Reklama

pondělí 25. června 2018

Babišův vítězný antiúnor

Martin Koller
25. 6. 2018
Kdysi mi přátelé ze západu, a nejednalo se o nějaké „lúzry“ tvrdili, že naše republika se dostane do pozice banánových republik neboli demokratické kolonie. Varovali mne před americkou globalizací s všudypřítomným fízlováním, sociální a ekonomickou likvidací nepohodlných občanů v souladu se zákonem, potíráním vlastenectví, rozprodejem a privatizací státu, který sežerou západní žraloci a rasovým inženýrstvím likvidujícím evropské obyvatelstvo. Zároveň kritizovali výsledky takzvané západní demokracie a tvrdili, že komunisté byli velmi chytří vládcové, od nichž se mnohé naučili. Nic takového se v tehdejších médiích a v podstatě mnohdy ani dodnes neobjevuje, a to ani na stále více cenzurovaném internetu. Moc jsem jim nevěřil, domníval jsem se, že zbytečně přehánějí a jezdí si v mercedesech a bavorácích a myslel jsem si, že bude líp. Od té doby uplynulo téměř čtvrt století, jejich slova se potvrdila a já se dost naučil. Iluze už mne dávno přešly, ale mnozí naši občané jim podléhají dodnes. Řeči o svobodě nevedly ke svobodě a strach o bavoráky, ale i škodovky a korýtka se stal základem povolnosti a zbabělosti. Celý systém je postaven na kombinaci strachu a lži.

K současné katastrofální ekonomické situaci, kdy nás předhání Slovensko, Polsko a Maďarsko a hloupnoucí společnost je rozvrácená politicky i morálně napomohly bez výjimky vlády od poloviny devadesátých let. Výsledky počáteční ekonomické transformace, která byla ideologicky a finančně řízena ze západního zahraničí, nemohl nikdo očekávat. Obětí ideologické mediální masáže, korupce a ekonomického podvodu západních žraloků se stali i vedoucí představitelé polistopadového vývoje. Sametová revoluce v zemích střední a východní Evropy a rozpad SSSR za Gorbačova a Jelcina především zachránily západ před těžkou krizí na dvacet let. Proto první začala v USA roku 2008. Pokračuje do současnosti potácením se celé slavné EU s její ideologickou měnou a německým vedením, přičemž další je bez ohledu na mediální propagandu za dveřmi. Vývoj silně připomíná třicátá léta minulého století. Počátek devadesátých let ve střední a východní Evropě by experiment, jaký se nikdy před tím neudál, takže neexistovala praxí osvědčená vzorová řešení.

Nicméně jeho pokračovatelé reprezentovaní u nás v koncovce ODS Nečase a TOP 09 Kalouska s podporou KDU-ČSL Bělobrádka dokázali diletantstvím, hrabivostí, asociální arogancí a bezuzdným podlézáním cizím zájmům, především německých sudeťáků, poštvat proti sobě a klasické demokracii a pravici převážnou většinu obyvatel. Přitom historicky byla pravice vždy vlastenecká a podporovala vytváření hodnot a osobní iniciativu, zatímco levice socialistickou bezpáteřnost, byrokracii, parazitování a internacionalismus. Současná česká levice a pravice se od sebe prakticky neliší s výjimkou většinou bezobsažné vyčpělé rétoriky. Politické strany jsou tu pro svoje vedení, nikoli pro členskou základnu, natož voliče. Vítězí ten, kdo v médiích před volbami obratněji slibuje a lže.

Nakolik byl polistopadový vývoj záměrný a cílený a nakolik dán morální a odbornou impotencí politiků a mediálních pracovníků je těžké odhadnout. Do vedoucích pozic v politice i státní správě jsou v celé Evropě dlouhodobě systematicky dosazovány omezené, manipulovatelné, vydíratelné a amorální figurky, nejlépe bezdětné, bez vztahu k vlasti, národu a bez budoucnosti. Jejich úkolem je pouze aktivně plnit jakékoli rozkazy. Výsledkem je mimo jiné zoufalá prázdnota, omílání vyčpělých antikomunistických hesel a naprostá absence osobností v takzvaných pravicových, stejně jako levicových, údajně demokratických stranách. U nás je jednou z posledních výjimek na pravici Václav Klaus mladší. Konec konců i myšlenkový vývoj jeho otce, jedné z nemnoha polistopadových osobností, je obdivuhodný ve srovnání s naprostou většinou dnešních politiků. Na levici je problém někoho najít, snad socialistu Foldynu. Pokud dostane komplot Babiš-Allbright Hamáček podporu ze strany KSČM, můžeme mluvit o konci levice v naší zemi. Snad poslední vlasteneckou parlamentní stranou je SPD, kterou se slouhové cizích zájmů snaží všemi prostředky zlikvidovat.

Ilustrativní ukázkou vývoje v naší zemi, ale i celé Evropě je ČT, která se z národní televize oplacené občany stala hlásnou troubou protinárodních zájmových skupin, placenou stále občany. V poslední dekádě došlo k naprostému převrácení pojmů, takže značná část obyvatel považuje za zachránce naší republiky oligarchu napojeného na nadnárodní zájmové skupiny a značná část médií a dokonce i takzvané levice se tváří, že tomu tak opravdu je.

Cílem tohoto vývoje je Evropa, minimálně střední a východní jako kolonie USA s bezprávnou masou bez vlasti a národa ovládanou několika rodinami oligarchů a bezpáteřnými, zkorumpovanými a všeho schopnými byrokraty v Bruselu a jim posluhujícími domácími ministry. S masou bez rodiny a identity manipulovatelnou na základě strachu, médií, náboženské ideologie a drog prakticky k čemukoli, včetně sebevražedné jadrné války. Ze společenského hlediska se jedná o návrat někam do osmnáctého století, spíš dál. Současnou realitu, která přímo ohrožuje náš stát a jeho historické bílé a křesťanské obyvatelstvo a vede k výše uvedeným cílům, bychom mohli bez velké nadsázky označit jako Babišův vítězný antiúnor.

Vítězný únor naruby

Když se podíváme na vývoj v posledních pěti letech, především v tomto roce, nelze přehlédnout podobnost s obdobím roku 1947 a počátkem roku 1948. Stejně jako v době okupace a po osvobození roku 1945 se úspěšně zdiskreditovaly pravicové strany arogantní hloupostí, beztrestnou korupcí, zlodějinou, kolaborací, multikulturalismem a tolerancí k drogám. Většina obyvatel zůstává chudá a nespokojená. Proto zabírají pseudolevicová hesla propagandy ANO a Pirátů. Rozdíl je v tom, že taková hesla používali na přelomu let 1947 a 1948 komunisté, kteří prosazovali sociálně spravedlivý stát pro pracující, stát všelidového vlastnictví bez zbohatlíků a kolaborantů a v podstatě i národní stát. Tento stát směřovali do mocenské sféry tehdejšího SSSR, nicméně nikdo nezpochybňoval stát ani národ. Dnes se podobnými hesly ohání propaganda největšího oligarchy napojeného na nadnárodní zájmové skupiny a těžícího z jejich ekonomické politiky.

Cílem je úplné propojení do ekonomické a vojenské zájmové sféry USA s převodovou pákou EU. Zároveň nelze přehlédnou rostoucí konkurenční ekonomický boj mezi USA a EU, kdy střední a východní Evropa jako blok ovládaný USA bude tvořit základnu amerických zájmů proti německé EU i Rusku. Jedná se o pokračování politiky USA, která směřuje k obklíčení Ruska a Číny a jejich ekonomické likvidaci cestou ekonomických smluv a vojenských paktů pod vlajkou NATO. Je otázkou, zda je pro náš stát a národ výhodné být kolonií USA, nebo EU, která je stejně kolonií USA. K uvedené situaci směřující k oslabení, případně rozpadu EU napomohla jednak zkorumpovaná byrokracie v Bruselu stále stupidnějšími směrnicemi, které končí nedostupností jedu na myši. Dále politika Merkelové, která vedla k destabilizující afroislámské invazi takzvané migrační krizi, kterou střední a východní Evropa jednoznačně odmítla. V neposlední řadě je to vojenská impotence zemí EU, která tupě sleduje politiku USA a NATO v misích od Balkánu, po Mali, bez jakéhokoli pozitivního výsledku, podpoře válkychtivého oligarchického režimu na Ukrajině a přípravě války proti Rusku. Především obyvatelé střední a východní Evropy vidí v EU Bruselu a Berlína nikoli ochránce, ale kolonizátora a nebezpečného nepřítele.

Nelze vyloučit, že uvedený stav je jedním z cílů politiky USA, která se snaží po dávném britském vzoru rozeštvávat spojence i nepřátele, podle hesla rozděl a panuj. Pro Rusko je výhodná jednotná přátelská Evropa nakupující ropu, plyn a další suroviny. Možnost spolupráce Ruska a Německa označovala již britská politika počátkem dvacátého století jako ohrožení svých zájmů. Výsledkem byla první i druhá světová válka a v současnosti nám hrozí třetí ze stejného důvodu v zájmu globální politiky USA. V tom je rovněž celé jádro střetu mezi zájmovými skupinami vedenými Babišem a Kalouskem. Jedna skupina posluhuje víc americkým, druhá evropským zájmům, aspoň na venek. Základní ideologický cíl však mají v podstatě stejný a divoké mediální střety jsou do značné míry komedie a boj o velikost podílu na vládě a kořisti. Jaký je rozdíl mezi současným vedením ČSSD a TOP 09? Prakticky žádný a v obou případech se jedná o zájmové skupiny podléhající Aspen Institutu a pražské havlérce jako centrům cizích zájmů v naší zemi.

Stejně jako po únoru 1948 dochází k omezování malého a středního podnikání pomocí byrokracie, všemožných směrnic z Bruselu a EET. Cílem ovšem není stát svobody a vysoké životní úrovně pro všechny, jenž kdysi slibovali komunisté, kteří se nakonec zvrhli ve stranickou nomenklaturu. Současný systém směřuje k úplné hospodářské kontrole v privatizovaném státu několika rodinami, či skupinami oligarchů, jako na Ukrajině, v horší formě pod vládou jednoho diktátora, jako v severní Koreji. Vlastnictví státu bude soukromé podle hesla, stát jsem já. Něco podobného vidíme v různých muslimských šejchátech a emirátech, kde ropa patří podle ústavy všemu lidu, ale ve skutečnosti je majetkem jedné, nebo několika rodin.

Důvodem k vzniku uvedené situace je fakt, že takzvaně pravicové vlády dlouhodobě tolerovaly neplacení daní částí podnikatelské sféry a výpadky příjmů nahrazovaly tlakem na nízkopříjmové skupiny stále chudnoucího obyvatelstva, rozprodejme národního majetku, včetně vody a půjčkami v zahraničí. Ve své aroganci přehlíželi fakt, že moc se nedá udržet, pokud chudých a nespokojených je příliš mnoho, jestliže mohou volit. Díky tomu je největší oligarcha Babiš, v podstatě jejich vrcholný reprezentant, považován v naprostém rozporu s logikou a zdravým rozumem, částí obyvatel za zachránce, ne-li přímo za levicového komunistu. Pitomá propaganda vedoucích politiků takzvané pravice tuto iluzi ještě podporuje. Zde je na místě otázka, zda tak neuvěřitelně hloupá propaganda označujícího komplot Babiš-Hamáček za vládu komunistů není nakonec výsledkem zákulisních dohod a komedií, kdy jak Babiš a Hamáček tak Kalousek jsou reprezentanty zájmů nadnárodních skupin a Aspen Institutu vedeného Allbrightovou, Bakalou a v pozadí pravděpodobně i Sorosem.

Babišovi se podařilo, stejně jako komunistům před únorem 1948 obsadit svými lidmi silová ministerstva a finance. Zároveň ho podporuje přímo, nebo aspoň nepřímo blokováním kritických příspěvků, více, či méně značná část médií, včetně těch, která jsou ještě považována za vlastenecká. Bezpečnostní informační služba se věnuje víc rozvracení vlasteneckých skupin a stran, než boji za bezpečnost státu. Tím se stále výrazněji podobá předlistopadové StB. Služební, poslanecké, či ministerské sliby státních úředníků jsou pouhá komedie ve střetu s nařízenou ideologií a snahou o udržení koryt za každou cenu.

Roli lidových milicí sehrávají politické neziskovky, které přispívají k chaosu a matení obyvatelstva. Jejich vystoupení proti Babišovi je jen komedie. Kdyby chtěl, mohl jim jako ministr financí, později jako premiér zarazit finanční podporu a prosadit patřičné zákony omezující jejich finanční podporu ze zahraničí a jejich působení na školách. Neudělal vůbec nic. Přitom Antifa je v některých zemích registrována jako teroristická organizace a novodobí Sorosovi svazáci typu Bartoše, Stropnického mladšího, Feriho, Jandy, či Putny jsou přímo vzorovými obrazy socialistických svazáků padesátých let prosazujících zahraniční ideologie a zájmy proti českému národu.

Jednou z dlouhodobých tragédií je opakovaná diletantizme státní správy. Po únoru 1948 se dostaly do vedení dělnické kádry, kterým chyběly jak odborné znalosti, tak řídicí praxe. Nicméně mnohým nechybělo vlastenectví, sociální cítění a smysl pro spravedlnost získaný životní praxí a dobou německé okupace. Navíc, někteří se naučili. Po listopadu 1989 došlo k čistkám a značnou část vedoucích pozic obsadili noví političtí nominanti, neméně neschopní a neméně ideologicky věrní. V současnosti jsme svědky třetího kola. U Babiše platí víc, než kdy dříve heslo blbej, ale náš. Lidi jako Stropnický, nebo Šlechtová lze sotva považovat za odborníky. Udivující je povyk proti Malé, jako bychom nedovzdělaných ministrů bez praxe neviděli již zástupy. Aspoň vypadá líp, nebo má lepšího vizážistu, než vojenská odbornice Parkanová. Rovněž u Pocheho je v podstatě lhostejné, zda on, nebo někdo jiný bude pokračovat v protinárodní politice a podlézání cizím zájmům ve stopách Schwarzenberga, Zaorálka, či Stropnického. Naše ministerstvo zahraničí dlouhodobě spíš patřilo zahraničí, než nám. Zato kupodivu nikdo neprotestuje proti Metnarovi, který podpisem deklarace v Marákeši vážně přispěl k ohrožení bezpečnost našeho státu. Od něj můžeme čekat na obraně opravdu cokoli, počínaje předáním zbytků armády bundeswehru, podezřelé nákupy výzbroje podle rozkazů z velitelství NATO a přátel z Aspen Institutu, stejně jako cizí vojenskou základnu na našem území, nebo vyhlášení preventivní války Rusku. Někdo to za Babiše udělat musí. Hnůj je třeba kydat cizíma rukama, aby oligarcha zůstal čistý a voňavý. Už zde je vidět, že povyk proti komplotu Babiš-Hamáček je jen komedie.

Komediální částí antibabišovské propagandy jsou i tvrzení, že Stropnický, Pelikán, Telička nebo Šlechtová jsou v nemilosti a proto odcházejí. Má to zlepšit jejich mediální obraz, aby se mohli jako věrní sluhové cizích zájmů a reprezentanti nové nomenklatury po několika letech vrátit. Stropnický předal polovinu naší armády Bundeswehru, Šlechtová zastavila přezbrojování, aby bylo možné předat miliardové kontrakty těm správným zbrojařům. Za odměnu je čekají velvyslanecké posty se smluvní výplatou několika set tisíc každý měsíc a další prebendy. V takové nemilosti bych byl rád i opakovaně. Telička, který posluhoval nejdříve ČSSD, poté vedení Volkswagenu, následně Bakalovi pouze pokračoval s podporou Babiše ve své službě nadnárodním zájmovým skupinám reprezentovaným Aspen Institutem. Nikdy to nebyl Babišův člověk, pouze poradce přidělený dočasně Aspen Institutem z hlediska výnosnější spolupráce s eurokoncentrákem. Nadnárodní zájmové skupiny reprezentované Babišem, případně komplotem Babiš-Hamáček nepotřebují odborníky a vlastence. Zde nelze přehlédnout osud vlasteneckého poslance za ANO Chalupy. Oni potřebují pouze bezohledné vykonavatele svých rozkazů. Dokladem je mimo jiné zuřivá kampaň proti policistovi Ondráčkovi z KSČM, zatímco proti Metnarovi, který byl stejným předlistopadovým příslušníkem VB se neorganizuje kampaň žádná. Přitom Ondráček by v Marákeši nepodepsal.

Zeptejme se, co udělali Babiš a Hamáček v posledních letech proti afroislámské invazi, politickým neziskovkám, ničení české rodiny, rozvratu ideologizovaného školství, prosazování sexuálních deviantů, chudnutí obyvatelstva, odzbrojování ohroženého obyvatelstva, kolonizaci naší země Německem, byrokratickému teroru z Bruselu a připravované preventivní válce proti Rusku? Podle mého názoru neudělali nic. Je tedy otázkou, proč by je měla podporovat KSČM? Je to ještě levicová a vlastenecká strana? Podpora komplotu Babiš-Hamáček je ze strany KSČM hrubá nezodpovědnost a hazardování s budoucností vlasti a národa.

Ilustrativní je pozice prezidenta Zemana, která připomíná situaci prezidenta Beneše v únoru 1948. Má možnost si vybrat mezi čertem a ďáblem, přičemž výsledek bude stejný, nebo podpořit vlastenecké občany. Prezident Zeman byl jednoznačně lepší volbou, než kterýkoli z jeho protivníků, především Drahoš, zcela nechutně posluhující protinárodním zájmům. Má správné názory na afroislámskou invazi a vztahy k Rusku, případně i Číně, protože nechce válku v Evropě. Nicméně jeho personální politika je jemně řečeno udivující, nemluvě o nevděku k mnohým, kteří jej podporovali. Tím si jsou velmi podobní s Babišem. Jeho neustálá podpora prohnilé ČSSD, která se stala stranou pražské havlérky a Aspen Institutu přímo šokující. Podpora komplotu Babiš-Hamáček-Balala-Allbrightová je hrubou nezodpovědností a hazardováním s budoucností národa, ne-li dokladem i jeho vydíratelnosti.

Všem specialistům na rasovou problematiku naší rodiny sděluji, že s otcovy strany jsou zhruba 500 let Kollerové a z matčiny Šnajdrové a Mühlbacherové, žádný Abramovič, což dokazují matriky katolických farností.

63 komentářů :

 1. Opakování je matka moudrosti. Tak tedy opakuji, že kapitalismus nemůže být současně demokracií. Ti, kdo přemýšlejí vlastními hlavami to už ví.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ekonomický systém-kapitalizmus, pochopitelně s politickým systémem-demokratizmem těsně souvisí, i když pravda, nemůžou být jedno a totéž v nějaké trojjediný bytosti:-)

   Smazat
  2. VŠEOBECNĚ JE ZNÁMO,ŽE REŽIM NEPUSTI ČLÁNKY,

   kde se popisuje jak všci měnit,ale jen ty,které mohutně popisují bídu s nouzi a tak se doslova vyrábi jakýsi všeobecný pocit zmaru a bezmocnosti.
   Všimněte si všichni,že to obratně a velmi dobře umí pan KOLLER.
   Dost by občany mohlo zajimat,zda dokáže navrhnout řekněme svým obdivovatelům jeho ostrého jazyka taky způsob

   JAK Z TOHO MARASU VEN!

   Tak co pane Kollere pošle na vás to ČSSD vnitro tanky,aby se ukázalo,že jste naše jednička tim,že dovedete to co ostatni dubové hlavy tzv inteligence doposud nedovedly?

   TEDY,ŽE NENAPÍŠETE VY NÁVRHY JAK NATO

   si budou všichni občané zas myslet jak tu někdo rozumuje o dalšim únoru a to je tak celé.
   No nemáme tu pravdu,nebo jak nebo co?

   Smazat
  3. Štefane,můžete dookola opakovat,že tu nikdo nevidi tu demokracii,ovšem proč nenapíšete váš návrh jak to napravit!
   Kdo to podle vás má napravovat a jak?
   Na koho se chcete obrátit a kdo má zajistit,že kapitalismus snad prý pukne jako řepa a co bude potom?

   Smazat
  4. Je zajistě chvályhodné, že se životními zkušenostmi lidem otvírají oči. Ovšem ti, kteří poslouchali Chrchlu při jeho prvním projevu v PS, a slyšeli jeho žvásty o "o právu hromadit majetek do neomezené výše", tak pokud nebyli zrovna v ajfru z těch rádoby demokratických lží, že to povede ke šlápnutí ČR, tedy většiny ob čanů do řádně páchnoucího HOVNA!

   Smazat
  5. ŠTEFANE A VŠICHNI,KTERÍ CHTĚJI NEBÝT OTROKY,

   doporučujeme těm všem,aby jste pozměnili svoje komentáře a začali použivat jadernou politickou korektnost,kterou nás uči politická třida všehoschopných Šmejdů.Zde je návrh!

   Já Štefan xxxxx,člen nepolitické Společnosti OSV voličů,která může dosáhnout až 8 395 132 členů jsem pro,aby se realizoval konečně náš občanský řekněme skoro mistrovský NÁRODNI PLÁN!

   Zejména podporuji bezpodmínečně jeho bod NP Nr.6.kde se píše jasně

   NE,KAPITALISMU BEZ PŘIVLASTKŮ,

   tedy kapitalismu,který České republice byl implantován proto,že je to nejhorši forma kapitalismu vycházejici z gangsterismu!
   Má sloužit nepřetržitě a stále ke vzniku vadných zákonů,které bez jakýchkoli mantinelů oholi naše domorodce pomalu,ale jistě o všechny prachy!

   Tomu má pomoci PRÝ PAN ANO BUDE HŮŘ,který úspěšně splňuje a realizuje definici fašismu,což je spojeni korporátni a finančni moci s moci politickou!

   MOŽNÁ,ŽE TO NENI ANI POLITICKÁ KOREKTNOST ,ALE PRAVDA.co vy na to Šťepáne?

   Smazat
  6. A ABY ŘEČ NESTÁLA,DEJTE ŠTEFANE JEDNU NAVRCH!

   abychom my mladi členové společnosti OSV voličů podpořili neomarxismus diktatury humanistů a islamistů nesprávně zvaný pražská kavárna navrhujeme pro nastávajici schůzi na konci týdne s naši fujerkou,toho ohledně ,aby tam pan ANO BUDE HŮŘ jel a přednesl náš skvělý návrh,který zni.

   Souhlasime s migraci a to ve formě výběru těch nejlépe stavěných děvčat,které si můžeme jet i vybrat do plánovaných hotspotských center všude v ARABII I AFRICE!

   A ne,aby ho tam náš přeceda torpedoval!
   Samozřejmě by bylo odměnou za každou skvělou a poslušnou ženskou 250 000 eur nehot by to byly dobře investované penize pani kancléřky,která na provedeni toho Kalergiho plánu trvá a změnili bychom přesně podle něho Evropu na čokoládovou zemi,aniž bychom jsme se od plánů pani kancléřky odchýlili!

   ZVLÁŠTE VÍTÁME,ŽE NÁM BUDOU PRÝ POVOLENY I ČTYŘI KUSY A JSME PROTO OCHOTNI I PLNĚ AKCEPTOVAT KORÁN!

   Smazat
  7. KOLLER,KDYBY VÁS ZVOLILO NEPOLITICKÉ OSV

   ministrem obrany souhlasil by jste s uskutečněnim NP Nr.8.který řeši NATO takto

   NE NATO,ALE PROČ?STEJNĚ NÁM TU NIKDO NENAPÍŠE CO BY BYLO POTOM!

   Ono by bylo totiž daleko jednodušší udělat NATO pro Českou republiku NEPOTŘEBNÝM a ještě se u toho pěkně nabalit žabkami!

   KOLLER a ne aby jste tu nic nenapsal,nebot si ještě potom mohou domorodci myslet,že kdo mlči souhlasi a to by se mohl stát i možná malér!

   Smazat
  8. NESCHOPNÁ ROZBÍJEČKA NAŠI SKVĚLÉ UNIE KANCLÉŘKA

   nedá ani ton proč jeji ministr doposud nejel k saudským režimům,které maji připraveny miliony míst pro své souvěrce v dobře klimatizovaných ubytovacich prostorech,které prý jsou prázdné!
   Proč tam nenavrhne stavbu nejméně 200 kostelů a kolem nich celá sidliště,která by pojmula celou AFRIKU,nebot miliardy jim TAM tečou ve formě benzinu přimo ze země!
   Proč Francie a Nemecko nedaruji LYBII stovky rychlých člunů pro jejich pobřežni stráž,aby stačili zachraňovat co nejrychleji jejich topici se afričany.
   Namísto toho cpou penize neziskovkám,aby ty pod vlajkami Něnecka a možná i Francie,která slíbila přijmout tisice migrantů dnes chce,aby jeji prsesident vykradl kasy V4 které za něho a Německé přátele maji platit prý 250 000 EUR za migranta a ZA TO,ŽE Kadáfi nejprve zaplatil Francii za presidentskou kampan a oni ho za to dali nejen zabít,ale rozvrátili mu i komplet celou LIBYI na mraky!

   KOLLER NÁŠ VELIKÝ MLUVČI NAPIŠTE O TOM NĚJAKÝ TON AŤ VÁS MAZNOU JAKO TO DELAJI U NAŠEHO NÁRODNIHO PROGRAMU,KTERÝ NEDAJI DO TV A RADIA!

   Smazat
  9. PANE KOLLERE VY SMĚJICI SE BESTIE,CO DĚLAT?

   no čim by jste naštval do běla tu celou politickou třidu složenou z menšiny prolhaných sprostých Šmejdů,by bylo,kdyby jste se přidal k nepolitické Společnosti voličů OSV a jejich NÁRODNIMU PROGRAMU a je uplně jedno,že jste solitér či co.
   No umřeli bychom všichni smíchem,kdyby jste najednou z ničeho nic nabral oheň a začal jako když máslo ukrajuje tvrdit,že co je na tom špatného chtit úplně normálni vládu,která by dokázala převzit odpovědnost za politickou ekonomickou a sociálni prosperitu což je vlastně definice Sociálniho státu a ta vláda
   by se opirala o Ústavu,kde právě to to jedno slovo zcela záměrně chybi ,hned v prvnim článku!
   To by byla mela nebot sousedé,kteři prohráli válku si to do svého provisorniho Základniho zákona dali,aby se nyni mohli vozit v tlustých mercedesech a platit dělnikům a rolnikům vice než 8.50 eur na hodinu jak o to stoji hned prvnim bodě NP Nr.1.

   CO VY NA TO NÁŠ SKVĚLÝ DRŽITELI VRTAČKY NENI TO FAJNE CO?

   Smazat
  10. TZV MIROVÉ INICIATIVY NEUMI ÚČINNĚ BOJOVAT

   za mir!Dělaji,ze sebe mrtvého brouka k vizi ČR známé jako NP která by udělala NATO pro ČR zbytečným,což JAK VÍTE VŠICHNI obsahuje Národni program v bodě NP Nr.8.a zní

   NE NATO A PROČ?...VIZ NAHOŘE.

   To,že uskutečněnim tohoto bodu udělat NATO pro ČR ZBYTEČNÝM by občané vydělali STOVKY miliard,které by si mohli rozdělit mezi sebou a nemuseli by plati 2-4% na rezivé pušky a patrony to ti borci nechtěji ani slyšet!
   A aby vám kdejaký mizera psal,že jste jen majitel vrtačky dovolujeme si vás uvědomit,že takový ministr války by byl fakt bomba,kdyby jste jim chtěl být.
   Navrhujeme vám,aby jste uvážil svolat na WENCELPLATZU demonstraci za tento OSMÝ BOD NP.
   Zajistit hojnou účast by šlo vydánim obligaci,které v hodnotě poukázky na 1000 kč by šlo pro všechny účastniky vytisknout tady na internetu vzorově a vy jako budouci ministr obrany ČR by jste je tam podepisoval i s nějakými těmi náněstky nebot by jste se od sympatii těžko mohl sám zachranovat!

   Na této poukázce,krásně vyvedené v barvách by byl i tento text!

   NE NATO A PROČ?STAČI UDĚLAT NATO PRO ČR NEPOTŘEBNÝM

   No a podtim bybylo napsáno JAK!

   Na to by stačily klidně DVĚ SLOVA a každý by to okamžitě pochopil,zvláště,když by jste to některým dubovým hlavám mohl osobně vysvětlit.

   NO A TAK SE POČÍTÁ,ŽE BY VÁS TEN MINISTR OBRANY NEMINUL!

   No řekněte nebyl by to správný
   boj za mir,co?

   Smazat
 2. autor potvrzuje moje podezření, že v případě Babiše se jedná o pouhou loutku, která jenom plní rozkazy shůry - viz kauza Babičkok

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:57 Vy si myslíte, že když bude na jeho místě někdo jiný, že to bude jiné? Byli před ním lídři z ODS, ĆSSD, TOP 09 i lidovci a jak to dopadlo víme.
   Jsme kolonie a tančíme jak nám západ a Amerika píská. Není nám dovoleno si vládnout po svém. Naši vládci jenom kličkují více méně dle vlastní odvahy. Suverenita je v prachu. Ven z EU a NATA.

   Smazat
  2. Anonymní26. června 2018 13:39
   Jistě jsme v těžké situaci, ale nejsme v tom sami a dokonce nejsme v tom také nejhůř.
   Západní země, které zdegenerovaly blahobytem mnohem více, než východ, už nejspíš muslimizaci svých zemí neodvrátí. EU náhle není tím, čím se zdála být. Nebuduje bohatý, prosperující západ, třeba i na úkor východních států, ale organizuje jim evropský chalifát. Zápaďané stále nechtějí věřit vlastním očím. Ale přesto vlastenecké strany získávají postupně pozice. Holanďan Gert Wilders, ve francii Marie Le Pen, Rakušan Strache a nyní v Itálii Liga.
   Do vyhládlých východoevropských zemí, se muslimům moc nechce. Ale EU nepřestane vymýšlet postupy, jak je dostat i sem. Je třeba volit stranu, která tento chalifát zásadně odmítá. Tato strana také požaduje zákon o referendu a odvolatelnosti politiků, aby měli občané možnost posledního slova v politickém směřování země. Touto stranou je SPD – Tomio Okamura. Jediná strana, která pro všechny eurohujery (to jsou ti, kteří přijali myšlenku, být součástí muslimské Evropy) je nepřijatelná. P.K.

   Smazat
 3. Dnes to napíšu poprvé, je to silné kafe, ale už musím: náš národ, národ Janů Husa, Žižky a Komenského, zdegeneroval.

  Babiš svůj oportunismus a ochotu předložit národ oligarchům na podnose nikdy moc neskrýval, všechno co dělá bylo předvídatelné a přesto jej téměř třetina národa volila.

  A ještě větší část národa volila ostatní už stokrát provařené deprivanty a degeneráty!

  Nemám slov!!

  Vláďa z Brna

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dosti přesné, naši potentáti raději sázejí na sebe, svůj majetek než na svoji zem a stát a my to vyžereme za ně. Více se bojí potentátů šéfující EU nežli našich občanů. A trojští koně s jasným úkolem od EU ( Hamáček, Poche) jsou ve stáji už značně netrpěliví. Karel z Plzně

   Smazat
  2. Co mohou politici, třeba Merkelová nebo Babišok dělat, když na ně "náboženské obce" všechno vědí a drží je i za majetkové koule. Navíc je upozorňují na karieru nějakého Ratha a vyprávějí jim vtipy o nějakém Čapím hnízdě....

   No, slušní lidé, zkuste jít do politiky a osobně si ověřte, že ten chlév pana Sálese Augiáše vypadá jako vesnický kostelíček jenom zvenku.

   Je to prostě na tom světě každého dne jinak,
   dnes tě mají za svatého, zítra budeš (KÝM TĚ ČESKÁ TELEVIZE A SANHEDRIN ZAŠMOULUJÍ) Kalousek, sviňák... poslušný/vzdorný

   Smazat
 4. Odpovědi
  1. Nejlíp za socíku :-)

   Smazat
  2. To sedí. Už nebudu volit Babiše. Myslela jsem, že i oligarcha může být vlastenec a že může být politik a tedy taktizovat. Ale navždy se u mě odepsal čtyřmi písmeny, které vyplnil do prázdné kolonky v návrhu na ministry - POCHE. Je pod tlakem, nevím, jak silným a nemůže nebo neumí mu čelit. Oboje špatně.

   Smazat
  3. Anonymní 16:21

   To nevadí, světová oligarchie pro vás připraví a neservíruje zase nové partaje, nové ksichty, nová lákadla, tak jako činí celých bezmála 30 let. Se stále stejným výsledkem - země se nám hroutí před očima, vůle občanů je stále nepodstatnější a světová oligarchie se svými poskoky získává stále více moci. Většina lidí se v tomto čtyřletém cyklu stále znova cítí "zklamána a podvedena". Bohužel na blbost není lék a je to přitom ta nejnebezpečnější nemoc současnosti.

   Smazat
  4. Ad 16:21
   Jak řekl Lichtner minulý týden na Infovojně:
   "Volit emotivně nemá žádný smysl, musíme chladnokrevně kalkulovat. Jinak budeme mít pořád smůlu, protože chladnokrevní sociopati, kteří se tlačí do politiky, nás oblbnou a převálcují. V každých volbách můžeme právě tohle sledovat a je načase se z toho už konečně poučit."

   Vláďa z Brna

   Smazat
  5. 16:21
   Kdyby AB se prohlásil za Čechoslováka, mohl bych jej považovat za vrstevníka ze svého národa. To se ale nikdy nestalo. AB je miliardář bez vlasti.

   Smazat
  6. Je naprosto nepochopitelné, že lidé volili AB. Přitom právě oligarchie a tedy korporace likvidují vše a stále více na tomto světě.

   Smazat
  7. 17:15 Naprostý souhlas. Debilita se nedá léčit.

   Smazat
 5. 14:51
  Bylo rozhodně líp,než po hadráku!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejen lépe bylo lidem, ale hlavně REPUBLICE. Stát měl stovky svých fabrik, vše vyráběl, pěstoval, příroda nesrovnatelně lepší, vše v republice patřilo státu a tedy všem lidem. Lidé mnohem lepší vztahy, vědomosti, školství, mnohem více času, rodinné poměry. A stav se stále zlepšoval. Po "převratu" se vše jen zhoršuje, nejdříve vyvražděno tisíce lidí v Jugoslávii, pak v dalších jižních oblastech s ropou a postupný rozvrat a spějeme k válce jako za každého kapitál-ismu.

   Smazat
  2. Ono "lépe" nebo "hůře" je takové rozmazané, relativní. Za mě je podstatnější to, že situace nebyla tak zoufale bezvýchodná jako dnes, stále byla naděje podpořená realitou, že zítra bude lépe než dnes. Dnes je tomu naopak a už jen nejnaivnější optimisté si troufají doufat, že to vše skončí dobře.

   Smazat
 6. Bohužel pouze vzdělaní lidé vědí, že spojení moci korporátní a finanční s mocí politickou se nazývá FAŠISMUS! Mno, a co se KSČM týče, tak pan (pardon) soudruh Vojtěch Filip pře časem prozradil veřejně toto: "KSČM? To je jenom obchodní známka!" Samozřejmě! Všichni obchodují jen a jedině "císařovými novými šaty", takže každá partaj, či hnutí je v tomto smyslu jakýmsi císařským módním salónem. A pokud snad by se někdo opravdu upřímně snažil (SPD), oni už si ho "zakošérují"!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Neřekl to Filip , ale hejtman Ústeckého kraje Bubeníček !

   Smazat
  2. Je jedno kdo to řekl. Je to stejná pakáž . Ve vedení KSČM jsou stále stejní aparátčníci kteří se drží svých koryt jako veš kožichu . Škoda Míly Ransdorfa a ještě větší škoda , že se předsedou strany nestal pan Skála .

   Smazat
 7. Nevím, jak to ten Putin dělá, ale naši vesnici každý déšť zaplaví bahnem. Divný je, že za komoušů do vesnice bahno neteklo. Divný, moc divný. Asi nějaká Putinova klimatistická zbraň!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. P.S.: padnul mně internet, měla tam ještě být věta, že to by ani Babičok se svým Agrofertem nedokázal

   Smazat
  2. 15:39 Nedávno na ČT 24 nějaký redaktůrek, který vypadal, že právě opustil základní školu, rozebíral vrtochy současného počasí. Říkám manželce, uvidíš že za tím budou komunisti, sotva jsem to dopověděl, tak jsme se z úst tohoto jelimánka dozvěděli, že komunisti rozorali meze a toto je ten dopad. Mě už v této kolonii nepřekvapí nic.

   Smazat
  3. Komunisti v JZD všude orali pole jednotně po vrstevnicích. To dnes už nejde, soukromí sedláci musejí orat antikomunisticky, po novu, kolmo k vrstevnicím. O plodinách jako je řepka a kukuřice, škoda slov.

   Smazat
  4. 15:39 je fakt, že pořádný záplavy začaly všude až po revoluci. Jestli to není tím, že se jaksi zanedbala údržba potoků, řek a rybníků. Celá léta po revoluci nebyly síly a peníze na jejich čištění a údržbu. Ale může za to samozřejmě Putin, všem to bylo Putna. Pardon, putna.

   Smazat
  5. 15:52 Však inteligence těchto blábolistů (nejen) v Kalouskovizi (ČT) odpovídá tak základní škole. Včetně tohoto blba.

   Tidehunter

   Smazat
 8. Dobrý článek pane Koller, tak mě při jeho čtení napadlo přejmenování Ministerstva zahraničí na "Ministerstvo ze zahraničí"

  OdpovědětSmazat
 9. Martin Koller je článek od článku slabší. A navíc si neodpustil závěrečným odstavečkem prokázat svou lidskou ubohost. Bohužel, je to jen další z plytkých žvanilů, které NR nabízí. Nejsou lidi?!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:25 Pan Koller je jen dalším z řady jednookých, kterých přibývá jako hub po dešti. Bohužel, žádný z nich není Žižka. Všichni vidí ubohost dnešního režimu, ale nevidí nebo si nechtějí přiznat skutečnou příčinu tohoto stavu.

   Smazat
  2. To ovšem vy, pane Kopecký, si pořád neochvějně držíte svůj standard. Ubohý trapáku.

   Smazat
  3. Vláďa z Brna 25. června 2018 22:51

   Rozezlené nadávky z Vašich anonymních úst na mne dopadají opravdu tvrdě.....
   Budu se s tím muset nějak popasovat.

   Smazat
  4. Jaké nadávky, provařený Jane Kopecký? A dokonce rozezlené :-D ?
   O ubohosti jste první začal psát vy!
   Spletl jste se jenom v tom, že jste to nenapsal o sobě.

   A ještě jednu věc vám vyjasním. Píšete jako trol, chováte se jako trol. Takže jste trol. A že před sebo hrnete nějaké jméno na tom nic nezmění.

   Vláďa z Brna

   Smazat
  5. 13:12
   Hlavně si samým rozčilením nenadělejte do gatí!

   Smazat
 10. Co s tím my můžeme dělat? Nic. Historie se opakuje a bude se i nadále opakovat a my budeme dělat pořád stejné chyby a západ nás bude i nadále vykořisťovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Volovina na úrovni 4té cenové skupiny ! Máš volební právo, nebo ne ?

   Smazat
 11. Inu, koho jsme si naložili, toho vezem. A je jen na nás, kam ho svezem !

  OdpovědětSmazat
 12. Skvělý článek jediná strana pro vlastence je SPD levice je bohužel zlikvidovaná přidali se k pravdě a lásce.

  OdpovědětSmazat
 13. Pan Koller by zřejmě rád viděl Babiše jak sestavuje vládu s odeesáky nebo lidovci.

  Koller byl už před převratem voják a nebyl ve straně. Nehnul tehdy prstem, aby zastavil kontrarevoluci. Naopak se stál socanem a budoval kapitalismus, na který teď nadává. Od socanů utekl na poslední chvíli. Mohl by napsat nějaký článek, ve kterém by provedl sebekritiku a názorně popsal, co ve svém životě udělal naprosto špatně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale jinak jsi zřejmě zcela zdráv, viď !

   Smazat
  2. Touba, poslyšte. Koller jako socan pomáhal zavádět kapitalismus 19. století do ČR. Je to těžký zločin. Takže jak se to chtělo u komunistů, je třeba se omluvit a provést sebekritiku. Teprve až potom může být důvěryhodný.

   Smazat
 14. Díky Ivane Davide za publikaci tohoto materiálu ! Ale i já, být schopen a majitelem nějakého média, tak pochopitelně Martina Kollera publikuji 3x denně ! A také bych velmi uvítal platformu, která by M.Kollera dokopala k tomu, aby přijal kandidaturu na funkci presidenta této země ! Neznám jiného člověka, který by v této funkci byl schopen udělat pro tento národ víc !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Není to tak dávno, když zčásti tupé a zčásti podvedené stádo volalo : "Havel na Hrad".
   Takže dnes volá zase Koller na Hrad ?????

   Smazat
  2. 11:00

   1) Kdo přišel s heslem "Havel na Hrad" a kdy? -- Pavel Tigrid.
   (http://www.cibulka.com/nnoviny/nn1993/nn2793/obsah/7.htm)

   2) Kdo Václava Havla na Hrad zvolil?
   -- Poslanci Federálního shromáždění - tedy v drtivé většině členové KSČ.

   Takže bych v této souvislosti to "stádo" - ať už "tupé" nebo "podvedené" - nechal na pokoji.

   Návrh Martina Kollera na kandidaturu řadím k těm spíše slabomyslným.

   Smazat
  3. "analytik" Koller jako český vlastenec ??
   Lidi neblbněte, vždyť se sám na konci článku přiznal :

   "Všem specialistům na rasovou problematiku naší rodiny sděluji, že s otcovy strany jsou zhruba 500 let Kollerové a z matčiny Šnajdrové a Mühlbacherové, žádný Abramovič, což dokazují matriky katolických farností. ".

   Samá krásná a typická česká jména , že ?

   Smazat
  4. A Palacký mluvil od dětství jen německy.
   No a co, proboha!

   Smazat
 15. Myslím, že někdy, až bude po "normalizaci mozků", tak se snad vrátíme k proslovům anonýmů. Ale jen jako k absurditám doby!

  OdpovědětSmazat
 16. kedysi dávno, tuším v roku 1992 Peter šťastný . známy to hokejista - na margo demokracie povedal: každé demokratické rozhodovanie končí na vrátnici podniku, zbavte sa toho myslenia, že čokoľvek môžete v práci ovplyvniť, a aj pri voľbách máte len ten jeden deň, v deň vhodenia volebného lístka pocit, že ste mali možnosť niečo ovplyvniť. Garantujem vám, že nič ... a mal pravdu

  OdpovědětSmazat
 17. Skvělé, Koller na Hrad.
  Shrnutí:
  Celý systém je postaven na kombinaci strachu a lži se základem povolnosti a zbabělosti.

  Ekonomická transformace, která byla ideologicky a finančně řízena ze západního zahraničí !

  Do vedoucích pozic v politice i státní správě jsou v celé Evropě dlouhodobě systematicky dosazovány omezené, manipulovatelné, vydíratelné a amorální figurky, nejlépe bezdětné, bez vztahu k vlasti, národu

  Snad poslední vlasteneckou parlamentní stranou je SPD, kterou se slouhové cizích zájmů snaží všemi prostředky zlikvidovat

  ČT se z národní televize oplacené občany stala hlásnou troubou protinárodních zájmových skupin.

  Cílem je úplné propojení do ekonomické a vojenské zájmové sféry USA s převodovou pákou EU

  Stejně jako po únoru 1948 dochází k omezování malého a středního podnikání pomocí byrokracie, všemožných směrnic z Bruselu a EET

  Bezpečnostní informační služba se věnuje víc rozvracení vlasteneckých skupin a stran, než boji za bezpečnost státu

  Roli lidových milicí sehrávají politické neziskovky, které přispívají k chaosu a matení obyvatelstva. Jejich vystoupení proti Babišovi je jen komedie, kdyby chtěl, zarazil by jim peníze

  Novodobí Sorosovi svazáci typu Bartoše, Stropnického mladšího, Feriho, Jandy, či Putny jsou přímo vzorovými obrazy socialistických svazáků padesátých let prosazujících zahraniční ideologie a zájmy proti českému národu.

  Nikdo neprotestuje proti Metnarovi, který podpisem deklarace v Marákeši vážně přispěl k ohrožení bezpečnost našeho státu. Od něj můžeme čekat na obraně opravdu cokoli, počínaje předáním zbytků armády bundeswehru, podezřelé nákupy výzbroje podle rozkazů z velitelství NATO

  A já ještě dodávám Zlaté (dnešní ) Rusko

  OdpovědětSmazat
 18. 7:28 vy jste tomu dal.Jak ten trouba 23:33 co neznajiného člověka, který by udělal...A "Zlaté" dnešni Rusko?Jděte,to alternativa jen jak se řiká z louže pod okap tj.ze srabu do ještê horšího. :-))

  OdpovědětSmazat
 19. Opet vyborny clanek p. Koller! Plny souhlas. Jak rikam, vsichni co porusuji Ustavu, jsou proti obcanum, plni cizi zajmy a pod. by meli byt likvidovani!
  dustojnik-val.vetetan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Válečný veterán ? Chtělo by to upřesnit, jestli z II. světové nebo žoldácký dobrodruh z Mali.

   Smazat
 20. Dobře, že autor zveřejnil varování od přátel co nás čeká.
  Škoda, že tak neučinil již hned v začátku a potom průběžně. Mohli se lidi zamyslet a ne všemu slepě věřit. S autorem nesouhlasím "K současné katastrofální ekonomické situaci, kdy nás předhání Slovensko"...., nevím proč se podivuje a myslí, že je Slovensko něco horšího a má zaostávat za Českem. Ty doby jsou již pryč kdy se čekalo
  že to nezvládne.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.