Reklama

pátek 18. května 2018

Pražské jaro není jen 21. srpen

Oskar Krejčí
18.5.2018 NovéSlovoSk


Uverejňujeme časť vystúpenia Oskara Krejčího na sympóziu o Pražskej jari a auguste 1968, ktoré v sobotu 12. mája usporiadal český Národný pamiatkový ústav v spolupráci s Jazzovou sekciou.Tak trochu symbolicky 9. května zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) tiskovou zprávu nazvanou Občané o osobnostech, obdobích a událostech česko-slovenské historie od vzniku ČSR po současnost. Zpráva uvádí 19 otázek, kterých se průzkum týkal: od sametové revoluce, období 1. republiky, vzniku Charty 77, ale i února 1948, 60. let až po současnost. Události roku 1968 se ve výsledcích objevily dvakrát. Řazeno podle kladného vztahu veřejnosti se Pražské jaro umístilo na sedmém místě, přičemž pozitivně se o této historické události vyjádřilo 47 % dotázaných (před ním se umístil vstup do NATO, které chválí 52 % respondentů). Nejhorší hodnocení získalo „obsazení ČSSR vojsky Varšavské smlouvy“ – to odsoudilo 76 % dotázaných obyvatel Česka. To je negativnější hodnocení, než výzkum zachytil u poměru dotázaných k protektorátu Čechy a Morava (74 %) či k mnichovské dohodě (69 % dotázaných).

A jaký je vztah české veřejnosti k událostem května 1945? Na tuto otázku nezbylo ve výzkumu – či tiskové zprávě? – místo… Před deseti lety se dalo říci, že pokud jde o vyprofilování politické kultury v Česku po listopadu 1989, sváří se mezi sebou o přízeň dvě historická data: 9. květen 1945 a 21. srpen 1968. Jsou-li údaje ze vzpomínaného výzkumu CVVM věrohodné, pak na celé čáře zvítězil 21. srpen – 9. květen byl vymazán.

Muži a ženy Pražského jara


Podle citovaného výzkumu CVVM víc než polovina dotázaných deklaruje, že přesně ví, co a proč se během Pražského jara a při obsazení naší vlasti vojsky Varšavské smlouvy dělo, nebo se domnívá, že ví docela dobře, o co se jednalo. Vzhledem k tomu, že se veřejné mínění formuje pod zásadním vlivem sdělovacích prostředků a ty v dané souvislosti pracují více s emocemi než s fakty, je sebejistota mnohých, kteří ví, o co šlo, právě tak přirozená jako naivní.

Porozumět tomu, o co čeští a slovenští aktéři Pražského jara usilovali, lze napomoci dvojím způsobem. Předně, informace o smyslu tehdejšího dění nabízejí samotní „muži a ženy Pražského jara“. A nemusí se jednat pouze o takzvanou orální historiografii, o vyprávění. To je dokonce riskantní, protože téměř každý člověk má při vzpomínání tendenci svoji minulost přikrášlovat. Je ale též možné podívat se na aktivity těchto lidí během normalizace, a hlavně po listopadu 1989. Kdo s nimi byl, jistě s překvapením sledoval Ivana Svitáka, který po návratu z USA sklízel na mítincích bouřlivý potlesk za svá desatera plná levicového romantismu. Viděl netrpělivou činorodost Zděnka Mlynáře, jeho odhodlání znovu se zapojit. Setkával se i s opatrným aktivismem Čestmíra Císaře, který je zřejmý i v jeho pamětech. Zaznamenal jistě také ostražitou skepsi Jiřího Pelikána, který nedůvěřivě přihlížel zpovzdálí. Ti své krédo nezapřeli. Byli ovšem i jiní a bylo jich nemálo…

Porozumět roku 1968 mohou pomoci teoretické práce „mužů a žen Pražského jara“: to nebylo pouze odmítnutí tehdejšího sovětského modelu, to bylo i hledání modelu nového. Bylo by zajímavé vědět, kdo z těch, kteří sebevědomě tvrdí, že ví, o co tehdy šlo, měl v ruce knihu Oty Šika Ekonomika, zájmy, politika. Nebo Mlynářův spis Stát a člověk, nemluvě o jím psané a editované části Akčního programu. Ale třeba také úvahu Ireny Dubské Filosofie pro každý den. Či celosvětově proslulou práci týmu Radovana Richty Civilizace na rozcestí; Rychta je též, podle svědectví Zdeňka Mlynáře, autorem sloganu „socialismus s lidskou tváří“. Kdo studoval tehdejší výzvy Milana Machovce k dialogu marxistů s křesťany? Nebo memorandum 30 vědeckých pracovníků ozbrojených sil Formulovat a konstituovat československé státní zájmy v oblasti vojenství, které nedávno připomněl server Slovo.sk. Jeden z autorů memoranda, Vojtěch Mencl, byl spoluzakladatelem a prvním mluvčím disidentské Obrody – Klubu za socialistickou přestavbu; po listopadu 1989 se stal předsedou Komise vlády ČSFR pro analýzu událostí let 1967–1970. Kdo zná výsledky práce této komise? Jenže diskusi dnes nikdo nepotřebuje. Zúžení problematiky Pražského jara na 21. srpen je jedním z největších úspěchů vulgárního antikomunismu v Česku – možná dokonce úspěchem největším.

Bez demokratického socialismu


Jedním z důvodů toho, že se v představách veliké části české veřejnosti obraz Pražského jara smrskl na 21. srpen, je to, že chybí představa o obsahu tehdejšího snažení. Dnes je snazší dopátrat se toho, že se k ideám demokratického socialismu hlásil Nelson Mandela a Martin Luther King než toho, že také Pražské jaro k nějaké vizi demokratického socialismu směřovalo. V Česku chybí politici, kteří by měli odvahu Bernie Sanderse či Jeremy Corbyna a nebáli se slova „socialismus“. Prapodivný agresivní a netolerantní odvar liberalismu, který po listopadu 1989 ovládl v Česku hlavní média, vyrobil z většiny levicových intelektuálů i politiků zbabělce.

Jenže porozumět programovým cílům, vnitrostátním politickým konfliktům i geopolitickým souvislostem roku 1968 není možné bez hlubšího studia. Otázek přitom zůstává mnoho. Od pojetí demokracie přes obraz socialismu až po možnost jejich symbiózy. V dobách boje za všeobecné volební právo, za přímou demokracii a samosprávu bylo propojení socialismu a demokracie samozřejmostí. Tehdy bylo studium utopického socialismus a komunismu přirozené. V osmdesátých letech 19. století se zrodil i nový, nemarxistický socialismus – reformistický fabiánský socialismus. Směrem k představě etického socialismu pak zamířil Eduard Bernstein a po 2. světové válce i sociální demokraté v řadě zemí západní Evropy. To už byla cílená snaha vyhnout se ztotožnění socialismu se sovětským modelem, kterou po porážce Pražského jara posílil vznik eurokomunismu. Dnes nastupuje obdobně zlomové období jako koncem 60. let – objevily se zcela nové problémy a do aktivní politiky přichází nová generace. Nastal čas hodnotit zkušenosti a provádět zcela nové analýzy.

Jaké jsou výsledky


V Česku ale zmlkly diskuse o velkých paradigmatech. Samozřejmost dneška udusila vášnivé spory o to, jaký je vztah marxistického, etického, fabiánského či křesťanského socialismu, nemluvě o vztahu socialismu ke konfucianismu a podobným, pro Evropany stále tajuplným vymezením civilizovanosti. Jaký je vztah kolektivismu a individualismu? Jaká je role násilí v dějinách? Nebo jinak: jaké jsou výsledky těch nejúspěšnější politiků, kteří se k ideám demokratického socialismu hlásili? Proč se předseda labouristické strany Harold Laski nedostal ani do vlády, když jeho strana po válce ve volbách zvítězila? Změnila se Itálie, když se prezidentem stal Giuseppe Saragat, zakladatel tamní strany demokratického socialismu?

Pražské jaro představovalo jeden z vrcholů sžíravého plamene intelektuálního hledání, které v Česku a na Slovensku vzplál spolu s národním obrozením – a dnes uhasíná. Ovšem porážka husitů u Lipan nezabránila tomu, aby o osmdesát tři let později Martin Luther zveřejnil svých 95 tezí. Ale ani ve světě není dnes situace příliš přehledná. I když odborná literatura hledá vizi demokratického socialismu především na katedrách západní Evropy a v USA, skutečnou laboratoří demokratického socialismu je již řadu desetiletí Latinská Amerika. Tam se pokoušejí ukázat spojení demokracie a socialismu v praxi. A tam se také neustále vrací palčivá otázka otázek, jestli ti, kteří s příchodem demokratického socialismu ztrácejí svá privilegia, budou ctít výsledky demokratických voleb. Zda víc než osud Alexandera Dubčeka nesymbolizuje možnosti demokratického socialismu smrt Salvadora Allendeho.

- - - 


73 komentářů :

 1. Tak to je divné protektorát byl 100 krát horší asi nečetly zážitky okupovaných Čechů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Asi nejsi Čech, protože každý by ti potvrdil, že ruská diktatura byla tisíckrát horší než spolupráce s válečným Německem. Tehdy se lidé měli dobře, v diktatuře hladověli. To ví dnes každé malé dítě.

   Vymazat
  2. Jasně, za okupace nestříleli na hranicích, protože stříleli na střelnicích, byly banány a i toaleťák byl třívrstvý, sice na lístky, ale co už. Takhle nějak si my tady žijeme, možná se dočkáme brzy toho, že se stovnáním zjistí, že za okupace bylo levnější máslo a salám a nájmy byly za hubičku. Už se tomu jenom směju.

   Vymazat
  3. Pepkovi A7:47, sa zrazu z tej jeho "russkej diktature" vytratil nielen Sovietsky Zväz, ale aj tí jeho slávny "ukrajinčania":-). Šikovne si ich narval do zadnice svojmu spoločnikovi Jandovi, pretože sa mu do jeho propagandistickej polievočky nehodia. Chudákovi ublíženecky fňukajúcemu, ako ho "russkí okupanti" dnešní (u)krajinskí statoční eurovlastenci Kličkovci a ich krajan a najvyšší muftí, súdruh L.I.Brežněv znásilňovali. Chudák bojuje na N.R. boj, ktorý zaňho už dávno vybojovali a pritom prehráva tú súčasnú bitvu.

   Vymazat
  4. 9:30 ja nerozumet jazyk tvuj kmen.

   Vymazat
  5. 14:51 9:30 "ja nerozumet jazyk tvuj kmen." - Vaše zdánlivě šovinistická věta je nádherná!

   Vymazat
  6. 7:43 nelze jinak ty sprostý tupče: Já ten Protektorát prožil, takže jsem z těch, který ti nepotvrdí, že by ruská diktatura byla vůbec srovnatelná s Protektorátními poměry. Za Protektorátu bylo všechno na příděl podle lístkového systému, Potraviny, oblečení, obuv, topivo. Tyto příděly trvale klesaly. Hlad a zimu jsem považoval za normální životní pocit. Pracovní povinnost byla totální s tím, že místo výkonu práce bylo diktováno. Kdy a pro koho přijde Gestapo, nikdo nevěděl. O trestu smrti bylo rozhodováno do měsíce, bez obhájce. Vysoké a vyšší školy byly zavřeny, na práci byly celé ročníky nasazovány do Reichu. Státní zaměstnanci, učitelé a učitelky museli do tří generací zpět prokazovat nežidovský původ. V závažnějších věcech byla úředním jazykem Němčina, Po konečném „řešení otázky židů a cikánů“, tedy jejich likvidaci, přicházeli na řadu Češi. Krom těch, kteří byli mentálně a geneticky poněmčitelní. Sám jsem takovým typologickým testem prošel. Ty nevzdělaný tupče. V diktatuře, tedy po roce 1948 jsem ani náhodou nehladověl, netrpěl zimou ani nedostatkem oblečení. V roce 1950 byl částečně zaveden volný trh, lístkový systém zcela skončil rokem 1953. Tedy dřív než v Rakousku, Německu a Británii. A nakonec – nikdo Čechy hubit a z české kotliny vyhnat podle rasových kritérií naplánováno neměl. Jsi neskutečně hloupý nohshled lhářů a lhář. Styď se.

   Vymazat
 2. Protektorát je asi z velké části zapomenut. Také ti, kdo se zabývali obchodem s potravinami, někdy za války nemorálním způsobem zbohatli a přenesli si do poválečné doby osobní kontakty s nelegálními ,,zákazníky".To bylo po válce odsuzováno, ale dnes se mluví o ,,nemravné měnové reformě 1953" a tehdejší souvislosti jsou zapomenuty.
  Srpen ´68 se naopak hodí jako kladivo na socialisty všeho druhu (a byl to skutečně co do provedení politický zmetek), ačkoli v jeho pozadí byla vojenská úvaha, která chtěla zachovat vojenskou rovnováhu (víc tady sovětská vojska skutečně neprováděla).
  Konflikt mezi socialisty a antisocialisty se tenkrát ani nestačil rozvinout. Otázka z poslední věty článku zůstává jako memento.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Srpen 1968 bylo to nejstrašnější co tahle země zažila, totální pád, mrtví a zranění, úplně všechno zničeno, bída, hladomor. To co rabující asiati nestihli zničit a povraždit po válce to zničili po '68.

   Vymazat
  2. 14;09
   A tvůj fotr pilně odnášel a udával přesně,jako VENZL FLAŠKA HAVEL v base i na svobodě!!!!!!
   A ty jsi STEJNEJ UNTERMENSCH JAKO BYLA CELÁ TVOJE ZBYTEČNÁ FAMÍLIE!!!!!!

   Vymazat
  3. Moje babička říkala, že za války bylo líp než za první republiky protože při Němcích byl pořádek a dostatek. Škoda že Češi udávali a pronásledovali Židy. Taky říkala že tady bylo hodně koncentráku kam Češi vozili Židy Cikány a jiné nepohodlné lidi a tam je zabíjeli.

   Vymazat
  4. 14:33
   Tvoje untermensch oma byla stejně kolaborantská pakáž jako Venzl udavač Havel,taky jí houpal na koulenoulích K.H.Frank????!!!!!

   Vymazat
  5. ad 14:09
   srpen 68 byl šok, normalizace nechutná, ale hadráková revoluce je ve svých důsledcích mnohem horší a tragičtější. To je skutečně totální pád, horší Bílé hory, a těch mrtvých - pravda, ne v důsledku střelby - a ta bída, chudoba, to všechno je až dneska.

   Vymazat
  6. 14:09 šok to byl, především ale urážlivý zásah do suverenity státu. Nejinak si počínají USA, Francie a Británie. Příkladem buď Srbsko, Irák, Libye i Sýrie. Se statisíci až miliony mrtvých, zatímco sovětskou invazi nepřežilo ani ne dvěstě osob, většinou v důsledku dopravních nehod. Těžko mi vymluvit, co jsem na vlastní kůži prožil bído, hladomore co se brodíš v krvi a vykládáš o brakování. Nic takového - naopak, SSSR dodával suroviny a energie značně pod světovými cenami a za dodávky platil ceny stanovené podle Čs kalkulačních vzorců. Dluh tehdejšího SSSR splácela Ruská federace tuším do roku 2015.

   Vymazat
 3. https://blisty.cz/files/knihy/liehm/1968/059.pdf

  OdpovědětVymazat
 4. http://www.reflex.cz/clanek/causy/73855/karel-kosik.html

  OdpovědětVymazat
 5. http://denikreferendum.cz/clanek/27381-padesat-let-akcniho-programu-ceskoslovenskych-komunistu-jaky-byl#comment_89288

  OdpovědětVymazat
 6. Rusaci nás 68 napadli a anectovali,bohu dík Americe zijeme

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kolik vám bylo let v r.1968?

   Vymazat
  2. Rusáci tady vraždili třikrát. V roce 1945, v roce 1948 a v roce 1968.

   Vymazat
  3. Pro nás byl Protektorát dočasné osvobození, polovina roku 1968 pokus o osvobození a rok 1989 trvalé osvobození. Zaznamenali jsme i porážky: rok 1918 - Masarykův puč, rok 1945 - bolševický masakr, rok 1948 - nástup nejtemnějšího období dějin tohoto území a rok 1968 - druhý bolševický masakr.

   Vymazat
  4. Pradědeček mého spolužáka zažil jako dospělý obě války a jako učitel historie měl spousty poznatků. Ten říkal, že současný stav (socialismus) je to nejhorší svinstvo, které mohlo svět potkat. Škoda že se nedožil, zemřel v 80.letech.

   Vymazat
  5. Všichni naši známí, co zažili válku a Němce, na to vzpomínají v dobrém. Kdyby měli měnit komouše nebo Němce, vůbec by neváhali.

   Vymazat
  6. Škoda že Němci nechali Rusáky aby vraždili Židy takhle se to svedlo na ně. Přitom každý ví, kdo v těch koncentracích vraždil.

   Vymazat
  7. Nevěřím že jen 76% je proti ruské agresi a anexi to musí být víc. Stejně tak nevěřím že někomu vadí Mnichov. Vždyť nás zachránil před Benešem který by jinak prodával zbraně Rusku!! Takhle jsme mohli přispět k porážce rusáků, bohužel neúspěšně.

   Vymazat
  8. Rusáci to je nejhnusnější verbež na planetě, to by se mělo zasypat novičokem ať je už jednou provždy konec.

   Vymazat
  9. ZMLKNI RETARDOVANÁ prouASSacká POSRANINO Z BLBIČOKU!!!!!

   Vymazat
  10. 7:27 zbývá vysvětlit, ty lháři, jak je možné, že obyvatel ČSSR v té době přibývalo a to bez migrantů, zcela přirozeně. pokud např. víš co to bylo "Husákovi děti". Dnes je tomu naopak. Díky Američanům, co nás zachránili?

   Vymazat
 7. Co to je tay zase za exota, asi nějaký vysokoškolák, při sobotě se nudí, tak si zvedá sebevědomí. A v 8 hodin se probudila mamka a udělala mu snídani, tak teďka tráví.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To místní blázen Pepek vyskoč. Nejak mu vypadol z toho kuracieho mozočku nielen slávná to Ukrajinská oslobodzujúca armáda, ktorá ako sa s prekvapením dozvedáme oslobodila koncentračný tábor a v ňom jeho retardovanýchvrodičov, ale dokonca nevie ani samotnom celom Sovietskom Zväze. Nechajme ho tak frustrovaného úbožiačika nech sa tu na naších pleciach tu vyplače.

   Vymazat
  2. Čo sa týka toho slávneho "pražského jara": Heh, bol to poriadny oj...eb, pre tunajšie naivky. Už to zrazu neni te vychýrený Dubčekov "komúnizmus s ľudským gesichtom", ale demokratický socialistický mačkopes. Už som len zvedavý čo si nového vycucajú propagandisti toho Pražského jara. Aj samotný Dubček obyčajná figúrka, handra, ktorému rozkazovala aj metla upratovačky starej pani Blažkovej. Keď s ním robili reportáž taký hároši, čo vypadali akoby vyliezli z neandertálskej jaskyne, trikrát sa im úctivo uklonil a zbožne im ďakoval za to že mu ako najvyšiemu funkcionárovi dovolili prehovoriť, miesto toho aby ich poslal tam kam patria. Ale čo už, ludia potrebujú mýty a báje, aby pokojnejšie mohli prežívať dnešnú šedú realitu demokratizmu. A pritom nešlo ani vtedy o nič inšie, len o to čo tu máme dnes. Vedeli vtedy velmi dobre že je to len sprostá provokácia voči Sovietskym bolševikom a že pre nich kámoši demokrati na "západe" nehnú ani prstom. Dohodu keď sa komunisti a demokrati spolčili proti nacistom a upiekli na Jalte dohodu o povojnovom rozdelení Európy, bolo jasné že pre nejaké naivky Pražského jara neporušia.

   Vymazat
  3. Pánové, praví osvoboditelé jsou na druhém břehu Atlantiku. Ti Evropu osvobodili od nacisticko - bolševického zla, ale nás bohužel už ochránit nestihli. Amerika byla tehdy ještě hodně mladá a nezkušená a její představitelé nevěděli, že mají poslouchat starého moudrého Winstona. Zlo nebylo v Německu, naopak, Německo bojovalo proti Zlu. A oni nás ve své naivitě tomu Zlu přenechali. Ale chválabohu už to je pryč, za což Americe tisíceré díky.

   Vymazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 8. Je mi 63let a nikdy se nesmířím s Ruskou okupací v68 roce.Jako by to bylo včera slyším dávky ze samopalu DĚS Rus má na svědomí za 20let okupace 700 zabitých ČECHU Vojáci USA od 2sw ani jednoho ,tak kdo je potom muj přítel? JISTĚ USA.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak se nasmiř Pepku A9:45. Tu máš kapesníček kľudne sa mi môžeš doň vybrečať a povedz svojmu spojencovi na večné časy Doníkovi Trumpovi ak Ti ten zlý "rus" strašne úblížil:-). Určite Ti pošle zopár svojích goríl na tvoju ochranu. Ak nie, natiahni si na hlavu kondóm, aj to je ochrana. Možnože ti pred tým zlým "rusákom" pomôže. Môj profil Ukrofil.

   Vymazat
  2. Rusové a naši bratři Poláci tu během srpnových dnu 68 a následujících let okupace zabili cca 130 lidí. Tak nevím, co tu ten děda 9:45 žvatlá.

   Vymazat
  3. Čo si pil dneska, vodku "Novičok" anonym A10:24? Podla oficiálnej propagandy pepka Vyskoča na ktorého reaguješ, rodinka Kličkovcov boli "russkí"okupanti a nie tvoji Polskí bratři! Môj profil Ukrofil.

   Vymazat
  4. 9.45 souhlas. Tu hrůzu co tady rozpoutala rudá vraždící soldateska po roce 1945 by měli učitelé vbíjet učitelé parchantum do hlavy kladivem aby si zapamatovali kdo je krvavej agresor jednou provždy. A toho kdo jen cekne proti Němcům stáhnout z kůže. Němci hrdinsky bojovali proti bolševickýmu ruskýmu krvavýmu zlu jako dneska Ukrajincy.

   Vymazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  6. Já bych klidně souhlasil s Berndtem Posseltem jako premiérem namísto toho šejdíře z východu. Taky je nutné co nejdříve přijmout migranty, je hanba, že je tady ještě nemáme. Klidně i pár stotisíc, to by pro začátek mohlo stačit, potom bychom mohli ori slučování rodin vzít i víc. Jsem zásadně pro lidi z Afriky, to je naprosto a jednoznačně skvělý potenciál. Zdejší rasistické hajzlíky a mamánky poslat na východní frontu s už nikdy nedopustit, aby se tady neco podobného rodilo.

   Vymazat
  7. 20;30
   Já budu souhlasit na 100% s tim,že odhadnete jako většina Fricků,který nestihli ODSUN A SE KTERÝMA SI TO ČEŠI PO VALCE STRUČNĚ A JASNĚ VYŘÍDILI!!!!!!☺

   Vymazat
  8. 12:56
   Dopadnete....

   Vymazat
  9. 9:45 netuším, kde jste v těch 13ti letech byl a slyšel ty dávky ze samopalu. Netuším, kde jste sebral oněch 700 zabitých. Vzato jednoduše, kecáte převelice. Já to taky prožil, bylo mi 25. Aktivně na protistraně invaze, což mi v pozdějším příliš neprospělo. Ne zas natolik existenčně, jak to umí dnešní exekuce. Já se nikdy nesmířím se lháři a kydoni jako jste vy.

   Vymazat
 9. Diskuze se zvrhla díky jednomu jedinému psychopatovi, který si hraje s naší historií jako se svým šulinem.

  Srovnávat naši okupaci Němci a Sovětským svazem tak, jak to dělá ten exemplář 7:43, je nejen hrubé překroucení dějin a ten, kdo to dělá, je zjevně obdivovatel Hitlera, nácků a "čisté rasy". Fuj, co to sem leze za provokatéry!

  Leo

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Leo" 10:22

   A teď se zkuste zamyslet:
   Zlepšil jste nějak tu "diskusi" tím, že jste na toho šprýmaře poukázal?

   K textu jste se nevyjádřil, k provokativním povídačkám ano. Nevypovídá to koneckonců o tom, co Vás víc zajímá?

   A nemohu se nezeptat: Myslíte si, že by podobné kraviny někdo byl ochoten podepsat vlastním jménem?

   Vymazat
  2. Kopecký, ani vy jste se nevyjádřil k textu, ale jenom hloupě reagujete na Lea, kterého oprávněně štve překrucování historie idiotskými provokatéry. A vy, ač deklarovaný jako Kopecký, jste taky anonym.
   Anonym.

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  4. 14:42
   Škoda,že ta tvoje untermensch familie neskončila stejně,jako K.H.Frank a jiná kolaborantská pakáž!!!!!!

   Vymazat
  5. 10:31 nejste Vy ten Jan Kopecký co vyhrál mistrovství republiky v automobilové rallye? Že bych Vám blahopřál. I když profesionálnímu sportu nefandím, je to příživnictví, ale přemůžu se.

   Vymazat
 10. To je neuvěřitelné. Nikdo z "diskutujících " nepostřehl, že v té Krejčího přednášce šlo o intelektuální (morálně a duchovně teoretický) záběr hnutí r. 68 a rozdíl s dnešní "duchaprázdnou" politikou. (Styďte se - skoro všichni).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:48

   K tomu máte ty tři odkazy na související texty - zejména ten Kosíkův - nahoře.

   Vymazat
 11. Jiří Jírovec19. května 2018 11:43

  Výzkumy veřejného mínění jsou většinou dokladem působení propagandy, nikoli osobní zkušenosti s určitou situací.

  Vývoj v letech 1960-68 je redukován na 21. srpen. Zkurvený Rusové nás okupovali. Tečka. "Spřátelená pomoc" ale byla výsledkem tehdejší geopolitické situace. Zrovna tak jako invaze Panamy (o 20 let později) prosazením zájmů USA.

  Pohled na šedesátá léta se liší generaci od generace. Pro tu moji (1942) to byla v podstatě apolitická éra, kdy začal úžasný kulturní rozvoj. Neměli bychom zapomenout, že šedesátá léta byla kulturně bohatá po celé Evropě. Pravděpodobně to souviselo s odstraněním důsledků války.

  Rok 1960 byl pozoruhodný tím, že president Novotný vyhlásil, že u nás zvítězil socialismus, přidal "S" do názvu republiky, ohlásil amnestii a přestal, jak Werich zaregistroval, šťourat do věcí, kterým nerozuměl.

  Vůbec se nemluví o tom, že KSČ prošla sebereflexí a prostřednictvím Kolderovy a Barnabitské komise rehabilitovala komunisty odsouzené v padesátých letech. Tito lidé (Pavel, Smrkovský, Husák) se potom postupně vrátili do politického života.

  Pražské jaro bylo výsledkem vyrovnávání účtů mezi těmito skupinami komunistů. Z hlediska většiny obyvatel se změnilo jen to, že vnitřní spory v KSČ byly ventilovány. Dubček uchvátil šipkou a stal se symbolem pokroku.

  Vidle do celkem mírumilovného vývoje hodila organizace politických vězňů, K231, která šla tvrdě proti KSČ a vzbudila obavy v Kremlu a nepochybně i v ostatních státech Varšavské smlouvy.

  Hrozbu údajně představoval Klub angažovaných nestraníků. KAN se pokusili založit spolužáci a kamarádi z mého ročníku na Přírodovědecké fakultě KU, Ivan Jonáš a Ludvík Rybáček. K nim se přidalo několik lidí z VŠCHT. Pokud vím, původním záměrem bylo uspořádat happening v podobě výletu parníkem po Vltavě (s tím, že tam bude chlast a děvky). Místo toho se uskutečnilo setkání asi 200 lidí na VŠCHT, které ustavilo přípravný výbor, který následně požádal MV o registraci. K té již nedošlo. Nicméně do čela neregistrovaného KANu se okamžite dostali noví lidé a z těch původních zbyl jen Jonáš jako tajemník pro Prahu.

  Srpen 68 byl samozřejmě frustrující, ale neměl podstatnější dopad na život většiny občanů. K čistkám v KSČ došlo až v roce 1970 a o rok později k pracovním hodnocením nestraníků, která vyžadovala projevení souhlasu se srpnem 68. Tím byla formální normalizace dokončena.

  Husákovi se podařilo uklidnit společnost a poslat signál na Východ i na Západ: Československo není stát, který by zavedené pořádky ohrožoval.

  Po roce 1989 došlo k absolutní negaci vývoje po roce 1948. Z politického hlediska to bylo pochopitelné, protože to umožňovalo odrazit námitku: "tak to dělejte líp než komunisti". Ti dělali všechno špatně a tak, logicky, to co dělala nová moc musel být absolutní pokrok.

  Současná proněmecká propaganda se svým protiruským a pokud jde o konec války protisovětským protipólem hrubě zkresluje naši historii.

  Za chvíli budeme obdivovat Protektorát. Tehdy přece byl pořádek. Němci zatočili s nemakačenky a jinými tehdy odpornými živly.


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nás tyhle voloviny nezajímají. Důležité je to, že se konečně Rusáci vybarvili a na to my NIKDY MEZAPOMENEME!! Ani my, co jsme se narodili o deset let později. Tím spíš nezapomeneme. Tímto se konečně utnul tipec všem obdivovatelům těch vrahů a 99% definitivně pochopilo s kým je ta "čest". Jakákoliv podpora největšího agresora všech dob by měla být trestná.

   Vymazat
  2. Ano, souhlas, zavřít všechny včetně ministrů a ministryň, kteří podporují americké agrese bez svolení RB OSN proti Jugoslávii, Iráku, Libyi, Sýrii, Jemenu, Grenadě, Nikaragui, Kubě, Íránu, Panamě, a dalším a dalším zemím. Zavřít až zčernají, hajzli!!!

   Vymazat
  3. Pane Jírovče, vy tu vidíte nějakou německou propagandu? Já zde vidím jen kolaborantskej póvl, a ten není proněmecký, ánžto je jasně proamerickej.
   Co se týká Protektorátu, když pomineme represe vůči odbojářům, tak pro normální lidi to zase nebylo až tak strašné (samozřejmě, bylo to individuální). Já jsem se ještě potkával s lidmi, co mluvili velmi pochvalně o Heydrichovi a o pořádku, co zde panoval. Někteří dokonce říkali, že to byla doba, kdy se lidi cítili na ulici nejbezpečněji.

   Vymazat
  4. 15:38, tam vsude to rozvrátili Rusáci. A ještě ve Vietnamu, Kongu, Afghánistánu, Palestině, Guatemale, Venezuele a dalších zemích.

   Vymazat
  5. Takový kecy nějakého Jírovce se zastydlou nostalgií po mladých létech. Na zdejší otroctvo je potřeba hlavně dlouhý bič a dělat to hlava nehlava, aby to makalo. Tvrdý kapitalismus, to je co tahle země potřebuje. A německé velení.

   Vymazat
  6. 20;37
   Tak se příprav herr Paulus,poženem tě svinským krokem s vidlema a kalašnikama až do Banderostánu,tam to pak vezmeme z jedný vody na čisto,takže ve finále vás všechny untermensch čeká osud K.H.Franka!!!!!☺

   Vymazat
  7. Co tu furt haníte Protektorát? To bylo jediné období po zmatku a devastaci od roku 1918 kdy všechno dostalo řád a konečně fungovalo. Přestali represalie proti Němcům, zastavily se pogromy proti židům, rozeběhla se výroba, konečně bylo i co žrát fungovaly soudy a konečně přišlo ke slovu právo, všichni se měli dobře. A pak to zas všechno padlo.

   Vymazat
  8. 12:38
   Ty zdegenerovanej kolaborantskej untermensch,tvoje familie měla celá dopadnout jako K.H.Frank....A tady tak dopadne,to ti můžu ty havlozvratku ZARUČIT!!!!!

   Vymazat
  9. Mikeši 16:28. Potkal jste se s lidmi, kteří se zcela oddali Protektorátním poměrům, nikdo je neprásknul, aby získal jejich majetek, nebyli zařazeni do totálního nasazení, měli výhodné zaměstnání, zvláštní kontakty k zásobování, nebo značné rezervy z minulosti, možná značný majetek a z toho i kontakty. Já to jako tehdejší utečenec ze Sudet, s rodiči v odboji, vidím zcela jinak. Možná nasloucháte těm, co mají z té doby máslo na hlavě.

   Vymazat
 12. 14:24
  Od konce II.SVĚTOVÝ VÁLKY JSOU JEDINÝ CELOSVĚTOVÝ OKUPANTI,LHÁŘI,VRAZI A ZLODĚJI JEN Z UASS,ty tupá HROMADO havlolejnozvratků!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14:27 - Jsou to sice ulhaná hovada, ale prosím o trochu slušnosti. Tím víc jejich surová hloupost vynikne. Díky.

   Vymazat
  2. Jste normální?

   Vymazat
 13. 15;39
  Upozornění beru na vědomí,ale domnívám se,že odpověď pro toho havlodementa byla v mezích normy.Přeju pěknou sobotu☺.Štofi

  OdpovědětVymazat
 14. Jenže, jenže - vedle úsilí o racionální změny v ekonomice i politice socialistického státu zde zazněly velmi silné útočné hlasy - dnes bychom řekli majdanistů, kteří své úsilí věnovali obnově kapitalismu - nejen třeba KAN. A tewhdejší ČSSR, to bylo přece krásné sousto pro NATO - asi n+ěco v obráceném gardu, jakoby se Západní Něm ecko tehdy ohlíželo po socialismu a Varšavské smllouvě. 21. serpen byl pro v ětšin u zn ás velkým pohoršením "n a bratrské země", ale další vývoj, jak byla vlastně volba mezi pomocí NATO a Varšafvskou smlouvou.Naštěstí Varšavská smlouva byla rychlejší. Jen škoda, že jsem v r. 1989 si nesměli zvolit cestu Rakouska, Finska, Švédska, Švýcarska, Irska a zvolit si neutralitu. Agresívní války, které vedeme, nám historie nikdy neodpáře a ani miliony mrtvých a status okupanta.

  OdpovědětVymazat
 15. Co to ten Krejčí plácá za hlouposti, kdo to vlastně je? Bolševik je pryč i s tankama a šmytec! God Bless Amerika!!!

  OdpovědětVymazat
 16. To není diskuze, to je exhibice fanatickejch blbů s vymytejma mozkama sučasnou demokratickou informační debilitou ..

  OdpovědětVymazat
 17. pražske jaro bylo jen soubojem komunistu o to kdo bude vladnout ahrabat pod sebe a jen blbec a nevzdělanec si mysli že by snad novi komunista byl lepši než stary evropa byla v tedobě rozdělena povalečnym uspořadanim a rusaci si chranili jen svoje teritorium a američani sice jakoby protestovali ale ve skutečnosti je to vubez nezajimalo protože tehda se ještě jelo podle toho co bylo dano pisemně což už dnes těžko kde plati

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:00 že si toho tehdejší komunisté tolik nahrabali pod sebe. Račte to srovnat s dnešními "osobnostmi". Pak se vyjadřujte.

   Vymazat
  2. Rok 68 byl velkou nadějí po všechny Čechy a Češky. Nešlo o žádný souboj komunistů mezi sebou. To slušní komunisté nechtěli pokračovat v násilí, lži a zaslepené ideologii. Chtěli víc demokracie pro všechny.

   Dneska se to opakuje. Chceme víc demokracie a míň kapitalizmu!!!!

   Vymazat
 18. Z historického hlediska nás demokratický západ vždy zradil a udělá to zas a asi to už i udělal. Když se budeme dívat na západ přes růžové brýle a na východ přes černé, nepodaří se nám zjistit podstatu marasmu, kterou nám západ opět, připravuje a tou je válka.

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.