Reklama

pondělí 25. června 2018

Dostal medaili od Zemana, mladý ředitel ho vyhodil. Oceňovaný vědec jde do sporu s Akademií věd a říká: I komunisté byli slušnější

prof. Jaroslav Šesták
rozhovor
25.6.2018  ParlamentníListy
Medaile Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství, kterou profesor Jaroslav Šesták loni převzal z rukou prezidenta Miloše Zemana, úspěšnému vědci štěstí nepřinesla. V jeho domovském Fyzikálním ústavu Akademie věd, kde podporovali prezidentova rivala Jiřího Drahoše, se mu nedostalo ani formální gratulace či poděkování. Ještě více ho však zaskočilo, že mu nebyla prodloužena pracovní smlouva. Vyhazov přičítá tomu, že už v minulosti ústavní veřejnost popudilo, že ač vystudovaný chemik patřil mezi dvacet nejcitovanějších českých fyziků, no a udělením státního vyznamenání nechuť vyvrcholila

Máte za sebou více než půl století nepřetržité práce ve Fyzikálním ústavu. Jak se na práci v něm podepisovaly politické změny v zemi?
V roce 1962 jsem ukončil Vysokou školu chemicko-technologickou a vzhledem k mému „kádrovému" profilu mě čekala kariéra v průmyslové sféře. Od této mnou nepreferované životní náplně mě zachránil pravověrný komunista, který se jím stal v německém koncentráku a který mě vzal pod svoji ochranu. Stal jsem se tak pracovníkem Ústavu fyziky pevných látek, jemuž jsem přes změny názvů zůstal věrný dodnes. V době komunistického režimu se stala Akademie jakousi oázou slušnosti – byla útočištěm disidentů, kterým umožnila přečkat pronásledování. K personálním čistkám na půdě Akademie nedošlo ani po roce 1990, na rozdíl od vysokých škol, kde se razantně vypořádali s bývalými komunistickými škoditeli. Zde přežili a stále přežívají bývalí komunističtí funkcionáři, milicionáři a spolupracovníci StB vyjmenovaní v Cibulkových seznamech. Nebyl jsem účastníkem žádné z těchto aktivit či organizací, ale ani jsem účast nikomu nevyčítal. Podle mého názoru je to jen otázka vlastního svědomí každého jednotlivce. Podobně jako oni jsem chtěl v klidu v ústavu nadále pracovat v dobře fungujícím kolektivu kolegů, které jsem respektoval.

To se ale pro vás změnilo, když jste musel nedávno z ničeho nic skončit. Tušil jste, že se něco takového chystá?
Neprodloužení pracovní smlouvy mě zaskočilo, protože postihlo jen mě, a ne je, a tím se porušila nepsaná kontinuita slušnosti. Velmi pravděpodobně mi přitížilo také přijetí vyznamenání od prezidenta Zemana, což asi popudilo nového ředitele mladé generace, který tak upřednostnil politická hlediska před profesionalitou. Mohu to uvést do kontrastu se svoji dávnou zkušeností, kdy jako třicetiletý „začátečník" jsem získal americkou vědeckou cenu. Tehdejší komunistický ředitel komentoval tento fakt slovy: „Obdržení imperialistického ocenění není v zájmu socialistické vědy, ale z pohledu fyzika, dovolte, abych vám k ní poblahopřál". Existoval tu nepsaný kodex slušnosti, který byl předáván přes všechny osobnosti ředitelů, kteří se ve Fyzikálním ústavu vystřídali.

Nový mladý ředitel ho zřejmě nectí, aspoň se tak zdá z toho důvodu, že za vysoké vyznamenání, které bylo uděleno jeho zaměstnanci, neřekl ani obyčejné „díky". Takový přístup vlastně odráží mravy současnosti, kdy zmizelo vnímání užitečnosti pospolitosti, protože každý hledí jen na svoji kariéru a s tím spojené finance. Soudržnost společnosti chybí a ta tu, pohříchu, byla v době komunismu, kdy jsme vesměs všichni měli společného nepřítele – všemocnou KSČ. Vedle společného nepřítele jsme ale měli i společnou touhu hledat něco nového, dělali jsme vědu „pouze" z hlubokého zájmu o ni, protože neexistovala žádná kariéra, ani lepší finanční ohodnocení. Dnes se vlastně stává „nepřítelem" každý každému, musíme zvládnout konkurenční tlaky a zdá se, že už nepracujeme pro radost, ale pro zisk dostatečného počtu citací, nepíšeme granty za účelem nových odhalení, ale pro zisk financí, a tolerujeme ředitele, kteří nám přinášejí zisk, i když ztratili pojem kontinuity slušnosti.

Už jste to sice trochu nakousl, ale přece jen, čím si vysvětlujete krok vedení, po němž jste musel ve Fyzikálním ústavu Akademie věd nedobrovolně skončit?
Dalo by se říci, že nové koště dobře mete. Před několika roky jsem si způsobil pracovní úraz, při němž jsem si rozbil dioptrické brýle, sluchadlo a poničil bundu. Při vědomí toho, že v ústavu se tradičně řeší vše dohodou a ve slušností, jsem přistoupil na návrh, že věci mě nebudou uhrazeny ze zákonného pojištění, ale dohodou ve formě propůjčení věcí jako služebních pomůcek. Používal jsem je až do doby, kdy nový ředitel obnovil jednání o úrazu a nařídil tyto věci neprodleně vrátit, protože nejsou správnými služebními pomůckami. Tak jsem je vrátil a musel si sám ze svých prostředků koupit nové, v hodnotě několika desítek tisíc korun. Když jsem se ohradil, začala nečekaná nedůstojná tahanice o to, jestli jsem byl v době úrazu vhodně oblečen, jestli jsem měl právo být na pracovišti, zatímco o příčině úrazu, neboli o nepořádku na pracovišti v důsledku stavebních úprav, se jaksi zapomnělo jednat. Měl jsem pocit, že ředitel jedná jako agent pojišťovny, místo aby se zastával svého zaměstnance, vycítil jsem skrytou hrozbu „nepřestaneš-li dělat potíže, poletíš"! Mezi mnou a ředitelem vznikla averze, která jen vyvrcholila aktem udělení státního vyznamenání prezidentem, který nebyl při volbě podporován řediteli blízkými pracovníky. Udělení vyznamenání „neprokádrovanému" zaměstnanci tak bylo vnímáno jako rána pod pás a jeho odstranění jakožto „nepohodlného“ samozřejmě brzy následovalo.


Copak cílem nejsou vědecké úspěchy, ale to, aby lidé zastávali ty správné názory?

Jistě je cílem dosažení kvalitních vědeckých výsledků a prosazení českých badatelů na mezinárodní scéně, což je nutnou podmínkou pro dobrou reprezentaci české vědy. To se odráží i v poctách udělovaných po pečlivém zvážení kandidáta, jako moje Bodenheimerova medaile (Izrael 1987), Patrasova medaile (Řecko 2007), Heyrovského medaile (AVČR 1998), Hanušova medaile (Česká společnost chemická 1999), čestný doktorát Pardubické university (2010), status Emeritního vědce AVČR (2011), Kurnakova medaile (Ruská AV 2015) nebo Zlatá plaketa Západočeské university v Plzni (2016) a ukazuje i potřebnost souvztažnosti vědecké a pedagogické práce, v Akademii často podceňované. Vyřizování osobních či politických antipatií je naprostým popřením vědecké role pracovníků Akademie. Nádavkem, pokud ředitel není schopný se oddělit ve svých rozhodnutích od subjektivního vlivu nevole, naskýtá se otázka, je-li schopen se zodpovědně a objektivně postavit k rozhodování při přidělování milionových dotací na vědní projekty.


Z pohledu dosahování dobrých vědeckých výsledků cítíte, že byste měl Fyzikálnímu ústavu svou prací pořád co dát?

Současně s neprodloužením pracovní smlouvy jsem dostal od ředitele benevolentní souhlas možnosti i nadále navštěvovat ústav, což ale nezaručuje potřebnou platformu pro skutkové pokračování vědecké činnosti. To je spíše úsměvné, protože můj statut akademického emeritního vědce to umožňuje sám o sobě. Takové vybídnutí ředitele se dá interpretovat dvojím způsobem. Buď jako jízlivost „tak teď si dělej, co chceš, když je to zadarmo" nebo jako pokrytectví „my ti tady blahosklonně dovolíme bezplatně pracovat na tvé knize a pak ji budeme vykazovat jako jeden z vynikajících výsledků ústavu". Patří mezi povinnosti se chlubit výsledky svých pracovníků, od toho to je kolektivní pracoviště a navíc je věda i kolektivní snažení. Každé pracoviště má však své představitele, kteří nějakým způsobem ovlivňují vývoj, jako jsou žádoucí vědecká odhalení nebo popularizace, ale roli hraje i osobitost a třeba i přízeň mocných mít možnost v klidu pracovat.

V ústavu je například opěvován fyzik, můj osmdesátiletý vrstevník a profesor se stejně nepatrným úvazkem, kterému k jeho významnému jubileu uspořádali oslavný koncert. Já jako potížista jsem místo toho dostal vyhazov, i když náš Hirschův index, což je uznávaný ukazatel vědního ohodnocení ve scientometrii udávající kolik článků daného autora dosahuje citovanosti vyšší, než je pořadové číslo článku dle počtu citací, je obdobný – jeho 21 a můj 26. To není špatný výsledek, i když proslulí čeští chemici ho mají až trojnásobný, je to lepší průměr, který tak přispívá k dobrému renomé ústavu. Samozřejmé se přihlíží ke specializaci, kde opět záleží na přízni mocných, co považují za hodnotné a co ne. Moje specializace je termodynamika, která je v klasifikaci vědních oborů řazena pod fyziku, avšak v současnosti nepatří mezi její nejvyhledávanější obory. Před několika lety jsem patřil mezi dvacet nejcitovanějších českých fyziků, což už tehdy část ústavní veřejnosti popudilo, že jako vystudovaný chemik jsem řazen mezi fyziky. Udělení státního vyznamenání za fyziku tak asi vyvrcholilo nechuť k tomu nefyzikovi.


A jak si vedete mezi badateli na mezinárodní scéně?

Tam přízeň mocných nepomáhá, tam jde jednoznačně o výsledky bádání, které světová vědecká veřejnost ohodnotí. Dovoluji si tvrdit, že jsem prestižního postavení svými výsledky ve světě dosáhl. Spolu-editoval a napsal jsem triptych knih, které publikovalo špičkové nakladatelství Springer a které získaly desetitisíce – to je vysoce nadprůměrné číslo – placených vstupů, anglicky „downloads", a byly zařazeny nakladatelstvím mezi jeho nejlepších dvacet knih. To je jedinečný výsledek na české scéně, který by byl normálně oceněn akademickou cenou, ale v mém případě opominutý v důsledku „znehodnocení" mého postavení v ústavu přijetím státní ceny. Ani moje letošní vystoupení, coby pozvaného řečníka na významné mezinárodní konferenci o nanomateriálech, nenašlo pozitivní odezvu a spíše vedlo k nárůstu averze vůči tomu nefyzikovi, co si dovolil přijmout státní cenu od prezidenta Zemana. Byl jsem relativně respektován a moje nedávno udělené stěžejní ceny jak od významné ruské univerzity v Petrohradu tak od Ruské akademie věd byly ještě náležitě oceněny i na webových stránkách, ale od okamžiku obdržení ceny se postoj ústavu drasticky změnil a vedl až k pocitu šikanování.


Co provázelo vaše navržení a pozdější udělení státního vyznamenání, když je známo, že Fyzikální ústav prosazoval na hlavu státu Jiřího Drahoše? Nechtěl po vás někdo, abyste vyznamenání odmítl? To jste se od vedení nedočkal ani formální gratulace?
Jak jsem už předeslal, udělení státního vyznamenání, které jsem dostal jako teprve třetí pracovník Akademie po dvou předchozích předsedech, jmenovitě profesoru Václavu Pačesovi a profesoru Jiřím Drahošovi, bylo ústavem naprosto ignorováno, a tak si nezasloužilo ani vámi zmíněnou formální gratulaci. Státní pocta přišla nenadále a nikdo o tom nevěděl. I já sám jsem se o tom dozvěděl až na poslední chvíli, nečekal jsem to ani v nejodvážnějším snu. Odmítnutí takovéhoto nejvyššího ocenění by bylo zneuctění institutu tradice státního vyznamenání, které spolu-navrhuje Parlament a spolu-schvaluje předseda vlády.


Co když někdo namítne, že v neprodloužení vaší smlouvy ve Fyzikálním ústavu mohly hrát roli věkové důvody, a nikoli to, že jste přijal vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana, jenž v přímé volbě porazil tamního favorita Jiřího Drahoše?

Řada mých kolegů – pracujících důchodců – v ústavu se žádnými .... .... .... ..... (celý text rozhovoru najdete ZDE)


prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc.,dr.h.c., je vědec, fyzikální chemik, vysokoškolský pedagog, autor vědeckých knih. Je držitelem mnoha významných vědeckých ocenění: Bodenheimerova medaile (Izrael 1987), Patrasova medaile (Řecko 2007), Heyrovského medaile (AVČR 1998), Hanušova medaile (Česká společnost chemická 1999), čestný doktorát Pardubické university (2010), status Emeritního vědce AVČR (2011), Kurnakova medaile (Ruská AV 2015) nebo Zlatá plaketa Západočeské university v Plzni (2016). Z rukou prezidenta Miloše Zemana převzal 28. října 2017 medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství.

29 komentářů :

 1. Takže když mi skončí pracovní smlouva na dobu určitou a firma mi ji po jejím uplynutí neprodlouží... MÁM BREČET, ŽE JDE O VYHAZOV? NECHTĚL-LI JSEM SMLOUVU NA DOBU URČITOU, NEMĚL JSEM JI UZAVÍRAT. Ale jako špičkový odborník jistě dostanu nabídky od konkurence - jenom si vybrat...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No vidíte, anonyme 20:58, jak to je dnes krásně jednoduché :-). Máte pravdu, kdyby držel hubu a krok, tak se mu to nestalo.

   Nejste sám, takových jako jste vy je dnes hodně. A říkají si, že oni jsou ti slušní, a vlastně taky, že proto mají právo se k těm druhým chovat neslušně.

   A máte taky pravdu, že v případě pana profesora, špičkového vědce, jistě nemusíme mít strach, že by se dostal do existenčních potíží. A asi proto se nebál nedržet hubu a krok. Většina ostatních tohle štěstí dnes nemá.

   Smazat
  2. 22.43 On pan profesor po převratu - předání moci v 1989 nebyl o nic lepší - a že se tehdy vyházelo lidí... a on litoval, že na AV neproběhly tak důkladné čistky jako jinde na "akademické půdě"... CHTĚL pan profesor KAPITALISMUS, MÁ KAPITALISMUS. Zastal se učitelů dostávajících každoročně smlouvy na dobu určitou od září do konce června? Ne je to přeci kapitalistické...

   A pan profesor je již ve věku kmetském s odpovídající výkonností. Prostě přestal být pro dosavadního zaměstnavatele přínosným. Co je na tom těžkého k pochopení?

   Smazat
  3. Započal jsem, co jsem zde slíbil, pane Žantovský zajímejte se! Ostatní diskutéři, již jsem takto vymizel z ČT - Pussy Riot (štětky)! Jen zde moc planě žvaníme! Jednejte a skutečně něco předložte ...? Hlavně né "hudbu" z MARSu, pane Valenčíku.

   ---------------------------------------------

   podatelna@rrtv.cz

   Stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání k rukám pana Mgr. Martina Bezouška, ohledně pořadu, Newsroom ČT24. červen 2018, PhDr. Luboš ROSÍ šéfredaktor tohoto "pořadu" na ČT!

   Vážená Rado pro rozhlasové a televizní vysílání, pane místopředsedo Mgr. Martine Bezouško.

   Podávám STÍŽNOST na pořad České veřejnoprávní televize pana PhDr. Luboše ROSÍ, Newsroom ČT24 červen 2018.

   V tomto pořadu a nebylo to poprvé, byl dáván důraz na bezúhonnost a vzor slušnosti spolek Evropské hodnoty s jejím ředitelem Jakubem Jandou (plnoletý deviant 1x video a 33x foto, pod touto stížností)! Touto stížností chci dosáhnout, projednání této záležitosti, vykonání nápravy a neopakování, takovýchto vzorů jako jsou Evropské hodnoty v čele s člověkem, který by měl lézt kanály, namísto vynášení ho do nebes svou celoživotní morálkou!

   Tímto pořadem se všem povinným plátcům koncesionářských poplatků vysmívají v ČT do tváře. Ztratili snad všichni rozum? Tento dopis rozesílám do Parlamentu České republiky, Vládě ČR, Prezidentu ČR, MV-ČR atd. Tento člověk nemá mít do Státních institucí vůbec přístup, natož být dáván za vzor!
   Děkuji za Váš čas.

   S pozdravem

   xxxx xxxxxxxxx
   Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx/xx
   xxxx

   ________________________________________________________________________


   PhDr. Luboš ROSÍ Newsroom ČT24. června 2018

   Jakub JANDA, gay-porno herec (Patrik Jakl - pseudonym).

   Ředitel think-tanku Evropské hodnoty a vedoucí Programu Kremlin Watch

   E-mail: janda(at)evropskehodnoty.cz

   Původem z: České Budějovice

   Jakub Janda je vedoucím programu Kremlin Watch a od roku 2018 ředitelem think-tanku Evropské hodnoty se sídlem v Praze. Specializuje se na reakci demokratických států na nepřátelské dezinformační a ovlivňující operace. Je spolupracovníkem Institutu pro bezpečnostní politiku a pravidelným přispěvatelem pro Atlantic Council. Pracuje jako člen redakční rady expertního portálu AntiPropaganda.sk a jako hrdý člen Aktivních záloh českých ozbrojených sil.

   V letech 2016 – 2017 byl pověřen českými bezpečnostními a zpravodajskými institucemi, aby konzultoval kapitolu “Vliv cizích mocností” v rámci Auditu národní bezpečnosti, kterou provedla česká vláda, kde se podílel na politickém posunu v této oblasti. Od roku 2015 byl požádán, aby poskytl informace nebo školení ve více než 20 zemích. V minulosti pracoval pro humanitární agenturu ADRA International a pro člena českého parlamentu.

   Jeho životopis je k dispozici v angličtině. Je možné jej sledovat na Twitteru či na Facebooku.

   ---------------------------------------------

   Jakub JANDA Česko-Evropské porno hodnoty?:

   https://pornfile.cz/!48odQHRq5WhF/evropske-hodnoty-reprezentuje-tento-reditel-deviant-j-j-mkv-avi-mp4

   ----------------------------------------------

   33x gay porno foto, střih z videa!

   ----------------------------------------------


   Ramón

   Smazat
  4. 23:29

   Rovněž jsem odeslal předsedovi Senátu Milanu Štěchovi, komplet.

   Predsedovi vlády ČR Andreji Babišovi, komplet.

   Prezidentu republiky Miloši Zemanovi, komplet.

   Zítra rozešlu "všem".

   Ramón

   Smazat
  5. 23:29

   Odpověď předsedy Senátu ČR M. Štěcha!

   ---------------------------------------------

   Štěch Milan stechm@senat.cz
   Komu:
   xxxxxxxxx@seznam.cz
   Re: Vážený pane předsedo Senátu PČR, toto mi leží na srdci a snad i Vám! Fwd: Stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání k rukám pana Mgr. Martina Bezouška, ohledně pořadu, Newsroom ČT24. června 2018, PhDr. Luboš ROSÍ šéfredaktor tohoto "pořadu"...


   To je materiál pro policii a ne pro mne.
   (M. Štěch)

   ---------------------------------------------


   Ramón

   Smazat
  6. 23:29

   Odpověď RRTV. Všechny osobní údaje, včetně adresy, byly přiloženy!

   ---------------------------------------------

   no-reply@rrtv.cz no-reply@rrtv.cz
   Komu:
   xxxxxxxxx@seznam.cz
   Re: Stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání k rukám pana Mgr. Martina Bezouška, ohledně pořadu, Newsroom ČT24. června 2018, PhDr. Luboš ROSÍ šéfredaktor tohoto "pořadu" na ČT!
   TOTO JE AUTOMATICKÁ ODPOVĚD, NEODPOVÍDEJTE NA NI!
   Vaše zpráva byla zaevidována 26.06.2018 8:50:19 v elektronickém
   systému spisové služby Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a
   byl jí přidělen jednoznačný identifikátor 2809xx-RRTV.
   Způsob a rychlost vyřízení Vašeho e-mailu záleží na dalších
   okolnostech. Věnujte proto, prosím, pozornost následujícímu textu.
   Pokud se Váš e-mail týkal stížnosti na televizní, případně
   rozhlasové vysílání, je pro následnou identifikaci pořadu nebo úseku
   vysílání potřebná jeho dostatečná specifikace. Jedná se zejména o
   údaje jako je program, datum, hodina, název pořadu, případně druh
   příjmu (zemské vysílání, satelit, analogový rozhlas (FM/AM),
   digitální rozhlas (DAB)). Pro tyto účely zřídila Rada formulář
   Dotazy a stížnosti
   (http://www.rrtv.cz/cz/static/rada-on-line/dotazy-a-stiznosti/index.htm),
   který zaručuje, že Vaše podání bude obsahovat všechny potřebné
   náležitosti. Naleznete zde také výčet oblastí, které nespadají do
   kompetence Rady, společně s informací o kompetentních orgánech.
   Pokud chcete na základě Výše uvedených skutečností svoji zprávu
   doplnit, uveďte, prosím, do předmětu jednoznačný identifikátor
   z tohoto e-mailu.
   Rovněž mějte, prosím, na paměti následující zákonná ustanovení.
   Podle ustanovení § 37 odst. 2 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního
   řádu, musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká
   a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum
   narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro
   doručování.
   Podle ustanovení § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je
   správní orgán povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z
   moci úřední. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní
   orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel,
   že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z
   moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému
   správnímu orgánu.
   Toto oznámení potvrzující zaevidování Vašeho e-mailu není
   potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních
   předpisů. Pokud bude zjištěno, že e-mail v tomto smyslu nemá
   předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, budete coby
   podavatel vyzváni k jejich odstranění. K tomuto bude poskytnuta
   přiměřená lhůta.
   S pozdravem
   RRTV

   ---------------------------------------------


   Ramón

   Smazat
 2. Pan profesor má 80 let. Poslední kniha mu vyšla před 5 léty. Dovedl si zorganizovat sběr různých ocenění jako na běžícím pásu. Jak se mu to podařilo, o tom mlčí. Moje sympatie pan profesor ztratil, když litoval, že na půdě Akademie nedošlo ani po roce 1990 k personálním čistkám, na rozdíl od vysokých škol, kde se razantně vypořádali s bývalými komunistickými škoditeli. Prý v Akademii přežili a stále přežívají bývalí komunističtí funkcionáři, milicionáři a spolupracovníci StB vyjmenovaní v Cibulkových seznamech.

  Také jsem byl komunistický škoditel, kterého odkráglovali. Ze dne na den jsem nebyl nikdo. Myslel jsem si, že tohle se mi nemůže nikdy stát, protože jsem nikomu nezkřivil vlas. A stalo se. Myslím, že se panu profesorovi mohu vyrovnat i bez různých uznání z domova a ciziny.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprosto s Vámi souhlasím.

   Smazat
  2. Asi pro pana ředitele neměl potřebné vzdělání a sympatie. Když k tomu přičteme věk a možná ještě nějaké další důvody pana ředitele, není se čemu divit. Že ani nepogratuloval je přeci jasné. Cenu nedostal od neúspěšného Drahoše, ale od jeho soka. Nu což, má důchodový věk a důchod určitě nebude jako u většiny pracujících kolem 11000 Kč

   Smazat
 3. Profesor Veselovský, dlouholetý ředitel pražské zoo vzpomíná ve svých memoárech pozitivně na tygry. Tygři se zdraví, když se potkají, specifickým odfrknutím, pan profesor odpovídal tygrovi po léta stejně. A tento pozdrav zůstal na úrovni ředitel-tygr v platnosti i po převratu, kdy se na místo ředitele tlačil kdekdo a řada spolupracovníků přestala Veselovskému odpovídat na pozdrav vůbec.

  OdpovědětSmazat
 4. I komuniste byli lepsi - KOMUNISTE BYLI LEPSI VE VSEM!!!!!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. I v tom vyhazování z práce! I v tom kráglování lidí! Na AV se nový pan ředitel měl od koho učit.

   Leo

   Smazat
  2. Každý vyhozený z práce (= jednostranné zrušení pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele v souladu s platnými /tehdy - dnes/ ustanoveními zákoníku práce) porušil nějakou pracovní povinnost zvláště hrubým způsobem... nebo projevil disidentskou pracovní morálku a těžce nadhodnocoval svůj skutečný přínos pro zaměstnavatele, MĚL ZA SOCÍKU PRÁVO NA PRÁCI. POVALOVAT SE PO PRESTIŽNÍCH PLYNOVÝCH KOTELNÁCH, MÝT ZA TĚŽKÝ VÝVAR VÝKLADY... Vyhození po převratu byli na dlažbě jako v kapitalismu... s výjimkou komediantů a pod.

   Smazat
 5. Přesně tak jaký byl socialismus ZLATÝ.

  OdpovědětSmazat
 6. Tomu se říká evropské hovnoty a nějaký Janda si tam leští tyčinku za naše peníze.

  OdpovědětSmazat
 7. Popravdě nepochybuji o tom, že byl pan profesor Šesták vyhozen na základě kádrové čistky. Nesmiřitelný ideologický boj havloidů zuří dneska všude. A když se podíváte na toho Prouzu, tomu ta havlokřivárna přímo čiší z očí!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to katolík. Další sekta, která ráda týrá lidi, kádruje, vnucuje svoji ideologii, cenzuruje, zakazuje, pronásleduje. Komunistickou sektu nahradila sekta katolíků. A výsledek? Stejné svinstvo.
   MM

   Smazat
 8. Za komunizmu jsem z ČSAV odešel raději sám před tím, než by mi skončila dočasná pracovní smlouva vnucená po 1968. Pak hned po sametové jsem byl "komunisty" jako první z dalšího zaměstnání propuštěn (4 děti na vysoké, žádné zaměstnání v mém věku se v okolí nenašlo).
  Ano, degradace morálky probíhala.

  Jenže, a to je podstatné: po sametové se tato degradace morálky o řád zrychlila a prohloubila.
  Jak na VŠ, tak v ČSAV. Být dnes mladý, ale se současnou životní zkušeností, tak bych se už na univerzitu a poté do ČSAV dostat ani nesnažil. Styděl bych se. Čekal bych na změnu. I s rizikem že zbytečně. Děda.

  OdpovědětSmazat
 9. Ať si kdo chce co chce říká, kdo se ocitne blízko Zemana a nenadává na něho, nebo navíc dostane ocenění, no to je ale drzost. Podívejte jak nemůžou ani cítit Ovčáčka, Mináře Forejta a mnoho dalších, jak rychle otočil Dejdar, vždyť jsou už trapný protože lidé kteří volili Zemana jim to stejně nebaštěj a většina by ho volila znovu. Protože prohráli můžou se vzteky podělat. Pročpak prosazují kariéristu Pocheho, jenom na vztek Zemanovi. A o tom to je.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, je to tak. Jsme pro upevnění pravomocí prezidenta a přechod k prezidentskému a ne parlamentnímu systému. Důvodů je k tomu mnoho, je to na dlouhý článek a o Zemana jako osobu přitom moc nejde.

   Smazat
  2. Musí to být odporný pocit brát nějaké vyznamenání od nynějšího prezidenta!

   Smazat
  3. 19:13 No, je odporné, být na planetě s takovými debily, jako jsi ty:oD

   Smazat
  4. 9.13 Inu, někteří lenoši a neschopové, kterým státní ocenění "nehrozí", reagují jako Ezopova hladová, po hroznech na révě pnoucí se kolem stromu toužící liška.

   Nedosáhla na ně díky své malosti... a tak odcházejíce vrčela, že jsou stejně nezralé (metál z toho stromu je akorát pro opici;-(...). Že , pane 9.13. Vám metál nehrozí, to je jasné. Tak si opečte buřta!

   Smazat
  5. Poche není jen kariérista. Je to gauner. Něco málo o tom vím.

   Smazat
 10. Pana profesora jsem četl dost dlouho, ale nedočetl. Stále potvrzoval jen to, že dostal co si zasloužil. Není mi ho ani trochu líto. "Když zavírali židy, komunisty, ty co nesouhlasili, mlčel jsem. Když zavřeli mě, nebyl nikdo kdo by se mě zastal" - parafráze. Budu trochu otevřenější. Nic z té špíny, co se na nás 30 let valí mu dosud nevadilo. Proto má teď příležitost si ji ochutnat sám, třebaže to je jen slabý odvar.

  OdpovědětSmazat
 11. Není mi jasné proč Hamáček prosazuje neustále a neúnavně Pocheho. Buď je to stejný gauner a nebo na něj nebo stranu, ví něco móc šerednýho a potřebují aby mlčel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:22
   Důvodů může být víc, ale jeden je jasný: bez Pocheho by se byl nestal předsedou ČSSD.

   Kokotko

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.