Reklama

čtvrtek 31. května 2018

Před druhou diskusí o programech v Marsu

Radim Valenčík
31. 5. 2018        RadimValenčíkPíše
Blíží se úterý 19. června, kdy DISKUZNĺ KLUB nezávislé platformy od 17 do 20 hodin v restauraci hotelu "Mars " (Praha 10-Vršovice, Kubánské náměstí 1333/6) naváže na diskusi "Nacházíme se na rozcestí! Co dál...?". Zde je informace o výsledcích předcházejícího setkání:Do diskuse o tom, co dál, významně připěl svým článkem "Jen" diskuse? i Ivan David v Nové republice, viz:
Hned na úvod uvádím, že s ním plně souhlasím. Jsme ve stádiu, kdy si musíme ujasnit některé základní otázky.Nemá smysl pokoušet se o nějaké unáhlené politickoorganizační kroky v době, kdy jsme ještě hodně vzdáleni tomu, abychom byli schopni sdílet dostatečně jasnou představu toho, o co jde, co je příčinou současných problémů a co dělat. Etapu vyjasňování toho, o co jde, nemůžeme přeskočit, jinak by se nám to vymstilo.
K tomu jeden postřeh ze včerejška. V krupobití nebývalé síly jsem dorazil do své mateřské organizace ČSSD na Praze 2, kterou řídí J. Dienstbier. Probíhalo zde referendum o vládě. I když se nebe spiklo proti nám, sešli jsme se téměř v plné sestavě. Jakkoli máme hodně odlišné názory, v některých věcech jsme se shodli. Zejména v tom, že ať nyní uděláme cokoli, čeká ČSSD obrovský propad, jehož hloubku si lze stěží představit či domyslet. Přesto nevládla poraženecká nálada, ale všichni projevovali odhodlání žačít třeba od nuly. To ovšem předpokládá pochopit příčiny toho, co se stalo, přitom tak, aby se podobné historické selhání už neopakovalo. Nedokážu posoudit, zda může dojít k znovuvzkříšení sociální demokracie a kolik k tomu bude potřeba let či desetiletí, ale vím, že bez hlubokého vyjasnění základních otázek se nic nepovede. Proto "jen" diskuse není ve skutečnosti tak málo.
Slíbil jsem, že na druhém setkání v Marsu, jehož cílem je najít odpověď na otázku, jak vybřednout z programové prázdnoty, do které upadly strany programového typu (což ohrožuje jejich přežití na politické scéně), zformuluji svůj názor. Tak, aby byl co nejvíce srozumitelný. Podařilo se mi to již včera, když jsem v jiném kontextu napsal:
Nejtěžší bude překonat stereotyp uvažování o budoucnosti v podobě alternativy:
Buď žádná změna, tj. kapitalismus na věky, nebo socialismus na bázi znárodnění.
Když se podíváme na to, jak nejen politici, ale i občané vidí alternativy budoucího vývoje, tak můžeme rozlišit následující polarity:
Buď společnost taková, jaká je nyní. Založena na trhu, soukromém vlastnictví, konkurenci. Není dokonalá, ale má určitou dynamiku a nic lepšího není. Snění o tom, že se podaří zásahem do toho, co vyrůstá z přirozeného řádu, se vždy vymstilo. Drobné regulace jsou možné, patrně i nutné, ale je nutno postupovat velmi opatrně, i když budeme muset čelit velkým výzvám v oblastí technologií a vývoje vztahů mezi státy s různými tradicemi a různou úrovní.
Nebo nějaká podoba socialistické společnosti, provedené lepším způsobem, než k tomu došlo při prvním velkém mnoho let přežívajícím pokusu, který zaznamenal nesporné pozitivní výsledky. Změna vlastnických vztahů směrem ke společenskému vlastnictví patrně bude muset být mnohem více postupná, mnohem více využívat postupnou gradaci regulování a rozvíjení participační vlastnické kultury, využívat pluralitu vlastnických forem a jejich konkurenci, ale nakonec se dojde k socialismu, solidární společnosti založené na společenském vlastnictví.
Nyní si můžete sami vybrat, v jak umírněné verzi se k jednomu či druhému přiřadíte, zda jste více či méně liberální, více či méně levicoví.
Podle mého názoru ten, kdo uvažuje ve výše uvedené alternativě, je mimo mísu (v pravém smyslu tohoto vyjádření). Není a nebude schopen pochopit podstatu toho, co se odehrává. Není a nebude schopen pochopit, co je příčinou současných problémů a jaká je cesta jejich řešení.
Právě existence výše uvedené zavádějící, skutečně zavádějící, alternativy, je příčinou všech nedorozumění. Příčinou toho, že programovost či ideovost hyne na úbytě, že se velkým manipulátorům daří rozeštvávat společnost, že se těm, kteří konečně chtějí jít "kupředu" (ale kam?), zdá, že jsme stále na místě.
Jak to tedy je?
Společnost (celá, globální společnost) prochází hlubokými proměnami srovnatelnými (i když mnohem výraznějšími) s průmyslovou revolucí. Protože jsme vnořeni do těchto změn, jsme jejich přímými účastníky, nejsme schopni (pokud nedisponujeme potřebným teoretickým nadhledem vycházejícím z kvalifikovaného pochopení směřování dějin) je adekvátně vidět. Vnímáme zatím jen fragmenty a nejsme schopni je zasadit do uceleného rámce.
Tam, kde se samotný ekonomický základ společnosti nepřizpůsobuje novým možnostem využití volného času, tj. času uvolňovaného technologiemi z procesu výroby pro svobodný rozvoj člověka a plné uplatnění jeho schopností, tam vývoj naráží na bariéry setrvačnosti. Slepé narážení na bariéry se do společnosti odráží v podobě narůstajících konfliktů, vyvolává rozkladné tendence, pocity beznaděje "zdola" či naoapk šílené představy o tom, jak problémy řešit silově "shora" obětováním velké části populace.
Pokud si začněme kvalifikovaně uvědomovat podstatu změn, k nimž vývoj společnosti dospěl, povahu cest, kterými se bude rodit ekonomický systém využívající nové možnosti a překonávající stávající omezení vývoje společnosti, bude nám zřejmé i to, o jaký komplex reforem jde a jak je realizovatJak podstatně zvýšit efektivnost systémů sociálního investování a sociálního pojištění (financování vzdělání, péče o rodinu, zdravotnictví, penzijního pojištění), jak odvrátit riziko ekonomické a sociální segregace společnosti, riziko uzavírání velkých skupin obyvatelstva do enkláv oddělujících se od společnosti a stavících se proti ní.
Vytvořit realistickou a současně i realizovatelnou, srozumitelnou a přitažlivou vizi na tomto základě nebude jednoduché. Setrvačné uvažování o sobě bude dávat vědět v nejrůznějších podobách. Ale jiná cesta není.
K tomu se navíc bude nutné vyrovnat, a to čistě pragmaticky, s otázku: Jakou roli ve vyzrávání společenského vědomí a sebevědomí bude hrát institucionalizovaná věda rozvíjená v příslušných akademických institucích, jakou aplikovaná věda, kterou přebírají státní a politické instituce (programy vlád či stran), a jakou tlak veřejně sdílených základů vědeckého chápání reality vycházející z pociťované potřeby občanské gramotnosti, z reakce na pokusy o účelové manipulování s veřejností? – Je zřejmé, že všechny tři roviny se budou muset nějak propojit. A že to nebude jednoduché. Institucionalizovaná věda je rozmělněna a koncepční přístupy vytlačeny způsobem jejího hodnocení, aplikovaná věda je v podstatě izolována od státních a politických institucí, kterým by překážela v realizaci vlastních dobyvačných cílů (vzpomeňme si na to, jak dopadl ponížený pokus akademiků v ČSSD před "nápravným" sjezdem této strany), laická veřejnost se někdy ke vědě chová přehlíživě až odmítavě.
Přesto si myslím, že máme historicky mimořádnou příležitost a s tím spjatou odpovědnost. Aktuální situaci i historické tradice nejen naší země, ale celého středounijního prostoru vytvářejí celou řadu předpokladů pro to, aby právě v zde a právě v tuto dobu došlo k obratu, jehož výsledkem by byl vznik a šíření životaschopného způsobu nahlížení na podstatu a celkové směřování současných společenských proměn, v rámci toho i odpovědi na otázku, o co jde a co dělat.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5785-pred-druhou-diskusi-o-programech-v-marsu.html

34 komentářů :

 1. PANE DOCENTE OSV JE TOHO NÁZORU,ŽE JE TŘEBA PROBRAT

  body vznikajiciho Národniho programu občanů voličů.

  Prý jste občany voliče zdá se nám tu, ačkoli jich je bratru 8 395 132 dušiček ve svém vysokém pracovnim zatíženi úplně přehlédl, ačkoli tady na web dáváme už jeho prvni body a dostáváme na ně od vás naprosto nedostatečné odpovědi.
  Klidně si zajistěte platformu,kde si dejte i se svými přáteli dohromady cokoli.Rádi si na to počkáme!
  Uvidíte však,že bez diskuze o každém z bodů NP můžete být brzy v koncich a akademicky to může skončit i ve slepé uličce.
  Stejně by nás tu zajimalo v či prospěch vlastně dávate tu vaši iniciativu dohromady kdzž všude kolem je vidět bortcí se trosky stran a hnuti naši skvělé politické třidy Šmejdů?

  OdpovědětVymazat
 2. Citace z článku: „Snění o tom, že se podaří zásahem do toho, co vyrůstá z přirozeného řádu, se vždy vymstilo“... A co si předsravujete pod pojmem ’přirozený řád'? Kmenovou strukturu? Otrokářské státy? Koloniální koncentrační a vyhlazovací tábory? Právo silnějšího?

  OdpovědětVymazat
 3. Ve Vašich úvahách o vzdělání mi chybí otázka náboženství, šarlatánství, intrikánství, jako příčina ztráty podstat snad všech ideí, a jejich změny v ideologie, sekty, byť i deklarovaně ateistické. Všimněte si že hrobníci ČSSD v jejím čele ji dostali na lopatu zcela legálně, dostali se do jejího čela díky důvěře a zásluhám, a přesto to bylo straně prd platné. Nejdřív by to chtělo najít rozpory slov a činů, záměrů a výsledků, formálních plnění a reálných katastrof. Samy myšlenky, ideje, jsou často to nejlepší co po staletí dědíme po předcích, avšak aplikace se často svěřuje lidem kteří mají mimořádný talent pokřivit základní principy, a to za vzletných morálních odůvodnění.

  OdpovědětVymazat
 4. MISTO POPISU JAK HAVARUJE ČSSD A DĚLÁ SE HLOUPÁ

  že nevi proč je skoro po ni,by nám tu pan docent měl dát návrhy na jeji zrušeni či přejmenováni a to včas než bude úplným nebožtikem.
  Kde se vůbec pan docent schoval,že on je zas na poradě o implantaci toho socialismu jako vítězného taženi dělniků a rolniků,kteři ty bafuňáře chtěji s jejich pomoci naučit skoky do rakvi!

  OdpovědětVymazat
 5. 1) "Nezávislá platforma" ... NA ČEM je ta platforma (příchozích?) nezávislá? Tj. OD ČEHO se distancuje?

  2) "Vědecké chápání reality" - CO to je?

  3) "Společenské vědomí a sebevědomí" ... o ČÍM vědomí a sebevědomí je tu řeč? Jedná se o nějakou společenskou třídu? Jedná se o nějakou profesionální skupinu? Jedná se snad o "vědomí" příchozích do hotelu Mars?

  4) " ... potřebný teoretický nadhled vycházející z kvalifikovaného pochopení směřování dějin" - a to je CO?! Souvisí to s oním "vědeckým chápáním reality" (bod 2)?

  Kokotko

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kokotko 16:34. Nemyslím. že byste byl hlupák. Kladete jisté otázky, aniž by vedly k přínosné odpovědi sebeméně líp, než otázky, které nastoluje Radim V. Škoda. JiH

   Vymazat
  2. 16:34, 18:40
   "Nezávislá" platforma" - otevřená zájemcům, napříč politickým spektrem,
   k zpracování a realizaci vizí směřujících k obnově státu a společnosti...
   L.S.

   Vymazat
 6. Příčina dehumanizace společnosti spočívá ve společenské nesvobodě a tudíž absenci demokracie. To je východisko k zásadní společenské změně. Snaha o kosmetické úpravy kapitalismu je zbytečně promarněný čas a přinese jen další zklamání.
  Co je potřeba dělat? Připravit se a potom vést proti kapitalistický pro demokratický odboj!!
  Cíl - svoboda a demokracie.
  Slabý je ten, kdo ztratil v sebe víru a malý ten, kdo má jen malý cíl!
  Jak prosté!!!

  Štefan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ŠTEFANE,VYPRÁVĚJTE O BODU NP Nr.6.DUBOVÝM KRKŮM

   a sdělte jim,že zni takto

   NE KAPITALISMU BEZ PŘIVLASTKŮ

   nejhorši formě kapitalismu vycházejici z gangsterismu a uvidite jak naserete pana Klause,který ho tu přismyčil na hřbetě!

   Vymazat
 7. 16:50
  Jednoduché jako facka.
  A nikdo se do toho nepustí. Jak prosté...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:02
   A nikdo se do toho nepustí, i proto, že o společenské nesvobodě neví. Ve škole se o ní zcela určitě nedoví, školství je zcela v rukou sofistů a manipulátorů.
   Že je Země kulatá se také dlouho nemohlo strávit.
   Pravda vyděsí. A to je dobře.

   Štefan

   Vymazat
 8. Nevím, proč se třeba R. Valenčík a další, nepokusí hledat odpověď na otevírané otázky programovosti levice (snad "konzervativní"), také ve zcela nepředpojaté analýze příčin a okolností zhroucení onoho nepochybně grandiozního pokusu o socialistickou společnost, jak byl otevřen pádem ruského carismu. Jistěže by tato myšlenka zasloužila preciznější formulaci, což by mohl být terén třeba pro ve Vídni, břitce myslícího Jana Kopeckého. Srdečně, JiH

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:03 "JiH"

   S Vaší poklonou si nevím moc rady - ale ta zmínka o Vídni mě motivuje alespoň k připomínce (a nabídce zvědavým čtenářům) několika z těch, kdo ve Vídni (Sigmund Freud z Příbora, Wilhelm Reich ze zapadlé rumunské vísky, Josef Roth z Haliče, Karl Kraus z Jičína, Kurt Gödel z Brna) a v Budapešti (Georg Lukács, Karl Mannheim) prokázali schopnost skutečně brilantního myšlení. - Stojí za čtení i s odstupem století.

   U těch snad lze nalézt východisko k porozumění (i) dnešnímu světu; v abstraktním odvaru funkcionářského jazyka Radima Valenčíka jen stěží.

   -----

   Také bych rád upozornil na článek Jana Kellera k Marxovu výročí
   https://www.novinky.cz/kultura/salon/472326-jan-keller-marx-vecne-nepochopeny.html
   a typicky pohrdavou reakci na něj z pera jednoho z mladých taky-intelektuálů:
   https://a2larm.cz/2018/05/nevite-nic-profesore-kellere/

   - Co se týče dnešní situace školství, lze na Kellerovy analýzy dobře navázat četbou současného vídeňského filosofa Paula Konrada Liessmanna.

   Vymazat
  2. V Rusku v revoluci a po pádu carismu byl uplatněn model demokracie rad - sovětů. Je to model demokracie budovaný zdola.
   Je to kombinace přímé volby do místních rad a delegování v radách zvolených nejschopnějších členů mísních rad do rad vyšších územních celků a z nich stále výše až do úrovně státní rady - sovětu - parlamentu. Uvedení poslanci - delegáti byli kdykoliv odvolatelní delegující radou nebo v případě místní rady místními voliči.

   Vymazat
  3. 20:33 Máte naprostou pravdu. Jenže během relativně krátkého času v řádu několika měsíců až let byly sověty infiltrovány bolševickými agenty, rudými komisaři a pod., kteří v sovětech fakticky přebrali moc a bylo po demokracii. To byla také nutná podmínka k faktickému převzetí moci stalinovou klikou a vzniku ohavného totáče! Ten byl ostatně po II.s.v. přenesen i k nám.
   Jirka

   Vymazat
 9. V Marsu se budou zabývat změnou paradigmatu, ale, podle úvah pana docenta, aktuální problém hrozivé migrace zůstane nepovšimnut, ačkoli právě naplnění tohoto plánu určí život našinců v reálné době. Zcela v souladu s poněkud zvláštním chápáním Heideggrova výroku o tom, že se nemáme poddávat zlomové současnosti?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. JE DOST POCHYBNÉ ZDA SE V MARSU BUDOU ZABÝVAT

   bodem NP Nr.9.který zni

   NE NEOMARXISMU A S NIM SPOJENÉ DIKTATURY PRÝ HUMANISTŮ POTAŽMO ISLAMISTŮ.

   Oni se totiž dělaji hloupí,že nevi o co jde,podepisuji prý islamistům prebendy ve výši
   25 000 korun aby jim neutikali za Makrelou a pomohli jim terorem udržet jejich vládu menšiny nad většinou,nemá cenu se jimi dále zabývat a je jen prý jedna cesta NEVOLT JE A TO UŽ NIKDY!

   Vymazat
 10. Jsem pro socialismus to je skvělý systém pro normální lidi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Například exekutoři to vidí jinak.

   Vymazat
  2. JSTE PRO SOCIALISMUS A PROČ JSTE CINKAL KLIČI

   ted je pozdě brečet nad rozlitým mlíkem.Přidejte se k nám avantgardě,která vi jak na to!
   Už se vy neznabohu modlíte k Národnimu programu ,nebo to k vám stejně jako k panu docentovi ještě nedošlo ,přiznejte se brouku!
   Víte,že máme na skladě prima zboži a to už v NP Nr.1.?

   NEDÁME SI K JIDLU TU DIKTATURU SLUŠNÝCH OBČANŮ?

   Vymazat
 11. R.V. napsal: "Nejtěžší bude překonat stereotyp uvažování o budoucnosti v podobě alternativy: Buď žádná změna, tj. kapitalismus na věky, nebo socialismus na bázi znárodnění." ... a ... "Tam, kde se samotný ekonomický základ společnosti nepřizpůsobuje novým možnostem využití volného času, tj. času uvolňovaného technologiemi z procesu výroby pro svobodný rozvoj člověka a plné uplatnění jeho schopností, tam vývoj naráží na bariéry setrvačnosti." (konec citátu)

  Pokud kvůli stručnosti této poznámky problém formátově zjednoduším, tak mi vychází:

  Každá debata musí začít sjednocením a vyjasněním terminologie pojmů diskusí. Stejně tak ty diskuse musí vycházet z jádra problému, kterým ale vůbec není představa pana R.V. typu "nedostatečného přizpůsobení novým možnostem využití volného času uvolňovaného technologiemi", ale vyjít z historicky zkušenostního poznatku, že jádrem všech vad kapitalismu byl vždy jen systém vykořisťování práce zaměstnanců. Kým? Vlastníky výrobních prostředků, čili dobyvateli rent. Dále: Že sociálně přijatelná budoucnost světa není v ekonomické globalizaci zemí a národů planety, ale je v mírové a mezinárodně spravedlivé kooperaci mnoha politicky suverénních planetárních ekonomických lokalit. Některé lokality vlastní zdroje, jiné lokality disponují vzdělanými lidmi a technologiemi.

  Tak, jako jedinou jistotou v budoucnosti mladých lidí je jejich vlastní stáří (pokud se ho vlastní zásluhou o mír vůbec dožijí), stejně tak jedinou možnou budoucností lidí v postkapitalismu je sociální spravedlnost v odměňování za práci => socialismus (pokud se ho lidstvo vlastní zásluhou o mír vůbec dožije) a záruka stejných důstojných životních jistot ve stáří pro všechny. Proč vedle přírodních zdrojů je tou hlavní veličinou jen práce? Protože nejen výrobu zboží a potravin, ale i technický pokrok a tím i volný čas a životní úroveň mírově vygeneruje pouze (spravedlivě odměňovaná) lidská práce.

  Takže, kde je zakopaný pes? Je ve faktu spravedlivé struktury a organizace řízení společnosti. V tom, kdo a jak rozhoduje o spravedlnosti odměňování zaměstnanců za jejich práci. Pouze fanatický hlupák si představuje, že všichni mohou konkurenčně anarchisticky podnikat. Víme totiž, že každý potenciálně funkční mechanismus (např. stroj) funguje pouze na základě dodávky energie a funguje jen za předpokladu bezchybné kooperace součástek podle algoritmu daného konstrukcí toho stroje. Jak jsem již dříve psal, je to stejné, jako v lidském těle - kdyby tam např. játra začala "konkurenčně" růst na úkor jiných orgánů, tak to jednoznačně bude rakovina jater a tím i smrt toho celého těla.

  Ergo, pro lidskou společnost je tedy tou energií lidská práce a algoritmem konstrukce je kvalitní a zodpovědný systém řízení kooperace práce specializačně a zdrojově vymezených a ohraničených dobrovolně sdružených lidských komunit té společnosti. Což je (už opět) jen ten socialismus. Ale pozor! Snahy a představy o vytváření jakéhosi světového internacionálního globalizačního socialismu by už ale byly čistým trockismem a tedy vývojově slepou uličkou!

  A ještě něco: Proč dosud vždy socialismu předcházela tzv. diktatura proletariátu? Protože se znárodňovaly výrobní prostředky a to generovalo třídní boj vedený vlastníky výrobních prostředků proti všem ostatním (zaměstnancům). Logika věci totiž ukázala i "sametovou" a tedy opačnou zkušenost: Že když se tzv. privatizuje, tak třídní boj neprobíhá a ti (vlastníci výrobních prostředků) kteří k tomu třídnímu boji měli "zbraně", tak je použít nepotřebovali. Proč? Protože měli jinou věc na práci: Museli nejprve zaměstnaneckou masu propagandou o jejich budoucí údajné "svobodě voleb" oblbnout a pak honem rychle všechno dosud státní rozkrást, než se národ zaměstnanců vzpamatoval. Jak jednoduché, že?

  S pozdravem PPK

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. PPK,DOPORUČUJEME SJEDNOCENI V BOJI ZA NAŠE PENÍZE

   když ti kapitalisti to maji na prvnim místě,tak to musime mit taky.
   Štefan vám řekne že ty peníze řeši bod NP Nr.4.který zni jako zvon

   ANO NEPODMÍNĚNÉMU ZÁKLADNIMU PŘIJMU

   který každý občan dostával za komunistů a ted nám ho prokleti kapitalisté kradou každý měsic v odhadované výši asi 9000 korun,no neni to pravda co?

   Vymazat
 12. 17.02
  NU COŽ OSV SE DO TOHO BUDE MUSET PUSTIT SAMA

  a Štefan už vi,že nás musi vést a uvidite všichni jak to pojede a bude mit páru!
  Ten docent se z toho zblázni a možná ani ne!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. JEDINĚ U PANA ŠTĚPÁNA SE DOZVITE TO CO HLASÁ OSV

   tedy,že dnešni tzv demokracie už název má.
   Jedná se o DIKTATURU MENŠINY v prý zastoupeni,kde jednou z hlavnich ovládacich pák je monopol režimu na mediálni oblbováni s pomoci kterého je nebohým voličům pakticky ukraden hlas a tedy i jejich moc!
   Teprve v posledni době se začiná pochybovat zda takové podvodné volby s pomoci zmanipulovaného a lživého tisku vůbec plati!

   NO VIDĚLI JSTE NĚKDE,ŽE NÁŠ TISK VYDAL NĚKDE NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ?

   Ještě štěsti,že voliči maji svoji nepolitickou OSV,která jediné a poprvé v historii ČR dovede nemožné.
   Kolektivni tvorbu politiky a ne že ne ANO!

   Vymazat
  2. DNES V PÁTEK DOMLUVIL JEDEN Z NAŠICH SNAŽIVÝCH

   aktivistů,u sekretářky pana docenta,že si zkusi s nim promluvit o tom,zda vi něco o NP.
   To však dnes vedeni OSV odmitlo,nebot vždy když někdo z vedeni chtěl s panen Válečnikem mluvit nešlo dohodnout termin a co šlo bylo vyrušeni toho snad našeho fujera v práci.
   Proto se to konat nebude a pokud se chce pan docent něco dozvědet má se prý tady ozvat,at to vidi všichni a ne aby se nějaké drzé pusy motali panu docentovi pod nohama!
   NO NI?

   Vymazat
 13. Doporučuji věnovat se také trochu otázce příštích voleb do Evropského parlamentu 2019. Je snad všem jedno, že tam figurují - a nadále budou!! - lidé jako Štětina, Zdechovský, Zahradil nebo Poche? Přijde k volbám jako minule jen 16% voličů?

  Podporuje u nás někdo demokratizační iniciativu DiEM25? Nebo si náš nespokojený občan vystačí s voláním po vystoupení z EU?

  Jsou lidé opravdu tak naivní a zaslepení, že si myslí, že se rozpadem EU společenská situace v naší zemi (i v ostatních) zlepší jako mávnutím kouzelného proutku - všichni ti povídálkové s vizáží utrápeného jezevčíka z ANS a jim podobní?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. OSV PODPORUJE INICIATIVY, KTERÉ SI OSVOJI BODY NP

   volby do EU jsou jen podvodným instalovánim zástupců,které jsme nevolili.
   Je třeba si uvědomit,že stále trvá zkreslováni informaci lživým tiskem a teprve teď vidi voliči,že při dotazech, zda může jejich jimi zvolený poslanec taky pomoci tak obdrži odpověď,že NE a jsou vlastně jen pátým kolem u vozu,nebot vše dělá a rozhoduje prý vedeni přecedy.

   NIKDY PROTO NELZE OČEKÁVAT ZMĚNU.JEDINĚ BUDE MOŽNÁ ,KDYŽ SE NAJDOU NEJMÉNĚ TŘI HVĚZDY KTERÉ TO NAROVNAJI TIM ,ŽE PŘEVEZMOU NÁRODNI PROGRAM VOLIČŮ.

   Vymazat
  2. ANS JSOU KAPITOLA SAMI PRO SEBE A TAK DOPADNOU

   co se týče rozpadajici se EU tak vidime jak pokračuje volbami v Itálii.Dnes by měli oznámit zda se jim přeci popdařilo sestavit OSTROU vládu.

   TADY PODEZŘIVÁME ANS,ŽE NECHCE VOLIČŮM SDĚLIT SPÍŠE TO,ŽE MAJI ŽÁDAT NEVSTOUPIT ZA ŽADNOU CENU DO TZV NOVÉ EVROPY

   a dělaji se tvrdohlavě,že o tom prý nic nevi!

   Vymazat
  3. K ZEŠIÍLENI DOSTANETE ANS BODEM NP Nr.8.

   tady jsou tak blízko infarktu,že jim chce prasknout žilka.
   Oni totiž nevěři,tomu bodu 8 a vztáhli na něho embargo bobřika mlčeni, velkého jak parnik!
   No co je zachranuje předtim,aby za sebou po tom připadném infarktu táhli nožku je,že se i ostatni nulitni politikové nechtěji pustit do debaty jak by to čislo šlo udělat.
   Tak se nato podivejte!

   NP Nr.8.

   NE NATO A PROČ?KDYŽ NIKDO NENAPÍŠE CO BUDE POTOM!

   Lidičky,vždyť stači udělat NATO pro ČR nepotřebné!
   Vi si někdo vůbec představit kolik STOVEK MILIARD by občané ČR ušetřili?
   Odpadlo a usětřily bz se penize za údržbu vojska na hranici Ruska,které je stejně podřizeno následnikům Wehrmachtu ATD.
   No radši nebudeme psat ani o dani 2-4% z HDP nebot by to mohli vidět občané a kohosi by mohlo napadnouit JAK TO JDE a chtit to!

   NO A KDYBY TO VYŠLO V TISKU,JSME SI JISTI,ŽE BY PŘISPĚCHAL PAN SOROS A DAL TY 3 MILIONY EUR NA PLÁNOVANÉ HNUTU TŘI HVĚZD,NO NI??

   Vyplatilo by se mu to nebot by lidé velkých peněz,.kdybychom i my tady
   drželi pusu, vydělali majlant na svých rezivých puškách a munici co nám budou brzy vnucovat!
   Vidite teď všichni proč Národni program je neustále mazakován a nikdo už nechce raději ani pustit tu diskuzi, co chce pan DOCENT?

   Tady je ten boj za mir a patři tu proto provokativni alternativni pozdrav

   MIRU ZDAR, anebo taky ne!

   Vymazat
  4. DiEM 25 JE NAŠE BIBLE A PAN POLÁK NÁŠ VIZIONÁŘ

   chceme kvalitni přimou demokracii a to ve 4 stupnich INTENZITY,

   -Informace a komunikace
   -Dialog,diskuse a konsens
   -Spolupráce na společném řešeni
   -Spolurozhodováni a spoluzodpovědnost

   se 4 stupni KVALITY

   -Transparentnost
   -otevřenost
   -Závaznost a spolehlivost
   - Stálost a kontinuita vývoje

   Takže tak holenkové se může dosáhnout, postupným dosaženim kritérii i procesni kvalita NO NI?

   Vymazat
  5. 17:42

   A co elektrifikace a vláda sovětů, holenkové?

   Vymazat
  6. 18.03
   Přiznej se ty vládni fašisto,že ti zbyli po fotrovi dva blesky,jinak by jsi naši vládu sovětů chválil!

   Vymazat
 14. OSV DOSTÁVÁ ZNEPOKOJIVÉ ZPRÁVY OD KSČM,KTERÁ SE HROUTI

  naši aktivisté hlási u nich strašlivý zmatek,rádi bychom jim pomohli nebot našim zájmem je,aby VŠECHNy STRANY VITĚZILY.
  Jedinou podminkou je,aby si osvojily Národni program voličů,jehož jednotlivé body vycházeji i tady,jak sami vidite.
  V důsledku prý krachu ve vedeni je snad ta strana v totálnim rozkladu.
  Nemáme jimjak sdělit čim se zachráni a co by ji pomohlo!
  i tak prý už ani tato pokroková strana neni už schopna kolektivni tvorby politiky ignorovánim NP Nr.2.který požaduje

  naši novou občanskou PŘIMOU DEMOKRACII VE FORMĚ OTEVŘENI DISKUZNICH RUBRIK POD JEJICH ČLÁNKY,za účelem konstruktivniho DIALOGU s námi voliči.
  Kdo něco bližšiho ví at navrhne jak jim máme pomoci,at zde dá i tady své návrhy,které samozřejmě rádi uvitáme!

  OdpovědětVymazat
 15. ŽE PAN DOCENT ASI CHCE ZACHRANOVAT KRACHUJICÍ ČSSD?

  No prý se maji pochopit přičiny co se stalo!!
  Má se vzkřisit soc.dem. hlubokou diskuzi základnich otázek s cilem jak prý vybřednout z programové prázdnoty!

  Všimněte si momentu,kdy zaujimá postoj k NP Nr.2.tedy požadavku

  DISKUSE JAKO ZÁKLADU DEMOKRACIE A TO V DIALOGU S OBČANY VOLIČI VE FORMĚ NAŠI NOVÉ PŘIMÉ DEMOKRACIE!

  Tak zpupně jak to napsal totiž odpovidá politická třida Šmejdů nepřetržitě už léta!
  Nezazlíváme mu ,že se projevuje jako pravý spindoktor,ale zazliváme mu,že se o to pokouši na nás občanech a voličich dokonce v tzv prý extra platformě,která je degradovaná vlastně právě jim do mrtě.
  On odpověděl NA OTÁZKU PROČ NECHCE ČSSD OTEVŘIT INFO KANÁLY TAKTO.

  Moje zkušenost řiká,že informačnmi kanály jsou blokován ne tak těmi mocnými,ale samotnými lidmi!

  Namisto,aby napsal,že je pro,anebo proti a proč,pokračuje.

  Ted jde o to,kdy a ZDA se situace změni právě v této oblasti.
  Překlad ČSSD chce být dále všemi silami proti svým voličům tedy taková jaká je a nehne se i když bude vědět přičiny svého krachu.
  Ostatně co můžeme jako voliči čekat od strany,která lže už i ve svém názvu!

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.