Reklama

.

.

pátek 22. června 2018

Merkel podrazila Česko-německou deklaraci


Radim Valenčík
22.6.2018  blog autora
Původně jsem se nechtěl k selhání Frau Merkel v závěrečném tažení jejího politického života vyjadřovat. Bedlivě jsem sledoval ohlasy, ale chybí mně v nich to nejdůležitější. Totiž to, že svým vyjádřením podlým způsobem, skutečně podlým, zaútočila na samotnou podstatu Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, kterou podepsali tehdejší český ministerský předseda Václav Klaus, německý spolkový kancléř Helmut Kohl a oba ministři zahraničí obou zemí v Praze dne 21. ledna 1997. Podrobněji k tomuto zásadnímu dokumentu viz ZDE.
Protože dokument klade pevný a nezpochybnitelný základ pro rozvoj dobrých vztahů mezi oběma zeměmi, zdůrazňuje hned v prvním bodu to nej-nej-nejdůležitější:

Obě strany jsou si zároveň vědomy, že společná cesta do budoucnosti vyžaduje jasné slovo o minulosti, přičemž příčina a následek ve sledu událostí nesmějí být opomíjeny.

To proto, aby se nějaký chytrák, či přesněji gauner, od sebe nepokusil jakýmkoli způsobem odtrhnout nesrovnatelně větší zlo od zla následného a řádově menšího. Původní a následné zlo jsou pak z hlediska historických reálií popsány v navazujících dvou bodech:

II
Německá strana přiznává odpovědnost Německa za jeho roli v historickém vývoji, který vedl k Mnichovské dohodě z roku 1938, k útěku a vyhánění lidí z československého pohraničí, jakož i k rozbití a obsazení Československé republiky. Lituje utrpení a křivd, které Němci způsobili českému lidu nacionálněsocialistickými zločiny. Německá strana vzdává čest obětem nacionálněsocialistické vlády násilí a těm, kteří této vládě násilí kladli odpor.
Německá strana si je rovněž vědoma, že nacionálněsocialistická politika násilí vůči českému lidu přispěla k vytvoření půdy pro poválečný útěk, vyhánění a nucené vysídlení.
III
Česká strana lituje, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny. Zejména lituje excesů, které byly v rozporu s elementárními humanitárními zásadami i s tehdy platnými právními normami, a nadto lituje, že bylo na základě zákona č. 115 z 8. května 1946 umožněno nepohlížet na tyto excesy jako na bezprávné a že následkem toho nebyly tyto činy potrestány.

Všimněte si, že v Deklaraci je uvedeno i dnes mnohdy opomíjené vyhánění lidí z československého pohraničí ještě před obsazením zbytku naší země, i toho, že česká strana se velmi citlivě a přesně vyjadřuje k pochybením na naší straně.

Důležitý je z tohoto hlediska i navazující bod:

IV
Obě strany se shodují v tom, že spáchané křivdy náležejí minulosti, a že tudíž zaměří své vztahy do budoucnosti. Právě proto, že si zůstávají vědomy tragických kapitol svých dějin, jsou rozhodnuty nadále dávat při utváření svých vztahů přednost dorozumění a vzájemné shodě, přičemž každá strana zůstává vázána svým právním řádem a respektuje, že druhá strana má jiný právní názor. Obě strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.

Celý text deklarace je např. ZDE.

A teď přijde Frau Merkel v době, kdy svou politikou napáchala Německu velké škody, kdy uvedla nejen EU, ale i Bundes na cestu rozkladu a kdy její ministryně zahraničí volá po preventivním jaderném úderu proti ruským městům (to vše v předvečer výročí přepadení Sovětského svazu hitlerovským Německem v časných ranních hodinách 22. června 1941), aby zasáhla Česko-německou deklaraci v nejcitlivějším místě:

"Vyhnání a útěk Němců byly především bezprostředním následkem Němci započaté druhé světové války a nevýslovných zločinů nacionálněsocialistické diktatury... To ale nemění nic na tom, že pro vyhnání neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění". Viz: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/475594-pro-vyhnani-nemcu-po-valce-neni-ospravedlneni-rekla-merkelova.html

Jenže Česko-německé deklarace zcela zjevně a zřetelně zdůrazňuje nejen časovou a historickou posloupnost, ale i následnost právě v rovině morální a politické odpovědnosti, té odpovědnosti, kterou se Merkel snaží svým výrokem popřít.

V této souvislosti si kladu otázky a poznamenávám k nim svoji odpověď:

1. Jak je možné, že Merkel došla až tak daleko?


Moje odpověď: Není jiné vysvětlení než to, že je vydíratelným slouhou jádra současné globální moci, které zdegenerovalo a vede totální válku v goebbelsovském stylu, viz ZDE.

2. Jak je možné, že žádný z představitelů tzv. "demokratické opozice" (ODS, TOP, KDU-ČSL, STAN) nevyjádřil protest proti nehoráznému výroku?

Moje odpověď: Není to "demokratická opozice", ale jsou to obyčejní slouhové slouhů či poskoci současné globální moci.

3. Jak je možné, že si ministerstvo zahraničí nepozvalo k vysvětlení nehorázných výroků německého velvyslance?

Pro toto vysvětlení nemám, doufám, že tak ještě učiní a bude informovat veřejnost o výsledcích.

4. Zeptá se Zeman Pocheho a případně i dalších zájemců o post ministra zahraničí na jeho názor na výrok Frau Merkel a na závěry, které z toho budoucí ministr zahraničí vyvodí pro své účinkování ve funkci?


Doufám, že ano a že o tom budeme informováni.

Příloha: Krátká úvaha Jaroslava Štefce

Jakékoliv hnutí je třeba postavit na sjednocující ideové platformě. Jinak to nebude fungovat. Jenže mám obavu, že postup, který nastiňujete, je sice použitelný, ale jediné, k čemu to povede, je něco jako Haškova "Strana mírného pokroku v mezích zákona". Je to jenom můj pocit, že události kolem nás nabírají na obrátkách takovým tempem, že jim přestáváme stačit? Aniž to dokážeme díky neschopné, zkorumpované a zbabělé politické reprezentaci jakkoliv ovlivnit, jsme coby Platónova Loď bláznů strháváni do hlavního proudu událostí, bez kapitána, kormidelníka a schopných důstojníků.

Proto se obávám, že spíše než na obnovu našeho státu ve Vámi nastíněném rozsahu se budeme muset aktuálně soustředit aspoň na zachování toho, co existuje, aby bylo později na čem stavět. A že budeme muset hledat cesty, jak méně teorie nahradit spíše managerskou prací a leadershipem, abych vnesl do umírněné humanitní diskuse trochu toho managerského slovního násilí (samozřejmě v dobrém a s trochou nadsázky).

Pro dokreslení reálnosti těchto úvah přikládám krátké zamyšlení, které jsem před chvílí "pověsil" na můj FB:

Absolutní většina slušných lidí si uvědomuje, co znamenají slova Angely Merkelové o neospravedlnitelnosti odsunu Němců, kteří v okupovaných zemích zejména východní Evropy během druhé světové války páchali strašlivé zločiny proti lidskosti v tak neuvěřitelném rozsahu, že současný Islámský stát vypadá proti nim jako pouhá školka vrahů bez špetky fantazie.

Také dosud nikdo (alespoň, co vím) z německé strany oficiálně nedementoval ani samotný článek, uveřejněný v několika německých médiích (např. zde https://www.contra-magazin.com/2018/05/krieg-gegen-russland-von-der-leyen-will-bundeswehr-umbauen/?cn-reloaded=1 ), ani v něm uvedené údajné výroky Ursuly von der Leyen, německé ministryně obrany, o nutnosti připravit se k útoku na Rusko a také na jakési "konečné řešení". Považuji proto zveřejněnou informaci za oficiální záznam skutečně řečeného.

Tyto dvě nezávislé informace radikálně mění paradigma poválečného uspořádání Evropy. Přímo před našima očima se intenzivně připravuje nový "Drag nach Ost", v pořadí, pokud dobře počítám, už pátý, aniž by se k tomu naprostá většina českých "politických elit" jakkoliv postavila. Díváme se v přímém přenosu na grandiózní přepisování dějin, měnící nacistické Německo, viníka nejstrašlivějšího konfliktu v dosavadních dějinách Evropy, v jeho oběť, zatímco skutečné oběti jsou stále intenzivněji tlačeny k tomu, aby to akceptovaly jako historický fakt.

Pokud vím, tak jediní, kdo se okamžitě po zveřejnění důrazně a v souladu s cítěním většiny občanů ČR důrazně ohradili proti vyjádření Angely Merkelové, byli prezident republiky Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš. A přidal se Tomio Okamura s předsedou komunistů Filipem. Vesměs oblíbení otloukánci české mediální scény. Ostatní politické strany a jejich vůdcové zachovávají povznesené mlčení. Jsou totiž nad věcí, neboť jich se to zřejmě netýká. Oni už nejsou Češi, ale stejně jako Emma Smetana, především "Evropané".

Před takto naplno a politicky nekorektně vyjádřenou realitou tají jako sníh v létě závoje lží o spojenectví v NATO, nebo o rovnoprávnosti zemí EU, stejně jako pavučiny mentální prostituce slov "svoboda", "demokracie", "pravda a láska", či "rovnost, svornost, bratrství", jejichž původní význam už dávno vyčpěl pod náporem hůře než skunkovina páchnoucích "evropských hodnot".

Nevím, co s tím hodlají naši "političtí vůdcové" dělat. Počítám, že nic, jako obvykle. Jich se to přece netýká. Kromě toho prostituce, zejména ta politická, je docela dobře placený byznys, a pasáci až dosud rozhodně nešetřili. Jak se k nim ovšem budou chovat teď, když závoje korektnosti mizí a servítky si, jak se zdá, už nikdo nebere, je jiná otázka. Možná je to přiměje k akci. Nějaké. Ale nejspíš ne k čemukoliv ve prospěch nás, občanů ČR. Na to jsou příliš hloupí, líní, přízemní a chamtiví. A hlavně – nejsou mezi nimi skuteční státníci a vůdci nás, lidí, kteří jsme jim dali důvěru v "demokratických" volbách. Ani náhodou. A s úspěchem se zřejmě dá pochybovat i o slušnosti většiny z nich.


- - -

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5853-merkel-podrazila-cesko-nemeckou-deklaraci.html

31 komentářů :

 1. Přeháníte, pane Valenčíku, o panu Štefcovi nemluvě. Prokazujete klasickou českou sebestřednost, které vévodí pocit, že jsme pupkem světa a všechno se tedy točí kolem nás. Jste už na tom stejně, jako naši kavárníci. Merkelová nemluvila o nás, resp. jenom o nás, mluvila obecně o vyhnání několika milionů Němců z oblastí, které se nás vůbec netýkají (vých. Prusko, dnešní západní část Polska a pak i ostatní země jako Maďarsko, Holandsko apod.). My samozřejmě do toho také spadáme, ale ne moc významně, to akorát my se hned děsně štětíme. Stejně jako když Rusové zmínili, že novičok by mohl pocházet i z jiných zemí, mezi něž patřila i ČR, tak sedmilháři z pražské kavárny spustili děsný povyk, jako by Rusové označili jenom nás. Sám uznáte, že to je sviňárna, tak proč jednáte stejně?
  ad ohánění se "těžkými zločiny Němců" (teď pominu barbarství Spojenců, kobercové bombardování měst, tj. civilistů), tak se musím ptát: a co měli společného s těmi německými zločiny ti, kteří byli vyhnáni? Oni je snad páchali?
  Kruci, snad nemají všichni Češi tak hnusné vychování!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mikeš, koukají se také naučit rozumět psanému slovu. Zatím jim to nejde. Merkelová mluvila jasně o nás a Polácích! K porozumění textu je však potřeba mozek, loghos, rátió. A to vše vám, vašnosto, zjevně chybí.

   Vymazat
  2. 17;08
   Heim ins reich měli Frickové v pohraničí VYTETOVANÝ SNAD I NA PRDELI!!!!!!
   Takže po válce jim bylo v Postupimy vyhověno na 100%,nechápu proč si to hovado Posselta a Mer-kheli pořád stěžují????!!!!!
   A jestli se ti to Krychtálku nelíbí,tak si dej chlebíček!☺☺☺☺

   Vymazat
  3. Pan Valenčík nepřehání. Zato ty Mikeši, nejsi hnusně vychován, ty ses ke svým zvráceným myšlenkám, doufejme, že ne taky činům, dopracoval sám. A co mají společného odsunutí sudeťáci? Minimálně to, že se hrdě přihlásili k hitlerovské říši přijetím jejího občanství, a tak souhlasili a podporovali ten odporný, nacistický režim, s jeho zrůdnostmi. Jenom nácek je může obhajovat. Aspoň se styď.

   Vymazat
  4. Dorothea svým prohlášením, česko-německým vztahům rozhodně neprospěla. Jdi Mikeši za tvými "kameraden", a neotravuj ještě více. To oni se vždy cítili být pupkem světa, ale nejsou

   Vymazat
  5. Mikeš Vezmi si těch pár svých Evropanů a fašistů a běžte ke svým Němcům ty tvoje komentáře jsou na zblití vlastizrádce hnusnej.

   Vymazat
  6. Jistě Mikeši 17:08, zas to relativizujte, aby vám z toho postupně vylezlo, že co Němec, to nevinné Jezule, pokud zhřešilo, bylo zlým světem, chudera, svedeno. Což lze doložit, podle vás, "Německou kulturní misí" v jižní Africe. Kde je jejich otroci měli rádi. Jako my za Protektorátu, že?

   Vymazat
  7. jEDNOU FASISTA VZYCKY FASISTI , JEDNOU ZRADCE VZDYCKY ZRADCE , co cekate vod nacistu a jejich prisluhovacu..

   Vymazat
  8. Všichni Němci měli byt vystěhování po válce na Sibiř !! A ty Mikeši se můžeš ještě přihlásit dodatečně !!!

   Vymazat
 2. 17.08 Jednoduché, Postupim

  OdpovědětVymazat
 3. V podstatě souhlas, na Outsidermedia již komentováno ve dvou diskusích podobně jako R.V. a J. Š. v dalším článku na NR.
  Jen bych nebyl naivní s tím "pozýváním Německého velvyslancek vysvětlení..." - byť PRINCIPIELNĚ by to vláda MĚLA udělat!
  Pokud Západ zešílí a začne válku, RF se nepochybně ubrání - ale otázka "Svaté evropské unijní 4 říše" poté bude na termonukleárním spáleništi jednou provždy vyřešenou otázkou.
  V případě války ji navíc RF OKAMŽITĚ přenese na území USA odkud by k termonukleárnímu armagedonu přišel "povel"...
  Přejme si mír, ale musíme z NATO.
  Tato stáDně teroristická nadnárodní americká agresivní korporace - vůči níž nemáme jako občané bez referenda naprosto žádné závazky - nezajišťuje v Evropě či ve světě nic jiného než války a přípravu k té poslední...
  "Pravicující" část pobliTICKÉ scény mne již dávno nezajímá, do jednoho patří doživotně do kamenolomu "demo"- krásti špinaví!
  Martin z pohraničních hor

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, je nutné z NATO co nejdřív odejít a přidat se k Rakousku, Švácarsku, Srbsku a dalším, kteří se nechtějí nechat zabít.
   MM

   Vymazat
  2. Hmm, odejít z NATO; to jako odplout s Českou kotlinkou do Tichomoří a otevřít protijaderný deštníček? OK, ale obávám se, že ani vy nevíte jak to dokázat... a bombě je obvykle jedno, kdo jste, s kým jste, ke komu se modlíte, nebo že se vůbec nemodlíte... BUM!

   Vymazat
  3. Omyl, bomby padají na protivníky. Neutrální stát, který neharaší zbraněmi u ruských hranic, protivníkem není.

   Vymazat
 4. Je mi smutno, že na konci svého života musím konstatovat, že zřejmě moji potomci se budou muset nakonec omlouvat těm, jejihž předkové souhlasili s vyvražďováním našich předků. Z Česka se stane německá část Evropy, kde pro národní hrdost nebude místo a budeme se jen a jen potupně omlouvat. Ale souhlasím, že každý kdo by se chtěl takto hned po válce omlouvat, zřejmě by ho i popravili bez soudu, protože přesně to dělali Němci a nemám pocit, že by to frau komentovala, že to také bylo morálně a politicky neomluvitelné. Pak přemýšlím nad tím, jestli je pro někoho nějaká omluva, když schvaloval ty nevýslovné zločiny a to že museli odejít, mohlo být pro ně jen vysvobozením. Většina znich ani nelitovala toho co schvalovali a nelitují toho ani dnes. Vnímají křivdu, že byli odsunuti, ale nevnímají to, že souhlasili s nacismem a že ho aktivně podporovali. Každý, kdo podporuje dnes zločince, je také zločinec.

  OdpovědětVymazat
 5. Vážení,
  jen na okraj poznamenám, že se nejedná o nějaké moralizování, nýbrž o tlaky na českou společnost, která připustila tzv. církevní restituce a nyní by asi měla připustit další ožebračování. Němčouři ucítili možnou kořist a už to jede. Pokud se česká politika řádně neohradí, pojede to dál.
  Duch Emana Moravce vstupuje do hry prostřednictvím Hermanů, Bělobrádků a spol.

  JK

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Jak je možné, že žádný z představitelů tzv. "demokratické opozice" (ODS, TOP, KDU-ČSL, STAN) nevyjádřil protest proti nehoráznému výroku?"
   Jsou to korytáří a zaprodanci pamatujme si to. Teď mlčí a to vypovídá o nich dost. Do dalších voleb je již nesmíme volit!!!!

   Vymazat
  2. Fašisti se nebudou ohrazovat proti fašistům ,to je logické !!!

   Vymazat
 6. O jakém omlouvání je řeč? Ona snad Merklice něco takového požaduje? Co sem si ším, tak jediné, co řekla, je, že přesun milionů Němců z jejich původních domovu není ničím ospravedlnitelné. S tím nemusíme souhlasit, nebo naopak, ale není třeba kvůli tomu hysterčit a honit si triko. Měli bychom mít, my, obyčejní občané, jiné starosti: jako třeba jestli by nebylo dobré se ozbrojit a jít postřílet pár našich politiků. To jsou totiž naši skuteční nepřátelé.
  Kdo vám řekl, že sudeťáci souhlasili s těmi strašnými zločiny? Uvědomujete si, že v r. 1938 ještě žádné zločiny neexistovali. Myslíte si, že někdo jen stínem tušil, co se z nácků vyklube. Nemohli souhlasit se zločiny, které se teprve měly udát. Takže vaše argumentace je zcela mimo mísu. Oni nevěděli (nikdo to nevěděl) to, co víme dnes. A že dodnes nelizují? S kolika dnešními Němci jste mluvil, proboha?
  Navíc, oni se nehlásili k nacistům, oni se hlásili k němectví (což není trestné ani dnes) - a není se jim co divit. Nám se také nelíbilo, když nám vládli za okupace Němci, jim se zase nelíbilo, že jim vládli Češi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jan Keller:
   „Hned z několika důvodů je zbytečné komentovat slova kancléřky Merkelové. Zaprvé, už vícekrát ukázala, že nechápe dosah svých slov. Zadruhé, zítra bude říkat zase něco úplně jiného. Zatřetí, pozítří stejně skončí. Frau Merkel se postarala o odsun rozumu z německé politiky a z vlastní iniciativy do ní pozvala prázdnotu a bezradnost.“

   Vymazat
  2. 18:50
   Heim ins reich,tys tady nějakým zázrakem zůstal,ale náprava je možná!
   ZBAL SE,VEM SEBOU HERMANNA ,BĚLOBRÁDKA,POSERPLÍNU A SPOL.A HURÁ DO MER-KHELOSTÁNU!!!!!!

   Vymazat
  3. Mikeš 22. června 2018 18:50

   Jenže oni se nehlásili jenom k němectví, ale ve své většině také k nacismu. A ten se koneckonců zrodil především v Rakousku a v československém pohraničí (nepřesně označovaném jako Sudety).

   Hlásili se tehdy k němectví a k nacismu, ale samozřejmě ne ke zločinům nacismu a samozřejmě ne ke zločinům wehrmachtu - a tak to má být, že, "Mikeši"?! Oni přece chtěli ten správný, slušný nacismus a byli přesvědčeni, že wehrmacht se chová slušně a korektně (narozdíl např. od necivilizovaných Rusů). Tak jako je o tom dodnes přesvědčen "Mikeš".

   Dnes se hlásí k němectví, ale už se nehlásí k nacismu. No, člověk je fakt musí pochválit, jak zmoudřeli...

   Kokotko

   PS: O těchto "Mikeších" už zpívali Voskovec s Werichem: "Když pošlo Rakousko, moc těch se zrodilo, co říkaj: ¨To za Protektorátu nebylo!´"

   Vymazat
  4. Mikeš = nácek.

   Mikeš, Mikeš - není to náhodou pseudonym arcibiskupa Graubnera?

   Vymazat
  5. Ježíš, omlouvám se za hrubky (dívám se na fotbal) a překlepy. Příspěvek patří k 17:36

   Vymazat
  6. Mikeš 22. června 2018 19:26

   Ty sračko! - 22.června 1941 přinášel - alespoň podle tvého chápání - Wehrmacht se svými spojenci kulturně zaostalým Rusům požehnání civilizace.
   K tomu Zdeněk Zbořil v dnešním rozhovoru s Radomírem Pekárkem:
   https://www.youtube.com/watch?v=0_eg_HJky4I

   Vymazat
  7. Mikeš 22. června 2018 23:19

   1. Ty nechápeš, ty hajzle?! Reahuji na tvé provokace.
   2. S tebou nehodlám polemizovat, tebou jen hluboce pohrdám.
   3. To, jestli někdo tvé drzé žvásty maže, nikoho nezajímá - tak tu nefňukej, ubožáku!

   Vymazat
  8. Mikeš, děláte se za mimořádně sečtělého, za historika, za mravní veličinu. Pokuste se dohnat té úrovně i v pravopisu.
   Potom také vzpomeňte aktivit Ordnerů na území První ČSR a na to, že program NSDAP s cestou jeho realizace byl známý už dostatečnou řádku let.
   Vy nevíte nic o emigraci z tehdejší Německé říše a jejích důvodech?

   Vymazat
 7. 21:18
  Takhle nadávat bratrům v Reichu,že se ty hovne nestydíš!!!!!!☺

  OdpovědětVymazat
 8. Zvykejme si na falšování dějin v diktaturách kapitálu nejsou nic nového a neobvyklého, vlastně je na tom postaverna jejich moc. Kolik myslíte bude trvat let, než se dozvíme,, jaký byl papá Hitler a jeho kumpáni v NSDAP vlastně lidumilnými, jen nepochopenými dobroději. A jak blahodárné a výchovné byly koncengtrační tábory, jak genocida - nejen holokaust, pomohli lidstvu v rozvoji na správné straně vládnutí. A také, že bylo zločinem, že se národa Evropy proti vpádům nacistů do jejich zemí, bránili a nepodrobili se vyšší rase. Ti mladší se dočkají, ale bude to současně i poslední pověsdtný hřebík.... Revoluce lidstva smete kreatury chtivé válek a zabíjení, světových jatek! Jejich cvičení ve východní Evropě jsou marná, marna a marná. Lidstcvo jednou překoná militaristy i s jejich diktaturou kapitálu!

  OdpovědětVymazat
 9. Vracení se do minulosti .... kam se budeme vracet? 40 let, 50, 100, 200, 300 ??
  Pohledy na válku se různí. Někdo válku bere jako "řešení" politické situace, jiný ji odsoudí, někteří dobyvatelé jsou oslavováni, jiní zatracováni. Co může čekat národ, který rozpoutá válku a na cizím území začne provádět genocidu a zvěrstva. Válečné zločiny? Co to je? Je to jako při ve sportu, kdy se nastaví pravidla podle kterých se hraje a rozhoduje "nestranný rozhodčí"?
  Dohodneme si, že bombardovat se může, atentáty ne atd.? Neskončila v minulosti některá válečná tažení vyhlazením poraženého národa, proto aby se na dobytém území po několik staletí nikdo na další odpor nezmohl? Z tohoto pohledu mohli být Němci rádi, že je vítězové jako národ zachovali.
  Válka je hra mocných a rozhodně není v zájmu davů. Pochybuje, že skuteční strůjci a podporovatelé velké války došli za svého života trestu.
  Vyjádření vysokého představitele Německa nelze zlehčovat. Skutečný význam takového prohlášení budeme moci posoudit v budoucnosti. Aby nám potom nemilým překvapením nespadla brada, je potřeba se razantně ozvat.
  ABC

  OdpovědětVymazat
 10. VOLENÉ VLÁDY,ŽÁDNÉ RASANTNI ODPOVĚDI NEJSOU SCHOPNY

  pane ABC.Ti líni hlupáci z ministerstva zahraniči nechtěji pohnout naprosto ničim ani tím,že Němci nám dluži 3.6 BILIONŮ v dnešnich penězich a je třeba jen je požadovat.
  Rovněž je zbytečné jako házet na stěnu hrách ,žádat

  po panu VALENČIKOVI,ABY PŘESTAL PSÁT SÁHODLOUHÉ ČLÁNKY,KDE NIC NECHCE ŘEŠIT, vůbec totiž nechápe,že

  se občané stále více sjednocuji v boji za své penize

  V NÁRODNIM PROGRAMU OBČANŮ VOLIČŮ

  a zcela záměrně a tvrdošijně takový boj odmitá,nechce ho na své škole vyučovat a zahájit o jeho bodech diskuzi v celonárodni plarformě,kterou VŮBEC NECHCE a ne že ne ANO!

  OdpovědětVymazat