. letech se pak většina dobrovolně vystěhovala do Německa, protože tam dostávali výhodné náhrady za movitý majetek,který tu nechali. Rovněž jim byly v Německu uznány odpracovaná léta u nás.

   Smazat
  3. Jako uprchlík ze "Sudet" v roce 1938 a navrátilec v roce 1945 z vlastní zkušenosti potvrzuji, co napsali pamětníci v předchozím.

   Smazat
 2. Žiji v ZČ pohraničí čtyřicet let. Když jsem zde přišel, žila tu řada (a stále žije) sudetských Němců. Nebyli odsunuti, protože nekolaborovali s nacismem. A zůstali zde dobrovolně, stejně tak jako naopak dobrovolně odešli někteří Češi hlavně se smíšených manželství. Byť ve vysokém věku, nebo jejich potomci, sem stále jezdí. Komunikujeme spolu a diskutujeme. Nesetkal jsem se z jejich strany se žádným požadavkem na návrat, nebo odškodnění majetku. Jedna dívčina mi řekla, že ti, kteří mluví v SL jejich jménem nemají zpravidla k bývalé ČR žádné vazby. Jde jim jen o politiku. Připadá mi to stejné, jako když se u nás zviditelňují někteří lidé, politici a aktivisti (gadžové) na úkor Cikánů, kterým už je šuma fuk, nějaká jejich minulost. Viz Lety.

  OdpovědětSmazat
 3. Jestli se chtějí vrátit Hermani a Bělobrátci před rok 1945,takže se dobrovolně vydávají justici,protože musí býti souzeni za vlastizradu...to jest buď trest smrti,je nutno upravit zákonem..nebo doživotí...a bude po kličkování,to si zaslouží i za součastných zákonů,mohou také býti odsouzeni všelidovým soudem,to by bylo asi nejspravedlivější,to by viseli na prvním stromě.....nebo zase nééééééémééééébééééééNemec?

  OdpovědětSmazat
 4. Neskutečně sympatická dvojice. Těžko rozhodnout, kdo má milejší kukuč ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:34

   A jak jsou oba němci na foto hnusný, tak mají i hnusný charakter.

   Ten Prasselt vypadá přesně, jak ten nápadník z krásného Mrazíka, ten co rád husí jatýrka "chro-chro-chro" a Nástěnku za ženu!

   Ramón

   Smazat
  2. https://www.youtube.com/channel/UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ

   Smazat
 5. Maj tak právo zaplatit reparace Českému státu.

  OdpovědětSmazat
 6. V demokracii je také právo právem silnějšího,
  i když ne tak přímočaře jako v přírodě.

  Pokud Landsmanschaft bude dál trvat na svých požadavcích a bude voličsky zajímavou skupinou, bude mu popřáváno stále více sluchu i ve vysoké politice.
  Může se stát, že se ještě budeme divit.

  Němci jsou civilizovaný národ, takže dokážou vypracovat plán, a krok za krokem ho uskutečňovat s podporou právních i jiných nástrojů. Postupným utahováním smyčky nakonec mohou dosáhnout svého cíle.
  Kroutit nad tím nevěřícně hlavou je cesta do pekel.

  Poněkud mě děsí postoj Strany lidové, která zneužívá víry svých voličů pro úplně jiné cíle, než její voliči očekávají.
  Strana lidová je strana slabá, takže nikdy nemusela nést odpovědnost za vládu, ale vždycky z pozice slabého článku dokázala vydírat vládní koalici.
  Z této pozice může jít a tedy půjde Landsmanschaftu vstříc.

  Lidová strana hraje v naší politice roli TROJSKÉHO KONĚ a není náhoda, že Bělobrádek jezdí do Washingtonu a Herrman do mnichova.

  Nezapomínejte, že jsme ekonomickým přívěskem Německa, a
  vojenským přívěskem Washingtonu.
  Tak prosím nepodceňujme ani hrozbu Landsmanschaftu, ani význam Strany lidové.

  Ještě snad horší téma jsou muslimové, kteří nám již brzy budou vládnout z Bruselu.
  PB

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ..nic horšího
   prokazatelně po staletí než katolická církev
   není*

   Smazat
  2. No nacismus nevznikl v nemecku th nacku ale v cesku dukazu je dost a Jedno to budete vetdet by vsechno kteri z de masturbujete a ukajite se vlasti zlosti top tak bolsefasisticka luzo

   Smazat
 7. ..jen jedna z mnoha tváří nastupujícího zhoubného fašizmu.*

  OdpovědětSmazat
 8. Zbytečně moc řečí. Osobně bych byl pro odškodnění vyvlastněného majetku, ale až po zaplacení reparací.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Každý Němec, který měl vyvlastněný majetek byl odškodněn německou vládou. Tím podle úmluvy mezi ČSSR a Německem zanikl nárok na reparace. Vše bylo podepsáno z naší strany Husákem v Německu, který se tam tenkrát setkal a potřásal rukou např. i s opozičníkem Strausem. Proto nám Německo nic nedluží. Kecy.Debilní smlouva Havla s Německem nic neřešila a na mezivládní smlouvu mezi ČSSR a Německem nenavazovala.

   Smazat
  2. 14:02 Zřejmě si pletete pojmy vyvlastnění a konfiskace. Rozdíl mezi oběma pojmy je zásadní - vyvlastnění je za náhradu, konfiskace bez náhrady.

   Pozemková reforma v roce 1920, její revize v roce 1948 a nová pozemková reforma v roce 1948 byly v podstatě vyvlastněním, zásadně za náhradu, oproti konfiskace majetku Němců, Maďarů a jiných zrádců českého a slovenského národa byla řešena prezidentskými dekrety, později zákony č.5/1945 Sb.,"o správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů", o měsíc později č. 12/1945 Sb. "o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.", apod., zásadně bez náhrady.http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/publ_izurnal/_zprava/33760
   L.S.

   K upřesnění pojmů:
   "Znárodnění (nacionalizace), zestátnění (etatisace) nebo vyvlastnění (expropriace) je převod soukromého majetku do veřejného, tj. především státního vlastnictví, ve veřejném zájmu za náhradu v tržní ceně (adekvátní ceně). Jde o úkon opačný k privatizaci."
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Zn%C3%A1rodn%C4%9Bn%C3%AD

   "Konfiskace (z latinského confiscatio) označuje na rozdíl od vyvlastnění zabavení majetku bez náhrady."
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Konfiskace
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Zn%C3%A1rodn%C4%9Bn%C3%AD


   Smazat
  3. 14:57 Oprava:
   Revize 1.pozemkové reformy z roku 1920 byla v roce 1947.

   Smazat
  4. 14:46 Zřejmě si pletete, stejně jako ten z 14:02 pojmy vyvlastnění a konfiskace.

   Buď nevíte, o čem píšete nebo se pokoušíte "mlžit".
   L.S.

   Smazat
  5. Byli Sudečtí Němci německou stranou odškodněni? Byli! A je mi úplně fuk zda za konfiskaci nebo vyvlastnění. Až tak tomu nerozumím. Dokažte mi, že lžu!

   Smazat
  6. 15:37 Vy zřejmě máte na mysli zákon o
   odškodnění přijatý v září 1952 a spolkový zákon o vyhnancích z května 1953, který jasně definoval a sjednocoval okruh osob, které byly v poválečných letech označovány jako „vyhnanci“, „uprchlíci“ nebo „vysídlenci“. Takto označené osoby měly nárok na odškodnění.

   Podrobnosti o rozsahu a uplatnění těchto zákonů jsem zatím nedohledal...
   Dle mého názoru zřejmě nešlo v tomto případě přímo o náhradu za konfiskovaný majetek jednotlivým odsunutým Němcům, konfiskovaný jim v jejich původních státech, ale o určitou formu pro zlepšení jejich zřejmě tíživé sociální situace.
   L.S.

   Smazat
  7. Je úplně jedno, jak se jmenoval který zákon a jakého nástroje bylo použito. Z hlediska mezinárodního práva se jedná o násilí proti jedné skupině obyvatelstva a toto musí být napraveno. Není možné, aby genocida a bezprecedentní loupež zůstaly nepotrestány. Němcům by se měl vyplatit nejen uloupený majetek, ale také náhrada ušlého zisku z předmětného majetku. A zároveň zaplatit újmu fyzickou během českého poválečného teroru.

   Smazat
  8. Odpověděl bych,spolu s klasikem. Poražení mají jen jedno právo .Právo MLČET.

   Smazat
  9. 20:09, souhlas, proto zavři kušnu a začni šetřit. Bude to drahé.

   Smazat
  10. 20:20 Nenažraný fricku, máš to marný. A ještě neznáš dějiny, to ty máš právo pouze mlčet.

   Smazat
 9. 19:30 Děláte si legraci nebo jste náckovský idiot?

  OdpovědětSmazat
 10. 19:30 z hlediska mezinárodního práva šlo o rozhodnutí mocností, které zvítězili ve Druhé světové válce. Pokud nedojde k revizi tohoto rozhodnutí na rovné mezinárodní úrovni, tedy za změněných mocenských poměrů, je věc v souladu s mezinárodním právem. Chytráku.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.