Reklama

středa 20. června 2018

Nebyl to film o skutečných událostech na Dole Dukla

Jaroslav Gongol
20.6.2018  zdroj

Rozhovor s Jaroslavem Gongolem, bývalým poslancem a ředitelem dolu
Dvakrát po sobě, v neděli 27. května a 3. června, nás oblažila Česká televize údajně autentickým miniseriálem o katastrofě na Dole Dukla. Viděl jste ho?Ano, viděl. Já jsem byl totiž před více než třemi lety, když ještě nebylo definitivně rozhodnuto, že ČT bude takovýto film financovat, kontaktován tvůrcem scénáře panem J. Režným, který v té době shromažďoval informace o tom, co se vlastně na Dole Dukla v osudový den 7. 7. 1961 stalo. Přiznám se, že jsem moc nevěřil tomu, že ČT takovýto film bude financovat. Navíc jsem zprvu ani nechápal, k čemu to poslouží. Měl jsem již jednu neblahou zkušenost, když Ostravská televize stvořila snímek nazvaný Osudové okamžiky, který se týkal téže problematiky a kde moje vyjádření doznalo po konečné úpravě takových změn, že jsem si řekl »již nikdy více«.

Po několika osobních kontaktech s panem Režným jsem byl ujišťován, že se bude skutečně jednat o snímek, který nebude politicky zneužit, ale jeho smyslem bude přiblížit divákům objektivní pohled na tuto tragédii. Jinými slovy, vzdát hold namáhavé a nebezpečné práci horníků, ale především obětem tohoto neštěstí. To byly argumenty, které mě přesvědčily, takže jsme nakonec společně strávili nemálo hodin nad konzultacemi o tom, jak probíhá dobývání uhlí, jaká technologie se v minulosti používala, jak probíhaly jednotlivé procesy a co bylo hlavní příčinou důlní katastrofy.

Musím říci, že jsem obdivoval odvahu tvůrců, kteří se pustili do složité problematiky hornické profese, o které neměli vůbec ani zdání, což samozřejmě chápu. Nakonec se našlo více pamětníků, kteří byli ochotni předat scenáristovi své zkušenosti. Mimo jiné jsem se snažil obrátit pozornost na publikace, které vydal Klub přátel Hornického muzea Ostrava, kde se o této tragédii objektivně píše. Spolupráci jsem přerušil až v době, kdy jsem se dozvěděl, že impulzem pro scénář byla kniha pana Landsmanna nazvaná Pestré vrstvy. Jedná se o knihu, kterou napsal jeden z bývalých brigádníků na Dole Lazy, který na své dobrodružné cestě životem se zřejmě omylem nějaký čas ocitl na tomto dole. Po roce 1989 se vrátil do republiky a vycítil, že by mohl dostat dotaci na vydání oné knihy. A skutečně ji od ministerstva kultury dostal. Jde opravdu o »kulturní zážitek« číst takovouto knihu. Já jsem neměl žaludek na to ji dočíst. A přesně v tomto duchu je natočen i film Dukla 61. Proto jsem další spolupráci ukončil.

Jste také pamětník, co jste v té době dělal?

Ano, jsem pamětníkem, dokonce jedním z mála dosud žijících, který byl v osudový den v dole. V té době jsem byl čerstvým absolventem Hornicko–geologické fakulty VŠB Ostrava s titulem horní inženýr. V sobotu jsem promoval a ihned v pondělí jsem nastoupil na Dole Dukla, kde jsem dostal umístěnku. Možná bylo trochu symbolické, že jsem nastoupil na šachtu, kde v minulosti pracoval jako horník i můj otec, který zemřel v pouhých 34 letech. V té době jsem měl pět let. Jako mladý inženýr jsem také proto nastupoval do práce s vizí, že musím přispět k tomu, abych pomohl ulehčit těžkou a fyzicky náročnou práci horníků, kterou jsem si zkusil i já, když jsem si o prázdninách přivydělával na studia. V rubání o výšce 80 cm, kde se pracovalo vleže, jsem zpočátku tvrdil havířovi, že vleže přece házet lopatou nemohu. Ten mě samozřejmě ihned poučil o opaku a já jsem se po osmihodinové směně sotva doplížil k jámě, protože mě bolel »celý člověk«. Kdo to nezažil, neuvěří.

Když jsem vyšel z koupelen, myslel jsem si, že jsem dokonale očištěn. Teprve doma, při pohledu do zrcadla, jsem zjistil, jak jsem se mýlil a proč jsem ve vlaku sklízel pozornost cestujících, a to i mladých slečen, což jsem si ješitně vysvětloval jako projev obdivu. Trvalo mi minimálně tři týdny, než si tělo na takovouto zátěž zvyklo. To byly mé začátky v hornictví a já nastoupil do trvalého pracovního poměru.

Měl jsem štěstí v neštěstí, že rubání, ve kterém jsem v okamžiku tragédie byl, nebylo zplodinami po požáru zasaženo. Jen málokdo ví, že v takovém dole je kolem 80 km důlních chodeb, a proto celý důl je z hlediska větrání rozdělen do několika větrních oddělení, takže zplodiny po hoření zasahují jen některá z nich. Pamatuji se, že jsem reagoval až na merkaptanovou signalizaci, což je zápach po sirovodíku, který byl vpuštěn do dolu jako výstraha před nebezpečím. Po konzultaci s dispečerem jsem pak osádku v počtu 64 lidí vyvedl k jámě. Teprve po vyfárání jsem se dozvěděl, o jakou tragédii jde. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že jako mladý inženýr nemám jen úkol ulehčit namáhavou práci horníkům, ale i zajistit jejich i svou bezpečnost. A tím jsem se řídil po celou dobu 32 let, kdy jsem procházel všemi provozními funkcemi, včetně 13 let ve funkci ředitele dolu.

Bylo to vše skutečně tak, jak se nám ČT snažila vsugerovat?

Jsou okamžiky v životě člověka, které si bude pamatovat navždy. Pro mě to je například i ona tragédie. Dodnes si naprosto přesně pamatuji, že ihned po vyfárání z dolu jsem se zapojil do zajišťování materiálu pro záchranné čety a poprvé opustil na chvíli šachtu až odpoledne v neděli, abych mohl zajet k rodině a ujistit je, že jsem naživu. Věděli totiž, že jsem byl v tu dobu na směně a domnívali se, že jsem mezi 108 oběťmi. Já jsem totiž v té době žil na brigádnické ubytovně u šachty. Ještě tentýž den v noci jsem se zúčastnil kontroly důlních pracovišť, která nebyla uzavřena. Bylo nutné zjistit, zda ostatní pracoviště jsou bezpečná.

Vím, že tento film není dokumentární, ale přesto se ptám, k čemu měl posloužit? Dokonce to netuší ani mnoho diváků, kteří tyto televizní filmy zhlédli. S tolika rozporuplnými názory, které jsem vyslechl od různých lidí, jsem se snad nikdy nesetkal. V našem regionu dosud žije mnoho lidí, kteří zde prožili většinu života a kteří jsou velmi kritičtí k tomuto filmu. Většinou se polemika týká nadměrného používání vulgarismů, kterými se umělci snaží zvýšit atraktivnost svých vystoupení, neboť se zdá, že existuje určitá sorta lidí, kteří po takovýchto výrazech na scéně prahnou. Zřejmě to zvyšuje i kasovní úspěch. Nezpochybňuji, že slovník některých horníků byl poněkud vulgární, dokonce bych řekl, že tvrdá a fyzicky náročná práce, navíc v podmínkách dolů, jaké si lidé, kteří v dole nikdy nepracovali, neumí ani představit, vygenerovala takovouto mluvu. Oni si totiž potřebovali nějakým způsobem i ulevit. Ale čeho je moc, toho je příliš.

Co však z toho trčelo jako »sláma z bot«, bylo, že šlo o vytvoření dojmu, že všichni horníci byli sprosťáci, gauneři a ochlastové. Ptám se: Qui bono – komu ku prospěchu? Asi zadavatelům, čili ČT, aby dehonestovali občany tohoto regionu, jejichž názory nejsou totožné s »pražskou kavárnou«. Samotní tvůrci filmu to potom samozřejmě museli respektovat. Vždyť 20 milionů korun není k zahození. Rodinná konta některých se patřičně rozmnožila, dokonce z našich peněz, které ČT poskytujeme.

Co se tedy na Dole Dukla skutečně stalo?


Stručně řečeno, došlo k prokluzu gumového pásu a jeho zahoření, od kterého se vzňalo uhlí a dřevěné obložení výztuže na pásové třídě. Následkem obrovské teploty došlo k takovým změnám proudění větrů, kdy se kouř a zplodiny dostaly do oblastí, kam se za normálních okolností nemohly dostat. Šlo zejména o rubání v osmé sloji, kde tento zvrat větrů způsobil uzavření útěkových cest pro 98 horníků. Paradoxně v 11. sloji, kde požár vznikl, bylo obětí nejméně, a to proto, že tam pracovalo deset brigádníků, kteří byli zaučováni. Nejednalo se o učně, jak je uvedeno ve scénáři k filmu, což ovšem není podstatné. Osudovým se stalo právě to, že 11. sloj se teprve připravovala a pracovalo se tam pouze v ranní směně. Jinak by zcela jistě došlo ke zjištění požáru v zárodku a jeho likvidaci osádkou. I tak lze říci, že došlo k opožděné reakci těch, kteří jako první ucítili zápach spálené gumy a kteří jej možná zaměnili se zápachem po trhacích pracích. Soud, který tuto tragédii řešil, to komentoval obdobně a několika lidem vyměřil nepodmíněné i podmíněné tresty za ohrožení z nedbalosti. Nyní se to označuje za politický proces »socialistického« soudnictví. Ptám se, jak by to řešil dnešní »kapitalistický« soud?

Konkrétně v čem ČT neměla pravdu?

Těch věcí je samozřejmě mnoho a bylo by to na samostatný rozhovor. Tak především samotné záběry z dolu jsou tak ošizené, že v žádném případě pro laika nemohou být zdrojem objektivních informaci o pracovních podmínkách. Dle mého názoru tvůrci filmu přecenili své síly, neboť objektivně ani neměli šanci se sžít s prostředím dolu za tak krátkou dobu, co na filmu pracovali. Záběrů z dolu je tam minimum, a to ještě jen z důlních chodeb. Záběr z rubání, kde se uhlí těží a kde se stala největší tragédie, nebyl ani jediný. Chápu, že dostat povolení filmovat v činném rubání je dnes problém, neboť většina dolů je již zlikvidována a soukromý vlastník se řídí ziskem. Navíc bezpečnostní opatření by byla příliš nákladná a snížila by množství financí pro tvůrce. Proto nejvíce záběrů bylo z povrchových objektů, jako například z bytu horníka Šlachty, známkovny, dispečinku, koupelen, vrátnice, kanceláře ředitele apod. Nejautentičtěji působil snímek z propíjení první výplaty mladého Šlachty, včetně hospodské rvačky.

Jen jsem nepochopil, proč dostal výprask záchranář, který se tam objevil. Protože jsem po celou dobu odstraňování následků požáru dělal pomocníka vedoucího likvidace havárie a velmi úzce spolupracoval se záchranáři, vůbec nechápu, proč se tvůrci filmu snažili ukázat na konflikt horníků se záchranářem. Naopak záchranářem se mohl stát pouze člověk znalý důlního provozu, který byl ochoten nasadit svůj vlastní život za záchranu svých kolegů.

Pánové, vy jste si stěžovali na těžké podmínky při natáčení. Mohu vás ujistit, že to byla »procházka rozkvetlým sadem« proti tomu, co zažívali záchranáři v každé záchranářské akci. Můžete mi věřit, neboť sám jsem byl záchranářem více než třicet let. Jen na likvidaci následků havárie na Dole Dukla bylo odpracováno kolem 10 000 směn záchranářů. Při větší námaze se dýchací aparáty rozehřály natolik, že si záchranáři dávali na záda led, aby to vydrželi. Pánové umělci, troufám si říci, že ani jeden z vás by to nezvládl. Já si naopak práce záchranářů velice vážím, a nejen já, ale i horníci.

Těch nepravd, ať úmyslných či nevědomých, je tam samozřejmě více. Již záběr, kdy došlo k závalu na chodbě, kde fárali horníci, a došlo k smrtelnému úrazu kamaráda horníka Šlachty, je mírně řečeno přitažený za vlasy. Zkušení horníci by zajisté odhalili hrozící nebezpečí pouhým pohledem. V té době ještě nebyly hlavové svítilny, jak je ukázáno ve filmu, ale těžké akumulátorové lampy, tzv. kýble. V rubání v 8. sloji byly válcové kombajny, hřeblové dopravníky a kovová výztuž a divák viděl jen horníky se sbíječkou, a to pouze na chodbě.

Co podle mého názoru považuji za hrubě zkreslující, je to, že ředitel na pietním aktu předává (chce předat) vyznamenání vdovám. To je účelová lež a tvůrci by se za to měli stydět.

Údajně se komunisté snažili zabránit informacím, pak hledali viníky tam, kde nebyli. Bylo to tak?

Není pravdou, že se tato tragédie zamlčovala, koneckonců každý soudný člověk ví, že to ani nebylo možné. To jen opět zaperlila paní Martha Issová, když prohlásila, že to komunisté zatajovali. Když jsem se stal ředitelem této šachty, nechal jsem přemístit pomník obětem tohoto důlního neštěstí z nedalekého nepříliš udržovaného hřbitova na nádvoří dolu, abychom měli na očích jména našich kamarádů, ale také si uvědomovali naši zodpovědnost za životy horníků. Při každém výročí tragédie jsme uctívali jejich oběti kladením věnců k pomníku padlých horníků a tuto tradici dodržujeme dodnes za účasti horníků Klubu důchodců Dolu Dukla, ale i funkcionářů magistrátu hornického města Havířova. Proto vůbec nechápu, proč si paní Issová musela uplivnout jedovatou slinu. A abych jí doplnil chybějící znalosti, neboť se vyjádřila, že dosud o této tragédii nic nevěděla, musím jí připomenout, že tryzny, která se konala v Ostravě v Domě kultury, se zúčastnili nejvyšší představitelé ČSSR, ÚV KSČ a velmi důstojně se s oběťmi rozloučil národní umělec Zdeněk Štěpánek.

O tom, jak probíhal soud, jsem se již vyjádřil v předchozí otázce. Soud rozhodl tak, jak rozhodl. Jsem dalek toho, abych odsouzené i já odsuzoval. Největším trestem pro ně bylo to, že s tím museli žít. Dnes již většinou nejsou mezi živými. Dle mého názoru byli v nesprávný čas na nesprávném místě. Nikdo z nás neví, jak by se v dané chvíli zachoval.

A co ti pamětníci, které nám nabídli v ČT?

Pokud si pamatuji, vystupující pamětník, který byl opravdu v dole, byl pouze jeden. Ten nám sdělil »důležitou informaci«, že ten den 7. 7. 1961 skutečně nikdo, ale opravdu nikdo nečekal, že se takováto tragédie stane. Za to nám sdělil, že byl za trest přeřazen do rubání v osmé sloji, po jeho zprovoznění. Musím konstatovat, že si nemyslím, že je to pravda. Někteří, zejména rodinní příslušníci, se vyjadřovali, jak to bylo pro ně tragické, což plně chápu. Jen nevím, zda nebyli vystaveni opětovnému stresu, který jim způsobil zbytečné trauma. Čas totiž léčí rány.

Poněkud překvapen jsem byl vystoupením těch, kteří v té době ještě na dole nepracovali a přišli až později. O takovýchto lidech většinou říkám, že se rádi prezentují a vyznávají rčení »Máňo, dívej se večer na televizi, budu tam vystupovat«. Férově musím přiznat, že pan Režný mi sdělil, že i já budu mít možnost se vyjádřit. K tomu nedošlo, nehodilo se to zřejmě do scénáře. Možná, že je to tak dobře, alespoň neměli problém to sestříhávat. Osobně jsem byl ale překvapen tím, že následně po odvysílání každého dílu Dukla 61byly odvysílány další dva filmy nazvané Černé zlato s obdobnou tematikou. Jsem překvapen tím, že ČT na to našla další peníze. Asi to bylo za odměnu tvůrcům.

K čemu tedy slouží takovýto dvojfilm, když je tolik zavádějící?

Již v předcházející odpovědi jsem si takovouto otázku kladl i já. Dříve se říkalo »za vším hledej ženu«. Po převratu se to změnilo na »za vším hledej peníze« a ČT peněz naší zásluhou má ročně sedm miliard. Je třeba jen přijít s projektem, náležitě jej zdůvodnit a najít spřízněné duše, které to prosadí. Našlo se téma o osudech horníků, kteří za socialismu měli privilegované postavení ve společnosti, které jim mnozí záviděli. Dnes o toto postavení přišli a uvědomují si, že byli podvedeni. Proto kritizují způsob privatizace OKD, její obrovské zadlužení, které musí uhradit stát, a zejména krádež bytů. Blíží se opět volby a toto téma by mohlo být žhavé. Je proto nutné nastavit jiné téma a zkreslit v něm skutečná fakta. Vždyť stokrát opakovaná lež se stává pravdou.

Z toho, co jsem zde uvedl a co jsem skutečně zažil, když jsem ve svých 24 letech unikl smrti jen o vlásek, by se dalo očekávat, že se připojím k těm, kteří využijí módní vlny kritiky všeho, co se dělo za socialismu. Nejsem však přítelem lží a nenávisti. Zpracovatelům scénáře jsem několikrát uváděl, jaká technická a organizační zajištění se přijala po této havárii. Pro nezasvěcené uvedu jen některá. Předně to byl zákaz používání gumových pásů v dole a jejich náhrada za nehořlavé. Po dobu tří hodin od ukončení provozu musely být kontrolovány fyzickou osobou. Zavedly se sebezáchranné přístroje s vyvíječem kyslíku, který umožňoval přežití po dobu 30 minut, tj. po dobu potřebnou k útěku. Pravidelné cvičné odvolávání osádek z dolu pomocí merkaptanové signalizace, zavádění čidel signalizujících zvýšenou koncentraci kysličníku uhelnatého, což by upozorňovalo na vznikající oheň, apod.

Havárie byla krutou daní za technický pokrok v dolech, který se po vál***K čemu tedy slouží takovýto dvojfilm, když je tolik zavádějící?ce rychle zaváděl. Vždyť já jsem ještě zažil v dole stáje pro koně, kteří v minulosti sváželi uhlí k jámě. Teprve začínala elektrifikace v dolech a musela se řešit řada opatření, aby nedošlo k výbuchu. Elektrifikace umožňovala zavádění dobývacích a razicích kombajnů, které snížily obrovskou dřinu horníků, zaváděly se hydraulické posuvné výztuže a další.

Z vlastních poznatků mohu usoudit, jaké změny hornictví zažilo. To koneckonců oceňovali i odborníci, kteří dost často Důl Dukla navštěvovali, a to z Východu i ze Západu. To se však do režie, která měla jediný cíl podrobit zdrcující kritice vše, co se dělo za socialismu, nehodilo.

S filmem určitě byli spokojeni redaktoři bulváru. Jeden takový, aby nalákal senzacechtivé čtenáře, nadepsal svůj článek »Nechali je udusit«. Pánové, styďte se! Nepředvídatelné havárie byly a zřejmě bohužel i budou. Ale ztráta životů není jen při haváriích. Kolik lidí bez domova umrzne ve světě, ale i u nás, a napsal někdy bulvár »Nechali je umrznout«?

Tvůrci filmu se vyjádřili, že jejich úmyslem bylo, aby se na tyto oběti nezapomnělo. Ujišťuji vás, že na ně nezapomínáme. Osobně se domnívám, že výsledkem vašeho díla je spíše vzbuzení vášnivých diskusí rozdělujících společnost, a nikoliv připomenutí památky obětí. Nechme je v klidu spát. A pokud hledáte témata, zkuste se přihlásit u ČT s návrhem na natočení filmu Jak zásluhou pana Bakaly a politiků horníci přišli o práci, prestiž a byty. Problém budete mít ale u ČT, která by na to peníze zřejmě nedala.

A nakonec mi dovolte jednu osobní poznámku. Jsem hrdý na to, že jsem mohl po třináct let stát v čele skvělého kolektivu, který tvořili čestní, obětaví a pracovití lidé.


- - -60 komentářů :

 1. Nejedná se o ojedinělou "fabulaci" tvůrců "dokumentů". Film Requiem pro panenku je rovněž z tohoto "tvůrčího" šuplíku. Jedinými pravdami v něm je počet obětí, nepočítám v to tajemníka tehdejšího NV, kterému to házeli na krk. Jak to bylo si přečtěte v hasičském sborníku z té doby, kde je vše zachyceno. Není tam ovšem už to, jak zoufale se hledali viníci na které by se to neštěstí mohlo hodit. Obviňování, že hasiči přijeli bez vody atd. Soud s tehdejším velitelem požárníků v Chomutově, soud s předsedou a tajemníkem obce. Kdyby se film natočil se vším co bylo okolo a podle pravdy, byl by na Oskara. VAL

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ostatně "investigativní" novinář Josef Klíma, podle jehož podkladů byl film natočen, se od svého "díla" po letech distancoval s tím, že se zásadně mýlil v označování viníků (vychovatelky).

   Smazat
  2. Během několikatýdenních upoutávek na ČT a stanici Praha jsem si zakázal sledování tohoto opusu. Věřím, že jsem se k sobě zachoval velice slušně.

   Smazat
  3. 12:50 No ja, to jsi hrdina, vo tom žádná...

   Smazat
  4. Pijavice na entou, ti milují socialistické poměry pro sebe dodnes, státotvorní kapitalisté:

   ---------------------------------------------

   https://uloz.to/!12ASmhMx/dekujeme-pane-sverak-osa-jste-kuky-jara-ci-sikula-z-prahe-neprovokujte-z-varu-ne-zavist-zima-svrab-a-hlad-proberte-se-sobci-a-zemanovi-idioti-kachny-kalousek-von-schwarzenberg-postradatelni-ne-unesena-republika-r-2013-jpg

   ---------------------------------------------

   https://uloz.to/!Npg2sA7Q/schon-der-morgen-herr-hanak-kalousek-parkanova-jaky-prezident-takovy-narod-karl-von-schwarzenberg-postradatelni-historie-se-opakuje-obcane-vary-a-komedianti-se-opet-navzajem-lisaji-unesena-republika-r-2013-tunel-havel-klaus-png

   ---------------------------------------------

   Pokračování u "Smích už není podle vodováhy"...
   Zdeněk Hrabica

   Ramón

   Smazat
 2. ČT patří pod státní rozpočet ! Zrušit tento formát ČT a radu, zavést jiný formát pod kontrolou státu a poslanců !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ČT je především hlásnou troubou velkoburžoazie, která má vylepšit zlodějskou a zločinnou fasádu KAPITALISMU !!
   Už 30 let funguje po Listopadovém puči kapitalismus u nás a kromě rozkradení republiky a válčení v amerických válkách nám nic jiného nepřinesl ! Jenom to, že opět víme jaký to je pěkný pocit žít v Protektorátu, tentokráte americkém !!

   Smazat
  2. 7:47
   Pod kontrolou státu a poslanců ????
   Vím, že jste to nemyslel špatně, ale podívejte se jaký máme stát a jaké máme poslance... Dát je pod tuto kontrolu by bylo stejné, jako je to dnes...
   J.C.

   Smazat
  3. 8:24
   Asi ani Vy jste to nemyslel špatně, ale kdo by měl mít kontrolu nad ČT, když ne stát ani parlament?
   -p-

   Smazat
 3. Co jiného čekat od ČT. ČT je zdroj nepravdy nejen v publicistice ale ve všech pořadech. Vašek

  OdpovědětSmazat
 4. Jsem taktéž absolventem Hornicko–geologické fakulty VŠB Ostrava s titulem hornický inženýr, mám odpracováno 26 let v podzemí. Prvních 12 let jsem pracoval jako obyčejný horník, později štajgr a posledních 7 let jako báňský projektant. Já na rozdíl od pana Gongola považuji tento film za nejlepší dílo s hornickou tématikou natočené u nás i přes chyby a nedostatky, které jsem jako odborník také viděl. Zúčastnil jsem se slavnostní předpremiéry v Havířově a mohu s klidným svědomím prohlásit, že převažující ohlasy na tento film byly kladné. Určitě tento film rozpoutal diskusi mezi přítomnými (většinou taktéž odborníky na danou problematiku), z nichž velká část absolvovala tento film v hornickém kroji na znamení úcty k této hrozné události. Jako přímého účastníka tragických událostí na dole Dukla pana inženýra chápu, že může mít na věc jiný názor, ale rozhodně bych film Dukla 61 nezatracoval.
  Ing. Ralph Hučko

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přikláním se knázoru ing. Gongola, kterého osobně znám, sám jsem pracoval v OKD v různých funkcích více než 30 let.Film jsem viděl, záměr tvůrců filmu nebylo pravdivě informovat, ale vytvořit film na základě "hospodského" výkladu událostí."Miluji hornické vypravěče" příběhů z třetí a čtvrté ruky, stejně tak jako veselé historky z vojny od nevojáků.

   Smazat
 5. Pan Gongol to několikrát zmínil- odpověděl si. Slouží to k dohenestaci éry socialismu. Ta éra nebyla jistě dokonalá, ale byla tu proto, aby se zlepšila životní úroveň co největšího vzorku populace, takže nikoliv zámky a kostely, ale vesnice- podzámčí. Kanalizace, elektrifikace, dostupná zdravotní péče atd atd.JE to hnus co se tady děje teď.Dříve byli ceněni odborníci, stolaři, tesaři, havíři, zedníci, švadleny, dnes ukazují komedianty a zvrácené jedince a trendy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte naprostou pravdu, jen pan Hučko je trochu pomalý v myšlení. Jinak jméno autora článku pana Gongola si pamatuji z reálu.

   Smazat
  2. Tento film měl ukázat práci horníků o které zbytek republiky neví naprosto nic. Tvůrci se to snažili ukázat na pozadí obrovské tragédie a přiblížit divákům dobu, ve které se to stalo.A ikdyž patřím k největším kritikům objektivnosti zpráv ČT (je to největší výrobce fake news), nevidím na filmu Dukla 61 nic dehonestujícího - některé t těch věcí jsem si jako obyčejný horník v rubání sám zažil. Pro pomalé v myšlení, jako je pan "Anonym 20. června 2018 8:07" - tento film není o socialismu nebo současném prasokapitalismu, je jen o lidském neštěstí a těžké práci horníků...
   Na rozdíl od anonymních hrdinů se opět podepisuji:
   Ing. Ralph Hučko

   Smazat
  3. Anonymní 20. června 2018 8:58

   Pane Ralphe, dovolím si pouze poznámku k Vaší rodné češtině, to o něčem také vypovídá?

   ..."A ikdyž patřím k největším kritikům objektivnosti zpráv ČT (je to největší výrobce fake news)"..., proč se przní čeština tímto cizojazyčným hnusem, máme pro tento význam slova, své pojmenování "falešné zprávy, dezinformace, lživé zprávy, nepravdivé zprávy nebo žlutá žurnalistika (není moc známo!) atd.". A to jak, sám uvádíte kritizujete ČT u mne už tento samotný výraz, budí nevěrohodnost.

   Jinak, hornické práce si velice vážím, vím jak je namáhavá, nebezpečná a pro nás, co uhlí využíváme životně důležitá, již jsem zde o tomto tématu publikoval. (Mimochodem syn v tomto oboru rovněž pracuje, je absolventem VŠB Ostrava). Na film jsem se záměrně nekoukal, viděl jsem údernici Marthu Issovou (přemluv bábu s dědkem) a měl jsem po chuti!

   Ramón

   Smazat
  4. Laryš, nacisté nebo snad Bakala udělali pro horníky víc než komunisté?

   Smazat
 6. No a co to zkusit asi takhle . Že by si tito pseudoumělci nejdříve vyzkoušeli sami práci v dole a potom by mohli něco o tom natočit .Pokud by ovšem ten pobyt v dole a hlavně tu těžkou práci vůbec přežili .Sfárat s nimi by mohli taky někteří politici . Takovému Kalouskovi , Štětinovi a jim podobným by to jenom prospělo .

  OdpovědětSmazat
 7. Jako byvaly hornik se pod tento clanek podepisuji(videl jsem oba dily). Je charakteristicke, jak se "prazska kavarna" mlati po zadech nadsena z tohoto "umeleckeho ejakulatu" (pry snimek na Oskara). Nebyt prazskych "umelcu", tak jsem se do smrti nedovedel kde jsem vlastne pracoval. Dekuji vam propagandistko Issova, ze jste "premluvila dedka" a ukazala nam hornikum, kde jsme zili a pracovali a jaka jsme byli prasata..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Obdivuji všechny, co sebrali morál zhlédnout šílenou goebbelsovu vnučku Issovou. Já osobně nehodlám riskovat posttraumatickou stresovou poruchu.

   Smazat
 8. Jsou dvě možnosti:
  Buď společnost kapitalismu zlikviduje a tím se zachrání před otroctvím nebo počkáme až se kapitalismus zlikviduje sám a pak my jako otroci padneme s ním.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No tak aby už jste konečně začali něco dělat, pokud nechcete padnout s ním... Dokola žvanit, nepomůže.
   J.C.

   Smazat
  2. Panove, podivejte se kolem sebe. Prelidneni, ekologie, migrace z tretiho sveta, elektronicke spiclovani, likvidace vzdelanosti, rozevirani propasti mezi temi co maji a temi co nemaji, virtualni ekonomika, rozdmychavani napeti mezi Ruskem a tzv. vyspelym svetem, tekute politikareni (omlouvam se p. Bauman).Patrne to neni vsechno. Jsme na palube "noveho Titaniku", jen par metru od ledovce. Prestoze to slunicka popiraji, fyzikalni zakon setrvacnosti plati a my jen muzeme premyslet, zda jednou bude nase dejiny psat nekdo na zaklade vzpominek, ci archeologickych vykopavek.

   Smazat
  3. J.C.
   Házíte osvětu a žvanění do jednoho pytle.
   Mám pro Vás otázku. Víte proč nemůže být společnost současně kapitalistická i demokratická?
   Předen děkuji za odpověď.

   Štefan

   Smazat
  4. Z kapitalismu převzít jen to podstatné, tj. racionální hledání efektivity, vše ostatní zahodit. Není přece možné, aby stát tvrdil, že bezdomovci si za všechno můžou sami. Když máte dvě děti, tak přece dáte najíst i tomu dítěti, které se hůře učí. Nechali jsme se indoktrinovat zločinnou ideologii a tváříme se, že tak to má být. Nemá.

   Smazat
 9. Když ČT lže ve zpravodajství, proč by nemohla lhát i v kauze dolu Dukla ?

  OdpovědětSmazat
 10. Velmi by mě udivilo a musel bych se štípnout, jestli se mi to jen nezdá, kdyby v poplyšové produkci vznikl nějaký dokument o socialistické době, který by byl dokumentem a ne jen primitivní propagandou. Ale ono se lže prakticky pořád a o všem. Kdykoli se mi stalo, že jsem byl osobně přítomen nějaké události, která se dostala do médií, vždy byla realita více nebo méně odlišná od toho, jak byla prezentována médii. Snad jen ty výsledky fotbalu zpravidla odpovídají skutečnosti. Chudáci ti, kteří jsou při utváření svých názorů odkázáni jen na média.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Také výsledky fotbalu mohou odpovídat domluvené "skutečnosti".

   Smazat
 11. A že si "tvůrci" nevzpomněli na neštěstí na dole Nelson v r.1934, kde zahynulo 144 horníků? No jo, já zapomněl, to nebylo za "zločinného komunismu".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nelson III. A co třeba Pluto II, že.
   Holt neštěstí.
   Chápu. Musíme to vidět politicky dle pokynů ČT, asi jako polodebilní Isová - sócialismus fuj, buďte rádi za kápitalismus a Bakaly, pozor na ně, komoušská hydra číhá. Vzhledem k faktu, že 50% populace jsou poloidioti, tak to funguje.

   Smazat
 12. Nechápu, čemu se pane Gongole divíte? To máte málo tvůrci a jejich veleděl, které špiní český lid? Ono totiž ani o nic jiného nejde. Dukla 61 je jen z řady filmů ukazující Čechy ve světle tupých a omezených hovad, které jsi nejsou schopny vládnout. A že je neustále hrají židé? Ondříček se jen zařadil mezi stejné popřevratové sionacistické zrůdy jako je Hřebejk, Najbrt, Řehořek, Trojan a ostatní jejich soukmenovci.

  OdpovědětSmazat
 13. Předpokládám, že účelem filmu je odvést pozornost od skandální privatizace dolů do minulosti a opět ukázat na ty zlé komunisty, jak to hrozně vedli. Je příznačné, že žijeme v době, kdy není potřeba dodržet veřejně daný slib, pokud není žalobce, není soudce, kdo by se tím zabýval, když mu běží jen státní plat, že ? Lidi jsou taková zplihlá hmota, která si nechá všechno líbit, jen se jim to musí šikovně vysvětlit. Naše správná pravda zvítězí nad lží a nenávistí. Jsou tu stále tací, kteří budou plivat na koho se jim ukáže. Už ten filmařskej skanzen proboha zrušme i se všema scenáristama a prodejnejma šaškama.

  OdpovědětSmazat
 14. Většina komentářů dobře porozuměla autorovi článku a souzní s jeho názory na minulou, dnes poplivanou, dobu sociálizmu, kdy její účastníci se museli živit a pracovat v podmínkách západních devizových a mnoha jiných restrikčních opatření, s cílem, dostat se ke zdrojům RVHP. Ti, kteří článek vidí v jiném světle, jsou pravděpodobně poněkud zaháčkovaní triumfem dnešní multikulti svobody a demokracie.

  OdpovědětSmazat
 15. Ten dokument je hyenismus, je to využívání neštěstí ke zcestné propagandě. Oběti neštěstí by měli nechat v klidu spát .. Tečka

  OdpovědětSmazat
 16. Tak tenhle film byl odporná proti komunistická propaganda z horníků udělali ty největší šmejdy. Na konci se vraždili špicemi je hloupost žádný vercajk by při útěku neměli. Hlavně za to mohlo vedení a hrdinná havlistka issová nepřevzala vyznamenání. Zdař bůh bývalý pracovník dolu 9 Květen.

  OdpovědětSmazat
 17. Vlády a politické systémy, které mají jen starost, co dělaly ti předchozí, nic nikdy pro lidi neudělají. Z toho jen rejžují šmejdi a zloději. O prosté lidi moc nikomu nejde.

  OdpovědětSmazat
 18. Jen tak pokračujte. Neustálým kopánim do komunistů a minulé doby jim akorát naženete více voličů a to je nakonec dobře. Každý normální, kdo tu dobu prožil si dávno udělal obraz o současném "spravdlivém světě". Jděte do p....., i s vašim Havlem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No a co, že komunistům naženou víc voličů. To jim přece nemůže vadit.

   Jestli si to většina lidstva nezačne rychle uvědomovat, čeká nás nejdrsnější korporátní fašismus. Zahalený do různých hesel, často protichůdných, pod vlajkami různých kvazi-smů, často protichůdných.

   Komunisti a komunismus jsou to poslední, čeho by ředitelé světa mohli nebo měli bát.

   Nakonec přece i ten dnešní komunismus a komunisté jsou ve skutečnosti kvazi-komunismus a kvazi-komunisté.

   Pro ředitele světa je jen dobře, že tady jsou. Pro odvádění pozornosti.

   Smazat
 19. Pavel,8:20 "Nebyt prazskych "umelcu", tak jsem se do smrti nedovedel kde jsem vlastne pracoval. Dekuji vam propagandistko Issova, ze jste "premluvila dedka" a ukazala nam hornikum, kde jsme zili a pracovali a jaka jsme byli prasata.." Podepisuji! Tenhle dojem jsem měla vždycky, když mi ve filmech, dokumentech aj.vyprávěli, jak hroozně, jsem se měla do listopadu 89. Já jsem asi žila v agonii, že si 95% z toho, co vykecávají, nepamatuji. Tak se prostě na "umění", popisující dobu před "blahoslavenou revolucí 89", nekoukám. Trošičku si tím šetřím nervy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak se prostě na "umění"popisující dobu před "blahoslavenou revolucí 89",nekoukám.Trošičku si tím šetřím nervy.Od jisté doby se také na taková "veledíla nekoukám a šetřím si nervy ,mnohem víc,než jen trošičku.A k tomuto článku,dávám za jedna.Můj otec dřel v uranových dolech a byl na to velice hrdý.Takže o tom trochu něco vím.

   Smazat
 20. V druhé polovině osmdesátých let jsem pracoval dva roky s bývalými havíři, kteří již měli odfáráno, a proto pracovali na povrchu(no, na povrchu, dělali jakési kolektory v prostorách Pražského hradu, tedy cca 10 - 16 metrů pod zemí, nicméně píši, že dělali na povrchu proto, aby bylo jasné, že nefárali). Ačkoliv nebyli z Ostravska myslím, že "haviř jako haviř,ni?". A že bych od nich slyšel každý den záplavu vulgarismů, je naprostý nesmysl. Tudíž se přikláním k názoru, že Ondříček natočil blábol, který, ač na první pohled je koukatelný, s realitou nemá mnoho společného.

  OdpovědětSmazat
 21. Jako člověk co dobýval uhlí na dole Hlubina, v 45 cm
  sloji Natalie celých deset let a pak dalších dvacet na uranu, musím říct, že to byla sračka pro ženy z domácnosti. A to ani pro všechny. Moje manželka spolu s jinými ženami z naši party, taky fárala. Protáhli jsme je rubáním o mocnosti cca 80 cm. Měly na kolenách "skury" a tak si moc nestěžovaly. Jen ty "kyble" pro ně byly těžké.
  V čase výbuchu metanu ve sloji Flora na desátém patře 22.5. 1960 jsem nebyl v dole. Asistoval jsem ale při identifikaci mrtvých, když je vyváželi na povrch. Padlo tam 54 kamarádů.
  Ivo 80

  OdpovědětSmazat
 22. Jenom krátce. Herečka Issová se již projevila kampaní "Přemluvte babku, přemluvte dědka", nabádající mladé lidi, aby přemluvili své rodiče, babičky a dědečky, aby volili ODS. Výsledky jsme viděli na vlastní oči. Za vlády ODS byli nejvíce okradení důchodci, byla provedená důchodová reforma s odchodem do důchodu výhledově až přes 70 let věku, zmrazení veškerých důchodů, nárůst obrovských zisků zahraničních firem. Herci jsou jenom komedianti, kteří za každého režimu bojovali za toho kdo je podplatil, třeba i Hitler a dneska vystupují v národní frontě Pražská kavárna a poučují celý národ o tom, jak je výhodné volit kapitalisty a jak je výhodné pro kapitalisty dřít až do úmoru.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Váš komentář bych zjednodušil, herci a herečky jsou jen prodejné děvky.

   Smazat
  2. Naprosto s Vámi souhlasím.

   Smazat
 23. Gongol je můj spolužák v VŠB. Oceňoval jsem vždycky na něm především pravdomluvnost, ale daleko víc umírněnost, která mně osobně většinou chybí. V tomto příspěvku se ta jeho druhá jmenovaná vlastnost ale absolutně nehodí. Tvůrci by zasluhovali ve skutečnosti pár facek za každou minutu filmu. A zadavatelé, jejichž direktivu film plnil, by měli podstoupit lidový morální soud. Jejich paskvil totiž není nic jiného než jedno veliké „fake news“, ba dokonce je to mnohem víc, jakýsi zmetek zatvrdlého třídního boje. Pracoval jsem také celý život v dolech OKD a dlouhou dobu se zabýval bezpečností v dolech. Musím jasně říci všem těm dnešním mystifikátorům, že po havárii na Dukle byly vedením OKD vypracovány tak technologicky vyspělé bezpečnostní normy a předpisy, jaké nebyl nikde v Evropě. A na závěr už jen dvě věty. Každý, kdo tvrdí, že se snažil někdo havárii ututlat, není pouze lhář, ale duševně méněcenný, tedy minimálně debil. Něco takového prostě bylo nemyslitelné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Delaji si z nas legraci, za nase penize a ohromne se pritom bavi, jak ty ostravske vidlaky (pardon chachary)zase nastvali. Dekujeme "umelci".

   "Jako celistvý kus by v kinech vydaly na celovečerní zjevení a Issové za suché „Ty nebul“ by Český lev sedl jak ulitý."

   Autor recenze: Mirka Spáčilová film.krit.


   Zdroj: https://kultura.zpravy.idnes.cz

   Smazat
  2. Film byl natočen v duchu seriálu Vyprávěj. Téma - socialismus, účel - všecko bylo špatně. Pravda je v tom, že komunisti se starali o bezpečnost lidí, ale na tomto a jiných případech se učili, protože tento typ ohrožení dříve neznali. Vždy každá smrtelná nehoda na dole i v hutích byl velmi smutný příběh pro všechny zúčastněné i obyvatele kraje. Na západě i v jiných zemích nemají dodnes takové normy bezpečnosti práce jaké měli zde za socialismu, protože dělník je spotřební zboží.
   Film o hornících, který natočí pražský floutek a dá tam herce, kteří neumí ostravsky nejen mluvit ani myslet, musí nutně dopadnout špatně a trapně. další pětiminutovka za velké peníze povinných přispěvatelů na mejdán pracovníků (Ne)české televize. Ť je prostě odporný hnus. Mladí lidé se stejně na čt nedívají.

   Smazat
 24. Celý dvoudílný seriál má za cíl poděkovat horníkům za to, že uvítali možnost bydlet v Bakalových bytech a přispívat tomu čestnému a poctivému emigrantovi svými penězi na rozkvět kapitalismu v Čechách a na Moravě. Pardon omyl, jde samozřejmě o peníze pro pána Bakalu. Z těchto peněz přispívá na provoz knihovny V. Havla, aby uvedl do záchvatu nekonečné radosti všechny, které demokraticky podvedl a uplatnil tak lidské právo lhát, krást a podvádět.

  OdpovědětSmazat
 25. Jako horník vám mohu říct, že uvedený film neměl s hornickou prací nic společného. Byla to jen dehonestace minulého režimu a urážka těch, kteří pomáhali při této tragedii.

  OdpovědětSmazat
 26. Nervali se náhodou horníci se záchranáři proto, že záchranáři měli mnohem vyšší mzdy?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:02 Noční ptáku. Musíš pochopit, že něco pro blbé tam museli "tvůrci" přidat.

   Smazat
 27. Gongol je odborník a vážím si ho za to, ale taky zhrzený komunista a tady má zaujatý a podle mne neobjektivní názor. Nejsem pamětníkem té události, ale na Dukle jsem dělal i s vyučením 25let. Jen shodou šťastných náhod při té události nezahynul i můj otec.
  Na tuto šachtu jsem nastoupil v roce 1982 a ještě i v té době byl politický tlak na těžbu. Co jiného, než politika stála za rekordy Vitáskovců, kdy se vše hrnulo na jejich čelbu i za cenu toho, že zbytek šachty stál... Čím jiným, než politickým tlakem na těžbu byly Mamulovy pracovní soboty, kdy Pražáci si od pátečního oběda váleli koule u přehrad a na Ostravsku se muselo ještě v sobotu do práce? Taky tvrzení Ing. Gongola, že sebezáchranné přístroje s vázaným kyslíkem byly zavedeny bezprostředně po této tragédii není pravdivé. První přístroje tohoto druhu byly zavedeny až v roce 1969, a to ještě jen na průtržových šachtách. Ještě i já jako učeň, tzn. v roce 1984*82 jsem fáral s filtračními přístroji ZP4. ŠS7 byly zavedeny na Dukle odhadem tak v roce 1988-1990 přesně si to už nepamatuji. Vysledovat se to dá třeba tady: https://www.hbzs-ov.cz/dokums_soubory/hbzs_laborator_1957_2017_0.pdf

  Jsem alergický na kavárníky zkreslovanou minulost, ale stejně tak jsem alergický na jakékoli zkreslování minulosti. Lhát si do kapsy nás nikam neposune a ani nic nezmění. Nebuďme jako kavárníci.

  OdpovědětSmazat
 28. Pracoval jsem na dole Fucik v 80.letech 5 let na celbe jako razic.Bydlel jsem na hornicke ubytovne a nikdy jsem neslysel tam a ani na sachne mluvit havire tak vulgarne.Taky me zarazila ta ostravska mluva v tom serial.Bylo to takove jako na silu….Jeste jednu pripominku,kterou ale nemohu potvrdit.Od starych haviru-zachranaru jsem se dozvedel ,ze tehdy po te havarii zazdili vsechny cesty kde proudily vetry a kdyz je po case otevreli,ze tam pak nasly jeste nejake havire co se mohli zachranit ale uz bylo zazdeno.Ja kdyz jsem pak delal kurs zachranare tak jsem se ptal instruktora jestli to muze byt pravda a ten rikal,ze to slsel taky.

  OdpovědětSmazat
 29. 2014
  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1034326-pri-dulnim-nestesti-v-turecku-zemrelo-274-horniku

  Podobné neštěstí. "Demokratický" čekatel na vstup do EU (a náš spojenec v NATO) na protestující použil plyn aby protesty …

  Na ČT jsem tehdy Issovou neviděl protestovat. I kavárna mlčela.

  Tož tak.

  OdpovědětSmazat
 30. Panu exposlanci Gongolovi rozumím. Potřeboval zavzpomínat na staré časy, kdy fedroval a řediteloval. Má v mnohém pravdu, ale taky se často mýlí. Zbytečně nasazuje autorům filmu psí hlavu. Natočili snímek věrohodně, technické nepřesnosti v podzemí a jinde nebyly fatální a ani té dehonestace minulého režimu tam zase nebylo tolik jako jinde. Na to jaký je Ondříček sluníčkář to ještě ušlo.

  OdpovědětSmazat
 31. Po přečtení všech komentářů jsem ocenil fakt, že nevlastním TV přístroj a nemusel jsem tedy ten, dle vyjádření většiny škvár, sledovat. Počkám si tudíž na to, až ta arabská kurvička obdrží tzv. Českého lva. To bude radosti v havlérce!

  OdpovědětSmazat
 32. Kdy skončí tento prokletý prolhaný fašismus?

  OdpovědětSmazat
 33. Věřím panu Gongolovi, že z pohledu člověka problematiky a samotné tragédie znalého se cítí znechucen tím, jak byl život hornický prodán nehorníkům. Dnešní filmová a televizní tvorba nemá se snahou o zachycení reality mnoho společného. Bohužel. Povrchním lidem v povrchní společnosti se předkládá jen to, z čeho kapou prachy. Podobně, jako Vás pravděpodobně zdvihlo ze židle dílo Dukla 61, tak mne zdvihlo ze židle dílo - seriál Vinaři. Naprostá zvrácenost, zhovadilost a sprostý obraz jihomoravského vinaře a vinařství. Pramálo společného s realitou, snad jen ty vinice a sudy. Jinak nic. Pak si všichni nevinaři myslí, že na jihu Moravy je vinař přitroublý hlupák se sklony k alkoholismu, který čeká před svým sklípkem jen na to, až přijede Pražák na víno a "von foukne do báňke haleeee a má vínkooo! A tak je to se vším. Kriminalista nesleduje dílo o zločinech, vinař o vínu, horník o dole... čím to asi bude. Mějte hezký den! Zdraví Vás Radek Kotouček z Velkých Bílovic.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.