Reklama

čtvrtek 7. června 2018

Generál Šedivý odhalil svůj „nadupaný“ protiruský bojový arzenál

Jiří Baťa
7. 6. 2018
Pan armádní generál Jiří Šedivý je sice již na zaslouženém odpočinku, tedy v.v. (ve výslužbě), ale jako odborník na slovo vzatý je i nadále činný v oblasti páchnoucí střelným prachem, radioaktivitou, krví a mrtvolami, přesněji v činnosti „spásné severoatlantické aliance“, přesněji NATO, kde přes svoji dlouholetou komunistickou minulost (nebo právě proto) působí jako „mírumilovný“ velvyslanec ČR. Z politicky globálního pohledu je jeho činnost (s patřičnou nadsázkou) záslužná, neboť „hájí bezpečnost a mírovou budoucnost “ Česka a jejich občanů. Pozoruhodně ušlechtilá mise!


Post velvyslance ČR při NATO předpokládá nejen pozitivní, loajální vztah k samotné alianci, ale také k její vojenské doktríně, tedy zájmům, cílům, taktickým a politickým aspektům, a hlavně musí znát a respektovat nepřítele. Ten je z hlediska NATO, coby zástupce zájmů USA, zřejmý a nezpochybnitelný: Rusko! Jak se lze přesvědčit z textu (ZDE), kterým pan generál reagoval na komentář Jana Eichlera (Cena za americkou vřelost? Právo, 24. května 2018) k blížícímu se zapojení českých vojáků do tzv. posílené předsunuté přítomnosti NATO v Pobaltí (PPP) je zřejmé, že stran zmíněného nepřítele má pan generál „pořádně nabito“!

Lze pochopit, že panu generálovi zůstala v torně generálská hůl a i dnes mu v žilách koluje „vojenská krev“. Vždyť nelehkou profesionální kariéru vojáka z povolání začal již v roce 1971 po absolvování Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové. Byl to uvědomělý absolvent, o čemž svědčí jeho členství v KSČ až do konce roku 1989. Nicméně, do roku konce 89 byl zřejmě jen řadový, v podstatě významný příslušník ČSLA, nicméně jeho hvězdná vojenská kariéra začala až v 90. letech, kdy odjel do USA studovat na U.S. Army War College v Carlisle ve státě Pensylvánie.

Zde nastal pozoruhodný obrat v jeho politické orientaci, neboť ačkoli byl ještě do konce roku 1989 jako voják ČSLA a také stále ještě člen KSČ, po relativně krátké době, stihl převléct kabát, spálit za sebou mosty členství v KSČ a jako mimořádně vhodný člověk pro novou politickou garnituru coby uvědomělý příslušník v nově se rodící demokratické armádě, přijal v r. 1993 nabídku nového establishmentu v čele s Václavem Havlem a jako správný voják a uvědomělý loajalista „demokratické“ vlády, která se „hodlala k věcem lidu navracet“, přijal nabídku (nebo rozkaz) na studia v USA! Dnes, ve funkci velvyslance při NATO, uplatňuje své zkušenosti, získané v USA a praktikované po dobu svého vojenského působení jako významný činitel ve strukturách AČR.

Aby nezůstalo jen u pouhého konstatování, připomeňme si některé současné generálovy postoje a názory k výše zmíněnému textu Jana Eichlera, kterými se notně odkopal, abychom poznali, pro koho je (s velkou nadsázkou) ochoten „prolévat svou krev“. Tak např. pan generál Šedivý říká, že „Tímto krokem ( tj. zapojení českých vojáků do tzv. posílené předsunuté přítomnosti NATO v Pobaltí) Aliance (rozuměj NATO) ani zdaleka nedorovnává rozsah a výzbroj ruských sil, navyšovaných v posledních letech v oblasti Baltského moře. Jeho smysl je čistě obranný: v kombinaci s dalšími aliančními prvky (jednotkami rychlé reakce, záložními silami a místními národními armádami) odradit případného agresora od otevřené vojenské akce.

Pan generál cílevědomě mystifikuje čtenáře tím, že poukazuje na „rozsah ruských sil, navyšovaných v posledních letech v oblasti Baltského moře“. Ruská strana nedělá tyto kroky s cílem či úmyslem „napadnout“ některou z pobaltských zemí, jak je často propagandisticky uváděno, ale z pragmatických důvodů reaguje na očividné posilování pozic Aliance v pobaltských zemích podél jejich hranic s Ruskem v souvislosti rovněž západem (i některými českými zdroji) šířenou propagandou o imperiálních úmyslech Ruska, napadnout některou z pobaltských zemí. Je hodně falešné jeho tvrzení, že tímto způsobem by měly jednotky NATO odradit případného agresora od otevřené vojenské akce. Vezmeme-li v úvahu, že v bojové pohotovosti jsou nejen jednotky NATO, ale i místní národní armády a záložní síly, větší nebezpečí lze spatřovat spíše ze strany NATO a spojenců, než ze strany samotného Ruska.

Posuneme-li se dál a přeskočíme některé pasáže perlení pana generála, dostaneme se k zajímavému názoru, či spíše nářkům pana generála a sice, že „Snahy o normální vztah s Ruskem se ale ukázaly jako marné. Problémem není jen anexe Krymu. Ruskou armádou podporovaní separatisté válčí na východě Ukrajiny dodnes. Závěr o přímé odpovědnosti ruských ozbrojených sil za sestřelení civilního letadla MH 17 a smrt 298 lidí vydala (sic) nezávislá mezinárodní komise minulý týden“. Tak to jsou slova, jak se říká, do rvačky. Podle generála za všechno mohou Rusové, dobromyslné NATO se celou dobu snaží vytvořit s Ruskem strategické partnerství, ale marně. Pokrytecké konstatování pana generála, že problém není jen v anexi Krymu dokazuje, že nemá nejmenší zájem vidět situaci reálnýma očima. Jeho konstatování, že se na východě Ukrajiny válčí za podpory ruské armády je neskutečně licoměrné a falešné. Jakoby chtěl říct, že to bylo Rusko, které vyvolalo Majdan, jakoby nebylo známo, že USA investovaly do převratu na Ukrajině 5 mld. dolarů, jakoby tam nepůsobili US poradci, nebyly Ukrajině dodávány zbraně US army atd. Upřímně řečeno, bylo by asi naivní po něm chtít, aby měl jiné názory a stanoviska. Nemůže to po něm chtít již ze samotného podstaty: má přece vojenské vzdělání „Made in USA!“

Je tady však jeden háček. Názory a postoje pana generála by bylo možné chápat, kdyby to byl např. Američan, Němec nebo Belgičan, ale v jeho případě jde o Čecha, u kterého by bylo možné předpokládat jistou vlasteneckou patriotičnost s ohledem na svůj slovanský původ, s ohledem na svou vlast, v život své rodné země v budoucnosti. Názor, resp. přesvědčení pana generála zcela jistě nesdílí a odmítá většina českých občanů. Pan generál však neskládá účty lidu své země, jak by se z titulu jeho funkce mohlo zdát, ale účty skládá těm, jejichž zájmy má hájit a také hájí. Stačí si připomenout jeho slova: Závěr o přímé odpovědnosti ruských ozbrojených sil za sestřelení civilního letadla MH-17 a smrt 298 lidí vydala nezávislá mezinárodní komise minulý týden. Stejná nesmyslná slova totiž pronesl i generální tajemník NATO Stoltenberg, který také zcela vědomě bagatelizoval fakta a lže o skutečnostech, které významně mění jednostranné závěry vyšetřovací komise JIT, která se snaží na irelevantních faktech a důkazech prosadit názor, že za sestřelení letadla Boeing 777 letu MH-17 nese odpovědnost, resp. je vinno Rusko.

Korunu tomu všemu horlivý pan generál nasazuje když říká, že Moskva používá vůči řadě aliančních zemí mimořádně agresivní rétoriku, včetně vyhrožování jadernými zbraněmi. Vede proti nám systematickou dezinformační válku. I přes to se však Aliance snaží s Ruskem udržet politický dialog. Odmítáme přistoupit na hru stupňování napětí a nabízíme možnost návratu ke spolupráci. Ovšem za předpokladu, že Rusko bude respektovat mezinárodní právo a dodržovat své mezinárodní závazky. Tyto názory a postoje hraničí s lidskou paranoiou a stihomamem, které místo aby byly léčeny, jsou uplatňovány ve vojenských strukturách NATO, kde jsou praktikovány v rámci činností a imperiálních záměrů. Je krajně nehorázné tvrzení pana generála, že Moskva používá vůči řadě aliančních zemí mimořádně agresivní rétoriku, včetně vyhrožování jadernými zbraněmi. Pro západní politické a vojenské struktury je typické, že nepřátelské subjekty obviňují z něčeho, aniž by současně předložili jediný relevantní důkaz. Tak např. by mohlo být zajímavé doložit tvrzení, že Moskva používá vůči řadě aliančních zemí mimořádně agresivní rétoriku, ale co konkrétně? Aliančních zemí je mnoho, mohl by pan generál alespoň některou z nich vyjmenovat, abychom věděli o které a o co se jedná! Je skoro úsměvné, jak si pan generál stěžuje, jak je nebohá Aliance ze strany Ruska ohrožována systematickou dezinformační válkou.

Není známo, za kterou politickou partaj pan generál Šedivý kope, která jej preferuje a také ideologicky podporuje, ale nabízí se domněnka, že by to mohla být především TOP 09, STAN, případně KDU-ČSL. Generálova negativistická slova směrem k Rusku v mnohém korespondují s názory a výroky představitelů těchto partají. To by nám také mohlo usnadnit pochopení toho, kdo je, koho zastupuje, komu slouží, kdo jej platí. V každém případě však platí, že naše členství v NATO, s ohledem na (lživý) výrok Václava Havla o naší neúčasti v jakémkoli vojenském paktu, je polistopadovým omylem. Když už k tomu ale došlo, pak jakákoliv účast našich vojáků- žoldnéřů na teritoriu cizích zemí ve službách cizích zájmů je nežádoucí už třeba proto, že o co jsme menší zemí, o co máme (proti ostatním) menší armádu, tím více se stáváme vazaly Západu, o to více jsme zavázáni a odkázáni na naše členství a partnerství s NATO! Jsme národ v totalitě, který je znovu někým ovládán, na někoho odkázán a který se musí na někoho cizího spoléhat. O svobodě, resp. národní identitě, samostatnosti a svébytnosti si už zase můžeme jen nechat zdát.

Na závěr není od věci připomenout „významnou“ činnost pana generála Jiřího Šedivého ve službách vlasti, o čemž svědčí řada jeho vyznamenání, která obdržel:

Česká vyznamenání
President ČSFR Medaile za zásluhy II. stupně 1992
Ministr obrany ČR Záslužný kříž MO I .stupně 2001
Ministr obrany ČR Čestný pamětní odznak za službu v misi IFOR 1996
Ministr obrany ČR Medaile AČR III. stupně 1999
Ministr obrany ČR Čestný pamětní odznak za službu pro misi SFOR
Ministr obrany ČR Čestný pamětní odznak za podporu mírových operací
Ministr obrany ČR Čestný pamětní odznak 50 let NATO 1999
Ministr obrany ČR Čestný pamětní odznak Summit NATO Praha 2002
Ministryně obrany ČR Vyznamenání Zlaté lípy 2008 a další

Cizích států
Generální tajemník NATO Medaile NATO Za službu pro mír a svobodu (na území
bývalé Jugoslávie) 1996

President USA Vyznamenání za zásluhy 1999 (jaké?)
President Rakouska Velký stříbrný kříž za zásluhy 2001
Španělský král Velký vojenský záslužný kříž Španělského království (s bílou stuhou) 2000
Ministr obrany Slovenské republiky Pamětní medaile ministra I. Stupně 2002
President Francouzská republika Řád čestné legie 2002

(PS: Pozor, nezaměňovat s o deset let mladším jmenovcem Jiřím Šedivým, který je sice rovněž odborníkem v oblasti bezpečnostní politiky, byl dokonce ministrem obrany a v letech 2007–2010 dokonce zastával pozici náměstka generálního tajemníka NATO pro obrannou politiku a plánování, nicméně jako profesionální voják v armádě nikdy nesloužil. Nicméně i on má svou osobní zásluhu na dobrých vztazích s „nepostradatelnou“ Aliancí!).

93 komentářů :

 1. Generál šedivý je zrádce národa a zaprodanec.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vždyť je to jen bezpáteřní americká kreatura, vlastně vzor dnešní vládnoucí svoloče v Čechostánu!!

   Smazat
  2. za vyplatu kterou si sam urči zavraždi i vlastni babičku o nějakem vlastenectvi či jak radi řikaji hrdinstvi nemuže byt nejen v jeho připadě řeči ale jako kamuflaž kdy se nikdo neodvaži mu to řici do oči je to zuper gešeft na statnim cecku a dokonala vymluva že nejsou lidi a těžko by jsme jako narod našli někoho lepšiho než součane převlečene vyčuranky z estebe kaesče či vekaer a proto jsme tam kde nas chtěli mit

   Smazat
  3. Osobně jej znám a mohu o něm s naprostou jistotou prohlásit, že je to kariérní hovado a bezpáteřní zmetek. A to vše = zrádce národa a zaprodanec, tak jak to uvedl anonym v 2:07. Více k tomu není co dodat. Veškerá další diskuse o něm, je zcela zbytečná...

   Smazat
  4. Zaprodanci a zrádci jste vy tady, chcete naší vlast podřídít východní mentalitě formované mongolskými nájezdníky, chcete vytvořit Čechostán ...

   Smazat
  5. 6:03 - chazarstán chlapče - žádnej čechostán
   Vaska

   Smazat
  6. V armádě to po 89. vypadalo tak, že charakterní odešli, ostatní to přetrpěli, aby alespoň odešli s nějakým důchodem. Ti bezcharakterní, zejména vojenských gimnázií -Topolánek, Šedivý atd se rvali do funkcí. Většinou se jich vojska zbavila posláním do jazykových kurzů. Jenže tito lumenové se vrátili a hned, i bez znalostí, většinou všechny přeskočili a jsou nyní ve funkcích. Proto toliko vděčnosti USA a NATO.My jejichž otce zachránila Rudá armáda to neseme velmi těžce - co zrádců se vždy najde.

   Smazat
  7. Můj děda, který bojoval ve Wehrmachtu, by asi s tebou nesouhlasil, soudruhu.

   Smazat
  8. 12.52 A s kýmpak by váš děda souhlasil, GENOSSE? S Adolfem? S Heydrichem?

   Smazat
  9. Ty používáš oslovení "soudruh" jako nadávku, ty praštěná kryso 12.52? "Soudruh" už se říkalo ve středověku, král Karel IV říkal Buškovi s Vilhartic "soudruhu" běžně. Soudružství není žádná nadávka, horší jsou bezpáteřní svině jako jsi ty, bejvalej soudruhu. Bejval jsi soudruh, a taky jsi kdysi nosil pionýrský šátek na chřtánu - teď už je z tebe jenom smradlavá svině, zrádce a hajzl - bez dalších přívlastků. Proč s tím lezeš na diskuze? Vždyť tím upozorňuješ,co je mezi námi, slušnými lidmi, za sprosté, nactiutrhačské svině. Tvůj děda by tě nejspíš kopnul okovanou botou do tvýho sprostýho čumáku, a měl bys vystaráno navždy.

   Smazat
  10. 12:52 Nemáš se opravdu čím chlubit, ty genosse.
   V.J.Horák

   Smazat
  11. 12:52 můj taky a řezal ty ruský palice. brzo to bude zas.vivat gen.sedivy! takových je třeba více.

   Smazat
  12. A tu tvoji zasranou svinskou palici anonyme 18.55 zase uřežeme my-Češi. Už to nebude dlouho trvat, a všechny svině, jako jsi ty, a tobě podobné, odchytneme,naženeme někam na stadion, odřežeme tomu jejich sprostý a vypatlaný palice, a hodíme to někam do díry jak prašivý psy. Nic jinýho to není - bývalí soudruzi lopaty, malý hovna, který se nikam nevytáhly, tady sprostě nadávají - a proč Rusům? Ty hnusnej impotente, tahej si čůráka někde jinde, a nerajcuj se sprostýma a oplzlýma nadávkama a urážkama na diskuzích NR.

   Smazat
 2. Pan Baťa to má pomotané, ten velvyslanec při NATO je onen "civil" Jiří Šedivý. Gen (v.v.) dělá lektora v CEVRO. Chce si to opravdu zjistit who is who.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo jsou to dva Jiří Šediví, je v tom zmatek. I když ten vojenský se taky poslední rok hodně radikalizoval.

   Smazat
  2. Znal jsem jednu z hospod "U černého vola". I starý putykář ZEŠEDIVĚL a dostal penzi, dál točil podměráčky. S vojcly je to docela obdobné... a s civily také.

   Starého vola novým kouskům nenaučíš, ale tahat může jako za mlada - když k němu připřáhnete mladého, silného, pomalého...

   Smazat
  3. Přesně! A takhle pomotané to má všechno a místní ovce mu to žerou i s pomotaným navijákem.

   Smazat
 3. Pochybuji, že tato podržtaška - převlékač kabátů hájí zájmy ČR. Ještě si ho pamatuji jak po odchodu do civilu prosazoval zájmy izraelské firmy Housing a Construction. ČR nakonec od smlouvy pro nevýhodnost odstoupila a zaplatila izraelské firmě vysoké penále.

  Že se již vyfutrovanec penězi z daňových poplatků občanů někde neztratí a nedá již konečně pokoj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to sionista,jenom nikde není uvedeno jeho pravé-židovské jméno !Nezná ho někdo ?

   Smazat
  2. 14:30 jsi idiot.

   Smazat
 4. Líbí se mi, jak zdejší diskuzní kremelské vlezdořiťky nesnesou pravdu o současném stavu mohutného zbrojení v RF. Autor tohoto článku není lepší!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to fajnove, že RF mohutně zbroji. Proti loupežnikovi, diktatorovi, mezinarodnimu zločinci a světovemu teroristovi č. 1 musi byt připravene a dobře vyzbrojene. Pro mně je svatkem každa dobra zprava o tom, že Rusove su skvěle připraveni. To je jedina zaruka, že špinavci usilujici o globalni světovladu a diktat na RF nezautoči jak na Irak anebo Libyi.

   Vivat Rossia! Vivat Vladimir Vladimirovič! A teď Pepku zameč a vyskoč!

   Smazat
  2. Anonymní 6:55

   Měl byste se aspoň pokusit překonat svůj mentální handicap a zkusit si doplnit informace o tom, které země vydávají kolik na zbrojení a která země v tom vede RÁDOVĚ před celým zbytkem světa. Rusko to opravdu není, osle.

   Smazat
  3. Pane,i mě nesmírně těší že RF posiluje armádu.Myslím,že agresory nemile překvapí,a doufám že je vymažou ze světa.

   Smazat
  4. Jojo, úplně u toho onanujou, jak Rusko jednou rozdrtí Ameriku a nad Bílým domem zavlaje rudý prapor. Jen jestli ho tam bude věšet ten vojín se ukradenými hodinkami na rukou … ?

   Jenže to by museli nejdřív Západ napadnout, že by Putin už sepisoval "моя борьба"?

   Smazat
  5. Jediný kdo u toho onanuje jsi ty Jákobe Jando, tvá hrdinná okupanská amerika do přímého střetu nepůjde, má na to zástupné armády od Al-Káidy, po IS, včetně svých otroků z východní evropy, demnete. Kde homokovbojové byli, všude dostali na prdel a odtáhli.

   Smazat
  6. Vy, pitomio Mayor Drack 7. června 2018 9:23, změňte si alespoň oslovení na Serjoža nebo Vasil, nikdo vám názory na RF neuvěří, ani Štofi, ani ten blb Flanderka, ani samotnej Švejk. Vždyť ta vaše imaginární ”parta hic”, je již profláklá až po 11:28. Jste bojovníci s větry!!!

   Smazat
  7. A - nechte ho bejt, sprostýho, impotentního zmrda! Vždyť to odporný, oplzlý a sprostý nadávání, urážky a výpady, už jsou jedinou radostí, co tomuto hnoji v životě ještě zbývá. Ať si to na diskuzích užije. Smrdí to na dálku, krysa odporná.

   Smazat
  8. Kazdy bolsevický smrad by měl být vypatran a eliminovan.

   Smazat
  9. Vyser si voko zmrde smradlavej 19.00 - všisko odporný, přicucnutý na diskuze, i když to sere pecí jenom sračky - k věci to nemá nic, jen sprostý urážky a nadávky. Sprostá lopata, která se na starý kolena naučila třískat do kláves. Žok smradu, úplně zbytečnej, kterej dřepí na prdeli u počítače celý dny, a sprostýma nadávkama si krátí dlouhé chvilky. Brzy to chcípne někde na hnoji.

   Smazat
 5. Rusko povstalo z popela a zbroji za sve ! Je spravny , ze projevuji svou rozhodnost pouzit jadrove zbrane . Snad vam neuslo , ze usa pripravuje EU na valku na jeji uzemi .Rusko na 100% valku nechce , nebo neni v jijim zajmu .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Už jenom tím že okupuje značnou část planet,je jasná ukázka ze tu válku chce a přímo si o ní říká.bude ji mít.

   Smazat
  2. 7:26 můžete upřesnit jak USA připravuje EU na válku?To by mě zajímalo,dosud je známo,že ten kdo haraši zbraněmi,vyhrožuje sousednim zemím i jadernými zbraněmi a připravuje své lidi na válku neni EU a USA,ale jen Kremelská klika. Nevěřite li mainstreamu zkuste si vyhledat oficiální portál Kremlu,kde Putin mimo jiné vyzval Rusy,aby se připravovali na válku a také např.zveřejněný příslušný předpis o podřízení
   civilního sektoru vč.soukromého vojenským úkolům.

   Smazat
  3. 12:16
   Chceš-li mír, připravuj se na válku... To je oč tu běží v souvislosti s Ruskem.
   A jak UssA připravuje EU na válku? Vyzývá ke zvyšování zbrojení, okupuje Evropu a roztahuje se více a více na východ. Dělá si se zemí EU vazaly. Financuje a rozeštvává okolní země RF proti ni, podporuje rozšiřování členství v NATO u zemí stále více na východ, vměšuje se do politiky jednotlivých států EU. Destabilizuje okolní země. Obkličuje RF kde to jen jde. Potlačuje svobodu slova, vymývá mozky mladým, pozměňuje dějiny...atd, atd. Je toho tolik, že se to tu ani nevleze. Jenže je jim to hovno platné. Dnes už se ví, že v případě konfliktu, Rusko přenese tento konflikt i na území slavné UssA. Co pak s nimi (politiky UssA) udělají obyčejní lidé té země, to si za klobouk nedají. To si pište. Je jen pár vazalů, jako jste vy, kteří fandí zločincům a nedokáží otevřít oči. Spěte dál, probuzení bude hrozné...

   Smazat
 6. NATO je konkretizací beranidla vládnoucího kapitálu "nejcivilizovanější", byť nekulturní části lidstva. Její šéfíci jsou jen extratřídou sluhů těchto kapitalistů. Jejich "poslání" vyžaduje, aby byli maximálně deficitní k životu na Zemi a naopak maximálně vstřícní "humantárnímu" rozvratu všeho, co kapitálu duší a tělem neslouží a je pro kapitál jednou jen zbytečné a jindy dokonce nebezpečné. A že tak soudí lidé s nižším stupněm civilizace, ale vyšší kultivovaností? Kdopak se asi v úsudku mýlí, civilizovanější, nebo kultivovanější?

  OdpovědětSmazat
 7. Kdo může dobrovolně navlékat zelený mundůr, pouze vypatlaná guma, nebo student vojenského gymnazia, Topolánek.

  OdpovědětSmazat
 8. Všechny tato prasata, hochštaplery, kariéristy, zločince, kolaboranty a zrádce bude jednou nutno soudit, odsoudit a po právu popravit !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím. Postavit před mimořádný lidový soud.

   Smazat
  2. Anonymní 8:42
   Jsem zásadně proti takovým trestům. S ohledem na škodlivost jejich činů je trest smrti příliš rychlý a mírný. Doživotí v kamenolomu mi přijde adekvátnější. Chátra, která se po listopadovém puči dostala k moci jako jeden z největších zločinů, kterých se na nich socialismus dopustil, uvádí to, že, považte, byli nuceni PRACOVAT. Museli se živit svojí vlastní prací. Jaký to strašlivý útisk!
   Práce je ten nejtěžší trest, jaký jim lze udělit a je to přitom možnost, jak aspoň částečně nahradit způsobené škody.

   Smazat
  3. 8.42 a ty půjdeš první

   Smazat
 9. "Kdo jednou zradil, marně slibuje věrnost."
  — Molière


  "Jiří Šedivý se narodil 3. ledna 1953 v Příbrami. Profesionální kariéru vojáka z povolání začal v roce 1971 po absolvování Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové. V letech 1971 až 1975 vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. Po jejím absolvování vykonával funkci velitele tankové roty 57. motostřeleckého pluku ve Stříbře, V letech 1976 až 1978 absolvoval postgraduální studium ve Vojenské akademii v Brně. Po jeho ukončení vykonával funkci velitele 2. tankového praporu 18. tankového pluku v Táboře, kde v roce 1982 převzal funkci zástupce velitele pluku. V roce 1985 byl přemístěn do Týna nad Vltavou a ustanoven do funkce velitele 17. tankového pluku. V roce 1990 převzal funkci náčelníka štábu 4. tankové divize v Havlíčkově Brodě. V letech 1993 až 1994 vystudoval U.S. Army War College v Carlisle ve státě Pensylvánie."
  http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=196

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Něco tady SKRIPÁJET.

   Smazat
  2. Nová voj. knížka: Přísahu č. 1 složil dne: ... Vlast 1:..., Přísahu č. 2 složil dne:.... Vlast 2:...., Další přísahy složil:... Seznam vlastí:.....

   Smazat
 10. Pre Anonymní 6:55. "...mohutného zbrojení RF." Skúste pozrieť a porovnať výdavky v mld.€, ktoré dáva na zbrojenie RF, oproti výdavkom v mld. (či skôr v biliónoch?) €, ktoré dáva na zbrojenie aliancia NATO a čo Vám vyšlo, kto zbrojí mohutnejšie? Tým nevravím, že ak by mala RF viacej peňazí, že by nedávala do zbrojenia viacej, ale za terajších okolností rozprávať o mohutnom ruskom zbrojení a nevidieť, ako od nás žiadajú viac a viac peňazí na zbrojenie je od Vás, povedzme nepekné

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jen doplním - výdaje na zbrojení v RF jsou jen asi 11% toho, co vydává na zbrojení USA. A to se nezmiňuji o zbrojních výdajích v ostatních členských státech atlantické aliance.

   Smazat
  2. Obě velmoci dávají na armádu okolo 4%HDP ročně, aktivních vojáků mají taky podobně (Rusko 1,9mil., USA 1,5mil.).
   Za to, že mají chabou ekonomiku, takže suma v přepočtu je nominálně nižší, si můžou Rusové sami (můžou děkovat Putinovi, že zisky z plynu nechal "prožrat").
   A že jsou skoro sami, jako kůl v plotě, bez výrazných spojenců (když nebudu počítat vazaly typu Kadyrova), to je taky Putinova věc. Jde holt "proti všem".

   JW

   Smazat
  3. Žižka šel taky proti všem, osle A:12:58 a taky si zato moh sám. Tak k čemu jsou ty tvý vylekané plky o přehnaném ruském zbrojení?. Všechno je tak, jak sis přál. Dej si studený vobklad na hlavu a nasyp si prášky a jdi si v klidu lehnout.

   Smazat
  4. JW 14:08 - nahrál jste se zase sám sobě na smeč? Kazíte skutečnou návštěvnost, zde na NR. Chybí vám tu Honolulu, tak si píšete sám?

   Smazat
  5. Putin je vraj a buzerant

   Smazat
  6. V Rusku je přez 20% buzerantů, proto mají takový problém s reprodukcí. Navíc mají jeden zvyk, že první dítě se obětuje tomu jejich ortodoxním bohu a všichni příbuzní z něj musí pojíst. Dítě se předtím vykrmuje. V podstatě příběh o perníkové chaloupce je na ruské motivy. Dětské mozečky byly oblíbenou pochoutkou velmožů a to trvá dodnes. Oni věří, že jim to přinese štěstí, sílu a peníze. V podstatě to praktizuje i Kreml. Tento barbarský zvyk byl už mnohokrát kritizován OSN, UNICEF a mnohými dalšími organizacemi, ale bez účinku.

   Smazat
  7. Ty -anonyme 19.05 a 17.25 - jsi jen obyčejná smradlavá, duševně zmrzačená zrůda. Na to, abys vystrkoval svýho smradlavýho ptáka na kolemjdoucí, už nemáš, nebo jsi na to zbabělej - ty připosranče - tak si tady taháš smradlavýho ptáka na diskuzích, kde ostatní provokuješ, urážíš, a nadáváš. Jsi odpornej hajzl, kterýho by měli narazit na kůl, aby si to všechno vrchovatě užil, než zdechne, a hodí ho někam na hnůj. Nikde jinde než na hnoji neskončiš.

   Smazat
 11. čestný voják by po kotrmelci okamžitě odešel do civilu!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kam do civilu, vždyť nic neumí.

   Smazat
  2. No když nemůže do civilu, ať si vpálí kulku do hlavy. Umřel by statečně jako Český hrdina a ne jako taká stará vyšukaná kurva.

   Smazat
 12. Na jmenování hlavním poskokem nejsou potřeba znalosti historie a čest.

  Západ lže a lhal vždycky.

  Tento poskok je ostudou své země.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ... ale vynáší to, chová se tržně a to se vyplatí.

   Smazat
  2. Východ taky, s tím se nic nenadělá. Západ má nevýhodu ve svobodných médiích a obecné otevřenosti a dostupnosti informací. To Východ se při lhaní nemusí tímhle vůbec zabývat …

   J.W.

   Smazat
  3. Jasně Pepku, záchod se při lhaní musí s tím rozhodně zabývat:-), narozdíl od východu. Dobrý vtip Pepku A11:32. To s tím novičokem, sestřeleným letadlem, Němcovem, Politkovskou, Litviněnkem, "anexí",a taky o zvolení Trumpa (pro)ruskými mužíky vyzbrojenými abakusy,to byly doopravdy hodně dobrý fóry! Ještěže tady máme internet, kterej vám dělá takový starosti. Prej tady (pro)rušští agenti síří ideologickou diverzi a podkopávají naši skvělou světlou budoucnost v našem svobodném demokratickém EuroSojúzu.

   Smazat
  4. Nyní J.W.11:32 a Pepek 14:30 opět ta samá bytost! Pat a Mat v jedné hlavě.

   Smazat
  5. Za posledních putinovskych 10 let Rusko povraždilo 895300 nevinných lidí a ozebracilo dalších vice než 700 milionů. Tohle se musí ztrestat!!!

   Smazat
  6. 19.10
   no ty musíš být ale obrkretén...

   Smazat
  7. 19:10 nepřesné, za posledních 10 let Rusko povraždilo přez tři milióny nevinných obětí.

   Smazat
  8. Není jen obrkretén - je to hajzl a mizerná svině. On tady totiž provokuje schválně. Nikdo by nepsal takový zmrdoviny, to nemůže být míněno vážně. Ten impotentní, páchnoucí, zbytečnej žok sádla se zmrzačeným mozkem objevil diskuze na NR -jinak je to sprostá filcka s novinek, kde je provokatérů víc - a baví se tím, když může ostatní lidi nasrat. Má připosraný gatě, protože se od bedny nehne. je to živá chcíplotina.

   Smazat
  9. 19:10 A teď nějakou vo tom velkým dramatikovi, ať se pepku pobavíme. A pak vyskoč !

   Smazat
 13. Jo jen další sluha v řadě jako pavel to by si v 3 sv žádné manévry neužil.

  OdpovědětSmazat
 14. pan generál prostě úspěšně, jako mnozí jiní, přelezl z jednoho análu do druhého análu a teď si tam rochní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Typický multikulturní nacionalista.

   Smazat
 15. Generál Šedivý je stejný vlastizrádce jako Pavel. Oba přísahali socialismu a přeběhli, tedy nedodrželi přísahu. To jsou ale spolehliví soudruzi, že?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To nejsou žádní SOUDRUZI, jenom nějací SOUDRZÍ. OTČINĚ JSOU UŽITEČNÍ JAKO KADET BIEGLER.

   Smazat
 16. Tento vojenský machr studoval i Vojenské gymnázium spolu s nám dobře známým Topolánkem v erekci,a nyní "vyučuje" na CEVRO-Institut zločinecké tlupy ODS ,Institut Langera,Nečase ,Vondry a spol.!!!Výchova nových zločinců.......

  OdpovědětSmazat
 17. V roce 1987 - 89 jsem sloužil v Týně nad Vltavou . Mjr. Šedivý byl pořádná guma , hodně to žral a připravoval se na válku s našima Sovětskýma kamarádama proti Natu . Vyděl jsem na mapách všechny základny nato v NSR . Na Šumavě v Boleticích se cvičilo skoro co tři měsíce . V této době jsem neměl rád Rusáky , dnes jsou to naši slovanský bratři . Marčelíno

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zřejmě se mýlíte, v té době se již po večerech spíše připravoval na studium na U.S. Army War College v Carlisle ve státě Pensylvánie."
   http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=196


   Smazat
  2. 14:32 - 16:35 ... U.S. Army War College v Carlisle ve státě Pensylvánie." ← nač uvozovky jen na konci věty?   Jedna banda trotllů na NR:

   ↓↓↓

   "Anonymní4. června 2018 19:47
   Toho 11:38 RETARDOVANÝHO uASSackých kripla potkat jednou,tak z něj nezbyde ANI MASTNEJ FLEK,to ti garantuju!!!!!
   Zdraví Štofi Teplice

   Odpovědět

   Anonymní4. června 2018 22:52
   11:13 Blbe, kde je ten 12:51 ? Schválně jsem si to chtěl přečíst a von nikde.

   Odpovědět
   Odpovědi

   Anonymní5. června 2018 14:05
   On třetího června... voni slušňáku

   Anonymní5. června 2018 19:25
   Jsou blázni, blbí, ale naši. Kde by se mohli presentovat, kdyby jsme je tu na NR netrpěli a vykopli je ?
   Ti, které tak obdivují by se na ně vys*rali, protože jsou pro ně užitečnými idioty, přivandrovalci a nejsou jejich.
   Když je ten bláznovský rapl začne ovládat, tak ještě že to máme někoho, kdo je tvrdě slovně dokáže umravnit .

   ↑↑↑

   "A teď Pepkové zamečte a vyskočte!".

   Smazat
 18. Jen ať si něco začne s Ruskem a půjde stavět plynovod Síla Sibiře na Sibiř. Údajně tam potřebují hodně lidí, musí s snažit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslíte ten plynovod, který se nakonec stavět nebude? Čína dává přednost LNG z USA, už je ratifikován kontrakt. Oni totiž zjistili, že Rusáci jako vždy sprostě lhali a blamovali a neumí vytěžit ani gram. Jestli nějaký plyn ze Sibiře půjde, bude čistě v čínských rukách. Zároveň Turci sice plynovod staví, ale z Azerbajdžánu a jedou v tom spolu s Francií, Německem a Holandskem. Výstavba South stream je už tři měsíce zastavena a kremlosračky furt blábolí o výstavbě již druhé linky. Do Turecka půjde také Kazašská ropa i plyn. Jó, furt je lepší se dát do holportu s někým, komu to myslí a ne s Rusákama.
   A do třetice, NS2 nebude, jelikož se již vymezila ohromná částka na rekonstrukci bývalé Družby, akcie Naftohazu koupila rodina Rothschild. Oni míní dopracovat plyn z Azerbajdžánu a plynových polí vlastněných BP, Exxon, Shell a Total v Rusku. Gazprom si ani neškrtne. Kdyby se Rusko cukalo s potrubím přez jejich území, mají na krku arbitráž a za krkem ohromný kontigent NATO, které si svoje investice ochrání.
   A to nemuvě o Totalu a jeho zkapalňovači na Jamalu, čistý zisk. Tam si Rusko taky neškrtne.
   Holt nešlo to po dobrém půjde po zlém.

   Smazat
  2. 19.30
   máte to všechno trochu popletené.Ale snažte se dál.

   Smazat
  3. Anonymní 19:30

   Jistě myslí právě ten plynovod. který se podle vás stavět nebude, ale reálně je již ze 3/4 dokončen( https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Gazproms-Power-Of-Siberia-Gas-Link-To-China-755-Complete.html) a první plyn by jím měl začít proudit již příští rok. Stavbě samozřejmě předcházel kontrakt na 30-letý odběr.

   Vy jste vážně legrační člověk, kam na ty hlouposti pořád chodíte...

   Smazat
  4. 19:30 A teď ještě jednu vo tom velkým dramatikovi, kterej říkal, že nebude kandidovat dvakrát. A pak pepku vyskoč !

   Smazat
 19. Soudruhovi generálovi bych doporučil poslechnout celý tento pořad
  https://www.youtube.com/watch?v=Iyb_JRjqjNI
  Došlo by mu, jaký je ve skutečnosti vůl.

  Zajímalo by mne, jestli si uvědomuje, co si lidé o něm myslí.

  OdpovědětSmazat
 20. A teď tu válku vihrajeme!!!Pepek Vyskoč

  OdpovědětSmazat
 21. Pan generál Šedivý a pan generál Pavel jsou ozdobou České republiky, můžete plivat kolik chcete. I tak jste marginální web.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tenhle marginální web má větší čtenost něž velká většina mainstrýmových dobře placených nakladatelství. A to tu obsah vytváří několik neplacených autorů jen proto, že mají zájem o budoucnost této země.. A kdo jste vy? ;)

   Smazat
  2. 19.13
   i ty patříš k ozdobám České republiky.Tak se snaž a nepokaž si to.Byla by tě škoda.

   Smazat
 22. Ano. Pan generál Šedivý neslouží zájmům této země. To je zcela evidentní. Ale vojáci v naší armádě pracují za plat, celkem dost nízký. Mají rizikový příplatek pokud jedou na misi, kam je náše vláda pošle. Ten taky není zrovna nic moc v porovnání s tím do čeho jedou. Třeba afghánistán. Vy byste tam asi nejel? Tak si odpusť ty žoldáky, když nemáš dost odvahy ani jít do politiky a zkusit něco změnit.. mj. Spousta z nich by vám dala za pravdu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud je někdo opravdu slušný člověk, anonyme 19.18, nevleze do prašivé politiky, ani do armády jako mizerný, placený žoldák. Voják má chránit jen svoji rodinu, a svoji zem před nepřítelem, a to i zadarmo - jiné poslání nemá mít, natož se nechat verbovat zmrdy a hajzly a za jejich zájmy, a za peníze daňových poplatníků toho kterého státu, lézt do různých "misí" a rozvracet jiné státy, vyvolávat tam nepokoje a rvačky. To dělají jenom podvraťáci, které sere normální práce, nejsou schopni starat se o rodinu, nebo o své rodiče. Zbyteční mizerové - a jestli někde chcípnou, jejich problém. Slušný člověk pracuje, aby uživil sebe a svoji rodinu, a koná jen pro blaho své země a svých spoluobčanů. Dnes jsou lidi uměle a účelově rozesraní jeden proti druhému, cení na sebe zuby, a sprostě si nadávají. Podobní všiváci, kteří se dříve bavili tím, že poštvávali proti sobě psy a šklebili se, jak se tito tvorové navzájem zabíjejí, stejné duševní socky, mentální mrzáci, úchylové, a impotentní, perverzní, zoufalé trosky, dnes dělají politiku,uzurpují si moc, a pošklebují se vzájemné nevraživosti a zabíjení lidí navzájem. Za tím účelem si vydržují hlavně mediální skřety, - to jsou pohůnci těchto polohovad. Takže si tu ubohou filipiku o špatně placených chudinkách "vojácích" nechte pro méďu Béďu.

   Smazat
  2. Anonymní 19:18

   Žoldák je naprosto výstižný termín, když se hovoří o českých vojácích, působících v zemích napadených Spojenými státy nebo paktem NATO.
   Nebo dokážete vysvětlit, jak čeští žoldáci v zahraničních agresích brání Českou republiku?

   Smazat
  3. 21:11 Máš ve svém myšlení trošku mezery. Třeba: když slušný člověk nevleze do politiky ani armády, tak zůstane prašivá, jak píšeš..
   22:05 Jmenuj jeden stát sveta v celé historii, kde si prostí vojáci mohli zvolit, kam pojedou.. :D

   Smazat
  4. 19.18 Když mají, podle vás nízký plat (my vojclovali za TŘI Kčs a menáž denně!), tak ať se na to vykašlou a jdou pracovat do civilu k soukromníkovi... Podle vás je soukromník jistě poctivě zaplatí přiměřeně jejich zásluhám pro firmu. Místo žoldnéři jim budou spoluobčané "na úrovni" říkat inženýři, nebo LOPATY.

   P.S. Žoldnéři za třicetileté války měli platy na úrovni minimální mzdy (zdroj - švédský historik Englund)

   Smazat
  5. 9:05 O plat tady přece nejde. Naši vojáci jsou občané této země a jdou tam, kam je vláda této země pošle. Žoldáci jsou odkudkoliv a jdou téměř kamkoliv bojovat za cokoliv, třeba islámský stát. Takže to srovnání je špatně. Jestli máte pocit, že armádu už nikdy nebudeme potřebovat, tak vám závidím.
   K těm žoldneřům za třicetileté války. V té době bylo ještě pobírání platu velice výjimečné. Takže ho vůbec mít byl nadprůměr. Navíc si nechávali a prodávali věci po mrtvých a to nejen nepřátelské. A pak taky kradli a loupili a to klidně i v zemi co je platila(někdy i vraždili). To by možná měla naše armáda začít taky dělat. Pak by měla větší respekt..

   Smazat
 23. Sediveho jsme degradovali na prostituta-civilistu (ani ne na vojaka, protoze by jsme urazili vojaky)!!!
  Sediveho nazory jsou absolutne "dyslekticke" tj. Sedivy vubec nezna vyznam slovicek a mele pate pres devate! Jsem presvedcen, ze take "lidovym soudem" bude odsouzen do "pracovniho tabora" a zabaveny majetek! Myslim, ze ten cas se blizi!!!
  dustojnik-valecny veteran

  OdpovědětSmazat
 24. Zelený mozek z povolání musí být flexibilní a přizpůsobivý
  ke každému režimu. Co by chudák dělal, kdyby zůstal členem KSČ a dodržel přísahu.
  Ještě že se nedal k Hitlerovi. Ale třídní linii dodržuje. Bojuje proti kapitalismu v Rusku. Pro změnu.

  OdpovědětSmazat
 25. Ale ON není opravdu velvyslancem ČR u NATO je to ten druhý Jiří Šedivý, který působil i jako ministr obrany. Tento Šedivý byl pouze náčelníkem generálního štábu.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.