Reklama

čtvrtek 24. května 2018

Z projednávání Marrákešského protokolu v Poslanecké sněmovně P ČR

24. 5. 2018      zdroj
Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, na úvod mi dovolte poděkovat, že jste hlasovali pro náš návrh zařadit na pořad jednání schůze Poslanecké sněmovny mimořádný bod s názvem Projednání důsledků závazků a migračních rizik, které vyplývají z Marrákešského protokolu, o kterém jednal ministr vnitra vlády České republiky Lubomír Metnar. A hned na úvod si dovolím navrhnout jménem SPD znění jednovětného jasného usnesení, o kterém budeme hlasovat, v tomto znění: Migrační a azylová politika České republiky musí zůstat v plné rozhodovací kompetenci České republiky...


A nad rámec usnesení žádám vládu, aby v souvislosti s Marrákešskou deklarací zaujala nesouhlasné stanovisko, tak jako to udělalo na jednání v Maroku Maďarsko. Takže v podstatě nám jde o toto jednovětné usnesení. Není to nic komplikovaného, je to myslím zcela jasné a tímto bych v podstatě mohl ukončit svoje vystoupení, jelikož v případě, že Poslanecká sněmovna přijme výše uvedené námi navrhované jednoduché usnesení, tak se tady již nemusíme vzájemně přesvědčovat, kdo má či nemá pravdu ohledně obsahu Marrákešské deklarace. A není pak ani již potřeba, aby pan ministr vnitra Lubomír Metnar či pan premiér Andrej Babiš tady své kroky obhajovali, protože je usnesením jasně zavážeme k dalšímu postupu.

Přesto ale raději nyní podrobněji vysvětlím zdůvodnění našeho návrhu. Na úvod mi dovolte krátce citovat tři krátké pasáže z této deklarace, nejsou to ani tři celé věty. Například v deklaraci je věta, že cílem je, cituji, usnadnit legální, bezpečnou, pravidelnou a zodpovědnou migraci a mobilitu lidí, a to i prostřednictvím implementace plánovaných a dobře řízených migračních strategií. Nebo je tam další věta, že partneři Rabatského procesu, a nyní to zkrátím, podporují zásady nenavracení a souhlasí s tím, že upřednostňují dobrovolný návrat. Nebo je tam třetí věta, je to jméno cíle 4 (?), podporovat usnadnění postupů aplikovaných při vydávání víz migrantům. Takže to jsou věty, které tady zaznívají a já myslím, že pro nás jako pro SPD je opravdu nepřijatelné, abychom takzvanou salámovou metodou ukrajovali ze svrchovanosti České republiky a abychom postupně předávali pravomoci v azylové a migrační politice na nadnárodní úroveň mimo naši kontrolu.***

Ministr vnitra České republiky Lubomír Metnar se jménem vlády v africkém Maroku nevymezil proti obsahu protokolu, který se zabývá otázkou migrace z afrických zemí do zemí Evropy. Proti tomuto protokolu se přitom vymezil na jednání ministr vnitra Maďarska, který ho označil za extrémně pro-imigrační. To je zásadně jiné hodnocení situace než slyšíme od pana ministra Metnara a od premiéra Andreje Babiše. Uvedený protokol jsem viděl a musím konstatovat, že hodnocení zástupce Maďarska je naprosto namístě. Námitka, že nás tento postoj Vlády České republiky k ničemu nezavazuje, je dětinská.

Je nutné zde na půdě sněmovny se zeptat, na základě jakého mandátu pan ministr jednal, že se proti této deklaraci nevymezil. Vláda ani pan ministr tento krok neprojednal ve výborech. Zde mám písemné důkazy, že předtím než pan ministr do Marrákeše jel, tak prostě to ani na evropském výboru, ani zahraničním výboru projednáno nebylo. Potvrzuje mi to tady paní Blanka Koubová ze Sekretariátu Výboru pro evropské záležitosti a také paní Michaela Bandi ze zahraničního výboru, že to tam projednáno nebylo. To znamená předtím než pan ministr zaujal na Marrákeši postoj tím, že se nevymezil jako to udělali Maďaři. Takže pana ministra vláda v demisi tady jednala v takto závažné záležitosti svévolně, bez mandátu orgánů nebo alespoň jednoho orgánu Poslanecké sněmovny, přestože bylo od počátku jasné, že tak závažná věc tady ve sněmovně vzbudí nesouhlas.

Pakliže tedy vládě ani nestojí za to, aby byla tak závažná věc předem projednána ve výborech sněmovny, tak je nutné se vlády v demisi zeptat, zda ještě tato sněmovna má vůbec právo vědět a rozhodovat o zásadních věcech týkajících se migrace a bezpečnosti České republiky. Jsem přesvědčen, že ano. Vláda či pan ministr vnitra to ale vidí evidentně opačně. Řekněme si na rovinu, že uvedený protokol je faktickou legalizací migrace z afrických zemí a odmítá nucené deportace imigrantů zpět. Fakticky směřuje k přiznání práva migrace jako součást lidských práv. Protokol vyzývá ke zrušení postihu za nelegální vstup do země a předává řízení migrace na nadnárodní úroveň. To je fatálně nebezpečné pro naši zemi.

Jak víme, blíží se také základní revize Dublinského protokolu, tedy změna azylových pravidel a jestli dopustíme předání migračních kompetencí na nadnárodní úroveň, tak fakticky souhlasíme s likvidací naší státnosti a národa. A souběh těchto kroků není náhodný. Odmítáme výmluvy, že souhlas pana ministra či jeho stanovisko, to, že se nevymezil, bylo nezávazné. No, nezávazný dokument, tím pádem se z mého pohledu není potřeba ani s ním souhlasit, ani nějakým způsobem tedy takovéto jednání takto hodnotit, a prostě jestli nesouhlasíš s migrací, tak je potřeba se vymezit jako to udělali Maďaři, že a bylo by to jednoduché. Z tohoto pohledu to, že se pan ministr potažmo vláda nevymezila proti Marrákešské deklaraci, tak z našeho pohledu jde o faktickou a skutečnou zradu zájmů národa.

Takhle země totiž nepatří úředníkům Evropské unie nebo nadnárodním neziskovým organizacím. Je dědictvím našeho národa a jen on má právo rozhodnout, respektive jeho zástupci, kdo v ní bude žít. Nicméně úroveň toho, co je Marrákešská deklarace a migrace a vůbec Dublinský protokol, to by byla opravdu otázka na celostátní referendum a rozhodně v takové věci podporujeme a prosazujeme, aby rozhodli občané.

Chci důrazně vyzvat vládu, aby jednala v zájmu Ústavy a svého slibu. Vláda v demisi prostě nemá vyjadřovat stanoviska k žádným zásadním mezinárodním závazkům, ani deklaracím, protože k tomu prostě nemá od sněmovny mandát. Pakliže je v demisi, tak je potřeba to projednat minimálně ve výboru a zajistit si stanovisko, zvláště u takto závažné věci, nebo prostě to stanovisko nemá být žádné. Mlčení je souhlas a pan ministr se nevymezil. Tak to je samozřejmě problém. Je potřeba se vymezit jako Maďarsko, pakliže to tak má být. A pokud s hnutí ANO hlásí tedy k přijímání migrantů, tak je to jeho volba a jeho politický program, ale mělo by s tím hnutí tedy seznámit voliče a to se nestalo. A je to zcela legitimní program. To tady máme strany, které to prosazují, ale seznámily s tím předem voliče a volič to nějak před pár měsíci vyhodnotil ve volbách. Víme, že pro imigrační stranu byla vždycky typicky třeba TOP 09 nebo KDU-ČSL nebo ČSSD atd.

Znovu bych tedy zopakoval, že není možné, aby v takto závažných věcech rozhodovala jen vláda bez mandátu sněmovny nebo tam prezentovala nějaké stanovisko, ať takové, nebo onaké. A také není možné, že vláda zároveň uklidňuje lidi prázdnými prohlášeními, že jsou proti migraci, když ve skutečnosti se tam dělá opak a proti takovým zásadním deklaracím se nevymezuje na mezinárodní úrovni. Znovu říkám, že opravdu není možné a není to přijatelné pro nás v SPD, aby se zástupce vlády, která nemá důvěru, nevymezil proti takovému dokumentu, ve kterém se Česká republika de facto v některých pasážích hlásí k systémové podpoře migrace.

Zástupci vlády se nám snažili prezentovat deklaraci z Marrákeše jako deklaraci prevence a boj proti nelegální migraci, pašování migrantů, obchodování s lidmi, ale jak jsem už poznamenal, v určitých pasážích je ta deklarace jiná. Z dokumentů vyplývá, že jsme se jako Česká republika kvůli vládě oficiálně v podstatě přihlásili k tomu, protože jsme se nevymezili jako to udělalo Maďarsko, že nelegální masovou migraci chceme nahradit zlegalizováním této migrace a jejím zjednodušením pro migranty. A to je pro nás v SPD absolutně nepřijatelné. Deklarace žádá maximalizaci přínosů pravidelné migrace pro rozvoj, a to včetně přínosů pro členy diaspor. Autoři deklarace a myšlenky podpory migrace mimo jiné přemýšlí nad tím, jak Afričanům a Arabům migraci ještě více zatraktivnit. Chtějí usnadnění procesu převodu finančních prostředků, které posílají migranti do zemí svého původu, což v praxi znamená motivaci rodin, aby své zástupce vysílali do Evropy pro evropské dávky a následně exportovali tyto peníze do Afriky a Arábie, kde dobře poslouží například k podpoře šíření terorismu a radikálního islámu. Deklarace se hlásí k pozitivnímu potenciálu legální migrace a soustředí většinu svých činností na maximalizaci přínosů pravidelné migrace pro rozvoj, a to včetně přínosu pro členy diaspor, čili diaspor, tu dokument nepochybně míní, alespoň nám to z toho vyplývá, muslimské no-go zóny a migrantská ghetta.

A nyní mi dovolte zasadit Marrákešskou deklaraci a o to tady jde, to je důležitý moment tohoto bodu, proč jsme to jako hnutí SPD navrhli, abychom tento bod tady otevřeli, tak mi dovolte zasadit tu Marrákešskou deklaraci do aktuálního širšího kontextu. A to je důležité a tady všichni musíme mít informace a musíme zpozornit, protože ono je to právě ta tzv. salámová metoda, proto my na to upozorňujeme a když se někde objeví byť krátké pasáže, které podporují legalizaci migrace a tím pádem narušení bezpečnosti a sociálního smíru v České republice, tak prostě na to upozorňujeme, protože se zároveň - a to víme tady všichni ve sněmovně, protože jsme to už projednávali v lednu a zaujali jsme k tomu negativní stanovisko, také jako SPD jsme tento bod v podstatě otevřeli a prosadili tady na schůzi ve spolupráci s některými dalšími poslanci - tak se chystá také revize azylových pravidel v Evropské unii, tzv. Dublin IV. Jedná se o nařízení Evropské unie, které tedy bude nutné beze změny implementovat do českého právního řádu a jenom připomenu, že Dublin IV znamená povinné přerozdělování afrických, islámských a dalších migrantů do zemí Evropské unie včetně České republiky, a to je opravdu šílený návrh a je nutné, abychom ho v České republice zcela odmítli i za cenu vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie. V sázce je budoucnost České republiky jako bezpečného státu bez sociálních nepokojů. Ale ten kontext je dokonce ještě širší.

Dále minulá vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL v minulém volebním období podepsala 2. května 2016 tzv. Instanbulskou úmluvu. Tato úmluva zavádí do právního řádu ideologické mýty a snahy neomarxistů. Jde o genderismus, o snahu ovládnout fungování rodiny. Rodinu vystavuje kontrole neziskových organizací, které mají neomarxistické postuláty naplňovat a kontrolovat. Jednostranná absolutizace některých mýtů o násilí mužů nebo absolutizace práv dětí nad rodiči je faktickým pokusem rozbít rodinu a její přirozený řád. Jde o záludný útok na rodinu a křesťanské hodnoty. Otevírá cestu udavačství, ničení rodin, ideologickému cenzurování výchovy a odebírání dětí. Jde o cestu k neomarxistické totalitě.

Jedinou efektivní možností, jak Istanbulskou úmluvu odmítnout, je odmítnout ji v průběhu ratifikace, tedy odmítnout ji v Parlamentu nebo tím, že ji odmítne podepsat prezident. To je nutné udělat.

A dalším, čtvrtým chystaným dokumentem, který tady bude dříve nebo později projednáván, je Globální kompakt o migraci a všechno přichází zároveň. Organizování migrace by tímto mělo z rukou státních orgánů přejít do vysoké míry na úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a na nevládní neziskové organizace. České republice hrozí velké riziko, jelikož Evropská komise se chystá kompakt podepsat jménem Evropské unie jako akt takzvané společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Tím by se měl stát závazným pro členské státy Evropské unie, přestože by Česká republika například nesouhlasila, a jeho neplnění by mohlo podléhat sankcím, udělovaným Evropským soudním dvorem. Nesouhlas s tímto dokumentem na úrovni - a tady opět Česká republika zklamala, chci říci, a hned řeknu jak, a vláda opravdu předvádí z našeho pohledu neuvěřitelnou zahraniční politiku, protože nesouhlas s tímto dokumentem, s Globálním kompaktem o migraci, na úrovni výboru stálých zástupců, což je orgán v rámci společné zahraniční politiky Evropské unie, už deklarovaly Polsko a Maďarsko, Česká republika však nikoliv. A já se ptám proč. Já se ptám pana ministra proč. Takže Maďarsko a Polsko deklarují nesouhlas s chystaným Globálním kompaktem o migraci a Česká republika nikoliv.

Ale já zároveň také odpovím. Je to tím, že česká vláda ve skutečnosti je proimigrační a tady v České republice tvrdí něco jiného než ve skutečnosti venku dělá. A to musí skončit. Reálně hrozí, že Evropská komise názor Polska a Maďarska obejde, jelikož v Radě Evropské unie, což jsou v podstatě ministři zahraničí, se hlasuje jednomyslně, a proto Evropská komise signování kompaktu prohlásí za akt například v rámci celní unie, kde se hlasuje většinově. Obdobná metoda totiž byla použita při jednání o smlouvách CETA a TTIP.

Proto je nutné, aby se Česká republika, pane ministře, ihned zapojila po boku Maďarska a Polska a hlasovala ve všech orgánech Evropské unie proti tomuto dokumentu a zároveň musíme koordinovat postup a hlasování s dalšími státy zejména střední Evropy, které text odmítají podpořit.

Takže já už tady vidím, jak v dalším vystoupení se bude říkat, jak Okamura nemá pravdu, SPD nemá pravdu. Není to tak. To by potom nemělo pravdu ani Maďarsko a Polsko, takže to takhle prostě není. Prostě to tak není. Navíc u Maďarska, jak víme, tak tam maďarský ministr zahraničí jel už se stanoviskem z maďarského parlamentu. A to je správný postup. Prokonzultoval to, měl tam určité stanovisko a vyjádřil se nesouhlasně. Tady je to naopak, a to opravdu není dobře u takto závažných problémů, jako je migrace.

Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné velmi pečlivě zde v Poslanecké sněmovně všechny tyto návrhy sledovat a velmi pečlivě se těmto návrhům věnovat a především je důrazně odmítat.

Znovu zopakuji návrh našeho usnesení:

Migrační azylová politika České republiky musí zůstat v plné rozhodovací kompetenci České republiky.

Na tom musíme rozhodně trvat. Jenom shrnu, že se jedná jak o marrákešskou politickou deklaraci, je to Dublin IV, Istanbulská smlouva a Globální kompakt o migraci. To, proč jsme otevřeli ten bod, je to samozřejmě proto, že se tady nakupily už čtyři věci, kde je snaha předat tyto zásadní kompetence na evropskou úroveň.

Mimochodem, dovolím si přidat ještě pátou věc. A pátou věcí je to, že čeští europoslanci za hnutí ANO a ČSSD opět hlasovali pro migraci. Evropský parlament, jak víme, nebo to možná nevíte, nově podpořil návrh evropského komisaře pro migraci Dimitrise Avramopulose, aby Evropská unie podepsala úmluvy OSN, které mají zcela otevřít hranice států pro migranty a uprchlíky. Oba texty mají být hotové do konce července letošního roku. K podpisu mají být smlouvy předloženy členským státům OSN na Valném shromáždění OSN v září 2018.

Dalším obrovským problémem je to, že Evropská komise dlouhodobě usiluje o to, aby se smluvní stranou stala celá Evropská unie a Europarlament ji v tomto záměru podpořil. Vedení Evropské unie by tak podepsalo úmluvy i proti vůli České republiky a my bychom se museli podřídit. Pro tento doslova vlastizrádný návrh hlasovali všichni europoslanci zvolení za vládní hnutí ANO, tedy Pavel Telička, Petr Ježek, Dita Charanzová a Martina Dlabajová. A tady bohužel jasně vidíme, že nám vláda v čele s Andrejem Babišem ohledně migrace říká v České republice úplně něco jiného než ve skutečnosti dělají jejich europoslanci v Evropském parlamentě a jak hlasují. Europoslanci jsou zcela servilní vůči diktátu Evropské unie a hlasují proti zájmům České republiky.

Nicméně europoslanci za hnutí ANO v tom nebyli sami. Stejně tak hlasovali pro návrh europoslanci za ČSSD, TOP 09 a hnutí STAN, jmenovitě Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina a Miroslav Poche, kterého ČSSD navrhuje na funkci ministra zahraničních věcí České republiky v Babišově vládě. Další dva poslanci za ČSSD Pavel Poc a Olga Sehnalová se v této věci neuměli rozhodnout, takže se zdrželi hlasování. Několik dalších europoslanců pak v tento den, kdy se jednalo o tak důležité věci, která může mít zásadní dopad na osud českého národa, státu a jeho občanů, nebyli v Evropském parlamentě vůbec přítomni.

Mimochodem dodám, že co se týče tohoto nedávného hlasování v Evropském parlamentě ohledně těchto úmluv OSN, které mají zcela otevřít hranice států pro migranty a uprchlíky, tak z tohoto jednání o obou úmluvách, už se na pokyn amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhly USA. Americký prezident vyhlásil, že USA nepodepíší tyto dokumenty, protože jsou v rozporu s jejich národními zájmy v oblasti bezpečnosti. Ale Evropský parlament, Evropská komise a čeští europoslanci skandálně prosazují opak.

Kdyby tady došlo ještě k diskusi, tak já mám ohledně tohoto dokumentu tady připravenou podrobnou analýzu asi na deset stran, což je na další půlhodinu, ale počkám si, jaké bude stanovisko. Znovu bych zopakoval, že my tady nechceme vést debatu nějak konfrontačně, pane ministře. My jsme tady navrhli, myslím, docela jasné usnesení, které ani nejmenuje vládu, ani nejmenuje vás, prostě jenom chceme, aby tady padla věta a pokud možno byla ve Sněmovně odsouhlasena, že migrační azylová politika České republiky musí zůstat plně v rozhodovací kompetenci České republiky. V podstatě ani nemá smysl - znovu tady říkám - abychom si tady říkali, jaká věta je tam tak a jaká věta je tam onak. Já vím, že jsou tam věty různé, já jsem tu deklaraci viděl. Někdo to může vidět tak, že je to protiimigrační, někdo promigrační. Promigrační věty tam prostě jsou, tak to prostě je.

Já si myslím, že můžeme velice rychle ukončit tento bod, kdybychom prohlasovali toto jednovětné usnesení a všichni budeme - minimálně my v SPD - mít jistotu, že to vláda myslí skutečně tak, že migrační azylová politika musí zůstat plně v rozhodovací kompetenci České republiky. Když pro to hlasovat nebudeme, tak to znamená opačný význam, že souhlasíme s tím, že to tedy nemusí zůstat v rozhodovací kompetenci České republiky, což si myslím, že je dost značný problematický signál.

Děkuji moc a děkuji za pozornost.

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane místopředsedo prostřednictvím pana místopředsedy, nevím, jestli mám říci, že jste tak velký demagog nebo máte tak hluboké neznalosti. Jistě víte, že od doby podepsání Amsterodamské smlouvy, to znamená od roku 1997, je společná migrační a azylová politika, resp. sdílená.

Já chci upozornit jenom na to, že to usnesení, které, jak říkáte, je tak jednoduché, je naprosto v rozporu se smlouvami, ke kterým jsme přistoupili už při vstupu do Evropské unie. To, co se vám zdá tak jednoduché, tak je poněkud komplikovanější a vy to buď nevíte a pak máte zásadní neznalosti, nebo to dobře víte a pak - omlouvám se - prostřednictvím pana předsedajícího, jste zkrátka demagog. Možná obojí.

Je faktem, že spoustu věcí v oblasti migrace musíme řešit společně a faktem je také to, že jenom díky společným postupům se dnes téměř na nulu dostala migrace ve srovnání s tím, co bylo kolem roku 2016 jak ve Středozemí, tak na Východě. Podívejte se na ta čísla a díky čemu to je. To je díky naší společné evropské politice.

Vy si opravdu myslíte, že toto mohou řešit jednotlivé státy? Vy opravdu neznáte závazky, které vycházejí z Amsterodamské smlouvy? Vy nevidíte, že to usnesení, které jste tady přednesl s interpretací, že to není žádný problém, že je v rozporu s Amsterodamskou smlouvou a že je to smlouva, která byla platná už při našem vstupu? Jak je tohle možné? Ano, evropská politika musí být společná. My k ní máme aktivně přispívat (Předsedající: Čas!) a musí být společná i v této oblasti.

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No tak já bych normálně na paní poslankyni Langšádlovou nereagoval, ale musím, protože je opravdu komické, že paní Langšádlová, která je prý členem evropského výboru, tam dneska nebyla. Teď jsem se na to ptal. A tady mudruje, jaká jsou stanoviska. Tak buď se paní poslankyně Langšádlová má účastnit a poslouchat to tam, anebo se tedy neúčastní a pak tady něco říká, tak tedy nevím, kde byla, když jsme tady kvůli tomu přerušili Poslaneckou sněmovnu a čekali jsme na výsledek. Takže to jen tak mimochodem, abychom si řekli, jak je to ve skutečnosti.

Ale když se ještě vrátím k tomu příspěvku, protože se asi ohledně toho budeme motat pořád dokola, já nevím, jestli jsme slyšeli dobře návrh mého usnesení. Návrh usnesení, které navrhuje SPD - migrační a azylová politika České republiky by zůstala plně v rozhodovací kompetenci České republiky - nevylučuje to, co říkala paní poslankyně Langšádlová. Když Česká republika bude chtít řešit věci na mezinárodní úrovni a ve spolupráci, ano, proč ne, vždyť to není nic proti ničemu. Ale když nebudeme chtít, tak si to necháme my v kompetenci. Takže nevím, jestli se tady vůbec posloucháme, co my navrhujeme. Ten návrh našeho usnesení umožňuje všechny varianty, jenom to, že si to bude rozhodovat Česká republika. Takže tím uznáváme, že je potřeba spolupracovat, ale tak, aby to bylo pro Českou republiku vždycky výhodné. Takže to není nic proti ničemu, my neříkáme solitérní přístup, my říkáme, aby to zůstalo v rozhodovací pravomoci České republiky. Nic víc, nic míň.

28 komentářů :

 1. Neni lepsi a jednodussi rict ze migranti jsou zvirata

  OdpovědětSmazat
 2. P.Okamura ma nas 100% souhlas. Jsem hrdy ja a moji vojensky kolegove, ze jsme volili p.Okamuru. Langos tj. klasika z top09....negramoti, dyslektici a proti ustavni blbe.kove! Postup je: Obcani zadaji pozadavky pres poslance k vlade, ktera to zpracuje. Vlada zpracuje pozadavky=vlada to pouze odmaka a neleze EU do zadnice!!!
  dustojnik-valecny veteran

  OdpovědětSmazat
 3. Zastupuji vesmírné civilizace na Zemi už dvacet jedna let.

  Základní jednotkou planety je národ. Tečka. Znamená to tedy, že ne stát a protože nynější jižní imigrace snižuje tento národní útvar na jeho kvalitě, je zákonité, že my vesmírné civilizace nebudeme moct spolupracovat s těmi národy, tedy, které budou pod námi požadovanou vývojovou úrovní.

  Vy někteří argumentujete a plně demagogicky tím, že za druhé světové války a za například okupace Československa 1968, byli Češi přijímáni do jiných států především Západní Evropy a USA bez námitek. Ano, byli a byli přínosem jejich vyšší vývojovou úrovní, především s nimi nebyly jakékoliv problémy, především ne ty náboženské. Islám je přece nekompatibilní s jakýmikoliv nevěřícími v něj a sám islám to Koránem všem muslimům striktně přikazuje.

  My vesmírné civilizace se snažíme spolupracovat s Českem, jak jsme se v roce 1968 zavázali, smluvně zavázali a daří se nám to, bráníme Česko a snažíme se mu pomoct i vzděláváním jeho občanů a jejich vedením v čemkoliv, protože my máme takovou možnost. Jsme schopni v tom pokračovat ale právě za té podmínky, kterou jsem výše sdělil, totiž za podmínky jeho dostatečné vývojové úrovně, respektive i jeho pozitivnosti.

  Vy jste Češi a jsou i jiné národy, na světě, samozřejmě, směji se. Jasně, směji se, ale legrace to vůbec není, protože my jsme jejich nepřáteli a nepřáteli i jejich jednotlivých příslušníků, které přijímáte do svých států a zařazujete mezi svůj lid,... potažmo do svého národa,... ačkoliv víte dobře, že toto jejich začlenění v Západní Evropě selhalo a vznikají ghéta a no-go zóny, respektive krádeže vašeho území těmito jinými národy, tedy. Tak jak? Jak vás máme brát? Jako zrádce vlastního národa a ničitele jeho existence a jeho budoucnosti a nebo jako vyspělé představitele lidstva, kteří jsou už hodni našeho osobního zájmu a naší plné spolupráce s nimi?

  Zdravím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. --- Další věcí je to, že žádná "sdílená suverenita" státu neexistuje. Buď stát má vlastní a tedy plnou suverenitu a je tedy tzv. suverénní a nebo ji nemá, respektive třeba jen pouze částečnou, neplnohodnotnou. Nás vesmírné civilizace naprosto nezajímá ta absolutní lež vašeho Ústavního soudu, který tvrdí, že ta tzv. přenesená a nebo jiným slovem sdílená suverenita, je v souladu s Ústavou Česka, která suverenitu Česka, jeho plnou suverenitu, protože tak Ústava Česka vznikla, deklaruje a zaručuje. My vesmírné civilizace nepovažujeme už Česko za suverénní stát a je jen naší tolerancí, zatím, že vám to nedáváme natolik najevo,... protože vy stále ještě bojujete proti zrádcům, kteří Česko vydali do spárů států jiných, mocnějších, do spárů států EU. Důsledkem by bylo, že bychom nerespektovali a jak jinak, samozřejmě, nic, co by se státnosti Česka týkalo a to samozřejmě s plnou podporou našich vesmírných válečných zbraní. Totiž, Česko bychom považovali za neexistující a jeho státní území za volné pro kohokoliv, především pro nás. Velmi velkou chybu děláte, smějí se vesmírné civilizace, protože vy jim usnadňujete situaci. A nic vám nepomůže, nic vás neomluví, protože vy sami jste vlastní stát zlikvidovali. Porušením toho nejzákladnějšího ve vaší vlastní Ústavě Česka - zánikem státní suverenity Česka. Lid Česka už není zdrojem veškeré státní moci, nevykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Tak to prostě už je. Rozhoduje o něm někdo jiný. Zdravím.

   Smazat
  2. --- Vyberte si tedy: Podali jsme vám ruku a držíme vás za tu vaši. Ještě stále máte šanci. Čekali jste na nás celé věky. Zůstaňte sami sebou.

   Smazat
  3. Vypadni ty bludy čmárat na Saturnův prstenec,DEMENTE!!!!!

   Smazat
 4. Nedá se zjistit, kdo konkrétně tyto různé tzv. "smlouvy a úmluvy" vymýšlí?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. VYMÝŠLÍ TO MAJITELÉ VELKÝCH PENĚZ VIZ BABIŠOK,

   kteři chtěji,aby jejich menšina vládla většině s pomoci jimi dodaných teroristů,kterí jejichmoc budou podprovat diktaturou strachu.
   Cilem je potlačit lidská práva většiny odstraněnim demokracie.
   Sami vidite,že se tato sekta politické třidy sprostých a prolhaných Šmejdů bráni zuřivě vizi

   NAŠI NOVÉ OBČANSKÉ PŘIMÉ DEMOKRACIE VIZ NP Nr.2.

   kde to stoji napsano jasně a stručně ve formě požavdavku otevřeni diskuznich rubrik na webech politických stran,které jim platíme!
   Taková přimá demokracie jde uskutečnit hned a bez pertipetii.

   OBČANÉ JI BUDOU NEPŘETRŽITĚ CHTIT A TO VE VLASTNIM ZÁJMU A ZÁJMU DEMOKRACIE.

   Pryč s bezmocnosti občanů,kteři si museji za posměchu vadně zvolených zástupců stěžovat na tzv alternativnich webech ,kde je Šmejdi chtěji brzy totálni cnzurou umlčet!

   Smazat
  2. Žádejme jako občané voliči zákon

   jimž budou přesunuty peněžni prostředky občanů zpronevěřované tzv ohlupovadly i prázdnými weby stran a hnuti ,do tvorby vlastnich webů voličů,kteři už budou vědět co tam napsat jako pravdu a lež sami a nebude jim hrozit cenzura jako je tomu dnes!w

   Smazat
  3. Anonymní25. května 2018 5:27
   „Nedá se zjistit, kdo konkrétně tyto různé tzv. "smlouvy a úmluvy" vymýšlí?“
   Dá se to odhadnout. Jsou to ti, kteří pracují na centralizaci světové moci. Centralizace moci v Evropě je toho součástí. Ta „elita“, ti poskokové v EU, jsou jejich služebníci. Svůj podíl realizují, podle Kalergiho plánu. Tj. vytvořit na evropském území jednotný celek, bez původních evropských národů a států.
   Občané těchto států můžou jít uvědoměle vstříc vlastní záhubě, za chlácholení svých Kalousků a Lanšáglových, nebo podpořit a volit rebely, jako je T. Okamura.
   P.K.

   Smazat
 5. zaujímavé je že zo Slovenska tam nikto nebol, na Lajčákov pokyn sa to odignorovalo - tem tvrdí, že v uvedených zmluvách musí byť zainteresované OSN, žiadna deklarácia nemá nad zákon daného štátu - a hotovo - jednoducho zmluva MUSÍ byť prijatá daným parlamentom každého štátu a až tak má všeobecný účinok v celej EU poťažmo OSN - inak nič ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ten ministr tam neměl co dělat,zvláště když ho poslalo ANO BUDE HŮŘ !
   Ta protistátní organizace nám voličům podvedeným zmanipulovanymi ohlupovadly jenom smrdi a lže!

   Smazat
  2. Nevěřím Marrákešské protokolu ! Sledoval jsem živý vstup z parlamentu a poslanec za ODS vyzval Metnara , řekl v parlamentu ,že to nebude mít vliv na migraci ! To pan Metnar neučinil ! Tak je jen lež !

   Smazat
 6. Kalousek ve sněmovně sdělil k marakéšské smlouvě ŽE mezinárodní právo je víc než národní!!!Prostě s Bruselským svazem na věčné časy a za všech okolností -VY ZAPRODANÁ SEBRANKO!!!!.. Ale TOTO BYLO UPEČENO DÁVNO PŘED TÍM -LISABONSKÁ SMLOUVA -KLAUSE DIV NEUPÁLILI ZA ODMÍTÁNÍ PODEPSAT!!.......Václav KLAUS -3. listopadu 2009 ¨byl donucen podepsat LISABONSKOU SMLOUVU!!!po dlouhém nátlaku politiků celé Evropy a Česka jako jediný v Evropě odolával !! VÍTE TO???VÍTE CO VŠE BYLO VL.SMLOUVĚ??Ne jen Vás zajímalo a víte že V. Klaus vzal pero,ČEŠTÍ IDIOTI!!!Nikdo ho nepodpořil!!!Česko tak ztrácí suverenitu, prohlásil!! V bodech je vypsáno vše o ztrátě a POROBĚ ČESKA .... například bod 8. Členské státy přijdou o právo veta v oblasti legální migrace***
  http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/126269/lisabonska-smlouva-klaus-ji-podepsal-co-o-ni-nevite.html ****
  Tzv. Lisabonská smlouva je tunelem, kterým bude možno napříště kus po kuse potichu odnášet českou státnost, naši suverenitu, naši ústavnost. Někdo se na to těší. Někomu to vadí. Někdo o tom vůbec neví.
  Ladislav Jakl, tajemník prezidenta republiky, Lidové noviny, 13.6.2008...Tenhle národ měl a má mimořádné osobnosti a které Ti malí nikdy nedocení..Pane Okamuro ,jste na bojišti sám( a hlavně zbytečně-vše upečeno v roce 2009) ...Jako byl V.Klaus v roce 2009..EVA

  OdpovědětSmazat
 7. Dobroseři se rozčilují naprosto zbytečně a Okamura má pravdu. Pokud má Bureš pravdu a Marakéšský slint nás k ničemu nezavazuje, neměly by alespoň ty partaje, které šli do minulých voleb z protiimigrační politikou a nachytali na ní své voliče, mít problém zvednout ruku pro Okamurovo prohlášení, že si o migrantech rozhodovat budeme sami.
  Babiš se rozčiloval zbytečně a Okamura mu toto měl v naprostém klidu odpovědět.
  Tím by ho donutil buď přiznat barvu, nebo změnit názor. Obojí je cenná informace pro jeho voliče v případných předčasných volbách.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je právě hra, na kterou ANO nepřistoupí. Firemní rozhodování se řídí strategií založenou na profitu majitelů firmy, bez ohledu na zaměstnance. Tolik zdůrazňované "efektivní řízení" jsou jen kroky k získání moci a vlivu.
   Každému musí být jasné, že v otázce týkající se národní suverenity má být odpověď jasná, tak jako ji v případě migrace prezentuje Maďarsko. U ANO nebude, ze zcela pochopitelných důvodů, prezentován jasný názor.
   Zvednutá vlna odporu by měla být co nejsilnější, až přehnaná. Je totiž jasným signálem pro všechny kolaboranty a Brusel, že cesta smíření se s nasouváním uprchlíků proti vůli a zájmům národa je uzavřená. Zdůraznění "jasného signálu" pro voliče je rovněž důležité. Sledujte své volené, jak se chovají v průběhu volebního období.
   ABC

   Smazat
 8. Ted když vše bylo dávno upečeno KVIČÍTE,jdete na hrob s křížkem a funus proběhl v roce 2009 ČEŠTÍ IDIOTI!!!!!!!!!!!!!!!!!EVA

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 9. EVIČKO ,MARNÉ JE BĚDOVAT NAD ROZLITÝM MLÉKEM JSME BLBI

  dnes už bojovat za naše vize umime a tak vás zveme! Staňte se aktivistkou OSV,která jediná má k dispozici novou vizi ČR ve formě NÁRODNIHO PROGRAMU.
  Obdivujte na př. jeho NP Nr.1.

  kde je jasný návod jak se zbavit korporátni oligarchické tyranie ohnutých hřbetů a nízkých platů.
  NP Nr.2.

  kde je jasně vyznačeno jak bojovat proto hrozíci cenzuře a to

  NAŠI OPRAVDOVOU OBČANSKOU PŘIMOU DEMOKRACII,ve formě která jde uskutečnit téměř okamžitě a zdarma

  A skvělé body dalši body jako na př. NP Nr.6. KTERÝ JASNĚ PÍŠE

  Ne kapitalismu BEZ přivlastků,nejhorši formě kapitalismu vYcházejici z gangsterisnu

  ATD.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 6:48 Proč NÁRODNÍ program používá "amerikánské" číslování (Nr.X)? Chce jen vypadat "světově" nebo ho připravovali nějací američtí poradci? Je to drobnost, ale ve mně vyvolává značnou nedůvěru.

   Smazat
  2. 14:22 A co je na číslování Nr.X amerikánského?

   Smazat
 10. Pokud ještě chceme doufat, že je u nás, potažmo v EU nějaká demokracie, musí každý stát mít svoji nezávislou migrační a azylovou politiku. Jinak už žijeme jen v hluboké totalitě! Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
 11. Ti co chtějí tady migranty ,odstěhujte se na západ do no-go zón s celou rodinou i s dědečky a babičky . Protestující studenty , a ta 10 holčina ,ta se tam bude mít jak v ráji !

  OdpovědětSmazat
 12. Švédsko pod působením migrantů z Afriky a Asie se už rozpadá, na denním pořádku tam mají znásilnění, krádeže, vraždy, tedy totální rozpad. Ve Francii migranti otevřeně útočí na policii a ta se ani neodváží zajíždět k případům v částech měst, kde migranti bydlí. To samé je v Německu, Nizozemsku, Belgii. Itálie je zavalená migranty a přijíždějí další a další a některé města již ovládli migranti, kteří si diktují podmínky. Prostě všude, kam migranti přišli mají totální rozvrat. Americký prezident v momentě po inauguraci udělal okamžitě opatření proti migraci. I přes všechny strašné zkušenosti s migrací Evropská unie tlačí na masovou migraci z Afriky a čím víc migrantů, tedy mladých černochů v počtu milionů, tím lépe. Evropa pod migrací, kdy v plánu je přemístit několik desítek milionů Afričanů do Evropy se přemění na Afriku a to je cíl. Otázka je z čeho se to všechno bude investovat, tedy z čeho budou žít desítky milionů migrantů v Evropě. Je jasné, že ti co to všechno organizuji, tedy horní nejbohatší vrstva miliardářů to investovat nebude. Bude to zaplaceno tím, že se vezmou peníze z důchodcům a těm nejchudším. Aby občan našeho státu měl na vyplácení důchodu musí splnit přísné podmínky a nesplnění jenom jedné z podmínek pro vyplácení starobního, invalidního důchodu, znamená žádný důchod. A nyní přichází miliony dvacetiletých až třicetiletých mladých mužů, kteří bez splnění čehokoliv v každém Evropském státě v průměru měsíčně budou dostávat tisíc EURO měsíčně. A to je cíl vrcholného vedení Evropské unie. Je to zločin na občanech EU. A při znalosti všech těchto skutečnostech naše vláda dělá všechno pro to, aby bylo tady co nejvíc Afričanů, kteří místo toho aby pracovali doma tak se přijdou válet do Evropy a budou pobírat vysoké dávky.

  OdpovědětSmazat
 13. Důležitý je ten fakt, že se během jednoho roku podepisuje hned několik úzce souvisejících dokumentů, které mají podporovat migraci, legalizovat tu nelegální a zároveň potlačovat kompetence národních států EU. Něco už podepsáno bylo, něco ještě na ratifikaci čeká, nicméně naše loutková vláda udělá cokoli, co bude Brusel požadovat, to už snad dostatečně prokázali. Do Marakéše jel Metnar tajně, věděl o tom jen on a Babiš - jedná se tedy o zcela účelové zatajení této pracovní cesty. Proč se to předem neprojednalo v parlamentu? Samozřejmě proto, že by k podpisu toho pamfletu Metnar nakonec žádný mandát nemusel dostat. Navíc by se vše rozvířilo a doneslo na veřejnost - je velmi pravděpodobné, že se od začátku předpokládalo, že se podpis deklarace podaří utajit. Každopádně tato vláda dělá jednu botu za druhou - podobně jako europoslanci za ANO, hlasující výhradně proti národním zájmům. K tomu si ještě přiberou do koalice vítače socany s muslimofilním Hamáčkem na vnitru a vítačem Pochem na zahraničí. Vy, kdo jste ANO a ČSSD volili, stoupněte před zrcadlo a nafackujte si!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Spolupràve ANO a CSSD se dala pŕedpoklàdat. Jde o využití vlivu dlouholeté parlamentní strany na státní správu. Rozdělení si sfér vlivu pro "těžbu" ze státního rozpočtu a dotací. ANO je v politice příliš krátce. Sledujeme politiku "drancování" vlastního národa v přímém přenosu. Ti, co si dnes říkají střední třída si musí rychle uvědomit, že není cílem zvýšit a udržet jejich blahobyt, ale připravit je o něj.
   ABC

   Smazat
 14. Já jsem to před volbami psal že ano je jen další euhujerská strana. Teď slovíčkaří nelegální nevezmou a legální budou v pořádku. Měli Češi volit SPD jako já.

  OdpovědětSmazat
 15. HOAX: Marrákešská deklarace zavázala ČR a Slovensko k přijímání lidí z Afriky
  http://manipulatori.cz/hoax-marrakesska-deklarace-zavazala-cr-a-slovensko-k-prijimani-lidi-z-afriky/

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.