Reklama

pondělí 4. června 2018

Duševní lidožrouti, obrana národa a tři v jednom

Patrick Ungermann
4. 6. 2018
Moudří učitelé dětem zdůrazňují, že nejhorší na bělohorské porážce nebyla krutost poprav, ani zabavování šlechtických statků. Nejhorší byl Habsburkův plán, který se shodoval s míněním jeho katolických poradců: Vyhnat naši elitu, pevnou ve víře a v přesvědčení, za hranice země. Lidé se státnickým nadáním, umělci, vědci a pedagogové, stateční a neoblomní, nechtěli odejít, ale museli. Dvacátá a sedmdesátá léta 19. století nám zase odebrala spoustu zdatných hospodářů. Možná ne movitých, ale houževnatých. Odcestovali kolonizovat nepřístupné oblasti Banátu a neobdělané rozlohy carské Volyně. Nebo odpluli za oceán do Spojených států amerických i do Kanady. Roky 1938, 1948 a 1968 nás odloučily od dalších desetitisíců.


Škody způsobené exilem a emigrací se těžko dají vyčíslit. Nejspíš proto, že cena života nenachází v měřítku hmoty protihodnotu. O kolik set tisíc nás mohlo být ve vlasti víc? O kolik set tisíc jsme mohli být šikovnější, odolnější? Minulé události nás přímo nutí naučit se, že dům nemá být opouštěn často.

Od roku 2014 se snaží statisíce Afričanů dostat do Evropy, do její bohatší části, stůj co stůj. Mezi lidmi z černé Afriky se šíří těžko uvěřitelné řeči, že v Anglii dostane každý, kdo tam přijde, dům. Náš rodinný známý z Berlína zaznamenal, že v roce, kdy předsedkyně vlády pozvala do Německa Syřany, počet černochů v Berlíně prudce stoupl. I my jsme poznali, že vlády, až na tu maďarskou, ve svých úmyslech s migranty nesmyslně klamou. V Německu a ve Francii, kde teroristické vraždy zatím dosahují maxima, zní ujištění typu: „zvládneme to“ nehorázně. Němci i Francouzi vědí, že migrující muslimský terorista vlastně umřít chce a v mlze anonymity bude vždy o krok před policistou. Vyplácení dávek v Německu navíc odhalilo, že penězchtivý migrant dovede být o míli napřed před úřady a obstará si dávky až třináctkrát na jednu osobu. Se zesilující hrozbou terorismu roste i nesouhlas Evropanů se stanoviskem, že by měli štědře zabezpečovat milióny cizinců jen za to, že přišly. Snaha potlačit kritiku migrace přilévá další olej do ohně. Nejvíc sílí skrytá opozice. Zamlčování konfliktů s migranty dotváří pocit zrady – vlastizrady. Pocit, že vnitřním nepřítelem naší kultury a obranyschopnosti jsou v prvé řadě místní mocenské struktury. Na takovém podhoubí dovede kvést vzdor. Jeho hybatelem může být nejbližší teroristická vražda a jeho síla může snadno přerůst strach z kriminálu. Uzavřená nedemokracie typu: Bude to prostě tak, jak se v Bruselu řeklo, nás také může kvapem přiblížit k lidové ironii typu: A pak si to barevný užijou! Přirozeně jsme každý nějak barevný. To jen prohlášení různých politiků nebo znění různých zpráv může být bezbarvé.

Cílem článku je, nicméně, upozornit na jiný smutný konec předpokládaných – plánovaných migrací. Listina podepsaná v marockém Marakeši má živelnou migraci nahradit migrací řízenou. Povinností Evropské unie bude stůj co stůj zajistit zaměstnání – raději řekněme živobytí pro milióny migrantů. Budou sem proudit ti, co proudí především. Mladí zdraví muži. Dostanou peníze, byt a stravu. Peníze dílem pošlou rodinám do Afriky, aby se tam zarazila chudoba. Vyvolané dění má být pro nás prospěšné tak, že náhodnou migraci nahradí migrace plánovaná. Je to až takový prospěch?

Ovšem africké země budou na takhle globálním podniku tratit dvojnásobně. Jakkoli to zní nevybíravě (a snad i bezcitně), je to právě chudoba lidu, co může vést ke zlepšení života. Pokud vlády své ovládané odírají příliš tvrdě, mohou pomoci lidové nepokoje. Kořistící vláda se buď lekne, poleví v nátlaku, dá zelenou reformám, nebo padne revolucí. Revoluce bývá trest za nedostatek včasné reformace. Když budeme zásobit penězi rodiny vyemigrovaných živitelů, oddálíme i ty nepokoje a prodloužíme život kořistících vlád v zemích, které by se mohly rozvíjet, jenže zatím zaostávají. Neříkám, že zmíněné schéma platí všude a neomylně. Silné pojítko tradic, víry, hluboké oddanosti nás může zanechat i nadlouho pod sveřepou knutou. Navyklý způsob života je mám prostě tradičně srozumitelný. Navíc je můj jakkoli bezohledný pán mým bratrem ve víře a ve sdílených hodnotách. A je třeba vidět i to, že společnému prospěchu z revolty při úmorné bídě mohou padnout za oběť zcela konkrétní lidé.

Znovu si připomeňme pobělohorské události, to s exulanty, to odčerpávání našich elit. V demokratickém smyslu je v elitě každý člověk mající hlas. Své místo v elitě posiluje každý, kdo je schopný nějakého díla (ten dělá to a ten zas ono). V křesťanském smyslu je v elitách i člověk práce neschopný – nemocný (není ničeho mocen). To je potřebný. Na něm se máme domoci dobrého skutku, platného pro nás samotné, proto takového člověka potřebujeme. A teď zpátky ke žhavému tématu: Lidi v nejlepší kondici, tím spíš lidi vzdělané, odborníky, bude živit Evropa a jejich rodná Afrika o ně přijde. Přijde o jejich dílo, o práci, kterou tam mohli zastat. Afrika přijde o své elity! Ano, jejich pozůstalí dostanou evropské peníze, alespoň dokud se evropské země proti organizování migrací nevzbouří. Pak bude chvíli zle, a potom rozhodnou jiná hlediska.

Ale copak to jde? Někam se narodíte, přesně do té podoby, abyste na daném místě přežili co nejlépe. Získáte celý poklad rodné řeči. Škola vás vzdělá přinejmenším tak, že se naučíte číst, psát, počítat a nějaké řemeslo. Dlouho se učíte chápat své civilizační tradice. Učíte se být zcela konkrétním člověkem. A pak si vás stáhnou za moře, poněvadž za mořem vás lépe zaplatí. Nejdřív na novém místě neporozumíte ničemu. Ani jazyku, ani tomu, proč vás tam jedni lidé platí a jiní nechtějí. A v černé Africe začnou chybět milióny silných chlapů, milióny dělníků, řemeslníků, národohospodářů, lékařů, reformátorů, vojínů k obraně vlasti a bezpečí, a tak podobně. Tohle je duševní lidožroutství. Jako chudý ho podstoupíte o své vůli. Vaši budou mít víc peněz pod střechou. Ale vaše síly a duševní síly sežere dočista cizí ekonomika. Ne otroctví – ale duševní lidožroutství.

Řekl bych, že podpora a samotné uskutečňování migrace jako pracovní náplň nevládních i vládních organizací zapadá do širšího záměru odnárodnit, a tím pádem odevropštit naše zakotvení. Totéž se děje i jinými prostředky. Zkuste si prolistovat zahraniční učebnice angličtiny. V mnoha případech přímo ucítíte, že jsou to učebnice globalizace: Goran Vastić má chorvatské rodiče, on sám je ale Němec, protože v Německu rodina žije a Goran v Německu pracuje na recepci hotelu. Trochu si zažertuji, ale jen maličko: Řekněme, že muž s jihoslovanským jménem sežene ještě lepší zaměstnání ve Švýcarsku. Goran se s novým prostředím sžije, získá švýcarské občanství a podle učebnice globalizace by se mohl stát Švýcarem. Večer po šichtě se na pokoji sejdou tři národy (Chorvat, Němec a Švýcar). Sejdou se v jediném člověku. Kdyby si pro každou národnost objednal večeři, sní Goran tři večeře. A do budoucna může pozřít večeří třeba pět…

Model tři v jednom vznikl tak, že si autoři učebnice spletli národnost se státní příslušností – s občanstvím. Má prababička se narodila v carském Rusku. Mládí prožila v Polsku, potom bydlela v Sovětském svazu, chvíli v Německu a zas ve Svazu sovětských socialistických republik. Nikdy přitom neopustila dům a nepřestala být volyňskou Češkou. Proč bychom si měli plést národnost s občanstvím?

Zmíněná učebnice angličtiny přináší osudy Inda, který kdysi pracoval v Indii, ale byla to bída. Dnes je zaměstnaný v Anglii a žije si moc dobře. I takovýhle článek může být nepřímým zdrojem informací, že v Británii dostane každý migrant dům. Mám osobní zkušenost: Před čtvrt stoletím jsem pracoval v Německu, u švýcarských hranic. Při nejnižší mzdě jsem vydělával čtyřikrát tolik, co u nás. Jako konzument jsem se mohl cítit velmi dobře. Jenže já nejsem konzument! Jednou jsem tam zkusmo zvedl telefon a nějak mě to napojilo na rozhovor dvou paní v češtině. Koulely se mi po tváři slzy a já se nemohl nasytit rodné řeči. Od té doby jsem za hranicemi nepracoval.

Globalizace ve skutečnosti s nějakými evropskými hodnotami mnoho nepočítá. Pro globální obchody je Evropa jeden ze zeměpisných regionů. Globalismus, to jsou pracovní podmínky pro přesuny výrobních prostředků a sil tak, aby zisk nepřestal být lákavý. Když utrhneme kořeny trávě, začne být senem a přestane být travou. Když utrhneme kořeny člověku, přestane být člověkem. A o to možná běží. Možná máme být jen zaměstnanci a jen konzumující těla tak, aby naše srdce byla pouhá pumpa na krev.

23 komentářů :

 1. Naprosto skvělý článek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Volyně, kde mi ukropové, navádění bolševiky povraždili 6 rodin příbuzných ve věkové úrovni mého dědečka.
   Rodiny jeho starších bratří, kteří zdědili lesy a polnosti.
   On jako technik přežil.
   Nesměl ale mluvit česky, moje maminka po repatriaci musela s češtinou začít od nuly.

   Jestlipak mi nezaležna něco vrátí?
   Nechtěl bych mezi ně za zlaté tele.

   Smazat
  2. Protože jsem se tam narodil - něco o Volyni vím. Jen se divím, kde právem rozhořčený (20:14) zjistil,že banderovci spolu s melnikovci a některými dalšími(zkráceně "Ukropi"☺) byli naváděni bolševiky. Nejspíš to zjistil honem až po roce 1989, aby se připojil k všeobecnému odsouzení čehokoliv, co tam bolševici dělali.

   Smazat
  3. V Zolotonoši to velmi pravděpodobně nebyli vatnici.
   Banderovci byli jen pokračování té stále stejné, primitivní a násilné verbeže, ochotné za pár ukradených náušnic zmordovat kohokoli, násadou od motyky.

   Ve skutečnosti je likvidoval sovět nemajetných (a negramotných, zato notně a stále ožralých), vedený nějakými instruktory z Arsenalu.
   O jejich národnostní příslušnosti nelze mít pochyby.
   Kopr.
   Můžete vrtat, že je to ahistorické.
   Je, dějiny na tom nedokážou nic změnit.

   Smazat
  4. EU ve spárech Sorošovy mafie.

   https://cz.sputniknews.com/svet/201806047480081-pace-soros-sef-evropa/

   Smazat
  5. Ano moc hezké.Děkuji.

   Smazat
 2. Kapitalizmus je svinstvo , spěje to jen k další válce !!

  OdpovědětSmazat
 3. „Možná máme být jen zaměstnanci a jen konzumující těla tak, aby naše srdce byla pouhá pumpa na krev.“
  To je dost možné. Ale kdo to naplánoval? Kdo nás k tomu vede?
  Začíná se to podobat Kalergiho myšlence spojené Evropy, obývané nahnědlým plemenem, vedeném vyvoleným plemenem. Žádné národy, žádné státy, nesvéprávná masa, neschopná vzdorovat vyvolenému plemenu.
  Nejsem rasista, nepřeji si to. Rasista byl ten myslitel, jehož bysta je nyní čestně umístěna v Bruselu a jehož dílo nyní bruselští pokračovatelé realizují. To by nám mělo stačit k tomu, nakolik jsou pro nás relevantní, nějaké bruselské směrnice a usnesení k nucenému navážení a hoštění černého plemene. Již je známo, za jakým účelem je naváženo.
  Nelze doufat, že se snad jedná o nějaký omyl, který se už, už musí vysvětlit a zase bude dobře. Nikoliv, čím déle to budeme nečinně trpět, tím obtížněji se z toho budeme dostávat. Naši předkové by nám asi nejraději nafackovali. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslím, že optimální stav pro zaměstnavatele nastane, až se podaří lidi geneticky upravit (pokud se podaří). Budou dostávat nezbytné dávky potravin, inteligence jim dovolí pochopit zadání a zvládnout úkol. Nebudou mít požadavky na dovolenou, volno, cestování, nebudou odporovat ... prostě biologický stroj. Energie k provozu roste na polích, snadná obnova množením (není nutná těžba surovin). Nebudou řešit sociální problémy ... a já si tady píšu a přemýšlím, zda to nebyl důvod našeho vzniku ... pokud se historie točí v kruhu, zase tak skončíme.
   ABC

   Smazat
  2. Anonymní4. června 2018 16:06
   Ano, tato idyla nastane, až bude nastolen ten NWO. Jenomže nějaký Okamura, Le Pen a jim podobní, dělají stále nějaké problémy a populisticky straší lidi. P.K.
   P.S. I umělá inteligence se ve fantastických románech vzbouří. Natož vědomý člověk, ať byl důvod jeho vzniku jakýkoliv.

   Smazat
  3. 20:33 A proto musíme tyto politiky podporovat zapomenout na levici pravici tohle je velké nebezpečí.

   Smazat
  4. 22:47

   Pitomio - ó, spasiteli národa!
   Měli by tě vymodelovat a přilepit k pomníku Palackého!

   Smazat
  5. 22:50 Běž se klanět fašistovi kraďouskovi a vlastence neotravuj.

   Smazat
 4. Něco je úplně špatně.

  • Buď je u moci klika deviantních hlupáků,
  • anebo je to součástí obludné konspirace.
  • Ale nejspíš obojí: na viditelném vrcholu deviantní hlupáci; a nad nimi na už neviditelném vrcholu obludná konspirace.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vláďa z Brna
   na viditelném vrcholu deviantní hlupáci

   devianti hej, vlastizradcovia všetkých národov hej, ale hlupáci nie

   hlupáci sme my

   Smazat
 5. Je docela možné, že už je objevena obyvatelná planeta, kam se přeemigrují autoři migrace pozemské...
  Měl jsem přátele v Západním Berlíně a popisovali, co nastalo, když k nim vtrhli "Východní soukmenovci". Východní si nepomohli k ničemu, zatímco Z prudce klesl životní standard.
  Masy Afričanů v Evropě přinesou, krom afrických chorob, chaos a strach. Strach jít po ulici... V čase, kdy brněnská VAAZ školila Lybijce aj., byl strach jít po ulici Brna s blondýnou. Chuderky cikánky se kvůli doláčům odbarvovaly na žluto, blond necocílily ani litry kysličníku, cikáni se zase pajcovali levnými parfémy, žvatlali nesmlslnou řečí, aby se připodobnili Lybijcům s drahými a kvalitními parfémy, s dolary to bylo už horší. Matky i s dcerami se vydávaly do nočních podniků... Úspěchy měly často obě...
  Následky migrace bude většina z nás pozorovat ze zákonné hloubky 2m nebo v podobě poletavého popílku. Není vyloučeno, že popílku budou tuny a bude dlouho radioaktivní...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:09

   S formulací, že "k nim vtrhli "Východní soukmenovci"" mohu těžko souhlasit. NDR byla sjednocením připojena (anektována). Narozdíl od Krymu bez hlasování.
   Spolková republika přivtělila "nové spolkové země" a chovala (chová) se v nich jako v Bantustánu. To je také příčinou, proč je v těchto regionech strach z migrace daleko větší než na západě a jihu země a proč tam má AfD největší úspěch u voličů.
   Proč je to dobře - to každému ochotně a rád vysvětlí Václav Klaus.

   Smazat
  2. 17:09
   17:41

   To, jak věci vidí východoněmečtí starousedlíci, můžeme pozorovat třeba v německých televizních detektivních seriálech a filmech (situovaných třeba do Berlína nebo Lipska). Vedle ústřední retropropagandy, která často hraje důležitou roli v námětech: zejména v postavách někdejších důstojníků StaSi a hrůzostrašných příbězích, které doznávají v součsné době, je tento pohled representován, často tragikomickými, vedlejšími postavičkami těch, kdo změnu "nezvládli" a ventilují to melancholickými nebo trpce sebeironickými výstupy ("Sputnik" v seriálu "Das starke Team").

   Smazat
 6. Pravdivé a působivé. Dík Patricku Ungermanne, dík. JiH

  OdpovědětSmazat
 7. Byly národy usedlé – zemědělci a sběrači (např. slovanské kmeny). Po staletí obdělávaly půdu své země a zvelebovaly ji. Životy jejich předků tvoří dějiny té země. Obyvatelé mají vztah ke své zemi, chodí uctít hroby svých předků.
  Byly národy kočovné – nomádi (např. semitské kmeny). Putovaly ze země do země, když jejich „stádo vypáslo trávu“. Vztah k zemi nemají, jenom k zisku, který z ní mají.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Původně byli kočovní všichni Homini sapientes.

   Smazat
 8. Clanek pana Ungermana ma dobre body , ale jen z hlediska Cech. Z meho hlediska immigrace byli dve , dobrovolne a rizene (organisovane ) . Historicti Globalisti ( mistni Globalisti bojujici o nejvetsi obchodni trhy) je organizovali od doby stareho Egypta. Ja neverim, ze cely narod se zvedne a pocne migrovat sam o sobe . Na priklad Germani migrovali , protoze meli bidu a migrovali pouze nekolik 100 km za 2000 let. To ,ze Turci (Otomani) migrovali do Bizancie z Oblasti (lepsi Taskent) do horsi Anatolie je podivne. Stejne jako Palestinci (puvodni) migrovali z oblasti Reckych ostrovu do Palestiny(Israele) do horsiho mista vcetne zen ,deti a dobytka jako jednorazova akce nechapu. Stejne jako Khazarove do Evropy taky podivne, kdyz zili na krasnem Kavkazu a vychazeli dobre s Bysancii(snatky). Emigrace Zidu do Palestiny( nyni Israel kteremu vladli historicky 180 let a to jen castecne) z lepsiho do horsiho nema smysl, mohli migrovat tehdy prazdneho Rumunska, Bulharska , kde bylo vsechno( Dnesni Archeologie tvrdi , ze se masova imigrace Zidu pres Sinai nikdy nestala!!).

  Podle meho nazoru , Globalisti delali ekonomicke vlny chudoby a bohatstvi a falesnych informaci ,kupovani vlad, aby mohli vytvorit imigraci narodu (do dobytych uzemi) a vydelat na tom strasne penize … imigrace neni zdarma(lepsi jak valka). Immigrace je v podstate valkou v jinem slova smyslu, valky se vedou pouze!! z ekonomickych duvodu . Cetl jsem historickou knihu (800 stranek) o Dzingis Khanovy , kde vedec psal tvrdil , ze Dzinghis Khan (negramotny a nevzdelany,vedci se shoduji na tom) to nemohl oranisovat!! pouze loutka, prevest vojensky system z hord na 10-tkovy system vest valku na vzdalenost 1500 km?? sam nemohl a mel pomocniky(koho asi??). Mexiko to je podobne a ekonomicky manipulovane, aby v meli Mexicane mesicne mzdu $500 a v USA 3000, aby se imigrovalo!! A tak se mame na co tesit panove.
  Jak rikal president Klaus co muzeme od nich ??? cekat az uchopi moc do svych rukou???(kdo asi), Klaus si nedovolil jmenovat!!

  Brouk von Pytlik

  OdpovědětSmazat
 9. Naprosto zbytečné mudrování, autor se měl dát na poezii. Pokud chci indoktrinovat mladé lidi z rozvojových zemí, použiju samozřejmě učebnici angličtiny, je to nenápadné. Podle historie lze posoudit současnost. Co se takhle podívat, jak to vypadalo, když došlo k objevení Ameriky a poté k migraci ? Jak si počínala moc ? Zrušila pro poddané zákaz vlastnictví zbraní, který trval staletí. Kterou říši rozvrátili židé po odchodu z Egypta ? To byla také migrace. Co se snaží EU aplikovat na evropany ohledně držení zbraní ? Analogie tu jsou, ale vědomosti nám nepomohou, protože 99,9% žije pouze setrvačností.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.